Page 1

APTUM GENERELL PRESENTASJON høst 2011

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 1

14.09.11 14.24


art direction idé brief budsjettering kundemøter oppfølging prosjektlede ging annonsering mottaker avsender konsept b2b kreativitet grafisk des jon produksjon kreativ ledelse ferdigstilling trykk mål kampanjer logo analyse argumentasjon produktprofil fremdriftsplan salg konkurrentana brief budsjettering kundemøter oppfølging prosjektledelse kommunikas mottaker avsender konsept b2b kreativitet grafisk design dm reklamefil kampanjer logo plakater tekst nyskapende identitet grundighet foto kic driftsplan salg konkurrentanalyse merkevarebygging annonsering motta print magasin rådgivning illustrasjon kreativ ledelse ferdigstilling trykk foto kick-off roll up målgruppe analyse argumentasjon produktprofil fre siale medier kreativitet art direction idé brief budsjettering kundemøter o vikling merkevarebygging annonsering mottaker avsender konsept b2b rådgivning illustrasjon produksjon kreativ ledelse ferdigstilling trykk m roll up målgruppe analyse argumentasjon produktprofil fremdriftsplan ggingart direction idé brief budsjettering kundemøter oppfølging prosj varebygging annonsering mottaker avsender konsept b2b kreativitet gra kreativ ledelse trykk mål kampanjer logo plakater tekst nyskapende iden sjon produktprofil fremdriftsplan salg konkurrentanalyse merkevarebyg design dm reklamefilm print magasin rådgivning illustrasjon kreativ ledel identitet grundighet foto kick-off roll up målgruppe analyse argumenta nikasjonsrådgivning sosiale medier kreativitet art direction idé brief bud mediekanaler produktutvikling merkevarebygging annonsering mottak reklamefilm print magasin rådgivning illustrasjon produksjon kreativ le ende identitet foto kick-off roll up målgruppe analyse argumentasjon pro srådgivning merkevarebygging art direction idé brief budsjettering kun produktutvikling merkevarebygging annonsering mottaker avsender ko illustrasjon produksjon kreativ ledelse trykk mål kampanjer logo plaka gruppe analyse argumentasjon produktprofil fremdriftsplan salg konkur sept b2b kreativitet grafisk design dm reklamefilm print magasin rådgiv logo plakater tekst sosiale medier kreativitet art direction brief budsjett foto kick-off roll up målgruppe analyse argumentasjon produktprofil fre siale medier kreativitet art direction idé brief budsjettering kundemøter tutvikling merkevarebygging annonsering mottaker avsender konsept b2 print magasin rådgivning illustrasjon produksjon kreativ ledelse ferdigst foto kick-off roll up målgruppe analyse argumentasjon produktprofil f merkevarebyggingart direction idé brief budsjettering kundemøter opp vikling merkevarebygging annonsering mottaker avsender konsept b2b k produksjon kreativ ledelse trykk mål kampanjer logo plakater tekst nysk argumentasjon produktprofil fremdriftsplan salg konkurrentanalyse m APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 2

14.09.11 14.24


tledelse kommunikasjon mediekanaler produktutvikling merkevarebygk design klargjøring dm reklamefilm print magasin rådgivning illustrasogo plakater tekst nyskapende identitet foto kick-off roll up målgruppe tanalyse kommunikasjonsrådgivning merkevarebyggingart direction idé nikasjon mediekanaler produktutvikling merkevarebygging annonsering mefilm design magasin illustrasjon produksjon kreativ ledelse trykk mål o kick-off roll up målgruppe analyse argumentasjon produktprofil fremmottaker avsender konsept b2b kreativitet grafisk design dm reklamefilm ykk mål kampanjer logo plakater tekst nyskapende identitet grundighet l fremdriftsplan salg konkurrentanalyse kommunikasjonsrådgivning soter oppfølging prosjektledelse kommunikasjon mediekanaler produktutb2b kreativitet grafisk design klargjøring dm reklamefilm print magasin kk mål kampanjer logo plakater tekst nyskapende identitet foto kick-off plan salg konkurrentanalyse kommunikasjonsrådgivning merkevarebyprosjektledelse kommunikasjon mediekanaler produktutvikling merket grafisk design dm reklamefilm design magasin illustrasjon produksjon identitet grundighet foto kick-off roll up målgruppe analyse argumentaebygging annonsering mottaker avsender konsept b2b kreativitet grafisk edelse ferdigstilling trykk mål kampanjer logo plakater tekst nyskapende entasjon produktprofil fremdriftsplan salg konkurrentanalyse kommuf budsjettering kundemøter oppfølging prosjektledelse kommunikasjon ottaker avsender konsept b2b kreativitet grafisk design klargjøring dm iv ledelse ferdigstilling trykk mål kampanjer logo plakater tekst nyskapn produktprofil fremdriftsplan salg konkurrentanalyse kommunikasjonkundemøter oppfølging prosjektledelse kommunikasjon mediekanaler r konsept b2b kreativitet grafisk design dm reklamefilm design magasin lakater tekst nyskapende identitet grundighet foto kick-off roll up målnkurrentanalyse merkevarebygging annonsering mottaker avsender konådgivning illustrasjon kreativ ledelse ferdigstilling trykk mål kampanjer sjettering prosjektledelse design kunst nyskapende identitet grundighet l fremdriftsplan salg konkurrentanalyse kommunikasjonsrådgivning somøter oppfølging prosjektledelse kommunikasjon mediekanaler produkpt b2b kreativitet grafisk design klargjøring dm siden 1974 reklamefilm digstilling trykk mål kampanjer logo plakater tekst nyskapende identitet ofil fremdriftsplan salg konkurrentanalyse kommunikasjonsrådgivning r oppfølging prosjektledelse kommunikasjon mediekanaler produktutb2b kreativitet grafisk design dm reklamefilm design magasin illustrasjon nyskapende identitet grundighet foto kick-off roll up målgruppe analyse e merkevarebygging annonsering mottaker avsender konsept b2b kreaAPTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 3

14.09.11 14.24


__side06

__side14

__side22

__side26

__side50

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 4

14.09.11 14.24


APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 5

14.09.11 14.24


I en bedrift eller organisasjon vil de aller fleste medarbeidere ha en mer eller mindre klar formening om hva de gjør og hvilke fordeler som er forbundet med produktet eller tjenesten de tilbyr. Et viktigere spørsmål, som er vanskeligere å gi et godt svar på, er HVORFOR vi gjør det vi gjør. Hvorfor selge datamaskiner, produsere baderomsinnredning, tilby banktjenester, eller for den saks skyld: hvorfor drive med reklame? Spørsmålet om hvorfor er sentralt fordi det berører forhold som motivasjon, engasjement og skaperglede. De fleste vil si seg enig i at en god kokk må like å lage mat og at en restaurant ikke kan lykkes i kampen om kundene uten at kjøkkensjefen, kokkene og serveringspersonalet drar i samme retning og utstråler glede over jobben de er satt til å gjøre. Entusiasme og en felles forståelse av bedriftens mål og verdier er en forutsetning for å lykkes. Gode resultater skapes i hodene på folk som brenner for det de driver med, og som oppfatter arbeidet de gjør som inspirerende og meningsfullt. Vi i Aptum ønsker å stimulere til kreative prosesser gjennom entusiasme og begeistring for det vi driver med, en motivasjon som stikker dypere enn størrelsen på lønnsslippen og det å ha et sted gå til. Vårt felles mål er å skape gode løsninger for kundene våre, og på den måten overbevise potensielle kjøpere til å velge nettopp deres produkt eller tjeneste.

__side06

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 6

14.09.11 14.24


hvorfor hvordan hva

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 7

14.09.11 14.24


TAAN kreativt Fo GRAFILL Design base > HVorfor |

|

siden 2008

TAAN (Transworld Advertising Agency Network) is one of the world’s oldest, largest and most successful networks of independent advertising agencies. The TAAN network was founded in 1936 in the U.S. and spread to Europe and the Pacific Rim in the 1970’s. Today there are TAAN member agencies operating on every continent, in more than 45 markets worldwide.

> HVorfor |

|

Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon er en interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon.

__side08

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 8

14.09.11 14.24


TAAN is an association of carefully selected, highly talented, independently operated marketing communications agencies in the U.S., Europe, South America and Asia/Pacific. Each TAAN agency is wellrecognized in its home market and represents leading marketers in its area. The TAAN network is built with the concept that shared knowledge and intelligence creates powerful insight in addressing the goals of agencies and marketers throughout the world.

Forum Organisasjonen samler 1 400 fagfolk og studenter på områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design.

sen

> HVorfor |

| siden 2010

Designbasen er et verktøy som hjelper bedrifter til å finne frem til designkompetanse. Designbasen er dessuten et effektivt markedsføringsverktøy for byråer og frilans designere som ønsker å komme i kontakt med nye kunder. Bak tjenesten står Norsk Designråd, Innovasjon Norge, Grafill, KF Designbyråforeningen og Norske Industridesignere (NID).

> HVorfor |

|

siden 2008

Kreativt Forums bedriftsmedlemmer oppfyller foreningens kvalifikasjonskrav på områder som fag, økonomi, markedsrett, etikk og media. Foreningens visjon er å skape verdens fremste miljø for kreativ kommersiell kommunikasjon. Med fremste mener vi at miljøet ligger klart foran og er toneangivende innenfor idé, utforming og kreativitet – hvilket blir bevist blant annet ved internasjonale konkurranser, rankinger og redaksjonell omtale. Vi skal representere et miljø andre lands kommunikatører ser opp til, respekterer og oppsøker for å lære mer. Med miljø mener vi samspillet og dialogen innenfor og mellom de ulike menneskene og grupperingene som finner et naturlig samlingspunkt i Kreativt Forum. Med kreativ kommersiell kommunikasjon mener vi betalte oppdrag der budskap blir profesjonelt formidlet ved hjelp av kreativitet.

> HVILKE |

| 2009

design • samfunnsansvar: kampanje for en tryggere julebordsesong i taxikøen

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 9

14.09.11 14.24


__side10

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 10

14.09.11 14.24


Faglig lidenskap og et smittende engasjement er en fellesnevner for “aptumistene” Aptum forstår hvordan vi ønsker å fremstå

gjennomarbeidede konsepter. Aptum er også

som bedrift, og opptrer i alle sammenhenger

meget ekspeditte, leverer på avtalt tid og evner

svært profesjonelt og løsningsorientert. Faglig

å stå løpet ut i arbeidet med små og store pro-

lidenskap og et smittende engasjement er en

sjekter. Disse egenskapene verdsetter vi høyt,

fellesnevner for ”aptumistene”, og byrået har

og har hatt stor betydning i utviklingen av det

gjennom flere år vært en verdifull sparringpart-

gode og nære kundeforholdet oss imellom.

ner for oss i arbeidet med å utvikle kreative og

> HVem |

|

Tone Foss By • Daglig Leder i Foss fabrikker AS

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 11

14.09.11 14.24


__side12

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 12

14.09.11 14.24


> HVILKE |

| 2010

foto • dekor for UiA Campus Grimstad

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 13

14.09.11 14.24


__side14

Samfunnet er i rask endring, og vår bransje

meningsfylt og engasjerende innhold.

er intet unntak. Endrede, og hurtig skiftende,

Et annet kjennetegn ved tiden vi lever i, er at det

medievaner i befolkningen, innebærer at gårs-

ikke lenger kreves spesialisert utdanning eller

dagens “sannheter” om hva som er god rek-

kompetanse for å produsere forskjellige typer rek-

lame forandrer seg i takt med den nye medie-

lamemateriell.

virkeligheten.

Hjemmesider kan designes på gutterommet.

Denne utviklingen krever stadig

nye svar og andre måter å jobbe på.

Photoshop gjør bildebehandling både enkelt og

Kommunikasjon i det 21. århundre betinger

lett tilgjengelig og det finnes en rekke tilbydere av

kunnskap om hva disse endringene innebærer og

standardiserte trykksaker som er konkurranse-

HVORDAN vi kan treffe målgruppen i masse-

dyktige både hva pris og kvalitet angår.

kommunikasjonens tidsalder med interessant,

Som en konsekvens av at flere har lært seg og

> HVILKE |

| 2009

design • logo og design profil for LISA, et EU-prosjekt for landsbygdutvikling i Skandinavia

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 14

14.09.11 14.24


behersker teknikker som reklamebyråene tidligere var alene om å tilby, har det for Aptums del vokst frem en forståelse av at vi i større grad må rette fokus på vår kjernekompetanse: å utvikle strategiske og helhetlige konsepter som skal forsterke fordelene og omdømmet knyttet til kundens unike produkt eller tjeneste. Strategisk rådgivning og kreativ konseptutvikling er det vi kaller

MAGIC – erfarings- og kunnskapsbaserte løsninger som skaper avkastning for kunden over tid, kjennetegnet av høy grad av kundeinvolvering i idéprosessen. På den andre siden har vi

LOGIC. Her er graden av kun-

deinvolvering lavere, og arbeidsprosessen er mer rettet mot produksjon og utøvelse av spesifikke, standardiserte oppgaver. Kvaliteten i utførelsen av Magic og Logic er den samme; godt håndverk, smidige løsninger og effektiv utøvelse er og vil alltid være Aptums rettesnor overfor våre kunder. Forskjellen ligger i at vi på denne måten får utnyttet våre egne – og våre kunders – sterke sider på en bedre og smartere måte.

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 15

14.09.11 14.24


Effekt Spesialisert Fleksible ressurser Unik Skreddersydd Oppfinnsomhet Idéskaping Prosjektledelse Løsninger Rådgivning Respons Ferdiggjøring Oppgavebetjening Utøvelse Produksjon Standardisert Kopierbar Definerte ressurser Lett tilgjengelig Effektivitet

__side16

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 16

14.09.11 14.24


APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 17

14.09.11 14.24


__side18

> HVILKE |

| 2009

art direction/foto • rekrutteringskampanje for teknisk sektor

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 18

14.09.11 14.24


APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 19

14.09.11 14.24


Aptum har

__side20

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 20

14.09.11 14.24

f


r

forståelse for at gode prosesser gjøres i fellesskap Gode løsninger krever et godt samarbeids-

i den sammenheng bidratt med kreative, hel-

klima. Banken har samarbeidet med Aptum i en

hetlige løsninger som vi kjenner oss igjen i og

årrekke, og forholdet oss i mellom bygger på

kan identifisere oss med. Byrået har bistått oss

gjensidig tillit. Aptum har forståelse for at gode

på mange plan, med alt fra spennende annon-

prosesser gjøres i fellesskap, der det gjennom

sekampanjer, kinoreklame og visuell profiler-

en åpen dialog og meningsutveksling utvikles

ing, til utvikling av ny logo, design av bankens

nye, gjennomtenkte ideer. Aptum forstår bank-

hjemmesider og ansvar for redaksjonell produk-

en og hvordan vi ønsker å framstå utad, og har

sjon av bankens kundemagasin, Skillingen.

> HVem |

|

Kenneth Engedal • Assisterende banksjef

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 21

14.09.11 14.24


Aptum Kommunikasjon består av 13 medarbeidere, alle med forskjellig bakgrunn, erfaring, utdannelse og kompetanse. Vår fellesnevner er gleden og engasjementet vi legger i å utvikle effektive, kreative konsepter. Vi skaper gode, selgende kommunikasjonsløsninger og utvikler sterke merkevarer basert på den enkelte kundes behov og identitet. Vårt hovedfokus er å utvikle solide og langsiktige relasjoner til kundene våre. Utviklingen av kreative, selgende konsepter skapes i et nært samspill med kunden, der det gjelder å identifisere et tydelig og felles forståelse av bedriftens identitet; hva som gjør produktet eller tjenesten unik og dermed relevant for sluttbrukeren der ute. Vår kundeportefølje omfatter et vidt spekter av bedrifter og institusjoner, både med et regionalt og nasjonalt nedslagsfelt.

__side22

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 22

14.09.11 14.24


> HVILKE |

| 2007-2010

redaksjonell design • årsrapporter

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 23

14.09.11 14.24


APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 24 G O

O

L

G O

O

L

G O

O

L

E D

N

IG

S

E

D

E D

N

IG

S

E

D

E D

N

IG

S

E

D

Y

B

Y

B

Y

B

G O

O

L

E S

D

D

E

IG N Y

B

LANDSBYGDSUTVIKLING I SKANDINAVIA

EYDE 14.09.11 14.24

L O

O

O

O

G

G

G

L O

L O

E

IG

S

D

D

D

E

N

L E

E

N

Y

T

IG

S

S

D E

R

D E

Y

B

Y

B

Y

B

L O

L O

G

G

O

O

D E

D E

IG

S

IG

S

E

N

E

N

D

D

B

B

Y

Y


APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 25 14.09.11 14.24 G O

O

L

D

E

N

IG

S

E

D

Y

B

L

L

L

O G O

O G O

O G O

D

D

D

E D

N

IG

E S

E D

N

IG

E S

E D

N

IG

E S

Y

B

Y

B

Y

B

L

G O

O

O G O

G O

O

L

L

D

D

E

N

IG

E S

D

E

L

Y

T

S

D

E

N

IG

E S

R E

D

Y

B

Y

B

Y

B

L O

G

O D E

D

D

E

N

E

N

IG

S

IG

S

Y

B

Y

B

L O

L O

L O

G

G

G

O

O

O

D E

D E

D E

IG

S

IG

S

E

N

E

N

D

D

D

D

E

N

E

N

IG

S

IG

S

B

B

Y

Y

Y

Y

B

B


__side26

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 26

14.09.11 14.24


> HVILKE | Statens vegvesen | 1985 art direction/tekst • holdningskampanje, kåret til årets avisannonse

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 27

14.09.11 14.24


APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 28

14.09.11 14.24


APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 29

14.09.11 14.25


__side30

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 30

14.09.11 14.25


> HVILKE | design • logo

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 31

| 2010

14.09.11 14.25


__side32

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 32

14.09.11 14.25


> HVILKE |

| 2009/2010

design/foto • visuelt utrykk og program

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 33

14.09.11 14.25


__side34

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 34

14.09.11 14.25


APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 35

14.09.11 14.25


__side36

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 36

14.09.11 14.25


> HVILKE |

| 2010

design/illustrasjon/grafisk produksjon • hovedkatalog

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 37

14.09.11 14.25


__side38

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 38

14.09.11 14.25


> HVILKE |

| 2010

web design/sosiale medier • elementer for nettbruk

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 39

14.09.11 14.25


__side40

> HVILKE | kulturnatta | 2010 design/illustrasjon • plakat

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 40

14.09.11 14.25


> HVILKE |

| 2010

art direction/illustrasjon • kursinvitasjon

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 41

14.09.11 14.25


__side44

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 42

14.09.11 14.25


> HVILKE |

| 2007

foto • inspirasjonsbilder til årsrapport

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 43

14.09.11 14.25


__side46

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 44

> HVILKE | diverse kunder | 2009/2010 redaksjonell design/foto/tekst • kundemagasiner

14.09.11 14.25


APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 45

14.09.11 14.25


__side48

> HVILKE |

| 2010

idé/design • iPhone-applikasjon utviklet i samarbeid med GoMobile. Over 40.000 nedlastinger per nov. 2010

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 46

14.09.11 14.25


www.sia.no

SIA HELSE BOKHANDEL BOLIG BARNEHAGE KULTUR KAFE

t e v i l t n e d tu s å p e g r a f Vi setter

> HVILKE |

| 2009

SiA er velferdsog kulturorganisasjonen for design • materiell til messestand studentene på Sørlandet

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 47

SiA er til for å skape trygghet og trivsel i livet rundt studiene, slik at studentene skal ha et best mulig utgangspunkt for å gjøre det bra. SiA har barnehager, boliger, kafeer, studenthus,

14.09.11 14.26


__side50

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 48

14.09.11 14.26


RÅDGIVNING Tulla Wahlstedt daglig leder / kommunikasjonsrådgiver Beate Vollen van Dijk konsulent Per Kristofer Wahlstedt prosjektleder Ida Rosåsen sekretær

VISUELT Erik Garaventa kreativ leder Øivind Nyvoll senior AD Jan Thomas Upsahl AD Heidi Skaar AD Ann Lisbeth Mangseth grafisk designer Thomas Garaventa grafisk designer Jon-Petter Thorsen fotograf

VERBALT Erlend Tollevik tekstforfatter Jørn Arnold Jensen tekstforfatter / rådgiver

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 49

14.09.11 14.26


__side52

> HVem |

| siden 1978

Tulla Wahlstedt • daglig leder tulla@aptum.no

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 50

14.09.11 14.26


AWARDS:

GLOBAL: 2000 finalist: 2000, 2004

KEY AWARD GOLD: 2000

> HVem |

RX CLUB SILVER: 2001 award of excellence: 1999, 2000, 2002, 2004

HAAG BRONZE: 1999

TARGA ORO award of excellence: 2003

| siden 2005

Erik Garaventa • kreativ leder • Autorisert Medlem erik@aptum.no

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 51

14.09.11 14.26


__side54

> HVem |

| siden 2011

Beate Vollen van Dijk • konsulent beate@aptum.no

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 52

14.09.11 14.26


> HVem |

| siden 2002

Per Kristofer Wahlstedt • prosjektleder pkw@aptum.no

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 53

14.09.11 14.26


__side56

> HVem |

| siden 1996

Jørn Arnold Jensen • tekstforfatter /rådgiver jorn@aptum.no

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 54

14.09.11 14.26


> HVem |

| siden 2007

Erlend Tollevik • tekstforfatter erlend@aptum.no

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 55

14.09.11 14.26


__side58

> HVem |

| siden 2000

Øivind Monsen Nyvoll • senior AD on@aptum.no

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 56

14.09.11 14.26


> HVem |

Jan Thomas Upsahl • AD jan@aptum.no

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 57

| siden 2004

14.09.11 14.26


__side60

> HVem |

Heidi Skaar • AD heidi@aptum.no

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 58

| siden 2010

14.09.11 14.26


> HVem |

| siden 2006

Ann Lisbeth Mangseth • grafisk designer ann.lisbeth@aptum.no

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 59

14.09.11 14.26


__side62 54

> HVem |

| siden 2010

Thomas Garaventa • grafisk designer thomas@aptum.no

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 60

14.09.11 14.26


> HVem |

| siden 1999

Jon-Petter Thorsen • fotograf jon.petter@aptum.no

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 61

14.09.11 14.26


__side64

> HVem |

Ida Rosåsen • sekretær ida@aptum.no

APTUM_byråpresentasjon_okt2011.indd 62

| siden 2009

14.09.11 14.26


kongensgate 20 • p.b. 695 4666 Kristiansand

tlf. 38 10 30 50

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 63

14.09.11 14.26


www.aptum.no

APTUM_byraĚŠpresentasjon_okt2011.indd 64

14.09.11 14.26

Aptum Communication  

agency presentation

Advertisement