Page 1

Mission for dagtilbudsområdet i Odense kommune er : 

at kunne tilbyde alle børn et dagtilbud

er at skabe højkvalitetstilbud som er udviklende for alle børn

Vision for dagtilbudsområdet i Odense kommune er at: 

dagtilbuddene i Odense Kommune tilbyder inkluderende og legende udviklings-og læringsmiljøer, som alle børn profiterer af.

alle børn og forældre møder og er i dialog med medarbejdere og ledere, som er fagligt kompetente, reflekterende, anerkendende og innovative.

Mission = Det vi er ”sat i verden for” - Vision = Den overordnede retning vi er på vej imod

I institution Hunderup:

stræber vi altid efter højeste faglighed

er vi ressourcespejdere

samarbejder vi tæt for at udvikle institutionen

arbejder vi - med og i - relationer

Trivsel og arbejdsglæde er fundamentet


I dagligdagen betyder højeste faglighed: 

At den nyeste forskning og vore egne erfaringer, inspirerer vores praksis til konstant videreudvikling. Vi er drevet af høje ambitioner og nysgerrighed (vil du læse mere)

Inklusion er vores fornemste opgave - det at alle børn har ret til at være en del af et børnefællesskab (vil du læse mere)

Vi skælder ikke børnene ud - vi vejleder og giver børnene nye og andre måder at handle på. Vi er overbeviste om at der bag alle handlinger ligger en god intention (vil du læse mere)

Udelivet fylder meget i de 6 børnehuse. Vi leger og lærer i naturen. Vi er med i projekt Læring og udvikling i byens rum - der fokuserer på at bringe de 6 læreplanstemaer med ud i udeliv. Vi har kolonihaver, bålhytter, skovområder til rådighed, en stor bus samt 2 el christianiacykler i hvert børnehus. (vil du læse mere)

Sproget er børnenes adgangsbillet til børnefællesskaberne - vi har stort fokus på sprogets betydning i vuggestue, børnehave og senere i skolen. Vi efteruddanner i 2016 og arbejde med den røde tråd i sprogarbejdet i hhv. institution og skole (vil du læse mere)

Vi bruger dokumentation på 2 måder. Formidling af hverdagen samt refleksion over vores praksis og videreudvikling. Vi dokumenterer på nye og innovative måder (vil du læse mere)

I dagligdagen betyder Ressourcespejdere: 

At vi tror på det bedste i alle mennesker og altid fokuserer på ressourcerne. Bag enhver handling er der en god intention - denne søger vi og arbejder videre med (vil du læse mere). Peter Lang: ” Bag ethvert problem er der en frustreret drøm - drømmen kom først” (vil du læse mere)

I dagligdagen betyder samarbejde i institutionen: 

At vi byder Jer forældre ind til at tage del i hverdagen - både praktisk (ture, fælles oplevelser) og indholdsmæssigt. Vi vil gerne lære af og med Jer (vil du læse mere)

For at kunne samarbejde kræver det at I forældre kender dagligdagen. Denne vil vi gerne formidle på nye måder. Vi har optaget en video der beskriver det enkelte børnehus samt masser af video fra vores fælles fokusområde ”udelivet” (vil du læse mere)

Det faglige fundamentet i institutionen hviler på et godt samarbejdsklima med respekt for at vi løser den fælles faglige opgave på forskellige måder i de 6 børnehuse.

Vi er alle hinandens arbejdsmiljø - medarbejdere og ledelse og har et fælles ansvar for holde fast i vores gode arbejdsplads. Hos os taler vi med hinanden - ikke om hinanden.

I dagligdagen betyder at arbejde - med og i relationer: 

At vi alle, børn, forældre, medarbejdere er helt afhængige af gode relationer indbyrdes for at kunne have et godt samarbejde og arbejde sammen om at skabe de bedste rammer for børnenes udvikling. Alle børn har brug for at være en del af et fællesskab - børnefællesskabet (vil du læse mere)

At den gode relation gør det nemt at bruge hinanden i et forældre/medarbejder samarbejde - til både det lette og svære (vil du læse mere)

Årets faglige fælles satsningsområder 2016 og 2017 i institutionen: 

Sprog

Udeliv - Læring og udvikling i byens rum

Mission og vision hunderup 2016 01 12 2016  
Mission og vision hunderup 2016 01 12 2016  
Advertisement