Page 1

Portfolio

Erik Reiten +47 96231392 erikreiten@gmail.com


CV Utdanning og opplæring: Arbeidserfaring: Aug. 2010 - i dag

Arkitekthøyskolen i Oslo, Master i Arkitektur (fullført 4 år av totalt 5 1/2 års utdanning)

Juli 2008 - Juni 2010 Hærens Befalsskole, sersjant Juli 2009

Forsvarets Kompetansesenter for beltevogn, intruktør på beltevogn (BV-206 DN)

Aug. 2005 - Juni 2008 Videregående: Oslo By Steinerskole, billedkunst (tegning, form og farge) Ferdigheter:

Archicad, Autocad, Rhino, Grasshopper, 3ds max, Adobe: Illustrator, Photoshop, Indesign.

Juli 2009 - Juni 2010 Sersjant, Garnisonen i Sør-Varanger, Forsvaret Juli 2010 - i dag Omsorgsarbeid, Arbeidslag Per Skredders vei, Bærum Kommune Aug. 2007 - Juni 2008 Tilsynsvakt, Bærums Verk skole, Bærum Kommune Mars 2006 - Sep. 2007 Renholdsarbeid, Kjeveortoped Thomas Grøgaard A/S Referansepersoner: Hærens Befalsskole: kollega Gjermund Olsborg (tlf. 471 47 372) Omsorgsarbeid: arbeidsleder Marte Skjemstad (tlf. 991 61 759) Videregående: medstudent Asgeir Lysdahl (tlf. 917 36 409)


Innhold Wall under Canopy Playscape Skøyen miljøhybrid Hovinbyen Aktivitetsarena ttat re tedlib( ejsate ejderT )nedis-vah arfi udniv monnejgi

Eldrebolig

den res ud red ,ejsate ejdert resiV )sukof i re mos( ejsate etsrøf lit .enegnagppoeppart monnejgi

Temporært bosted

Grünerhagen aktivitetshus G 10

Erik Reiten & Jon Morå

vår 2012

Tidligere prosjekter netieR kirE 1 oidutS/2KG 8.gppO træropmet detsob rudrojfasI 11.30.42

gidnevtu negiloB moretu/morenni resiv( )ejsate etsrøf i

gidnevtu negiloB )enejsate etrerapes ert ed resiv(


Takterrassen skygges av tekstilduker spent i en frittstående stålkonstruksjon.

Wall under Canopy

Masterkurs høsten 2013 - våren 2014

I 2010 ble Chile rammet av et sterkt jordskjelv. Master kurset Scarcity and Creativity at latitude 34S fikk gjennom hjelpeorganisasjonen Chile A Sonãr muligheten til å bidra med gjenoppreisningen av landsbyen Pumanque, som ligger fire timer sør for Santiago. Wall under canopy er et samfunnshus, med mål om å bli et nytt samlingspunkt for innbyggere og et sted de kan drive ulike aktiviteter. Våren 2014 dro vi ned for å bygge prosjektet vi hadde tegnet og detaljert, og etter fire ukers byggearbeid fikk vi realisert prosjektet vårt.

Plan Prosjektet er en lang mur (“Wall”) med to rom innvendig med en åpen midtgang i mellom. Hele taket er en terrasse som er tilgjengelig ifra hver ende av muren samt midtgangen i mellom de to rommene. Tekstil dukene (“Canopy”) er med på å skjerme takterrassen for sol, og strekker seg ut og skygger for bakgården.


Programmet Rhinosaurus og Grasshopper ble aktivt brukt for å gjøre konstruksjonen så effektiv å bygge som mulig. Prosjektet ble programmert i Grasshopper slik at vi hadde de parametrene vi trengte for å raskt lage nye tegninger dersom material dimensjonene skulle endre seg når vi kom til Chile.

Wall under Canopy


Fasadepanel og duker settes opp de siste dagene før üpningsarrangementet.


Prosjektets Sør ende

Fremtidige brukere

Prosjektets Nord ende

Sklie ned mot bakgĂĽrd

Wall under Canopy


Playscape

Masterkurs høsten 2013 - våren 2014 Erik Reiten, Mattias Tellqvist, Magnus Vågan, Margarita Hask

Playscape prosjektet var et forslag til samfunnshus i Pumanque. Konseptet gikk ut på å lage et lekent landskap oppå huset, og bruke “brettede bånd” som et gjennomgående formspråk i hele prosjektet. Prosjektets hovedinngang er i en åpning mellom båndene (vist på render ovenfor) der du kommer inn i gårdsrommet, kjernen i prosjektet. Landskapet ble programmert til ulike formål og varierte fra lekeområde for de yngste, rolig utsiktsområde og scatepark for ungdom. Under landskapet lå det tre klimatiserte rom som alle knyttet seg opp mot gårdsrommet i senter. Situasjon


Takplan

PLAY ROOM

1

STORAGE

52 m2

STORAGE

2 3 4

OUTDOOR AREA

5 6 BBQ AREA

STORAGE

COMMON ROOM 136 m2 KITCHEN

7

STORAGE

27 m2

8

STORAGE

9

STORAGE

Plan (snitt nummer til høyre)

Playscape


Snitt

1

Snitt

2

Snitt

3

Snitt

4

Snitt

5

Snitt for hvert b책nd i prosjektet


Snitt

6

Snitt

7

Snitt

8

Snitt

9

Snitt for hvert b책nd i prosjektet

Playscape


Skøyen miljøhybrid Grunnkurs 6

“Det er i skjæringspunktet mellom boligstruktur og tilstøtende program at begrepet “hybrid” undersøkes, både som en romlig og programmatisk størrelse. Å utforske hybriden som fenomen, tilstand og arkitektfaglig verktøy i prosjektutviklingssammenheng er kjerneproblematikken i GK6.” Skøyen miljøhybrid er et prosjekt som tilpasser seg eksisterende situasjon ved å knytte seg både opp mot Tingstuveien boligområde, men også mot det mer urbane området mot Karenlyst Allé. Denne tosidigheten i prosjektet er med på å definere den som hybrid. Styrken ved å knytte seg opp mot to ulike miljøer kommer til syne i prosjektets kjerne; et levende og komplekst offentlig rom som strekker seg fra gateplan og oppover i bygget. Arkitekturen i prosjektet er et resultat av egne formstudier rundt hvordan masse kan reagere med bevegelser i et bygg. Formspråket bygger på en ide om at vegger og fasade blir mer lekende i møte med det offentlige rommet og dets programmer.

Bolig

Bolig miljø

og arbeid Kultur og næring

Urbant miljø

Åpent offentlig rom som binder prosjektet

“Byen” i bygget (variert program gjør bygget levende)

17 meter

13 meter

Kinosal/kulturscene

9 meter

5 meter Foajé 0 meter

Kinosal

- 5 meter

Snitt som viser prosjektets tilknytning til boligområdet oppe til venstre og Skøyen stasjon til nede høyre.


Boliger

Felles vinterhager

tilknyttet stue og kjøkken

4 etasje

Klatrevegg

med lysinnslipp

Fellesområde

med stor trapp som knytter seg til offentlig rom

Flerbruksaler/musikkrom med skifterom

Klatrehall

3 etasje

Kontorer

Kafé

Aktivitetsrom

for barn

2 etasje

Bibliotek

Kontorer

Kinosal/ Kulturscene

Prosjektet sett ifra sør Mediatek

Kino Næring

1 etasje

(butikker)

Næring knyttet offentlig rom (restauranter, kafé og lignende)

Foaje

med billettsalg og kiosk

Offentlig rom

(aktiviseres av tilknyttede program)

Flerbruks lokale

for utstillinger, messer og arrangementer

U etasje

Kinosaler

med rømning

Garasjeanlegg

for besøkende, arbeidende og beboere

Arealbruk: Fotavtrykk 14.000 kvm Kultur 9.120 kvm Bolig 4.145 kvm + fellesarealNæring 3.400 kvm Kontor 6.550 kvm Parkering 10.500 kvm

Inngangsparti ifra vest

Skøyen miljøhybrid


Snit

Sn

itt

B

t A

Pas s

asje

tilk

nyt tet tog

sta

sjo

n

2 etasje

en

ensvei

Dramm

yst Allé

Karenl Innkjøring fra E18

U etasje

Situasjonsplan (1 etasje) 17 meter

13 meter

Kinosal/kulturscene

9 meter

5 meter Foajé 0 meter

Kinosal

- 5 meter

Snitt som viser prosjektets tilknytning til boligområdet oppe til venstre og Skøyen stasjon til nede høyre.

Snitt B


ien uve Tin g st

Boligmiljø tilknyttet prosjektet

160

3 etasje

met er

Klatr eveg

g

  



4 etasje 

 







 

 

Bolig utsnitt

Snitt A

Skøyen miljøhybrid


Hovinbyen Grunnkurs 5

Erik Reiten, Markus D Lindahl, Jon B Mora

“Oppgaven går ut på å definere et overordnet plangrep for området, med utgangpunkt i Alnabanen. Plangrepet er prinsipielt og skal vise gruppenes intensjon og holdning til Hovinbyen.” En viktig del av prosjektet vårt gikk på å forbedre infrastrukturen i Økernområdet, noe vi mente var nødvendig for å etablere et langsiktig grunnlag for byutviklingen.

Vi la derfor Alnabanen og deler av ring 3 under bakken. Slik kunne vi utvikle en rutenett-struktur på tvers av disse tidligere barrierene, samt gjøre det tidligere jernbanesporet til en viktig tverrforbindelse i området for fotgjengere og syklister. Deretter etablerte vi tre plasser og boligområder langs med den tidligere Alnabanen. Disse plassene var tilknyttet T-bane stasjoner, og var planlagt som utgangspunkt for den videre byutviklingen i Hovinbyen.

Tårnplassen, en av de tre etablerte plassene


Illustrasjon av hovedgrepene Hovinbyen


Aktivitetsarena

Grunnkurs 4

Erik Reiten, Jon B Mora

“Oppgaven er å prosjektere et aktivitetsanlegg for barn og unge på en av tre tomter sentralt i Oslo. Vi valgte Grünerhagen i Oslo. Vi bestemte oss tidlig i prosjektet for å etablere et nytt gangveisystem i Grünerhagen.

Hensikten var å knytte de nye veiene mer direkte opp mot Oslo sin kommende gangvei langs Akers elva (og gjøre stigningen universelt tilpasset), samtidig som vi la til rette for at disse gangveiene skulle øke tilgjengeligheten til anlegget vårt. Vi jobbet også med å trekke mennesker inn i anlegget ved å skape en visuell kontakt langs gangveiene, samt lage attraktive oppholdssoner inne i anlegget.

Grünerhagen sett ifra sør


Anlegget skaper interesse og oppfordrer til deltagelse ved å plassere seg i kontakt med de nye veiene. Grünerhagen aktivitetshus Tverrsnitt

Virkemidler:

+6.5

1 : 300

- Passerende føres langs anlegget

+11.5

- Anlegget er lett tilgjengelig fra gangveiene

Idr

+0

et t sa n

Gangvei østside,innendørs med flerbruksbaner - Aktiviteten er synlig for (t.v) og direkte adkomst til anleggets kafe i tredje etasje (t.h). Grünerhagen aktivite

l eg g

passerende

G 10

Erik Reiten

vår 2012

- Anlegget henvender byparkens Kafeen har god sikt nedseg på mot aktiviteten i anlegget, og menneskene som passerer ute på gangveien. nye plass

- Utebanene er plassert tett på for å introdusere spontane brukere inn i anlegget - Parken er åpnet for bevegelseshemmede ved bruk av svake stigninger -Parken beholder sin åpne karakter ved at aktivitetshallen er senket ned i bakken

Situasjon

Grünerhagen aktivitetshus G 10

Erik Reiten & Jon Morå

vår 2012

Øvre gangvei

Nedre gangvei

Grünerhagen aktivitetshus G 10

Erik Reiten & Jon M

Snitt vår 2012

Aktivitetsarena


Inngangsparti med resepsjon (render 1 )

Gr端nerhagen aktivitetshus

Gr端nerhagen aktivitetshus

Grunnetasje

Mellometasje

1 : 250

1 : 250


Gangvei østside (render 2 )

Grünerhagen aktivitetshus

Grünerhagen aktivitetshus

Øvre gateplan

Takplan

1 : 250

1 : 250

2 1 Avrenning

Aktivitetsarena


Byboliger for eldre Grunnkurs 3

Erik Reiten, Jonas A Sommarset

“På en tildelt tomt i Oslo skal det prosjekteres et boliganlegg med boenheter som er spesielt tilrettelagt for godt voksne og eldre.” I dette prosjektet jobbet vi med to hovedvolumer med en sentral gang tvers igjennom bygget. En viktig del av konseptet var å trekke det grønne i bakgården ut i fasaden mot gaten. Ved å plassere vinterhagene i tilknytning til stue og kjøkken la vi tilrette for at dette kunne bli en naturlig møteplass beboere imellom. ARKITEKTONISK KONSEPT

SPISE STEDER INTERIØR/TEKSTIL DAGLIGVARER EIENDOMSMEGLER

BEVEGELSE OG INTENSITET BEVEGELSE OG INTENSITET

UTESTEDER FRISØR

RINGSDRIVENDE I TØYENGATA:

Grønt tema i fasade samt sikt inn til grønn bakgård


Modellfoto av fasaden i bakg책rden

Modellfoto av vinterhagene

Eldrebolig


Prosjektet sett Ifra bakg책rden

Oppriss fasade mot gate

Oppriss fasade mot bakg책rd

Prosjektets sett ovenifra mot front fasaden


Korridor 6,6 m²

Bod 5,4 m²

Kontor 7,6 m² Sportsbod 7,1 m²

Garderobe 5,1 m²

Søppel Opphold 6,8 m² 14,4 m²

Søppel 6,8 m² Pause 7,9 m²

Sportsbod 7,1 m²

Kontor 6,8 m²

Kontor 6,8 m²

Garderobe Toalett 5,1 m² 2,8 m²

Toalett BK 2,8 m² 1,9 m²

PP,VRODVMRQ 'DPSVSHUUH Soverom

Pause 7,9 m²

ď€˛ď€ ď€ˇď€°ď€°

Garderobe 5,7 m²

Teknisk rom Snitt A 4,6 m²

Butikk 17,6 m²

NPLAN 6.ETG2.ETG 1:1001:100 Lager 38,0 m²

Snitt A Snitt A-A

6ÂĄ\OH[PPVWnO

Opphold 14,5 m²

3DUNHWW

Opphold $YUHWWLQJ 10,9 m²

Opphold Opphold 14,5 m² 14,4 m²

Opphold 10,9 m²

Opphold 14,4 m²

PP)RUPLFD PPXWOHNWLQJ

Snitt B-B )XNWVSHUUH

)LEHUGXN Soverom 9,5 m²

Takplan

Kjøkken 10,5 m²

Snitt A

Snitt A

Snitt A

Soverom 14,0 m²

(YW*UXQQPXUVVnOH Korridor Korridor 6,6 m²

6,6 m²

W

W

W

Korridor 4,7 m²

'UHQVOHGQLQJ Bad Bod Bad 3,9 m² 3,9 m² 2,6 m²

Bad 4,0 m² Kjøkken 10,5 m²

Soverom 14,0 m²

Soverom 9,5 m²

Korridor 4,7 m² W

Kjøkken 9,8 m²

PP%HWRQJ ,VRODVMRQ

Snitt C-C

Snitt A

Snitt C-C

*UXV

Snitt A Snitt A-A

Korridor 6,6 m²

Bad Bod 4,0 m² 2,6 m²

Snitt C-C

W

Snitt C-C

Kjøkken 10,5 m²

Soverom Opphold 14,0 m² 14,4 m²

nitt C-C

Snitt A

Snitt C-C

Snitt B-B

Bod Bad 3,9 m² 2,6 m²

Snitt B-B

Snitt A

Kjøkken 9,8 m²

Snitt B-B

Snitt C-C Snitt C-C

Snitt C-C Snitt C-C

Snitt B-B Snitt B-B

Snitt B-B Snitt B-B Snitt B-B

Snitt A

6,6 m²

Snitt B-B

W

W

Plan 2-6Kjøkken etasje 10,5 m²

ď „ď Ľď ´ď Ąď Źď Şď &#x;ď ƒď€°ď€ł Korridor

Korridor 4,7 m²

Bad 3,9 m²

Snitt C-C

Kjøkken 10,5 m²

Soverom Opphold 14,0 m² 14,5 m²

Soverom 9,5 m² Opphold 10,9 m²

Korridor 4,7 m²

Bad 4,0 m²

nitt C-C

Snitt B-B

Fasade Nord

PP7U\NNIDVWLVRODVMRQ

Snitt A

Soverom 9,5 m²

Korridor 6,6 m²

Bad Bod 4,0 m² 2,6 m²

*UXQQPXUVSODWH

Kjøkken 9,8 m²

Snitt A Snitt A-A

Soverom Opphold 14,0 m² 14,4 m²

W

Korridor 6,6 m²

PLANPLAN 6.ETG 6.ETG 1:1001:100

Bad 4,0 m²

Bod 2,6 m²

W

Soverom Opphold 14,0 m² 14,5Opphold m² 14,4 m²

Snitt A Snitt A Snitt A-A

PPJLSV

PP%HWRQJ Bad 3,9 m²

Kjøkken 10,5 m²

Kjøkken 10,5 m²

PP,VRODVMRQ

Fasade Nord Fasade Nord

PP,VRODVMRQ

Korridor 6,6 m²

W

W

Snitt C-C

W

Bad 4,0 m²

PP*8 'DPSVSHUUH

Soverom 14,0 m²

Korridor 4,7 m²

Snitt C-C

Snitt B-B

ď€˛ď€ ď€ˇď€°ď€° 

Kjøkken 9,8 m²

Kjøkken 10,5 m²

Kjøkken 9,8 m²

PP%HWRQJ

Plan 1 etasje

PLANPLAN 5.ETG 5.ETG 1:1001:100

Snitt A Snitt A-A

Bod Bad 3,9 m² 2,6 m²

ď€˛ď€ ď€ˇď€°ď€°

Bad 3,9 m²

nitt B-B

W

Korridor 4,7 m²

Snitt C-C Snitt C-C

Snitt C-C Snitt C-C

Snitt B-B Snitt B-B

 ď€˛ď€ ď€ˇď€°ď€°

Snitt B-B Snitt B-B



 Snitt B-Bď€˛ď€ ď€ˇď€°ď€°

W

W W

Korridor 4,7 m²

Butikk 21,9 m²

Soverom 9,5 m²

Korridor 6,6 m²

Bod Bad 4,0 m² 2,6 m²

Opphold Soverom14,5 m² 9,5 m² Opphold 10,9 m²

Opphold Soverom 10,9 m² 9,5 m²

Snitt A

Soverom 14,0 m²

Kjøkken 9,8 m²

Snitt A Snitt A-A

Kjøkken 9,8 m²

Korridor 6,6 m²

Bad Bod 3,9 m² 2,6 m²

Kjøkken 9,8 m²

Plan U etasje

Soverom 14,0 m²

Korridor 4,7 m²

Bad 3,9 m²

Butikk 21,9 m²

Butikk 17,6 m²

Snitt A Snitt A Snitt A-A Snitt A-A

Kjøkken 9,8 m²

Bad 4,0 m²

PPOXIWLQJ

NPLAN 4.ETG 4.ETG 1:1001:100 Korridor 4,7 m²

Snitt A Snitt A-A

Korridor 6,6 m²

Bad Bod Bod'DPSVSHUUH Bad 4,0 m² 2,6 m² 3,9 m² 2,6 m²

Bad 3,9 m²

3.ETG 1:100 PLANPLAN TAK 1:100

Lager 38,0 m²

Soverom 9,5 m²

Soverom 9,5 m²

Snitt A Snitt A Snitt A Snitt A-A Snitt A-A

Korridor 6,6 m²

Korridor 4,7 m²

PP%HWRQJ

Snitt C-C

Teknisk rom 4,6 m²

Soverom 14,0 m²

*HVLPVEHVODJ 14,0 m²

Soverom 9,5 m²

Korridor 4,7 m²

Garderobe Toalett BK 5,7 m² Toalett 2,9 m² 1,9 m² 2,9 m²

Snitt B-B

Snitt C-C



Motor heis 4,3 m²

Snitt B-B

Motor heis

4,3 m² Snitt A

Bod 20,8 m²

Soverom PP*8 9,5 m²

)DOO

Fasade Nord Bod 20,8 m²

Snitt C-C

7U\NNIDVWLVRODVMRQPLQPP

Snitt A Snitt A-A Opphold 14,5 m²

Snitt B-B

Snitt B-B

Snitt C-C

Snitt C-C

7DNSDSS

W

Kontor 7,6 m² Opphold 10,9 m²

Snitt B-B

Snitt B-B

W

W

Snitt C-C

W

Snitt C-C

Snitt B-B

BodBod 5,45,3 m² m²

Bod 5,3 m²

Bod 5,5 m²

Bod 5,4 m²

ď „ď …ď ”ď ď Œď Šď …ď ’ď€ ď “ď Žď ‰ď ”ď ”ď€ ď ƒď€­ď ƒď€ ď€ąď€şď€˛ď€°

Snitt B-B

Bod Bod 5,55,6 m² m²

Bod 5,6 m²

Bod Bod 5,3m² m² 5,4

Kjøkken 10,5 m²

Snitt B-B

Opphold 10,9 m²

Bod Bod Opphold 5,35,1 m² m² 14,4 m²

Bod Bod Opphold 5,3 m²m² 14,55,1 m²

Snitt A Snitt A-A

ď „ď Ľď ´ď Ąď Źď Şď &#x;ď ƒď€°ď€˛

W

Bod Bod 5,4m²m² 5,3

Snitt A Snitt A-A

Kjøkken 9,8 m²

Bad 4,0 m²

Bod 2,6 m²

W

Bod 5,4 m²

Kjøkken 10,5 m²

Bad 3,9 m²

W

Kjøkken 9,8 m²

Korridor 6,6 m²

Korridor 4,7 m²

Bad 4,0 m²

Bod 2,6 m²



Bad 3,9 m²

ď€˛ď€ ď€ˇď€°ď€°

W

ď€˛ď€ ď€ˇď€°ď€°Snitt B-B

Korridor 4,7 m²

Kjøkken 9,8 m²

Snitt A

Kjøkken 9,8 m²

Bad Bod 4,0 m² 2,6 m²

Bad 4,0 m² Kjøkken 10,5 m²

-RUG

Eldrebolig


Temporært bosted Grunnkurs 1

Dette var hovedprosjektet det første semesteret. Vi fikk tildelt ulike program for boligene, og mitt program ble å huse syv personer i ett semester (for så å huse syv nye). Tomten var i byen Isafjordur i Island, et sted vi nylig hadde besøkt på studietur. Havet

Jeg tok kontakt med Musikk Skolen i Isafjordur og undersøkte mulighetene for at denne boligen skulle kunne knyttes opp mot deres skole. Dette førte til at jeg spesifiserte mitt program til å bli en bolig og øvingslokale for musikere internasjonalt og nasjonalt (syv studenter i ett semester), i samarbeid med Musikk Skolen i Isafjordur. Konseptet mitt for boligen baserte seg på en ide om å skille boligen inn i tre soner av ulik privathet, støy og aktivitet (se illustrasjon nede t.h). På denne måten la boligen til rette for musikk og sosialt liv, samtidig som beboeren kan trekke til mer private soner når de ønsker det, uten at disse behovene kommer i konflikt med hverandre.

Gateplan

Privat uterom Privat uterom Sosialt uterom Sosialt uterom

Veldig sosialt Musikk Veldig sosialt WC uterom WC Musikk uterom

Stue Kjøkken Stue Kjøkken

Funksjoner arrangert utifra: Funksjoner arrangert utifra: Mye støy Lite støy Lite støy Mye støy Mye aktivitet Lite aktivitet Mye aktivitet Lite aktivitet Mer sosialt Mer privat Mer sosialt Mer privat

Sove Sove

Bad Bad


Nord

VIKTIG! *

1. etasje WC

Musikkrom (skyvevegg i bruk)

justeres ifra 6 enkeltrom, og gradvis ned til ett stort rom. Plantegning til høyre musikkrommene der det i en del er blitt tatt ibruk skyvevegg, og en del hvor den ikke er i bruk.

Lager

Uterom

Fyllmasse Rom for skyvevegg når ikke ibruk

Sittegruppe ifm. uterom

Lager

Musikkrom (skyvevegg ikke i bruk)

1 etasje

WC

2. etasje Stue

Tredje etasje (bildet er tatt igjennom vindu ifra hav-siden) Uterom

Tredje etasje (bildet er tatt igjennom vindu ifra hav-siden)

2 etasje

Kjøkken

3. etasje

Soverom

Bad

Viser tredje etasje, der du ser ned til første etasje (som er i fokus) igjennom trappeoppgangene.

Sideriss

3 etasje

Viser tredje etasje, der du ser ned til første etasje (som er i fokus) igjennom trappeoppgangene.

Boligen utvendig (viser innerom/uterom i første etasje)

Sittegruppe (mot havet)

Uterom

Tredje etasje (bildet er tatt igjennom vindu ifra hav-siden) Soverom

Erik Reiten GK2/Studio 1 Oppg.8 temporært bosted Isafjordur 24.03.11

Trappeoppgang av glass (bæres av stålkonstruksjon)

Trappeoppgang m/vegger av massiv steinfylling

Havet

Viser trappeoppgang til tredje etasje (en glasskonstruksjon bært av nærliggende søyler)

Snitt Temporært bosted

M


Tidligere prosjekter

Barneskolen

Ungdomskolen

Videreg책ende


skulptur (gips 1,5 m)

Betong vase

Tidligere prosjekter


+47 96231392 erikreiten@gmail.com 4 ürs student ved Arkitekthøyskolen i Oslo

Portfolie Erik Reiten