Page 1

Viby-DKK DGI-Agility

Projekt- og udviklingsvĂŚrksted


NuvĂŚrende forhold

Fodboldbane

Viby-DKK Klubhus

Toilet Depot

Legeplads

Parkering


Viby-DKK Klubhuset ligger i et grønt område mellem Gammel Åby og Århus å. Her er smukt og fredeligt og klubben er ikke til gene for naboerne. Klubhuset ligger mellem agilitybanen og parkeringspladsen. Kolonohaveområdet er afskærmet med høje træer og tæt buskads.

Facaden mod parkeringspladsen kunne være med grafitti af hundescener

Nuværende forhold

Nuværende forhold Huset er en uisoleret trækonstruktion og vil med en mindre udvidelse og udvendig isolering bedre opfylde klubbens behov for et værested også i den koldelse del af året. Behovet for depotplads opfyldes af containere.

Nuværende forhold på terrassen


Fremtidige forhold

Genbrugsvinduer

Facade mod nord efter udvidelsen og etablering af læhjørne evt. bygget af genbrugsvinduer. Vinduesskodderne kan males med glade, varme farver.

Facaden mod syd viser at det nu udvidede klubhus har fået vindue mod syd i teorilokalet, således at man herfra kan følge med i, hvad der sker i den sydlige ende af agilitybanen.

Postkasserød skydedør


Fremtidige forhold interiør Huset er udvidet i hele spærbredden og køkkenet er åbnet til opholdsrummet. Teorilokalet har fået vindue mod syd for at konflikte med skydepladen.

De to depotrum er slet sammen til et. Terrassedøren er til venstre for midten for at give plads til et panoramavindue foran safahjørnet. Læskærm af genbrugsvinduer mod nord.


Fremtidige forhold Udvidelse og isolering af klubhus, og etablering af læhjørnet kan opdeles i etaper efterhånden som økonomien tillader det.

Isolering af tag, vægge og gulv.

Bærende bjælke over panoramavindue og skydeplade


Det nye udvidede klubhus med de glade farver er rammen om fremtidens Viby-dkk

P-pladsen

Viby-DKK forslag  

DGI-Agility Projekt- og udviklingsværksted Klubhus Fodboldbane Legeplads Parkering Depot Toilet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you