Page 1

29 november 2010

TOTAL BRANDING


TOTAL BRANDING

29 november 2010

GROEIEN VANUIT EIGEN KRACHT


Waarom hebben veel organisaties het moeilijk? Waarom zijn gevestigde merken minder aantrekkelijk, en beproefde marketingtechnieken niet meer effectief? Hoe komt het dat het beleid van gerenommeerde bestuurders minder adequaat is?

Omdat de wereld niet meer is zoals die was.

Bij een nieuwe wereld hoort een nieuwe generatie organisaties en merken. Organisaties die anders zijn. Een droom hebben en eerlijk zijn. Organisaties die betekenisvol zijn. Die gewoon

durven zijn wie zij zijn en dat met volle overtuiging leven. Dit heeft grote consequenties voor de wijze waarop organisaties zich gedragen en communiceren.

TOTAL BRANDING

29 november 2010

TERUGKEREN NAAR DE KERN


TOTAL BRANDING is een netwerkorganisatie die zich bezighoudt met het expliciteren van de betekenis van organisaties en hen verbindt met hun omgeving in woord, beeld en bejegening.

Dit doen wij door op zoek te gaan naar de ziel van de organisatie. Naar dat wat de organisatie werkelijk beweegt, waar zij goed in is en waarmee zij waarde toevoegt.

Vervolgens ondersteunen wij bij het leven van de waarden en het vertalen daarvan in strategisch design en communicatie. Dit noemen wij TOTAL BRANDING.

TOTAL BRANDING

29 november 2010

WAT DOEN WIJ?


Wat TOTAL BRANDING oplevert is een bezielde organisatie met een heldere positionering en een droom die een duurzame verbinding legt met de omgeving. Een organisatie die begrepen wordt, authentiek, overtuigend en relevant is.

TOTAL BRANDING

29 november 2010

WAT DOEN WIJ ERTOE?


Omdat de nieuwe generatie organisaties al het denken en doen

Onderzoek naar de herkomst van de organisatie

baseert op één vertrekpunt – de eigenheid of de ziel – van de

Imago en reputatieonderzoek

organisatie begint TOTAL BRANDING dus hier. Waarom is de

Medewerkersonderzoek

organisatie opgericht, wat was haar droom, haar visie, welk

Toekomstverkenningen

doel maakte haar betekenisvol? Waarin onderscheidde zij zich

Waardenonderzoek

van andere aanbieders? Heeft dit onderscheid nog relevantie in

Scenario-ontwikkeling

de huidige tijd, of moet er naar een nieuw en betekenisvol doel

Ambitie en identiteit

gezocht worden? Gaat iemand iets missen als de organisatie

Corporate storytelling

niet meer bestaat?

Antwoorden vinden op existentiele vragen, ze vertalen naar waarden en essentie, en de daaruit voorvloeiende consequenties benoemen , heet identificeren van de identiteit.

TOTAL BRANDING

29 november 2010

DEFINIEREN VAN IDENTITEIT


De volgende stap in het TOTAL BRANDING proces is dat de organisatie zich gaat gedragen en handelen naar haar doel en waarden. Wordt dit doel ook werkelijk gedragen oor de medewerkers? Wat betekenen de waarden voor een afdeling?

Vaststellen van code of conduct Opstellen van het HRM-beleid Training van medewerkers Coaching van staf

Welke gevolgen hebben ze voor bijvoorbeeld de afdeling productontwikkeling, inkoop, sales en HRM?

Door workshops, training en coaching, in groepsverband of individueel realiseren medewerkers welke invloed de waarden

hebben op hun persoonlijke drijfveren en functioneren.

TOTAL BRANDING

29 november 2010

LEVEN VAN WAARDEN


Pas als de organisatie of het merk leeft conform de eigen

Ontwikkeling van de visuele identiteit

waarden en handelt volgens de missie, is de tijd rijp om naar

Ontwikkeling van de corporate communicatie

buiten te treden. Het doel en de waarden van de organisatie

Ontwikkeling van de interne communicatie

worden vormgegeven in een visuele identiteit die dit helder en

Ontwikkeling van de marketingcommunicatie

krachtig uitstraalt. Ook worden de alle communicatie-dragers die van belang zijn, ingezet om de waarden van de organisatie of het merk uit te dragen.

TOTAL BRANDING

29 november 2010

VERKOPEN VAN HET MERK


TOTAL BRANDING

29 november 2010

WAARDENVOL POSITIONEREN

TOTAL BRANDING PRESENTATIE  

PRESENTATIE