Page 1

Assentoft Skitseforslag

Fra “gåbyen” Venedig... ...til torvehallerne i Assentoft

DGI Projekt- og udviklingsværksted


Indhold

i

Hovedgreb

Generelle principper Principtegninger Hovedgrebsplan

Indretning og design Designlandskab Aftryk og udtryk

Fremtidig forhold bygninger Oversigtsplan Funktionsplan Delområder

Delområder Plan, funktion og perspektiv

Ole Brændgaard Konsulent

DGI Østjylland bo.fisker@dgi.dk

Finn Refslund Arkitekt MAA

Mols finnrefslund@live.dk

Erik Muff Reinert Art Director

Helgenæs reinert.erik@gmail.com

Bo Fisker Konsulent

DGI Idrætspolitisk afdeling bo.fisker@dgi.dk

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Idrætshallen Bevægelseshallen Fitness og motion Torv og indgang Forsamlings- og foreningshus Cafè

Fremtidige forhold udearealerne Oversigtsplan Funktionsplan Perspektiv miljø


Fra “gåbyen” Venedig... Hovedgreb. ...til torvehallerne i Assentoft Generelle principper.

Med afsæt i borgernes, foreningernes og hallens idéer og ønsker formuleres fem grundlæggende principper for den fremtidige udvikling. 1. Assentoft hallerne skal ikke kunne alt – men de skal kunne mere end i dag! Der er et udbredt ønske om, at hallerne og foreningslivet skal tilbyde et bredere spektrum af aktivitets- og anvendelsesmuligheder. 2. Bygge på – ikke nedbryde. Det er vigtigt at nye aktivitetsmuligheder og forandringer ikke umuliggør eksisterende anvendelsesformer.

Hovedgreb og idè Centralt fordelingstorv

3. Nye tiltag skal være flersidige. Som hovedregel skal alle de elementer som bygningsmassen tilføres kunne anvendes til flere typer aktiviteter eller tjene flere formål. 4. Gensidig anerkendelse mellem de forskellige brugergrupper. Det er vigtigt, at fornyelse af hallerne så vidt muligt tilrettelægges, så muligheder for samarbejde fremmes. Det gælder både i forhold til de fysiske anlæg og den efterfølgende drift og videreudvikling. 5. Fortællingen om Assentoft Hallerne. Det er vigtigt, at hallerne og foreningslivet fortæller om sig selv til andre end sig selv. En væsentlig udfordring er skabelsen af en åben, lys og venlig bygningsmasse.

Hovedgrebets grundlæggende idé.

if Den multifunktionelle masse

Tre centrale funktionsområder

Stemningsudvikling lys farve synlighed Funktionsfortætning multifunktionalitet aktivering tilgængelighed Rumudvidelse åbenhed gennemsigtighed overgang


Hovedgreb og idè

Facadeudtryk

Principtegninger Udendørs forbindelseslinjer Sti ca. 1200 m.

Ud- og gennemsyn Sti ca. 2000 m.

Aktiveringszoner 2 il 2-mileskridtstien

Indendørs forbindelseslinjer og indgange


Fremtidige forhold hovedgrebsplan Indgang

Indgang

Depot

Kontor on ntorr ntor nt Indgang

Depot ca. total 235 m2

Depot Depo De pot po ot

Cafeteria C afeteria cca. a. 90 m2

Forsamlings og Gang Gang g foreningshus Toiletter To T oillet ette tteer

Indgang

nedgang til omklædningsrum

Omklædning og toilet omklædning omklædning

Køkken Køkk ken ca. 40 ca a. 4 0 m2

wc

Indgang

boldskabe Depot

Depot wc

Depot

TrappenedTrrappeened T ned Mø ne Møde M ød dee Toilet ilet gang ga ang n

Kælderplan

omklædning

Gang

Aktivitetsbånd

Torve

Halopgang trappe op til hal

Fitness og motion ca. 115 m2

Café

Hal B

Hal A

Spilflade ca. 800 m2

Spilflade ca. 800 m2 Depot Depo p t po

Gangflade ca. 470 m2

Gangflade ca. 470 m2

Fortov

Fortov

Skydning total ca. 165 m2

Skydning

Vuggestue Gennemsyn

G ng Ga Gang

Gang Ga G ang Forsamlingsh h hus Forsamlingshus ca. 150 m2

Torve

Fitness og welness Toilet To T oilett

K kk Kø k en n Køkken 40 m2 2 ca 40

Spinning Sp piin nning ca. m2 c . 32 m ca 2

Indgang

omklædning

Aktivitetsbånd

Gennemgang

Gang Gang

Omklædning toilet Omklædni n ng oog g to oil i et

Indgang

rullekasser til bolde m.m. under balkon


Indretning og design - stemningsudvidelse


Designlandskabet

Betydning - hvad handler det om Skiltedesignet skal understøtte og fremhæve funktioner og bygningsmassen, som en samlet menneskelig helhed.

Projekt- og designlandskabet er en kommunikationsvinkel, som handler om synliggørelsen af udviklingen omkring fremtidens Idræts- og kulturcenter. Det er områdets aktiviteter, rum, rammer og sammenhæng med den omgivende verden, som skaber livet i fremtidens center. Hvor bygninger, pladser og grønne områder er rammerne for livet. Derfor må der sideløbende og som en væsentlig del af udviklings-processen ske en synliggørelse af forandringsprocessen. En ændring og synliggørelse af Assentofts udviklingsplaner kunne ske gennem et nyt skiltedesign og en bevidst brug af farver i de forskellige rum. Vi anbefaler en igangsættelse af denne proces, som første fase i udviklings-planen. Et nyt skiltedesign vil synliggøre, understøtte og signalerer at udviklings- og forandringsprocessen er igang. Assentofthallernes bygningsmasse er stor, og netop ud fra tanken om at det er den menneskelige målestok der “pynter” mest i en indretning, vil vi derfor komme med et bud på en løsning, der favner netop dette element. Hvid skrift på glas, eksempel

Form og udtryk - hvordan kunne det se ud Hvide bogstaver med linjer, tyngde og uden pynt - eks. Arial og Helvetica Neue. Løsningen for bevægelseshallen er hænder, fødder, fingeraftryk m.m. og for idrætshallen er det bolde, ketjerer, fjerbolde. Derudover stemningsforstærkes skyttehuset med gevær, kugle, sigteskiver m.m..Toilet: bogstaverne “WC”, en dråbe vand, mand og dame osv. Alle disse “billeder” af menneskelige funktioner gøres meget store og farverige, så vidt muligt i runde former.

Konstruktion - hvordan er det fremstillet Skiltene er klistret på eksisterende glas- og metalflader med hvide plast bogstaver, overfladen er glat med glans.

Funktion - hvordan kan det bruges

Skabe en synlig information mellem funktion og navn. Dermed kan Assentofthallernes identitetsdannnelse understøttes både indadtil og overfor de forskellige brugergrupper. Skabe en synlig, direkte og genkendelig vejvisning i områdets bygningsmasse.

Farvekode - hvilke faver Lime Cmyk kode: 20-0-100-0

Eksempel på ingen mur, samme plan og mulighed for ansigt til ansigt, her er der etableret glas dør fra entré til hal (manipuleret foto)

Idræt

Se- og hørekontakter

Fødder og hænder Cmyk kode: 35-100-35-10

Døre ud af hal Cmyk kode: 16-100-68-4

Døre adm. Cmyk kode: 64-63-2-0

Fra “gåbyen” Venedig... - til torvehallerne i Assentoft At formidle At forhindrer Ingen mure mure Små afstande store afstande Lav hastigehed Høj hastighed Et Plan Stable, flere etager Orientering: ansigt mod ansigt Orientering: ryg mod ryg Kilde: Byer for mennesker: Jan Gehl

Glasflader skiltes med hvid skrift


cmyk 100 59 3 0

gennemsiftig

Café

cmyk 25 0 100 0

Toilet

Café

Depot

Fitness

cmyk 64 63 2 0

cmyk 75 5 100 0

Fødder og hænder Cmyk kode: 35-100-35-10

Lime Cmyk kode: 20-0-100-0

Toilet

Toilet

Fitness

cmyk 16 100 68 4


Aftryk udtryk

Grafisk element til udsmykning og konstruktionsprincip

Fingeraftryket er noget vi alle har og aftrykkene ligner hinanden, og alle er unikke. Mennesket berører faciliteten, der etableres menneskeaftryk i bevægelseshallen, håndaftryk er vores første grafitti eller tag og betyder “ jeg har været her”

Håndaftryk

Håndaftryk

Fingeraftryk

Udsnit af fingeraftryk

Udsnit af fingeraftryk renset og farvelagt

Rentegnet håndaftryk

Håndaftryk som stemningsforstærker, de gule mursten får ny glød ved hjælp af af en rødlilla og limegrøn. Enkelte mursten males i dørfarven.

Håndaftryk

Klatrervæg i malet træ der hænger 60 cm. ud fra væggen

Springgrav med låg


Gennemsyn

Klatrevæg

Toilet

Forenings- og forsamlingshus Depot

Køkken

Depot

Gårdhave

Kontor Depot

Handicap toilet

Klatrevæg

Balkon m. depot Nedgang

Fordelingstorv

Springgrav Glaskarnap Cafè

Idrætshal

Køkken

Fortov bevægelsesbånd

Fortov bevægelsesbånd

Bevægelseshal

Skyttehus

Glaskarnap

Spejlvæg Fordelingstorv Bevægelsetorv

Glaskarnap

Spejlvæg

Motion og fitness

Depot

Toilet Infovæg Vindfang

Spinning Fys. disp.

Wellness Omklædning Toilet

Vindfang

Funktionsplan

Vindfang med info


Oversigtsplan

Delområde 5. Forsamlings- og foreningshus

Depot

Delområde 6 Cafe, torv og køkken Delområde 1. Idrætshal

Delområde 2. Bevægelseshal

Skyttehus

Vuggestue

Delområde 3 Motion og fitness

Delområde 4. Indgang, torv, omklædnings- og Welnessfaciliteter


Delområde 1 Idrætshal En fod som halsymbol

Ikoner i en let og hurtig streg med bevægelse

Idrætshallen skal være som et rart torv i en by, hvor der opleves detailrigdom langs kanterne, og hvor man lidt tilbagelænet nyder opholdet i nicherne mellem søjlerne og iagttager livet på pladsen. Der etableres gennemsyn til hallen fra wellness- og fitnessområdet og gennem caféens glasfacade. Fra balkonen er det muligt at følge med i aktiviteterne. Et grønt bånd med aftryk af fødder viser vej fra torv til torv. Hallens vægge dekoreres med ikoner og symboler for livet på halgulvet og reklamer fra foreningssupporterne.

Skitse af forsamlingshusets og idrætshallens balkon

Bevægelsesbånd med fodspor danner mønster til Idrætshallen

snit b Indgange

snit a

Glas dør

snit b

Indgang

Fod-bevægelses-bånd

Flexibel halvæg

Glas dør

Glas

Glas

Opbevaring under ny balkon

Glas

Glas dør Indgang

Forenings- og forsamlingshus

Glas dør

Opbevaring under ny balkon Spilleareal

Spilleareal

snit a

Glas dør

Opbevaring under ny balkon

Glas

Glas dør Portindgang Glas dør

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

plan

0

1

2

3

4

5

Glas dør

Glas

6

7

8

9

10

Glas dør

Glas

Glas dør

Café


Delområde 1 Idrætshal

Delområde 2 Bevægelseshal

Café Café

Spejl

Gode forbindelseslinier og gode synslinier er vigtige elementer i en levende idrætshal. Vi kan godt lide at være sammen med andre mennesker. Vi vil gerne selv kunne vælge, og det skal der skabes mulighed for i Assentofthallerne. Et differentieret udvalg af muligheder. Vil du sidde i et hjørne og passe os selv, eller vil du sidde midt i det hele og blive iagttaget fra alle verdenshjørner.

Spejl

Spejl

Spejl

Den gode bevægelseshal er hyggelig og samtidig udfordrende. Der er spejle til alle former for dans og bevægelse, og langs væggene er der indrettet udfordrende bevægelsesinstallationer i forskellige materialer. Der er gennemsyn til caféen og udsyn til et par grønne uderum. Et fortov med grønne fodaftryk forbinder de to ankomstarealer, hvorfra der er gennemsyn til hallen - mod øst og mod vest. Endevæggen mod vest er med glasdøre og vinduer åbnet ind til fitnessområdet og etableret med spejlvægge i mellemrummene.


Delområde 2 Bevægelseshal

Åbent indad

Bevægelseshallen bliver en multifunktionel hal med springgrav og ny portåbning ud til lagerrum, hvor der er alt tænkeligt udstyr til springgymnastik. Hallen kan deles med en rumdeler og indrettes så flere aktiviter kan foregå på samme tid. Feks. kan der være ældremotion i den ene afdeling samtidig med dans og andre bevægelsesformer i den anden afdeling, hvor der er etableret spejlvæg mod fitnessområdet. Langs væggene er der etableret motions- og klatreudfordringer. Depotvæggen mod øst er etableret med en lofthøj, traditionel klatrevæg evt. udformet med sponsorforhindringer og et kreativt udformet fingeraftryk til ny udfordrende klatring. Åbent udad

Åbent mellem rummene

plan

Glaskarnap

snit a

Glaskarnap

Glaskarnap

Spring og klatring

snit b

glaskarnap 6 m2

Motions- og bevægelses areal

Spejl

snit b

Glaskarnap

Springgrav foldes op fra gulvet, og der opbevares materialer

Klatrevæg Indgang Hylde skulptur til leg og skuffeklatring

Flexibel halvæg Spejl

Portindgang

Glas

Glas Springgrav

Spilleareal

Spejl

Glas

Depot

Café

Springgrav Klatrevæg

Glas

snit a

0

1

2

3

4

5

Spejl

Glas Indgang

Motion og bevægelses areal Indgang

Glas

Glas 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indgang Spejl

Glas Spejl

Glas

Spejl

Spejl

6

7

8

9

10


Delområde 2 Bevægelseshal Tegninger fødder

Zoneterapihave med runde sten til at gå på med bare fødder

Myldrerhjørne

Klatring i lav højde langs væggen i bevægelseshallen Håndaftryk

Messe/udstilling

Idrætshallen

Blanksort skyttehus facade

Hal-Zumba

Café

Glas og spejle Zoneterapihave

Rumdeler Springgrav

Baggårdsmiljø

Hylde skulptur til leg og skuffeklatring Klatrervæg med logoer

Spillebanens afstribninger og format forbliver intakte. Hallens omgivende vægge “banderne” tænkes brugt til Motion og bevægelse.

Klatring i spærmellemrummene i bevægelseshallen maskerne bliver finere jo højere du kommer op.

Multi bevægelses areal Spillebane


Delområde 3 Fitness og motion plan Ombygning 88 m2 Nybygning 42 m2

Der etableres et fittness- og motions areal med adgang til bevægelseshal. Området har et disponibelt rum og lyse, grønne områder i udestuen

Fitness- og motionsfacaden mod P-pladsen

Indgang

Nybygning 42 m2 glasudstue

Vindfang af glas og zink

Der etableres en udestue/lysindfald i forbindelse med Fitnessog Motionsarealet

Udestue/ lysindfald

Indgang glasdør

Infovæg

Nyt depot 45 m2

Der etableres et stort lysindfald til fittness og motion

Fittness og Motion Disponibelt rum

Toileter

Indgang glasdør

Glas

Spejle

Indgang glasdør

Spejle

Ombygning 88 m2 væg

Glas Spejle

Glas Spejle

Glas

Glas

Glas

Indgang glasdør

Spejle

Spejle

Grøn vækst i forbindelse med fitness og motion

Bevægelseshallen

Lille kaffe og the station

snit - synsretning mod fitnessområdet 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Åbent miljø

Indgang Café Glas Miljø med signalfarver på væggene

Spejle

Spejle

Spejle

Spejle Miljø - lysindfald launch


Delområde 4 Indgangstorv, omklædning og wellness Et åbent og imødekommende Entré/lobby miljø. Her en inspirationsskitse fra Samsø

Entré/lobby fungere som indgangs portal med alle nødvændige info for brugerne

plan Ombygning 165 m2 Glas Nybygning 26 m2 Glas

Glas Glasdør

Disponibelt rum

Glasdør

Glasgennemsyn

Ombygning 18 m2 væg

Glas

Glas

Fordelings- og bevægelsestorv

Glas

Indgang dør

Indgang dør

Indgang dør

Toileter

Herre

Renovering af harre og dame toileter

Infovæg

Glas

Ombygning 67 m2 væg

Glasvindfang

Ombygning 80 m2 rum

Glas

Nybygning 18 m2 vindfang

0

Indgang

Der etableres gennemsigtigtighed fra Entréen/ lobbyen

Damer

Omklædning Disponibeltrum

Glasdør

Indgang dør

Glas

facade mod vest

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vindfang Indgang

Glas

Ovenlys

Ovenlys

Indgang

Indgang

Nybygning 8 m2 vindfang


Delområde 4

Inspiration til aktivering og stemningsudvidelse af kanter og zoner

Et åbent og imødekommende Entré/lobby miljø. Her en inspirationsskitse fra Samsø

Ankomstområdet fra parkeringspladsen mod vest er blevet større, lysere og venligere. Du bliver budt velkommen med god information og med synlige sammenhænge mellem halområdets aktiviteter. Det er rart at blive inviteret indenfor og kunne vælge mellem de forskellige aktiviteter, hvad enten du vil søge det sociale i form af gruppeaktivitet eller det individuelle i form af styrketræning. Nem og logisk adgang til aktiviteterne


Delområde 5 Forsamlings og foreningshus Balkon ud til Idrætshallen fra Forsamlings og foreningshus

facade mod øst Klatrer væg

Bænke langs en halvbue af træer danner miljø ud til boldbanerne

Indgang

Baggårds miljø 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nybygning 45 m2 balkon

rullekasser til bolde m.m. under balkon

Ny balkon

Glas dør

Glas gennemsyn

omklædning

Glas dør

Handicap toilet

bold skabe

Kontor

wc

Vindfang 1

2

3

4

5

Ombygning 14 m2 toilet

Indgang

Nybygning 14 m2 vindfang

wc bad

bad

omklædning

omklædning

Toileter

wc trappe op

Husk kælder

Ombygning salen 50 m2.

0

wc

wc

Forsamlings- og foreningshus

plan Ombygning og tilbygning 153 m2

bad

bad

Depot

Ombygning 14 m2 toilet Køkken

omklædning

vaskehus

nedgang til omklædningsrum

Ombygning af kælder 126 m2 Der etableres fire store omklædningsrum i kælderen Nuværende vaskehus gøres mindre men effektivt Boldskabe etableres i forbindelsesgangen til hallen

repos


Delområde 6 Café og torv

Det nye centrale caféområde forbinder de to haller med hinanden via glasvæggene. Med et gennemgående fortov i hver hal forbindes øst-vest ankomstarealerne. Ankomsten fra parkeringspladsen mod vest hænger nu sammen med ankomsten fra parkerings- og boldarealerne mod øst.

Plan, Café Ombygning og nybygning 205 m2

Glas

Glas

Glas Glasdør

Depot

Toilet

Kølerum

Nybygning af cafè 90 m2

Lille kontor

Glas

Glas

Ombygning af torv 40 m2

Nybygning af køkken 75 m2

Glasdør

Torv Glasdør Café med glasvægge og gennemsyn til begge haller

Køkken

Køkken

Buffet skranke Glas

Glasdør Glas

Glas

Caféen fremstår lys og venlig


Fremtidige forhold Udendørs områdekort

bevægelsesog opholdsallè

bevægelses og opholdshave

asfaltskoven

torvehallerne

1234 5

bevægelses og opholdspark


Fremtidige forhold Oversigts- og funktionskort

bevægelses- og opholdsklodser

nuværende fodboldflade med højt parklys

allètræer med gennemsyn

ny servicebygning gummiasfalt med myldretrappe

ankomsttorv med vindfang og klatrevæg

bold og sparkevæg

gårdhave

spilflade

nuværende spilflade

bevægelses- og opholdsbånd

“kolonihavehus” 1234 5

lysindfald udendørs træningsredskaber lysindfald til motions- og fitnesscenter

byggefelt spilflade til slagspil street aktivitet udvidelse af nuværende legeplads glasvindfang

zonetorv

asfaltskov med p-pladser

lav parklys

multibane


Eksempel på multiområde Skater månelandskab

Multibane

Multibane med bander, her spilles der asfalthockey

Nuværende legeplads udvides

1234 5 Tennis

Sprintbane

Bulet asfaltlandskab, her fra Berlin

Bevægelsestrappe

Multiflade

Amfitrapper

Bulet asfaltlandskab, appelerer til kontakt og nærvær

Byggefelt

Boldvægge

Muren som boldspils- og hængeud element

Dogvillemiljø, her fra Parkour Horsens


Perspektiv

Fodboldbane

Miljø tegning

Opstammede allé træer Myldrer trappe

Pagode, kolonihavehuse og petanque

Elementer til bevægelse og trapper

Boldhegn Myldrer trappe

Pagode, kolonihavehuse og petanque Kilde: Løven Byg

Fodboldbane Motions redskaber

Indgang

Assentoft hallerne

Opstammede allé træer

Allé træer med sokkelhæk Indgang

Opstammede allé træer

Byggeareal Indkørsel

Indkørsel Vuggestue Motions redskaber

Multibane P-plads

“Dogville bane” Tennis Multibane

Nyetablerede allé træer Bulet asfalt til skate og sjov

“Dogville bane”

Cykel skure Zoneterapitorv

P-plads Mulig Dogville og bevægelses asfalt landskab

Tennis

Indkørsel

Glasudestue til fitness

Indgangssluse med skydedør etableres med aluminiums ramme Kilde: Solbjerg Alive

Bulet asfalt til skate og sjov

Multibane


Perspektiv Miljø tegning

Cykel skure Bulet asfalt til skate og sjov

Multibane

Tennis T Beton skillemur Multibane Vuggestue

Allé træer m med ed sokkelhæk

Beton skillemur

Indgang

Zo oneterapi pito pi pito tor torv Zoneterapitorv

Byggeareal Motions redskaber

Assentoft hallerne

Klatrervæg Opstammede allé træer

Indgang

Motions redskaber

Gårdhave Glasvinkler

Nyetablerede allé træer

Glaskarnap

Allé træer med sokkelhæk

Petanque

Myldrer trappe

Boldhegn

Pagode, kolonihavehuse og petenque

Opstammede allé træer

Pagode, kolonihavehuse og petanque

Myldrer trappe Fodboldbane

Hænge-sofa/køje


Ombygning

Synsvinkel øst-sydøst

Delområder 2.

Bevægelseshallen Nybygning 24 m2

3.

Fitness og motion Ombygning 88 m2 Nybygning 42 m2

4.

Torv og indgang Ombygning 165 m2 Nybygning 26 m2

5.

Forsamlings- og foreningshus 1. sal, ombygning 100 m2 1. sal til- og nybygning 53 m2 Kælder, ombygning 126 m2

6.

Cafè Nybygning 165 m2 Ombygning 40 m2

Der er ikke medtaget facilitetsudbygning til aktivitetsudvidelse - eks. klatrevæg og springgrav. Det udendøresområde er ikke indregnet. Tak for samarbejdet Ole Finn Erik Bo

Synsvinkel vest-nordvest

Synsvinkel nord-nordøst

FÆRDIG Assentoft skitseforslag  

Fra “gåbyen” Venedig... ...til torvehallerne i Assentoft Skitseforslag DGI Projekt- og udviklingsværksted

FÆRDIG Assentoft skitseforslag  

Fra “gåbyen” Venedig... ...til torvehallerne i Assentoft Skitseforslag DGI Projekt- og udviklingsværksted