Page 1

Designlandskabet

DGI Projekt- og udviklingsvĂŚrksted


Indhold Indledning

Metode og analyse

Designlandskabet Holmsland Idræt- og Kulturcenters AIDA strategi

Hovedgreb Idè - AIDA

Fremtidig forhold A: I: D: A:

Opmærksomhed Interesse Ønske/Begær Handling

Ole Brændgaard Konsulent

DGI Østjylland bo.fisker@dgi.dk

Finn Refslund Arkitekt MAA Freelance

Mols finnrefslund@live.dk

Erik Muff Reinert Art Director

Helgenæs reinert.erik@gmail.com

Bo Fisker Konsulent

DGI Idrætspolitisk afdeling bo.fisker@dgi.dk

Stemningsudvidelse


Metode og analyse Projekt- og udviklingsmodel

m mer r u r m ete ra cilit fa

Faciliteter hvilke nye faciliteter? hvordan udnytter vi de nuvĂŚrende rum og rammer?

Produkt hvilken aktivitet og kultur? hvem skaber aktiviteten og kulturen?

ak ku tiv liv ltu itet r er ro lle r

projekt n io at ik e un els m ør m gg g ko nli in sy and br

Kommunikation hvem og hvordan fortĂŚller vi om vores ide og aktivitet?

Proces hvordan organiserer vi os? hvordan skaber i drift i det vi gerne vil?

m r o sf n io t sa form i n ts a g rif r o d og


Designlandskabet

Strategi med konkrete udtryk

Metoden kan kortlægge projektet Holmsland vedr. kommunikation/design og oversætte en ambition til en konkret løsning og dermed bruges til at fortælle, hvorfor og hvordan projektet har brug for forandring, involvering og synliggørelse.

Fase 1 beskriver de tre områder, som de aktuelt ser ud i dag.

produkt

rum

Designlandskabet forankrer design på et strategisk niveau – design bør netop ikke være den sidste finish. Samtidig skal design have et konkret udtryk, en bestemt udformning, Modellen har sin styrke i at vekselvirke mellem det abstrakte og konkrete plan. Den indeholder tre områder, som bruges til at kortlægge omfanget af designet, og som kan spille sammen på forskellige måder: Kommunikation, produkt og rum, sidstnævnte forstået som den fysiske fremtoning. Gennem sine forskellige skridt er modellen som illustration med til at kortlægge designbrugen og vise, hvor der kan sættes ind.

kommunikation

Den røde cirkel i fase 3 viser, hvor der er potentiale for en forankring af designarbejdet;

produkt

rum

kommunikation

produkt

rum

Fase 2 beskriver de punkter (med sort), hvor der er overlap og interaktion mellem felterne. Inden for det sorte felt bør der være sammenhæng i design brugen.

kommunikation

produkt

rum

fase 4 angiver en implementering af strategien.

kommunikation

Når designlandskabet er kortlagt, kan der lægges en designstrategi, som efterfølgende får betydning for ”virksomheden” gennem rum, produkt og kommunikation. ”Designlandskabet er i denne forbindelse en metode til se på, hvordan der arbejdes med design. Design skal her forstås meget bredt, som proces og som alle de konkrete udtryk ”virksomheden” har over for omverdenen.

Kilder og referencer: Borja de Mozota, Brigitte: Design Management, Using Design to Build Brand Value and Corporate Innovation. Allworth Press, 2003. Schultz, Majken, Hatch, Mary Joe and Larsen, Mogens Holten (ed): The Expressive Organisation. Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press, 2000. Olins Wolf: The New Guide to Identity. The Design Council, 1995. Clark, Andy: An Embodied Cognitive Science? Trends in Cognitive Sciences 3:9:1999 Donald Norman: Emotional Design, Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basis Books, New York, 2004 Irene Lønne, Arkitekt MAA,


Designlandskabet

AIDA modellen

AIDA er en forkortelse for Attention, Interest, Desire og Action og er en kommunikationsmodel. Attention (opmærksomhed)

Holmsland Idræt- og Kulturcenters AIDA strategi kunne beskrives sådan her: A: Opmærksomhed

Sjove skæve lokal annoncer med blandingsordvalg (Idræt og folkekultur)

I: Interesse

Blandingsordvalget kobles på borgernes eksisterende ønsker til faciliteten

Den del, som fanger øjet. Det kan være tekst eller billede.

D: Ønske/begær Interest (interesse)

Det er den del, som får os til at fastholde interessen.

Desire (ønske/begær)

Det er den del, som får os til at ønske, at vi vil havde produktet. Denne del består ofte af en masse positive ord om produktet og hvad produktet kan.

”Gruppesamling” Ønsket om at være med på det nyeste, sjov aktivitet at fortælle veninder og venner man skal til.

A: Handling

Borgerne igangsætter telefonopkald, SMS, hjemmesidesøgning, møder op på centret, fortæller til veninder og venner...spinner viderer til ny interesse for andre = Bevægelse

Action (handling)

Det er den del som får os til at købe/bruge produktet. Denne del indeholder ofte billeder af produktet og information om, hvor man kan købe/få fat i produktet.

Fra revolution til bølge - spiral

Der etableres en selvforstærkende opmærksomheds cyklus til Holmsland Idræts- og Kulturcenter i kraft af idrætskulturelle handling (aktion) der skaber ny opmærksomhed (attention)...

...bølgerne og pulserne opstår, og stedet skaber sin sjæl og hjerte.


A

Opmærksomhed

Sjove skæve lokal annoncer med blandingsordvalg -Idræt og folkekultur

I

Design Der etableres et åbent billede af hvad Holmsland Idræts- og Kulturcenter er og kan. I praksis kan gnisten startes ved at åbne et rum til “hvad der kommer”, altså at rummet er “neutralt udfordrende” indtil en aktivitet aktiverer det. f.eks. et lokalt musikband øver, pilgrimsovernatning, “Skateboardets historie i nordvestjylland”, en forelæsning., Idrætssminkning og trends, osv aktiviteter der bevidst har et glimt i øjet der kan bruges til opmærksomhed i lokalpressen og sætter kædereaktionen igang.

Interesse

Blandingsordvalget kobles på borgernes eksisterende ønsker til faciliteten

Tiltag der ønskes rummet i faciliteterne

Eksempler på “blandingslune” kunne lyde Jeg gik i Zumba... ...7 trin af gangen

kning Idræts-smin ... og trends elooket r i ban

Kampbagning... ... få en go´mellemtid iår

Bevægelse

osv...

Rollespil Wellness weekend Bueskydning Havkajak/kano Cykelklub Lille aktiv bestyrelse Turistidræt Familieaktiviteter Genoptræning m. fys. Squash På facebook Hockey Vinterbadning Udendørs koncert Sankt hans bål ”kårl”gymnastik Stavgang Aktiviteter 4.-6. kl. Eftermiddage Gospel Barselsaktiviteter Cross Drageflyvning

Forslag til nye tiltag Aerobic Fitness – spinding Springcenter – klatrevæg - spejlsal Online booking Floorball Rytme 15+ Springhold 16+ Bedre redskaber Seniorhold m. hygge Motionsboksning Kursus – foredrag – stand up Sportsfest Ungdomsklub i hallen Løbeskole m. diætist Kortklub Dilletant Sjov lørdag for voksne Weekendfrokost Børnepasning Kampsport/selvforsvar Dans Opholdsrum

Kort om logoets udspring +

=

Et eksempel på simpel annonsering der skaber opmærksomhed med lune og blandingstanken. Bølger og bevægelser der bryder ved kysten

Menneskebølger ...”en kædereaktion”


D

Eks. på brug af design Logoets spiral eller dele af logoet bruges til vinduer, t-shirts, skilte osv som visuel identitet.

D: Ønske/Begær

”Gruppesamling” Ønsket om at være med på det nyeste, sjov aktivitet at fortælle veninder og venner

20 x 40

Skiltning ved indgangen

Der etableres en let genkendelige indgang

Logospiral eller dele af logoet bruges til facaderne. Der bruges semitransperant materiale hvor lysindfaldet ønskes bevaret og som her kan der etableres et vårgrønt vækst/aktivitets look ved hjælp af logospiralen.

Der etableres en let genkendelige indgang

Logospiral eller dele af logoet bruges til glasfacaderne. Der bruges semitransperant materiale hvor lysindfaldet ønskes bevaret.

Logoets skrifttype: (Arial Rounded Bold) En afrundet, troværdig skrifttype der kan bruges til alt. Kvaliteter som Holmsland Idrætsog Kulturcenter besidder

Der etableres letgenkendelige indgang

Der etableres mulighed for midlertiddigt skiltning som stadigt ser ens ud

Logoespiralen bruges som billede på bevægelser der ønskes etableret i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.

Der etableres klare og store skilte til f, eks. café

Der etableres oversigtskort ved ingange

Logospiral eller dele af logoet bruges til skilte t-shirts osv. som visuel identitet


D

“Smart” look til identitetsdannelse.

Variationer

Der etableres en designlinie til T-shirts, hvor spiralen og logoet er på samme sted og farven er valgfri. Variationen i farven giver mulighed for at nærme sig et tema eller en bestemt afdeling,

D: Ønske/Begær

”Gruppesamling” Medarbejdere og involverede klædes på i friske T-shirts.

T-shirtene kan laves i friske valgfrie farver

Logoet kan fremstå i forskellige farver

Pink og gul variation eksempel

T-shirts til ansatte og friville som giver et samlet billede

Standard T-shirt farver A

Standard T-shirt farver B

Lyseblå og pink variation eksempel


D

Bygningen klædes på med bølger

D: Ønske/Begær ”Gruppesamling” Som med T-shirtene klædes bygningen

Bygningsmassen etableres som et tilholdssted for “Bølgen”

Holmsland Kulturcenters logo bruges på vinduerne som identetets booster.

Holmsland Kulturcenters logo bruges på vinduerne. Her i et sandblæsningslook

Skiltning for Holmsland

Holmsland Kulturcenters logo bruges på asfalten


D: Ă˜nske/BegĂŚr

N

Multibane

N

Basket

Multibane

Brandvej

Spiral pĂĽ aktivitets og fordelingstorvet Multibane Multibane

N N N

N

N

D

Omrüdet klÌdes pü med bølger

N

N


D D: Ønske/Begær ”Gruppesamling” Som med T-shirtene klædes bygningen

Bygningen og de involverede klædes på med bølger Der etableres en sammenholdt oplevelse for besøgene på Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Gennemskuelighed og brand, hjælper til med at Holmsland Idrætsog Kulturcenter fremstår som “sammen kan vi alt”

“Fugle flyver i flok når de er mange nok”

Bygningsmassen etableres som et tilholdssted for “Bølgen”

Branding

Holmsland Kulturcenters logo bruges på vinduerne. Her i et sandbæsningslook

Brand

Der etableres en gruppeidentitet

Gennemskuelighed Der etableres gennemsyn og åbenhed til de daglige funktioner

Infotavle

Let og overskuelig infotavle med simpelt kort over bygningsmassen med de daglige funktioner

Identitet

Det der pynter mest i en indretning er sælgfølgelig mennesker, de involverede kan hjælpe med at skabe bølger.


A

Handling

Borgerne laver telefonopkald, hjemmesidesøgning, møder op på centret, fortæller til veninder og venner...spinner viderer til ny interesse for andre = Bevægelse

g n i n k n i m Idræts-s . . . s d n e r t og t ke r i baneloo

Nuværende hjemmeside Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Holmsland

Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Holmsland Gymnastik & Ungdomsforening

Holmsland Sogneforening

Idræts- og Kulturcenter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat...

Bevægelse

Forside

Om Centeret

Holmsland Idrætsog Kulturcenter Billedegalleri Bestyrelsen Facilitets- og aktivitetsudvikling

Arrangementer

Kalender

Velkommen Velkommen til hjemmesiden for Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Siden er fortsat under udarbejdelse. Vi kan som altid kontaktes på telefon 4046 1680 eller på mailadressen centeret@holmsland.dk Med venlig hilsen Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing Telefon 9733 7266 eller 4046 1680 centeret@holmsland.dk

Kommende arrangementer Sommerafslutning i løbeskolen. - Søndag den 19. juni kl. 10.00

Kunstudstilling

Badminton

Ny udstilling I Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Læs mere om udstillingen her.

Der er mulighed for at leje badmintonbaner på timebasis onsdage og torsdage i tidsrummet 10.00-12.00 i ugerne 26-29 og 32-35 Kontakt centerleder på tlf. 40 46 16 80 for at leje en bane.

Alle løber deres rute og ser om deres mål bliver nået. herefter mulighed for bad og et hop op på body age måleren. Herefter kan der købes sandwich/drikkevare. Pris 30 kr. Efter frokost er der udtrækning af gevinster. Vel mødt.

Herrefrokosten afholdes lørdag den 15. oktober kl. 13.00 Sæt allerede nu et X i kalenderen.

det hvornår er g o r o v h g o ummer e, telefon n Hjemmesid

Aktivitetskalender

Smiley ordning

Du kan se aktiviteter for Holmsland området på HIMS Aktivitetskalender.

Hjertestarter

Du kan se kontrolrapporterne fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - også populært kaldet "Smiley ordningen" her.

Kontakt Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Kloster 6950 Ringkøbing Telefon 9733 7266 eller 4046 1680

Læs mere her.

© 2011 Holmsland Idræts- og Kulturcenter | kontakt

Der etableres klare retningslinier, når der annonceres. F.eks. kan der altid være hjemmeside add., telefon nummer og evt. et kort på tryksager og diverse fremstød. AIDA modellen kan måles ved besøgene og hjemmeside indgange i forbindelse med en annonce kampagne.

programmering og webdesign apolloweb.dk | CMS login


Stemningsudvidelse Stemningsudvidelse drejer sig om at sætte “døde” zoner i spil.. Aktiverer arealer som “kun” har eller bruges til en funktion, samt visualisering gennem brug af design elementer. Områderne 1,2 og 3 er centrale ankomst og fordelingstorve, som bør aktiveres og stemningsudvides. Område 4 og 5 er centrale funktionsrum som

1x1

1. 20 x 40

2.

4.

3. 5.

Ankomstområdet fra parkeringspladsen er blevet større, lysere og venligere. Du bliver budt velkommen med god information og med synlig sammenhæng til halområdets aktiviteter. Det er rart at blive inviteret indenfor og kunne vælge mellem de forskellige aktiviteter.

Holmsland Hæfte 2  

Designlandskabet DGI Projekt- og udviklingsværksted A: Opmærksomhed I: Interesse D: Ønske/Begær A: Handling Ole Brændgaard Finn Refslund Eri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you