Page 1

September

oktober november 2OTT

Mnkel-Rind l(rkeblad

Holger r fåret og fællesskabet På opfordring (tak!) bringes her-

med et uddrag af prædikenen holdt d. 10.7. Teksten er Lk. 15.1-10 altså den med det ene får, der bliver væk, og hyrden, der forlader de 99 for at lede efter det.

Kan

I

huske Holger? Den lille

ikke, han har haft, for et ord som "aldrig" findes ikke i en treårigs bevidsthed. Og væk - hvad er det ... et bam opleverjo sig selv som universets centrum - og Holger vidste jo, at han var lige her hele tiden så det varjo de andre, dervar Og hvad med fåret, vi hører om i dag, ved det, at det er blevet væk? Tøffer det ikke bare omkring op-

tvivl om, at Holgers for-

slugt i sin egen verden fra den ene græstot til den næste som centrum i sin egen verden og uden tanke for, at det her kunne være farligt? Er det ikke bare hyrden, der har det svært

ældre var igennem et mareridt

af

angst, inden drengen blev fundet. Men Holger var godt klædt på... hans mor havde givet ham jakken bagvendt på, så den var

lynet på ryggen, så han ikke kunne tage den afog detblev formentlighans redning. Vi kunne følge med i forældrenes mareridt derhjemme på skærmen - men Holgers følelser dem ved vi ikke noget om - han var så lille, at han ikke rigtig havde ord for dem. Jeg kan huske, jeg tænkte: gad vide, om Holger er nået at blive bange - gad vide,

om det overhovedet er gået op for ham, at han er blevet væk - at det er farligt, det han har gang i? Jo jo, han var både kold og søvnig og sulten men tanken, at han var blevet væk og at han måske

aldrig blev fundet, den tror jeg

DØBTE: Sdr. Rind: Den 7. august: Wilmer SecherNielsen.

blevet væk, hvis det var noget.

dreng, der blev væk i vinter - og opholdt sig et helt døgn alene i skoven?

Ingen

NR.

og egentlig ikke fåret?

Og er det så også sådan, det er med os? At vi bevæger os rundt - opslugt afvores egen verden og vores eget liv - fra græstot til græstot og vi hører ikke, at der er 6n, der kalder os tilbage ind i fællesskabet - at der er noget større, der vil os noget... mærker vi slet ikke, at vi er kommet på afveje, fordi vi kun kan se den næste lille grønne plet, vi vil hen til? Er vi blevet så optaget afos selv og vores eget livsprojekt, at vi slet ikke kan se os selv som en del af flokken? Ikke føler os forpligtede på flokken - ansvarlige for flokken og slet ikke tænker over faren ved at være udenfor fællesskabet? Fortsættes på side 3

Sdr. Rind Vej 48 8800 Viborg


Gudstj enesteliste 11. s.e.trin

4

l1

12. S.e.trin

16-09-1

I

Lk.18.9-14

for efteråret 2 0 I I 9.00 Karsten

Mk.1.3t-37

13.30

Gud os soashetti

17.00

lS.sept. 13.s.e.trin

Lk.10.23-37

25. sent. 14.s.e.trin

Lk.17.tt-19

2. okt.15. s.e.trin.

Mt.6.24-34

9.00

Lk.1.tr-17

16. okt. 17.s.e.trin.

Lk.14.1-11

LJ. okt. 18.s.e.trin

Mt.22.34-46

3O.okt. 19.s.e.trin

Mk2.I-t2 Mt.5.l-12

13. nov. 21.s.e.trin

Jhs.4.46-53

20. nov. Sidste s i kå

Mt.25.31-46

. nov. 1.s.i advent

Lk.4.16-30

4. dec. 2. s. i advent

Mt.25.1-13

27

9.00 10.30 Men

9.00 19.30

9. okt. 16.s.e.trin

Alle Helgen

10.30 Høst

10.30 Høst

6. oktober

6. nov.

9.00

9.00 Lotte M. Jensen 9.00 Lotte M. Jensen 9.00 Karsten Høeild 10.30 BUSK

9.00

10.30

10.30

9.00

9.00

10.30 10.30 Børn os e

10.30

9.00

I weekenden d.3.-4. september erjeg afstedpåKirkens Korshærs årsmøde.

Jeg holder ferie i ugerne 41 og 42 - fra d. 7. oktober og til d. 23. oktober. I uge 43 er jeg på kursus sammen med de øvrige korshærspræster. I de tre uger er det som altid præsterne ved Houlkær

kirke, der passer embedet. Dehartlf. nrunrene: KarstenHøgild: 86 6740 88. LotteMartinJensen: 8667 4443. Kirkekontoret i Houlkærtager sig afpapirarbejdet, de hartlf. nummer: 86 67 40 88. Om Gudstjenesterne: Den I 1 . september holder vi eftermiddagsgudstjeneste, fordi vi ffir besøg af frimurelogen fra Viborg. Arets høstgudstjenester holder vi de sidste to weekender i september. Vi har nok at takke for i vores fredelige lille land, og det vil vi gøre. Kirkerne vil stå smukt pyntet og vi vil synge de gamle høstsalmer.

døndag d. 2. oktober inviterer Sdr. Rind menighedsråd til menighedsmøde og kirkefrokost efter Gudstjenesten. Menighedsmødet svarer til en generalforsamling; det er her, I kan høre formandens og kassererens beretning; her I kan spørge til menighedsrådets arbejde og komme med tanker og gode ideer. Mon ikke vi vil komme til at tale en del om den påtænkte renovering af Sdr. Rind kirke? D. 6. oktober kl. 19.30 holdervi aftengudstjeneste. Denne gang vil vi lave en "stand-up" Gudstjeneste, hvor I ffir lov til at udfordre Kirsten med spørgsmål til tro, kristendom og forkyndelse. Så kom og spørg om det, du tænker på eller savner svar på. Forhåbentlig kan vi få en god dialog. Søndag d. 30. oktober holder vi BUSK-Gudstjeneste; altså en børne-ungdomsgudstjeneste. FDF'erne medvirker og der er frokost bagefter. Søndag d. 6. november fejrer vi Alle Helgen. Det er den Gudstjeneste, hvor vi mindes dem, der er døde fra os.

l. søndag i advent, der holder vi børnegudstjeneste, hvor mini-konfirmanderne opfører det traditionsrige krybbespil. I år vil vi også holde fernisering på vores engleudstilling (se andetsteds for mere udførligt program) og der er kirkefrokost bagefter. D.27. november er det


fortsatfraforsiden: Menvi hørertil i fællesskabet-og detkunnejo være derfor, at hyrden er så stålsat på at finde sit mistede får - og det kunne være derfor, at Gud er så stålsat på at råbe os op... måske er det slet ikke omsorg, når han løfter ffiretop på sine skuldre og bærer det tilbage til flokken - måske er det en mild for tvang; "IhØrer til i fællesskabet - I skal tjene hinanden." det kunne godt være beskeden til os i dag. Og for nu lige at vende tilbage til historien om lille Holger - så har Gud - om jeg så må sige - også givet osjakken bagvendt på, så det ikke kan gå helt galt.. Han bliver ved med at kalde - Han bliver ved med at lede efter os - og Han kommer endda selv og henter os, hvis vi farer vild... - ja Han gik så vidt, at Han gav sin enbårne søn til verden, ikke for at verden skulle dømmes ved ham, men for at verden skal frelses ved Ham.

Sognepræst:

Kirsten Greve Vinkelvej 177 tlf: 86639216 mobil: 29336406. Mail:kgr@km.dk Jeg holder har

fri om mandagen, men ellers

jeg ingen fast træffetid. Dog vil jeg

geme, at henvendelser omkring attester,

tidsbestilling til bryllup og bamedåb samt øwige forespørgsler, der kan vente, foretages indenfor tidsrummet af en almindelig arbejdstid. Henvendelser omkring dødsåld, akut sjælesorg, alvorlig sygdom og lignende

kan ske på et hvilket som helst tidspunkt.

Vinkel kirke: Graver/kirketjener: Finn Vestergaard Sdr. Rindvej 92 - 29 25 99 47 eller 86 63 92 05. Kirkesanger: Trine Ribergaard,

Kirkebækvej 10, 8800 Viborg,

tlf.40 58 83 05. Organist: vakant. Formand: Karl Aage Møller, Sdr. Hedevej 2,t1f.86 63 91 69. Kirkeværge: Ejnar Brun, Vinkelvej 167, tlf. 86 63 94 37. Kasserer: Ejnar Brun, Vinkelvej 167, tlf.86 63 94 37.

Sdr. Rind kirke: Graver,{<irketjener: Søren Sørensen, Højtoften I 1, Tapdrup. tlf. hjemme: 86 60 01 04. Kirkegården: 21 24 40 27. Kirkesanger: Trine Ribergaard,

Kirkebækvej 10, 8800 Viborg,

tlf.40 58 83 05. Stemningsbilleder fra vores spillemandsgudstj eneste. Intet mindre end en fantastisk stemningsfuldt og velbesøgt aften

ØV altså vi er rigtig kede af, at vi har modtaget opsigelsefra vores organist Anders Hjorth Nielsen. Anders erfærdig med sin uddannelse på MGK og har søgt nye udfordringeri så pr t . september holder han op her hos os. Det har været rigtig dejligt de 5 år vi har nydt godt afAnders, kunnen og vi er talcnemmelige for den glæde, han har tilført vores Gudstjenester W ønsker

Anders alt det bedste fremover.

W ved i skrivende stund - ikke, hvem der skal være vores nye organist men vi håber at vi kan holde det høje niveau, vi har høft hidtil, og vi håber meget, vi finder ån, der også vil fortsætte med kor-arbejdet. Både børne- og ad-hoc vol<sen-

koret harværet til stor glæde.

Organist: Vakant. Formand: Anna-Lisa Thorsen, sdr. Rindvej 65, tlf. 86 639486. Kirkeværge: Poul Erik Poulsen, Skaunvej 25, tlf. 86 63 92 94. Kasserer:

Anette Ærboe Christensen, Sdr. Rindvej 95, t1f. 86 63 93 79.

Vinkel-Rind: Kasserer for fælleskassen: Ejnar Brun, Vinkelvej 167, tlf. 86 63 94 37.

Udgivet af menighedsrådene. Redaktør: Kirsten Greve. Sats og

tryk: Walni Bogtryk.

Stof til næste nummer af kirkebladet skal være redaktøren i hænde senest den 22. oktober 2011.


ENGLEV.ItrRKSTBD! Kom og giv dit bud på, hvordan de ser ud de vingede væsener. Det har været en kæmpe stor glæde de seneste år at opleve, hvordan der er kommet liv i kirkens børnearbejde. Både babysalmesang og "Gud og spaghetti" er blevet taget rigtig godt imod så nu vover vi det ene øje og sætter et nyt skib i søen: engleværksted.

Lørdag d. 19. november vil vi geme invitere alle byernes børn til at komme og male en engel; der er åbent hus mellem kl. 9.00-12.00 i kirkecentret. (Selve englene bliver skåret ud i krydsfiner af fangerne påanstalten i Herstedvester.) Tanken er så, atvedbørnegudstjenesten 1. s. i advent skal englene hænges op i træeme på kirkegårdene og hænge der og pynte og sprede glæde i december måned. 1. søndag i advent ser dagen sådan her ud: Kl. 10.00 er der ophængning af engle på Sdr. Rind kirkegård. Kl. 10.30 erderbørnegudstjeneste i Sdr. Rind, hvorminikonfirmanderne spillerkrybbespil. Efter Gudstjenesten kører vi til Vinkel og hænger engle op, og slutter med at spise kirkefrokost ved 12tiden. Vi synes, det er en kæmpe god id6 - så mød op og vær med til at julepynte kirkegårdenes træer. Vi vil geme have en tilmelding på kgr@km.dk senest 12. november - gerne så vi både kan se ca. hvor mange

engle,viskalbestille,ogca.hvormangepizzaer,viskalbestilletil l.s.iadvent. Sogneeftermiddage: Også dette efterår har vi forsøgt at sammensætte et alsidigt program til vores sogneeftermiddage. D. 20. september har vi fået Birthe Jensen til at komme, så ved vi, at det bliver en fornøjelig eftermiddag med sang og musik. D. 25. oktober skal vi besøge lokalhistorisk arkiv, hvor Dan Møller vil fortælle om stedet og historien. Afgang frakirkecentret 14.30.D.29. november skal vi en tur sydpå - Kirstenviserbilleder og fortæller om sin seneste rejse.

Højskoleaftener: D. 11. oktober kl. 19.30 får vi mulighed for at træffe forfatteren og højskoleforstanderen Bjarne Nielsen Brovst i Vinkel forsamlingshus. Han fortæller om det ganske særlige ved jysk humor; om originaler og sære skikkelser fra Jeppe Åkjær og til Niels Hausgaard. Aftenen er et samarbejde med Vinkel borger- og kulturforening. Entreen er endnu ikke fastsat, men der er kaffe bagefter. D. 9. november får vi besøg af tidligere borgmester Johannes Stensgaard. Han vil tale om "mit liv også som borgmester." Arrangementet er et samarbejde med Sdr. Rind borger- og kulturforening. Entreen er endnu ikke fastsat, men - der er kaffe bagefter. ;-) Tirsdag d. 6. og torsdag d. 8. september er der rundvisning i Vinkel kirke, på kirkegården og i museet i tårnet ved tidligere graver Ejnar Nielsen. Begge dage kl. 19.00. Adgang er gratis - gangbesværede og kørestole kan ikke komme i Tårnet/museet.

ARRANGEMENTER Dato 16. septemberkl. 17.00 20. september kl. 14.30 2. oktober kl. 11.30 6. oktober kl. 19.30

ll.

oktoberkl. 19.30 25. oktober kl. 14.30 9. november kl. 19.30 19. november kl. 9.00-12.00 27. november kl. 10.00-13.00 29. november

kl.

14.30

Sted

Vinkel kirke Kirkecentret Sdr. Rind forsamlingshus V nkel kirke V nkel forsamlingshus Kirkecentret Sdr. Rind forsamlingshus Kirkecentret Her og der og alle vegne Kirkecentret

Arrangement Gud og spaghetti Sogneeftermiddag Menighedsmøde Aftengudstjeneste

Højskoleaften Sogneeftermiddag

Højskoleaften Engleværksted Børnegudstjeneste og åbning af engleudstilling Sogneeftermiddag

I efteråret holder menighedsrådene følgende møder: 13. september kl. 19.30 i kirkecentret. Vinkel menighedsråd holder møde. 4. oktober kl. 19.30 i kirkecentret. Fællesmøde mellem menighedsrådene. 7. november kl. 19.30 i kirkecentret. Vinkel holder møde. 15. november kl. 19.30 på Sdr. Rindvej 65. Sdr. Rind menighedsråd holder møde. Indre Mission holder følgende møder: Høstfest d. 28. september kl. 19.30 ved sognepræst Bjarne Markussen, Bjening D. 12. oktober kl. 14.30 ved Jens Peter Lundgård, Ans. D. 16. november kl. 14.30: Møde ved Hanus Poulsen, Randers.

VINKEL-RIND KIRKEBLAD  

Kirkeblad for Vinkel og Sdr Rind sogn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you