Page 1

Process Control Solutions


Process Control Solutions

Process Control

Om meerwaarde te creëren voor bedrijven in de procestechniek hebben ERIKS en Econosto hun kennis en ervaring op het gebied van meet- en regeltechniek, geautomatiseerde afsluiters en procesbesturing gebundeld in de afdeling Process Control. Brede systeemvisie Het begrip ‘procesbeheersing’ is in onze visie zeer breed en omvat tal van aspecten rondom (de automatisering van) een installatie, zoals:

Vanuit Process Control geven we op maat invulling aan de wensen vanuit de markt. We kunnen u daarbij op tal van manieren van dienst zijn: van het uitwerken van concepten naar ontwerp tot en met het realiseren van uw industriële installaties, inclusief de meet- en regelkringen.

› selectie van aandrijvingen voor bediening van de afsluiters › positiebepaling van de afsluiters

Integrale systeembenadering

› meetprincipes en bijbehorende sensoren/opnemers

We adviseren u graag over de benodigde regeltechniek voor uw applicatie. Daarbij starten we met een analyse van uw toepassing. Op basis hiervan kiezen we – uiteraard in overleg met u – voor de beste oplossingsrichting. Vervolgens selecteren we de meest geschikte componenten voor de regelkring, zoals opnemers en instrumenten voor druk-, temperatuur-, flow- en niveaumeting en analyse, regelende afsluiters, open/dicht afsluiters en andere appendages. Vanzelfsprekend zijn onze vakspecialisten en Application Engineers bekend met alle mogelijke regelingen, van compacte standalone regelaars tot en met complete SCADA systemen.

› wijze van ontvangst van de gewenste meetsignalen › onderlinge communicatie tussen de systeemcomponenten › waarborgen van de veiligheid (bijvoorbeeld bij emitterende producten)

Totaaloplossingen op maat Op basis van een compleet portfolio met producten van gerenommeerde fabricaten – waaronder ons eigen Econ®-label – leveren we totaaloplossingen op het gebied van: › afsluiters en appendages (lokaal en op afstand bediend) › meet- en regeltechnische componenten › procesbesturing › samengebouwde systemen › klantspecifieke applicaties

Binnen ons totaalconcept bieden we u – naast losse componenten – services op het gebied van het engineeren, samenbouwen, testen en kalibreren van complete systemen. Enkele voorbeelden: › plug & play stoomreduceerstations (toegepast in

Hierna presenteren we desgewenst een compleet 3D-ontwerp, zodat u direct kunt zien of de beoogde configuratie en aansluitingen in uw installatie passen. Na goedkeuring van het ontwerp wordt het systeem in een van onze werkplaatsen samengebouwd en getest, zodat het snel binnen uw installatie kan worden geïmplementeerd. Productieonderbrekingen blijven hierdoor tot een minimum beperkt. Tot slot verzorgt ons Field Service Team samen met de kalibratiewerkplaats desgewenst de verdere ondersteuning van uw installatie.

diverse markten) › gedecentraliseerde bedieningssystemen voor het

Gerenommeerde fabrikanten

aandrijven van afsluiters

Om de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen, werken we nauw samen met gerenommeerde fabrikanten. Daarnaast bieden we u een groeiend assortiment componenten van ons vertrouwde eigen Econ®-label.

› in-house samengebouwde deelsystemen voor druk, temperatuur, flow en niveau (inclusief besturing van de onderlinge componenten)

2


Dankzij de integrale systeemaanpak van Process Control verloopt de ontwikkeling van uw skid, installatie of regelkring efficiënter.

Dat bespaart u tijd én geld.

Seminars en trainingen Process Control organiseert regelmatig seminars en trainingen waarbij u mediumstromen op afstand kunt besturen. We demonstreren hierbij diverse regelingen met behulp van een ‘flow loop’ met diverse meetinstrumenten, regelende afsluiters en regelaars, gekoppeld aan een SCADA-systeem. Zo kunt u het geleerde direct in de praktijk brengen.

3


Process Control Solutions

Uw applicatie staat centraal Onze propositie omvat een samenhangend pakket van producten en diensten, variërend van het leveren van componenten tot en met het engineeren, samenbouwen, testen en kalibreren van de complete regelkring voor uw applicatie. U bepaalt daarbij welke rol we voor u mogen vervullen: die van productleverancier, adviseur, engineer of total project supplier. Eén ding staat echter vast: u en uw proces of applicatie staan bij ons altijd centraal.

Van idee tot oplossing Stel: u heeft een applicatie, of een idee voor een installatieontwerp of -optimalisatie. Of u wilt een bepaalde doelstelling realiseren, zoals energiebesparing. Vanuit deze standpunten worden uw wensen schetsmatig inzichtelijk gemaakt. Vervolgens werken we deze schets uit in een systeemontwerp, waaruit een part list voortvloeit: een totaaloverzicht van benodigde bouwstenen – componenten en services – die nodig zijn om uw wensen te realiseren. Na akkoord op dit voorstel wordt de geboden oplossing in samenspraak met u nader geëngineerd en gebouwd.

4


Total process control: onze propositie Om uw proces optimaal te kunnen beheersen, wilt u druk, temperatuur, niveau en flow kunnen meten en analyses kunnen uitvoeren. Daarvoor heeft u sensoren nodig. Met behulp van de metingen en signalen van deze sensoren kunt u bijvoorbeeld een actie initiĂŤren, zoals het beheersen van een flow, het afsluiten van een leiding, het automatisch bedienen van afsluiters, het regelen van druk en temperatuur of het beveiligen van niveaus. En u kunt tal van zaken binnen uw proces signaleren, beveiligen en registreren. Al deze aspecten binnen uw proces maken deel uit van de regelkring. En hoe beter al deze aspecten op elkaar zijn afgestemd, hoe beter en veiliger uw proces functioneert. ERIKS Econosto biedt u ĂĄlle mogelijke faciliteiten voor het engineeren en samenbouwen van een optimale regelkring voor uw proces of applicatie. Zoals een portfolio met producten van gerenommeerde fabricaten, waaronder ons eigen EconÂŽ-label. Knowhow, die intern wordt gewaarborgd door de ERIKS Econosto Academy en een geavanceerde testinstallatie. Maar ook ervaren 3D-engineers en een ervaren Field Service Team voor inbedrijfstelling en onsite ondersteuning. En niet te vergeten: goed uitgeruste servicewerkplaatsen voor het samenbouwen, testen en kalibreren van afsluiters, sensoren en samengebouwde installaties. Kiest u voor ERIKS Econosto Process Control, dan bent u verzekerd van een totaaloplossing op maat.

5


Process Control Solutions

Uw applicatie staat centraal nader beschouwd

1 | Alles draait om u en uw proces

het open of dicht sturen van afsluiters of het activeren van een alarm.

Process Control stelt u en uw proces of applicatie letterlijk en figuurlijk

Zo voorkomt u bijvoorbeeld het drooglopen van pompen, het overvullen

centraal. Al onze producten, diensten en faciliteiten staan zo in dienst

of overkoken van vaten, reservoirs en tanks, het haperen van product- en

van het eindresultaat: een oplossing op maat die in élk opzicht

hulpstromen en contaminatie van productstromen.

tegemoetkomt aan uw behoefte.

6 | Signaleren 2 | Sensoren

Voor lokaal signaleren van de juiste meetwaarde hebben wij allerlei

Sensoren vervullen een cruciale rol binnen uw regelkring. Ze verschaffen

sensoren. Om de klepstand van kwartslagafsluiters te kunnen signaleren,

u immers alle essentiële data met betrekking tot druk, temperatuur,

bieden we u onder meer universele switchboxen. Daarnaast leveren

flow en niveau op basis waarvan u uw processen kunt analyseren

we dubbelsensoren met twee detectievlakken (voor de open- en de

en beheerst. Op pagina 16 t/m 23 leest u – toegespitst op diverse

dicht-stand) in tal van uitvoeringen (twee- of driedraads DC, NAMUR,

branches – meer over ons aanbod op het gebied van sensoren.

AC/DC en explosieveilig). Voor geautomatiseerde installaties

zijn

klepstandsensoren beschikbaar die geschikt zijn voor een AS-interface

3 | Afsluiten Doordat

het

of een ander veldbus-protocol. Hierdoor kan de bedrading voor het toepassingsgebied

van

open/dicht

afsluiters

uitermate breed is, is de variatie in types en uitvoeringen enorm.

doorgeven van de talrijke signalen voor onder meer klepsturing en klepstandterugmelding worden geminimaliseerd.

We bieden u dan ook een gevarieerd assortiment magneetafsluiters en afstandbediende kogelkranen, vlinderkleppen, klepafsuiters,

7 | Uitlezen, loggen & regelen

balgafsluiters, membraanafsluiters, slangafsluiters en plaatafsluiters

Voor een zeer nauwkeurige procesregeling leveren we u een scala van

met bijbehorende elektrische, pneumatische en hydraulische

gebruiksvriendelijke single loop en multi loop PID procesregelaars,

aandrijvingen. U leest er meer over op pagina 24 en 25.

dataloggers en uitlezingen van diverse kwaliteitsfabricaten. Deze stellen u in staat procesdata lokaal te registreren en te reproduceren.

4 | Regelen

Met de geavanceerde multi loop regelaars is het zelfs mogelijk om

Doorgaans valt voor het regelen van een flow in een proces de

kleine machines aan te sturen.

keuze op een regelklep. Vaak worden vanuit de toepassing en functionaliteit echter betere resultaten behaald met regelende

8 | Besturen

afsluiters die zijn gebaseerd op een ander werkingsprincipe. We

Voor de efficiënte besturing van processen bieden we u procesregelaars

leveren daarom – naast klassieke regelkleppen – een breed pakket

en ons ETP200: een laagdrempelig SCADA (Supervisory Control And

regelende membraanafsluiters en vlinderkleppen, sliding gate

Data Acquisition) systeem dat op een standaard pc draait. U kunt ETP200

regelkleppen, V-port kogelkranen, kogelsector regelkleppen en

gebruiken als het centrale hart voor meten en regelen binnen processen

proportioneel bediende magneetafsluiters. Kijk voor meer informatie

en het verzamelen, doorsturen en visualiseren van procesinformatie.

op pagina 26 en 27.

Laat u de automatisering van uw processen door ons verzorgen, dan combineren we alle onderliggende appendages en sensoren voor

5 | Beveiligen Uiteraard kunt u met behulp van sensoren ook processen beveiligen door de grenswaarden voor druk, temperatuur, flow en niveau te bewaken en bij dreigende waarde-overschrijdingen in te grijpen door

16

6

optimale ontsluiting van uw applicatie.


9 | Bedienen Ten behoeve van het lokaal sturen van pneumatische en hydraulische

en certificeren op klasse-nauwkeurigheid en stabiliteit. Alle gebruikte

aandrijvingen leveren we direct of indirect werkende 3- en 5-weg

apparatuur is goedgekeurd conform de richtlijnen van de Raad van

stuurventielen

behuizing,

Accreditatie en wordt conform onze ISO-9002 kwaliteitscertificering

Ex-certificeringen, NAMUR-aansluiting en laagvermogenspoel. Voor

periodiek door het NMI gekalibreerd en gecertificeerd. We zijn hierdoor

centrale aansturing van grotere aantallen aandrijvingen zijn er – ook

gerechtigd om onze eigen kalibratiecertificaten uit te geven.

met

kunststof,

aluminium

of

RVS

voor explosieveilige toepassingen – hoogwaardige ventieleilanden,

15 | Zorgvuldige testprocedures

desgewenst ingebouwd in een industriële kast.

Nadat we uw systeemoplossing hebben samengebouwd, testen we Daarnaast bieden we u ook complete in-house ontwikkelde bedienings-

deze zorgvuldig zodat we zeker weten dat alles vlekkeloos functioneert.

panelen. Voordelen: minder stuurventielen en elektrische bedrading

Onze werkplaatsen zijn hiertoe onder meer uitgerust met moderne

(ideaal voor lastig bereikbare plaatsen en zware omstandigheden),

testbanken voor afsluiters en aandrijvingen. Uw bent er dan ook van

centrale locatie van de besturing, hoge betrouwbaarheid, minimale

verzekerd dat uw applicatie direct – zonder extra werkzaamheden – in uw

faalkans en lagere installatie- en onderhoudskosten. Uiteraard

installatie kan worden gemonteerd.

ontbreken ook alle denkbare componenten voor persluchtsystemen en

16 | Kennis en ervaring delen en borgen

persluchtconditionering niet in ons leveringsprogramma.

Via de ERIKS Econosto Academy dragen we onze knowhow over

10 | Jarenlange knowhow

aan onze eigen medewerkers, maar delen we deze ook met onze

De afgelopen jaren hebben we ons ontwikkeld tot een waardevolle

klanten. Zo organiseren we regelmatig seminars en trainingen waarbij

partner op het gebied van procesautomatisering. Onze geavanceerde

u mediumstromen op afstand kunt besturen met behulp van een

in-house ontwikkelde Valve Control Systems zijn in de maritieme

geavanceerde ‘flow loop’-opstelling waarin diverse meetinstrumenten,

sector zelfs een begrip. Ons team van ervaren vakspecialisten

regelende afsluiters en regelaars zijn gekoppeld aan ons SCADA

en Application Engineers staat klaar om u vanuit een integrale

procesautomatiseringspakket ETP200. De nadruk ligt daarbij niet op de

systeembenadering en op basis van grondige applicatiekennis te

componenten, maar op de integratie ervan op systeemniveau.

adviseren. Zo bent u verzekerd van een complete regelkring waarin alle componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Bovendien zijn

17 | Hoogwaardig productassortiment

de communicatielijnen kort en de verantwoordelijkheden helder.

Ons complete productassortiment omvat kwaliteitsproducten van wereldwijd gerenommeerde fabricaten, waaronder ons eigen Econ®-

11 | Engineering in 3D

label. Zo kunnen we optimaal tegemoetkomen aan uw wensen en de

Onze engineers zijn uitstekend bekend met een breed spectrum

hoogste kwaliteit waarborgen.

van applicaties en kunnen voor elke applicatie op het gebied van

procesautomatisering

de

meeste

geschikte

afsluiters,

appendages en meet- en regelcomponenten selecteren. Volstaan

6

standaardcomponenten daarbij niet? Dan ontwerpen we ze voor u op maat. Door onze systeemontwerpen te presenteren in 3D, ziet u in één oogopslag of de voorgestelde configuratie en aansluitingen in uw installatie passen. Wilt u uw projecten gestructureerd uitwerken, dan is Process Control graag uw partner.

12 | Field Service Team: altijd tot uw dienst Ook op locatie kunt u rekenen op onze dienstverlening. De medewerkers van ons Field Service Team staan 24/7 voor u klaar. Bijvoorbeeld voor het on-site inregelen van uw applicatie, maar ook voor ondersteuning bij de inbedrijfstelling en het verhelpen van storingen.

13 | Goed geoutilleerde werkplaatsen We beschikken over diverse werkplaatsen – elk met eigen specialismen – voor het opbouwen, inregelen, testen en kalibreren van componenten, systemen en complete regelkringen. We passen daarbij componenten van hoge kwaliteit toe, terwijl het machinaal gevormde stuurleidingwerk in eigen huis wordt geproduceerd. Voor een snelle en vlekkeloze montage leveren we een compleet bestelde regelkring met een duidelijk bedradingschema.

14 | Kalibreren op hoog niveau Onze

state-of-the-art

instrumentatiewerkplaats

is

voorzien

van

een geklimatiseerde en stofarme ruimte met moderne test- en controleapparatuur. Hier kunnen we meet- en regelinstrumenten voor druk en temperatuur in vrijwel elke uitvoering controleren, kalibreren

7


Process Control Solutions

7

11

12 13

13

14

8


13

13

13

15

9


Process Control Solutions

Systeemengineering en applicaties ‘In de aanbiedingsfase van ons project heeft ERIKS Econosto zich gepresenteerd als een zeer ervaren gesprekspartner die niet alleen de behoeften van onze klant goed begreep, maar ook proactief meedacht over andere mogelijkheden om de oplossing voor ons en voor onze klant te optimaliseren. Bijzonder indrukwekkend was de wijze waarop men zorgvuldig met andere leveranciers in het project optrok om tot optimale interfaces tussen de verschillende systemen van diverse partijen te komen. De proactieve betrokkenheid tijdens het inbedrijfstellen heeft ons in staat gesteld om onze klant vlot een goedwerkend systeem te laten afnemen.’

Martin H. Selles Category Manager Components Damen Shipyards B.V.

10


‘ERIKS Econosto benaderde onze vraag vanuit de oplossing en bood met haar expertise en projectmatige aanpak écht toegevoegde waarde. Componenten waren slechts een middel om de oplossing te realiseren. De output – een compacte skid met software op maat – is een schoolvoorbeeld van hoe je een klant optimaal ontzorgt.’

Frank Duray Supply Chain Engineer ASML Netherlands B.V.

11


Process Control Solutions

‘Van meet af aan heeft ERIKS Econosto meegedacht en -gepraat over het automatiseren van de productieprocessen in onze nieuwe plant en de hiervoor benodigde componenten. Daarnaast hebben ze onze flow charts kritisch beoordeeld en aangescherpt. Dat is de kwaliteit van het eindresultaat zeker ten goede gekomen.’

Maichel Franke Hoofd Technische Dienst Diffutherm B.V.

12


‘Voor onze ventilatoren hadden we behoefte aan een unit die stikstof in de as-afdichting blaast ter voorkoming van lekkage van giftige gassen vanuit de ventilator naar de buitenlucht. Met de gedetailleerde technische specificaties van onze klant als uitgangspunt heeft ERIKS Econosto het beoogde systeemontwerp voor een serie plug & play skids nader uitgewerkt in 3D en – na goedkeuring – in eigen huis geëngineerd en getest. Zelf hoefden we de skids alleen nog aan de ventilatoren te monteren en aan te sluiten.’

Peter de Wildt Projectleider Van Tongeren Kennemer B.V.

13


Process Control Solutions

14


15


Process Control Solutions

Food

Vanwege de voedselveiligheid en de vaak korte levenscycli van producten stelt de foodsector speciale eisen aan afsluiters en meet- en regelcomponenten, onder meer ten aanzien van sanitaire/hygiënische uitvoeringen en de bestendigheid tegen reinigingsprocessen. Door uw applicatie centraal te stellen, kunnen we u optimaal ontzorgen. We gaan daarbij niet uit van losse componenten, maar bieden u de integrale regelkring aan. Ofwel: alle componenten voor het meten, regelen, schakelen, bewaken en terugkoppelen van onder meer druk, temperatuur, flow en niveau én de benodigde besturingen en/of regelingen. Onze meetwaardeopnemers zijn leverbaar in diverse sanitaire/hygiënische ontwerpen en uitvoeringen conform alle actuele normen en wetgeving, zoals EHEDG, FDA, 3-A en EC-1935. Meetcomponenten die met het product in aanraking komen, kunnen bovendien worden voorzien van sanitaire aansluitingen (seals) zoals melkkoppelingen (DIN 11851), clamps (DIN 32676 en ISO 2852), aseptisch (DIN 11864), Neumo® en VARIVENT®.

16


Druk

Flow

We bieden u een breed programma drukmeters en -opnemers voor toepassingen die variëren van diepvacuüm tot hoge drukken. Ook leveren we opnemers met een dubbel scheidingsmembraan, voorzien van een alarmuitgang die waarschuwt bij een breuk in het membraan en de hierdoor ontstane contaminatie. Voor de signaaluitgang heeft u keuze uit diverse protocollen, waaronder analoog, HART® en diverse veldbus-systemen.

Voor het meten, doseren en bewaken van processtromen, reinigingsmedia en stoom wordt vaak gebruikgemaakt van flowmeters. De nauwkeurigheid van de metingen is hierbij bepalend voor de productkwaliteit en de energieefficiëntie. Op basis van de procesgegevens, de producteigenschappen en – belangrijker nog – onze jarenlange praktijkervaring adviseren we u over het beste meetprincipe voor uw applicatie en de beste opstelling ervan. Voor toepassingen waar oververhitting van stoom kan voorkomen, adviseren we u een flowmeter met geïntegreerde druk- en temperatuuropnemer.

Temperatuur Het verloop van kook- en sterilisatieprocessen wordt vaak bewaakt door temperatuurmetingen. Ons uitgebreide leveringspakket omvat hoogwaardige weerstandsthermometers (PT100, PT1000 en TC) die qua snelheid, betrouwbaarheid en meetnauwkeurigheid optimaal tegemoetkomen aan de hoge eisen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het standaard temperatuurbereik varieert van -50°C tot +250°C. Andere bereiken zijn snel leverbaar. Uiteraard is de plaats van meten essentieel voor een nauwkeurige meting. Moet de temperatuuropnemer direct in het procesmedium worden geplaatst, dan wordt vaak een thermowell (dompelbuis) toegepast zodat de opnemer zonder onderbreking van het proces kan worden verwijderd voor herkalibratie of vervanging. U kunt de temperatuuropnemer echter ook op het oppervlak van een leiding of vat plaatsen. De transmitter kan in de meetkop of op een DIN-rail worden gemonteerd.

Niveau Niveaumeting wordt onder meer toegepast bij kookprocessen en verwarmingsbaden voor dosering en voor bewaking tegen overkoken en overvullen. Welk meetprincipe het beste geschikt is, hangt onder meer af van de temperatuur, het soortelijk gewicht, de viscositeit en de geleidbaarheid van het medium, schuim- en dampvorming, vervuiling door het medium en de aanwezigheid van een roerwerk. Wordt op basis van niveau een pomp of roerwerk aangestuurd, dan is ook de juiste plaatsing van de opnemer essentieel om beïnvloeding van de meetbundel van een ultrasoon- of radarmeter door obstakels, productstromen of de tankwand te voorkomen. Dankzij ons brede leveringsprogramma kunnen we u altijd een passende oplossing voor uw applicatie adviseren.

17


Process Control Solutions

Apparaten- en Machinebouw

Doordat apparaten, machines en skids steeds compacter worden, is de inbouwruimte voor componenten vaak zeer beperkt. Ook is het hierdoor steeds lastiger om de noodzakelijke leidinglengtes voor nauwkeurige metingen te realiseren. De OEM-markt stelt daarnaast strikte eisen aan de inbouwmaten, bediening en bereikbaarheid van componenten. Binnen Process Control begrijpen we dit als geen ander. Uw ontwerpeisen vormen dan ook het kader waarbinnen we ons advies aan u formuleren en de best denkbare totaaloplossing voor u ontwikkelen. We houden hierbij optimaal rekening met de toegankelijkheid van de componenten ten behoeve van inbouw, controle, onderhoud/reparatie en vervanging. Naast de toepassing van standaardcomponenten is uiteraard ook klantspecifiek maatwerk mogelijk, onder meer ten aanzien van aansluitingen. Door componenten van gerenommeerde fabricaten toe te passen, is de productbeschikbaarheid bij vervanging tot in lengte van jaren wereldwijd gewaarborgd. Omdat u opereert binnen een competitieve omgeving, kunt u bij hoge volumes rekenen op uiterst concurrerende prijzen.

18


Druk

Flow

Ons productportfolio omvat een breed scala van druksensoren en -schakelaars in diverse materialen en voor uiteenlopende procesomstandigheden, van diepvacuüm tot 4.000 bar. Voor skidbouw zijn zeer compacte uitvoeringen leverbaar, evenals uitvoeringen die ook bij forse trillingen nauwkeurige meetresultaten reproduceren en zo de stabiliteit van uw applicatie op lange termijn waarborgen. Voor de signaaluitgang heeft u keuze uit diverse analoge en digitale signaaluitgangen, waaronder HART® en diverse veldbus-systemen.

Flow is – mits op de juiste wijze gemeten – in veel batchprocessen een accurate indicator voor de juiste dosering van een product. Maar u kunt flowmeting ook toepassen voor bewaking tegen vervuiling, terwijl flowmeting in een pompopstelling kan worden toegepast voor regeltechnische vervolgacties. Afhankelijk van uw procesmedia en hulpstromen bieden we u keuze uit diverse meetprincipes, waaronder VA-, peddelwiel, turbine, calorimetrische en elektromagnetische flowmeters en massameters. Vanuit ons brede assortiment kunnen we voor u het meest geschikte type en uitvoering selecteren. Prefereer u maatwerk? Vertrouw dan op ons deskundig advies en kies voor een door ons ontworpen, samengebouwde en van besturing voorziene meetskid.

Temperatuur Voor een betrouwbare temperatuurmeting en -regeling moet bij de selectie van elektronische temperatuursensoren en -schakelaars terdege rekening worden gehouden met de juiste plaatsing en meetmethode. Vaak volstaan bestaande uitvoeringen, maar ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden. We bieden u een ruime keuze aan sensoren en schakelaars van diverse vooraanstaande fabricaten, desgewenst met zeer compacte insteken, oppervlaktevoelers of ruimtesensoren. De uitgangsignalen of weerstandwaarden kunnen direct via uw PLC-besturing worden verwerkt. Desgewenst leveren we ook transmitters – ingebouwd of met DINrailmontage – al dan niet conform de geëigende communicatieprotocollen.

Niveau Voor productie- en ondersteunende processen in een skid of apparaat is niveaumeting toepasbaar voor registratie, regeling en bewaking. Het gekozen meetprincipe is daarbij mede van invloed op de kwaliteit van uw eindproduct en op de veiligheid. We bespreken graag met u welke eisen u – naast leveringsbetrouwbaarheid, onderlinge integratie en pakketbundeling – aan een niveaumeting stelt. U heeft keuze uit tal van meetprincipes, variërend van vlotter-, tril- en ultrasone niveauschakelaars tot radarmeetinstrumenten en magnetische peiltoestellen met contacten en/of hoogteopname (met reedkette), die we kunnen leveren met alle bekende communicatieprotocollen en ATEX-certificering. Ook een volledig door ons ontworpen plug & play meetsysteem behoort tot de mogelijkheden.

19


Process Control Solutions

Algemene Industrie

Betrouwbaarheid, stabiliteit, nauwkeurigheid en bedieningsgemak zijn van cruciaal belang voor installaties in productieprocessen, maar ook factoren als energieverbruik en milieuwetgeving winnen aan betekenis. Het is daarom essentieel dat alle componenten in een industriële installatie optimaal op elkaar zijn afgestemd. Als systeemontwikkelaar en -leverancier adviseren we u niet alleen over de voor uw applicatie geëigende meet- en regelcomponenten, maar ook over de bijbehorende appendages, afsluiters, besturingen en de beste montagewijze. Desgewenst zetten we ons advies om in een ontwerp en verzorgen we ook de volledige samenbouw tot een werkende skid voor u. Zo bent u verzekerd van een uitgebalanceerde installatie die betrouwbaarheid koppelt aan efficiëntie. Dankzij onze royale voorraadposities en onze contacten met gerenommeerde leveranciers zijn korte levertijden daarbij – ook bij klantspecifiek maatwerk – gewaarborgd. Tot slot bieden we u ook on-site ondersteuning en service bij oplevering en storingen.

20


Druk

Flow

Omdat elektronische drukmeting in tal van applicaties wordt toegepast, bieden we u een breed spectrum aan drukopnemers en drukschakelaars. Veel sensoren zijn bovendien meervoudig inzetbaar, bijvoorbeeld als drukregeling én als drukschakelaar. Daarnaast leveren we – ook voor ATEX-omgevingen – specifiek ontworpen druksensoren voor niveaumeting via statische hoogte, maar ook drukverschilsensoren voor bijvoorbeeld flowmeting of filterbewaking. Voor lastige media zijn diverse scheidingsmembranen beschikbaar, van inline seals tot aansluitingen met open ring, draad of flensaansluitingen. De sensoren communiceren optimaal met regelaars, PLC’s en DCS/SCADA-systemen, maar er zijn ook uitvoeringen met lokale uitlezing en bediening beschikbaar.

Omwille van veiligheid, milieuwetgeving en energiebeheer wilt u de talrijke product- en hulpstromen in uw installatie optimaal kunnen beheren. We leveren voor deze processen een totaalpakket aan flowregelingen (inclusief batchcontroller) die kunnen worden voorzien van lokale uitlezing en/ of bediening. Door de grote variatie in beschikbare uitgangssignalen is volledige integratie met uw meet- en regelbesturingssysteem mogelijk. De meetwijze is vaak inline, maar we leveren ook flowmeters die via hot tapping zonder procesonderbreking in de productstroom kunnen worden geïnstalleerd. Met een ultrasoon clamp-on flowmeter kan worden gemeten zonder direct mediumcontact.

Temperatuur

Niveau

Betrouwbare meetwaarden en regelingen zijn cruciaal voor de kwaliteit van uw eindproduct. We adviseren u graag bij de selectie van elektronische temperatuursensoren en beoordelen daarbij de complete regeling én de onderlinge samenhang tussen componenten. Met onze elektronische temperatuuropnemers en -schakelaars beheerst u uw verwarmingsprocessen optimaal, ook onder zware procesomstandigheden. Voor temperatuurbewaking in procesleidingen en ruimtes en voor brandsignalering bieden we u tevens een ruime variatie aan thermostaten en gecertificeerde (UL, ULC en FM) brandmelders. Er zijn diverse aansluitingen leverbaar conform de bekende normen, waaronder klem-, draad- en flensverbindingen en zakbuis.

U kunt de elektronische meetwaarden van niveaumeetinstrumenten gebruiken voor niveau-indicatie, niveaubewaking en pompschakeling. Peiltoestellen, visueel afleesbaar met of zonder meetwaarde-uitgangssignalen, zijn betrouwbare en onmisbare componenten voor lokale niveaubewaking. Niveaumeting waarborgt bijvoorbeeld dat er voldoende product beschikbaar is voor het afvullen, dat pompen worden in- en uitgeschakeld en zijn beveiligd tegen drooglopen en dat vaten zijn beschermd tegen overvullen. We adviseren u graag over de juiste meetmethode voor uw applicatie en over de mogelijkheid tot volledige integratie van meetcomponenten in uw DCS/SCADA-systeem.

21


Process Control Solutions

Chemie en Petrochemie

Agressieve media, zware trillingen, hoge drukken en temperaturen en explosiegevaar zorgen in de (petro)chemische industrie voor de zwaarst denkbare procesomstandigheden. Vrijwel geen enkele andere sector stelt dan ook hogere eisen aan meet- en regelcomponenten in installaties en vrijwel nergens geldt striktere wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Druk-, temperatuur-, flow- en niveaumetingen binnen uw processen vinden vaak plaats in het hart van uw installaties, waar meetcomponenten extreem zwaar worden belast door proces- en omgevingsfactoren. Om de betrouwbaarheid en veiligheid van bedrijfsprocessen te waarborgen, vormen de internationale richtlijnen ten aanzien van veiligheid en milieu, zoals ATEX, SIL en PED, daarom – naast uw bedrijfsspecifieke normen – het vertrekpunt voor advies, ontwerp, componentselectie en het samenbouwen van meet- en regeltechnische installaties. Ons complete productgamma van gerenommeerde fabricaten voldoet vanzelfsprekend aan alle vigerende wettelijke eisen.

22


Druk Tot ons brede leveringsprogramma behoren druksensoren met een hoge nauwkeurigheid en een lange termijn stabiliteit/lineariteit. Samengebouwd met een seal en/of een capillaire leiding zijn ze bestand tegen hoge temperaturen en agressieve media. U heeft keuze uit diverse materialen – waaronder RVS, Hastelloy en Duplex – en volledig beklede (bijvoorbeeld met PTFE) uitvoeringen. Kiest u voor een geïntegreerde manifold, dan kan de druksensor zonder procesonderbreking uit bedrijf worden genomen. We leveren druksensoren met aansluitingen conform IEC 61508 / IEC 61511, NACE, ASME, API en fire safe en vanzelfsprekend met de bekende analoge en digitale communicatieprotocollen, zoals 4-20mA, HART®, PROFIBUS, Fieldbus (al dan niet met lokale uitlezing en bediening).

Temperatuur De elektronische temperatuursensoren en -schakelaars uit ons leveringspakket voldoen aan de internationale richtlijnen en (milieu)wetgeving, waaronder ATEX, SIL en PED, maar ook aan de bedrijfsspecifieke normen en standaarden van veel afnemers. We kunnen u niet alleen deskundig adviseren over toepasbare componenten, maar we kunnen ook de binnen uw regelkring passende temperatuurregeling adviseren, engineeren en samenbouwen. De signaalverwerking verloopt via de bekende analoge en digitale communicatieprotocollen. Door toepassing van thermowells kunnen de sensoren zonder procesonderbreking worden gedemonteerd.

De thermowells worden gefabriceerd uit bar stock materiaal en zijn leverbaar met alle relevante materiaal- en testcertificaten en vermoeiingsberekeningen.

Flow De performance van uw plant wordt in hoge mate bepaald door factoren als beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productkwaliteit, productopbrengst en de omvang van energie-, grondstof- en afvalstromen. Voor een optimale performance is dus de beste en nauwkeurigste flowmeting en -regeling vereist. We bieden u op dit gebied een totaalpakket aan flowmeters, ontworpen voor de zwaarste procesomstandigheden en beschikbaar met speciale coatings, (interne) bekledingen en adequaat beschermde of op afstand te plaatsen elektronica en uitlezing. Vanzelfsprekend zijn ook uitvoeringen met SIL- en ATEX-certificering leverbaar.

Niveau Opslagtanks en buffervaten zijn tegenwoordig standaard voorzien van niveaumeting: vaak als niveau-indicatie, maar ook voor bewaking (bijvoorbeeld tegen overvullen) en voor het genereren van een stuursignaal ten behoeve van de aansturing van open/dicht afsluiters, regelende afsluiters en/of pompen. De keuze aan meetprincipes binnen ons assortiment varieert van traditionele vlotterschakelaar tot geavanceerde radarprincipes. Voor een gedegen advies over het juiste meetprincipe binnen uw regelkring bent u bij ons aan het juiste adres.

23


Process Control Solutions

Afstandsbediende open/dicht afsluiters Elektrisch, pneumatisch of hydraulisch bedienbare open/dicht afsluiters kennen een uitermate breed toepassingsgebied: van gas, stoom en vloeistoffen tot viskeuze media en bulkgoed. De toepasbaarheid is bovendien zeer gevarieerd: afsluiten, mengen, doseren, storten, snijden‌ Vanwege de brede inzetbaarheid van open/dicht afsluiters is de variatie in types en uitvoeringen enorm. Ons assortiment loopt dan ook uiteen van compacte magneetafsluiters, kwartslag afsluiters, klepafsluiters en balgafsluiters tot aan pneumatisch bediende meskant plaatafsluiters met eindschakelaars. We kunnen u hierdoor een oplossing bieden voor vrijwel elke applicatie: standaard als dat volstaat, maatwerk als uw proces dat vereist. Welke afsluitertype het beste past bij uw applicatie bespreken we graag in een adviesgesprek met u. Een greep uit ons brede productgamma:

24


Magneetafsluiters De 2/2 weg magneetafsluiter is – naast de kogelkraan – misschien wel de meest toegepaste afstandbedienbare open/dicht afsluiter. We bieden u daarom tal van varianten: direct en indirect werkend, NC of NO, geschikt voor koud water, heet water, gassen of stoom, bestand tegen hoge drukken of juist optimaal werkend bij lage drukken en weinig drukverschil. Sommige 2/2 weg magneetafsluiters zijn zelfs uitstekend geschikt voor het schoonkloppen van filters. Daarnaast bieden we 3/2 weg magneetafsluiters om te mengen, te verdelen en voor het bedienen van een enkelwerkende pneumatische aandrijving. Opties: explosieveilig, SIL en voorzien van een energiezuinige laagvermogenspoel.

Kwartslag afsluiters Ons royale aanbod aan vlinderkleppen en kogelkranen maakt de selectie van het juiste type met de juiste opties voor uw open/dicht toepassing niet eenvoudiger. Het is daarom goed om te weten dat u kunt vertrouwen op ons deskundig advies. Onze specialisten hebben een antwoord op al uw vragen en nemen elke denkbare variant mee in hun advies. Mogelijke opties zijn onder meer: standsignalering, 2- of 3-delig huis, las- of flensaansluiting, explosieveilige of antistatische uitvoering, fire safe en KIWA-keur. Daarnaast bieden we u een keur aan aandrijvingen, inclusief de benodigde stuurventielen, eindstandschakelaars en klepstandstellers. Het spreekt voor zich dat we de samenstelling van kwartslag afsluiters en bedieningen volledig in eigen huis ontwerpen, samenbouwen en testen.

Klep- en balgafsluiters De Econ® balgafsluiter is in Nederland de meest gebruikte afsluiter voor stoom, heet water en thermische olie en bewijst al vele jaren bedrijfszeker en onderhoudsarm te zijn. Met dit type afsluiter bespaart u dan ook aanzienlijk op onderhoudskosten. Bovendien kunnen Econ® balgafsluiters – ook achteraf – worden voorzien van een pneumatische aandrijving met 3/2 weg stuurventiel, filter/reduceer en eindschakelaars, waardoor ze direct onderdeel worden van uw procesbesturing. De jongste generatie Econ® balgafsluiters is volledig doorontwikkeld en onderscheidt zich met name door de 100% ‘tight shut-off’ technologie. Dankzij deze speciale balgafdichting is uitstoot – ofwel Fugitive Emission – volledig uitgesloten.

Plaatafsluiters In applicaties met droge stoffen, zoals bulk- en stortgoedsilo’s, maar ook in stroperige of kleverige media en in sterk vervuilde vloeistofstromen, moet u kunnen vertrouwen op de goede werking van uw afsluiters. Pneumatisch, elektrisch of hydraulisch aangedreven plaatafsluiters bieden doorgaans een adequate en robuuste oplossing. Is het voor de productstroom – zoals afvalwater of slachtafval – essentieel dat de afsluiter bij het dichtlopen niet wordt gehinderd door het medium, dan houden we daar bij de selectie van de plaatafsluiter en de aandrijving terdege rekening mee. Zo wordt gewaarborgd dat de aandrijving voldoende krachtig is om de productstroom ‘af te snijden’ zodat het proces of de leiding écht volledig is afgesloten.

Membraanafsluiters We bieden u membraanafsluiters in twee typen: in brugvorm (voor algemene toepassingen) en brug- of obstructievrij (voor agressieve, hoog viskeuze, abrasieve en vervuilde media). Beide typen zijn zeer geschikt om te automatiseren met pneumatische en elektrische aandrijvingen. Deze membraanafsluiters zijn 100% dicht en – ook vanwege de royale keuze in membraan- en bekledingsmaterialen – zeer geschikt voor het afsluiten van chemicaliën. Speciaal voor sanitaire toepassingen leveren we RVS membraanafsluiters met een zeer hoge oppervlaktekwaliteit en bijbehorende certificaten met alle bekende aansluitingen en normeringen.

Slangafsluiters Een slangafsluiter is de eenvoudigste vorm van een pneumatisch bediende afsluiter en is bijzonder goed toepasbaar voor poeders, granulaten en abrasieve media.

Aandrijvingen Het bijbehorende aandrijfprogramma omvat robuuste en betrouwbare elektrische, pneumatische en hydraulische aandrijvingen van gerenommeerde fabricaten, waaronder ons eigen Econ®-label. Mede dankzij een gevarieerd pakket opties en accessoires kunnen we u een passende aandrijving voor vrijwel elke open/dicht afsluiter aanbieden. Dankzij onze jarenlange ervaring met hydraulisch aangedreven maritieme applicaties zijn we bovendien in staat om kwalitatief hoogwaardige hydraulisch aangedreven industriële applicaties voor u te ontwikkelen en in ons Valve Automation Centre samen te bouwen en te testen.

25


Process Control Solutions

Regelende afsluiters Wanneer in een proces ‘iets’ met betrekking tot een flow moet worden geregeld, wordt doorgaans gevraagd naar een regelafsluiter. En van oudsher wordt dan meestal gedacht aan een klepafsluiter constructie. Maar is dat wel de beste oplossing voor uw applicatie? Of bereikt u een beter resultaat met een regelende afsluiter van een ander principe, zoals een kogelkraan of vlinderklep? Of – bijvoorbeeld voor stoomtoepassingen – met een sliding gate regelklep? U ziet: er zijn diverse alternatieven voor de traditionele regelafsluiter. De vraag is dus: voor welke applicatie kiest u welk afsluitertype? Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met het merkonafhankelijk selecteren en dimensioneren van de juiste regelende afsluiter. Daarbij kunnen ze indien nodig rekenen op de engineeringcapaciteit bij de gerenommeerde fabrikanten waarmee we nauw samenwerken. Zo bent u altijd verzekerd van de beste regel(ende) afsluiter voor uw applicatie! Vanzelfsprekend

26

zorgen we er desgewenst voor dat uw afsluiters in ons Valve Automation Centre conform uw eisen worden opgebouwd, ingeregeld en getest, zodat ze plug & play in uw applicatie kunnen worden geïnstalleerd.

Breed assortiment Het aanbod aan regelende afsluiters is enorm breed. Hiernaast geven we u graag een bescheiden impressie van de mogelijkheden.


Regelafsluiters Uiteraard wordt de ‘traditionele’ regelafsluiter nog frequent toegepast. Ons assortiment omvat een ruime keuze aan types en uitvoeringen (2-weg en 3-weg) voor toepassingen die variëren van stoomapplicaties tot het regelen van vloeistofstromen. We adviseren u graag bij uw keuze en helpen u met behulp van moderne software desgewenst met de selectie van het juiste afsluitertype, inclusief de gewenste opties zoals kooiklep, failsafe of fail hold. Voor een optimale aansluiting zijn rechte én haakse uitvoeringen beschikbaar in elk denkbaar type en conform alle geldende communicatieprotocollen.

Regelende membraanafsluiters Regelende membraanafsluiters zijn dankzij hun robuuste aseptische uitvoering bij uitstek geschikt voor sanitaire omgevingen in onder meer de farmaceutische en foodindustrie. Vanwege de uitgebreide keuze in membraan- en afsluiterbekledingsmaterialen zijn membraanafsluiters ook zeer geschikt in regeltoepassingen in de chemische industrie. Bediening en uitlezing geschiedt naar keuze lokaal via moderne LED technologie of op afstand. Vraagt uw applicatie om een maatwerkoplossing? Ook dán staan we voor u klaar!

Sliding gate regelkleppen Door toepassing van RVS en koolstof in de schijfconstructie zijn energiezuinige en snelwerkende sliding gate valves bestand tegen agressieve media en hoge temperaturen, drukken en drukverschillen. Dankzij het eenvoudig verwisselbare binnenwerk is de Kv-waarde bovendien snel aanpasbaar en is onderhoud snel uit te voeren. Door de glijschijfconstructie van de lichtgewicht afsluiters kan bovendien worden volstaan met een lichtere elektrische of pneumatische aandrijving in vergelijking met standaard regelafsluiters met een klepconstructie. Dat betekent: lagere aanschafkosten en een lager energieverbruik gedurende de gehele levensduur. Eventuele implosie van dampbellen vindt door de compacte constructie van het regelende orgaan buiten de klep plaats. Dit reduceert niet alleen het risico op cavitatieschade aan de regelende klep, maar ook het geluidsniveau. V-Port kogelkranen Traditiegetrouw worden kogelkranen toegepast voor het open/dicht sturen van productstromen, maar met een compacte lichtgewicht V-port kogelkraan met elektrische of pneumatische bediening kunt u ook uitstekend regelen. De Kv-waarde kan bovendien in een handomdraai worden aangepast aan hogere of lagere volumes door montage van een andere V-ball met de gewenste hoek. Daarnaast maakt een V-port kogelkraan montage van een extra open/dicht afsluiter voor het 100% afsluiten van uw procesleiding overbodig. Voordelen: lagere aanschaf-, montage- en onderhoudskosten, een lager totaalgewicht en een kortere inbouwlengte.

Kogelsector regelkleppen Een kogelsector regelklep biedt met een regelbereik van 300:1 voortreffelijke prestaties in zware toepassingen en is geschikt voor stromingsregelingen van abrasieve en hoog viskeuze vloeistoffen en vloeistoffen die vezels bevatten. Een elektrisch of pneumatisch aangedreven kogelsector regelklep is dan ook een uitstekende keuze voor nauwkeurige regelingen in onder meer de papier-, staal-, chemische en voedingsmiddelenindustrie en in afvalwaterverwerking.

Regelende vlinderkleppen Ook elektrisch of pneumatische bediende regelende vlinderkleppen zijn uitstekend geschikt voor het regelen van een processtroom. We bieden u tal van varianten, van standaarduitvoeringen tot en met triple excentrische uitvoeringen. Er is dan ook altijd een regelende vlinderklep beschikbaar die past bij uw procescondities én bij uw budget.

Proportioneel bediende magneetafsluiters Ons leveringspakket omvat een breed programma magneetafsluiters van specialisten als Asco, Parker en Bürkert. En al denkt u bij magneetafsluiters wellicht vooral aan een open/dicht functie: voor het nauwkeurig doseren en regelen van kleine volumes neutrale en licht agressieve media is een proportioneel bediende magneetafsluiter een uitstekende keuze.

Klepstandstellers Voor regelende toepassingen is de klepstandsteller in een regelkring met pneumatische aandrijvingen een onmisbaar component. We bieden u klepstandstellers van alle bekende fabricaten, waaronder ons eigen Econ®-label. Desgewenst kunnen deze worden voorzien van manometers, filter/reduceers of extra modules die een 4-20 mA feedback signaal en communicatie volgens het HART®-protocol faciliteren. In ons Valve Automation Center worden de klepstandstellers samengebouwd met de regelende afsluiter en volledig getest zodat u deze direct in uw installatie kunt monteren.

27


Meer informatie Neem direct contact op met Process Control ERIKS

Econosto

T (072) 514 18 88

T (010) 284 11 83

processcontrol@eriks.nl

processcontrol@econosto.com

Nederland

BelgiĂŤ

ERIKS bv

Econosto Nederland bv

N.V. ERIKS

N.V. Econosto

T +31 (0)72 514 15 14

T +31 (0)10 284 11 00

T +32 (0)3 829 28 20

T +32 (0)3 360 93 70

info@eriks.nl www.eriks.nl

info@econosto.com www.econosto.nl

valves@eriks.be www.eriks.be

info.be@econosto.com www.econosto.be

Profile for ERIKS Nederland

ERIKS | Process Control Solutions  

Om meerwaarde te creëren voor bedrijven in de procestechniek hebben ERIKS en Econosto hun kennis en ervaring op het gebied van meet- en rege...

ERIKS | Process Control Solutions  

Om meerwaarde te creëren voor bedrijven in de procestechniek hebben ERIKS en Econosto hun kennis en ervaring op het gebied van meet- en rege...

Profile for eriksbv