Page 1

! !

! ! terug naar start onderzoeksdocument

!

! ! ! !

Minor Digital Media Production Erik Diekstra 480066


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2


! Samenvatting ! Een aantal decennia geleden is de digitale revolutie gestart. De komst van de computer heeft invloed op eigenlijk alles. Zo ook op het drukken van boeken oftewel papier publicaties. Ieder huishouden heeft een tekstverwerker, opmaaksoftware en een printer om de publicatie te vermenigvuldigen. Door de komst van het internet is het niet meer nodig om een publicatie te vermenigvuldigen op papier om een grote groep mensen te bereiken. Door de komst van technische tools en het wereld wijde web is het voor iedereen mogelijk, vrijwel kosteloos, te publiceren en grote groepen mensen te bereiken.

! !

In dit onderzoek ga ik opzoek naar ver-eisten voor het hervormen van de hedendaagse krant.

Bij het hervormen van publiceren van nieuwsmedia in een digitale wereld kan er onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende zaken. De journalist en de uitgever. Of anders gezegd de maker en de infrastructuur. Ik dit onderzoek heb ik mij helemaal gericht op de infrastructuur. Ontwerpers en ontwikkelaars worden vaak als ’leverancier’ gezien, die - als alles bedacht en beklonken is - nog even de website moeten ’leveren’. Bij het aanbieden van digitale nieuwsmedia is dit absoluut anders. Juist de infrastructuur bepaald hoe brokjes informatie de lezer bereiken.

!

Nieuwsmedia organisatie’s lopen vast in hun huidige systemen. De transformatie van oude werkwijze naar een nieuwe manier van content aanbieden is een ingewikkelde opgave gebleken.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Hoe zou een nieuwe manier van infrastructuur voor digitale nieuwsmedia er uit kunnen zien?

!3


!4


! !

!

Inhoudsopgave Samenvatting

3

Inhoudsopgave

5

Inleiding

7

Context van de opdracht

8

Beschrijving van het probleem

9

Probleem definitie

10

Segmentatie

11

Hoofdvraag

11

Deelvragen

11

Onderzoeksopzet

12

Bevindingen

13

Site Objectives

13

Environment Analysis

17

User Analysis

24

Scope

27

Experts

!5

28

Hoog&Diep Rotterdam

28

Marie-JosĂŠ Lampe (Hogeschool Rotterdam)

29

Wendy Snoek (Kossman.dejong Amsterdam)

29

Conclusie

30

Discussie

32

Bronvermelding

33


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6


! ! ! ! ! Inleiding

! ! !

de Botton, A. (2014). HET NIEUWS een gebruiksaanwijzing. Er zit geen handleiding bij, want het zou de gewoonste, gemakkelijkste, natuurlijkste, meest alledaagse activiteit ter wereld moeten zijn, zoals ademen of met je ogen knipperen. Na een tussentijd, meestal niet langer dan een nacht (en vaak veel korter; in een erg rusteloze stemming halen we misschien tien minuten of een kwartier), onderbreken we wat we doen om te kijken of er nieuws is. We zetten ons leven in de wacht om de volgende dosis essentiĂŤle informatie te ontvangen over alle belangrijke prestaties, rampen, misdaden, epidemieĂŤn en romantische verwikkelingen die de mensheid waar ook op aarde ten deel zijn gevallen sinds de vorige keer dat we even keken. (p. 11)

!

Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws. En willen we willen niets liever dan op de hoogte zijn. Vele decennia lang werd het nieuws ons aangereikt doormiddel van drukwerk, radio en televisie. Maar in een veranderende digitale-internet-wereld vraagt het aanbod van nieuws om een nieuwe benadering. Hoe kunnen het aanbod van nieuws opnieuw vormgeven en wat zijn de wensen waaraan dit moet voldoen? Dit document is een onderzoek naar hoe we nieuws op een digitaal interactieve wijze kunnen presenteren.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !7


Context van de opdracht

!

Sinds de boekdrukkunst die in de 16e eeuw vorm heeft gekregen zijn er eeuwenlang boeken, kranten en tijdschriften gedrukt op papier. Het was niet meer nodig om een boek over te schrijven om het te vermenigvuldigen. Het werd door de techniek eenvoudig in grote oplage je teksten te verspreiden. Eeuwenlang is dit de standaard geweest en iedereen was hier volledig content mee. Boeken werden verzameld en in kasten opgeslagen en tentoongesteld. De krant kocht je in een kiosk of hij werd door de postbode in je brievenbus gestopt.

!

Een aantal decennia geleden is de digitale revolutie gestart. De komst van de computer heeft invloed op eigenlijk alles. Zo ook op het drukken van boeken oftewel papier publicaties. Ieder huishouden heeft een tekstverwerker, opmaaksoftware en een printer om de publicatie te vermenigvuldigen. Door de komst van het internet is het niet meer nodig om een publicatie te vermenigvuldigen op papier om een grote groep mensen te bereiken. Door de komst van technische tools en het wereld wijde web is het voor iedereen mogelijk, vrijwel kosteloos, te publiceren en grote groepen mensen te bereiken.

!

Deze ontwikkelingen vormen een bedreiging voor alle soorten drukwerk. De oplages van magazines nemen af en de krant verkeerd in zwaar weer. Ik vind het interessant om te zien dat iets wat eeuwenlang als vanzelfsprekend wordt ervaren, in een aantal jaar zo onder druk kan komen te staan.

!

Makers en uitgevers zijn zich zeer bewust van deze bedreiging. Zij zijn bezig met het heruitvinden van het aanbieden van informatie die voorheen op print de lezer bereikte. Omdat dit voor iedereen een compleet nieuw werkveld is heeft nog niemand een eenduidig antwoord. De afgelopen jaren zijn er vele experimenten gedaan die mogelijk een antwoord zouden kunnen zijn op de vraag; wat is de toekomst van digitaal publiceren? Opvallend is dat veel voorstellen een sterke relatie hebben met de kenmerken van geprinte publicaties. Dit is zeer begrijpelijk. Eeuwenlang heeft een bepaald model gewerkt. Wij kennen eigenlijk alleen maar dat ene model. De herbeschouwing hiervan vraagt om innovatie en een totaal nieuwe benadering.

!

Als mensen iets nieuws willen ontwerpen hebben zij een sterke neiging te denken vanuit het oude. Zo leek de eerste auto op een koets. Tegenwoordig is de auto geĂŤvalueerd in een totaal andere object dan een koets. Dit zelfde geldt voor veel van de huidige voorstellen rondom digital publishing. Op een digitaal platform zijn we snel geneigd de kenmerken van een boek of krant na te bootsen. In iPad applicaties of eReaders kan er bijvoorbeeld de bladzijde worden omgeslagen terwijl we het tijdperk van de bladzijde nu net aan het verlaten zijn.

! !8


Beschrijving van het probleem

!

Zoals in de context van de opdracht is beschreven staan we op een punt waarbij vele makers en uitgevers opzoek zijn naar een vorm waarin zij hun teksten, fotografie, tekeningen en andere soorten publicaties op een digitale manier kunnen aanbieden. Wat wil de huidige consument? Is een krant of tijdschrift Ăźberhaupt nog wel van deze tijd?

!

Het probleem is dat de consument afstand doet van geprinte tijdschriften en kranten. Hij is niet meer bereid hier geld voor uit te geven, op uitzonderingen nagelaten. Een ander probleem is, dat de consument de voorstellen van digitaal publiceren ook niet omarmt. De abonnementen op digitale tijdschriften en kranten zijn minimaal. We hebben dus een situatie waarin zowel het oude als het huidige nieuwe allebei niet echt aan de gebruikersbehoefte voldoen.

!

Wat wil de gebruiker? Wat wil de maker? Wat wil de uitgever? Het probleem bij dit soort vragen is dat eigelijk niemand weet wat hij of zij wil. Hoe kan iemand aangeven dat hij iets wil als het nog moet worden uitgevonden? Er is niemand geweest die 20 jaar geleden zei dat hij graag een iPad wilden hebben.

!

Hoe kunnen redactie’s van tijdschriften en kranten op een nieuwe wijze hun content naar de consument brengen. Belangrijk is te vermelden dat dit onderzoek niet gericht zal zijn om de inhoudelijke content, maar op de wijze waarop de content de gebruiker bereikt.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9


!10


Probleem definitie

!

Segmentatie Het onderwerp van dit onderzoek is groot. Er zijn vele (bij)zaken die allemaal vragen om een eigen gedegen onderzoek. Om niet te verdrinken ben ik opzoek gegaan naar afbakening. Ik zal mij uitsluitend richten op het onderzoeken van de eisen waaraan de digitale ’infrastructuur’ (applicatie, software, website) zal moeten voldoen. De infrastructuur is dan de (digitale) ’vervanger’ van de geprinte versie.

! ! Hoofdvraag !

Nieuwsmedia organisatie’s lopen vast in hun huidige systemen. De transformatie van oude werkwijze naar een nieuwe manier van content aanbieden is een ingewikkelde opgave gebleken. Waaraan moet een nieuwe manier van infrastructuur voor digitale nieuwsmedia voldoen?

! ! Deelvragen ! 1.

Wat is het doel van digitale infrastructuur van nieuwsmedia? (site objectives)

2. Hoe ziet de huidige digitale infrastructuur van nieuwsmedia in elkaar? (environment analysis) 3. Wie zijn de gebruikers van een digitale infrastructuur van nieuwsmedia? (user analysis) 4. Wat zijn de requirements voor een digitale infrastructuur van nieuwsmedia? (scope)

!

Door een antwoord te krijgen op deze vier deelvragen kan een antwoord worden gevonden voor een goed ontwerp voor een nieuwe wijze van digitaal nieuws presenteren.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11


Onderzoeksopzet

!

Het onderzoek in dit document is voornamelijk tot stand gekomen doormiddel van research rondom het thema ’een nieuwe manier van infrastructuur voor digitale nieuwsmedia’. Deze research is voornamelijk literatuur gericht. Het onderzoek is een verzameling van kennis, meningen en ander gerelateerd onderzoek rondom de toekomst van digitaal publiceren. Dit document is een verslaglegging van mijn speurtocht in de grote hoop informatie rondom dit thema. Ik heb geprobeerd het belangrijkste er uit te tillen en samen te brengen. Allerlei gerelateerde zaken heb ik geprobeerd aan te snijden. Gaande weg in het onderzoek (en in dit document) kom ik op een voor mij essentieel punten. Deze bevindingen zal ik markeren om er later in de conclusie op terug te komen.

!

Methode Om het onderzoek te structureren heb ik gekozen voor een methode (User Centered Design) bedacht door software ontwikkelaar Jesse James Garrett. De methode hanteert een aantal fases. Door het doorlopen van deze fases van onderaf naar boven (zie onderstaande afbeelding) kan een abstract probleem concreet worden en uiteindelijk leiden tot een compleet design. Dit document is voornamelijk gericht te onderzoeken wat de requirements zijn voor een digitale infrastructuur van nieuwsmedia. Dit zijn onderzoek vindt voornamelijk plaats in de strategy en scope fases van de methode van Jesse James Garrett.

!

Al de requirements zullen worden toegepast in twee modellen. Namelijk: - MoSCow methode - SWOT analyse

!12


Bevindingen

! ! Site Objectives !

Bij innovatie is een gewenste situatie lastig te definiëren. Ondanks dat is het belangrijk bij het ontwerpen van nieuwe (digitale)producten om de doelstellingen duidelijk te maken. Wat zijn belangrijke zaken om rekening mee te houden?

!

Digitaal communicatie De digitalisering van de media leidt ertoe dat digitale communicatie mogelijk wordt gemaakt. Als er sprake is van verwerking van digitaal geproduceerde teksten op digitale wijze, dat wil zeggen vanaf het beeldscherm, dan spreken we van digitale communicatie. Er zijn drie fasen van digitale communicatie te onderscheiden, namelijk: 1.

productie van informatie

2. opslag en distributie van informatie. (dit is het punt waarop ik mij richt) 3. verwerking van informatie door de gebruiker.

!

Angst voor nieuwe media en digitale communicatie (ARIA-patroon) De reacties op de invoering van nieuwe media als bijvoorbeeld internet en virtual reality lopen vaak uiteen van pessimisme en doemdenken tot totale euforie. De een ziet in de komst van de nieuwe media de naderende ondergang van de huidige kranten en tijdschriften en daarmee de ondergang van de beschaving, terwijl de ander, een geheel nieuwe wereld van ongekende mogelijkheden voor zich open ziet gaan.

!

Dit is een bekend gegeven bij vernieuwing, Volgens het ARIA-patroon bestaat de ontwikkeling van nieuwe media over het algemeen uit vier fasen: - Amazement: verbazing en bewondering voor het nieuwe medium.
 - Resistance: weerstand.
 - Imitation: elk nieuw medium kan niet anders dan uitingen van een ander medium imiteren.
 - Authenticity: media ontwikkelen eigen specifieke kenmerken en ontdekken eigenaardigheden waardoor ze zich weten te onderscheiden van bestaande media. In eerste instantie is de mens, die met iets totaal nieuws geconfronteerd wordt, totaal overdonderd door de mogelijkheden van het nieuwe medium (Amazement). Denk aan de reactie op de eerste bewegende beelden, of de fascinatie voor de eerste mobiele telefoon. Als de mens eenmaal van de eerste verwondering bekomen is, groeit de weerstand (Resistance). Men gaat zich vragen stellen. Hebben we dit medium überhaupt wel nodig? Welke

!13


veranderingen zal het medium met zich meebrengen? Zal het een bedreiging vormen voor de bestaande media en daarmee voor de cultuur in haar geheel? Wanneer men vervolgens toch van het medium gebruik gaat maken, gaat men eerst door een soort imitatiefase, waarbij de gewoontes en gebruiken die eerst voor het oude medium golden, nu toegepast worden op het nieuwe medium (Imitation).

!

Discoverabilitity Er zijn online platformen waarbij je losse artikelen kunt kopen. Bij al die diensten is er wel een nieuw probleem ontstaan. Hoe weet je namelijk als consument welk artikel wel en welk artikel niet de moeite waard is om te lezen? Om te kopen zelfs? Met de keuze voor een papieren krant (op basis van inhoudelijke of ideologische redenen) hoefde je voorheen niet na te denken over het terugvinden van losse artikelen. Een redactie bepaalt immers wat er aan artikelen geplaatst wordt en als lezer sloeg je eenvoudigweg alle artikelen over die je niet interessant leken. Nieuwsartikelen hebben niet voor niets (grote) koppen. Ze zijn er om je aandacht te trekken en je met één oogopslag duidelijk te maken waar een artikel over gaat. Gooi alle losse artikelen uit meerdere kranten en magazines op één hoop en dan kun je weliswaar (alleen) betalen voor de artikelen die je interessant vindt, maar het wordt vele malen lastiger om kaf van koren te scheiden en de voor jou interessante artikelen te vinden. De discoverability van nieuwsartikelen staat ineens centraal bij deze nieuwe modellen van nieuws aan de man brengen. Het vermogen van een artikel om gevonden te worden want je hebt niets aan goede content als niemand het herkent of het kan terugvinden.

!

Content curatie Het selecteren en filteren van aanbod in content ten behoeve van een specifieke doelgroep begint vaak nog steeds met een vorm van redactioneel proces maar verschuift ook door naar de socialmediaplatformen waar mensen nieuws delen met hun volgers, vrienden of kringen. De Correspondent is een zeer goed voorbeeld hiervan: ze streven er naar om dagelijks enkele kwalitatief hoogstaande artikelen te produceren (in plaats van vele tientallen) en moedigen hun abonnees juist aan om artikelen te delen via social media. Die artikelen zijn vervolgens gratis te lezen vanuit de gedachte dat de eigen artikelen de beste reclame voor hun site zijn. Zowel de Correspondent als alle gebruikers die hun artikelen delen en verspreiden dragen bij aan de discoverability van de artikelen. En laten op deze manier duidelijk de toegevoegde waarde van het model zien. Dat de Correspondent hun eigen artikelen ‘weggeeft’ via social media is een keuze die met name de traditionele media (nog) niet willen maken. Ook al kun je links naar artikelen als gebruiker van eLinea of MyJour plaatsen op social media, je komt voor een betaalmuur te staan als je op die linkjes klikt en daarmee is het inzetten van social media eigenlijk nutteloos voor deze platformen.

!14


Netwerk We leven in een netwerksamenleving. Communicatietechnologie beheerst steeds meer van ons functioneren in de samenleving. Nieuwe media en communicatiemiddelen lenen zich voor snel en interactief contact, ongehinderd door plaats of tijd. Die mogelijkheden hebben gevolgen voor hoe mensen met elkaar omgaan, thuis, op straat en op het werk. Sommige wetenschappers beweren dat door nieuwe media relaties in onze samenleving veranderen. Anderen menen dat ontwikkelingen in de menselijke communicatie bestaande verhoudingen en ongelijkheden alleen verdiepen. Hoe dan ook de wereld veranderd en dat heeft direct invloed op de nieuwsconsumptie. Consumenten hechten minder waarde aan organisatie die alle kennis in eigen huis verzamelen en dit delen doormiddel van publicaties zoals kranten en tijdschriften. Zelf kennis vinden, bij elkaar brengen, beoordelen en benutten voor de eigen doelen wordt belangrijker. Zo wordt de consument steeds meer curator van zijn eigen nieuws-stroom.

!

Context In een netwerksamenleving moet er context zijn. Een belangrijk punt bij het creëren van een netwerk is zorg dragen voor context. Zonder omgeving kan er geen netwerk bestaan. Dit is het creëren van een omgeving waarin netwerken en relatie’s kunnen ontstaan. In onze moderne samenleving waarin iedereen nieuws maakt en deelt, overal om ons heen nieuwsartikelen verschijnen en actuele Twitter berichten uit het midden oosten ons op de hoogte houden over conflicten, ontstaat er een probleem om deze berichten in een context te plaatsen. Een nieuwsbericht plaatsen in een netwerk van gerelateerde berichten waardoor dat ene korte bericht op waarde kan worden geschat.

!

Omvang Een belangrijk verschil tussen een boek en een digitaal boek is dat de digitale variant geen omvang heeft. Het heeft geen fysiek formaat. Waar begin ik aan bij het lezen van dit digitale boek of artikel. Het belangrijk om in een digitale wereld fysieke kenmerken terug te laten komen. Omvang weergave, door een simpel voorbeeld als de dikte van een boek, is essentieel bij de acceptatie van digitale media.

!

Hypertekst Hypertekst is tekst met direct activeerbare hyperlinks (verwijzingen). De lezer hoeft voor het volgen van een verwijzing geen bladzijden, hoofdstukken of andere teksten op te zoeken en open te slaan, maar kan direct naar een specifieke tekst of een specifieke plek in de tekst doorspringen. Dit maakt in veel gevallen een index bij een lange tekst overbodig: de hyperlinks kunnen immers de index vervangen. In de praktijk beperkt dit de toepassing van hypertekst tot elektronisch gepresenteerde tekst. Het gaat hier in het algemeen om opgemaakte documenten waar zich bijvoorbeeld ook

!15


afbeeldingen in bevinden. Men spreekt van hypermedia als ook andere middelen, zoals geluid en bewegend beeld, integraal in het geheel zijn opgenomen. Het gevaar van hypertekst en hyperlinks is dat de lezer afdwaalt voordat hij of zij het einde van het artikel heeft bereikt. Lineariteit, van start tot eind wordt hierdoor vervaagd.

!

Lineariteit vs. multilineariteit Traditionele, gedrukte teksten hebben een lineaire structuur, dat wil zeggen dat ze een begin en een eind hebben, en dat de tekst daartussen een min of meer logisch verloop kent. De volgorde waarin we lezen wordt bepaald door de auteur. Ook nieuwere media, zoals radio en televisie, hebben een lineaire structuur.

!

Door de komt van nieuwe digitale media wordt deze klassieke lineaire structuur veranderd in wat ook wel een ’hierarchische-associatieve netwerkstructuur’ wordt genoemd. Verschillende stukken tekst zijn op basis van gelijkwaardigheid met elkaar verbonden. Het is aan de lezer om te bepalen in welke volgorde hij deze tot zich neemt of wat hij overslaat. Hij kan zijn eigen benodigde informatie selecteren en rangschikken.

!

Nieuw medium De hier zojuist benoemde zaken zijn allemaal kenmerken die uitsluitend van toepassing zijn voor digitale informatie. Een nieuw medium voor de huidige kranten en tijdschriften zal dus los moeten maken van oudere media en deze nieuwe mogelijkheden benutten, zonder de oude totaal te elimineren.

!

Goed gebruik maken van nieuwe media blijkt niet eenvoudig. Nieuwe media vereisen andere teksten en een andere presentatie. Bezwaren die vaak aangevoerd worden tegen hypertekst en lezen op internet en beeldschermen zijn desoriëntatie, een overvloed aan informatie en het feit dat het een zwaarder beroep doet op de cognitieve verwerkingscapaciteit van de lezer. Dit blijkt echter in de meeste gevallen opgelost te kunnen worden door de digitale lezer extra ondersteuning te bieden. Hulpmiddelen daarbij zijn bijvoorbeeld bladwijzers en hypertekstplattegronden, die duidelijk maken op welke plaats in de structuur men zich op dat moment bevindt.

! ! ! ! ! ! !

!16


!17


Environment Analysis

!

De huidige situatie van digital publishing is eigenlijk het best te omschrijven als een onderzoeksfase. Inmiddels is vrijwel iedereen overtuigd dat digitaal de toekomst is. Vrijwel alle uitgevers hebben een digitale variant van hun tijdschriften of kranten, of zijn bezig hieraan te werken. Er ligt een grote uitdaging in vele vakgebieden hoe de wereld opnieuw vorm te geven in een snel vernieuwend digitaal tijdperk. Een eindeloze hoeveelheid mogelijkheden en een zoektocht hoe de wereld op een nuttige manier te hervormen. Technologische ontwikkelingen van een waardevolle betekenis voorzien. kortom: Organisatie’s lopen vast in hun huidige systemen. De transformatie van oude werkwijze naar een nieuwe manier van content aanbieden is ontzettend ingewikkeld. En wat misschien nog ingewikkelder is, is de acceptatie van de gebruikers naar die digitale wereld. Vele consumenten zijn momenteel niet meer geïnteresseerd in geprinte media maar omarmen de digitale varianten evenmin. De afgelopen jaren is er geëxperimenteerd met digitaal publiceren. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

!

ePub (een afkorting van electronic publication) is een vrij en open e-bookformaat dat ontwikkeld werd door het International Digital Publishing Forum (IDPF). Deze manier lijkt het meest op een traditioneel boek. Zwart wit, over het algemeen geen afbeeldingen. Er zijn speciale ePub readers die de uitsluitend het ePub bestandsformaat weergeven.

!

Apple kiosk is een dienst van Apple om tijdschriften en kranten te lezen. Wanneer je een digitaal abonnement neemt op een tijdschrift of krant dan worden nieuwe edities automatisch gedownload en in de Kiosk geplaatst. De tijdschriften en kranten zijn over het algemeen een op een gedigitaliseerde versies van de papieren variant van de krant of het tijdschrift.

!

Interactieve PDF’s bieden meer mogelijkheden dan een geprint magazine. Zo kun je er bijvoorbeeld Flash animaties in afspelen en formulieren in bewerken. Dit biedt veel mogelijkheden voor het tot leven brengen van je vormgeving op het scherm. Inhoud wordt daarbij ondersteund door interactie, video en animatie.

!

Website’s zijn er in vele varianten. De meeste kranten en tijdschriften hebben een eigen website waarop zij hun artikelen, foto’s en video’s plaatsen. Meestal zijn dit korte artikelen en niet de volledige (betaalde) artikelen zoals in de papieren uitgave te lezen zijn.

! !

!18


App’s worden steeds vaker ingezet als toevoeging van een krant of tijdschrift. Het is een omgeving die zich anders kenmerkt dan een papieren publicatie en dan website. Het is een kleine applicatie waarin artikelen, video’s, interactie plaats kan vinden. De informatie op app’s is meestal compact.

!

De Correspondent is het eerste initiatief voor betaalde internet journalistiek. De organisatie publiceert artikelen uitsluitend online. Om de artikelen te kunnen lezen dient er een abonnement afgesloten te worden van 60euro per jaar. De Correspondent heeft als eerste aangetoond dat consumenten bereid zijn te betalen voor uitsluitend digitale journalistiek. Onlangs zijn er vier correspondenten van de Correspondent genomineerd voor de prijs voor de Beste Internetjournalistiek en ook heeft het platform een prijs gekregen voor best ’Disruptor’, of in gewone mensentaal: het bedrijf dat de status quo in zijn sector het meest heeft weten op te schudden. De Correspondent zegt hier zelf over; Naast eervol is de prijs voor ons vooral een bevestiging van het belang van ontwerpers en ontwikkelaars voor de moderne journalistiek. Natuurlijk, de inhoud - onze verhalen - is heel belangrijk, maar het podium waarop ze worden gepresenteerd is dat evenzeer.

!

Dat belang wordt in de journalistiek lang niet altijd erkend: ontwerpers en ontwikkelaars worden vaak als ’leverancier’ gezien, die - als alles bedacht en beklonken is - nog even de website moeten ’leveren’.

!

In de zes bovengenoemde punten zijn voorbeelden waarbij organisaties hun eigen publicatie’s een digitale vorm geeft. Dus het digitaliseren van het eigen artikel. Het maken van een eigen platform of website. Het is een bijdrage van redactie’s om te anticiperen op een verdigitalisering om hen heen.

!

Een andere trend van digitaal publiceren is het aanbieden van diensten waarbij de gebruiker zelf curator wordt van content. Het zijn platformen, diensten, die door de gebruiker zelf gevuld dienen te worden met informatie stromen. Dit kan door zich te abonneren op kranten, tijdschriften, social-media, RSS feeds e.d.

! ! ! ! ! ! !

Op de volgende pagina’s volgen een aantal voorbeelden van dit soort diensten.

!19


https://flipboard.com Flipboard is een app voor op de ipad die gebruik maakt van je eigen sociale netwerk en hier een magazine uiterlijk omheen gooit. Hierdoor kun je in een mooie omgeving door de gebeurtenissen van je vrienden heen bladeren.

! http://www.zite.com Zite is een magazine-app voor de iPad. Bijzonder van deze applicatie ten opzichte van de alom geroemde app Flipboard is dat de app leert van je gebruik. Daardoor wordt het nieuws dat je in beeld krijgt, steeds persoonlijker. Zite kan je nieuws, artikelen, blogberichten, video’s en andere content van internet lezen.

!

!20


! http://www.scoop.it Wanneer je in deze dienst een nieuwe topic aanmaakt, selecteert Scoop.it! op basis van de trefwoorden een aantal bronnen waaronder Twitter, Youtube, Digg en Google News. Als ‘curator’ kies jij zelf de belangrijkste bronnen om in de gaten te houden. Vanuit die bronnen selecteer je artikelen die je wilt opnemen in je magazine.

!

! http://www.google.com/producer/currents De Google Currents-app bevat content van allerlei online bronnen waar je in magazinestijl doorheen kunt bladeren. Het bevat bijna 400 publicaties van bekende uitgevers en 14.000 publicaties die in eigen beheer zijn gemaakt.

!21


Blendle Blendle is het best te omschrijven als een combinatie tussen een digitale kiosk en een sociaal netwerk. Gebruikers kunnen op de website artikelen kopen via een online portemonnee en lezen op desktop, tablet of smartphone. Ook is het mogelijk artikelen te delen, te reageren op stukken en andere reacties te liken, zoals bij Facebook. Het uitgangspunt is het lossa artikel. En wordt dus betaald per artikel uit bestaande landelijke dagbladen.

!

Ondanks de vele bestaande diensten lijkt de hoop van krantenuitgevend Nederland geconcentreerd en gevestigd te worden op Blendle. Met de steeds verder dalende oplages van de kranten in het achterhoofd, hopen uitgevers dat de verkoop van losse artikelen uit hun kranten minimaal een extra inkomstenbron en maximaal een nieuw verdienmodel gaat opleveren. Blendle heeft een aanbod van alle artikelen uit de landelijke dagbladen en diverse tijdschriften. Elk artikel uit een krant of tijdschrift kan los worden gekocht. Met prijzen tussen de €0,01 en €0,89 per artikel. Het zal nog moeten blijken hoeveel gebruikers met enige regelmaat naar de site van Blendle gaan om nieuwe artikelen te vinden. Het probleem van een platform als Blendle is in mijn ogen de ’discoverability’ van artikelen. Een uurtje rondklikken kost je snel 5 euro en dan heb je nog het idee dat je meer gemist hebt dan dat je gelezen hebt. Hoe scheid je kaf van koren? En hoe kies je uit honderden, zo niet duizenden artikelen, als je eigenlijk helemaal niet wilt kiezen uit honderden opties? Ik denk dat de meeste mensen helemaal niet willen zoeken naar voor hen interessante artikelen. Ik denk dat ze willen dat er een voorselectie gemaakt wordt waar ze vervolgens zelf weer uit kunnen kiezen. Een voorselectie die niet zo beperkt is als die paar trending artikelen die iedereen bij Blendle je aanbeveelt.

!

Hier komen we precies op het probleem van ’alles’ tot je beschikking hebben. Hoe nog te filteren en te bepalen wat de moeite waard is in deze enorme berg aan informatie. Er zal dus een bepaalde mate van afbakening aanwezig moeten zijn.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!22


! !

! ! ! ! ! !23


!24


User Analysis

!

Het lezen van tijdschriften op mobiele telefoon/smartphone en tablet neemt sterk toe. Dit blijkt uit de resultaten van de Media Standaard Survey (MSS) dat voor de derde keer is uitgebracht door de organisaties voor de Nederlandse bereiksonderzoeken (NLO, NOM, SKO). Van alle digitale platformen wordt de computer nog steeds het meest gebruikt om tijdschriften digitaal te lezen:12% leest wel eens een tijdschrift op de computer. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2011 (10%). Daarentegen groeit het lezen van tijdschriften op mobiele telefoon/ smartphone en tablet fors. 6% van de Nederlanders 13 jaar en ouder leest een tijdschrift wel eens op de mobiele telefoon en eveneens 6% op de tablet. In 2011 was dit voor beide platformen nog 2%.

! ! Het lezen van tijdschriften op digitale platformen verschilt per doelgroep. Jongeren (13-34 jaar) lezen vaker een tijdschrift op de mobiele telefoon/smartphone, terwijl oudere doelgroepen (35-64 jaar) de voorkeur aan de tablet geven. Ook bestaat er nog altijd een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen geven doorgaans vaker aan op digitale platformen te lezen dan vrouwen. En hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer men op digitale platformen leest.

!

!25


NOM stelt vast dat de penetratie van digitaal lezen het hoogste is onder mannen en hoger opgeleiden. Qua leeftijd zijn er verschillen tussen lezen op smartphone en tablet: de hoogste penetratie van lezen op de tablet is in de leeftijdsgroep 35-49 jaar, terwijl bij de smartphone de hoogste penetratie bij een jongere groep te zien is in de leeftijdcategorie 20-34 jaar.

!

Het moge duidelijk zijn dat digitaal lezen sterk in opkomst is, ondanks de grote ’resistance’ van vele mensen lijkt het niet meer de vraag of we het gaan doen maar is de vraag hoé we het gaan doen. Ondanks dat de groep hoger opgeleiden van 35-49 het meeste digitaal leest is het lastige een duidelijke doelgroep en gebruikersbehoefte te bepalen. Van 4 tot 88 jaar wordt er inmiddels gebruik gemaakt van tablets en allen hebben te maken met digitaal lezen.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!26


Scope

!

Requirements / MoSCoW Vanuit de Site Objectives, Enviroment Analysis en de User Analysis zijn vele requirements gekomen. Hieronder zullen alle requirements benoemd worden en beoordeeld aan de hand van de MoSCoW methode (must, should, could, would).

!

Requirement Het nieuwe medium moet zich los maken van de oudere media en een

Prioriteit S

eigen identiteit ontwikkelen. Er moet een bepaalde mate van afbakening aanwezig zijn in het aanbod

M

van content. De redactie moet de gebruiker actief wijzen op meerdere soorten

S

interessante artikelen maar er moet ook ruimte zijn voor aanbevelingen door medegebruikers. Het gevoel de ruimte te hebben tot ontdekken (discoverability) zonder

M

overspoeld te raken door keuzes. Een artikel moet het vermogen hebben gevonden te worden.

M

Content gratis weggeven om te verleiden om te kopen.

S

Social media inzetten om nieuwe gebruikers groepen te bereiken.

S

Consumenten hechten minder waarde aan organisaties die alle kennis in

M

eigen huis verzamelen en dit delen doormiddel van verzamelingen van artikelen (zoals krant of magazine). Het losse artikel staat centraal. De gebruiker wil zelf kennis vinden, bij elkaar brengen, beoordelen en

M

benutten voor eigen doelen. De gebruiker als curator van zijn of haar eigen nieuws-stroom.

M

In een wereld van losse artikelen wordt het belang van relatie’s, netwerk en

M

context extra belangrijk. Visuele omvang weergave wordt belangrijk. Hoe omvangrijk is een boek,

S

artikel, dossier. Laten zien hoe groot het is. Afbakening. Het aanbieden van een voorselectie waar de gebruiker

M

vervolgens zelf weer uit kan kiezen. Interactie en dialoog. De mogelijkheid bieden tot creatie, het door de gebruiker zelf toevoegen.

! ! ! ! !27

M


Experts

! Hoog&Diep Rotterdam ! Ik heb mijn onderzoek en concept voorgelegd aan het product- en interactie design bureau Hoog&Diep uit Rotterdam. Ik heb ze gecontact omdat zij meerdere interactieve producten hebben ontwikkeld voor bibliotheken.

!

Samen met DOK , de Delftse openbare bibliotheek en Hoog&Diep is de TANK U ontwikkeld: een download station om content te verplaatsen naar mobiele telefoons. Met de Tank U zijn bibliotheken in staat om hun digitale collecties voor het publiek op specifieke locaties beschikbaar te maken. Hoog&Diep is verantwoordelijk voor het interactie ontwerp en de algehele projectmanagement. De collecties van openbare bibliotheken verschuiven meer en meer naar het digitale domein . Openbare bibliotheken ervaren een groeiende behoefte om deze digitale collecties beschikbaar in een intuïtieve en prettige ervaring, zowel in het bibliotheek gebouw als op verschillende locaties buiten de bibliotheek De Tank U is een device die informatie en andere inspirerende inhoud aan het publiek aanbiedt. Gebruikers kunnen eenvoudig bladeren door de inhoud en geselecteerde verhalen en informatie hun mobiele telefoons via Bluetooth of WiFi-connectie downloaden.

!

Omdat is zeer geïnteresseerd was in het Tank U project en ik overeenkomsten zag met mijn onderzoek ben ik gaan praten met Wouter en Pieter. Een inspirerend gesprek over ontwerp en interactie vormgeving. Het ging voornamelijk over mijn concept-ontwikkeling. Volgen hun was ik nog te beschouwend en onderzoekend bezig en ze raden mij aan meer in te zoomen en te ’ontwerpen’ doormiddel van kleine prototypes. Zodat op die manier antwoorden op moeilijk vragen beantwoord konden worden.

!

Wouter van der Hoog http://nl.linkedin.com/pub/wouter-van-der-hoog/2/352/9a3

!

Pieter Diepenmaat http://nl.linkedin.com/pub/pieter-diepenmaat/3/759/978

! ! ! ! ! ! !

!28


Marie-JosĂŠ Lampe (Hogeschool Rotterdam)

!

Als hoofd van de mediatheek op de hogeschool Rotterdam is Marie-JosĂŠ Lampe veel bezig met artikelen, scripties en digitale publicatie te archiveren en vindbaar te maken voor studenten. Ik heb haar twee maal gedurende mijn onderzoek opgezocht om te klankborden en te spreken over hoe een goed onderzoek te schrijven en bronvermelding toe te passen. Ook heb ik met haar gesproken over het bibliotheek vak en de veranderingen in dit werkveld door internet en digitaliserende wereld. In haar werkveld is een duidelijk trend zichtbaar dat boeken verdwijnen uit de bibliotheken. Een nieuwe uitdaging is de informatie en artikelen via de wereldstations (computers) in de mediatheek aan de studenten aan te bieden. In grote databases staan scripties en artikelen voorzien van metadata. Het blijkt voor studenten een grote opgave te zijn de juiste artikelen te vinden in deze enorme digitale bibliotheken. Er ligt voor ontwerpen zoals mij een grote uitdaging om deze infrastructuren te blijven vernieuwen.

! ! ! Wendy Snoek (Kossman.dejong Amsterdam) ! http://linkd.in/1rjzHVH

Kossman.dejong is een bedrijf dat tentoonstellingen ontwerpt en de inrichting en presentatie in musea. Wendy Snoek werkt daar als ruimtelijk vormgever en heeft veel ervaring met het presenteren van informatie. Het op een bondige en creatieve wijze een verhaal communiceren. Tijdens mijn onderzoeksproces heb ik haar regelmatig ontmoet om te spreken over mijn voortgang. Zij is een perfect klankbord gebleken en ze heeft me kennis laten maken met het museaal presenteren van artikelen. Het denken in 3D en in ruimtelijkheid. Voorbij gaan aan de computer interface en weer terug stappen naar metaphoren uit de echte wereld. Hoe zou je in eerste instantie, los van Communicatie en Multimedia Design willen dat informatie en artikelen je worden aangereikt? Hoe zou je in een museale context door een collectie willen navigeren? Door het stellen van dit soort vragen ben ik aangemoedigd out-of-the-box te denken en terug te gaan de essentie van het te bereiken doel.

! ! ! ! ! ! !

http://wendysnoek.nl

!29


Conclusie

!

Bij het hervormen van publiceren van nieuwsmedia in een digitale wereld kan er onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende zaken. De journalist en de uitgever. Of anders gezegd de maker en de infrastructuur. In dit onderzoek heb ik mij gericht op de infrastructuur. Ontwerpers en ontwikkelaars worden vaak als ’leverancier’ gezien, die - als alles bedacht en beklonken is - nog even de website moeten ’leveren’. Bij het aanbieden van digitale nieuwsmedia is dit absoluut anders. Juist de infrastructuur bepaald hoe brokjes informatie de lezer bereiken.

!

Hoofdvraag van mijn onderzoek: Nieuwsmedia organisatie’s lopen vast in hun huidige systemen. De transformatie van oude werkwijze naar een nieuwe manier van content aanbieden is een ingewikkelde opgave gebleken. Hoe zou een nieuwe manier van infrastructuur voor digitale nieuwsmedia er uit kunnen zien?

!

De uitdaging is – denk ik – om mensen die nieuws willen lezen actief te wijzen op meerdere soorten interessante artikelen. Zodat ze een manier hebben om op de hoogte te blijven van artikelen over onderwerpen die ze boeien (zoals nieuws over een voetbalclub, wetenschapsartikelen of columns van specifieke columnisten) maar ook door medegebruikers van zo’n dienst makkelijk gewezen kunnen worden op nieuwsartikelen die ze zelf niet vanuit hun eigen interesses zouden lezen. Een belangrijk punt hierbij is dat er een afgebakend aanbod is. Beschikking hebben tot alles (het gehele internet) is veel te veel. Als lezer verdrink je in de hoeveelheid informatie en je krijgt het gevoel meer te hebben gemist dat te hebben opgestoken. Op het internet is er sprake van een term genaamd context-collapse, dit wil zeggen; door de hoeveelheid aan brokjes informatie is het onduidelijk welk brokje waarbij aansluit en in welke context dat ene Twitter bericht is geschreven. Bij het ontwerpen van een infrastructuur voor digitale nieuwsmedia is het belangrijk - naar mijn mening - context aan informatie toe te voegen. Omdat op internet alles vluchtig is en blogs in de waan van de dag worden geschreven is de informatie plots verdwenen in de totale massa aan informatie. Diepte van een (artikel) onderwerp kan gecreëerd worden door het artikel op een tijdlijn te plaatsen. Wat gebeurde er gister en wat gebeurde er drie weken geleden. De factor tijd en factor context zijn voor mij essentieel gebleken voor ontwerpen van een nieuwe manier van infrastructuur voor digitale nieuwsmedia.

! ! ! ! ! !

!30


De titel van dit onderzoeksdocument is; terug naar start. Waarom? Tijdens dit onderzoek en tijdens mijn andere werkzaamheden in deze minor ben ik tot een ontdekking gekomen. Het voelt als het opnieuw uitvinden van het wiel. Door onderzoek ben ik stap voor stap opzoek gegaan naar ver-eisten voor een digitale infrastructuur van nieuwsmedia. Steeds kwam ik tot ontdekkingen en tot mogelijke vereisten voor een ontwerp. Als ik naar al deze requirements kijk kom ik tot de conclusie dat het nieuwe (digitaal) aan een zelfde soort eisen zal moeten voldoen als de al oude bibliotheek. Er zal curatie van de collectie moeten plaatsvinden, de rol van de bibliothecaris. Welke boeken en artikelen worden aangekocht en wat niet. Het losse artikel moet in de tijd worden geplaatst, de boekenplank, chronologisch gesorteerd op tijd. En er zal context aanwezig moeten zijn. De thema hoek in de bibliotheek; tweede wereldoorlog, illustraties, engelse literatuur etc.

!

Als uitgangspunt voor een ontwerp ben ik er achter gekomen dat de simpele, wellicht vanzelfsprekende metafoor, bibliotheek, een perfect uitgangspunt is. Dit natuurlijk gecombineerd met digitale (bijna vanzelfsprekende) kenmerken als interactie door middel van reactie’s, delen op social media.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Terug naar start voor de volgende stap.

! ! ! ! ! ! !31


Discussie

!

Een onderzoek zoals deze leidt tot meer vragen dan antwoorden. Hoe meer je te weten komt, hoe meer je beseft hoe ontzettend gecompliceerd het is. Ik ben er ook achter gekomen dat er ontzettend veel mensen op deze wereld al eeuwen lang met eigelijk ditzelfde onderwerp bezig zijn. Hoe geven we informatie een plaats en zorgen we ervoor dat iemand die informatie kan bereiken. Het blijkt een eindeloos proces die zich steeds zal moeten aanpassen aan de veranderende wereld en behoeftes.

!

Over dit onderzoeksdocument kan gediscussieerd worden. Het is slechts een denkrichting met daarbij onderbouwingen voor een mogelijkheid van hervorming van het aanbieden van digitale nieuwsmedia.

!

Experimenten en innovatie hierin, zoals de vele initiatieven beschreven in de Environment Analysis, zijn hartstikke goed, eigenlijk zijn ze allemaal goed, zelfs de slechte. We zullen als samenleving moeten blijven experimenteren en onderzoeken om tot antwoorden te komen.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!32


Bronvermelding

! ! !

de Botton, A. (2014). HET NIEUWS een gebruiksaanwijzing. Amersfoort: Drukkerij Wilco.

Vader, C. (2011). Het begint met een idee. Hilversum: S-PrePress.

Klanten, R. (2008). Data Flow. Visualising Information in Graphic Design (5e druk). Berlin: Gestalten.

! !

Klanten, R. (2010). Data. Flow 2. Visualising Information in Graphic Design. Berlin: Gestalten.

Adobe. (z.d.). Adobe Creative Cloud / Adobe Muse CC. Geraadpleegd op 2 april 2014, van http://www.adobe.com/nl/products/muse.html

!

Wijnberg, R. (2014). Ergens is er iets aan de hand en er wordt wat van gevonden. Geraadpleegd op 8 april 2014, van https://decorrespondent.nl/947/ergens-is-er-iets-aan-de-hand-en-er-wordtwat-van-gevonden/22142989803-46537944

!

Wikipedia. (z.d.). Infographic. Geraadpleegd op 6 april 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/ Infographic

! !

http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/terugblik_bijeenkomst_e-cultuur/

Mediawijsheid 2012. (z.d.) ARIA + LEADBEATER. Geraadpleegd op 6 mei 2014, van http:// mediawijsheid2012.wordpress.com/vooruitblik/aria-leadbeater/

!

Wikipedia. (z.d.) Hypertekst. Geraadpleegd op 6 mei 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/ Hypertekst

!

Snijders, R. (2014) Over Blendle, verdienmodellen en de hype van (weer) artikelen lezen. Geraadpleegd op 21 mei 2014, van http://rsnijders.info/vakblog/2014/04/29/over-blendle/

!

Snijders, R. (2014) Over discoverability van nieuwsartikelen. Geraadpleegd op 21 mei 2014, van http://rsnijders.info/vakblog/2014/03/30/discoverability-nieuwsartikelen

!

Elseviermedia. (z.d.) Lezen van tijdschriften mobiel neemt toe. Geraadpleegd op 22 mei 2014, van http://www.elseviermedia.nl/lezen-van-tijdschriften-mobiel-neemt-toe/

!

Fotografie in dit document: Florian Braakman

!33

Minor DMP onderzoeksdocument  
Minor DMP onderzoeksdocument  
Advertisement