Page 1

INSTITUTION HUNDERUP November 2016

Kære Medarbejdere i Hunderup.

VISION PÅ VEJ I 2017 og 2018 kommer vi alle til at arbejde med visionen. I lederteamet ønsker vi involvering af jer alle, for at visionen lever i praksis og ikke samler støv på en hylde. Herom senere i dette nyhedsbrev.

TAK Tak for jeres store indsats i dette (og alle de andre år) – det er jer der i dagligdagen skaber et dagtilbud som forældrene er MEGET glade for.

PROCES MED VISIONEN Det er altid et godt sted at starte med et: HVORFOR? Så der vil jeg starte. Institution Hunderup har førhen haft et fælles ståsted, men der er kommet mange nye til og vi er et nyt sted. Vi har derfor i lederteamet været optaget af at finde et nyt fagligt udgangspunkt som binder os sammen og skaber en fælles retning i institutionen – noget vi kan være stolte af. Vi har valgt at tage udgangspunkt i den mission og vision som allerede er udarbejdet i dagtilbudsafdelingen. I stedet for at lave vores egen ”undervision” – har vi i stedet valgt at udfolde den eksisterende og bruge de vigtigste begreber i vores egen vision. Det er her begreberne: højeste faglighed /ressourcespejdere /samarbejde /arbejde i og med relationer stammer fra – lettere omskrevet. De 4 begreber er foldet lidt ud på side 2 i visionspapiret – men skal udfoldes meget mere med artikler, praksiseksempler og skal være dynamiske og foranderlige – alt efter hvad den nyeste forskning og vores foranderlige praksis viser. Uddybningen af de 4 nøgleord er det fundament vores praksis hviler på. Dette fundament vil vi gerne lave i fællesskab og nedsætter 4 arbejdsgrupper med hvert sit emne. Arbejdsgrupperne kommer til at bestå af en person fra hvert hus - med særlig kendskab/interesse for netop det område. Dvs. at der er 24 af jer direkte involveret i de 4 arbejdsgrupper. Visionen skal leve i praksis og være vores fælles fundament – med plads til at løse opgaven forskelligt. Vi ønsker at give os god tid til at arbejde med visionen – derfor har vi lavet en plan der går fra 2017 til marts 2018. Herom senere i nyhedsbrevet. Vi bad om jeres input inden vi var afsted på lederdag. Disse input blev alle fremlagt og noteret ned.

Institution Hunderup 2016


De gennemgående har været: Involvering i processen på et tidligt tidspunkt / bruge de gode ideer der er hos jer / ”et blankt stykke papir” – med plads til at skabe egne ideer til at folde visionen ud / udgangspunkt i en videns inspireret praksis godt der er fokus på barneperspektivet/ fokus på at processen skal have tid til at gro nedefra/give plads til kreativitet og høj involvering i skridtene/arbejde med det gode eksempel og det der virker (AI)/visionen er dækkende og fint at der kommer medindflydelse nu/vi skal fange institutionens DNA og have fokus på vores fælles opgave/mangler forklaring på fyrtårnet og paraplyerne/skabe en involverende og inspirerende proces med mere fokus på samarbejde på tværs i institutionen/dele den gode historie og samle de gode historier/videndeling på alle planer i institutionen. Tak for disse meget relevante input – dem har vi lyttet meget grundigt på og har tænkt dem med ind i det videre arbejde som i kan se i tidsplanen.

» Der er nok af hyldepapir og det skal vores vision ikke ende som. SPROG OG UDDANNELSESDAG MED PIA THOMSEN Jeg gik fra dagen med den fornemmelse, at vi har fået stor faglig viden og meget konkrete værktøjer med hjem. Værktøjer som er ret lette at omsætte i hverdagen. Henrik på kontoret er i gang med at laminere de mest relevante slides i A3 plakater til hver stue og så få I hver et lille lamineret kort til baglommen med sprogtrappen og teknikkerne. Tænkning med, at det er i dagligdagens situationer, vi kan gøre den store sproglig forskel - spiller godt sammen med at vores indsatsområde i institutionens kvalitetsplan til dagtilbudsafdelingen, der netop handler om at blive endnu bedre i dagligdagens handlinger og fokusere på at videreudvikle de sproglige miljøer vi tilbyder børnene Derudover er vi i gang med at udvikle det sproglige samarbejde med skolerne – både i forhold til overgangene, men også for at skabe et fælles fagligt fundament at arbejde ud fra. Her er skolerne også inspireret af Pia Thomsen. Ea, som er sprogvejleder i institutionen, er med i en permanent arbejdsgruppe med skolerne, hvor vi arbejder med dette. Det hører i nærmere om fra Ea. Vi vil i det nye år benytte os af Eas store viden og sætte hende i spil i de enkelte børnehuse som inspirator. Hun vil gerne komme på personalemøder i de enkelte hus. Alt det skal vi have aftalt og sat i rammer – så vi får benyttet os af de kompetencer vi har i institutionen i forvejen.

LÆRING OG UDVIKLING I BYENS RUM 2017 OG 2018 Vi er så heldige, at vi har fået tildelt løn til at kunne køre projektet videre i 2 år. Projektet har i høj grad rettet sig mod Fangel og de unikke muligheder vi har der – men logistikken er en meget stor udfordring. Dagtilbudsafdelingen ønsker i højere grad at projektmedarbejderen og projektet retter sig mod det bynære. Vi har masser af muligheder – Plantagen (et relativt stort indhegnet område ved det gule kolonihavehus), det gule hus, legepladserne og de grønne områder i nærheden. Der vil blive opslået en projektstilling i januar der løber over 2 år med et nyt stillingsindhold, som i højere grad retter sig mod lokale aktiviteter i børnehusene, lokalområdet, kolonihaver, parker osv. og derudover tænke og koordinere tværgående.

RIGTIG GLÆDELIG JUL TIL JER ALLE Tusind tak for jeres store indsats i 2016 og som I nok kan se, venter der en masse spændende nye ting i 2017 og 2018. Mange hilsner Erik Lundholm Institutionsleder

Nyhedsbrev december 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you