Page 1

Aadum Visionsprojekt

Som vi plejer PĂĽ vej Mod nye horisonter

DGI Projekt- og udviklingsvĂŚrksted


Indhold

i

Hovedgreb Fremtidig forhold 1. Som vi plejer

Hovedgreb Oversigtsplan Disponeringsplan Facade Snit Arealdisponering Perspektivtegning Arealbegregning og økonomi Bilag

2. På vej

Hovedgreb Disponeringsplan Principplan Arealdisponering Arealberegning Facade Snit

Ole Brændgaard Konsulent

3. Mod nye horisonter

DGI Østjylland bo.fisker@dgi.dk

Hovedgreb Principplan Oversigtsplan Principplan bygning Plan bygning Plan mål og areal Princip tagplan Torv Parkeringsareal Perspektiv

Finn Refslund Arkitekt MAA Freelance

Mols finnrefslund@live.dk

Erik Muff Reinert Art Director

.

Helgenæs reinert.erik@gmail.com

Miljøtegninger

Bo Fisker Konsulent

DGI Idrætspolitisk afdeling bo.fisker@dgi.dk

Opsamling


Hovedgreb I Aadum kan ideén sammenlignes med en vandmand. Der er faste områder som forbindes af lys og gennemsyn. Nye fordelingslinjer skaber muligheder for fleksibilitet i rumudnyttelsen og graden af kulturel integrering bestemmer hovedgrebets grundplan.

Hovedgrebsplan

Kulturel- og funktionelintegrering - i hvilken grad kultur samtænkes i forhold til den multifunktionelle struktur symbol

kultur

Det giver sig udslag i tre tilgange til at løse problemstillingen, som vi har eksempleficerert gennem følgende to spørgsmål:

plan

fælles mødested for landsbykulturerne

mod ukendte horisonter

fælles mødested for kultur, idræt og skole

på vej

mødesteder for kultur, idræt og skole

som vi plejer

foreningskultur halkultur landsbyen skolekultur

”Vi skal blot have en tilbygning til hallen, et redskabsrum, så vi kan få ryddet op”. ”Ådum Hallen skal være lokalområdets samlingssted sammen med skolen. Det er her vi kommer, når vi vil møde andre. Det er her tingene sker, mange nye aktiviteter ser dagens lys og der er fleksibel tilgang til de mange aktiviteter”.

struktur

landsbykultur

foreningskultur

skolekultur

halkultur landsbyen landsbykultur

Fordeling foreningskultur

Gennemsyn Samarbejde

skolekultur

halkultur landsbyen

Lys

landsbykultur


Hovedgreb 1

Hovedgrebsplan

Som vi plejer...

Fordelingstorve

Udbygningen tager udgangspunkt i en tilbygning pĂĽ hallens side. samt en renovering af facade og servicefunktioner.

Fordelingslinje Facadeudtryk Mulighed for tilbygning

hal

Som vi plejer

Udsyn, indsyn og gennemsyn

symbol

kultur

struktur

plan

foreningskultur skolekultur

halkultur landsbyen

landsbykultur

mødesteder for kultur, idrÌt og skole

som vi plejer


Fremtidige forhold

1

Oversigtsplan

Hal

2

1

Ny sidebygning bygges i samme materialer, form og konstruktion som eksisterende halbygning.(se bilag 2)

Ny sidebygning

Der etableres en ny langsgående bygning med svævende tag hen over cafeteriet, mellemrumsbygningen og de ombyggede omklædningsrum.

Køkkengård

Som vi plejer

Mellem det svævende tag og de nye ombyggede rum er der lysåbne glaspartier. .

8

2

7

Mod mod parkeringspladsen er der en solafskærmning på 150 cm og indgangen er en glassluse. Ud mod idrætsanlægget er der en tilsvarende afskærmning, men her etableret, som en overdækket indgang. Afskærmningen er en let trækonstruktion, som filtrerer sollyset.

3 4 Køkken

5 Cafeteria

6 Multirum

7 Terrasse

9

8 Idrætsareal

11

6 4 3

9 Indgang og solafskærmning

5

10 9

10

Forening

11 Omklædning og bad


Fremtidige forhold

1

Disponeringsplan

Hal

2 Ny sidebygning

3 Containerplads

4

1

Køkken

Som vi plejer

Princip Sol- læskærm af trælameller

5 Svævende tag Glasmellemrum

Omklædningsrum

7

Mulighed for springgrav

6 Multirum

Facade

2

Cafeteria

7 Terrasse

9

8 Toiletter

11

6

4

8

Indgang og solafskærmning

5 3

9

10 9

10

Forening

11 Omklædning og bad


Fremtidige forhold

5 x 5 meter

1

Facader

Hal

2

6

Cafeteria

3

Facade mod syd

Multirum

1

10

4

Som vi plejer

Indgang

5

2 Facaden mod parkeringspladsen viser den nye transparent bygningsmasse. Indgangspartiet er tydelig markeret med en glassluse. En langsgående solskærm af trælameller er med til at forme en venligt ankomstindtryk. Snittet i foreningslokalet er eksisterende forhold med depot og køkken.

3

4

Forening

5

6 Skole

7 Omklædning

Facade mod nord

8

6

Toiletter

9 1

Terrasse

10 Sidebygning

7

8

9

Facadetegning mod idrætsarealet viser den transparente bygning med gennemsyn til parkeringsarealet. Funktionsrummene har fået klare, venlige farver.

10


5 x 5 meter

Fremtidige forhold

1

Snit

Hal

2 Café

Snit i nybygning mod hallen og omklædningsrummene

3 Multirum

1

4 Toiletter

Som vi plejer

2 Snittet gennem caféen hen foran toiletrum og omklædningsrum viser lysbåndet af glas mellem rum og tag.

5 3

4

5

6

Garderobe

6 Omklædning

7 Skole

Snit gennem hal og ny fitnessbygning ind mod caféen

8 Fitness

7 8

Snittet viser gennemsynet fra hal til uderum, både gennem caféen og gennem det nye fitnessrum. Fra idrætsarealet er der skabt gennemsyn til multirummet og parkeringsarealet. Omklædningsrum og toiletrum er klart defineret med farver og adskilt fra tagkonstruktionen med glaslysbånd.


Hal

Fremtidige forhold

Som vi plejer

Arealdisponering

Depotrum

Springgrav

Køkken

Spinning of fitness

Omklædningsrum

Disponible idrætsrum

Toiletter

Cafeteria

Handicaptoilet

Multirum

Køkkengård

Ankomstareal

Garderobe

Mellemgang


Fremtidige forhold Bygning - principtegning

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Depot Depot

Hal Depot

Fittness Fittness

Hal

Fittness

Den centrale toiletbygning servicerer hal, café, omklædning og fitt-forening

Fittness Åbent miljø

Omklædning

Café Depot Idrætsplads

Fittness

Depot

Glas gennemsyn

Glas gennemsyn

Glas gennemsyn

Omklædning

Café

Omklædning

Mellemgang og fordelingsgang Foreningshus

Institutioner Grøn vækst i forbindelse med fitness og motion

Indgang

P-plads Skolegård

Lille kaffe og the station

Miljø med signalfarver på væggene

Indgang

Depot

Glas gennemsyn

Som vi plejer

Glas gennemsyn

Miljø - lysindfald - launch

Foreningshus

Cykelskure og hus

Institutioner

Den nye ankomst og cafébygning forbinder ude og inde ved glasgennemsyn, her inspiration fra Holmsland Kultur og Idrætscenter

Legeplads


Fremtidige forhold Bygning - principtegning Inpisration til glasgennemsyn

Fodbold depot

Som vi plejer

Fittness

Hallens depot

Hallens depot Fittness Fodbolddepot Der etableres et stort lysindfald til fittness og motion


Fremtidige forhold Bygning - principtegning

Inpisration til glasgennemsyn og spillerindgang

Spillerindgang Hal

Toilet bygning

Café

Omklædning

Mellemgang og fordelingsgang

Café

Som vi plejer

Indgang

Foreningshus

P-plads

Hal Indgang Hal

Café Toilet bygning Omklædning

Glas gennemsyn

Indgang

Café

P-plads

Toilet bygning Indgang Mellemgang og fordelingsgang

Glas gennemsyn

Omklædning Foreningshus

Spillerindgang Cafétorv


Arealberegning og økonomi

Ny sidebygning

212 m2

Cafeteriaområde

Nybygning.

15.000 - 19.000 kr. pr m2 Ombygning. 10.000 - 13.000 kr. pr. m2

Som vi plejer

Arkitekt/inginør. 10-12% Uforudsete udgifter. 10%

75 m2

Multirum

124 m2

Ankomstområde inklusiv toiletter

52 m2

Garderobe og foyer

39 m2

Mellemgang inklusiv tagforlængelsen

56 m2

Prisoverslag excl. moms

Omklædningsrum

100 m2

I alt 658 m2 Nybygning I alt 326 m2 Ombygning I alt 336 m2


Som vi plejer Bilag


Som vi plejer

Bilag

ARKITEKTLADEN A/S, Kolvigs G책rd, Mellemdammen 13 C 2.sal, Ribe. Tlf. 70 27 30 06, Fax. 75 12 30 01.Mail: mail@arkitektladen.dk www.arkitektladen.dk


Som vi plejer

Bilag

ARKITEKTLADEN A/S, Kolvigs G책rd, Mellemdammen 13 C 2.sal, Ribe. Tlf. 70 27 30 06, Fax. 75 12 30 01.Mail: mail@arkitektladen.dk www.arkitektladen.d

ARKITEKTLADEN A/S, Kolvigs G책rd, Mellemdammen 13 C 2.sal, Ribe. Tlf. 70 27 30 06, Fax. 75 12 30 01.Mail: mail@arkitektladen.dk www.arkitektladen.dk


Hovedgrebsplan

Hovedgreb 2

På vej...

Fordelingstorve

Udbygningen tager udgangspunkt i en mellemrumsfortætning mellem hal og skole.

Fordelingslinje Facadeudtryk Mulighed for tilbygning

Mellemrumsfortætning

På vej

Skole

Hal

Udsyn, indsyn og gennemsyn

hal

symbol

kultur

struktur

plan

foreningskultur

skolekultur

halkultur landsbyen landsbykultur

fælles mødested for kultur, idræt og skole

på vej


Fremtidige forhold

1

Disponeringsplan

Hal

2 Depot 11 Ny sidebygning med indretning til fitness og spinning.

2

2 Disponible rum i forbindelse med forskellige idrætsaktiviteter. Disponible rum til depotfunktioner i forbindelse med hallen. Disponible rum i forbindelse med idrætsarealerne.

1 11

6 Multirum. Ny mellemrumsbygning mellem hal og ankomstareal. Mellemrumsbygningen anvendes som multirum og fungerer til både kultur, forsamlings og idrætsaktiviteter..

7

2

På vej

6

4 3

5

5 9

7 Ny toiletsøjle med depotrum forbinder ankomstarealet og garderoben med multirummet. 11 Eksisterende omklædningsrum ombygges til to rum med bad, depot og toilet.

2

3-4 Cafeteriet udvides med ombygning af det eksisterende haldepot og de to toiletter. Der etableres en affaldsgård i forbindelse med køkkendepotet.

8 10

5 Areal til ankosmt og cafè Der skabes lysåbne forbindelser mellem hal og cafè - mellem cafèarealet og den nuværende p-plads.

3 Containerplads

4 Køkken

5 Cafeteria

6 Multirum/hal

7 Toiletter

8 Toiletter

9 Indgang og solafskærmning

10 Forening

11 Fitness


Princip

Fremtidige forhold Principplan

Hovedganglinie som forbinder cafeteriet med hal, minihal, fitness og spinning.

Hal

Fitness Spinning

Tværgående forbindelse til garderobe, omklædning, toiletter og foreningslokale.

Spillerindgang

Ganglinie Depot Minihal

Uhindret udvidelsesretning for kommende faciliteter.

Depot

På vej

Princip Sol- læskærm af trælameller

Køkken

Cafeteria

Garderobe G ard derobe Depot

Svævende tag Glasmellemrum

Facade

Forening

Omklædningsrum


Fremtidige forhold Arealdisponering Hal

Springgrav

Spinning og fitness

Disponible idrætsrum

Cafeteria

Åbent miljø

Multirum

Ankomstareal

Garderobe

Miljø - lysindfald launch

På vej...

Mellemgang

Depotrum Lille kaffe og the station Køkken

Omklædningsrum

Toiletter

Handicaptoilet

Køkkengård

Miljø med signalfarver på væggene


N

Fremtidige forhold

N

N

N

N N

N

N

Den nye ankomst og cafébygning forbinder ude og inde ved glasgennemsyn, her inspiration fra Holmsland Kultur og Idrætscenter

N

N

N

28 m2 14 m2

N N

N N

285 m2

N 20 m2

N N

N

N N

N

N

37 m2

N

N

48 m2

210 m2

N

46 m2

N

1152 m2

N

N

N

N

N

N

N

542 m2

275 m2

N

N

N

72 m2

108 m2

N N

N

N

På vej...

Arealberegning


Fremtidige forhold

5 x 5 meter

1

Facader

Hal

2 Cafeteria og forsamlingshus

3

Facade mod syd

1

10

N

6

N

N

3

N

N

Indgang

2

2 N

N N N

4

P4 N N

Køkkengürd

5 N

N N N

Forening

5

Facaden mod parkeringspladsen viser den nye transparent bygningsmasse. Indgangspartiet er tydelig markeret med en glassluse. En langsgüende solskÌrm af trÌlameller er med til at forme en venligt ankomstindtryk. Snittet i foreningslokalet er eksisterende forhold med depot og køkken.

6 Skole

7

Facade mod nord

Spillergang

PĂĽ vej

8 OmklĂŚdning

6

9 1 7

8

Multiihal

10

9

Sidebygning Facadetegning mod idrĂŚtsarealet viser den transparente bygning med gennemsyn til parkeringsarealet. Funktionsrummene har fĂĽet klare, venlige farver.

10


5 x 5 meter

Fremtidige forhold

1

Snit

Hal

2 Café

Snit i nybygning mod hallen og omklædningsrummene

3 Multirum

1

4 Toiletter

2 Snittet gennem caféen hen foran toiletrum og omklædningsrum viser lysbåndet af glas mellem rum og tag.

3

4

6

5

5

Garderobe

6 Toileter

7 Skole

På vej

Snit gennem hal og ny fitnessbygning ind mod caféen

8 Depot

7 8

Snittet viser gennemsynet fra hal til uderum, både gennem caféen og gennem det nye fitnessrum. Fra idrætsarealet er der skabt gennemsyn til multirummet og parkeringsarealet. Omklædningsrum og toiletrum er klart defineret med farver og adskilt fra tagkonstruktionen med glaslysbånd.


Hovedgreb 3

For det uforudsigelige

Hovedgrebsplan

Udbygningen tager udgangspunkt i en integrering mellem hal, skole og det nuvĂŚrende p-pladsareal.

Asfaltskov Fordelingstorv Fordelingstorve

Mod nye horisonter

Facadeudtryk Fordelingslinje Tilbygning og ombygning

symbol

kultur

struktur

plan

foreningskultur halkultur landsbyen skolekultur

landsbykultur

fÌlles mødested for landsbykulturerne

mod ukendte horisonter


Fremtidige forhold

Mod nye horisonter

Principplan

Sambygning

P-skov BevĂŚgelsestorv


Fremtidige forhold Princip oversigtsplan Landsbybutikker

Mod nye horisonter

Der er fem rum som kan bruges til “landsbybutikker” eks: - internetcafè - genbrugsbibliotek - borgerforening - landsbyen projektværksted - legestue - m.m.

Depoter

bordtennis

Sping og danshal Omklædning Hal med flexvæg

Køkken

indgang

Cafè og forsamlingshus Fitness og motion cirkel torv Landsbybutik Landsbybutik Indgang ophold Opholdsbevægelses og fordelingstorv

Skole landsbybutik

Parkering Transportvej

gym. og springsal

Vej fitnes og motion


Fremtidige forhold

1

Principplan bygning

Hal

2

8

Multihal

Mod nye horisonter

1

1

2

3

2

3 Omklædning

4 Køkken

7

7

5 Cafè og forsamlingshus

20x20

1

8

4

2

6

6

5

Fitness og motion

7 Ganglinjer

7 10

9

7 10

8 Depot

9 Indgang og solafskærmning

10 10 m

“Landsbybutikker”


Fremtidige forhold Plan bygning Omklædning

Flex væg

Multihal

Mod nye horisonter

Depot

Toiletsøjle Flex væg Toiletsøjle Hal Trappe til tag

Køkken

Fitness og motion

Toiletsøjle

Forsamlingshus og cafè

“landsbybutik”

“landsbybutik” Mellemgang

Glasindgang

“landsbybutik”


N

N

N

N

N

Fremtidige forhold Plan MĂĽl og areal

N

N

N N

N

N

N

N

N

N

Mod nye horisonter

N

N

N

N

N

N

N

197 m2

N

N

N

N

N

N N

N

N

N

N

120 m2

N

N

175 m2

N

N

N

185 m2

N

N

N

N

95 m2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N N

N

N

N N

N N N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N N

N

N

N

N

1710 m2

N

N

N

N

N

N

360 m2

N

N

N


Fremtidige forhold Princip tagplan

Mod nye horisonter

Grønt tag

Princip tagplan


Plan

Fremtidige forhold Torv

Gummiasfalt

Torvemiljø

Principtegning, beton eller træring

Mod nye horisonter

Perspektiv

Rund betonring

Bordtennis

Multibane med bøsninger i gummiasfalt

Kalkstabilt grus

Opstammede allétræer

Klatreskulptur

Klatreskulptur

Rulleskøjte/skaterbane

cafemiljø

Asfaltbane til f.eks ruleskøjteløb

Borde og bænke


Fremtidige forhold Parkeringarealer

Mod nye horisonter

På baggrund af skitseprojektet er der regnet med følgende arealer til parkering. 1161 m2 til fast p-areal og 220 m2 til flexibelt p-areal svarende til et total p-areal på 1381 m2. Der er mulighed for at udvide arealet - hvis det er nødvendigt. I den forbindelse bør der overvejes om ikke et kommende p-areal bør indtænkes med aktivitetszoner.( eks. cykelbane , rulleskøjter m.m. ) Størrelsen af en p-bås er regnet til 12 m2 (2,4 m x 5 m). Bag hver p-bås kommer hertil et manøvreareal på 8,0 m2 pr. p-bås i forhold til vinkelret parkering. Manøvrearealet forventes dobbelt-udnyttet af en p-række. Herudfra beregnes et arealforbrug pr. p - bås til 20 - 22 m2. Ud fra ovenstående forudsætninger svarer det udlagte areal til en parkeringskapacitet i en spidsbelastning på 70 biler.

Flex ex are areal

Lovgrundlag I følge Planlovens § 11b, nr. 3, skal der i kommune-planen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner med hensyn til bebyggelsesforhold, herunder parkering. I følge Planlovens § 11b, nr. 10, skal der i kommune-planen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner m.h.t. trafikbetjening, herunder parkering. Bygningsreglement 2008 § 2.6.2 vedr. p-arealer. Vejdirektoratets "Vejregler for byernes trafikarealer", Hæfte 9 "Anlæg for parkering og standsning mv."

Asfaltskov til bevægelse og p-plads

Asfaltskov til bevægelse og p-plads

Kommuneplanen fastlægger rammer for parkeringsarealer i boligområder, erhvervsområder m.v. I henhold til Bygningsreglementet er det kommunens pligt at sikre, at der under hensyn til ejendommens benyttelse sikres, at der er tilstrækkelige P-arealer. ( eks. 1 plads pr. 10 m2 bygningsmasse)


Fremtidige forhold Miljøtegning perspektiv

Ny hallænge

Spindeltrappe med glasvægge

Skole

Mod nye horisonter

Glastag

Græstag

Glasfacade med indgangsdøre

Café miljø

Parasoller

Ny overdækket gang

Borde og bænke Kalkstabilt grus

Opstammede allétræer

Asfaltbane til f.eks ruleskøjteløb

Græsrabat Transportvej


.

Fremtidige forhold

Perspektiv miljøtegning hal

Nuværende væg med dør, hvor lysindfalds stemningen bevares (gul markering)

Stort lysindfald

Indgang

Café borde

Spisestation/ køkken/Café

Hallens glas væg

Toileter

Omklædningsrum

Rummet opstår ved gentagelse af stemningen, gøres 1 meter bredere og døren fjernes helt.

Lydtæt glas

Rummet fremstår nu imødekommende, lyst og venligt. Der er gennemsyn og aktiviteterne i hallen er til at følge med i.

Gennemsyn til café

Café borde

Transport til fittness

Indskudt rum (forening)

Café borde

Spisestation/ køkken/Café


.

Fremtidige forhold Miljø og stemning

Et åbent og imødekommende Entré/lobby miljø. Her en inspirationsskitse fra Samsø

Nem og logisk adgang til aktiviteterne

Ankomstområdet fra parkeringspladsen er blevet større, lysere og venligere. Du bliver budt velkommen med god information og med synlig sammenhæng til halområdets aktiviteter. Det er rart at blive inviteret indenfor og kunne vælge mellem de forskellige aktiviteter.


.

Fremtidige forhold

Perspektiv miljøtegning hal

Fittness og spinning med gennemsyn.

Der åbnes op ud mod gennemgangen

Der åbnes op ud mod P-pladsen med glas hele halbredden

Synsvinkel

Lysindfald og åbenhed


Opsamling ”ingen har det hele... men sammen kan vi alt. Et halprojekt bør ikke kun fokusere på hallens udbygning, men også aktiviteterne, organiseringen og sammenhængen i og med landsbyen.

En haludvidelse er meget mere end en ombygning og nogle mursten. Området rummer flere faciliteter, som borgerne bruger. Kombinationen mellem hal, forening og skole kan skaber et godt grundlag for et landsbyprojekt.

Det er vores klare opfattelse at større kulturel integrering er nødvendig. En udvidelse af de kulturelle tilbud, en udvidelse af foreninlivet, en udvidelse af tilgængeligheden og fleksibiliteten samt en fokusering på alle aldersgrupper, kan være med til at skabe både den nødvendige lokale frivillige opbakning, den politiske og økonomiske opbakning.

Den stigende interesse for brug af det udendørs rum til idræt, motion og bevægelse kræver nye udendørs rum. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på at en evt. kommende udbygning bør indtænkes i forbindelse med en udvikling af p-pladsen og de tilstødende grønne arealer.

Det er vores vurdering at grundlaget for at træffe de valg der skal fremme hallen som et central mangfoldigt kulturelt mødested for ”landsbyen” er til stede. Det er ikke ensbetydende med at der ikke findes barrierer for denne udviklings- og forandringsproces. Her vil vi pege på følgende udfordringer: 1. Der skal skabes et tæt samarbejdsforum mellem forening, skole og hal. 2. Der bør skabes en fælles kommunikationsplatform 3. Der bør fortages en ”borgerinvolveringsproces” - før der bygges 4. Foreningslivet bør fortsætte deres udvikling af nye aktivitetstilbud Vi vil pege på, at første skridt er en stærk fokusering på at udvikle og skabe den fælles kultur gennem en aktivitetsudvidelse. Temaopsamlingen viser mange forskellige nye tiltag - spørgsmålet er hvordan I vil igangsætte dem?

Vi vil peger på udvikling af faciliteter, som skal rummer flere forskellige aktiviteter og kulturformer. Nye idrætsformer som f.eks. dans og motion fordre nye indendørs faciliteter. Det er vigtigt at de fremtidige faciliteter kan rumme både idræt, skole, møder, cafeliv og forskellige digitale mediemuligheder. Samt samtænkes med de udendørs arealer.

Udsyn, indblik og risikovillighed

Netværk og deltagelse

Kulturskabelse og foreningsliv

Landsbyudvikling Borgernes Hus Facilitetsudvikling er et

- etsamarbejdsprojekt netværk af landsbyer

”Faciliteter skaber rum og rammer, mennesker skaber kultur”

Ingen har det hele... tilsammen har vi alt

Udstråling, stemning og stolthed

Rum, rammer og mødesteder

Ådum Færdig hæfte 2  

Som vi plejer På vej Mod nye horisonter Visionsprojekt DGI Projekt- og udviklingsværksted Hovedgreb Disponeringsplan Principplan Arealdispon...