Page 1

erizaintzako laguntzaileak

09:00 Agiria eta dokumentazioa banatu. 09:15 ONGI ETORRIA. Elena Elosegui And., Osasun eta Kontsumo Sailaren Gipuzkoako lurralde Zuzendaria. 09:30 Begoña Pecharroman And. eta Nerea Elias And., Farapi Antropologia Aplikatua taldeko kideak. “XXI. mendean zahartzea: gizartean aldaketak eta erronkak”.

III. JARDUNALDIAK

apirilak 13 Kulturate Arizmendi Ikastolako LANBIDE HEZIKETA

erizaintzako laguntzaileak

10:15 Agustin Sagasta Jn., Arrasateko Aita Menni Ospital psikiatrikoko mediku neurologoa. “Zer da Alzheimerra?: definizioa, garapena, faseak, sintomak eta tratamenduak”. 11:00 Atsedena eta kafea. 11:15 Blanca Echazarreta Luna And., Arrasateko San Juan de Dios Ospital psikiatrikoko psikogeriatriako unitatearen ikuskatzailea eta Arabako erizaintzako eskolako irakaslea. “Gaixoaren eguneroko arazo garrantzitsuenak: jokabideak”.

A L Z H E I M E R R A : A U R R E K O A E TA O N D O R E N G O A

12:00 Serapia Aranzabal And., Amaia Mondragón And. eta Eusebio Gomez Jn., gaixoen senitarteakoak eta Afagiko presidentea, Koldo Aulestia Jn. “Alzheimerra familia barruan”.

Erizaintza laguntzaileak erronka, betebehar eta erantzunkizun berriei erantzun behar die etengabe: osasungintzaren behar berriak, gaixotasunei aurre egiteko era desberdinak, espezializazio profesional berritzaileak, osasungintzaren teknologia berrien aplikapena, zerbitzu sozialen bilakaera... Arizmendi Ikastolak eta Mondragon Healthek antolatutako jardunaldi hauetan, horiek eta gaurkotasuneko beste gai batzuk ere jorratuko dira.

12: 45 “Mendetasunerako berrikuntza teknologiak”. Aitziber Zubillaga And., Matia Innovako zahartze aktiboa eta eskuragarritasunaren Zuzendaria, Jabi Odriozola Jn., Adomeko Zuzendaria, Juan Larrañaga Jn., Gerodan-eko Gerentea eta Jorge de Antonio Jn., Fagorreko mHealth proiektuko arduraduna. Moderatzailea: Mikel Alvarez, Jn., Mondragon Healtheko Zuzendaria. 13: 30 MAHAI INGURUA. Jardunaldiko hizlariek publikoaren galderei erantzungo die. Moderatzaileak: Ana Rosa Aranzabal And. Ikasle ohia eta GSR enpresako eizaintzako laguntzailea eta Dionisio Durán Jn., ikasle ohia eta Arrasateko San Juan de Dios ospital psikiatrikoko psikogeriatriako unitatearen erizaintzako laguntzailea . 16: 00 1 TAILERRA. Nerea Mínguez And, Arrasateko San Juan de Dios Ospital psikiatrikoko psikogeriatriako unitateko terapeuta okupazionala. Alzheimerreko gaixoekin estimulazioa.

Izena emateko azken eguna: apirilaren 5a. INFORMAZIOA: ARIZMENDI IKASTOLAko LANBIDE HEZIKETA. Edurne Erauskin. Tel: 943 77 20 25 / lanbide@arizmendi.ikastola.net www.arizmendipro.eu

2 TAILERRA. Ainhoa Iglesias Da Silva And., psikologoa eta Fundación Instituto Gerontológico Matia (Ingema)ko emozio arloko ikertzailea. GAM: Alzheimer gaixotasuna duten zaintzaileen emozio arloa hobetzeko programa psikohezitzailea.

LAGUNTZAILEAK:

Tailer 1 aukeratuko da . Matrikula 15 €koa da eta aldez aurretik ordaindu beharko da.

Arizmendi Ikastolaren Lanbide Heziketa


09:00 Acreditación y reparto de documentación. 09:15 APERTURA OFICIAL. Sra. Dña. Elena Elosegui Directora Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Sanidad y Consumo. 09:30 Sra. Dña. Begoña Pecharroman y Sra. Dña. Nerea Elias, Componentes del grupo Farapi Antroplogía aplicada. “Los cambios socio-culturales y retos de envejecer en el siglo XX”.

III. JARDUNALDIAK

13 de abril Kulturate FORMACIÓN PROFESIONAL de Arizmendi Ikastola

10:15 Sr. D. Agustin Sagasta, Médico neurólogo del Hospital Psiquiátrico Aita Menni. “¿Qué es el Alzheimer?: definición, desarrollo, fases, síntomas y posibilidades terapeúticas”. 11:00 Descanso y café. 11:15 Sra. Dña. Blanca Echazarreta Luna, Supervisora de la Unidad de Psicogeriatría del Hospital Psiquiátrico de San de Dios de Arrasate y Profesora de la Escuela de Ciencias de la Salud, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, en el Colegio de Enfermería de Álava. “Problemática cotidiana en el día a día del enfermo con Alzheimer: pautas de actuación”.

ALZHEIMER:: UN ANTES Y UN DESPUES

12:00 Sra. Dña. Serapia Aranzabal, Sra. Dña. Amaia Mondragón y Sr. D. Eusebio Gomez, familiares de enfermos y Sr. D. Koldo Aulestia, presidente de Afagi. “La enfermedad de Alzheimer en la familia”.

Los auxiliares de enfermería se enfrentan cada día a diferentes retos, obligaciones y responsabilidades: nuevas necesidades de la Sanidad, distintas formas de afrontar las enfermedades, renovadas especialidades profesionales, aplicación de nuevas tecnologías en la medicina, evolución de los servicios sociales etc. Estos y otros temas de actualidad serán tratados a fondo en esta Jornada organizada por Arizmendi Ikastola y Mondragon Health.

12:45 “Innovación tecnológica para la dependencia”. Sra Dña. Aitziber Zubillaga, Directora de Envejecimiento Activo y Accesibilidad de Matia Innova, Sr. D. Jabi Odriozola, Director de Adom, Sr. D. Juan Larrañaga, Gerente de Gerodan y Sr. D. Jorge de Antonio, Responsable del proyecto mHealth de Fagor. Moderador: Sr. D. Mikel Alvarez, Director de Mondragón Health. 13:30 MESA REDONDA. Los ponentes participantes en la Jornada, responderán a las preguntas del público. Moderadores: Sra Dña. Ana Rosa Aranzabal, ex-alumna y auxiliar de enfermería de la empresa GSR y Sr. D. Dionisio Durán, ex alumno y auxiliar de enfermería de la unidad de psicogeriatría del hospital psiquiátrico San Juan de Dios de Arrasate. 16:00 TALLER 1. Sra. Dña. Nerea Mínguez, Terapeuta ocupacional de la Unidad de Psicogeriatría del Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios de Arrasate . TALLER sobre estimulación cognitiva en la enfermedad de Alzheimer.

Fecha límite de inscripción: 5 de abril. Información: FORMACIÓN PROFESIONAL de Arizmendi Ikastola. Edurne Erauskin. Tel: 943 77 20 25 / lanbide@arizmendi.ikastola.net www.arizmendipro.eu

COLABORADORES:

TALLER 2. Sra. Dña. Ainhoa Iglesias Da Silva, psicóloga e investigadora de las emociones en la Fundación Instituto Gerontológico Matia (Ingema). GAM: Programa psicoeducativo dirigido a la mejora emocional de cuidadores de enfermos de Alzheimer. Se elegirá 1 taller. La matrícula es de 15€ y se tendrá que abonar por adelantado.

Formación Profesional de Arizmendi Ikastola

Egitaraua 16x16 2011  
Egitaraua 16x16 2011  
Advertisement