Page 1

NIEUWBOUW BIJ VSCO

KLEEDRUIMTES VERNIEUWD

GOUDEN KANARIE 2008

BEN LEUSINK DAMESVOETBAL

GIRLPOWER OP DE HEUGHTE


INHOUDSOPGAVE EN VOORWOORD

Voorwoord

1

Beste lezer,

Voorzitter Bert Schipper wil gedragscode en aandacht vrijwilligers

3

Een editie van tin, een gids van goud. Het is zover. De tiende presentatiegids van VSCO’61 is een feit. Een moment om daar bij stil te staan is op zijn plaats en wat is passender dan het hier te doen? Daarom gaat dit voorwoord onder meer over de samenstellers, de creatievelingen, de

Bestuurslid KNVB Joop van den Berg over topklasse

5

VSCO’61 groeit en bloeit door

7

Advertorial Reclamestudio Van Olst

9

zwoegers, de enthousiastelingen, de liefhebbers, de pietlutten en de perfectionisten. Oftewel: de presentatiegidscommissie.

Tijmen Pater volop actief als bestuurslid kantinezaken

11

Merchandising blijft groeien bij VSCO’61

13

Ben Leusink wint Gouden Kanarie

17

VSCO’61 denkt aan haar sponsors

19

Looptrainer Eddy Sluiter weet weg te vinden bij VSCO’61

21

Gerrit Keestra nieuwe trainer tweede elftal VSCO’61

23

Samenstelling 2e klasse G district Oost seizoen 2008/2009

26

Wedstrijdprogramma 2e klasse G district Oost seizoen 2008/2009

28

Presentatie eerste selectie seizoen 2008/2009

30

Samenstelling en organisatie eerste selectie VSCO’61 seizoen 2008/2009

33

Trainer Brucht Bergsma zet zich ook in voor jeugd

39

VSCO’61 trapt traditiegetrouw In toernooivorm af

43

William van de Weg interviewt eerste elftalspeler Bert van ‘t Hof

45

In gesprek met de ‘laatste vrouwen’ van VSCO’61

49

Vader, zoon en dochter in één team

53

VSCO’61 in historisch perspectief

57

Routebeschrijving en colofon

60

De huidige presentatiegidscommissie. Van links naar rechts: Arjan Witteveen, Lammert Vlieger, Erik Riemens, Kor van de Beek, Marieke van ’t Hof, Jan Borgers, Colin Pelleboer en Richard Roessink. Op de foto ontbreken Ben Leusink en Henk Stoel.

Ruim tien jaar geleden, ontstond bij VSCO’61 het idee om een presentatiegids te beginnen. Het bestuur onder leiding van Kees Boeve, gaf de initiatiefnemers goedkeuring, maar ook een duidelijke opdracht mee. Er moest sprake zijn van continuïteit en het moest kosten neutraal. Inmiddels is de presentatiegids toe aan de tinnen editie. Weer omvangrijker, hopelijk nog mooier, boeiender en interessanter. In de loop van de jaren, full-color geworden en twee keer zo dik. En dankzij al die jarenlange trouwe sponsors, is dat allemaal mogelijk. Iedere keer maar weer. Bij het schrijven van dit voorwoord, wil ik eigenlijk geen namen noemen. Voor je het weet vergeet je iemand. Toch geldt dat eigenlijk niet voor de presentatiegidscommissie. Die kenmerkt zich namelijk door stabiliteit en beschikbaarheid. Mannen van het eerste uur zijn: Lammert Vlieger, Arjan Witteveen, Henk Stoel, Johan van Pijkeren, Jakob Hardlooper en Erik Riemens. Aangevuld in de loop van de jaren met medewerkers als Ben Leusink, Colin Pelleboer, Kor van de Beek en Jan Borgers. En recent nog jeugdig elan in de persoon van Marieke van ’t Hof en Richard Roessink. Op dit moment bestaat de commissie uit tien VSCO-ers. Degene die niet meer deel uitmaakt van de PGC, blijft op de één of andere manier toch betrokken bij het product. Een goede zaak en eigenlijk wel typerend voor VSCO’61. Op naar editie elf. Een gekkengetal. Dat belooft nog wat! Namens de presentatiegidscommissie wens ik iedereen van VSCO’61 en anderen veel lees- en kijkplezier en tot ziens op sportpark De Heughte in Oosterwolde. Met vriendelijke groet,

Erik Riemens Voorzitter presentatiegidscommissie Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

1


VOORZITTER BERT SCHIPPER WIL GEDRAGSCODE EN AANDACHT VRIJWILLIGERS

“Zuinig zijn op opgebouwde cultuur” “Allereerst wil ik graag de presentatiegidscommissie van harte feliciteren met deze prachtige tiende editie van de presentatiegids. In tien jaar tijd heeft de gids zich ontwikkeld tot een professionele gids met veel nieuwswaarde en naslagwerk. Mijn oprechte waardering aan alle medewerkers die zich de afgelopen jaren hiervoor hebben ingezet en ik spreek de wens uit dat de continuïteit en de kwaliteit voor de komende jaren ook gewaarborgd blijft. Bij het overdenken wat mijn bijdrage moet zijn voor deze presentatiegids, kom je al snel tot een opsomming van prestaties en activiteiten van het afgelopen seizoen en een vooruitblik naar dit nieuwe seizoen. Daar ontkom ik natuurlijk ook niet helemaal aan, maar er is meer. Wij als voetbalvereniging opereren binnen een krachtenveld met diverse invloeden van buitenaf. Topklasse Zo heeft afgelopen seizoen het onderwerp Topklasse voor veel deining gezorgd. Er is veel verweer gekomen vanuit het amateurvoetbal voor de invoering ervan. Of dit geheel terecht is, is nog de vraag. Procesmatig heeft de KNVB de nodige steken laten vallen, wat tot het nodige wantrouwen heeft geleid en niet in haar voordeel heeft gewerkt. Verder zijn er nog te veel onduidelijkheden over de promotie/ degradatieregeling vanuit het betaalde voetbal en het amateurvoetbal. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de effecten voor het totale amateurvoetbal. Is er bijvoorbeeld geen sprake van nivellering van het amateurvoetbal? Onsportief vind ik dat het agendapunt door het bestuur van het amateurvoetbal te elfder ure van de agenda is gehaald toen bleek dat een meerderheid niet gehaald zou worden. Dit laatste zou namelijk betekend hebben dat het opnieuw behandelen van dit punt drie jaar lang niet mogelijk geweest zou zijn. Nu zal dit punt in het najaar opnieuw op de agenda verschijnen om toch te proberen die meerderheid te verkrijgen.

kernen, maar ook wij ervaren deze invloed binnen de vereniging. Wij willen dit dan ook niet op zijn beloop laten, maar komend seizoen hier aandacht aan besteden. Een belangrijk actie is het opstellen van een gedragscode die voor elk lid van toepassing zal zijn. Dit betekent ook dat leden aangesproken worden zodra zij zich niet houden aan deze gedragscode. Wij zijn namelijk erg zuinig op de door ons opgebouwde cultuur binnen de vereniging en dat willen wij vasthouden. Reden om hier de komende tijd aandacht voor te vragen. Het is per slot van rekening beter te voorkomen dan te genezen. Sport- en prestatiecultuur In dat licht heb ik voor dit jaar voor het thema sport- en prestatiecultuur gekozen. In het in ontwikkeling zijnde nieuwe voetbalbeleidsplan draait het om de twee P’s, te weten Prestatie en Plezier. Bij de prestatieteams moeten plezier en prestatie hand in hand gaan, terwijl bij de recreatieteams het accent moet liggen op plezier. Belangrijk daarbij is dat de sport niet ondergeschikt moet zijn aan randverschijnselen. Sport moet echt centraal staan, maar wij zien maatschappelijke ontwikkelingen die een negatieve invloed Bert Schipper hebben op de gezondheid en op de sportuitoefening. Wij willen een bewustwordingsproces, zeker bij de jeugd, op gang brengen. Sport is prachtig, maar vraagt wel om leefomstandigheden die hierbij passen.

Voor mij een bewijs dat de Topklasse er blijkbaar moet komen en dat er geen sprake is van een eerlijk democratisch proces. Jammer voor deze gemiste kans van het bestuur van het amateurvoetbal om het wankele vertrouwen van haar leden weer wat op te vijzelen.

De uitdaging is dan ook om voor elke individuele speler het maximale sportrendement te behalen. Dit begint bij de sporter zelf. Hij of zij moet de ambitie hebben om tot een maximale prestatie te komen. In de teamsport gaat het weliswaar om de teamprestatie, maar elk individu speelt hierin een rol.

Maatschappelijke verruwing Een andere invloed van buitenaf op de vereniging is de maatschappelijke verruwing en het vervagen van normen en waarden. Nu kunnen we wel zeggen dat binnen onze plattelandsvereniging dit nog wel meevalt, en dat is ook zo in vergelijking met veel andere verenigingen binnen grotere

Kanjers Het lijkt voor de sporter zo vanzelfsprekend allemaal. Het gras is gemaaid, de lijnen getrokken, de ballen zijn opgepompt, de lampen (indien nodig) branden, de trainer/coach staat voor de groep, de douches zijn warm, de kleedkamers schoon en de kantine is open.

Lees verder op pagina 5 >

Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

3


Uw dealer voor: Nieuwe auto’s, Occasions, Service, Leasing en Bedrijfsauto's.

In sommige auto’s wil

écht iedereen rijden!

Het van Bennekom team presenteert de sportiefste modellen onder één dak.

oor Kijk ooknvs op occasioekom.nl n van-ben

Van Bennekom Heerde Zwolseweg 80a Tel. (0578) 69 16 36

Das Auto.

Bedrijfswagens

Uw adviseurs: Rinus de Baar, Bettine Bruinenberg, Remco van Bennekom, Gerwin van Bennekom, Jan Willem Zieleman

Van Bennekom Oldebroek Zuiderzeestraatweg 164-1 Tel. (0525) 63 13 32

www.van-bennekom.nl


VOORZITTER BERT SCHIPPER WIL GEDRAGSCODE EN AANDACHT VRIJWILLIGERS

> Vervolg van pagina 3

Zo maar een opsomming van wat er bij komt kijken om voetbal mogelijk te maken, want daar gaat het natuurlijk primair om binnen een voetbal-vereniging. Maar hier gaat echt heel veel vrijwilligerswerk aan vooraf om dit te realiseren. Wij staan daar vaak niet bij stil en daarom is het goed om aandacht te schenken aan deze vrijwilligers, want zij maken het mogelijk dat de voetballers kunnen sporten. Daarom starten wij dit seizoen een campagne met als thema: vrijwilligerswerk geeft voldoening. Zoals sporten voldoening geeft en zeker als de prestaties en plezier toenemen, zo geeft ook vrijwilligerswerk voldoening. Zeker als je eer van je werk hebt. Aan de hand van een aantal groepen vrijwilligers zetten wij onze kanjers in het zonnetje. Wellicht dat daardoor meer mensen zich als vrijwilliger willen verbinden aan de vereniging, want vele handen maken licht werk. Een groeiende vereniging vraagt om uitbreiding. De bestemmingsplanprocedure rondom het vierde veld loopt. Het zal nog wel even duren, maar hopelijk dat in de loop van dit seizoen gebruik kan worden gemaakt van deze uitbreiding. De bouwvergunning voor de uitbreiding met acht kleedkamers is binnen. Dus er is werk aan de winkel voor de vrijwilligers. Met behulp van onze vrijwilligers zullen wij dit seizoen de eerste fase van de nieuwe kleedaccommodatie realiseren.

Het is natuurlijk gewaagd om vooraf enige voorspelling te doen voor het nieuwe seizoen. Toch wil ik mij daar aan wagen, mede gelet op het thema van dit jaar. De ogen zijn natuurlijk vooral gericht op ons vlaggenschip. De uitdaging dit seizoen moet zijn om sportief een stap te zetten naar de top van de tweede klasse. Door wat mutaties is het de vraag of dit helemaal reëel is, maar ik beschouw het wel tot de mogelijkheden. Dit betekent een plaats bij de eerste vier in de competitie. Prestatie Het tweede elftal is afgelopen seizoen gedegradeerd naar de reserve tweede klasse. Dit jaar is de doelstelling om goed mee te doen en wellicht dat gestreden kan worden om de prijzen. Om de doelstellingen vanuit het jeugdvoetbalbeleidsplan te verwezenlijken, moeten D1 en C1 nog promotie afdwingen naar de eerste klasse. Wellicht dat dit één van beide teams komend seizoen lukt. Dat zou een hele mooie prestatie zijn. Het eerste damesteam acteert dit jaar voor het tweede opeenvolgende seizoen in de derde klasse. Doelstelling voor de komende jaren zal promotie naar de tweede klasse zijn. Als de overige teams zich minimaal handhaven, kunnen wij aan het einde van dit seizoen op een geslaagde editie terugkijken. Met de realisatie van de kleedaccommodatie lijkt mij dat een mooie, ambitieuze uitdaging voor dit seizoen.”

BESTUURSLID KNVB JOOP VAN DEN BERG OVER TOPKLASSE:

“Accepteren als dit oplossing is voor amateurvoetbal” Voor de presentatiegids van VSCO’61, laat bestuurslid van de KNVB District Oost Joop van den Berg, zijn licht schijnen over de ontstane situatie. “Eigenlijk zou mijn verhaal in het teken moeten staan van de optimalisering van de voetbalpiramide, de topklassen en de mogelijke consequenties voor VSCO, maar dat gaat dus allemaal niet door.”

achteraf mocht blijken dat dit de oplossing was voor het amateurvoetbal, dan zal ik dat graag accepteren.”

“Wel komt er een nieuw onderzoek op basis van een ingediende motie. Eindelijk gaat men onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de ploegen onder de hoofdklasse, de wens van twaalf of veertien ploegen per klasse en allerlei andere zaken, waaronder de vraag of de clubs zitten te wachten op meer wedstrijden, worden onderzocht. Zo is het spelen van wedstrijden na 1 april op doordeweekse avonden geen pretje en veroorzaakt vaak competitievervalsing”, aldus Van den Berg. “Natuurlijk kun je de vraag stellen of we één of meerdere topklassen nodig hebben. Wegen de voordelen wel op tegen de nadelen? Competities worden ondoorzichtelijk, clubs weten vaak pas op de laatste competitiedag wat de consequenties zijn. Er ontstaat een promotie/degradatieregeling vol mitsen en maren.”

“Zover is het nog niet”, voegt Van den Berg daar nog aan toe. “De huidige competities, zeker in het zaterdagvoetbal, bieden in ieder geval wel de nodige zekerheden. Veel derby’s, denk eens aan VSCOOWIOS, een seizoenskraker, beheersbare reisafstanden en redelijke bezoekersaantallen.”

Vraag “Toch denk ik dat er wel iets als een topklasse gaat komen in de toekomst, maar hoe dat is de vraag. Ik zie mezelf niet als tegenstander van de topklasse en alle consequenties, maar ik sta ook niet te juichen. Als

“Ik wens VSCO dan ook een bijzonder sportief en succesvol seizoen 20082009 toe.”

• “De huidige competities bieden zekerheden, waaronder derby’s, aldus Van den Berg.”

Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

5


EURONICS MOOSSDORFF audio - video - wassen - drogen - koelen - vriezen huishoudelijke apparaten - verlichting - speelgoed huishoudelijke artikelen - eigen reparatieafdeling loodgieterswerken - electra - c.v. sanitair - dakbedekking

Zuiderzeestraatweg 158, Oldebroek Telefoon 0525 - 631319


VSCO’61 GROEIT EN BLOEIT DOOR

Start nieuwbouw kleedaccommodatie Daar waar nu nog een zwart stuk grond braak ligt, zal nog deze zomer een aanvang worden gemaakt met de nieuwbouw van de kleedaccommodatie. Bittere noodzaak, want door de groei van VSCO’61 richting de zevenhonderd leden, is er niet alleen een gebrek aan speel- en trainingsvelden, maar ook aan kleedruimte. Ook de sterke aanwas van vrouwelijke leden vraagt om uitbreiding van het aantal kleedkamers. Niet alleen telt VSCO’61 inmiddels twee damesteams, in het nieuwe seizoen zal er voor het eerst in haar bestaan een meisjes C-team deelnemen aan de competitie. Lichtkoepel In de plannen wordt uitgegaan van acht kleedkamers, een centrale toiletgroep en een installatieruimte. De nieuwe kleedaccommodatie zal voldoen aan de eisen van deze tijd. Niet alleen op het gebied van de wensen van de sporter, maar ook op het gebied van hygiëne, duurzaamheid en energie. Zo komen alle kleedkamers uit op een centrale gang en niet naar buiten, wat scheelt in de stookkosten. Boven deze gang is een lichtkoepel, waardoor er veel daglicht naar binnen treedt, wat weer een besparing op elektriciteit zal opleveren. In de douchegelegenheid zullen waterbesparende knoppen gebruikt worden. Het ontwerp van de kleedaccommodatie is gemaakt door hoofdsponsor Prins Bouw B.V. uit ’t Harde, die tevens de bouw zal uitvoeren. Het installatiewerk is uitbesteed aan een andere sponsor, Kolthoorn & Smit Installaties uit Oosterwolde. Beide sponsors hebben hun uiterste best gedaan de prijs scherp neer te zetten, waarvoor de vereniging ze zeer erkentelijk is.

Daarnaast komt een belangrijk deel van de noodzakelijke gelden van de Gemeente Oldebroek, die in het kader van haar Beleidslijn Buitensportaccommoda-ties geld beschikbaar stelt. Ook de inmiddels in gang gezette Superverloting zal bijdragen aan het dekken van de kosten. Maar niet in de laatste plaats rekent VSCO’61 op haar vrijwilligers, zodat door zelfwerkzaamheid de laatste gaatjes in de begroting worden gedicht. Multifunctioneel De nieuwbouwplannen sluiten aan bij de in februari 2008 gepresenteerde ideeën van Dorpsbelangen Oosterwolde over de herinrichting van de kern Oosterwolde. Deze voorzien in de bouw van een nieuwe sporthal op het huidige trapveldje op sportpark De Heughte. De nieuw te bouwen kleedaccommodatie zou dan ook als voorziening voor de sporthal gebruikt kunnen worden. Als de nieuwbouw gereed is hoopt VSCO’61 in de nabije toekomst over te kunnen gaan tot de tweede fase van haar plannen: de sloop van de huidige kleedkamers en nieuwbouw van tenminste nog vier kleedkamers, drie scheidsrechtersruimtes, een massage- annex fitnessruimte en een materialenbergruimte.

• Op deze plek moet straks de nieuwbouw verrijzen. Bittere noodzaak, want VSCO’61 heeft de ruimte hard nodig.

Zodra de bestemmingsplanwijziging gereed is, hoopt VSCO’61 in het nieuwe seizoen ook het reeds aangelegde vierde veld in gebruik te mogen nemen. Als alle plannen klaar zijn beschikt VSCO’61 over een sportcomplex dat de komende jaren weer volledig voldoet aan de verwachtingen van haar leden en dan is er weer volop ruimte voor verdere groei en bloei. Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

7


Al meer dan 30 jaar


RECLAMESTUDIO VAN OLST EN VSCO’61 ZIJN GOUDEN DUO

Representatieve uitstraling door samenwerking Sinds de start in 1997 is reclamestudio Van Olst huisleverancier van de reclame- en presentatie-uitingen op het sportpark van VSCO’61. De reclameborden, bewijzering, uitslagborden, de verrijdbare reclamewagen en het nieuwe VSCO’61 logo zijn enkele voorbeelden van middelen die door Van Olst geproduceerd zijn. ’’Deze goede samenwerking heeft er mede voor gezorgd dat wij een representatieve uitstraling hebben als club’’, benadrukt Lammert Vlieger, voorzitter van de sponsorcommissie. ‘’Reclamestudio van Olst heeft zich gespecialiseerd in ontwerp, belettering, promotieartikelen en fullcolourprints. Hierbij moet je denken aan bijna alle vormen van bedrijfsreclame. Zo doen we momenteel veel belettering voor bedrijfsauto’s, reclameborden, spandoeken en vlaggen. Andere mogelijkheden binnen ons bedrijf zijn het leveren en bedrukken/flocken van textiel: promotie-, sport- en bedrijfskleding. Wij verzorgen het digitale concept van een nieuw logo tot het ontwerp van de hele huisstijl. Vooral voor startende ondernemers kunnen we een compleet plan uitwerken, eventueel met drukwerk of andere reclame uitingen’’, legt Ferdie van Olst uit.

Sinds 2001 heeft VSCO’61 een nieuw logo. Een prachtig vignet mede dankzij creativiteit uit eigen gelederen. Selectiespeler Arjan Witteveen ontwierp het logo en reclamestudio Van Olst zorgde voor de uitwerking. Het logo is momenteel veelvuldig terug te zien op het sportpark en in de gehele kledinglijn. Toekomst Sinds 1997 is Van Olst gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg 24 in Oldebroek. Na elf jaar is het nu tijd voor uitbrei-

Ferdie en zijn echtgenote en partner Dineke met hun nieuwe bedrijfswagen.

ding: Ferdie van Olst vertelt: ‘’Er wordt uitgekeken naar een nieuw onderkomen. We merken dat we een groei doormaken en dan is efficiënt werken erg belangrijk. In een nieuw pand zijn er meer mogelijkheden voor opslag van materieel en apparatuur. Natuurlijk willen we met een nieuw pand nog meer uitstraling krijgen’’, besluit Ferdie van Olst

ADVERTORIAL

Samenwerking ‘’De kracht van VSCO zit hem in de goede afspraken die worden gemaakt. Alles is goed georganiseerd en afspraken worden daardoor stipt nagekomen. Een sponsor kan met minimale inspanningen een prachtig sponsorbord laten maken. Op het moment dat een sponsor aangeeft bij de sponsorcommissie een bord te willen plaatsen, wordt vanuit de sponsorcommissie contact gezocht met Van Olst, die vervolgens een voorstel terugkoppelt aan de sponsor. Het unieke van VSCO is dat zij ook garant staat voor een goede financiële afwikkeling’’, vertelt Van Olst. Naast de productie denkt de reclamestudio ook mee over de presentatie van VSCO. “Het is voor bedrijven en verenigingen belangrijk dat zij een representatieve plek krijgen en dus trots kunnen zijn op hun reclame-uitingen,’’ benadrukt hij.

Meer informatie is verkrijgbaar op www.reclamestudiovanolst.com of bij de sponsorcommissie van VSCO’61.

Reclamestudio Van Olst Zuiderzeestraatweg 24 8096 CA Oldebroek Tel: 0525 63 11 66 Fax: 0525 63 11 88 E-mail: vanolst.reclamestudio@inter.net.nl Website: www.reclamestudiovanolst.com Presentatiegids VSCO’61 2007-2008

9


TIJMEN PATER VOLOP ACTIEF ALS BESTUURSLID KANTINEZAKEN

“Gezelligheid geeft voldoening” De 40-jarige Tijmen Pater is sinds november 2007 het nieuwe bestuurslid kantinezaken en activiteiten. Hij was de opvolger van Ben van ’t Hul. Overdag werkt hij als timmerman in de bouw en veel avonden en zaterdags in de kantine achter de bar. “Ik ben zo’n achttien uur in de week bezig in de kantine. Dat doe ik meestal met mijn vrouw Bea, die het werken in de kantine ook een leuke hobby vindt.” Tijmen heeft vroeger wel in Oosterwolde op school gezeten, maar woont sinds 1990 in Elburg. “Als ik naar het voetballen ging kijken was dat bij ESC, maar toen één van mijn kinderen wilde gaan voetballen werd het VSCO, want daar waren de vriendjes ook lid.” Gebombardeerd Door zijn kinderen, kwam hij dus uiteindelijk bij VSCO’61 terecht. “En zo ga je zaterdags dan met zoonlief mee naar Oosterwolde, waar je dan ook meteen tot leider van de Fpupillen wordt gebombardeerd”, aldus de altijd glimlachende Tijmen. “Dit heb ik samen met Johan Reurink enkele jaren gedaan. Daarna hebben Bea en ik het leiderschap van VSCO E1 en E2 op ons genomen. Twee van onze drie zoons spelen bij VSCO. De één als voetballer en de andere is keeper. Komend seizoen spelen ze er alle drie.” Na diverse oproepen voor vrijwilligers achter de bar en de keuken, hebben Tijmen en Bea zich opgegeven om mee te werken. Op die manier liep Tijmen vaak met kantinebeheerder Jannes ten Hove mee. Zodoende werd hij gevraagd om de kantinezaken vanuit het bestuur van VSCO’61 te regelen. Zonder enige bestuurservaring heeft hij na veel overwegingen deze taak op zich genomen.

“Ik heb er tot nu toe geen enkele spijt van. Als bestuurslid was het wel erg wennen, want alles komt op je af. Nu weet je pas wat er zich allemaal afspeelt in zo’n bloeiende vereniging. Ik vond het dan ook echt een uitdaging om mij in het diepe te storten”, aldus Pater. “Want van al die verschillende commissies wist ik weinig af en ik heb dan ook veel bewondering gekregen voor al die vrijwilliTijmen Pater gers die VSCO rijk is.” “Ik vind het sociaal omgaan met elkaar binnen de vereniging, dan ook heel belangrijk, net als goed contact hebben met je klanten”, aldus Tijmen, die de beschikking heeft over ruim twintig vrijwilligers, die ingeroosterd staan om te helpen in de kantine. Om die vrijwilligers een hart onder de riem te steken zijn er onlangs nieuwe sweaters aangeschaft. Voldoening “De maanden april en mei zijn altijd drukke tijden”, zegt Tijmen. “We hebben dan activiteiten als Koninginnedag, het toernooi van de stichting Harken voor Helden, het schoolvoetbal- en natuurlijk het sponsorvoetbaltoernooi en als hoogtepunt de familiedag. Zo’n familiedag begint met een onderling toernooi waar alle seniorenelftallen, damesteams en de A1 aan meedoen. En dan vanaf vier uur gezellig met z’n allen bij elkaar op het veld, met de barbecue en live muziek. Dat is altijd een schitterende afsluiting van het voetbalseizoen. En als het dan gezellig is, dan geeft dat de vrijwilligers van de kantine ook voldoening.”

• Het kantinepersoneel in de nieuwe sweaters.

Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

11


Hogenbrinkweg 9 • 8096 RS Oldebroek • T: (0525) 63 14 65 F: (0525) 63 24 17 • E: info@pleiter.nl • I: www.pleiter.nl

particulier - agrarisch - zakelijk


MERCHANDISING BLIJFT GROEIEN BIJ VSCO’61

Van boven- tot ondergoed Alle verschillende commissies binnen VSCO’61 zorgen dat de zaken binnen de vereniging goed verlopen. Zo ook de merchandisingcommissie. Voor sommigen is onvoldoende bekend wat de taken van deze commissie zijn. Daarom wordt in deze gids tekst en uitleg gegeven over de merchandisingcommissie, die onder voorzitterschap staat van Francis van Olst en in totaal bestaat uit zeven personen. Wat betekent het woord ‘merchandise’ eigenlijk? Het is het Engelse woord voor de koopwaar of de koophandel. Hiermee wordt het verkopen van handel van een bepaalde groep, club of vereniging aan hun doelgroep bedoeld. Er hoeft hierbij niet alleen maar gedacht te worden aan kleding want er is veel meer. Naast bijvoorbeeld T-shirts, trainingspakken en sokken zijn er ook sleutelhangers, bieropeneners en vaantjes als fanartikelen te koop. Sterk uitgebreid Het assortiment van fanartikelen binnen VSCO’61 is de laatste jaren sterk uitgebreid. Verschillende factoren zoals het uitnodigen van firma’s die handelen in fanartikelen en het rondkijken bij bijvoorbeeld andere verenigingen of in tijdschriften, spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en dus bij het uitbreiden van het assortiment. Zo is afgelopen seizoen VSCO’61-ondergoed voor zowel de dames als de heren in het assortiment opgenomen. Voor de heren is dit een zwarte boxershort met daarop het logo van VSCO’61 en voor de dames een zwarte

• De merchandisingcommissie.

boxershort met een zwart spaghettitopje. Ook deze zijn beide voorzien van een logo.

Van links naar rechts: Lammert Vlieger,

Francis

van

Olst,

Marianne te Kiefte, Miranda

De fanartikelen van VSCO’61 worden in de fanshop op sportpark ‘De Heughte’ tentoongesteld en verkocht. De fanshop is op alle zaterdagen, wanneer het eerste elftal thuis speelt, geopend van 11.00 uur tot en met 15.00 uur. Ook benieuwd naar het assortiment van VSCO’61? Kom dan gauw eens een kijkje nemen in de fanshop op het sportpark.

van Rijn, Eip Bakker en Johan Reurink. Op de foto ontbreekt Jakob Hardlooper.

Zie verder op pagina 15 >

Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

13


MERCHANDISING BLIJFT GROEIEN BIJ VSCO’61

VSCO’61 Clubshirt (geel, zwart en wit)

Korte of lange mouw Prijs: € 39,00 VSCO’61 Clubbroek

VSCO’61 Promo-shirt Korte mouw Prijs: € 39,00 VSCO’61 Promo-broek Prijs: € 33,00

(zwart en wit)

Prijs: € 22,00

VSCO’61 Paraplu Prijs: € 12,00

VSCO’61 Clubkous (geel en wit) Prijs: € 8,00

VSCO’61 Bal Prijs: € 19,00

VSCO’61 Coach-jas Prijs: € 82,00 VSCO’61 Regenjack Prijs: € 49,00

VSCO’61 Muts Prijs: € 7,00 VSCO’61 Sjaal Prijs: € 10,00 VSCO’61 Sleutelhanger Prijs: € 4,00 VSCO’61 Klomp-opener Prijs: € 7,00

VSCO’61 Mini-dress Prijs: € 9,00

VSCO’61 Miniklompenhangset Prijs: € 8,00

VSCO’61 Klompen Maten: 20 t/m 48 Prijs: € 22,00 / paar

VSCO’61 Vaan groot Prijs: € 7,00

VSCO’61 Warming-up pak VSCO’61 Cap Prijs: € 10,00 Prijs: € 59,00

VSCO’61 Sieraad Prijs: € 19,50 - € 60,00

Hoe te verkrijgen? Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal van VSCO’61 is de Fanshop op sportpark De Heughte geopend van 11.00-15.00 uur. Bestellen via internet kan ook via e-mail: merchandising@vsco.nl. Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

15


Timmerbedrijf R. Vlieger - ook voor tegelwerk en metselwerk -

Veenweg 21 8096 PL Oldebroek T 0525 - 685858 M 06 - 50253065 F 0525 - 690912 Internet www.timmerbedrijfvlieger.nl

TAXI- EN VERVOERSBEDRIJF

Piet van de Streek V.O.F.

Wij verzorgen voor u: SCHIPHOLSERVICE STRAATTAXI ROUWVERVOER JUBILEUMVERVOER EN ZIEKENFONDS

Bel ons op: 0525 631254 of kijk voor meer informatie op: www.taxivandestreek.nl


BEN LEUSINK WINT GOUDEN KANARIE

“Ik kan het nog steeds goed vinden bij VSCO” Ben Leusink uit Oosterwolde draait al vele jaren mee bij VSCO’61 en heeft al diverse functies bekleed binnen deze bloeiende vereniging. In maart werd hem de Gouden Kanarie overhandigd. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de vrijwilligerscommissie aan een opvallende vrijwilliger. “Het was een echte verrassing, hier had ik nooit op gerekend. Als je kijkt hoeveel vrijwilligers er bij VSCO rondlopen. Ik voel mij zeer vereerd”, aldus Leusink. De nu 65-jarige Ben Leusink is een geboren Oostendorper en begon zijn voetbalcarrière in 1959 in het A1 elftal van Owios, toen nog voetballend op ’t Loo. Bij uitwedstrijden was de samenkomst bij de ‘grote steen’, in de buurt van sportpark Stuyvesant. “Aan het eind van het seizoen 19601961 moest ik in militaire dienst bij de Koninklijke Luchtmacht. De vergoeding was toen F 1,25 per dag. Na 21 maanden onder de wapenen te zijn geweest, ging ik voetballen in het tweede van VSCO. We voetbalden toen aan de Kleine Woldweg”, weet Ben nog. In augustus 1963 werd hij speler van het eerste elftal. Spartaanse trainer Na een paar jaar vervulde Ben al de nodige functies binnen de vereniging. Doordat vice-voorzitter Klaas Lokhorst zijn bestuursfunctie had neergelegd, werd hij op 22 juni 1966 tijdens de ledenvergadering als tweede voorzitter in het bestuur gekozen. Wat hij zich nog weet te herinneren van die tijd, was het kampioenschap dat in 1967 werd behaald. Volgens Ben hadden ze een goed maar vooral leuk elftal. “We werden getraind door een ‘Spartaanse’ trainer genaamd Ad Siemons. Die wist toen al dat lichamelijke kracht een waarborg is voor een goede conditie en kans op minder blessures.” Begin 1968 nam Ben de voorzittershamer over van Lammert Hagenbeek, die om gezondheidsredenen moest stoppen. Het was maar voor heel even. In november van datzelfde jaar verhuisde Ben naar Hasselt, maar de binding met VSCO werd niet verbroken. “Ieder jaar kwam penningmeester Jan Schoonhoven met de boekhouding langs met de vraag of ik even een jaarrekening voor de ledenvergaring wilde maken.” Ben werd ook actief in en buiten het veld van Olympia ’28, de plaatselijke voetbalvereniging. Hij speelde enige tijd in de hoofdmacht van deze club. Ook hier heeft Ben zes jaar een bestuursfunctie vervuld. Uiteindelijk keerde hij in 1989 weer terug naar Oosterwolde. Hond Al snel werd hij gevraagd om weer een bestuursfunctie te

gaan bekleden. “Een vaste gewoonte van mij was om na het avondeten met onze Golden Retriever te gaan wandelen. Na twee maanden - ik kende Oosterwolde nu echt wel - belde Lammert Vlieger, die mij een bestuursfunctie aanbood. Dat werd de functie jeugdzaken in het hoofdbestuur en voorzitter van het jeugdbestuur en daarnaast lid van de de technische commissie. Al met al was dat een drukke periode met minstens vijf verschillende vergaderingen in de maand.” Bijgetekend In zo’n maand was er veel te bespreken en Ben had een intermediaire functie tussen alle geledingen. Ook heeft hij veel tijd gestoken in het inschrijven van jeugdleden, waarbij hij persoonlijk de ouders bezocht om de formulieren correct in te vullen en ze het één en ander te vertellen over VSCO’61. Op dit moment is Ben nog steeds volop actief. Zo heeft hij zitting in de Sponsor- en de Presentatiegidscommissie, waar hij zich voornamelijk inzet voor acquisitie en de distributie van de gids iedere keer weer coördineert. Ook is hij nog sportief bezig als vlaggenist bij het tiende elftal. “Bij dit leuke en Ben Leusink enthousiaste elftal voel ik mij echt thuis en heb nog voor een jaar bijgetekend. Ach, je weet het als grensrechter. Je doet het nooit goed, nou ja bijna nooit.” Ben is dus nog volop actief bij VSCO’61. Ook zijn drie zoons hebben zich ook allemaal ingezet voor VSCO’61. Richard was tot dit seizoen actief als keeperstrainer en Robert nog steeds als speler. “Tot slot wil ik nog kwijt dat ik mij goed kan vinden bij VSCO, omdat het een gezellige en goed georganiseerde vereniging is. Ik hoop dat ik dan ook nog vele jaren in goede gezondheid actief bezig mag zijn”, besluit Ben, die de Gouden Kanarie dit jaar meer dan verdiend heeft gewonnen. Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

17


VSCO’61 DENKT AAN HAAR SPONSORS

Eén-tweetje buiten de lijnen Veel bezoekers van sportpark De Heughte zijn vaak onder indruk van de accommodatie van VSCO’61. Naast het clubgebouw is er vaak veel bewondering voor de hoeveelheid reclameborden en hoe goed VSCO’61 het voor elkaar heeft als het gaat om sponsoring, VSCO’61 is daar heel blij mee. Naast dat de vereniging diverse mogelijkheden voor verschillende vormen van sponsoring heeft, wil het ook in daden laten blijken dankbaar te zijn. VSCO’61 heeft nu eenmaal geen bestaansrecht zonder sponsors en zonder sponsors geen voetbal. Om de banden met de sponsors aan te halen organiseert de vereniging ieder seizoen enkele activiteiten. Sponsoravond Tijdens de streekderby van het afgelopen seizoen tussen VSCO ’61 en Elburger SC waren alle sponsors uitgenodigd op sportpark De Heughte om te kijken naar deze zinderende wedstrijd. VSCO ’61 won deze wedstrijd verdiend met 3-1. Na deze wedstrijd voorzag niemand minder dan Evert ten Napel de derby van commentaar en interviewde beide trainers. Vervolgens was er een overheerlijk warm en koud buffet, waarna de sponsoravond afgesloten werd met een gezellige borrel. Sponsorvoetbaltoernooi Met een stralend zonnetje aan de lucht was het zaterdag 31 mei genieten geblazen voor de sponsors en hun aanhan-

gers die meededen aan alweer het derde sponsorvoetbaltoernooi. De plekken voor inschrijving zaten dit jaar al snel vol. Na de uitbreiding van de kleedaccommodatie en de ingebruikname van het vierde veld zal volgend jaar het aantal deel te nemen sponsors uitgebreid kunnen worden. Dit jaar kwam na een penaltyserie Smit Schilderwerken uit Oosterwolde als winnaar uit de finale. Volgend jaar zullen ze deze titel gaan verdedigen. Na afloop van het toernooi werd er onder de klanken van gezellige muziek en het genot van een drankje en de barbecue nog gezellig nagepraat. De kinderen werden die dag vermaakt met springkussens en een clown.

• Evert ten Napel (links) ondervraagt Wiljan Mossing Holsteyn na de derby tegen Elburger SC.

• Foto links: Prachtige sfeer voorafgaand aan de derby VSCO‘61 - Elburger SC.

• Foto rechts: Tijdens het sponsorvoetbaltoernooi gaat het er sportief aan toe.

Ondanks de grote hoeveelheid sponsors die VSCO ’61 op dit moment heeft, zijn nieuwe altijd van harte welkom. Voor een toelichting of nadere informatie zijn de contactpersonen: • Ben Leusink • Richard Roessink • Lammert Vlieger

telefoon 0525-621763 telefoon 06-28912837 telefoon 038-4530695

Er zijn diverse mogelijkheden tot sponsoring: • adverteren in het cluborgaan VSCO’61 Nieuws of in de presentatiegids, • wedstrijdballen, voetbaltenues, trainingsoutfit, presentatiejacks, • (jeugd) toernooi, BET, • reclamebord langs het hoofdveld, • diverse sponsorpakketten aan te passen en in te richten naar uw eigen voorkeur. Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

19


LOOPTRAINER EDDY SLUITER WEET WEG TE VINDEN BIJ VSCO’61

“Heb lol, wees gedreven en blijf blessurevrij” Sinds vorig seizoen heeft VSCO’61 een nieuw fenomeen binnen haar gelederen: een loop-, conditie- en hersteltrainer. In de persoon van Eddy Sluiter wil de vereniging blessures voorkomen en spelers conditioneel sterker maken. “Het zijn slechts enkele voordelen van een looptrainer. Ook de mentale weerbaarheid en fysiologische kenmerken worden verbeterd.” Eddy Sluiter, 45 jaar en woonachtig in IJsselmuiden, heeft een bijzonder sportieve achtergrond. Hij beoefende uiteenlopende sporten als waterpolo, volleybal, kickboksen en triatlon. Daarnaast gaat hij elke dag vanuit IJselmuiden met de fiets naar zijn werk in de Isala klinieken in Zwolle. De combinatie met zijn werk in de gezondheidszorg, zorgde ervoor dat hij enkele jaren geleden een eigen sportpraktijk is begonnen. Via Wim Schreuder, trainer van A1 kwam Sluiter bij VSCO’61 terecht. De twee kenden elkaar via IJVV, waar Sluiter inmiddels twee jaar sportmasseur is. Gezamenlijk wisten zij het bestuur van VSCO’61 te overtuigen van de toegevoegde waarde van een looptrainer. Oplappen “Sportmassage wordt door veel mensen nog gezien als het ‘oplappen en de wei weer in’, maar het moet juist meer een preventieve functie krijgen. Je haalt veel meer plezier uit jouw sportieve carrière als je blessurevrij kan sporten. Steeds weer terug komen van een blessure is vermoeiend en werkt demotiverend, omdat je steeds weer van voor af aan moet beginnen’’, legt hij uit. “Het belangrijkste in het begin van een sportcarrière is dat je in de eerste plaats veel lol hebt, daarna gedrevenheid en zeer zeker niet in de laatste plaats dat je blessure vrij blijft.”

“Dit heeft te maken met een aantal zaken, dat goed op elkaar moeten aansluiten: een goede warming-up en goede conditie van spieren en het moet ook in de bovenkamer allemaal goed zitten. Verder vind ik het ook belangrijk dat de jeugd mentaal sterker wordt, naast dat ze wendbaarder en leniger moeten worden. Die sportmentaliteit, waar jonge spelers veel van kunnen leren en het werkt voor hen niet alleen op het sportveld. Ook in de maatschappij wordt er veel van je verwacht. Als je je best niet doet val je buiten de boot. Als je op het sportveld er een stapje bij kunt doen, dan wil je dat er buiten ook wel doen.” Sluiter zal zich voornamelijk richten op de jeugd, maar staat ook open voor het begeleiden van senioren. Zo zijn individuele programma’s mogelijk. ‘’Ik bekijk de voorbereiding van een wedstrijd anders dan een voetbaltrainer. Een reguliere voetbaltrainer is alleen maar bezig om een optimale training neer te zetten en wil altijd trainen.”

“Ik zie bij veel sporters dan ook verkeerde eigenschappen die vaak voor veel en onnodige blessures zorgen. Veelal nemen sporters een verkeerde houding aan, waar zij de rest van hun sportieve carrière last van kunnen hebben. Er is nooit iemand die hen daar vroegtijdig op wijst, terwijl dit juist veel onnodige blessures kan voorkomen. Vooral als je daar al bij de jeugd mee begint”, doceert Sluiter.

Kaarten “Ik zie dat anders en ben van mening dat je ook eens met z’n allen met iets anders bezig moet zijn. Ga eens een potje kaarten, stap eens op de mountainbike en ga lekker de Dellen in. Af en toe moet je de druk van de ketel halen door voor dit soort alternatieven te kiezen. Dit valt onder het mentale gedeelte, wat minstens zo belangrijk is’’, benadrukt Sluiter.

Logisch Hij is twee keer per maand drie uur bezig met die jeugd en ziet dat jonge spelers van VSCO’61 enthousiast reageren op zijn manier van werken. Sinds die tijd zijn meerdere teams ook daadwerkelijk beter gaan presteren. “Eigenlijk is dat ook heel logisch, want de meeste wedstrijden worden beslist in het eerste of in het laatste kwartier”, legt Eddy uit.

“Mijn manier van werken is dan ook dat ik spelers op een positieve manier benader. Je moet niet kijken naar wat ze niet kunnen, maar naar wat ze wel kunnen. Hier bereik je veel meer mee, omdat dit motiverend werkt. En als je in de training een competitie-element verwerkt en veel variatie toepast, dan wordt alles nog interessanter, omdat de één niet voor de ander wil onderdoen”, besluit de fanatieke Sluiter.

Eddy Sluiter

Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

21


Mode van o.a. • Mexx • McGregor • Bogart

• Esprit • Ledûb • Cossmo

• Twinlife • Falabella • Wilvorst

• State of Art • Ragazzo • Spijker F1 team


GERRIT KEESTRA NIEUWE TRAINER TWEEDE ELFTAL VSCO’61

’’Werken aan goede sfeer en periode pakken’’ Gerrit Keestra is vanaf dit seizoen de nieuwe trainer van VSCO’61-2. De 48-jarige Gerrit is werkzaam bij TNT in zijn woonplaats Zwolle, is getrouwd en heeft twee dochters van twaalf en vijftien jaar. Hij wil graag allereerst een positieve sfeer creëren, waardoor een optimale samenwerking in het veld ontstaat en streeft er naar een periode te pakken. De voetbalcarrière van Gerrit Keestra speelde zich af bij drie clubs. Opmerkelijk is dat waar hij voetbalde, hij terugkeerde als trainer. Zo begon zijn voetbalcarrière in de C1 van SVI. Nadat hij twaalf jaar in het eerste had gevoetbald, stapte hij over naar Storica. ‘’Na negen jaar in het eerste te hebben gespeeld, werd ik gevraagd hoofdtrainer te worden en dat heb ik toen gedaan. Maar al snel bleek dat het lastig is om trainer te zijn van jongens waar je zelf mee gevoetbald hebt”, aldus Gerrit. “Dat heb ik daarom ook maar een jaar volgehouden.” Positief “Ik stapte toen over naar VSW in Windesheim, waar ik vijf jaar hoofdtrainer ben geweest. Hier heb ik drie seizoenen nacompetitie gespeeld voor promotie, maar we grepen steeds naast de prijzen. Daarna keerde ik terug als trainer bij mijn oude clubs: Storica en SVI.” “Tijdens mijn trainerschap bij SVI was Wiljan Mossing Holsteijn daar hoofdtrainer. Hij heeft mij later ook getipt over de vacature bij VSCO. Hij was erg positief over de vereniging. Vooral de goede organisatie en de verzorgde uitstraling van de club spraken mij toen erg aan’’, vertelt Keestra.

“Ik was graag de uitdaging aangegaan voor behoud in eerste klasse’’ En zo werd Gerrit de opvolger van Patrick Spikker. ‘’Ik vind het jammer dat het tweede elftal afgelopen seizoen is gedegradeerd. Ik was graag de uitdaging aangegaan voor behoud in de eerste klasse.’’ De opmerking dat er sprake is van een gemakkelijker seizoen, wijst hij snel van de hand. Samenwerken “Een klasse lager voetballen, wekt terecht ook weer promotie verwachtingen vanuit de club. We zullen streven naar een periode, maar daarvan zijn we ook afhankelijk van het eerste en het derde elftal. Verder hoop ik dat ik

goed kan samenwerken met de trainer van A1. Zo wil ik de stap voor de A1 jeugd naar de selectie kleiner maken.’’ Over de speelwijze die Gerrit gaat hanteren is hij heel duidelijk. ‘’Ik speel graag aanvallend voetbal met een 4-3-3 opstelling. Afgelopen seizoen speelde het tweede elftal vaak met de lange bal, maar dat wil ik graag omzetten naar meer verzorgd voetbal van achteruit. Daarbij is het belangrijk dat de spelers vertrouwen krijgen in elkaar, waardoor ze elkaar de bal durven in te spelen. Verder wil ik de jeugd graag een kans geven. Natuurlijk probeer ik zoveel mogelijk met de sterkste elf te starten, maar ik zal niet snel een speler wedstrijden achter elkaar op de bank laten zitten. Daar wordt een dergelijke jonge speler echt niet beter van.’’

“Van bankzitten worden jonge spelers echt niet beter’’ Tijdens de wedstrijden die Gerrit afgelopen seizoen gezien heeft, viel het hem vooral op, dat er routine miste in het elftal. ‘’Ik zag in die wedstrijden vaak maar één of twee gerouteerde spelers rondlopen. Dat is jammer, want juist van die spelers kunnen de jonge spelers nog veel leren.’’

Gerrit Keestra

Gezelligheid ‘’Ik vind gezelligheid binnen het team belangrijk. Bijvoorbeeld een weekendje weg, een kaartje leggen en gezellig wat drinken na de wedstrijd is goed voor de teamspirit. Aan die dingen hecht ik dan ook veel waarde. Bij mijn vorige club gingen we jaarlijks met het hele team skiën in Tsjechië. Dat zijn natuurlijk fantastische momenten om aan je teamsfeer te werken. En wat dat betreft, is de eerste indruk bij deze vereniging al goed”, lacht hij. “Ik hoop samen met de jongens er een mooi en gezellig seizoen van te maken. Ik houd van een positieve manier van benaderen, waardoor jongens vertouwen krijgen en gemotiveerd met het spelletje bezig zijn.” Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

23


SAMENSTELLING 2E KLASSE G

26

Presentatiegids VSCO’61 2007-2008

Naam vereniging Naam vereniging volledig

: :

Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : :

v.v. Advendo ‘57 Aangenaam Door Vriendschap En Nuttig Door Ontspanning 23 december 1957 www.advendo57.nl 15:00 uur Allemanskamp Schras 65, EDERVEEN 0318 - 571463

Naam vereniging Naam vereniging volledig Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : : :

A.V.W. ‘66 Algemene Voetbalvereniging Westervoort 10 februari 1966 www.avw66.nl 15:00 uur Hamerden Brouwerslaan 4, WESTERVOORT 026 - 3118679

Clubkleuren: • Shirt Rood-zwart • Broek Zwart • Kousen Zwart-rood

Naam vereniging Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : :

v.v. Blauw Geel'55 1 augustus 1955 www.blauwgeel55.nl 15:00 uur De Peppelensteeg Peppelensteeg 5, EDE 0318 - 636579

Clubkleuren: • Shirt Geel • Broek Blauw • Kousen Blauw

Naam vereniging Naam vereniging volledig Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : : :

DSV’61 Doornspijkse Sport Vereniging 21 april 1961 www.dsv61.nl 14:30 uur De Haere Haerderweg 19, DOORNSPIJK 0525 - 661506

Clubkleuren: • Shirt Oranje-zwart • Broek Zwart • Kousen Oranje

Naam vereniging Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : :

F.C. Horst 19 juli 1971 www.fchorst.nl 14:30 uur De Adelaar Buitenbrinkweg 70, ERMELO 0341 - 556236

Clubkleuren: • Shirt Oranje • Broek Wit • Kousen Blauw

Naam vereniging Naam vereniging volledig Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : : :

IJVV IJsselmuider Voetbal Vereniging 3 juli 1945 www.ijvv.nl 14:30 uur Sportpark Den Uithoek Bergweg 10d, IJSSELMUIDEN 038 - 3315877

Clubkleuren: • Shirt Rood-wit • Broek Wit • Kousen Rood

Clubkleuren: • Shirt Rood • Broek Wit • Kousen Wit


DISTRICT OOST SEIZOEN 2008-2009 Naam vereniging Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : :

v.v. Lunteren 1 juni 1932 www.vvlunteren.nl 14:30 uur De Wormshoef Wormshoefweg 4, LUNTEREN 0318 - 483900

Clubkleuren: • Shirt Geel • Broek Zwart • Kousen Zwart met gele bies

Naam vereniging Naam vereniging volledig Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : : :

N.S.C. Nijkerkse Sport Club 1 januari 1933 www.nsc-nijkerk.nl 14:30 uur De Burcht Luxoolseweg 32, NIJKERK 033 - 2453189

Clubkleuren: • Shirt Geel-blauw • Broek Blauw • Kousen Blauw

Naam vereniging Naam vereniging volledig Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : : :

v.v. OWIOS OverWinnen Is Ons Streven 25 september 1925 www.owios.nl 15:00 uur Bovenmolen Bovenheigraaf 18, OLDEBROEK 0525 - 631514

Clubkleuren: • Shirt Groen • Broek Wit • Kousen Groen

Naam vereniging Naam vereniging volledig Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : : :

V.S.C.O.‘61 Verenigde Sport Club Oosterwolde 24 augustus 1961 www.vsco.nl 14:30 uur De Heughte Zwarteweg 15bg, OOSTERWOLDE 0525 - 621469

Clubkleuren: • Shirt Geel • Broek Zwart • Kousen Geel

Naam vereniging Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : :

v.v. Zeewolde 12 juli 1982 www.vvzeewolde.nl 14:30 uur De Horst Horsterweg 202, ZEEWOLDE 036 - 5221457

Clubkleuren: • Shirt Wit met blauwe bies • Broek Blauw • Kousen Blauw

Naam vereniging Datum van oprichting Adres internetsite Aanvangstijdstip thuiswedstrijden Naam sportpark Adres sportpark Telefoonnummer accommodatie

: : : : : : :

v.v. Zwart Wit ‘63 8 mei 1963 www.zwartwit63.nl 14:30 uur Parkweg Parkweg 5, HARDERWIJK 0341 - 412659

Clubkleuren: • Shirt Zwart-wit • Broek Zwart • Kousen Zwart-wit

Presentatiegids VSCO’61 2007-2008

27


WEDSTRIJDPROGRAMMA 2E KLASSE G DISTRICT OOST SEIZOEN 2008-2009 1E PERIODE

2E PERIODE

3E PERIODE

Zaterdag 1 september 2007 FC Horst - V.S.C.O.'61 Elburger SC - D.Z.C.'68 Advendo '57 - Lunteren Blauw Geel'55 - D.T.S.'35 asv Dronten - Zeewolde Hierden - Zwart Wit '63

Zaterdag 3 november 2007 Zeewolde - V.S.C.O.'61 D.T.S.'35 - Zwart Wit '63 Lunteren - Hierden D.Z.C.'68 - asv Dronten FC Horst - Blauw Geel'55 Elburger SC - Advendo '57

Zaterdag 23 februari 2008 V.S.C.O.'61 - Lunteren D.T.S.'35 - D.Z.C.'68 Zeewolde - FC Horst Zwart Wit '63 - Elburger SC Hierden - Advendo '57 asv Dronten - Blauw Geel'55

Zaterdag 8 september 2007 D.Z.C.'68 - FC Horst Lunteren - Elburger SC D.T.S.'35 - Advendo '57 Zeewolde - Blauw Geel'55 Zwart Wit '63 - asv Dronten V.S.C.O.'61 - Hierden

Zaterdag 10 november 2007 Zwart Wit '63 - Zeewolde Hierden - D.T.S.'35 asv Dronten - Lunteren Blauw Geel'55 - D.Z.C.'68 Advendo '57 - FC Horst Elburger SC - V.S.C.O.'61

Zaterdag 8 maart 2008 Lunteren - D.T.S.'35 D.Z.C.'68 - Zeewolde FC Horst - Zwart Wit '63 Elburger SC - Hierden Advendo '57 - asv Dronten Blauw Geel'55 - V.S.C.O.'61

Zaterdag 15 september 2007 D.Z.C.'68 - V.S.C.O.'61 FC Horst - Lunteren Elburger SC - D.T.S.'35 Advendo '57 - Zeewolde Blauw Geel'55 - Zwart Wit '63 asv Dronten - Hierden

Zaterdag 17 november 2007 V.S.C.O.'61 - Zwart Wit '63 Zeewolde - Hierden D.T.S.'35 - asv Dronten Lunteren - Blauw Geel'55 D.Z.C.'68 - Advendo '57 FC Horst - Elburger SC

Zaterdag 15 maart 2008 V.S.C.O.'61 - D.T.S.'35 Zeewolde - Lunteren Zwart Wit '63 - D.Z.C.'68 Hierden - FC Horst asv Dronten - Elburger SC Blauw Geel'55 - Advendo '57

Zaterdag 22 september 2007 Lunteren - D.Z.C.'68 D.T.S.'35 - FC Horst Zeewolde - Elburger SC Zwart Wit '63 - Advendo '57 Hierden - Blauw Geel'55 V.S.C.O.'61 - asv Dronten

Zaterdag 1 december 2007 V.S.C.O.'61 - FC Horst D.Z.C.'68 - Elburger SC Lunteren - Advendo '57 D.T.S.'35 - Blauw Geel'55 Zeewolde - asv Dronten Zwart Wit '63 - Hierden

Zaterdag 29 maart 2008 D.T.S.'35 - Zeewolde Lunteren - Zwart Wit '63 D.Z.C.'68 - Hierden FC Horst - asv Dronten Elburger SC - Blauw Geel'55 Advendo '57 - V.S.C.O.'61

Zaterdag 29 september 2007 Lunteren - V.S.C.O.'61 D.Z.C.'68 - D.T.S.'35 FC Horst - Zeewolde Elburger SC - Zwart Wit '63 Advendo '57 - Hierden Blauw Geel'55 - asv Dronten

Zaterdag 8 december 2007 FC Horst - D.Z.C.'68 Elburger SC - Lunteren Advendo '57 - D.T.S.'35 Blauw Geel'55 - Zeewolde asv Dronten - Zwart Wit '63 Hierden - V.S.C.O.'61

Zaterdag 5 april 2008 V.S.C.O.'61 - Zeewolde Zwart Wit '63 - D.T.S.'35 Hierden - Lunteren asv Dronten - D.Z.C.'68 Blauw Geel'55 - FC Horst Advendo '57 - Elburger SC

Zaterdag 6 oktober 2007 D.T.S.'35 - Lunteren Zeewolde - D.Z.C.'68 Zwart Wit '63 - FC Horst Hierden - Elburger SC asv Dronten - Advendo '57 V.S.C.O.'61 - Blauw Geel'55

Zaterdag 15 december 2007 V.S.C.O.'61 - D.Z.C.'68 Lunteren - FC Horst D.T.S.'35 - Elburger SC Zeewolde - Advendo '57 Zwart Wit '63 - Blauw Geel'55 Hierden - asv Dronten

Zaterdag 19 april 2008 Zeewolde - Zwart Wit '63 D.T.S.'35 - Hierden Lunteren - asv Dronten D.Z.C.'68 - Blauw Geel'55 FC Horst - Advendo '57 V.S.C.O.'61 - Elburger SC

Zaterdag 13 oktober 2007 D.T.S.'35 - V.S.C.O.'61 Lunteren - Zeewolde D.Z.C.'68 - Zwart Wit '63 FC Horst - Hierden Elburger SC - asv Dronten Advendo '57 - Blauw Geel'55

Zaterdag 16 februari 2008 D.Z.C.'68 - Lunteren FC Horst - D.T.S.'35 Elburger SC - Zeewolde Advendo '57 - Zwart Wit '63 Blauw Geel'55 - Hierden asv Dronten - V.S.C.O.'61

Zaterdag 26 april 2008 Zwart Wit '63 - V.S.C.O.'61 Hierden - Zeewolde asv Dronten - D.T.S.'35 Blauw Geel'55 - Lunteren Advendo '57 - D.Z.C.'68 Elburger SC - FC Horst

Zaterdag 27 oktober 2007 Zeewolde - D.T.S.'35 Zwart Wit '63 - Lunteren Hierden - D.Z.C.'68 asv Dronten - FC Horst Blauw Geel'55 - Elburger SC V.S.C.O.'61 - Advendo '57

INHAALPROGRAMMA Zaterdag 20 oktober Zaterdag 24 november Zaterdag 22 december Zaterdag 26 januari Zaterdag 2 en 9 februari Zaterdag 1 en 22 maart Zaterdag 12 april

2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008

BEKERPROGRAMMA Dinsdag 19 augustus 2008 vv Heerde V.S.C.O.'61 Dinsdag 26 augustus 2008 V.S.C.O.'61 Hierden Zaterdag 30 augustus 2008 HTC V.S.C.O.'61 Presentatiegids VSCO’61 2008-2009

28


Eerste selectie V.S.C.O.'61 SEIZOEN 2008-2009

ELFT FOTO Staand bovenste rij van links naar rechts: Gert van de Grift (assistent-scheidsrechter), Stephan Beijeman, Niels Veenendaal, Wim de Vries, William Vos, Gerwin de Leeuw en Eibert van ’t Hul (elftalleider). Staand middelste rij van links naar rechts: Gert Schreurs, Niels Visser, Bert van ’t Hof, Brucht Bergsma (hoofdtrainer op moment van de foto-opname, vertrokken als jeugdtrainer naar SC Heerenveen, zie pagina 37), Christiaan Bakhuizen (assistent-trainer), Johan Bosman, Nico Nagelhout en Ruben Buijserd. Zittend onderste rij van links naar rechts: Peter Sleurink, Andries Knikker, Eric Voorn, Arjan ten Klooster, Arjan Schuurman, Henri van den Brink, Arjan Witteveen en Stefan Bosch.

Presentatiegids VSCO'61  

Presentatiegids van VSCO'61