Grenaa Gamle Stad

Page 1

Grenaa

gamle Stad

Vestergade og Vestervej

A1

Inden vi fortsætter op af Storegade, drejer vi til venstre ved Grisetorvet, og går en tur ned af Vestergade, Vestervej og en tur i Anlægget. Efter at kommunen havde overtaget den private realskole i Lillegade, byggedes i 1912 denne flotte Grenaa Realskole. Bygningen er nu revet ned og erstattet af nye bygninger. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Eneret. Fotograf: Ukendt (postbehandlet 06.12.1913) A2

På postkortet ses tydeligt, anlæget der blev grundlagt af Konsul C. J. Momme i årene 1877 – 1880 (se planche 68) St. Peters Menighedshjem, Vestervej 1 blev indviet i 1895. Menighedshjemmet planlagdes i 1880erne, og skulle være fælles for alt kirkeligt arbejde og for alle kirkelige partier. I begyndelsen var også ”Indre Mission” med, men efter at ønsket om at hjemmet skulle overdrages ”Foreningen for Indre Mission i Danmark”, ikke kunne efterkommes af de øvrige interesserede, trak ”Indre Mission” sit bidrag tilbage og opførte selv missionshuset ”Zarepta” ved Nørreport. Tryk: Lystryk. Udgiver: C. St. Eneret 3809. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 22.12.1906) A1


Grenaa

gamle Stad

Vestervej

Vestervej set fra St. Peters Menighedshjem og videre mod vest. Bygningen til venstre er den gamle Teknisk Skole bygning. Bygningen blev taget i brug den 30. december 1891, og i 1937 indviedes en stor tilbygning mod vest. I besættelsesårene da en stor del af kommuneskolen var beslaglagt af tyskerne, var mange af kommuneskolens klasser henlagt til Teknisk Skole, hvis lokaler jo ikke blev brugt i dagtimerne. I dag bruges bygningen af VUC Djursland. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 14 882. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A1

Vestervej denne gang set i modsatte retning med St. Peters Menighedshjem længst væk på højre side og nærmest ses ”Teknisk Skole” der blev indviet den 30. december 1891. den første skole for håndværkslærlinge oprettedes allerede i 1839 og havde til huse i en gammel skolebygning på Torvet. Der hvor de to bygninger ligger var i gamle dage ”Fårekæret” Tryk: Lystryk. Udgiver: C. St. Eneret 3805. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 13.02.1907) A1


Grenaa

gamle Stad

Anlæget og Åen

Herefter går turen ned til Anlæget hvor Grenaa Håndværkerforenings Pavillon ligger ved siden af åen. Den ældste del af Pavillonen blev opført som sommeretablissement i 1902. Pavillonen er i dag en del af Kulturhuset Pavillonen. Tryk: Lystryk. Udgiver: ukendt 1391. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og postbehandlet men udaterbar) A2

Grenaa Håndværkerforenings Pavillon ses her fra å siden. Pavillonen blev indviet ved en tre dages fest den 18.-20. juli 1902, og opførelsen kostede 13 000,00 kr. Pavillonen var i første omgang kun bygget som en sommer Pavillon. Pavillonen blev opført tæt ved åen og i umiddelbar nærhed af byens lystanlæg. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa: Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 29.08.1907) A2


Grenaa

gamle Stad

Anlæget og Åen

A2

Omkring 1842 foretoges den første svage begyndelse til et grønt Anlæg i Grenaa. Det er det vi dag kalder det gamle Anlæg og ligger nord for den nuværende Randers vej. Det nye Anlæg fra 1878, der ligger syd for Randers vejen, skyldes hovedsagelig at Konsul C. J. Momme (1831-1916) i 1877 meddelte byrådet at han var villig til at yde et bidrag på 2000,00 kr. til etableringen af et sådanne Anlæg. I 1879 og 1880 skænkede Momme ligeledes 1000,00 kr til fuldførelsen at Anlæget. På postkortet ses den mindesten der i 1919 blev rejst i Anlæget over konsul C. J. Momme, men først i 1940 forsynedes mindestenen med en bronzebust af ham, udført af billedhuggeren Eva Langkau. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget—Grenaa 64. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 16.10.1931) A2

Manden i den hvide jakke er konditor Emil Lassen. Den ene af brd. Lassen

Anlæget har i årenes løb dannet rammen om mange af Grenaas festligheder. I forbindelse med afholdelsen af nogle af disse festligheder sørgede ”Brd. Lassens Conditori”, ude fra Østergade for den udendørs servering. Som det kan ses på postkortet her fra dyrskuet i 1914, kunne borgerskabet bl.a. købe ”Iskager” og ”Jordbær og Vanilie Is”. Manden med fejebladet er smed Rasmussen fra Vejlby, Inde i huset til venstre Sine Samsing og hendes datter Helle. Herren i den hvide jakke er konditor Emil Lassen. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A2


Grenaa

gamle Stad

Anlæget og Åen

Her ser vi Restauranten i Håndværkerforeningens Pavillon. Restauranten var forpagtet ud og postkortet er fra den tid hvor det var Carl Nielsen der havde forpagtningen. Tryk: Rastetryk. Udgiver: M. Clausens Forlag, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A2

A2

Som før nævnt var Håndværkerforeningens første bygning fra 1902 en mindre bindingsværk bygning, men allerede i 1916 blev der i forbindelse med dem gamle bygning opført en ny stor bygning. Op igennem årene er der flere gange blevet bygget til Pavillonen, og i dag er bygningen kommunalt ejet og indgår i byens Kulturhus. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsens Boghandel Eneret. Fotograf: J. P. Christiansen. (postbehandlet23.12.1918) A2


Grenaa

gamle Stad

Anlæget og Åen

Resterne af fundamentet til slusen

Nordkanalen der er en kunstig gravet kanal i forbindelse med udtørringen af Kolindsund i årene 1872-80. Her set fra Kobroen der ligger i den vestlige del af byen. Kobroen var den bro der blev brugt når byens kreaturer skulle drives på græs i engene syd for byen. På venstre side af åen ses resterne af fundamentet fra den nedlagte sluse. Slusen blev ødelagt af vandet i 1894. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 22351 Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 22.12.1917) A2

Søndermølle der nedbrændte den 9. april 1923

Her ses Sydkanalens, også kaldt Gammelå, udløb i den kunstig gravet Nordkanal, og med Søndermølle i baggrunden. Sydkanalen er det oprindelige udløb fra Kolindsund inden det blev udtørret (1872-80). Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2731 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 17.07.1907) A2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

Datidens gas gadebelysning

Efter denne lille afstikker går vi nu igen tilbage til Grisetorvet, eller Svinetorvet som det kaldtes i gamle dage, og fortsætter op af Storegade. Her et kig ned af Storegade ca. år 1909, ned mod Grisetorvet hvor gaden deler sig med Vestergade til venstre og Storegade der fortsætter til højre. Bemærk den flotte gas gadebelysning. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 4861 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 13.03.1909) A2

De to cyklende damer i lange kjoler har sikkert vagt behørig opsigt omkring 1915.

Storegade set fra Grisetorvet ca. år 1915. Det lave hus til venstre nr. 18 er købmand Niels Nielsens forretning og herefter nr. 16 blikkenslager N. Stoffregen og bager A. Andersen. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 14869. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet men dateret 11.01.1915) A2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

A2

Valdemar Steburgs „Grenaa kontant Manufakturhandel“ Storegade 21. Også kaldt for ”Det Gule Hus”. Bygningen er opført af farver Johan Frederik Qvist i 1879. Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N. 8131 (Aarhus Kunsthandel) Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A2

Storegade 13 der er opført af købmand Søchting i 1857, ses her i ca. år 1928 med Carl Ransbys „Varehuset“ og til venstre for porten købmand S. H. Bager. Købmand S. H. Bager købte ejendommen i 1924. Tryk: Ægte foto (klorsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen. Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa (post-behandlet 30.09.1928) A2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med ”Andreas Qvist’s Manufakturhandel”, som han i 1906 havde overtaget efter sin far, i nr. 21. Overfor ses det lave hus til venstre nr. 18 er købmand Niels Nielsens forretning og herefter nr. 16 blikkenslager N. Stoffregen og bager A. Andersen. Tryk: Lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa (ikke postbehandlet) A2

Købmand S. H. Bagers købmandsgård Storegade 13, købmandsgården er opført af købmand Søchting i 1857. Tryk: Rastetryk. Udgiver: S. H. Bager, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

A. M. Sørensen Snedkerforretning A. M. Sørensens Snedker Forretning, Storegade 14. Bygningen der er opført af snedkermester J. Brinch Sørensen i 1897, solgtes i 1907 til A. M. Sørensens der var uddannet hos J. Brinch Sørensen. A. M. Sørensen der havde overtaget forretningen allerede i 1902, arbejdede efter overtagelsen forretningen betydelig op, og havde en overgang 12 mand beskæftiget. Han var også i nogle år medlem af håndværkerforeningens bestyrelse. I 1946 solgte han ejendommen til E. F. Petersen. Personerne på postkortet er A. M. Sørensen og frue med sønnen Carl. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: ukendt. (postbehandlet 26.08.1910) A2

Til venstre, set fra Torvet, Storegade 6 - 8 -10 med henholdsvis "Spare- Laane- og Diskontoinstituttet for Grenaa og Omegn", Jernbanedrager Søren Bloch og Buntmager M. Nielsen, og på modsatte side nr. 7-9-11. Nummer 9 der fra 1885-1904 var ejet Jørgen Nielsen Holstvig, er der hvor ”Grenaa Afholds– og Højskolehotel blev opført efter at Ågade 1905—1906 var blevet ført igennem mellem Storegade 7 og 9. Tryk: Lystryk. Udgiver: Chr. Valeur Fausböll, Grenaa. Fotograf: Ukendt (udelt forside og postbehandlet 13.10.1904) A2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

Guldsmed S. Ring og S. Blochs beværtning Storegade 8 omkring 1908, med urmager og guldsmed S. Rings forretning til højre og Søren Blochs beværtning til venstre. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 12.07.1908) B2

Storegade set op mod kirken. At motivet er ældre end 1905, kan ses på at skomager Carl Seelen’s gamle bygning Storegade 4, (bygningen med markiserne på venstre side) stadig ligger der. Han nedrev den gamle bindingsværksgård, hvoraf det ældste var fra 1774, og opførte den nuværende bygning i 1905. I 1932 solgtes den til naboen mod øst, købmand Ove Vogel. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa, Eneret 2533. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (udelt forside og postbehandlet 27.02.1905) B2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

B2

Storegade ca. år 1905 med Holstvigs Gaard til højre og til venstre Søren Blochs beværtning i nr. 8. Huset med spiret på hjørnet af Ågade nedbrændte natten til den 24. februar 1945 som følge af en Schalburgtage handling udført af Bothilsen Nielsens terrorgruppe. Tryk: Fotogravure. Udgiver: Peter Alstrups Kunstforlag, København, Eneret 1905. Fotograf: Ukendt (postbehandlet 29.12.1907) B2

Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 „Spare Laane og Diskonto Instituttet for Grenaa og Omegn“, det skiftede den 12. maj 1921 navn til ”Sparekassen for Grenaa og Omegn”, og herefter guldsmed S. Rings butiksvindue. På det tidspunkt blev kreaturerne stadig trukket i gennem byens gader når de blev hentet hjem ude fra engene nede ved åen. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Eneret. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 07.10.1908) B2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

Til højre Storegade 9 og 11 ca. år 1920. Storegade 9 er Afholdshotellet som omkring 1904-10 blev opført hvor Holstvigs Gård lå. Til venstre Storegade 6 ”Sparekassen for Grenaa og Omegn” der er opført i 1888 og herefter med altanen nr. 8, der efter Blochs død i 1916 var solgt til snedkermester L. Sørensen. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Vilhelm Hansen. (ikke postbehandlet) B2

B2

Storegade som den så ud i 1870, bindingsværk huset til venstre Storegade 5 er „Hennings Gaard“ der bliv opført i 1759. Bygningen blev i 1904 erstattet af den nuværende bygning. Herefter ses nr. 7—9—11 og 13 Holstvigs gård, Harboes gård, nr. 13 senere Søchting og Bager. Tryk: Fotogravure. Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa, Eneret 183. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) B2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

Gadenavnet Aagade til venstre for Julius Frost Hjørnet af Storegade og Ågade med Afholds Hotellet, Storegade 9 og Julius Frosts isenkræmmer forretning. Som det kan ses på postkortet, så er Ågade nu ført igennem til Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver. W. K. F. 4860 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 27.11.1908) B2

Facaden ud mod Torvet morgenen efter branden. Branden skyldtes en lærlings uforsigtighed med ild i tagetagen. (kopi af billede fra Grenaa Egnsarkiv) Fotograf: Boghandler Knud Hansen, Grenaa (søn af boghandler og fotograf Vilhelm Hansen, Grenaa Købmand Edv. Hansens købmandsgård Storegade 1 set fra Torvet. Købmandsgården der nedbrændte delvist en af de første dage i marts måneden 1919, var bygget af Anders Nielsen Stiesen i 1757. Af købmandsgårdens tidligere ejere kan bl.a. nævnes herredsfoged og postmester Niels Erik Behr og Exam, Jur. og konstitueret postmester Rasmus Møller. Efter branden opførte købmand E. Holch den nuværende ejendom ”Djursborg” på grunden. Tryk: Fotogravure. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 31.12.1908) B2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

Manufakturhandler H. P. Rosenvinges forretning. Storegade set fra Torvet, til venstre nr. 3-5 og 7. Nr. 3 var tidligere ejet af Manufakturhandler H. P. Rosenvinge, samme Rosenvinge som i 1893 grundlagde ”A/S Grenaa Dampvæveri”. I 1904 solgte han Storegade 3 til naboen Købmand Edv. Hansen. Storegade 5 oprindelig ”Hennings Gaard” blev i 1904 købt af ”A/S Grenaa Handels– og Landbrugsbank”, der lod opføre den nuværende bygning. Nr. 5 var ejet af ”A/S Grenaa Byggeforening”, hvis ejere var snedkermester S. Bilde og hans bror tømrermester A. Bilde. Tryk: Lystryk. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og postbehandlet 13.04.1908) B2

Billede fra gårdsiden morgenen efter branden (kopi af billede fra Grenaa Egnsarkiv) Fotograf: Boghandler Knud Hansen, Grenaa (søn af boghandler og fotograf Vilhelm Hansen, Grenaa

Købmand Edv. Hansens købmandsgård Storegade 1, set fra gårdsiden. Købmandsgården nebrændte delvist i 1919. Over taget ses til venstre telefoncentralens antænder på Vogels ejendom og til højrd ses kirken. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Eneret. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2


Grenaa

gamle Stad

Storegade

B2

Storegade set fra Torvet ca. år 1910 med Vogels ejendom til højre og til venstre købmand Edv. Hansens gård Storegade 1. Købmandsgården nedbrændte delvist i 1919. Herefter Storegade 3, hvor H. P. Rosenvinge i 1882 startede manufakturhandel i lejede lokaler. I 1886 købte H. P. Rosenvinge bygningen, og en halv snes år senere udlejede han manufakturhandelen, og byggede et Dampvæveri og Spinderi ude på Havnevejen (i dag Østerbrogade). Tryk: Fotogravure. Udgiver: W. K. F. 2715 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 04.04.1910) B2

Storegade set fra Torvet. Til højre ses Vogels ejendom, Storegade 2, med Georg Reventlows „Crome og Goldschmidt samt Horsens Tugthus-udsalg“, dernæst Chr. Valeur Fausbølls boghandel. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 14483. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 15.05.1915) B2