Page 1

Cape of Good Hope 1652 – 1853

1652: Den 6. april gik Jan van Riebeek i land på det sted, hvor Cape Town senere opstod

1853: Den 1. september udkom de første frimærker


Lidt om mig Johnny Barth (66 år) Cand. polit. – nu pensionist Frimærkesamler i ca. 60 år Andre områder: Langeland, Bhopal, Holland, Nivå - Niverød postkort, Kalundborg – Århus posthistorie, 12 ø tofarvet Andre interesser: Egypten, golf


Lidt om samlingen -

Udstillet 20 gange Første gang i 1973 (Dafila 73 – bronze) Sidste gang i 2012 (Paris – stort guld) Oprindeligt kun frimærker Fra Falcophil 75 også præfil Fra Rødovre 1989 kun præfil Første internationale i St. Petersburg 2007


Posthistorie

- Takster - Stempler - Ruter - (Social posthistorie - 2c)


Stempelsamling


Social posthistorie


Indledningsplanche som den s책 ud i Paris 2012.


Indledningsplanche som den s책 ud i Paris 2012.


Synopsis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Form책l Oplysning om sidste udstilling Nyheder Unika Hvad mangler Personlig forskning Certifikater


Oversigt over exponatet 1. Hollandsk periode (1652 – 1795) 2. Transitional periode (1795 – 1806) Engelsk periode (1806 – 1853): 3. Takster 4. Stempler 5. Ruter


Jan van Riebeeck brev

1653

Der kendes i dag ca. 13 van Riebeeck breve


Pakke ca. 1750

Pakke fra Holland ca. 1750.


Adressebrev fra Danmark

1773 brev fra Danmark til Madame Sara Bresler à Cape de bonne Esperance – Avec un Paquet. Dansk adresseringsanvisning på bagsiden.


Briefstock breve

Briefstock breve kendes ca. 1750 – 1810.


VOC stempler 1791

Der er endnu ikke fundet VOC stempler brugt i Cape


Privat omdelte breve 1826 – ”in handen”

1834 – ”en main”


Burgher Senate Seal


Tjenestebreve Landdrost brev fra Uitenhagen ca. 1820.

Field Cornet brev fra Groenekloof 1822. ”FvS” står for F. van Schalkwyk. ”VC” = Veld Cornet.


Soldaterbreve 1832 brev fra Caffer Drift Post til Cape Town. Bragt med dragoner til Grahamstown og her stemplet og sat i porto, 1d.

1846 brev fra Visch Revier Mond Postbehandlet i Cape Town, hvor det er stemplet TO PAY, og sat i porto med 1d.


Postmasters Fee Fra 1792 til 1806 var Postmasters fee 2 sk. Brev fra 1787.

1807 brev. Postmasters fee var 1 sk. fra 1806 til 1826 og herefter 4 d.


Skilling takster 1806 - 1826 1 Sks. brev fra Cradock til Somerset, ca. 1826. Cradock stempel fra 1822.

2 sch. brev fra Caledon til Kaap d Goete Hoop = Cape Town. Forsøgt sendt som tjenestebrev, men returneret med påtegningen ”Returned for postage”. Ca. 1818 – 1825.


Skillingbrev betalt i engelsk møntfod


Skillingbrev betalt i engelsk møntfod


Takster 1826 - 1846 9 d. fra George til Cape Town

11 d. fra Port Elizabeth til Cape Town. I 1846 blev indført en enhedstakst pü 4 d.


The Post Office seal

Brev fra 1810, hvor The Post Office seal er brugt som b책de stempel og segl.


Tidlige skibsstempler SHIP LETTER stempel fra 1807, kun brugt i kort tid.

PACKET LETTER stempel fra 1816. Pü samme tid blev taksten sat til 3’6 for et brev til England.


Crown-in-Circle stempler Crown-in-Circle stemplerne blev udsendt i perioden 1817 – 1824, til i alt 19 byer. Brevet viser Uitenhagen brugt som stempel og segl. Enhedstakst pü 4 d. efter 1. marts 1846.


Crown-in-Circle stempler Brev fra George til Stellenbosch, hvor Cape Town C-in-C er brugt som transitstempel. Først sendt fra Uitenhagen til Cape Town, takst 10 d. Herfra omadresseret til Tulbagh, takst 6 d. TO PAY stempel fra Cape Town.


Crown-in-Circle stempler Port Elizabeth C-in-C stempel i rød. Bemærk at der ikke er angivet nogen takst. Port Elizabeth var generelt sjusket med påtegninger og stempler.

George i rød. 1’6 er 2. vægt klasse


Crown – in Circle stempler

Grahamtown 30 mm Bathurst 23,5 mm ”Standard” 25 mm


Octagonale stempler 1849 I 1849 blev der udsendt nye stempler til 60 (?) posthuse. Stemplerne blev afløst af nye i 1853, og kun 51af dem er fundet pü breve. Vi har ingen officiel oversigt over hvilke byer der fik tildelt stempler.


Octagonale stempler 1849 Caledon i bl책.

Napier i bl책


Octagonale stempler 1849 Plettenberg Bay i bl책

Victoria West i bl책


Octagonale stempler 1849 Gamtoos River Ferry i rød.

Desuden kendes Colesberg (57) i rød.

Somerset East i rød.


Octagonale stempler 1849 40 = Burghersdorp 55 = Graff Reinet

55 = Graff Reinet 57 = Colesberg


Octagonale stempler 1849 Hankey

Swellendam (30) kendes ogs책 brugt som segl.


Port Elizabeth PAID Dateret PAID stempel fra Port Elizabeth 1852. Et ud af to kendte anbefalede breve fra prĂŚfil perioden.

PAID stempel i rød.


Port Elizabeth TO PAY Kun de viste kendes i sort. Der kendes et brev med stemplet i rød pü museum.


Worcester Stempel som er privat fremstillet af postmesteren ca. 1822.


Swellendam De to stempler er fremstillet af postmesteren privat ca. 1849. PREPAID stemplet kendes i 4 eks. og TO PAY stemplet i 3 eks.


Grahamstown

Grahamstown POST PAID stemplet er fremstillet privat af postmesteren. Der kendes 3 eksemplarer.


Dragoon Post

Brev fra 1806 fra Fort Frederick ved Algoa Bay (fra 1820 Port Elizabeth). Fort Frederick blev bygget i 1799, som beskyttelse af grænsen. Der var ikke postforbindelse med Cape Town på dette tidspunkt, så fortets breve blev transporteret af militæret selv, her 11. Light Dragoons.


Post Restante

�to be left at the post office tile called for�. Post restante brev fra London 1817.


Tidlig dampskibspost

Påtegningen ”pr steamer” på brev fra 1844 er unik. Den eneste havneby hvorfra portotaksten var 11d. var Port Elizabeth. Dampskibet Phoenix besejlede ruten, og dens fartplan passer med datoerne.


Packet letter contract 1852 Brev til Danmark 1853 med Mauritius. Stempler fra Cape Town, London og Hamburg. Takstpütegninger fra Cape Town (4d.), London (1’4), Hamburg (17), og Danmark (23, 74 og 13).


Brev til Van die Mans Land

Brev afsendt 26. maj 1825 og afstemplet med Cape Towns første datostempel. ”2” er 2 sk. ”postmasters fee” for breve ind og ud af landet. Ingen ankomstpåtegninger fra Tasmanien.


Singapore og Batavia 1840. Ingen postale pĂĽtegninger.

1849. �4d.� er postmasters fee, og 60 stuyver er hvad modtageren har betalt.


Brev til Paris / Dublin 1840 brev fra Biskoppen i Cape Town P R Griffith til Paris med alternativ adresse i Dublin. Afsteplet med 3. datostempel fra Cape Town. Transit stempler fra London og ankomststempel fra Dublin.


U.S.A. og Canada Sendt 11. marts fra Cape Town. Ankommet Salem 20. maj. Taksten er 2 c for brev fra udlandet og 10 c indenlandsk porto.

Soldaterbrev fra Grahamstown til Niagara i Canada. 1d. soldaterporto.


Danmark Privat sendt brev dateret 17. marts 1816. Sendt med det danske skib Elizabeth.

Brev sendt via London, Ostende og Hamburg. Afsender betalt 4 d. og modtager 172 sk.


Finland 1852 brev fra Cape Town til Helsingfors via Plymouth, London, Aachen og St. Petersborg.

1851 brev fra Cape Town til Helsingfors via London. Herfra forwarded til Helsingfors.


Herrenhut brev 1827 brev fra Cape Town til Herrenhut i Saksen. Stempler fra Cape Town, Portsmouth, London og Hamburg.

Johnny barth  
Johnny barth  
Advertisement