Page 1

Hotelltrafikken til Nord-Norge

Besøksutvikling attraksjoner 2012 i fht. 2011

Utenlandske hotellgjestedøgn i Nord-Norge i 2012 var på totalt 544 611 (+10,8 %). Derav 203 848 gjestedøgn 198 090 gjestedøgn 142 673 gjestedøgn

+10,2 % +17,2 % +3,7 %

Ferie-/fritidsgjestedøgn i Nord-Norge i 2012 var på totalt 1 060 899 (+5,0 %). Derav Nordland Troms Finnmark

443 958 gjestedøgn 388 233 gjestedøgn 228 708 gjestedøgn

97 560 gjestedøgn 84 731 gjestedøgn 31 031 gjestedøgn

-0,1 % +10,3 % +6,9 %

Nordnorsk Reiselivsstatistikk.indd 6-1

349 148 gjestedøgn 353 775 gjestedøgn 125 813 gjestedøgn

Grottebadet, Harstad Polaria, Tromsø Fjellheisen, Tromsø Ishavskatedralen, Tromsø Polarbadet, Bardufoss Tromsø Museum, Tromsø 6 største i Troms

204 835 124 929 96 000 91 107 64 950 49 905 631 726

+0,9 % +3,2 % +2,1 % +7,9 % -10,4 % -5,4 % +1,5 %

Cruisetrafikk

Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2012

Totalt var det 393 anløp av cruisebåter i Nord-Norge i 2012. Dette er en økning på 44,5 % i forhold til 2011, mens 338 551 passasjerer til havn representerer en økning på 31,9 %. Alle norske cruisehavner hadde samlet en økning på 23,0 % i antall anløp og 26,1 % i antall passasjerer til havn.

Hurtigruten hadde totalt 439 542 passasjerer om bord i 2012 mot 450 249 i 2011. Dette er en nedgang på 2,4 %, mens antall passasjerer til/fra fordelt på de nordnorske havnene viser en nedgang på 0,5 % i samme perioden. For året totalt ble antall gjestedøgn for rundreiser redusert med 1,7 % og endte på 712 456, mens distansereiser økte med 0,3 % til 377 611. Totalt antall gjestedøgn ble 1 090 067, en reduksjon på 1,0 %. Utfordringer i tredje kvartal førte til reduksjonen, mens vinterhalvåret har hatt god vekst.

Svalbard +8,0 % -13,0 % -19,0 %

Yrkesgjestedøgn i Nord-Norge i 2012 var på totalt 828 736 (+2,9 %). Derav Nordland Troms Finnmark

-3,5 % -5,3 % +2,9 % -0,5 % +11,2 % +11,8 % + 0,3 %

Hurtigruten

Kurs- og konferansegjestedøgn i Nord-Norge i 2012 var på totalt 213 322 (-5,6 %). Derav Nordland Troms Finnmark

121 008 90 000 75 313 70 102 60 122 47 053 463 598

Total passasjertrafikk på 6 476 019 ved flyplassene i Nord-Norge i 2012 er en økning på 2,5 % i forhold til 2011. Norge hadde totalt en økning på 5,3 % fra 2011 til 2012.

+2,7 % +7,8 % -7,9 %

Nordkapphallen, Nordkapp Nordlysbadet, Alta Isbjørnklubben, Hammerfest Juhls Sølvsmie, Kautokeino Alta Museum Varanger Museum KS 6 største i Finnmark

244 309 115 411 82 109 74 775 39 487 21 327 621 505

+3,4 % -11,7 % +14,1 % -6,9 % -17,8 % -19,8 % -2,8 %

Antall overnattinger ved overnattingsstedene i Longyearbyen, inkl. overnattinger på campingplassen var i 2012 totalt 82 849. Dette er en nedgang på 2,2 % i forhold til 2011. Utenlandstrafikken har økt med 12,0 %, mens den norske trafikken har gått ned med 6,3 %. 58,3 % av overnattingene i 2012 var relatert til ferie- og fritidstrafikken, mens kurs-/konferansetrafikken og yrkestrafikken stod for hhv. 26,0 % og 15,7 % av overnattingene. Svalbard hadde 42 anløp av cruiseskip i 2012, det samme som i 2011. Antall passasjerer til havn har økt med 67,9 % fra 22 937 passasjerer i 2011 til 38 500 passasjerer i 2012. Antall passasjerer ved Svalbard Lufthavn var 134 533 i 2012, en økning på 6,5 % i fht. 2011.

Bjarne Riesto - riesto.no www.nordnorge.com

Nordland Troms Finnmark

Nordlandsbadet, Bodø Torghatten, Brønnøysund Lofotr, Vikingmuseet på Borg Galleri Harr/Lofotens Hus, Henningsvær Hurtigrutemuseet, Stokmarknes Lofotakvariet, Storvågan 6 største i Nordland

Luftfart

05.03.13 13:39


Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2012 For 13. år på rad har NHO Reiseliv Nord-Norge utarbeidet «Nordnorsk Reiselivsstatistikk.» Etter at Landsdelsutvalget er nedlagt har NHO Reiseliv Nord-Norge følgende nye samarbeidspartnere i å få bearbeidet og utgitt statistikk for reiselivet i ­landsdelen: Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland ­fylkeskommune, Hurtigruten, Rica Hotels, Thon Hotels og NHO Reiseliv. Statistikken vil finnes i sin helhet i NHO Reiseliv Nord-Norges magasin «Reiseliv i Nord». I denne forkortede publikasjon presenteres de viktigste tallene for 2012. Som grunnlag for analysearbeidet har det vært benyttet ­overnattingsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) tilrettelagt gjennom vårt samarbeid med ­Statistikknett.com, samt Satellittregnskap for turisme og struktur-/ omsetningsstatistikk fra SSB. Oppdaterte sysselsettingsdata fra SSB er innhentet via NORUT. Deler av den økonomiske analysen bygger på beregninger basert på undersøkelser utført av Transportøkonomisk Institutt (TØI). I tillegg er det innhentet statistisk materiale fra organisasjoner og bedrifter. Vi håper at statistikken kan bidra til å klargjøre hvilken betydning reiselivet har for landsdelen, både økonomisk og sysselsettingsmessig. Videre håper vi undersøkelsen og utviklingstrendene kan være grunnlag for både offentlig og privat planlegging og beslutning.

Omsetningen innen reiselivsnæringen i Nord-Norge ­utgjorde i 2012 16,7 milliarder kroner

geir.solheim@nho.no

Nordnorsk Reiselivsstatistikk.indd 2-5

gunnar.nilssen@nhoreiseliv.no

Antall kommersielle utenlandske overnattinger ved hoteller, campingplasser/ hyttegrender og vandrehjem - fylkesvis fordeling

Antall kommersielle overnattinger ved hoteller, campingplasser/hyttegrender og vandrehjem - etter type overnatting 2 500 000

8,6 milliarder kroner 5,8 milliarder kroner 2,3 milliarder kroner

Sysselsettingen innen landsdelens reiselivsnæring, ­utgjorde i 2011

2008

2008 2009

2 000 000

2009

800 000

2010

2010 1 500 000

2011

2011 600 000

2012

2012

1 000 000

453888

400 000

221583

500 000

213380

200 000

88851

0

15 454 sysselsatte

HOTELL

HYTTE/ VANDREHJ.

SESONGCAMP

TELT/VOGN

BOBIL

Fordelt på de enkelte fylkene: Nordland Troms Finnmark

7 781 sysselsatte 5 391 sysselsatte 2 282 sysselsatte

Av dette hadde overnattings- og serveringsnæringen i Nord-Norge 5,6 milliarder kroner i omsetning og 7 569 sysselsatte.

NB! For å ha mest mulig sammenlignbare tall i forhold til andre rapporter og analyser som blir utarbeidet om reiselivsnæringene, har vi i årets analyse valgt å se bort fra reiselivsrelatert varehandel i og med at varehandel ikke inngår i ­definisjonen av hva som er reiselivsnæringer. Videre har vi valgt å tilpasse oss Statistisk Spesifisert statistikk for Nord-Norge finnes også på Sentralbyrå sin revisjon i 2011 av hvilke næringer som inngår i Satelittregnskapet for www.statistikknett.com/nord-norge turisme og dermed fjernet noen perifere «næringer» fra tallgrunnlaget. Dette betyr at de tall som presenteres i årets rapport ikke er direkte sammenlignbare med fjorårets NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS rapport. Dersom vi inkluderer tidligere anslag for reiselivsrelatert varehandel med en Geir Solheim Gunnar Nilssen omsetning på vel 1,9 milliarder kroner i 2011 er beregningen for 2012 på omtrent avdelingsdirektør seniorrådgiver samme nivå som for 2011.

Statistikk for reiselivet i Nord-Norge kan også finnes på: www.nhoreiseliv.no/nordnorge

Samlet utvikling kommersielle utenlandske overnattinger

1 000 000

Fordelt på de enkelte fylkene: Nordland Troms Finnmark

Samlet utvikling kommersielle overnattingsbedrifter etter type overnatting

Hotell Hytte/vandrehjem

0

2008

2009

2010

2011

2012

Endringer 2008-2012

1 773 685

1 769 171

1 850 361

2 041 350

2 102 957

18,6 %

3,0 %

563 105

569 504

574 977

587 760

581 421

3,3 %

-1,1 %

Sesongcamp

142 161

131 252

134 286

138 493

143 847

1,2 %

3,9 %

Telt/vogn

204 739

183 671

154 126

180 510

147 293

-28,1 %

-18,4 %

Bobil Sum Nord-Norge

nordland

Endringer 2011-2012

147 577

151 100

131 887

147 896

146 365

0,8 %

-1,0 %

2 831 267

2 804 698

2 845 637

3 096 009

3 121 883

10,3 %

0,8 %

Hotell sto for 67 % av samlet antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge i 2012, mens 19 % av overnattingene skjedde i hytter/vandrehjem. Resterende antall overnattinger er jevnt fordelt på telt/vogn og bobiler. I forhold til 2011 har antall hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 3,0 % og det har vært en økning på 18,6 % i antall hotellovernattinger fra 2008 til 2012. Antall hytte- / vandrehjemovernattinger har gått ned med 1,1 % fra 2011 til 2012, men har økt med 3,3 % i perioden fra 2008 til 2012. Mens antall bobilovernattinger har hatt en marginal nedgang de siste årene, har det vært en nedgang i antall overnattinger i telt og vogn med 18,4 % fra 2011 til 2012 og på hele 28,1 % i perioden fra 2008 til 2012.

troms

2008

2009

Finnmark

2010

sum Nord-Norge

2011

2012

Endringer 2008-2012

Endringer 2011-2012 - 0,6 %

Nordland

453 888

437 654

443 659

447 145

444 457

-2,1 %

Troms

221 583

201 328

234 639

269 007

293 426

32,4 %

9,1 %

Finnmark

213 380

199 340

201 318

231 007

231 719

8,6 %

0,3 %

Sum Nord-Norge

888 851

828 322

879 616

947 159

969 602

9,1 %

2,4 %

Sum Norge

8 146 324

7 525 174

7 903 186

7 844 241

7 940 468

- 2,5 %

1,2 %

10,9 %

11,0 %

11,1 %

12,1 %

Nord-Norges andel

12,2 % 1,2 % poeng 0,1 % poeng

På utenlandske overnattinger har Nord-Norge hatt en økning siste året på 2,4 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1,2 %. Troms og Finnmark har hatt økning på hhv. 9,1 % og 0,3 %, mens Nordland har gått ned med 0,6 %. I perioden fra 2008 til 2012 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall utenlandske overnattinger på 9,1 %, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2,5 %. Det er Troms som har hatt størst økning med 32,4 %. Finnmark har økt med 8,6 %, mens Nordland har hatt en nedgang på 2,1 %.

05.03.13 13:39

Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2012  
Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2012  

Reiselivsstatistikk

Advertisement