Grenaa Gamle Stad

Page 1

Grenaa

gamle Stad

Sønderbro og Sønder Mølle

Sønder Mølle der tilhørte kongen, var oprindelig en vandmølle, og nævnes første gang 5 september 1441 hvor den blev bortforlenedes til Otto Nielsen Rosenkrantz, i 1650 sælger kongen den til Greverne Skeel, som ejede Katholm og Hessel på den tid. Møllen brændte førstegang 30 juni 1762. I 1764 opførtes Major v. Heye en ny vindmølle. Den 9 april 1923 brændte møllen for anden gang, derefter opførtes en elektriske motor mølle. I 1961 blev Sønder Mølle i Grenaa revet ned og i dag står kun en del af selve hovedbygningen tilbage. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt: Fotograf: Ukendt (Ikke postbehandlet) B2

Søndre Mølle og jernstøbergården.

B2

Søndre Mølle set fra Grenaa Kirkes tårn. På postkortet ses tydeligt at mølle dengang lå et stykke uden for byen. Den høje skorsten og bygningen foran, er fabrikant Otto Hasselbalch’s Jernstøbergård, Torvet 6 og herefter købmand Johs. Mors og Hotel Dagmar. Tryk: Lystryk. Udgiver: Chr. Valeur Faustöll, Grenaa. Fotograf: ukendt. (Udelt forside og postbehandlet 04.01.1907) B2


Grenaa

gamle Stad

Sønderbro og Sønder Mølle

Udsigt fra Søndre Mølle og ind mod byen, med jernbanen til venstre. Bemærk bunkerne af sten i vejsiden til brug for den lokale Jens Vejmand. ”Så jævned han for andre den vanskelige vej ” som Jeppe Åkjær skrev i sangen om Jens Vejmand. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiger 14 886. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 21.09.1909) B2

Det var dengang fåret stod tøjret ved vejkanten, og lammet kunne løb frit rundt på landevejen til Aarhus.

Sønder Mølle som den så ud ca. år 1909, lå lidt uden for byen i forlængelse af Søndergade. Møllen blev opført år 1764. Møllen nedbrændte den 9. april 1923, men allerede i 1862 brændte møllen første gang. Bygningen med kvisten er i dag det eneste der er tilbage af Søndre Mølle. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2724 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 11.11.1909) B2


Grenaa

gamle Stad

Festligheder i den gamle Stad

Næsten al hjælp til børneforsorg foregik i gamle dage på privat basis. I Grenaa og omegn havde man en fælles børnehjælpskomite der arrangerede Børnehjælpsdag. Postkortet her er fra festen i 1906, ”Alfebaletten” her er fra cirkus ”Herein”. Flere af pigerne navne kendes: Nr. 2 fra venstre er hotelejer Kjerulfs datter. - 4: Magda Kaiser (skomager).—5: Agnes Nielsen (bager).—6: Ingeborg Møller, senere fru isenkræmmer Jørgensen.—7: Magda Oehlenschläger (indkassator). —9: Else Skjødt, senere fru pedel Jens Bager. Børnehjælpsfester blev 1906 på grund af Ungskuet først afholdt i september. Tryk: Lystruk. Udgiver: ukendt nr. 4141. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

I forbindelse med Børnehjælpsfesten blev der arrangeret optog i gennem byen. Her fra 1905

Temaet for Børnehjælpsfesten 1907 var ”Barnet er fremtiden”, på den nederste linje af banneret på den pyntede vogn står ”Av det i tide”. Overskuddet for Børnehjælpsdagen var i 1905 på 3436 kr., 1906 på 4500 kr. og i 1907 på 3920 kr. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Eneberettiget. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 20.10.1907) B2


Grenaa

gamle Stad

Festligheder i den gamle Stad

B2

Optog fra Børnehjælpsfesten 1905. Det pyntede vognoptog passere her den senere museumsgård og drejer ned af Kannikegade. Børnehjælpsfesten blev i 1905 afholdt i maj. Tryk: Lystryk. Udgiver: Peter Alstrups Kunstforlag København, Eneret 3474. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 01.02.1908) B2

Postkort med billede fra Circus Grinsjovskys gallaforestilling i anledning af Børnehjælpsdagen i 1905. Manden midt i billeder er tandlæge Hammer, Grenaa. Navnene på de to øvrige personer kendes ikke. Postkortet er sendt til Circusdirektør Grinsjovsky alias Herr. Tandlæge Hammer, Grenaa. Tryk: Ægte foto (klorsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og postbehandlet 28. 07.1905) B2

Kopi af Circus Grinsjovskys plakat.


Grenaa

gamle Stad

Festligheder i den gamle Stad

A1

Områder omkrig sygehuskvarteret vest for Baunehøj, dannede 13-15. juli 1906 rammen om en af datidens største publikums begivenheder i Grenaa. Begivenheden var Ungskuet som blev afholdt af ”Foreningen af Jyske Landboforeninger”. Her ses indgangsportalen til Ungskue pladsen. Tryk: Rastetryk. Udgiver. Vilhelm Hansens Boghl. Grenaa. Eneret. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) A1

Posthusets kiosk på ungskuet. Personerne på postkortet er fra venstre: 2. postkontorist frk. Meta Petersen, 4.postekspedient Jensen, 5. postbud Hansen, 6.postbud Jørgensen, 7. postbud Højfeldt, 8. overpostbud Møller. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A1


Grenaa

gamle Stad

Festligheder i den gamle Stad

Foran Ungskuets aviskiosk ses her bl.a., fra venstre i lys jakke Mr. Benzon, Fru. Brokmann, sagfører Andersen, dyrlæge Poulsen, fru dyrlæge Dyekjær og fru. Læge Ilsøe. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 21.**.1906) A1

Tre fine damer fra der bedre borgerskab.

Her ses samme motiv som på kortet ovenover. Men her har postkortet efterfølgende fået påtrykt en tekst, og er brugt som reklame for det lokale GRENAA– ØLLET. Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 21.05.1910) A1


Grenaa

gamle Stad

Festligheder i den gamle Stad

Optog i anledning af Den Danske Uge i Grenaa 1913. Optoget startede på Torvet ved Kirken, og skulle herfra bevæge sig til Realskole i Lillegade 48, hvor der blev afholdt en stor udstilling med deltagelse af mange af byens forretningsdrivende. Fra denne festlighed i Grenaa blev der lavet en længere billedserie, hvorfra der her kun vises nogle udvalgte eksempler. En billedserie jeg ikke tidligere har set blandt samlere. På de to første postkort er optoget ved at tage opstilling inden afgangen mod Realskolen. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa (ikke postbehandlet) B2

Jens Udsen (1867—1953) malermester, farvehandler og borgmester i Grenaa 1936-1937

Optog for Dansk Arbejde. Orkestret fra venstre: 1. Henrik Bager, gårdejer, vognmand, musiker, 2. N.P.Josiassen, redaktør, landstingsmand, 3. A. Andreassen, musikdirektør, 4. Helenius Jensen, sadelmagermester, 5. Poul Kejser, maler, kroejer, papirhandler - Balle 6. N. Petersen, musikdirektør, 7. Kannegaard - Balle, 8. Niels Udengaard, Maler, musikhandler, direktør, 9. Jens Jensen - Mørke. Drengen med den hvide bluse foran er senere malermester Charles Udsen, Grenaa, drengen helt til højre er Halvor Udsen, senere postmester i Nordborg. Pigerne på vognen er søstrene Anna og Louise Udsen. Drengene med bandarolerne er fra venstre: Johan Andersen og Charles Friis. Til Hest: Poul Ilsø, senere købmand og Karl Staack Petersen. Med stor hat, senere borgmester J. Udsen1913. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Foto: J.P. Christiansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) B2


Grenaa

gamle Stad

Festligheder i den gamle Stad

A1

Her optoget på vej ned igennem Lillegade og er lige ud for Mellemstræde der ligger lige før den gamle Realskole, Lillegade 48. 1. ukendt, 2. Ludvig lahrmann, Lillegade 36, Sadelmagermester. 3. Charles Hansen, Storegade 10, barbermester. 4. Johan Andersen, Mogensgade 1. Pigerne i vognen: Øverst Anna Udsen, nederst Louise Udsen. Herren med kunstnerhatten: Malermester, senere farvehandler og borgmester Jens Udsen. Damen i strædet: fru Sparrekassekonsulent (Hoffmeister) Petersen, Østergade 30. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) A1

Postkort fra åbningshøjtideligheden af ”Den Danske Uge” i Grenaa 1913. Udstillingen der fandt sted i den gamle realskoles på Lillegade, hvis gymnastiksal en tid stod ubrugt, efter at kommunen året før havde bygget den nye Mellemskole ved Posthaven. Udstillingen var arrangeret af foreningen ”Dansk Arbejde” den havde købmand Emil Bang som formand. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) A1


Grenaa

gamle Stad

Festligheder i den gamle Stad

A1

De sidste to postkort fra Den Danske Uge viser nogle få eksempler på byens forretningsdrivendes stande på udstillingen i gymnastiksalen på den gamle Realskole. Til venstre en udstilling fra Djurslands Bryggeri, Lillegade 60. I midten ses cigarhandler Hans Pallesen, der begyndte at rulle cigare i Storegsde 46 , og selv cyklede rundt og solgte dem. Senere forretning i Ågade og i Storegade. Samme forretning som i 1973 blev overtaget af Max Jøns. Til højre ses N. Jørgensens Meneralvandsfabrik, Lillegade 27. Jørgensen var tillige forhandler for Ceres og Tuborg og lød det populære nevn ”Tuborg– Jørgensen”. Senere blev forretningen overtaget af sønnen Alfred Jørgensen. Nedlagt i 1960erne. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) A1

Her ser vi bagerst skomagermester Arnold Svenstrup, Østergade 6, og forrest skomagersvend A. Hansen. Nørregade 11. Som nummer to fra venstre ses Gasværksbestyrer Bostrup og yderst til venstre ses fabrikant Anton Jensen, Kannikegade. Samme Anton Jensen som i 1906, under beskedne former startede Grenaa Motorfabrik nede ved Grenaa Havn. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) A1


Grenaa

gamle Stad

Nytorv og Markedsgade

Turen går nu ned af Mogensgade til Nytorv. Rådhuset Nytorv 9 det er opført i 1935-36, er bygget efter arkitekt M. C. Thoft indledende udkast, men på grund af Thofts dårlige helbred, blev arkitekt A. V. Ravn inddraget i byggesagen, og de endelige tegninger udarbejdes af Ravn, Thoft og arkitekt Søren M. Jensen. Arkitekt Thoft nåede ikke før sin død i 1936 at se huset færdig. I dag bruges huset af VUC Djursland. Tryk: Lystryk. Udgiver: Rudolf Olsen Kunstforlag. Eneret Nr. 3647. Fotograf: Rudolf Olsen Kunstforlag. (postbehandlet 22.12.1949) B1

En af de hestetrukne sprøjervogne. Den 1. januar 1909 fik Grenaa et fast brandkorps, og i den forbindelse blev der på Nytorv opført en brandstation. Bygningen er nu revet ned og grunden er bebygget af Boligselskabet B45. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 19797. Fotograf: Carl Svenstrup. (postbehandlet 05.04.1910) B1


Grenaa

gamle Stad

Nytorv og Markedsgade

Markedsgade set fra krydset ved Nørregade, Åstrupvej. Midt i det øverste billede ses det toetages pakhus der hørte til tømmergården Markedsgade 11-13. Pakhuset der var opført af købmand J. N. Winding (1815-1905) i 1853, havde 6 små lejligheder i stueetagen og kornmagasin på første sal. Bygningen solgtes i 1861 til grosserer T. W. Kiørboe, København og indgik i tømmergården. 1875 til Fr. Thykier. 1912 konsul Axel Thykier og endelig i 1922 Fr. Thykier Trælasthandel A/S. Bygningen er nu revet ned og tømmerpladsen har givet plads for Grenaa Rådhus. På det nederste billede ses Sprøjtehuset fra 1909 og Meiers maskinfabrik der havde slagterimaskiner som speciale. Grundlagt 1904 og bygningen er opført 1907, maskinfabrikken har siden skifter ejer og er flyttet uden for byen. Huset bag brandstationen er nu revet ned og har givet plads for nye boliger ejet af B45 i Grenaa Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N. 3642 (Aarhus Kunsthandel) for A. C. Østermann, Grenaa Eneret. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B1

Baunhøj Møllen ses til højre for gaslygten Markedsgades vestligste stykke var helt frem til ca. 1930 ubebygget, men gas gadelygter var der dog. Her ses den vestligste del af Markedsgade med udsigt til Baunhøj Møllen i baggrunden. Markedsgade blev på den tid, hvorfra postkortet stammer også kaldt ”Bag Byen”. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21801. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 23.12.1910) B1


Grenaa

gamle Stad

Nytorv og Markedsgade

B1

Bagsiden af brandstationen set fra det der i dag heder Violskrænten, og ned mod Nytorv. I huset med den hvide gavl midt i billedet, åbnede i 1911 Brugsforeningen for Grenaa og Omegn. Bygningen var dengang ejet af Anton Iversen. Huset lå på hjørnet af Nytorv og Mogensgade. Huset er nu sammen med de øvrig på Mogensgades nordside og Nytorvs østside revet ned og har givet plads til Grenaa Rådhus og en parkeringsplads. Pladsen bag brandstationen var i en lang række år ”Stadeplads” for landevejens farende folk, skærslibere, musikanter og lignende. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 65. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 08.12.1929) B1

Udsigt ned over byen fra det der i dag heder Violskrænten. Toget midt i billedet er Grenaa-GjerrildRyomgård banen, som var der hvor i dag Bakkehegnet er. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 59. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B1


Grenaa

gamle Stad

Lillegade

Herefter går vi tilbage over Torvet og om til Lillegade. Lillegade set fra Torvet ca. år 1929. Til højre ses Ehrenreich og til venstre Vogels ejendomme. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 75. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 02.07.1929) B2

B2

Lillegade 6 ca. år 1906, med barber W. Gøtsches forretning og på modsatte side enkefrue Brokmanna hus og „Hildahl Nielsens billigste Skotøjsudsalg“. Den markante bygning på højre side med den fremskudte gavl, er bagermester Hartmans ejendom. Bygningen blev revet ned i 1931. Tryk: Lystryk. Udgiver: Wilhelm Madsens Papirhandel, Grenaa, Eneret No. 825. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og postbehandlet 16.05.1906) B2


Grenaa

gamle Stad

Lillegade

Lillegade set fra Smedestræde og mod Torvet. På højre side ses nr. 21, Chr. Vogels manufaktur forretning. Vogel købte i 1899 apoteker Hoffmeyers ejendom på Torvet og opførte på grunden en ny og moderne ejendom. På venstre side er det nr. 22 der var ejet af Peter Funder Tolboe. Tryk: Lystryk. Udgiver. W. K. F. 2705 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B1

C. Nørlems Væverei Uld tages i Bytte Med Varer

Efter at Chr. Vogel havde flyttet sin manufaktur forretning til den nye ejendom på Torvet 2, udlejede han Lillegade 21c til C. Nørlems der drev både manufaktur forretning og væveri på adressen. I 1912 opstod der en mindre brand i bygningen, hvorved bygningens venstre del blev beskadiget. Kort efter døde enkefrue Vogel, og sønnen Christopher Vogel overtog ejendommen. Han opbyggede den medbrændte del af bygningen og solgte den i 1917 til slagtemester S. A. Sørensen. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: ukendt. Fotograf: ukendt (ikke postbehandlet) B1


Grenaa

gamle Stad

Lillegade

Lillegade igen set fra Smedestræde og mod Torvet. I 1909 købte trædrejer Jørgen Bjerregaard ejendommen Lillegade 22, og efter at han havde revet den gamle ejendom ned og opført den nuværende bygning i 1914, flyttede har fra sin gamle adresse Lillegade 31 og til den nyopførte ejendom. Jørgen Bjerregaards forretning ses lige efter ”Bristol” der ses på hjørnet og som var ejet af Ejler Krag. Ved indvielsen i 1914 var det Kristian Hansen, der havde ”Manufaktur og Trikotage” forretning på hjørnet. Kortet er fra før 1931 da bager Hartmans forretning, stadig ligger længere oppe af gaden. Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget - Grenaa 76. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B1

Brugsuddeler Nielsen og frue samt en lærling

Lillegade 24 blev opført i 1884 af skomager Ernst Nørlem, og frem til 1914 havde ejendommen flere forskellige ejere. I 1914 blev bygningen solgt til Brugsforeningen for Grenaa og Omegn, der var blevet oprettet i 1911 og hidtil havde boet til leje i et mindre lokale på hjørnet af Mogensgade og Nytorv. Her ses bestyrelsen fotograferet foran brugsforeningen. Helt til venstre værten på "Landmandshotellet" Chr. Rasmussen (Pind). Derefter fra venstre : Pakmester Mortensen, forretter Zacho Børresen, snedker P. Brandi, en lærling, Marie Nielsen (senere uddeler) , uddeler Johs. Nielsen, væver Chr. Jensen, pedel Søren Madsen, forretter Viggo Nielsen og landpostbud Chr. Pedersen. Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen. Fotograf: J. P. Christiansen. (ikke postbehandlet) B1


Grenaa

gamle Stad

Lillegade

B1

Lillegade set op mod Torvet ca. 1908. Den markante bygning til venstre med gavlen mod gaden er bagermester Rudolph Hartmans forretning, Lillegade 10. huset blev revet ned 1931. TryK: Lystryk. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og postbehandlet 03.**. 1908) B2

Til højre i billedet ses Lillegade 7 ca. år 1915, hvor rebslager N. Sørensen havde „Reb og Tougværks Forretning. Han ejede ejendommen fra 1900 til 1930. Til venstre ses Chr. M. Jensens forretning som bl.a. handlede med symaskiner. Tryk: Lystryk. Udgiver: I. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: I. P. Christiansen, Grenaa. (postbehandlet 16.04.1915) B2