Page 1

Mnkel-Rind l(rkeblad Op al den ting, som Gud har gjort... Som nærlæsere af kirkebladet vil vide, så har jeg de seneste år været optaget af ordet "forundringsparat" og hvad det dækker over.

Hvis man virkelig vil vide det, så kan man jo slmge "op al den ting, som Gud har gjort" - for i den salme viser Brorson da forundringsparathed, så det batter; blomster, fisk, sderner, fugle, træer.. det hele må vi for-undres over. Og med rette, det er en fantastisk verden, vi har fået at leve i. Men somme tider bliver øjnene og sindet træt, og alting bliver til hverdag omkring os. Så kan man godt trænge til at få sin forundringsparathed skærpet. Så kan manjo gøre en rejse. Til et fremmed land, hvor alt det selvfølgelige ikke er så selvfølgeligt. Til Madagaskar for eksempel, som vi gjorde det i oktober.

Dernede er der nok at forundres over; fuglene lyder anderledes - nogle som en billardkugle, der hopper hen over et gulv; frøerne sidder oppe i træerne og siger pip; forundres må man, når man står der midt i regnskoven i det svage lys og hører indriernes morgensang.. (indrier er de største lemurer - og lemurer er det, de har på Madagaskar i stedet for aber.) Forundres må man også, når man træder ud i mørket og blikket vanen tro søger opad, og ikke finder en eneste kendt stjerne. Mærkeligt at stå der og ikke have den mindste anelse om, hvordan verden vender.. Gud er også både forundrings- og forandringsparat. Han sad i sin himmel og undrede sig over alt det mennesker har for.. jamen forstår de slet ikke, hvad der tjener dem bedst? Forstår de ikke,

hvad jeg siger? - hvad jeg ønsker for dem? Ud af Guds forundring fødtes ønsket om forandring. Han måtte selv blive et menneske, så Han kunne tale et sprog, vi mennesker forstår.. Og Han fødtes julenat som en af vore egne - som et skrøbeligt bam, der kunne tale Guds vilj e til os, kalde kærligheden frem i os og fortælle os, at vi er Guds elskede børn.

Nu ved vi hvordan verden vender - uanset hvor vi befinder os på den.. for den stjerne, der tændtes ved barnets fødseljulenat, den lyser for os alle - om vi kan se den eller ej - Betlehemsstjernen, blev tændt for at lyse for alle mennesker kloden over.. se det er da forunderligt.. og glædeligt - og på den fortælling om Guds indgriben i verden, ønskes alle hjem i sognene en rigtig glædelig jul.

DØBTE: Vinkel: 25. september: Jakob Skov Fisker Mø1ler. 13. november: Anna Brask Østergaard.

Rind: 21. august: Viktorine Elkjær Carlsen.


Gudstjenesteliste

. dec.2. s. i advent 11. dec. 3. s.

i advent

for

december 2011.

Mt.25.l-13 Lk.l.67-80

18. dec. 4. s. i advent

januur

og

10.30

9.00 Karsten Høeild

februur 2012 9.00

I

Ingen

19.30

1s.30

14.00

25. dec. Jul

Lk.2.t-t4 Jhs. t.t-14

10.30

9.00

26. dec.2. i

Mt.10.32-42

9.00

10.30

Mt.6.5-13

14.30

16.00

Mk.10.13-16

r9.30

Ingen

Ihs. 4.5-26

10.30

9.00

Lk.l7.5-10

Ingen

4. dec. iuleaften

1. Januar. 8.

N

januar 1. s.e.h.3 kg

5.ianuar 2. s.e.h.3

22. jamar.3 s.e.h.3 kg

9.00 Karsten Høgild

17.00 Gud os spaehetti

7. lanuar

29jantarsidsteseH3kg

Jhs 12.23-33

2. februar Kyndelmisse

9.00

10.30

Ingen

19.30

Ingen

5. februar. Septuagesima

ML25.14-30

lngen

12. februar Seksagesima

I|itk.4.26-32

9.00 Lotte M. Jensen

19. februar. Fastelavn

Lk. 18.31-43

9.00

10.30

26.februar.l sifasten

Lk.22.24-32

r0.30

9.00

.marts.2sifasten

l\[k.9.14-29

9.00

10.30

Sognepræsten holder fri i weekenderne: d. 10.-11. december og d.21.-22. januar, og vinterferie fra d. 10.- 17. februar. I mit fraværbedes henvendelse rettet til sognepræsterne ved Houlkær kirke: Lotte Martin Jensen, tlf .:8667 4443 eller Karsten Høgild, tlf .: 8667 2299 . Kirkekontoret i Houlkær tager sig afpapirarbejdet, de har tlf.: 8667 4088.

Om Gudstjenesterne:

kl. 19.30 holder vi som omtalt andet sted julekoncert, hvor vi sammen synger julen ind. Koret går lucia og synger for os; lokale kræfter fortæller om den julesalme, netop de ikke kan

3. søndag i advent undvære

-

og hvorfor.

januar kl. 19.30: holder vi traditionen tro juleafslutningsgudstjeneste i Vinkel kirke. 27. januar kl. 17.00: holder vi årets første Gud og spaghetti Gudstjeneste. 8.

2. februar kl. 19.30: holder vi kyndelmissegudstjeneste i Sdr. Rind kirke. Denne stemningsfulde Gudstjeneste, hvor vi kun har levende lys tændt, og hvor vi siden gammel tid har fejret, at nu har vinteren knækket ryggen og lyset vender tilbage.

KOR! Så

harvi korigen!

Vores nye kor har i skrivende stund været samlet et par gange; dejligt at hele 17 børn har vist interesse. Frem til jul øver koret i Møllehøj skolens musiklokale, - efterjul flytter det til Vinkel kirkecenter. Øvetiden ermandage fra 16.-17.00. KoretmedvirkervedGudstjenesterne 1. s. i advent og 3. s. i advent. Kontakt omkring koret: organist Iben Barnwell Tlf. 96 I 6 50 5 5 I 23 65 50 55.


Sognepræst:

Kirsten Greve Vinkelvej 177 tlf: 86639216 mobil: 29336406. Mail:kgr@km.dk Jeg holder har

fri om mandagen, men ellers

jeg ingen fast træffetid. Dog vil jeg

gerne, at henvendelser omkdng attester, tidsbestilling til bryllup og barnedåb samt øvrige forespørgsler, der kan vente, foretages indenfor tidsrummet af en

almindelig arbejdstid. Henvendelser omkring dødsfald, akut sjælesorg, alvorlig sygdom og lignende kan ske på et hvilket som helst tidspunkt.

Vinkel kirke: Fotos Keld Andersen.

Fra Præsten og manden Tusind tak der var med

til alle, til at gØre

vores sølvbryllupsdag til en fantastisk dag. Tak for æresport og morgensang; for hilsner, gaver, gode ord og ønsker.

Fra menighedsrådene Vi har fået ny organist! gerne byde rigtigt hjertelig velkommen i vore sogne til Iben Barnwell. Iben bor i Ørslevkloster er født i 1959 og mor til 4 drenge. Og derfor

vil vi

Iben er uddannetAM'er (almen musikpædagogik) fra Nordjysk musikkonservatorium og læser nu til organist på kirkemusikskolen i Vestervig.

Graver/kirketjener: Finn Vestergaard Sdr. Rindvej 92 - 29 25 99 47 eller 86 63 92 05. Kirkesanger: Trine Ribergaard, Kirkebækvej 10, 8800 Viborg, tlf. 40 58 83 05. Organist: Iben Barnwell.

Tlf.: 96 16 50 55 eller 23 65 50 55. Formand: Karl Aage Møller, Sdr. Hedevej 2, tlf. 86 63 91 69. Kirkeværge: Ejnar Brun, Vinkelvej 167, tlf. 86 63 94 37. Kasserer: Ejnar Brun, Vinkelvej 167, tlf.86 63 94 37. Sdr. Rind kirke: Graverlkirketjener: Søren Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup, tlf. hjemme: 86 60 01 04. Kirkegården: 21 24 40 27. Kirkesanger: Trine Ribergaard, Kirkebækvej 10, 8800 Viborg, tlf. 40 58 83 05. Organist: Iben Barnwell.

Tlf.: 96 16 50 55 eller 23 65 50 55. Formand: Anna-Lisa Thorsen, Sdr. Rindvej 65, tlf. 86 63 94 86. Kirkeværge: Poul Erik Poulsen, Skaunvej 25, tlf . 86 63 92 94. Kasserer:

Anette Ærboe Christensen, Sdr. Rindvej 95,

tlf. 86 63 93 79.

Vinkel-Rind:

Iben har som noget afdet første fået vores kor i gang igen. W

glæder os meget til et godt og tillidsfuldt sømørbejde.

Kasserer for fælleskassen: Ejnar Brun, Vinkelvej 167, tlf. 86 63 94 37.

Udgivet af menigheds rådene. Redaktør: Kirsten Greve.

Engle kan afhentes i Kirkecentret den 12. januar 2012 mellem kl. 17.00 - 18.00.

Sats og

tryk: lTalni Bogtryk.

Stof til næste nummer af kirkebladet skal være redaktøren i hænde senest den 22. oktober 2011.


JULEKONCERTER: Onsdag d. 7. december kl. L9.30 holder vi julekoncert i Vinkel kirke. Vi har fået organist Willy Egmose og sangerindenTinaLynderup til atkomme. WillyEgmosehørertil de allerbedste, nårdetgælder at spille rytmisk musik på orgel. Han har skrevet melodi til mange af de nye salmer, og han er en garvet

jazz-musiker. Efter koncerten er der kaffe og fællessang i forsamlingshuset. Biletter kan købes ved indgangen I 00kr.; er man nervøs for at der ikke er nok, kan man reservere biletter hos Anette Ærboe på tlf.:21700542 (Hvis manharstyrpå den slags, måman geme sende en SMS.) Følgende udtalelser er "plukket" fra nettet: Willy Egmose har været ansat som organist ved Skjern kirke siden 1 968. Han har sideløbende været aktiv jazzmusiker, og i de sidste mange år har han arbejdet med at lade de to verdener mødes - benytter elementer fra jazzmusikken samtidig med at han bevarer kontakten med de kirkemusikalske rødder. Det blev en af vore bedste advents- og julekoncerter! Tina Lynderup indfriede til fulde vore foryentninger om en kirkemusikaften med både kvalitet og folkelighed og sangglæde. Hun var i god kontakt til tilhøreme med sit varierede program. Og hendes klare og rene stemme fyldte kirkerummet med vellyd. Båret frem af en smuk og naturlig optræden. Søndag d. 18. december kl. 19.30 holder vi julekoncert i Sdr. Rind kirke. Konceptet er det kendte, nemlig at vi har inviteret 6 af vore sognebøm til at komme og fortælle om deres yndlingsjulesalme. Det plejer at blive en meget stemningsfuld aften, hvor salmerne ledsages af varme og personlige fortællinger. Denne aften vil kirkekoret gå lucia-optog for os, og de vil give et par eksempler på deres kunnen. Bagefter inviteres dertil gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.

SOGNEEFTERMIDDAGE:

15. december mødes vi i kirkecentret kl. 14.30 til julehygge. Ove Kloch Sørensen vil fortælle om sinbarndoms jul ogvores korvil gå luciaoptog. Torsdag d.26.1 kl. 14.30 holder vi fortælleeftermiddag. 5 gæve kvinder har sagt ja til at fortælle om deres konfirmation, - vi håber, det sætter god gang i både minderne og snakken. Torsdag d.23.2 kl. 14.30 kommer Morten Balle og fortæller om Ghana og det landbrugsprojekt, han Torsdag d.

varmedtil

at starte dernede.

ARRANGEMENTER Dato 7. december

Sted

kl.

19.30

Vinkel kirke + forsamlingshus

Arransement Julekoncert med Willy Egmose og Tina Lynderup

kl. 18. december kl.

15. december

8.

14.30 19.30

januar kl. 19.30

Kirkecentret Sdr. Rind kirke + forsamlingshus

Vinkel kirke + kirkecenter

Sosneeftermiddas Julekoncert med lokale medvirkende oe kirkekoret Juleafslutning. Gudstjeneste i Vinkel kirke og kaffe med

underholdning af Houlkærkoret v) Birthe Jensen i kirkecentret. 26. jantar kl. 14.30 27. jantar kl. 17.00 2. februar kl. 19.30 23. februar kl. 14.30

Kirkecentret Vinkel kirke og kirkecenter Sdr. Rind kirke Kirkecentret

Sogneeftermiddag Gud og spaghetti

Kyndelmi ssegudstj eneste Sogneeftermiddag.

Indre Mission inviterer til følgende anangementer i kirkecentret: D.29. december kl. 14.30 er der juletræsfest ved Johannes Kloster, Hodsager, Aulum. D. ll.I.2012 er der møde

kl.

14.30 ved Finn Najbjerg, Vinderslev,

Kjellerup. D.22.2.2012 er der møde kl. 14.30 ved Knud Dalsgaard Hansen, Århus.

Sdr. Rind Vej 48 8800 Viborg

Vinkel-Rind Kirkeblad  

Kirkeblad for december 2011 januar, februar 2012