{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

1


Tässä esitteessä olevat eRiverian opinnot ovat yhteisiä tutkinnon osia vuonna 2018 tai sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Verkkosivuiltamme www.eriveria.fi löytyy opintotarjontaa myös ennen vuotta 2018 aloittaneille opiskelijoille.

YHTEISET TUTKINNON OSAT Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) kuuluvat kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.

PAKOLLISET OPINNOT

VALINNAISET OPINNOT

(suoritettava 26 osp)

(suoritettava 9 osp)

** Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen yht. 11 osp ** Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen yht. 6 osp ** Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen yht. 9 osp

Valinnaiset opinnot voi valita mistä tahansa seuraavista osa-alueista valinnaisten opintojen kohdalta: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen tai yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

SISÄLLYSLUETTELO PAKOLLISET OPINNOT Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 5 6 7 8 9 10 11 12

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (osa 1) 2 osp Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (osa 2) 2 osp Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (osa 1) 2 osp Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (osa 2) 2 osp Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 13 14 15 16

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (osa 1) 2 osp Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (osa 2) 2 osp Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (fysiikka) 1 osp Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (kemia) 1 osp


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 17 18 19 20 21 22

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp Työelämässä toimiminen 2 osp Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

VALINNAISET OPINNOT Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (osa 1) 1 osp Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (osa 2) 2 osp AMK-valmentava: Vahvista äidinkielen kirjoittamisen taitojasi (suomi) 2 osp Äidinkieli, opiskeluvalmiuksia tukeva opinto 0 osp AMK-valmentava: Studera mera (ruotsi) 1 osp AMK-valmentava: Brush Up Your English (englanti) 1 osp Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti (osa 1) 1 osp Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti (osa 2) 2 osp Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, saksa (osa 1) 1 osp Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, saksa (osa 2) 2 osp Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, venäjä (osa 1) 1 osp Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, venäjä (osa 2) 2 osp Toiminta digitaalisessa ympäristössä (osa 1) 1 osp // opinto tulossa keväällä 2020 Toiminta digitaalisessa ympäristössä (osa 2) 2 osp Taide ja luova ilmaisu (osa 1) 1 osp Taide ja luova ilmaisu (osa 2) 2 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 39 40 41 42

Matematiikka 1 osp (Tilastomatematiikka ja todennäköisyydet) AMK-valmentava: Matematiikkaa valintakokeeseen 2 osp Matematiika n perustaidot, opiskeluvalmiuksia tukeva opinto 0 osp Fysiikka, valinnainen, 1 osp (Fysikaaliset ilmiöt)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 43 44 45 46 47 48 49 50

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 1 osp Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp Työelämässä toimiminen 1 osp Työelämässä toimiminen 2 osp Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (osa 1, talous), 1 osp Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (osa 2, LTS), 2 osp Kestävän kehityksen edistäminen (osa 1) 2 osp Kestävän kehityksen edistäminen (osa 2) 1 osp // opinto tulossa keväällä 2020

3


Yleistä

eRiveria on Riverian (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä) yksikkö, joka kehittää ja tuottaa verkko-oppimisen palveluja. Verkko-opintojen tarjonnan pääpaino on ammatillisen toisen asteen yhteisissä opinnoissa. Kaikilla Riverian opiskelijoilla on oikeus opiskella eRiverian verkko-opintoja opiskeltavasta alasta riippumatta. Muiden asiakasoppilaitosten kanssa toiminta perustuu erilliseen sopimukseen. Myymme siis verkko-opintoja myös muille koulutuksen järjestäjille. Opinnot ovat Moodlessa, ja niihin kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Huomaa, että Moodlessa joidenkin opintojen nimiä on lyhennetty: esimerkiksi Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, pakollinen 3 osp löytyy nimellä Englanti, pakollinen 3 osp. Jokainen eRiverian opinto on suunniteltu tukemaan opiskelijan etenemistä. Tehtävissä on napakat ohjeet ja itsenäiseen ajatteluun kannustavia kysymyksiä. Monesta automaattiseen arviointiin perustuvasta tehtävästä opiskelija saa välittömän palautteen, mutta opinnossa on myös opettajan arvioimia tehtäviä, joista opiskelija saa kirjallista palautetta. Opinnot ovat pätevien opettajien laatimia ja arvioimia. Opintojen sisällöt vastaavat voimassa olevista tutkinnon perusteista löytyviä oppiainekohtaisia osaamistavoitteita. eRiverian opinnoissa opiskelu on joustavaa, sillä opiskella voi missä ja milloin tahansa. Opinnon suorittaminen edellyttää kuitenkin toimivaa verkkoyhteyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tutustu eRiveriaan tarkemmin osoitteessa www.eriveria.fi.

4


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS ÄIDINKIELELLÄ, SUOMI (OSA 1) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan äidinkielen opinnon 1. osaan!

Osaamistavoitteet:

Osaatko esitellä työvälineen tai -menetelmän asiantuntevasti? Tiedätkö, mitä tarkoittaa vastuullinen viestintä suhteessa työkavereihin ja asiakkaisiin? Osaatko arvioida, millainen on hyvä ohje? Tässä opinnossa käsitellään työelämän vuorovaikutustilanteita sekä tiedonhankintaa ja – tulkintaa.

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. ** Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.

Opinto on ensimmäinen osa pakollista äidinkieltä (yhteensä 4 osp). Opit asioita, joista on hyötyä myös muiden oppiaineiden opiskelussa, kuten tiedonhakua, lukutekniikkaa ja muistiinpanojen tekemistä.

** Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti

Opettaja: Kaisa Jänis kaisa.janis@riveria.fi 050 577 7061

Opiskelijoiden palautetta: ”Oppiminen tuntuu luontevalta ja helpolta.” ”Mieluummin oon opiskellu näin kuin oppitunnilla istuen.” ”Olen oppinut perustelemaan asioita paremmin ja ymmärrän, mikä merkitys pohjatiedoilla on ammatissa toimiessa.”

5


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS ÄIDINKIELELLÄ, SUOMI (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan äidinkielen opinnon 2. osaan! Osaatko kirjoittaa vakioasettelun mukaisen asiakirjan? Osaatko raportoida omasta työskentelystäsi? Tiedätkö, mitä tarkoittaa ammatillinen näkyvyys mediassa? Tässä opinnossa käsitellään erityisesti työelämään liittyviä tekstejä. Opinto on toinen osa pakollista äidinkieltä (yhteensä 4 osp). Opinto sopii suoritettavaksi samaan aikaan sekä ammatillisten että yhteisten aineiden kanssa, sillä aiheista esimerkiksi työn suunnittelu ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen tukevat työskentelyä monissa oppiaineissa – tai jopa työssäoppimisjaksolla.

Opiskelijoiden palautetta: ”Tämä äidinkielen opintojakso on ollut mielenkiintoinen. Ohjeet ja tehtävät ovat selkeitä. Verkko-opettaja on hyvin tavoitettavissa ja neuvoo hyvin ja nopeasti, jos tarvetta.”

6

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija tuottaa erilaisia tekstejä ja

ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.

Opettaja: Kaisa Jänis kaisa.janis@riveria.fi 050 577 7061


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS ÄIDINKIELELLÄ, SUOMI TOISENA KIELENÄ (OSA 1) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan S2-opinnon 1. osaan! Osaatko kirjoittaa työhakemuksen sekä kertoa omista vahvuuksistasi työnantajalle? Miten kirjoitetaan hyvä ohje tai työtehtävään liittyvä selostus? Tässä opinnossa opit esittelemään itseäsi, opintoalaasi ja kertomaan työtehtävistäsi. Harjoittelet lukustrategioita ja erityylisten oman alan tekstien tulkitsemista. Samalla opit oman alan ammatillista sanastoa monipuolisesti, esimerkiksi työssä tarvittavia verbejä.

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä.

Opettaja: Sari Härkönen sari.harkonen@riveria.fi 050 372 6808

Tehtävien mukana voit kerrata ja oppia myös suomen kielen rakenteita. Opinnossa on keskitytty asioihin, jotka ovat tärkeitä nimenomaan S2-opiskelijoille. Opinto on ensimmäinen osa pakollisesta suomi toisena kielenä -opinnosta (yhteensä 4 osp).

7


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS ÄIDINKIELELLÄ, SUOMI TOISENA KIELENÄ (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan S2-opinnon 2. osaan!

Osaamistavoitteet:

Osaatko esitellä itsesi ja kertoa työstäsi oman alan käsitteillä suomen kielellä? Osaatko kirjoittaa virallisia sähköposteja ja lähettää työnantajalle ansioluettelosi sähköpostitse? Tiedätkö, mitä pitää huomioida internetissä tietoa etsiessä? Suomi toisena kielenä -opinnoissa harjoittelet, mitä asioita on hyvä muistaa työelämän sähköpostiviestinnässä. Opettelet etsimään tietoa internetistä ja pohdit, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun käytät muiden internetissä esittämiä tietoja.

sesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. ** Opiskelija osaa hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä.

Tehtävien mukana opit oman alan ammatillista sanastoa sekä voit kerrata ja oppia myös suomen kielen rakenteita. Opinto on toinen osa pakollisesta suomi toisena kielestä (yhteensä 4 osp). Opinnossa on keskitytty asioihin, jotka ovat tärkeitä nimenomaan S2-opiskelijoille.

8

** Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukai-

Opettaja: Anna-Liisa Hyvärinen anna-liisa.hyvarinen@riveria.fi 050 310 0696


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS TOISELLA KOTIMAISELLA KIELELLÄ, RUOTSI 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan ruotsin kielen opintoon!

Osaamistavoitteet:

Osaatko ruotsia niin, että pärjäät taidoillasi opintoihin sekä työelämään liittyvissä tilanteissa? Osaatko tuottaa ruotsin kieltä päivittäisessä viestinnässä?

liittyvistä viestintätilanteista. ** Opiskelija ymmärtää ja tulkitsee työhön ja työturvallisuuteen liittyviä tekstejä ja viestejä.

Tällä kurssilla kertaat ja opit sanastoa ja fraseologiaa. Aihekokonaisuuksia ovat muun muassa tapaamiset, itsestä ja omasta päiväohjelmasta kertominen, arkipäivän viestintätilanteet, sähköinen viestintä, opinnoista kertominen, työelämään ja työturvallisuuteen liittyvä sanasto. Oman alan erikoissanastotehtävissä pääset keskittymään juuri sinun alallasi ja sinun näkökulmastasi tärkeisiin sanoihin ja termeihin. Myös kielen rakenteisiin liittyviä perusasioita kerrataan.

** Opiskelija selviytyy päivittäiseen elämään

Opettaja: Mervi Timonen mervi.timonen@riveria.fi 050 516 7083

9


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS VIERAALLA KIELELLÄ, ENGLANTI 3 OSP

Tervetuloa tutustumaan englannin kielen opintoon!

Osaamistavoitteet:

Osaatko käyttää englannin kieltä niin, että pärjäät taidoillasi arkipäivään, opintoihin sekä työelämään liittyvissä tilanteissa? Osaatko kertoa englanniksi itsestäsi ja työtehtävistäsi? Osaatko hakea tietoa englanninkielisistä materiaaleista ja ohjeista?

laisissa vuorovaikutustilanteissa ** Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä ** Opiskelija osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Tässä opinnossa kertaat ja opit sanastoa ja fraseologiaa monenlaisiin tilanteisiin. Aihekokonaisuuksia ovat muun muassa suullinen, kirjallinen ja sähköinen viestintä sekä arkipäivän tilanteisiin, opiskeluun ja työelämään liittyvä sanasto. Myös kielen rakenteisiin liittyviä perusasioita kerrataan. Oman alan erikoissanastotehtävissä pääset keskittymään juuri sinun alallasi tärkeisiin sanoihin ja termeihin.

10

** Opiskelija osaa käyttää vierasta kieltä eri-

Opettaja: Mervi Timonen mervi.timonen@riveria.fi 050 516 7083


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset TOIMINTA DIGITAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan tieto- ja viestintätekniikan opintoon!

Osaamistavoitteet:

Tunnetko eri tieto- ja viestintätekniset laitteet ja ohjelmistot? Osaatko toimia Internetissä turvallisesti ja hakea tietoa?

viestintäteknisiä laitteita ja osaa tehdä niihin liittyviä perusteltuja valintoja. ** Opiskelija osaa käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Opinnossa opetellaan tietoteknisten laitteiden käyttöä ja tuntemusta, joidenkin yleisimpien ohjelmistojen peruskäyttöä sekä siihen liittyvää turvallisuutta. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja joitakin yleisimpiä toimisto-ohjelmistoja.

** Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja

Opettaja: Suvi Räty suvi.raty@riveria.fi 050 351 5425

11


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset TAIDE JA LUOVA ILMAISU 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan Taide ja luova ilmaisu -opintoon!

Osaamistavoitteet:

Tiedätkö mitä erilaisia muotoja ja merkityksiä taiteeseen ja kulttuureihin sisältyy? Osaatko tunnistaa ja hyödyntää niitä ja luovuuttasi työelämässä sekä vapaa-aikanasi?

taiteen merkityksen hyvinvoinnille. ** Opiskelija osaa ilmaista itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin. ** Opiskelija osaa ilmaista itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.

Tässä tarinapohjaisessa opinnossa näet taiteeseen liittyviin esimerkkeihin tutustumisen myötä, kuinka laaja-alaiset taiteen vaikutukset ovat. Tutustut taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin tuoreiden tutkimustulosten avulla. Pääset myös itse harjoittelemaan luovaa ilmaisuasi digitarinan teossa sekä kokeilemalla luovan kirjoittamisen eri tapoja. Opinto sisältää kuvamateriaalia ja linkkejä, joihin voit tutustua rauhassa oman mielenkiintosi mukaan.

Opiskelijoiden palautetta: ”Verkko-opinto tarjosi mielenkiintoisen elämyksen taiteeseen ja kulttuuriin. Tämän kurssin sisältö auttoi havaitsemaan paikalliselle kulttuurille yleisiä piirteitä ja paikkoja, joissa voisi käydä jossain vaiheessa.”

12

** Opiskelija osaa tunnistaa kulttuurien ja

Opettaja: Hannele Hartikainen hannele.hartikainen@riveria.fi 050 577 7062


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, pakolliset MATEMATIIKKA JA MATEMATIIKAN SOVELTAMINEN (OSA 1) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Osaamistavoitteet:

Selviätkö tulevan ammattisi päivittäisistä työtehtävistä tarvittaessa ilman laskinta? Osaatko tarkistaa palkkakuitistasi, onko vähennykset tehty oikein, eli oletko saanut oikean summan puhtaana käteen? Osaatko suunnitella tulevaan toimitilaasi sisustuksen geometriaa hyödyntäen?

mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa. ** Opiskelija osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista.

Tässä matematiikan pakollisen opinnon ensimmäisessä osassa kertaat ja syvennät laskutaitoja, joita tarvitse tulevan ammattisi työtehtävissä ja arkielämän eri tilanteissa.

Opiskelijoiden palautetta:

** Opiskelija osaa tehdä laskutoimituksia ja

Opettaja: Sanni Suominen sanni.suominen@riveria.fi 050 438 8318

”Asiat on opetettu tiiviisti, tehokkaasti ja selkeästi, ja niitä on helppo opiskella itsenäisesti.” ”Monipuoliset tehtävät”

13


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, pakolliset MATEMATIIKKA JA MATEMATIIKAN SOVELTAMINEN (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon! Selviätkö tulevan ammattisi matemaattisista ongelmista? Osaatko laskea urakkapalkasta sinulle kuuluvan osuuden? Osaatko tulkita tilastollisista aineistoista tuotettuja kuvaajia? Tässä matematiikan pakollisen opinnon toisessa osassa hankit lisää osaamista selvitäksesi tulevien työtehtäviesi matemaattisista vaatimuksista. Lisäksi havaitset, miten tärkeää matematiikan perustaitojen hallinta on tulevassa ammatissasi.

Opiskelijoiden palautetta: ”Läpikotainen taustojen suhteen, voit periaatteessa aloittaa opinnon ja tehdä sen menestyksellä vaikka olisit unohtanut kaiken yleissivistyksesi.” ”Selkeä ja napakka kurssi”

14

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa tehdä laskutoimituksia. ** Opiskelija osaa käyttää loogista päätte-

lykykyä, yhtälöitä ja tarvittavia teknisiä apuvälineitä matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. ** Opiskelija osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa sekä käytettyä ratkaisumenetelmää. ** Opiskelija osaa arvioida oman alan matemaattista osaamistaan.

Opettaja: Sanni Suominen sanni.suominen@riveria.fi 050 438 8318


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, pakolliset FYSIKAALISET JA KEMIALLISET ILMIÖT JA NIIDEN SOVELTAMINEN (FYSIIKKA) 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan fysiikan opintoon!

Osaamistavoitteet:

Osaatko hyödyntää tai tarvittaessa vähentää kitkan vaikutusta oman alasi työtehtävissä? Tiedätkö, miten lämpöilmiöt vaikuttavat työtehtäviesi suorittamiseen? Tunnetko sähköturvallisuuden perusteet?

käsitteet ja soveltaa niitä arki- ja työelämässä. ** Opiskelija arvioi oman alan fysiikan osaamistaan.

Tässä fysiikan pakollisessa opinnossa kertaat fysiikan keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt ja hahmotat niiden merkityksen oman alasi työtehtävissä.

Opiskelijoiden palautetta:

** Opiskelija tunnistaa keskeiset fysiikan

Opettaja: Sanni Suominen sanni.suominen@riveria.fi 050 438 8318

”Pidin selkeistä teoriaosuuksista ja soveltamista vaativista tehtävistä.” ”Se eteni nopeasti, oli hyvä kun useissa tehtävissä sai heti tietää menikö oikein.”

15


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, pakolliset FYSIKAALISET JA KEMIALLISET ILMIÖT JA NIIDEN SOVELTAMINEN (KEMIA) 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan kemian opintoon!

Osaamistavoitteet:

Tunnetko kemikaalien varoitusmerkit? Osaatko huomioida työssäsi tarvittavien kemiallisten aineiden ominaisuudet ja mahdolliset ympäristöriskit? Osaatko käsitellä kemiallisia aineita niin, ettet vaaranna omaa, muiden tai ympäristön turvallisuutta?

niiden ominaisuudet työssään. ** Opiskelija arvioi oman alan kemian osaamistaan.

Tässä opinnossa kertaat keskeiset kemian käsitteet ja tutustut oman alasi kemikaalien käyttöturvallisuuteen.

Opiskelijoiden palautetta: ”Mielenkiintoinen aihe” ”Selkeät tehtävät” ”Oli erittäin hyvä, ei liian vaikea ja tietysti parasta että voi opiskella omaan tahtiin.”

16

** Opiskelija huomioi kemialliset aineet ja

Opettaja: Sanni Suominen sanni.suominen@riveria.fi 050 438 8318


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, pakolliset YHTEISKUNNASSA JA KANSALAISENA TOIMIMINEN 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan yhteiskuntataidon opintoon!

Osaamistavoitteet:

Tiedätkö, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on kuluttajana? Entä kansalaisena? Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen -opinnossa opiskelija tutustuu kansalaisen ja kuluttajan oikeuksiin, mutta selvittää myös näiden oikeuksien taustatekijöitä helppotajuisten ja loogisesti etenevien verkkotehtävien avulla. Opinnon oppitunnit ohjaavat opiskelijaa ajattelemaan osallisuuttaan, sillä kuluttamisen ohella opiskelija on myös yhteiskunnan toimivaltainen kansalainen.

yhteiskuntaa ** Opiskelija osaa toimia yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana ** Opiskelija osaa suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä.

** Opiskelija osaa toimia osana suomalaista

Opettaja: Sirkku Ranta sirkku.ranta@riveria.fi 050 091 2548

17


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, pakolliset TYÖELÄMÄSSÄ TOIMIMINEN 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan työelämätaitojen opintoon!

Osaamistavoitteet:

Työelämä on ammattiin opiskeleville ja valmistuville nuorille usein uusi juttu. Tämä opinto on suunniteltu tukemaan työelämään siirtymistä. Ammatillisen osaamisen lisäksi työssä tarvitaan tietoa työntekijän oikeuksista, velvollisuuksista, työn vaaroista ja työyhteisötaidoista. Opinnossa tutustutaan työtä koskevaan lainsäädäntöön ja työsopimuksiin. Sopimiseen perehdytään pääosin työntekijänä. Samalla työtä opitaan kuitenkin ajattelemaan myös työnantajan näkökulmasta.

noiden tilannetta ja alan osaamistarpeita ** Opiskelija osaa solmia työsopimuksen työnantajan kanssa ** Opiskelija osaa toimia osana työyhteisöä.

Myös työelämässä jo pidempään olleet tarvitsevat tietoa. Tietoa tarvitaan vähintään uuden alan sopimuksista, työn ehdoista ja palkkauksesta.

18

** Opiskelija osaa selvittää alan työmarkki-

Opettaja: Sari Lehikoinen sari.lehikoinen@riveria.fi 050 340 2217


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, pakolliset YRITTÄJYYS JA YRITTÄJÄMÄINEN TOIMINTA 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyyden opintoon! Osaatko toimia yrittäjämäisesti työelämässä? Entä omassa elämässäsi? Tiedätkö, mikä yritys on ja miten se toimii? Tässä yrittäjyyden opinnossa opit, millaista asennetta ja toimintaa työnantajat sinulta odottavat. Puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä. Monipuolisissa harjoituksissa opitaan ideoimaan toimintaa, joilla voisit ansaita rahaa, sekä laatimaan liikeidea, joka tarvitaan aina yrityksen alkuun. Opettelet yrityksiin liittyvät perusasiat ja käsitteet, joista on hyötyä työelämässä. Oppiminen tapahtuu nuorten työssäoppimistarinoiden, yritysesimerkkien ja oman tekemisen kautta.

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa toimia yrityksen tavoitteita

edistäen. ** Opiskelija osaa ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.

Opettaja: Anu Lehtimäki anu.lehtimaki@riveria.fi 050 438 6864

Opiskelijoiden palautetta: ”Hyvin selkeä, palvelee tarkoitusta. Asiat ja materiaalit erittäin hyvät.” ”Se laittoi miettimään omia vahvuuksia.” ”Kysymykset ja tarinat auttoi ymmärtämään paremmin asioita ja muistamaan niitä.”

19


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, pakolliset TYÖKYVYN JA HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opintoon! Osaatko huolehtia työkyvystäsi? Tiedätkö, miten tuleva työsi sinua kuormittaa? Opinnossa pohdit, miten ylläpidät työtehtäväsi vaatimaa toimintakykyä, sekä toimintaympäristön ja toimintasi terveellisyyttä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen terveyden kannalta. Osaatko asettaa suorituskyvyllesi tavoitteita? Osaatko suunnitella ja toteuttaa tavoitteesi mukaisen liikuntasuunnitelman? Opintosi sisältää kuuden viikon mittaisen suunnitelman ja toteutuksen, josta näet konkreettiset tulokset suorituskykysi ylläpitämiselle. Opittavat asiat liittyvät omiin lähtökohtiin terveyden eri osa-alueilta. Tavoitteena on, että pärjäät parhaalla mahdollisella tavalla tulevassa työtehtävässäsi. Oppiminen tapahtuu oman tekemisen ja tarinoiden kautta.

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään ** Opiskelija osaa arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä ** Opiskelija osaa edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan ** Opiskelija osaa ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.

Opettajat: Mia Palviainen mia.palviainen@riveria.fi 050 430 0521

Harri Lemmetyinen harri.lemmetyinen@riveria.fi 050 311 5798

20


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, pakolliset KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan kestävän kehityksen opintoon!

Osaamistavoitteet:

Ilmastonmuutos on otsikoissa jatkuvasti. Tiesitkö, että kestävän kehityksen avulla voi jokainen vaikuttaa ilmastonmuutokseen, omassa arjessa ja työssään?

periaatteiden mukaisesti. ** Opiskelija ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet. ** Opiskelija pohtii ratkaisuja eettisistä näkökulmista.

Opinnossa sinulle selviää kestävän kehityksen monipuolisuus ja käyttökelpoisuus tavoiteltaessa parempaa ympäristön, ihmisen ja talouden hyvinvointia. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen vähentää ilmastonmuutoksen voimakkuutta. Opit mittaamaan erilaisilla testeillä omaa ja vaikka työpaikan vaikutusta ympäristöön. Tärkeää on testien antama tieto erilaisten vaihtoehtojen merkityksestä. Silloin voi asettaa itselleen sopivia tavoitteita, joilla tietää olevan positiivista vaikutusta.

** Opiskelija osaa toimia kestävän kehityksen

Opettajat: Juha Miettinen juha.miettinen@riveria.fi 050 547 4384

Opiskelijoiden palautetta: ”Vaikka käytämmekin vettä erittäin säästeliäästi, oli yllättävää huomata miten meidän ruokailutottumukset vaikuttavat vesijalanjälkeen, niin paljon että kulutamme enemmän kuin keskiverto suomalainen.”

21


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, pakolliset OPISKELU- JA URASUUNNITTELUVALMIUDET 1 OSP Tarjolla vain Riverian opiskelijoille

Tervetuloa tutustumaan Opiskeluja urasuunnitteluvalmiudet -opintoon! Opinto- ja urasuunnitteluvalmiudet -opinnossa tutustut omaan osaamiseesi ja siihen, millaisia asioita haluat opiskella. Tutkit alan työmarkkinoita ja tutustut jatko-opintomahdollisuuksiin. Tehtävien avulla hoksaat ehkä juuri sen työtehtävän tai ammatin osaalueen, joka sinua on aina kiinnostanut. Opinto syventää sinun henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaasi (HOKS). Aloitat opinnon ryhmävalmentajan (tai muun opettajan) kanssa heti opintojen alussa. Opinnon osat A – C suoritat ensimmäisenä vuonna ja osan D vasta valmistumisen lähestyessä.

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa tunnistaa omia kiinnostuk-

sen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan ** Opiskelija osaa tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja ** Opiskelija osaa hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta ** Opiskelija osaa valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.

Opettaja: Ryhmävalmentaja

22


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS ÄIDINKIELELLÄ, SUOMI (OSA 1) 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan äidinkielen valinnaisen opinnon 1. osaan!

Osaamistavoitteet:

Osaatko antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetuista teksteistä? Osaatko tulkita lukemaasi ja arvioida oman lukutaitosi tasoa? Opinnossa harjoitellaan lukemista ja palautteenantoa sekä kirjoittamista niin yksin kuin yhdessä. Aineistot ovat pitkälti kaunokirjallisia, mutta niiden käyttöön liitetään ammatillinen ulottuvuus: opinnossa harjoiteltavista taidoista on hyötyä työelämässä alasta riippumatta!

tejä. ** Opiskelija tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.

Opinto on ensimmäinen osa valinnaista äidinkieltä (yhteensä 3 osp).

** Opiskelija tulkitsee ja tuottaa erilaisia teks-

Opettaja: Kaisa Jänis kaisa.janis@riveria.fi 050 577 7061

23


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS ÄIDINKIELELLÄ, SUOMI (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa äidinkielen valinnaiseen 2 osp:n opintoon!

Osaamistavoitteet:

Kaipaatko vahvistusta vuorovaikutustaitoihisi ja harjoitusta asiakaspalveluun? Osaatko työelämän ryhmätyötaitoja? Tiedätkö, miten kokouksissa toimitaan?

vuorovaikutustaitojaan. ** Opiskelija osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätaitojaan.

Tässä opinnossa kehitetään työelämän suullisen viestinnän taitoja. Opit myös toimimaan työyhteisön ryhmätilanteissa. Vaihtelevissa harjoituksissa voit ilmaista itseäsi koko persoonasi voimalla. Opinto rakentuu yksilö- ja ryhmätehtävistä. Opinto on toinen osa valinnaista äidinkieltä (yhteensä 3 osp).

24

** Opiskelija osaa kehittää viestintä- ja

Opettaja: Junnu Hukkala junnu.hukkala@riveria.fi 050 374 5399


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset AMK-VALMENTAVA: VAHVISTA ÄIDINKIELEN KIRJOITTAMISEN TAITOJASI (SUOMI) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan tutustumaan opintoon, jossa vahvistat äidinkielen kirjoittamisen taitojasi! Osaatko sanallistaa mielipiteesi ja pohdintasi? Osaatko kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstejä? Oletko aikeissa hakeutua jatko-opintoihin? Tässä opinnossa kehityt sekä asiatekstien että pohtivien tekstien kirjoittajana. Opinto on laadittu yhteistyössä ammattikorkeakoulun äidinkielenopettajan kanssa, joten keskityt tehtävissä juuri niihin opiskelukirjoittamisen taitoihin, joita tarvitset nyt ja jatkossa. Tehtävät auttavat sinua sanoittamaan tietojasi, mielipiteitäsi ja tunteitasi entistä monipuolisemmin ja lukijaystävällisemmin.

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa kirjoittaa opiskeluun liit-

tyviä tekstejä sekä tuoda esille omia ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjallisesti. Opinnossa hän osallistuu myös verkkokeskusteluun, tuo yhteiseen jakoon omia ajatuksiaan ja kommentoi muiden keskustelijoiden mielipiteitä.

Opettaja: Kaisa Jänis kaisa.janis@riveria.fi 050 577 7061

Kertaat lyhyesti myös kielenhuollon perusasiat, joten pystyt tarkastamaan tekstisi oikeakielisyyden.

25


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset ÄIDINKIELI, OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVA OPINTO 0 OSP

Tervetuloa äidinkielen opiskeluvalmiuksia tukevaan opintoon!

Osaamistavoitteet:

Tarvitsetko kertausta tai harjoitusta äidinkielen perusteissa? Muistatko, milloin tarvitaan isoa alkukirjainta? Osaatko rakentaa selkeästi etenevän tekstin ja päätellä asioita lukemasi perusteella?

tä ja kielenhuollon perusteita. ** Opiskelija hallitsee tekstin rakentumisen perusperiaatteet. ** Opiskelija osaa lukea erilaisia tekstejä eri lukutekniikoita käyttäen ja ymmärtää lukemansa.

Tässä opinnossa kerrataan taitoja, joita tarvitset äidinkielen pakollisten osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Opinto kannattaa suorittaa ennen pakollisia äidinkielen opintoja tai yhtä aikaa niiden kanssa.

** Opiskelija kertaa äidinkielen peruskäsittei-

Opettaja: Kaisa Jänis kaisa.janis@riveria.fi 050 577 7061

26


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset AMK-VALMENTAVA: STUDERA MERA (RUOTSI) 1 OSP

Tervetuloa kertaamaan ruotsia!

Osaamistavoitteet:

Meneekö sormi suuhun, jos edessäsi on yllättäen ruotsia puhuva asiakas? Osaatko kirjoittaa ruotsiksi tarpeelliset viestit? Onnistuuko puhelimessa puhuminen ja osaatko esitellä itsesi, koulutuksesi ja tulevan työpaikkasi ruotsiksi? Muistatko tärkeimmät rakenneasiat?

Opinnon suoritettuaan opiskelija

Tämä opinto kattaa elämäsi tärkeimmät aihepiirit (itsestä, opinnoista ja työstä kertominen, arkipäivän viestintätilanteet, mielipiteen ilmaiseminen). Opinto soveltuu erityisesti sinulle, joka suunnittelet jatkavasi opintojasi ammattikorkeakoulussa, mutta myös sinulle, joka haluat muuten vain vahvistaa mahdollisesti ruostuneita ruotsin kielen taitojasi. Kurssi sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia ja kattaa myös peruskieliopin.

** ymmärtää kirjallisia ohjeita sekä annettua palautetta

** kirjoittaa tavanomaisia henkilökohtaisia

viestejä ja lyhyitä tekstejä ** ymmärtää keskeiset ajatukset tavanomaisesta normaalitempoisesta puheesta ja toimii niiden mukaan ** osaa kertoa itsestään, opiskelustaan ja elämästään kirjallisesti ja suullisesti ** ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa.

Opettaja: Päivi Voutilainen paivi.voutilainen@riveria.fi 050 502 0346

27


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset AMK-VALMENTAVA: BRUSH UP YOUR ENGLISH (ENGLANTI) 1 OSP

Tervetuloa kertaamaan englantia! Osaatko toimia, jos edessäsi on yllättäen englantia puhuva asiakas? Osaatko kirjoittaa englanninkielisen sähköpostin? Onnistuuko puhelimessa puhuminen englantia puhuvan asiakkaan kanssa? Osaatko esitellä itsesi, koulutuksesi ja tulevan työpaikkasi asiakkaalle englanniksi? Muistatko tärkeimmät rakenneasiat? Tämä opinto kattaa oman elämäsi tärkeimmät aihepiirit (itsensä esittely, opinnot, työelämä, yhteydenpito ja sosiaaliset kontaktit). Opinto soveltuu erityisesti sinulle, joka suunnittelet jatkavasi opintojasi ammattikorkeakoulussa, mutta myös sinulle, joka haluat muuten vain vahvistaa englannin kielen taitojasi. Opinto sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksi.

Osaamistavoitteet: ** Opinnon suoritettuaan opiskelija ** ymmärtää kirjallisia ohjeita sekä annettua palautetta

** kirjoittaa tavanomaisia henkilökohtaisia

viestejä ja lyhyitä tekstejä sekä täyttää yksinkertaisia asiakirjoja ** ymmärtää keskeiset ajatukset tavanomaisesta normaalitempoisesta puheesta ja toimii niiden mukaan ** osaa kertoa itsestään, opiskelustaan ja elämästään kirjallisesti ja suullisesti.

Opettaja: Päivi Voutilainen paivi.voutilainen@riveria.fi 050 502 0346

28


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS VIERAALLA KIELELLÄ, ENGLANTI (OSA 1) 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan englannin kielen valinnaisen opinnon 1. osaan! Osaatko kirjoittaa englanninkielisen ansioluettelon tai työhakemuksen? Oletko miettinyt, miten vastaisit englanninkielisessä työhaastattelussa kysymyksiin? Entä miten raportoisit englanniksi oman alasi tyypillisestä työpäivästä? Tämä opinto on ensimmäinen osa valinnaisen englannin 3 osp:n opintoa. Opinnossa käsitellään terminologiaa edellä mainittuihin aiheisiin liittyen, eli opit sanastoa ja termejä, joita tarvitset kirjoittaessasi selkeän englanninkielisen ansioluettelon ja työhakemuksen. Pohdit myös, miten parhaiten voisit kertoa itsestäsi ja osaamisestasi työpaikkahaastattelussa. Tyypillistä työpäivää kuvatessasi pohdit englanniksi omalle alallesi tyypillisiä työtehtäviä.

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija viestii vieraalla kielellä työelämän tilanteissa. ** Opiskelija toimii aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä.

Opettaja: Mervi Timonen mervi.timonen@riveria.fi 050 516 7083

29


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS VIERAALLA KIELELLÄ, ENGLANTI (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan englannin kielen valinnaisen opinnon 2. osaan! Osaatko esitellä työtäsi ja työympäristöäsi englanniksi työpaikallesi tuleville ulkomaisille vieraille? Osaatko hoitaa yritysvierailuun liittyvää viestintää englanniksi kirjallisesti ja suullisesti? Työpaikalle tulevat ulkomaiset vieraat saattavat olla kiinnostuneita myös Suomesta laajemmin – mitä kertoisit heille? Ovatko työelämän erilaiset dokumentit ja liikekirjeet sinulle tuttuja? Oletko koskaan miettinyt yrityksen perustamista? Tämä opinto on toinen osa valinnaisen englannin 3 osp:n opintoa. Opinnossa käsitellään edellä mainittuja aiheita ja kartutetaan omaan alaan liittyvää sanastoa.

30

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija viestii vieraalla kielellä työelämän tilanteissa. ** Opiskelija toimii aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä.

Opettaja: Mervi Timonen mervi.timonen@riveria.fi 050 516 7083


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS VIERAALLA KIELELLÄ, SAKSA (OSA 1) 1 OSP

Tervetuloa oppimaan saksaa!

Osaamistavoitteet:

Haluaisitko oppia Euroopan puhutuinta äidinkieltä? Haluatko ottaa haltuun uuden kielen alkeita? Oletko ehkä jo opiskellut vähän saksaa, mutta kaipaat muistin virkistystä?

Opinnon suoritettuaan opiskelija osaa

Tässä opinnossa pääset harjoittelemaan saksan kielen perusteita. Opit tervehdyksiä, ajan ilmauksia sekä itsestä ja omista harrastuksista kertomista. Opinto toimii ponnahduslautana saksankieliseen vuorovaikutukseen. Opinto soveltuu sinulle, joka haluat kerrata saksan kielen perusteita, mutta myös sinulle, joka haluat aloittaa kokonaan uuden kielen opiskelun. Opinto sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

** viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa

** toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä.

Opettajat: Elli Kauppinen elli.kauppinen@riveria.fi 050 462 0071 Eero Pölönen eero.polonen@riveria.fi

31


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS VIERAALLA KIELELLÄ, SAKSA (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa oppimaan lisää saksaa!

Osaamistavoitteet:

Haluatko osata toimia saksan kielellä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa? Haluatko ottaa haltuun työelämän keskustelutilanteita saksaksi? Oletko ehkä jo opiskellut vähän saksaa, mutta kaipaat muistin virkistystä?

Opinnon suoritettuaan opiskelija osaa

** viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa

** toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä.

Tässä opinnossa pääset harjoittelemaan asiakaspalvelua ja työelämän tilanteita saksan kielellä. Opit toimimaan saksaksi hotellissa, ravintolassa ja kahvilassa sekä ostostilanteissa. Lisäksi opit opastamaan asiakkaita ja sopimaan tapaamisia. Opinnossa harjoitellaan myös menneestä ajasta kertomista. Opinto soveltuu sinulle, joka olet jo opiskellut vähän saksan perusteita. Opinto sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Opettajat: Elli Kauppinen elli.kauppinen@riveria.fi 050 462 0071

Eero Pölönen eero.polonen@riveria.fi

32


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS VIERAALLA KIELELLÄ, VENÄJÄ (OSA 1) 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan venäjän kieleen ja kulttuuriin! Osaatko tervehtiä asiakasta venäjäksi? Opit tervehtimään ja hyvästelemään venäjäksi. Osaatko valita tuliaiseksi jotakin sopivaa, kun menet kylään venäläiseen kotiin? Opit venäläisestä tapakulttuurista.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa venäjän kielen perusteita ja aakkosia. Opiskelija:

** omaksuu tervehtimisen ja hyvästelemisen venäjän kielellä

** osaa kiittää ja vastata kiitokseen sekä kysyä kuulumisia

Tiedätkö, mikä on venäläisen nimi ja osoite, jos hän on kirjoittanut ne kyrillisin kirjaimin? Opit lukemaan venäjänkielisiä sanoja. Lisäksi opit, kuinka kirjoitat oman nimesi kyrillisin kirjaimin. Opettelet venäjän kielen aakkoset ja ääntämisen perusasiat. Tämä on ainutlaatuinen venäjän alkeiskurssi: dynaaminen tarina, jossa nuoret kulkevat paikasta toiseen, tempaa mukaansa. Opinnon tehtävät liittyvät oikeaan elämään ja sanasto on hyödyllistä ja työelämässä tarvittavaa. Opinnon alkupuolella käytetään sellaista opetusmenetelmää, että sinun ei tarvitse opetella heti kyrillisiä kirjaimia. Opinnossa on runsaasti videoita ja monentyyppisiä tehtäviä. Opinto soveltuu kaikille aloille, mutta ei venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville.

** oppii kertomaan venäjäksi nimensä, asuinpaikkansa ja ikänsä

** osaa lukea yksinkertaisia venäjänkielisiä sanoja ja lauseita

** tutustuu Venäjän kulttuuriin ja tapakulttuuriin.

Opettajat: Laura Mönkkönen laura.monkkonen@riveria.fi 050 573 2498

33


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS VIERAALLA KIELELLÄ, VENÄJÄ (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa oppimaan lisää venäjän kieltä ja kulttuuria! Osaatko opastaa ja palvella asiakasta kohteliaasti venäjäksi? Osaatko kertoa tavaran tai palvelun hinnan? Tiedätkö, kuinka kysyt venäläisen yhteystiedot? Tässä opinnossa opit asiakaspalvelun sanastoa ja lukusanoja. Opit tiedustelemaan asiakkaan taustatietoja ja kertomaan perheestä ja ystävistä. Opit myös venäläisen yhteistyökumppanin erityispiirteitä liike-elämässä. Lisäksi opettelet venäjän kielen tavallisimpia kielioppirakenteita. Opit venäjää seuraten tarinaa, jossa nuoret hengailevat eri paikoissa. Opinnon tehtävät liittyvät oikeaan elämään ja sanasto on sellaista, jota tarvitset työelämässä. Opinnossa on runsaasti videoita ja monentyyppisiä tehtäviä. Opinto soveltuu kaikille aloille, mutta ei venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville.

34

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa palvella asiakasta kohteliaasti erilaisissa tilanteissa. Opiskelija:

** osaa käyttää yleisiä kohteliaisuustermejä ja asiakaspalvelusanastoa

** selviytyy yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa

** oppii käyttämään venäjän kieltä oman alan työtehtävissä

** tutustuu venäläiseen kulttuuriin ja tapakulttuuriin.

Opettajat: Laura Mönkkönen laura.monkkonen@riveria.fi 050 573 2498


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset TOIMINTA DIGITAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ (OSA 1) 1 OSP

Opinto tulossa keväällä 2020

Opettaja: Suvi Räty suvi.raty@riveria.fi 050 351 5425

35


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset TOIMINTA DIGITAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa opiskelemaan digitaalisen materiaalin tuottamista ja jakamista! Tunnetko erilaiset työvälineohjelmat? Osaatko myös käyttää niitä yhdessä ja erikseen? Työvälineohjelmien hallitseminen ja niiden yhteiskäyttö vähentävät turhan työn tekemistä! Osaatko ottaa digitaalisia kuvia ja kuvata videoita? Tiedätkö mihin muotoon tuotokset tulee tallentaa ja miten jakaa eteenpäin? Tunnetko sosiaalisen median mahdollisuudet ammatillisessa verkostoitumisessa? Opiskelu perustuu teoriapohjaisiin oppitunteihin sekä omaehtoiseen tiedonhakuun. Oppitunneilla on kysymyksiä, joilla testaat juuri läpikäymääsi teoriaa. Koska opinnossa tuotetaan paljon erilaisia tiedostoja työvälineohjelmilla, kannattaa opinnon suorittamiseen ehdottomasti käyttää tietokonetta, joko pöytätietokonetta tai kannettavaa. Lisäksi tarvitset älypuhelinta tai tablettilaitetta valokuvien ja videoiden kuvaamiseen.

36

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa tuottaa ja jakaa digitaalista aineistoa ammattiinsa liittyvissä verkostoissa.

Opettaja: Suvi Räty suvi.raty@riveria.fi 050 351 5425


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset TAIDE JA LUOVA ILMAISU (OSA 1) 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan valinnaiseen opintoon Taide ja luova ilmaisu 1 osp! Tiedätkö mistä tekijöistä syntyy hyvä kuva, miten kuvien avulla voidaan välittää tunteita tai miten kuvat voivat vaikuttaa? Osaatko hyödyntää kuvallisen ilmaisun keinoja ammatillisesti tai omassa elämässäsi sekä tutkia, tulkita ja ilmaista asioita kuvallisin tai median keinoin? Tässä tarinapohjaisessa opinnossa tutustut kuvallisen ilmaisun perusasioihin sekä digikuvauksen nikseihin. Pääset myös harjoittelemaan kuvallisten ilmaisumuotojen hyödyntämistä omalla alallasi tai omassa elämässäsi.

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa suunnitella ja kokeilla

teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.

Opettaja: Hannele Hartikainen hannele.hartikainen@riveria.fi 050 577 7062

Opiskelijoiden palautetta: ”Pidin monipuolisuudesta ja tehtävien koosta sekä niiden määrästä. Mielenkiintoni riitti koko kurssin ajan.” ”Selkeä ja kiinnostavaksi tehty. ”

37


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset TAIDE JA LUOVA ILMAISU (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan valinnaiseen opintoon Taide ja luova ilmaisu 2 osp! Tunnetko omaa kulttuuriympäristöäsi ja sen käsitteitä? Osaatko lukea siihen ja sen ilmiöihin sisältyviä viestejä tai hyödyntää niitä oman luovan tuottamisen lähtökohtana? Tässä tarinapohjaisessa opinnossa pääset havainnoimaan kulttuuriympäristöäsi sekä tarkastelemaan sen ilmiöitä muun muassa ympäristönlukutaidon näkökulmasta. Tutustut myös suomalaisen arkkitehtuurin tyyleihin esimerkkeineen, muotoilun maailmaan sekä julkiseen taiteeseen ja ympäristötaiteeseen. Pääset kokeilemaan oman luovan tuotoksen suunnittelemista ja toteuttamista. Opinnossa herätellään opiskelijoita tunnistamaan uusien kokemusten ja tiedon hankkimisen myötä oma vastuunsa, osallisuutensa, mahdollisuutensa ja keinot vaikuttaa kulttuuriympäristön ja siihen liittyvien toimintojen kehittämiseen hyvinvointia edistäen, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja luovuutta hyödyntäen. Tavoitteena on myös opiskelijan taide- ja kulttuurisuhteen kehittäminen.

38

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija havainnoi ja kerää tietoa

kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä. ** Opiskelija suunnittelee ja kokeilee teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.

Opettaja: Hannele Hartikainen hannele.hartikainen@riveria.fi 050 577 7062


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, valinnaiset MATEMATIIKKA 1 OSP (TILASTOMATEMATIIKKA JA TODENNÄKÖISYYDET)

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Osaamistavoitteet:

Oletko huomannut, kuinka paljon tietoa esitetään tilastoaineistosta tuotettujen kuvaajien avulla? Huomaatko, kun sinua yritetään johtaa kuvaajilla harhaan? Osaatko itse tuottaa kuvaajia Excelillä?

liittyviä matemaattisia ongelmia kuvaajien avulla ** Opiskelija osaa hankkia, ryhmitellä ja tulkita matemaattista tietoa ** Opiskelija osaa tuottaa tilastoaineistosta informaatiota, tulkita graafisia esityksiä ja laskea todennäköisyyksiä ** Opiskelija osaa arvioida matemaattisten ratkaisujen oikeellisuutta ja tuloksen suuruusluokkaa.

Tässä matematiikan valinnaisessa opinnossa tutustut tilastomatematiikan peruskäsitteisiin, kuten kuvaajiin ja tunnuslukuihin. Opit yksityiskohtaisten ohjevideoiden avulla myös itse piirtämään kuvaajia Excelillä. Lopuksi teet pienen tilastollisen tutkimuksen.

** Opiskelija osaa ratkaista omaan alaan

Opiskelijoiden palautetta:

Opettaja:

”Monipuolisia tehtäviä, opin paljon asioita joista en ennen tiennyt mitään.”

Sanni Suominen sanni.suominen@riveria.fi 050 438 8318

”Ihan yksinkertaiset ja hyvin selitetyt tehtävät.”

39


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, valinnaiset AMK-VALMENTAVA: MATEMATIIKKAA VALINTAKOKEESEEN 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon! Haaveiletko jatko-opinnoista ammattikorkeakoulussa? Näyttävätkö edellisten vuosien valintakokeiden matematiikan tehtävät haastavilta? Tässä ammattikorkeakouluun valmentavassa matematiikan opinnossa tutustut eri alojen vanhojen valintakokeiden matematiikan tehtäviin ja ratkot itse runsaasti valintakoetyyppisiä tehtäviä.

40

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija hankkii ammattikorkeakoulun

valintakokeessa tarvittavan matematiikan osaamisen.

Opettaja: Sanni Suominen sanni.suominen@riveria.fi 050 438 8318


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, valinnaiset MATEMATIIKAN PERUSTAIDOT, OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVA OPINTO 0 OSP

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Osaamistavoitteet:

Tuntuvatko matematiikan pakolliset opinnot haastavilta? Haluatko kerrata peruskoulun keskeisimmät matematiikan sisällöt?

taitojen hallintaa ** Opiskelija harjaannuttaa matematiikan opiskelutaitojaan ja päättelykykyään ** Opiskelija kehittää itsetuntoaan matematiikan opiskelijana.

Tässä matematiikan opiskeluvalmiuksia tukevassa opinnossa kertaat muun muassa luvut ja peruslaskutoimitukset. Opinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet selvitä matematiikan pakollisista opinnoista.

Opiskelijoiden palautetta: ”Hyvin selitettiin kaikki miten lasketaan ja sitten oli helppo tehdä tehtäviä.”

** Opiskelija vahvistaa matematiikan perus-

Opettaja: Sanni Suominen sanni.suominen@riveria.fi 050 438 8318

”Selkeät ohjeet ja monipuolisuus tehtävissä” ”Huomasin myös oppineeni yhden uuden asian itsenäisesti, jota kukaan opettaja ei ole aiemmin osannut opettaa. Jes!”

41


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, valinnaiset FYSIIKKA, VALINNAINEN, 1 OSP (FYSIKAALISET ILMIÖT)

Tervetuloa tutustumaan fysiikan opintoon! Tiedätkö, miten momentin huomioiminen helpottaa nostotyötä? Osaatko varata työtehtäviin liittyviin matkoihin riittävästi aikaa, eli osaatko laskea, miten kauan sinulta kuluu aikaa, kun ajat tietyllä nopeudella tietyn matkan? Tiedätkö, miten muutaman sentin ero pään asennossa vaikuttaa niskanikaman kuormittumiseen? Tässä fysiikan valinnaisessa opinnossa tutustut työelämään liittyviin mekaniikan, lämpö-, sähkö- ja aalto-opin ilmiöihin ja opit huomioimaan ja hyödyntämään niitä työtehtävissäsi.

Opiskelijoiden palautetta: ”Asiat oli selitetty helposti ymmärrettäviksi.”

42

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija kuvaa ja selittää ilmiöitä

fysiikan käsitteiden ja lainalaisuuksien avulla omalla alallaan.

Opettaja: Sanni Suominen sanni.suominen@riveria.fi 050 438 8318


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, valinnaiset YHTEISKUNNASSA JA KANSALAISENA TOIMIMINEN 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, 1 osp opintoon! Asuuko sinussa pieni vaikuttaja? Osallistutko aktiivisesti jonkin järjestön tai muun yhteiskunnassa vaikuttavan ryhmän toimintaan? Entä kuinka tavoitteellista sinun toimintasi on? Tunnistatko vaikuttamisen silloin, kun se kohdistuu sinuun?

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Opettaja: Sirkku Ranta sirkku.ranta@riveria.fi 050 091 2548

Tässä opinnossa tutkit vaikuttamista ja sitä, kuinka yhteiskuntaa säätelevät lait syntyvät. Lopuksi osoitat omat taitosi kansalaisvaikuttajana. Opinto edellyttää osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

43


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, valinnaiset YHTEISKUNNASSA JA KANSALAISENA TOIMIMINEN 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan yhteiskuntataidon 1 osp opintoon!

Osaamistavoitteet:

Tiedätkö, miten kansantalous toimii? Mikä on oma roolisi yhteisessä kansantaloudessamme? Mitä muita toimijoita kansantaloudessamme vaikuttaa? Opinnossa tutustutaan näiden lisäksi talouden käsitteisiin ja tärkeimpiin ilmiöihin, kuten rahaan, talouskasvuun, työmarkkinoihin ja globalisaatioon. Pääpaino on Suomen kansantalouteen tutustumisessa, mutta myös EU:n näkökulma otetaan mukaan.

ruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat. ** Opiskelija osaa arvioida alansa merkitystä yhteiskunnassa.

Opinnossa haetaan tietoa tilastoista, taulukoista, talouden organisaatioista ja ajankohtaisista uutisista. Opit käsitteitä sekä hakemasi tiedon tulkintaa. Oppitunneissa ja tehtävissä on aineistoina myös videoita.

Opiskelijoiden palautetta: ”Opin mielenkiintoisia vertailuja ja tietoja eri maiden taloudesta. Mistä raha tulee. Monipuolinen opinto.” ”Opin Suomen ja EU:n taloudesta. Rahan käytöstä ja pankeista.”

44

** Opiskelija osaa tulkita kansantalouden pe-

Opettaja: Anu Lehtimäki anu.lehtimaki@riveria.fi 050 438 6864


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, valinnaiset TYÖELÄMÄSSÄ TOIMIMINEN (OSA 1) 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan Työelämässä toimimisen valinnaiseen 1 osp:n opintoon! Osaatko hakea ammattitutkintoasi vastaavaa työtä Euroopan Unionin alueelta? Osaatko käyttää verkon työnhakupalveluita? Kuinka hyvin tunnet omat oikeutesi työnhakijana? Tämä työelämässä toimimisen valinnainen opinto johdattaa sinut tunnistamaan oman alasi työtehtäviä ja osaamista, jota sinulla on opintojen päättyessä. Opinnossa tutustut työnhakijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja työnhaun palveluihin verkossa, etsit työtä EURES-työnhakuportaalin avulla, tarkistat tietosi ammattien pätevyyksistä ja testaat, onko sinulla riittävät tiedot ulkomaille hakeutumiseen.

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija selvittää oman alansa työtehtä-

viä kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Opettaja: Sirkku Ranta sirkku.ranta@riveria.fi 050 091 2548

45


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, valinnaiset TYÖELÄMÄSSÄ TOIMIMINEN (OSA 2) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan valinnaiseen opintoon Työelämässä toimiminen 2 osp Tiedätkö, mitkä asiat ovat keskeisiä työyhteisön jäsenenä toimimisessa? Osaatko toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa? Tässä tarinapohjaisessa opinnossa opit tunnistamaan työyhteisön erilaisia rooleja, toimimaan työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti sekä noudattamaan ja kehittämään yhteisiä toimintatapoja. Harjaannut vuorovaikutustaidoissasi sekä opit käyttämään tarkoituksenmukaista psykologista tietoa oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

46

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäse-

nenä. ** Opiskelija osaa toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa.

Opettaja: Hannele Hartikainen hannele.hartikainen@riveria.fi 050 577 7062


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, valinnaiset YRITTÄJYYS JA YRITTÄJÄMÄINEN TOIMINTA (OSA 1, TALOUS) 1 OSP

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyyden valinnaisen opinnon 1. osaan!

Osaamistavoitteet:

Mitä yrityksen talouden hoitoon kuuluu? Osaatko hinnoitella? Tiedätkö, miten taloutta suunnitellaan yritystä perustettaessa? Mitä yrityksen kannattavuus tarkoittaa?

teita, siihen liittyviä käsitteitä ja logiikkaa. ** Opiskelija oppii ymmärtämään talouden suunnittelun keskeisiä laskelmia.

Olet opiskellut pakollisessa opinnossa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta perustietoja yrityksistä sekä tutustunut liikeideaan. Pakollinen opinto on tehtävä ennen valinnaisia opintoja. Tämä 1. osa tulee tehdä ennen toista valinnaista osaa.

** Opiskelija oppii yrityksen talouden perus-

Opettaja: Anu Lehtimäki anu.miettinen@riveria.fi 050 438 6864

Taloustaidot ovat tärkeitä yrittäjälle. Myös työntekijän on hyvä ymmärtää yrityksen taloutta. Tässä yrittäjyyden valinnaisen opinnon ensimmäisessä osassa tutustut yrityksen talouteen ja opettelet tärkeitä taitoja, kuten hinnoittelua.

Opiskelijoiden palautetta: ”Hyvä ja johdonmukainen verkko-opinto.” ”Tykkäsin siitä kun oli paljon kertausta, jotenkin siinä oppi paremmin ja asiat jäi helpommin muistiin.”

47


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, valinnaiset YRITTÄJYYS JA YRITTÄJÄMÄINEN TOIMINTA (OSA 2, LTS) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyyden valinnaisen opinnon 2. osaan! Osaat laatia liikeidean, mutta miten tehdään liiketoimintasuunnitelma? Mitä se pitää sisällään? Miten laaditaan liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvat laskelmat? Olet opiskellut pakollisessa opinnossa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta perustietoja yrityksistä sekä tutustunut liikeideaan. Pakollinen opinto on tehtävä ennen valinnaisia opintoja. Ensimmäinen valinnainen osa yrityksen taloudesta kuuluu myös opiskella ennen tätä toista valinnaista osaa. Nyt pääset soveltamaan kaikkea aiemmin oppimaasi. Lähdet laatimaan kuvitteellisen yrityksesi liiketoimintasuunnitelmaa. Tämä opinto keskittyy erityisesti yrityksen laskelmien tekemiseen. Niihin tutustuttiin jo 1. valinnaisessa osassa taloudesta. Opinnossa annetaan runsaasti esimerkkejä, joista on helppo ottaa mallia omaan suunnitteluun.

Opiskelijoiden palautetta: ”Hieno ja todella mukava kurssi.” ”Opinto oli laaja ja monipuolinen.” ”Olen oppinut tosi paljon yritykseen liittyviä riskejä ja miten yritystä kannattaisi lähteä perustamaan. Yrityksen perustaminen vaatii tosi paljon työtä ja suunnittelua.”

Osaamistavoitteet: ** Opiskelija osaa suunnitella tulevan yrityk-

sen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta oman liikeidean pohjalta. ** Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelmaa osittain, sekä suunnitella liikeidean perusteella yrityksen taloutta ja tarjontaa asiakaslähtöisesti.

Opettaja: Anu Lehtimäki anu.lehtimaki@riveria.fi 050 438 6864

48


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, valinnaiset KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN (OSA 1) 2 OSP

Tervetuloa tutustumaan kestävän kehityksen valinnaiseen opintoon!

Osaamistavoitteet:

Miten opin huomaamaan ja löytämään työtehtävistäni tai -ympäristöstä asioita, jotka vaikuttavat muun muassa työturvallisuuteen ja -terveyteen, ympäristöön, talouteen ja hyvinvointiin? Miten voin työssäni lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vähentää ilmastovaikutustani tinkimättä työn tuloksellisuudesta?

kehitykseen vaikuttavat tekijät työssään tai alallaan ** Opiskelija osaa suunnitella kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja ** Opiskelija osaa toimia kestävän kehityksen edistäjänä työssään tai alallaan.

Tässä opinnossa opit myös suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla edistetään kestävän kehityksen kaikkiin neljään osa-alueeseen liittyviä asioita työympäristössä ja -tehtävissä. Olet myös valitsemassa toteutettavia kehittämiskohteita ja seuraat, miten ne edistyvät.

** Opiskelija osaa arvioida kestävään

Opettaja: Juha Miettinen juha.miettinen@riveria.fi 050 547 4384

49


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, valinnaiset KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN (OSA 2) 1 OSP

Opinto tulossa keväällä 2020

Opettaja: Juha Miettinen juha.miettinen@riveria.fi 050 547 4384

50


VERKKO-OPINTOJEN LAATUKRITEERIT Käytettävyys

Sisältö

1 Oppimisympäristö on helppokäyttöinen,

1 Käyttäjien tarpeet, kuten työelämälähtöi-

2 Oppimisympäristössä on huomioitu saa-

2 Sisällöt vastaavat kattavasti osaamistavoit-

3 Verkko-opintoja pystyy suorittamaan mo-

3 Materiaali on luotettavaa, selkeää ja ajan-

toimintavarma ja tietoturvallinen.

vutettavuussuositukset ja tietosuoja.

nilla erilaisilla laitteilla. Laite- ja ohjelmistovaatimukset on kerrottu käyttäjille.

syys, huomioidaan sisällöissä. teita.

tasaista.

4 Sisältöjen esittämistavalla pyritään tukemaan erilaisia oppijoita.

Pedagogiikka 1 Opinnot ovat pätevien opettajien käsi-

kirjoittamia ja opettamia. Vastuuopettajan tiedot löytyvät jokaisesta opinnosta. Opettajat ovat tavoitettavissa viesteillä ja puhelimitse.

5 Lähteet ovat laadukkaita ja ne on ilmaistu selkeästi.

6 Noudatamme tekijänoikeuksia.

7 Sisältöjen ylläpito- ja päivitysvastuusta on sovittu.

2 Oppimisympäristössä on chat-päivystys. Lisäksi järjestämme pajaohjausta tilauksesta esimerkiksi Skypen välityksellä.

Tuotanto

3 Osaamistavoitteet, sisällöt, työtavat ja

1 Tuotanto etenee aina suunnitellun proses-

4 Opiskelijan lähtötaso ja osaaminen huomi-

2 Opintojen laajuudelle (arvioitu työmäärä

arviointi muodostavat oppimista tukevan kokonaisuuden. oidaan opinnossa.

5 Opiskelija pystyy etenemään omaan tahtiinsa ja seuraamaan etenemistään opinnoissa.

6 Arviointi on monipuolista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää.

sin mukaan ja sisältää useita tarkastusvaiheita. osaamispistettä kohti) ja rakenteelle on yhtenäiset kriteerit.

3 Laatukriteerit on huomioitu tuotannon eri vaiheissa.

4 Palautetta kysytään niin opiskelijoilta,

opettajilta kuin sidosryhmiltä ja sitä hyödynnetään opintojen kehittämisessä.

51


Ota yhteyttä eriveria@riveria.fi Tulliportinkatu 3 H, 2. krs 80130 Joensuu

52

Profile for eRiveria

eRiverian opintotarjonta kevät 2020  

eRiverian opintotarjonta kevät 2020  

Profile for eriveria
Advertisement