Page 1

JUNI JULI AUGUST 2014

Vinkel-Rind Kirkeblad - og giv mig til sidst et navn Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet! (DDS 728 v 4) ”Hun skal da ha’ et navn; - du kan da ikke bare kule min søster ned som en anden hund; hun skal da ha’ en sten med navn på, så vi ved, hun har levet.” Sådan sad han og skiftevis græd og råbte sin fortvivlelse ud mod sin svoger, der ikke havde givet lyd, hverken om dødsfaldet eller begravelsen, og som ikke havde kunnet finde penge til at sætte en sten på graven med hendes navn på. Da han selv døde, foregik begravelsen på kommunens regning. Det, kommunen betaler, dækker ikke en sten med navn på. Det fik han nu alligevel – for selvfølgelig skulle ha’ et navn også i døden, når det betød så meget for ham – og takket være stenhugger, skifteret, biskop og en stædig korshærspræst, fik han det også. - at være et navn – ikke nødvendigvis et stort navn – ikke nødvendigvis et kendt navn – men et navn – et menneske, en identitet… - at have sat spor – tunge, dybe – danselette – måske slingrende.. men spor… Jeg har været her – jeg er her ikke mere – men måske kan I huske mit navn. Maria Magdalena stod ved den tomme grav påskemorgen; indkroget i sig selv og sin sorg; hun mistede ikke bare Jesus, da han døde, hun mistede også sig selv; så da han pludselig stod bag ved hende, kunne hun ikke kende ham; hun troede, det var havemanden… men så sagde han hendes navn. Og hun forstod, at hun ikke var forladt af Gud; Jesus var bare gået i forvejen for at gøre en plads rede til hende. Hun havde stadig et navn – hun var husket og anerkendt af Gud, - så kunne hun igen gå ud og være et navn og sætte spor blandt mennesker. Måske har vi sat spor – måske kommer vores navn til at stå på en sten engang… så vi bliver husket i denne verden.. Sikkert er det, at der er gjort en plads rede til os, i den næste der bærer vores navn.

NR.

2

DØBTE: Vinkel:

11. 5. 2014: Vinkel Storm Bloch Lykke

Sdr. Rind:

2. 3. 2014: Maddie Secher Nielsen og Marcus Anthony Kofod Nielsen 17.4: Laura Marie Olesen


GUDSTJENESTELISTE JUNI - JULI - AUGUST 2014 Dato

Tekst

4. juni 8. juni. Pinsedag Jhs.14.15-21 9. juni. 2. pinsedag Jhs.6.44-51 15. juni. Trinitatis Mt.28.16-20 22. juni 1. s.e.trin Lk.12.13-21 29. juni. 2. s.e.trin Lk.14.25-35 6. juli 3. s.e.trin Lk.15.11-32 13. juli. 4. s.e.trin Mt.5.43-48 20. juli. 5. s.e.trin Mt.16.13-26 27. juli. 6. s.e.trin Mt.19.16-26 3. august. 7. s.e.trin Mt.10.24-31 10. aug. 8. s.e.trin Mt.7.22-29 17. aug. 9.s.e.trin Lk.12.32-48 24. aug. 10.s.e.trin Mt. 11.16-24 31. aug. 11.s.e.trin Lk.7.36-50 7.sept. 12. s.e.trin Mt.12.31-42

Vinkel

19.30 sportspladsen 9.00 Ingen 10.30 9.00 Ingen 9.00 Kristine Jersin Ingen 9.00 Kristine Jersin Ingen 10.30 9.00 10.30 9.00 Kristine Jersin Ingen 14.00 HØST

Sdr. Rind

10.30 Radiotransmitteres Ingen 9.00 10.30 9.00 Ingen 9.00 Kristine Jersin Ingen 9.00. Lotte M Jensen 9.00 10.30 9.00 Ingen 9.00 Lotte M Jensen 14.00 HØST

Sognepræsten er væk:

fra d. 4.-14. juli; da har jeg fået bevilget forflyttet tjeneste, og skal varetage forkyndelsen for 250 FDF’ere på sommerlejr i Schweiz. Fra d. 14.- 27. juli og den 24.-31. august holder jeg sommerferie. Fra d. 4-20. juli passes embedet af Kristine Jersin. Fra d. 21.-27 juli passes embedet af Lotte Martin Jensen Fra den 24.-31. august er de begge hjemme. Kristine Jersins telefonnummer: 86672299 Lotte Martin Jensens telefonnummer: 86674443 Kirkekontoret i Houlkær: 86674088 D. 4. juni kl. 19.30: mødes vi atter til Gudstjeneste i teltet på sportspladsen. Vi har fået vores ”gamle” organist Anders Hjorth Nielsen til at komme med et af sine kor, nemlig “Sødal happy Singers.” Bagefter er der fælles kaffe og kage – så godt som vores foreninger kan gøre det, når vi puljer kræfterne – og det er slet ikke ringe! D. 8. juni kommer Viborg kirkeradio og optager ved Gudstjenesten i Sdr. Rind; programmet kan høres søndag aften kl. 20.00 på 93,8 MHz Høstgudstjeneste: holder vi igen i et telt ved korsvejen. (Hvor Nabevej og Rindsbækvej krydser hinanden.) Vi har flyttet den til begyndelsen af september, d. 7. september - så vi forhåbentlig kan se, hvordan der blev høstet med le og bundet neg i gamle dage. Detaljerne er ikke lagt fast endnu, men vi håber vi kan planlægge noget, der bliver en hyggelig eftermiddag for hele familien med halmkirke, kage, Gudstjeneste og fællessang.


Sognepræst: Kirsten Greve Vinkelvej 177 Tlf.86 63 92 16 / 29 33 64 06. Mail: kgr@km.dk Jeg holder fri om mandagen, men ellers har jeg ingen fast træffetid. Dog vil jeg gerne, at henvendelser omkring attester, tidsbestilling til bryllup og barnedåb samt øvrige forespørgsler, der kan vente, foretages indenfor tidsrummet af en almindelig arbejdstid. Henvendelser omkring dødsfald, akut sjælesorg, alvorlig sygdom og lignende kan ske på et hvilket som helst tidspunkt.

Foto: Thomas Østergaard: Fra Gud og spaghetti d. 11.10.2014. Vi hørte om Babelstårnet og skulle selv bygge et af spaghetti og skumfiduser; det var sjovt… og lidt klistret. Det højeste byggede Camilla, Magnus og Oliver.

KONFIRMANDINDSKRIVNING: Torsdag d. 14. august kl. 19.00 holder vi konfirmandindskrivning i kirkecentret. Her skal man komme og melde sig til, hvis man ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen med henblik på konfirmation d.3. maj 2015. Jeg fortæller en smule om, hvad jeg vil udsætte konfirmanderne for, og hvad jeg forventer af dem og deres forældre. Medbring konfirmandens dåbsattest. Ved det møde, vil jeg også kunne fortælle mere om, hvordan konfirmandforberedelses-timerne kommer til at ligge; i øjeblikket forhandles der intenst mellem skolen og præsterne.

FRA MENIGHEDSRÅDENE:

I Vinkel er Tina Berg trådt ud af menighedsrådet; i hendes sted er suppleant Keld Tind trådt ind i rådet. I Sdr. Rind er Vibeke Bergstrøm trådt ud af menighedsrådet; i hendes sted er suppleant Doris Dahlgaard trådt ind. Vi glæder os til samarbejdet med Keld og Doris, og siger tak til Tina og Vibeke.

Vinkel Kirke: Graver/kirketjener: Finn Vestergaard, Sdr. Rindvej 92 , tlf. 29 25 99 47. Kirkesanger: Trine Ribergaard, Viborg, tlf. 40 58 83 05. Organist: Niels Kristian Yde Tang. tlf. 29 90 15 17. Formand: Bente Ibh, Vinkelvej 160, tlf. 22 81 34 63. Kirkeværge: Kim Thorsted, Rindsbækvej 33, tlf. 86 63 93 28/ 20 45 72 21. Kasserer: Helle Rasmussen, Odsgårdvej 1, tlf. 29 61 26 60. Sdr. Rind Kirke: Graver/kirketjener: Søren Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup, tlf. hjemme: 86 60 01 04. Kirkegården: 21 24 40 27. Kirkesanger: Trine Ribergaard, 8800 Viborg, wtlf. 40 58 83 05. Organist: Eva Bækgaard Pedersen, Tapdrup, tlf. 50 98 72 76, evapoulsen@hotmail.com. Formand: Anna-Lisa Thorsen, Sdr. Rindvej 65, tlf. 86 63 94 86. Kirkeværge: Erik Nørgaard Pedersen, Sdr. Rindvej 48, tlf. 86 63 95 51/20 28 12 22. Kasserer: Anette Ærboe Christensen, Sdr. Rindvej 95, tlf. 86 63 93 79.

Udgivet af menighedsrådene. Redaktør: Kirsten Greve. Sats og tryk: Total Grafik Stof til næste nummer af kirkebladet skal være redaktøren i hænde senest den 1. august. 2014.


Kirke er noget vi gi’r til hinanden.

Licens er noget vi gi’r til hinanden: sådan kørte licenskampagnen for DR hele efteråret; det slog mig, at vi med held kunne bruge samme slogan om kirken: Kirke er noget, vi gi’r til hinanden. For faktisk er det ikke helt selvfølgeligt, at vi har en kirke, selvom mange af os nok er vant til at tænke sådan. Kirken skal både finansieres og holdes i gang. Der skal penge til, for at både kirkegården og kirken skal stå smuk, velholdt, rengjort, opvarmet, bemandet osv. den dag, vi skal bruge den; og kirken skal bruges, for at der kan være liv og glæde og et stabilt udbud af Gudstjenester at komme efter, når vi skal bruge den. Så glem alt om at træde ud – kom hellere ind i stedet. Kirke er noget, vi gi’r til hinanden. Sogneeftermiddagen d. 28. august har vi lagt i hænderne på Linda Thyme fra Sdr. Rind. Hun vil fortælle om sine oplevelser med Hospice i Skive, hvor hendes mand var den sidste tid, han levede. Yderligere vil Linda – sammen med en anden – fortælle om den loge, der hedder ”Båndet” og om arbejdet der.

Babysalmesang:

Onsdag d. 10. september begynder et nyt hold af babysalmesangere. Der sendes invitation til de nyfødte med nærmere oplysninger om tid og sted. Som det fremgår at nedenstående temmelig minimalistiske sognekalender, så blænder vi nu ned for aktiviteterne, og ønsker alle en rigtig glædelig sommer.

SOGNEKALENDER Dato 4. juni kl. 19.30 8. juni kl. 10.30 10. juni kl. 19.30 14. august kl. 19.00 28. august kl. 14.30

Sted Teltet på sportspladsen Sdr. Rind kirke Kirkecentret Kirkecentret Kirkecentret

Aktivitet Uge 23 Gudstjeneste Kirkeradioen optager Fælles menighedsrådsmøde Konfirmandindskrivning Sogneeftermiddag

INDRE MISSION henviser i sommer til følgende arrangementer: D. 7.-9. juni er der pinsecamping i Haderup d. 27.6 -1.7 er der seniorcamping samme sted D. 23.7 -2.8 er der Bibelcamping også i Haderup.

Kirkeblad Vinkel Rind nr 2 2014  
Kirkeblad Vinkel Rind nr 2 2014  
Advertisement