SMC (2022)

Page 1


INTERVJUU

2


INTERVJUU

Torbjörn Lundberg:

SMC strateegia on kasv SMC Rootsi tegevjuht Torbjörn Lundberg räägib lähemalt, miks SMC just Baltikumi sihikule on võtnud. Torbjörn Lundbergi sõnul on SMC olulisim strateegia kasv: “Jaapani turuosa on 65%, terves maailmas peaaegu 40%. Sellise osakaalu juures muutub turuosa kasvatamine üha keerulisemaks ja kasvu säilitamiseks on kasutusel kaks printsiipi: laienemine turgudele, kus automatiseerimine alles hoogu võtab, ning seotud tööstusharudele toodete ja lahenduste pakkumine.”

“Toona oli väikeste Balti riikide majandus samuti tagasihoidlik, kuid kiire kasv muutis kogu ettevõtmise SMC jaoks väga põnevaks. Samal ajal panid mitmed lääne firmad Balti riikides oma tootmisele aluse ning see oli SMC-le omakorda initsiatiiviks, et neile oma teenuseid ja tooteid pakkuda,” meenutab Lundberg.

Otsus laieneda Baltimaadesse

Baltimaades on oodata veelgi suuremat majanduskasvu ja see muudab turu SMC jaoks olulisemaks ja põnevamaks.

SMC laienemine Balti riikidesse algas juba 90ndate hakul ja kohalikud müügiettevõtted asutas SMC Rootsi haru 2000. aastal, täpselt sobivalt “Balti tiigrite” ehk Baltikumi metsiku majanduskasvu ajaks. 2005 asutati SMC Rootsi filiaalina ka SMC Leedu haru.

Kohalikud müügiettevõtted asutas SMC Rootsi haru 2000. aastal, täpselt sobivalt “Balti tiigrite” ehk Baltikumi metsiku majanduskasvu ajaks.

“2012 asutati Baltikumis SMC teenuskeskus, mis tegeleb peamiselt Põhjamaade ja Balti riikidega, paar aastat hiljem avati ka lisaseadmete tehas. See asub Riias, mis on Baltimaade tsentriks ja väga hea ühendusega ka Põhjamaade ning muude naaberriikidega. Tehase rajamise initsiatiiviks ei olnud ainult väiksem tööjõukulu, vaid regiooni hariduse kõrgest tasemest tulenev suurem tootlikkus,” sõnab Lundberg.

3


INTERVJUU

Venemaa lähedus ja lääneriigid

“Lähedus Venemaale ja muudele endistele Nõukogude Liidu riikidele ei ole seni otsustes olulist rolli mänginud, kuid oodatavasti teeb seda tulevikus: nii kaubanduslikus kui ka logistilises perspektiivis tänu raudteeühenduse võimalusele teiste SMC tehastega idas. Balti riigid on võti Lääne-Euroopasse.”

Olen Balti regiooni arengu suhtes väga positiivselt meelestatud.

Torbjörn Lundbergi sõnul on Baltimaades oodata veelgi suuremat majanduskasvu ja see muudab turu SMC jaoks olulisemaks ja põnevamaks: “Mitmed lääneriikidest tuttavad arendusfaasid on vahele jäetud ja mingis mõttes on Baltikum praeguseks arenenum ning edasijõudnum kui tema läänenaabrid.”

4

Foto: Kalev Lilleorg

“Turupotentsiaali kasv ja meie pakutav lai tooteportfell tähendavad, et meil on palju võimalusi, ning ma olen Balti regiooni arengu suhtes väga positiivselt meelestatud,” ütleb SMC Rootsi tegevjuht lõpetuseks.


5


INTERVJUU

Aleksandr Trummal:

Muutuste laineharjal Aleksandr tuli SMC Automation OÜ-sse müügijuhi ametikohale suvel 2020. Väljakutse pakuti spetsiaalselt Aleksandrile välja, et tuua kollektiivi värskeid ja säravaid ideid. Ühtlasi oli ootus panustada ettevõtte innovatiivsele arengule ja müügi stabiilsele kasvule. Juba praeguseks on ette näidata kaks uut inseneri kollektiivis, uus kontor, koolitusruum ja suurem ladu. Vähem tähtsad pole kliendikesksust arvestavate lahenduste loomine. See näitab, et Aleksandr ja ettevõte on suutnud eesmärkidega toime tulla ja esialgse arenguplaani tulemuslikult ellu viia.

Kuidas tulevad Eesti ettevõtted toime maailma mõjutanud muutusega?

Elame muutuvas maailmas, pidevalt tuleb valmis olla uuteks väljakutseteks ja tehnoloogia kiireks arenguks. Tuleb arvestada uute ohtudega nagu epideemia erinevad vormid vm. Seega tuleb osata ettevõtte müügitegevust plaanida muutunud reeglite ja ühiskonna normide järgi. Ka meie oleme väga palju mõelnud, kuidas toime tulla ja oleme leidnud mitu lahendust. Näiteks reageerisime kiiresti kogu korporatsioonis tarneprobleemidele. Suurendasime uues laos nende komponentide kogust, mida just kõige

6

rohkem küsitakse. Hoiame klientidega igapäevaselt tihedalt kontakti, et nad oleksid kursis kõikide võimalike tarneprobleemide või viivitustega. Vajadusel pakume erinevaid alternatiive. Oleme suhelnud probleemide lahendamiseks juhtkonna tasandil kolleegidega Soomest, Rootsist või Jaapanist. Vahel on ette tulnud, et oma varusid loovutatakse teiste riikide ladudest Eesti klientidele, et hoida tootmist maksimaalselt töös.

Kuidas nähakse Eesti turgu SMC korporatsiooni vaates?

Eesti tundub väga perspektiivikas regioon ja oodatakse kasvu. Meil on väga palju kohaliku ja rahvusvahelise profiiliga suuri kliente, kellega on väga suur au Eestis koostööd teha. Tänu meie riigi heale asukohale oleme väga atraktiivsed koostöös ja koordineerimises ka teistele Balti riikides asuvatele müügiüksustele ning välisturgudele. Ootan, et Eestisse tuleks palju rohkem suuri rahvusvahelisi ettevõtteid, kes toovad kaasa uut teadmist ja kelle otsused muudavad meid atraktiivseks teistele tööstushiidudele.

Millised on peamised tööstuse väljakutsed, millega SMC Automation OÜ saab aidata?

Kõige olulisem on pakkuda ennekõike tarnekindlust ja pikaajalist koostööd. Eesmärk on jõuda klientidega parima võimaliku lahenduseni ühiste arutluste ja õppimisprotsessi kaudu. Kliendi jaoks oleme alati toeks juba projekti varajases faasis. Meie inseneride pikaajaline kogemus ja know-how aitab kindlasti Eesti tööstuse arengule kaasa.


INTERVIJUU

7


INTERVJUU

8

Foto: Kalev Lilleorg


INTERVIJUU

Ellen Parik:

Pidev areng on vältimatu Asjalik ja särav koolitus- ja tehnikaspetsialist ning müügiinsener Ellen Parik ei jäta oma kirglikkusega tehnika ja eriti pneumaatika suhtes kedagi külmaks. Ta on oma õpetamisoskuste ja teadmiste abil aidanud koolitada väga palju eksperte peale Eesti ka rahvusvahelisel tasemel, sest töökogemus SMC Automation OÜ-s aastast 2007 räägib iseenda eest. Nende uues Laki 4 kontoris on tema käsutuses nüüd ka uus ja avar koolitusklass.

Miks Eesti ettevõtted on täna hädas oskustööjõu leidmisega ning mis on Eestis kõige aktuaalsed koolituseteemad pneumaatikas?

Pneumaatika on küll kitsas ja omaette maailm, kuid väga oluline valdkond tööstuse arengus. Eesti on väike riik ja spetsiifilisi teemasid ei õpetata süvendatult ülikoolides ega kutsekoolides. Kui rääkida praktilisest poolest ja erinevatest ettevõtete spet-

siifilistest ning keerukatest projektidest, siis see eeldab ikkagi juba oluliselt sügavamat teadmist, kui õppeasutused meile praegu annavad. Pneumaatikaga satuvad tegelema automaatika eriala õppinud inimesed, lihtsamate teemadega ollakse kursis, kuid reaalsetes küsimustes tuleb ise väga palju juurde õppida.

Elleni töökogemus SMC Automation OÜ-s aastast 2007 räägib iseenda eest. Koolitusteemasid SMC-s on arendatud klientide vajaduste järgi ja lähtuvalt just Eesti ettevõtete nõuetest. Pneumoautomaatika ja elektropneumoautomaatika koolitused annavad nii baasteadmisi nendele, kes puutuvad pneumaatikaga esimest korda elus, kui ka sügavamaid teadmisi nendele, kes töötavad suruõhutehnikaga juba aastaid. Masinate ja tootmisliinide disainerite toeks praegu on arendamisel ka spetsiifilisemad koolitused, nagu näiteks vaakumtehnoloogia ja haaratsite kursused, mis annavad meie klientidele veelgi suurema valiku õige koolituse otsimisel.

Ma saan teha SMC-s oma unistuste tööd, sest pean iga päev ennast arendama, et olla kursis uute teemade ja innovatsiooniga. 9


10


MÜÜGITIIM 11


AJALUGU

SMC algus:

kuidas noormees Yoshiyuki asus maailma vallutama Jaapan, hilised 1950dad. Noormees nimega Yoshiyuki Takada õpib kohalikus ülikoolis metallurgiat ja materjaliteadust. 1959. aastal tekib Yoshiyukil õpingute tagajärjel äriidee, mis muudab maailma. Takada otsustab oma õppejõu, professor Omura julgustamisel panna aluse firmale, mis hakkab tootma metalli paagutamise teel erinevaid filtreid. Mõte sai mõeldud ja teoks tehtud – 27. aprillil 1959 asutab noormees äriühingu, millele saab nimeks Shoketsu Kinzoku Kogyo Co Ltd. Korporatsiooni nimi tähendabki paagutatud metalli – erinevate pulbriliste metallide kõrge surve ja temperatuuri all erinevatesse vormi surumist. Paagutamist kasutatakse enamasti alternatiivina laialt levinud freesimisele, mis on keerukam ja aeganõudvam protsess. Nüüd kogu maailmas tuntud kaubamärk SMC ongi lühend tolle algupärase nime ingliskeelsest vastest: Sintered Metal Corporation.

Juhus pakkus võimaluse innovatsiooniks

Maailm tunneb üsna paljusid “juhuslikult” tehtud läbimurdeid: Coca-Cola loomise taga oli soov valmistada ravijook, samamoodi “leiutati” juhuse läbi Post-It märkmepaberid ja isegi šampanja… Takada idee toota paagutatud metallist seadmete komponente osutus aga oodatust keerulise-

12

maks. Tema loodud tehnoloogia polnud täiuslik ja komponendid jäid liialt poorsed. Nutikas noormees nägi selles aga hoopis võimalust: poorne materjal andis suurepärase võimaluse toota erinevaid filtrielemente, mida kasutada suruõhusüsteemide õhukvaliteedi parandamiseks. Takada ja SMC edulugu võis alata. Peaaegu kümme aastat hiljem, 1967. aastal astus Takada esimesed sammud SMC laiendamiseks, asutades tütarettevõtte Austraalias. Edasi toimus areng juba väga kiiresti, praegu on SMC esindatud 83 riigis. Euroopasse jõudis SMC 1976. ja Skandinaaviasse 1986. aastal.

Lõpuks auga teenitud pensionile

Yoshiyuki Takada on praegu 93-aastane. Pensionile jäi vanahärra alles mõni aasta tagasi, kui andis firma juhtimise üle oma pojale Yoshiki Takadale. SMC on ühekorraga nii suurkorporatsioon kui ka perefirma. Sintered Metal Corporation on läbi aegade säilitanud aga oma looja näo, vaimu ja põhimõtted – ettevõtlik ja uuenduslik, julgustav ja katsetav. Kuid pideval tulevikku vaatav ja võimalusi otsiv.


AJALUGU

1959 – SMC algse hoone nurgakivi paneku tseremoonia

1959 – SMC algne hoone. Pärast esialgset 25 000 dollari suurust investeeringut alustas ettevõte paagutatud metallfiltrite tootmist

1950. ja 1960. aastad – Aoto tehase koosteala

1964 – Insenerid Aoto tehases

1950. ja 1960. aastad – Aoto tehase koosteala

1959 – Shoketsu peakorter (SMC Shoketsu Kizoku Kogyo Co., Ltd. (Sintered Metal Corporation) algne nimi) 1959 – SMC esimene logo. Praegune logo võeti kasutusele 1986. aastal koos ettevõtte uue nimega SMC Corporation

1950. ja 1960. aastad – Aoto tehase pakkimisala

13


14


15