Page 1

Vision Hunderup 2017 til 2018 Dec.2016

06 marts 2017 17.30 – 20.30

06 Marts 2017 17.30 – ?

Marts 2017

08 Maj 2017 17.30 – 20.30

Juni 2017

Erik nyheds -brev.

Intromøde for de 4 arb. grupper (Erik) Sted ? 17.30 - 18.00

Fælles P. møde.

Erik statusbrev på processen

Arbejdsmøde for de 4 arb. Grupper.

Vision & under-punkter færdig

De 4 arb. grupper arbejder 18.00 til 20.00

Sted?

Relevant tema fra visionen

Sted ? Opsamling m. Erik i grupperne 20.00 – 20.30

Opsamling m. Erik i grupperne 20.00 – 20.30

04 Sep. 2017 17.30 –?

Okt. 2017

Sep. 2017 til jan. 2018

13 Jan. 2018 (Lørdag) 09.00 – 15.00

Feb. 2018 til marts 2018

Sted?

P. møde i husene

P. møder i husene:

Fælles p. møde

Opgave til alle: Den gode historie:

De gode historier indsamles og deles i personalegruppen

Fælles uddannelsesdag. De gode historier deles og indsamles på ”Hunderup marked”

De gode historier udgives i et hæfte til alle samt forældre m.fl.

Alle formulerer projekter om ideer til udmøntning af visionen Afstemning om de bedste forslag.

”Hvordan har du arbejdet med visionen i praksis?”

Lægges på hjemmesiden Sted?

Tidsplan vision hunderup 2017 til 2018 endelig version 29 11 2017  
Tidsplan vision hunderup 2017 til 2018 endelig version 29 11 2017  
Advertisement