Page 1

Styrets beretning for 2015 Fra mai til november 2015 har Stjørdal Høyres styre bestått av:         

Erik Fløan, leder Rune Larsen, nestleder Renate Trøan Bjørshol, kasserer Ole Andreas Aftret, kampanjeleder Veronica Lorentzen Drivstuen, styremedlem Ole Hermod Sandvik, gruppeleder/varaordfører Christoffer Dahl, leder i Unge Høyre, til oktober August Dybvad Grøntvedt, leder i Unge Høyre, fra oktober Lillian Solstad, leder i Senior Høyre

Foruten de styremedlemmer som er medlemmer av kommunestyret, har leder vært til stede på gruppemøtene. Leder er fast medlem av fylkestinget. Kommunestyregruppen har vært orientert om viktige styresaker, og arbeidet samlet i valgkampen. I februar 2015 oppnevnte styret et valgkamputvalg: 

Ole Andreas Aftret, leder

Ole Hermod Sandvik

Renate Trøan Bjørshol

Geir Falck Anderssen

Veronica Lorentzen Drivstuen

Rune Larsen

I august 2015 oppnevnte styret et forhandlingsutvalg:   

Ole Hermod Sandvik Geir Falck Anderssen Rune Larsen

Kampanjearbeid Kampanjeleder Ole Andreas Aftret og foreningsleder Erik Fløan har avgitt sin felles evaluering av valgkampen til styret, kommunestyregruppen og fylkets arbeidsutvalg. Stjørdal Høyre la vekt på direkte velgerkontakt i valgkampen. Vi besøkte 2 246 husstander, et svært godt resultat. Det trengs likevel en større gruppe av medlemmer som bidrar til å gå på husbesøk. Det ble holdt stand under Stjørdalsmartnan før fellesferien og de siste seks lørdagene før valget i sentrum av Stjørdal. Det ble også gjennomført én pendleraksjon ved Stjørdal stasjon i den siste uken før valget. Medlemmenes oppmøte på stands i sentrum var gjennomgående godt.

1


Vi fikk låne en varebil fra Motor-Trade Trondheim som ble brukt til lagring og frakt av valgkampmateriell. Vi kjøpte dekorasjon av bilen med partilogoer og montasjer av de fem fremste kommunestyrekandidatene. Valgkampbilen lettet arbeidet for valgkampmedarbeiderne betydelig. Nord-Trøndelag Høyre holdt sin valgkampåpning på torget den 8. august, med statsminister Erna Solberg, fylkesordførerkandidat Jahn Winge og ordførerkandidat Ole Hermod Sandvik som talere. Arrangementet ble vurdert som meget vellykket. På tross av nasjonale trender gikk Høyre kun tilbake med 43 stemmer og 1,1 prosentpoeng til 14,7 %, noe som må regnes som et svært godt valgresultat. Til tross for at Høyre er nest største borgerlige parti, er det intet parti som taper færre stemmer, sammenlignet med forrige valg. Kommunestyrevalgene i 2011 og 2015 er de eneste der Stjørdal Høyre har fått over 1 600 stemmer. Valgresultatet bidro til å sikre det borgerlige flertallet, og Ole Hermod Sandvik kunne gjenvelges til varaordfører.

Tradisjonelle og sosiale medier Stjørdal Høyre har flere godt profilerte kommunestyrerepresentanter, i særlig grad vår varaordfører og ordførerkandidat Ole Hermod Sandvik. Styret og kommunestyregruppens mediearbeid har helst vært rettet imot lokalavisene Stjørdalens Blad og Stjørdals-Nytt. Medlemmer som bruker Facebook, blir invitert til en lukket gruppe. Den ble opprinnelig opprettet som en kampanjegruppe i mars 2015, men vurdert som en stor nok suksess til at den ble videreført etter valget. Det er lagt til ca. 50 medlemmer i gruppen, som er ment for uformell kommunikasjon mellom medlemmene om kommende aktiviteter. Dette har bedret informasjonsflyten. Stjørdal Høyre har en egen Facebook-side, som er ment for utadrettet kommunikasjon. Siden blir i all hovedsak brukt til å profilere våre lokale arrangementer og medieutspill, og oppnår god spredning. Gjennom valgkampen ble det også benyttet betalt kommunikasjon gjennom Facebook-siden, noe som resulterte i at innleggene fikk stor rekkevidde. Fra 1. juni til 14. september økte antallet likes på Facebook-siden fra 227 til 394. Per 19. november følges siden av 410 personer.

Verving og medlemspleie Medlemmene er Høyres ubestridt største stemmesankere, fordi de identifiserer seg sterkere med partiet, og får et jevnt tilsig av informasjon fra partiet om aktuelle saker. Ved utgangen av 2014 var det 140 registrerte medlemmer av Stjørdal Høyre, hvorav 117 hadde betalt kontingent. Dette var en nedgang på 15 kontingentbetalende medlemmer fra 2013, og noenlunde samme nivå som i 2011. Per 20. november 2015 er det 160 registrerte medlemmer, hvorav 113 betalende. Det er ryddet mye i registeret, men aktive e-postadresser mangler stadig til ca. 30 medlemmer. Det er en tydelig sammenheng mellom e-postregistrering og kontingentinnbetalinger. Høyre og Senior Høyre har felles medlemsregister. Unge Høyre har sitt eget register, og inngår ikke i tallene for Stjørdal Høyre. Stjørdal Unge Høyre hadde i overkant av 30 kontingentbetalende medlemmer i 2014. Stjørdal Høyre har vært den største kommuneforeningen i fylket i noen år, foran Levanger Høyre og Steinkjer Høyre. Sammenlignet med andre kommuneforeninger i fylket er betalingsandelen og trofastheten blant 2


medlemmene i Stjørdal Høyre rundt gjennomsnittet.

Økonomi Stjørdal Høyre er bedt av sin bankforbindelse om å registrere sin virksomhet i Enhetsregisteret. Dette vil forenkle overdragelsen av Stjørdal Høyres bankkonti til fremtidige kasserere. I påvente av dette har den foregående kassereren Grete Falck Anderssen i praksis vært virksom i vervet. Valgkampen har vært kostbar for Stjørdal Høyre. Det skyldes for en stor del innkjøp av mye nytt valgkampmateriell, som erfaringsmessig blir brukt i flere valgkamper på rad, og design og trykk av et omfattende program. Det er nødvendig å øke antallet kontingentbetalende medlemmer og helst finne flere inntektskilder, som H:partner og sponsorbidrag, for å stabilisere inntektene til foreningen mer i tråd med de ambisjonene vi har for kampanjeaktivitet og medlemspleie.

3

Årsberetning Stjørdal Høyre 2015  
Årsberetning Stjørdal Høyre 2015  
Advertisement