Page 1


EDUSHOCK Leerfestival Na ons vierde Edushock leerfestival en recent ons eerste Edushock Intiem zullen we meer dan 1250 mensen geïnspireerd hebben om met onderwijsvernieuwing aan de slag te gaan. Ook via de sociale media delen we veel sterke voorbeelden en verbinden we heel wat mensen, zowel van binnen als buiten onderwijs. We willen in de toekomst de missie van onze/de VZW Onderwijzigersnetwerk: ‘Onderwijs van binnenuit veranderen om mensen te laten schitteren’ nog verder uitdragen (met nog meer impact). We zijn ervan overtuigd dat de organisatie van een leerfestival in uw school of scholengemeenschap hiertoe kan bijdragen. Zo kunnen we (samen) nog meer mensen bereiken, ook zij die nu niet op het festival geraken. EDUSHOCKx, een festival dat u als school of scholengemeenschap zelf, met een kernteam, opzet en daarbij ondersteund wordt door een lid van het Edushock onderwijzigersteam. Doel : met minimale middelen een maximale output verwezenlijken. EDUSHOCKx gaat niet door in een klassieke schoolsetting , wel in een ruimte waar plaats is voor een tijdelijk Lichthuis van educatie. Er worden goede voorbeelden uit de school of scholengemeenschap gebracht/gedeeld via een gepersonaliseerd traject voor elke deelnemer. Belangrijk : Edushockx is geen schoolintern leerfestival, ook van buiten de eigen school worden er zoveel mogelijk (onderwijs)partners betrokken die mee deel uitmaken van deze happening. Bent u geïnteresseerd in dit concept of hebt u vragen? Aarzel niet en neem contact op met contact@edushock.be of surf naar http://www.edushockvzw.be.


Programma ! Eventuele last-minute wijzigingen worden via Twitter aangekondigd met de hashtag #ELF16update, op onze FB-pagina of op de schermen!

13.00 u. : Walk In 13.30 u. – 14.30 u. : Keynote Sjef Drummen 14.45 u. – 16.30 u. : Parallelle Workshops 16.45 u. – 17.45 u. : Keynote Theo Compernolle

17.45 u. : Broodjesmaaltijd 18.30 u. – 19.30 u. : Keynote Frédéric Laloux

19.45 u. – 20.45 u. : Parallelle Workshocks 21.00 u. : Netwerkreceptie in het lichthuis


Overzicht Workshops 45 minuten (1) Teambord – Flanders Synergy (3) V-eSperAnZa: Verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg, een hoopvol perspectief - Annemie Verstraete en Hilde Mahieu (4) Systemisch denken, een overvloed aan oplossingen – Hilde Van Bulck (5) Radicalisme: Een nieuw fenomeen? – Sertan Içten (6) Classcraft: Verander je les in een avontuur – Jeroen Heremans (7) Talentontwikkeling en identiteitsontwikkeling op school – Brionny Vanden Bussche (8) Leren zichtbaar maken – Stefaan Vanparys (9) Het verzinatelier– Koen Crul (10) Systeemdenken met kinderen?! Hoe?Zo! – Marjolein van der Klooster en Corrinne Dekker (12) Persoonlijkheid en motivatie van kinderen en leerlingen – Claire Van de Velde, Edwin Hantson 60 minuten (2) TaPas4Kids - Marc Debisschop (11) Learning analytics: Online leerresultaten als hulp bij differentiatie - Erik Devlies 75 minuten (A) De leraar maakt het verschil – Ludo Heylen (B) Fablab Factory Erpe-Mere – Stijn De Mil


1) Teambord – Flanders Synergy Vorig leerfestival kwam Tom Van Acker ons vertellen hoe we scholen slim kunnen organiseren. Daarbij stond het ‘teamteachen’ centraal. Intussen heeft Flanders Synergy een instrument uitgewerkt waarmee leerkrachten en directies op een visuele en transparante manier samen kunnen werken aan teamopdrachten. Daarbij maken teams gebruik van een ambitiebord waarbij ze het doel helder kunnen maken en prioriteiten bepalen. Daarnaast beschikken ze ook over een actiebord waardoor ze hun acties gevisualiseerd zien, ze meer inzicht krijgen in de voortgang van hun acties en ze tevens gemakkelijk kunnen terugkoppelen naar hun ambitiebord. Benieuwd hoe het werkt of interesse om er zelf mee aan de slag te gaan ? Kom dan naar deze sessie.

2) Tapas4Kids – Marc Debisschop We zijn ervan overtuigd dat kinderen een pak talenten hebben. Maar het is niet eenvoudig om ze in kaart te brengen, de talenten veranderen nog en we hebben weinig methoden en werkvormen om de ontwikkeling van talenten en passies goed te begeleiden. Met TaPas for Kids® zoeken we naarstig naar antwoorden! We willen kinderen een vergrootglas bieden voor hun talenten. We willen scholen de knowhow, methodes én vormen van evaluatie bieden om hiermee om te gaan. Een uitdagende bezigheid, waarvan u in deze shockshop een voorproevertje krijgt. TaPas for Kids® is nog volop in ontwikkeling, maar u krijgt als eerste een inkijk!

3) V-eSperAnZa: Verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg, een hoopvol perspectief - Annemie Verstraete en Hilde Mahieu Wil je te weten komen hoe je met je collega's geïntegreerde zorg kan aanbieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je dit samen met je collega's graag op een vernieuwende en zinvolle manier doen? Sinds dit schooljaar is het M- decreet van toepassing. Een twintigtal Vlaamse scholen hebben zich ingeschreven voor een V-eSperAnZa-nascholingstraject. Ze willen zich professionaliseren en competenties ontwikkelen die hen toelaten inclusiever te werken en meer te differentiëren. Tijdens dit jaartraject onderzoeken ze vanuit hun ervaringen hoe ze maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een duurzame wijze kunnen implementeren. V-eSperAnZa zet hierbij in op verbindende samenwerkingsvormen en een vernieuwende aanpak van 'communities of practice' om zo samen met het leerkrachtenteam maximale ontplooiingskansen voor àlle leerlingen te kunnen nastreven. Benieuwd naar de eerste ervaringen uit de schoolpraktijk? Hilde Mahieu en Annemie Verstraete, beiden competentiebegeleiders verbonden aan het VSKO, nemen je tijdens deze workshock mee in de hoopvolle start van het V-eSperAnZaverhaal.


4) Systemisch denken, een overvloed aan oplossingen – Hilde Van Bulck Loop je vast met je klas, je collega of je team?

5) Radicalisme: Een nieuw fenomeen? – Sertan Içten Radicalisering bij jongeren is een brandend actueel thema en mag niet ontbreken op het leerfestival.

Onderwijsopstellingen bieden als systemisch werk een helder antwoord op de vele problemen waar een school mee te maken heeft. Ze geven inzicht in de mogelijke verstrikkingen of dynamieken die in en tussen de verschillende groepen werkzaam zijn. Een opstelling is een intense ervaring die je blik verruimt en zorgt voor beweging en herstel. Ze wordt ingeschakeld als een doeltreffend hulp- en beleidsmiddel waardoor je krachtiger in je functie staat, de leerlingen er voordeel bij hebben, leren gemakkelijker wordt, schoolprestaties stijgen en de samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, directie en ouders verbetert. Opstellingen zijn een waardevolle aanvulling op je deskundigheid.

In deze workshock kijken we over het muurtje en gaan we te rade bij de beroepscategorie die het meest met het begrip radicalisering in aanraking komt: de politie.

Hilde Van Bulck is systemisch opsteller en tevens auteur van De eigenwijze kikker – Het geheim van lesgeven en opvoeden.

Sertan Içten zal enkele begrippen verduidelijken en de historische context schetsen van de huidige, actuele fenomenen.

Klinkt dat goed? Kom dan leren van deze gepassioneerde onderwijsexpert

Er is ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Sertan Içten is hoofdinspecteur bij de politie en projectleider van het Lokaal Actieplan Radicalisme. In die hoedanigheid heeft hij contacten met de verschillende (externe) partners waaronder de scholen. Hij is ook een erkende opleider aan de politieschool. Vanuit zijn ervaring geeft Sertan Içten antwoord op volgende vragen: • Wat verstaan we onder het begrip radicalisering? • Wat is het radicaliseringsproces? • Op welke signalen moet je als school letten? • Welke stappen zet je bij vermoeden van radicalisering?


6) Classcraft: Verander je les in een avontuur – Jeroen Heremans Lesgeven draait voor een groot deel rond de ervaringen van kinderen, het verankeren van leerstof en het verwerven van vaardigheden. Elk kind heeft al eens een videogame gespeeld. Het begrijpt de algemene regels en de cultuur van games en houdt ervan om ze te spelen. Classcraft, een online game moedigt leerlingen aan om zelf de controle te nemen over hun leerproces. Het creÍert belangrijke relaties door teamwerk te bekrachtigen en samen te werken in plaats van competitief te werken. Leerlingen leren ook omgaan met onverwachte dingen die gebeuren tijdens het spel. Deze aspecten maken dat Classcraft voor een leerervaring zorgt die betekenis en engagement toevoegt aan de schoolervaring. Leer dus in deze workshock hoe je tijdens jouw lessen een online rollenspel speelt en zo je leerlingen extra motiveert. Classcraft werkt als een extra laag bovenop jouw manier van lesgeven en geeft leerlingen de kans om echte magische krachten te leren als ze hun best doen tijdens jouw les.

7) Talentontwikkeling en identiteitsontwikkeling op school – Brionny Vanden Bussche Kinderen dragen de toekomst in zich. De mensheid wil evolueren en ontwikkelen. Kinderen brengen telkens een golf van vernieuwing met zich mee. Daarom is het belangrijk dat wij de kinderen een stem geven en dat we luisteren naar kinderen. Het is belangrijk dat we bestuderen in welke omgeving zij het beste functioneren, het beste leren en het gelukkigste zijn. Dit is een hele belangrijke indicator voor onze eigen toekomst. Kinderen laten ons dus heel duidelijk zien wat er in onze maatschappij verkeerd loopt en dagen ons uit om nieuwe oplossingen te zoeken. De Vlinderwijze (basis)school en het opleidingscentrum in Antwerpen en het kinderwijs centrum in Colombia stimuleren kinderen, opvoeders en ouders in de ontwikkeling van hun identiteit en talenten. De school en het trainingscentrum faciliteren het natuurlijk transformatieproces van een mens (van eitje, tot rups, tot cocon, tot vlinder). De rode draad is communicatie: het herkennen van de zeven niveaus van communiceren gelinkt aan het regenboogtalentenplan in combinatie met vlinderbreintraining.


8) Leren zichtbaar maken – Stefaan Vanparys Je hebt er al wel eens gehoord of niet: het programma Leren Zichtbaar Maken van onderzoeker John Hattie dat in Vlaanderen reeds anderhalf jaar wordt uitgedragen door onderwijsservice. Uiteraard dienen we stil te staan bij enkele speerpunten die grote impact kunnen hebben: juiste feedback, beoordelingsbekwaamheid bij leerlingen en bevlogenheid bij leraren. Deze punten worden door Stefaan Vanparys (trainer Leren Zichtbaar Maken) geïllustreerd met enkele sterke verhalen over leerkrachten die eerst willen weten hoe hun leerlingen over leren denken...

9) Het verzinatelier– Koen Crul In deze workshop leer je in groepjes gebruik maken van conceptkaarten, een tool voor leerkrachten basisonderwijs om sterke ideeën te ontwikkelen voor kunstzinnige (muzische) activiteiten. Per discipline (muziek, drama, beeld en dans) zijn er 48 kaarten die je kan combineren. Elke combinatie levert een boeiend idee om doelgericht te werken binnen de kunsteducatie. De methodiek waarmee je concreet aan de slag gaat, is voorzichtig voor leerkrachten met weinig ervaring, maar gedurfd voor diegenen met een stevige kunstzinnige bagage. Koen Crul is docent muzische vorming aan de VIVES hogeschool in Brugge en auteur van het lesboek ZEPPELIN, didactiek voor muzische vorming. Het boek ligt aan de basis van de in de workshock gebruikte aanpak.

10) Systeemdenken met kinderen?! Hoe?Zo! – Marjolein van der Klooster en Corrinne Dekker Een praktische workshop voor leerkrachten die met kinderen van 4-12 jaar samen de wereld willen leren begrijpen. De wereld waarin onze kinderen opgroeien wordt steeds complexer. Het vraagt veel van het onderwijs om kinderen daarin te begeleiden. Het is belangrijk dat kinderen leren conflictsituaties op te lossen, omgaan met gevoelens, zelfreflectie, enzovoort. Systeemdenken helpt kinderen hierbij zodat ze door beter te kunnen begrijpen, vervolgens beter kunnen ingrijpen. Na deze workshop weet je waarom het zo hard nodig is om met systeemdenken op school aan de slag te gaan. Dit leer je aan de hand van praktische voorbeelden en door zelf te werken met gedragspatroongrafieken en relatiecirkels, zodat je deze de volgende dag kan inzetten in de praktijk van je klas of school. Marjolein van der Klooster is onderwijs-begeleider Boeiend Onderwijs en is Leraar van het jaar (Nederland) geweest. Ze deelt haar passie om het beste uit ieder kind te halen samen met Corrinne Dekker die coach en opleidingsmentor is. Samen zijn ze o.a. werkzaam bij Natuurlijkleren.org


11) Learning analytics: Online leerresultaten als hulp bij differentiatie – Erik Devlies Meten is weten. Niet iedereen gaat hiermee akkoord. Het omschrijft toch erg goed waar het in deze sessie om draait. Er zijn ondertussen al behoorlijk wat ICT-toepassingen die toelaten om de resultaten van je leerlingen te exporteren naar bv. Excel, of die toch minstens een of andere rapporteringsfunctie hebben. Wat mag je met deze resultaten doen, want de privacywetgeving loert hier om het hoekje. We bekijken de stand van zaken, de pro's en contra's en enkele laagdrempelige tools die het exporteren van leerresultaten nu al toestaan. Hoe je die gegevens interpreteert, kan leiden tot een gedifferentieerde aanpak van je leerlingen. Ook daar staan we even bij stil. Na deze sessie zal je kunnen meepraten over learning analytics en hoe je de verkregen informatie kan inzetten bij differentiatie. Dit is geen sessie statistiek of analyse van gegevens…

12) Persoonlijkheid en motivatie van kinderen en leerlingen – Claire Van de Velde, Edwin Hantson Hoe kan je leerlingen bereiken, ook de moeilijke? Herken je het volgende op school of thuis? : • leerlingen lijken niet geïnteresseerd of zetten na 15 minuten de klas op stelten, je kan ze niet bereiken? • de leerling die het zo goed deed bij jou, klapt dicht bij een collega of omgekeerd? • je batterijen raken helemaal opgeladen door bepaalde leerlingen of collega’s, terwijl andere leerlingen/collega’s ervoor zorgen dat je prikkelbaar, boos, beschuldigend of nors rond loopt? je maakt je zorgen over de tomeloze speelsheid, passiviteit, teruggetrokkenheid of agressiviteit van de jongeren waarmee je omgaat en weet niet hoe ze te motiveren. Persoonlijke interactiestijl en motiveren zijn elementen van het Process Communication Model (PCM) dat verklaart waarom bepaald gedrag van leerlingen ons motiveert of ergert. PCM biedt ons een kader om te differentiëren en te zorgen dat meer leerlingen ‘goesting’ krijgen om te leren. PCM leert ons ook stilstaan bij onze eigen psychologische behoeftes. Het doet ons begrijpen dat er soorten leerlingen zijn en dat onze communicatie ertoe doet. PCM kan zo een verfrissende kijk bieden op de interactie op school.


A) De leraar maakt het verschil – Ludo Heylen

B) Fablab Factory Erpe-Mere – Stijn De Mil

Uit onderzoek van Hattie (2003) blijkt dat de resultaten van de leerlingen voor 30% bepaald worden door de leerkracht. Als je dat vergelijkt met de omgeving (ouders, buurt, familie), de klasgenoten, de schoolcultuur of de directeur is dat gigantisch veel. Een excellente leerkracht haalt tot bijna 20% meer leerresultaten bij zijn/haar leerlingen (Mc Kinsey,2007) .

In de Fablabs (fabrication laboratory of soms ook fabulous laboratory) kan je je creatieve, technologische, innovatieve of artistieke ideeën vormgeven, dit via software- en hardware tools alsook een arsenaal aan hoogtechnologische machines zoals lasercutters, 3D printers, CNC-machines, microcontrollerborden, elektronica-componenten, elektronische meettoestellen en ook computers met ontwerpsoftware. Het is een multifunctioneel labo waarin bijna om het even welk ontwerp kan gerealiseerd worden.

In deze workshop gaan we zoek naar wat een leerkracht excellent kan maken. Welke aspecten in het gedrag van de leerkracht maken het verschil? We staan stil bij de persoonlijkheid van de leerkracht, bij zijn/haar visie; het efficiënt feedback geven; het creëren van een open sfeer en een veilig leerklimaat; het respectvol omgaan met jongeren en hen motiveren om hun comfortzone te verlaten; het geloof in groeikracht van jongeren en hen laten excelleren. Tijdens deze workshop komen ook concrete voorbeelden en getuigenissen voor BaO en SO aan bod.

In deze workshop krijgen de deelnemers een introductie in wat fablabs kunnen betekenen voor de integratie van STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) in het curriculum. Dat betekent een kennismaking met 3D printing, laser cutten, robotica en het makersmovement. Concreet zullen de deelnemers een gepersonaliseerde robot creëren met gelasercutte onderdelen, en geprogrammeerd in Arduino. Voorkennis is niet vereist!


KEYNOTE Theo Compernolle Theo Compernolle is professor, kinder- en jeugdpsychiater en expert in stressmanagement. Hij is tevens auteur van het boek ‘Ontketen je brein’. Daarin beschrijft hij hoe hyperconnectiviteit en multitasking je hersenen gijzelen en hoe je eraan kan ontsnappen. Het gebruik van ICT om het LEREN te bevorderen heeft heel wat voordelen. Immers de combinatie van de moderne ICT en het unieke vermogen van ons brein om na te denken, kunnen samen leiden tot inzichten, kennis en prestaties die ze afzonderlijk niet kunnen bereiken. Het probleem is dat veel mensen niet weten hoe ze hun brein efficiĂŤnt kunnen gebruiken, laat staan hoe het functioneert. Constant multitasken en het opvullen van pauzes met mails en sociale media zijn voorbeelden van zeer nefast gebruik van ons brein. Om het maximum te halen uit de ICT-revolutie moeten we onze kinderen de gebruiksaanwijzing van ons brein aanleren. Theo Compernolle komt op het Edushock leerfestival vertellen hoe je als student, leerkracht, directie of andere lerende je eigen brein beter kan gebruiken. Dit laat je toe om het ook door te leren aan onze jongeren zodat ze ICT aanwenden om te leren in plaats van om te consumeren.


KEYNOTE Sjef Drummen Titel: De School als Agora, het einde van de klassieke school? Onderwijskunstenaar en directielid Niekée school Roermond Nederland is de mede-creator van Agora, een nieuwe onderwijsmodel voor het secundair onderwijs. Agora heeft de ambitie om een echt alternatief te zijn voor het klassieke onderwijs.

Deze onderwijsvisionair, die de onderwijsinnovatieprijs 2021 won, durfde het aan om buiten het bestaande onderwijssysteem te denken. Het is een school van een heterogene groep kinderen van ASO tot BSO. Over niveaus praten ze niet, wel over leren, binnen en buiten de school. Geen klassieke klassen, vakken, lesmethodes of schoolbellen. De wereld is te rijk om niet curriculumdekkend te zijn. De enige ingreep die ze doen is de wereld verdelen in een wetenschappelijke -, kunstzinnige -, sociale -, spirituele – en ethische wereld. Vijf brillen die je als kind kunt opzetten wanneer je iets uit die wereld onderzoekt en die je telkens weer de indrukwekkende rijkdom tonen van een onverwachte werkelijkheid. Tegen leerlingen zeggen ze: “Kijk om je heen, verwonder je, stel vragen, en ga op onderzoek uit. Maak van informatie kennis en laat zien hoe je eraan komt en wat je eraan hebt.” Het diploma garanderen ze, iedereen zal slagen, dat is toch het minste wat ze zeker weten. Alleen weten ze nog niet wanneer welke leerling examen zal doen. Een secundaire opleiding hoeft toch geen zes jaar te duren…?


KEYNOTE Frédéric Laloux Titel: Op naar een onderwijs waar het gehele menselijke potentieel volledig aan bod komt Frédéric Laloux is consultant en adviseert (bedrijfs)leiders die zich geroepen voelen om fundamenteel nieuwe vormen van organiseren te verkennen. Daarenboven is hij ook auteur van het succesvolle boek Reinventing Organizations. In zijn rol als consultant zag Laloux dat er in alle soorten organisaties (grote bedrijven en KMO’s, ziekenhuizen en scholen, non-profits en overheidsinstanties) maar weinig plaats is voor de diepere verlangens van de ziel, dat de werkplek dikwijls een plek van stil lijden is. De intuïtie dat er meer mogelijk moet zijn - dat we in staat moeten zijn om organisaties met een echte ziel te creëren die ons gehele menselijke potentieel uitnodigen op de werkvloer bracht hem ertoe om een baanbrekend onderzoek aan te vatten: hoe een opkomende, nieuwe vorm van bewustzijn een organisatiemodel voortbrengt dat radicaal meer bezield, meer betekenisvol en productiever is dan het meest gangbare op dit moment. Over dit onderzoek schreef Laloux het boek Reinventing Organizations, waarvan inmiddels al meer dan 50.000 exemplaren verkocht zijn. Sinds kort is het boek ook in het Nederlands vertaald.

In het onderzoek stelde hij vast dat er al een belangrijk aantal ‘bedrijven’ georganiseerd zijn op zo’n radicaal andere manier en dat ze zich, onafhankelijk van elkaar, gebaseerd hebben op dezelfde grondslagen en zeer gelijkaardige vormen van samenwerken installeerden. Laloux kwam ook een school tegen die op basis van deze principes werkt: ESBZ in Berlijn. Het is één van Frédérics persoonlijke wensen dat deze revolutionaire manier van organiseren en naar de wereld kijken verder zijn weg zou vinden naar het onderwijs om zo een onderwijs te creëren waar het gehele menselijke potentieel aan bod komt en waar nog meer bezieling is. Frédéric leeft een teruggetrokken leven in Brussel, met zijn vrouw Hélène en hun 2 kinderen. Hij spreekt weinig in het openbaar, maar voor Edushock (en dus voor het onderwijs) maakt hij graag een uitzondering. Reinventing onderwijsorganisatie!


Workshocks: 19.45 u. – 20.45 u. Wat neem je mee van het Leerfestival?

ws2) Reflectiesessie met Lesley Arens (directeur VOV Lerend netwerk)

ws1) Brainstormsessie met Dirk De Boe (Creashock)

Heerlijk om een ganse dag ondergedompeld te worden in een sfeer van onderwijsinnovatie. Maar wat zijn de belangrijkste dingen die je meeneemt en waarmee ga je aan de slag binnen je eigen onderwijsinstelling of context? In deze afsluitende sessie formuleren we samen de belangrijkste learnings en take aways van de dag én kijken we hoe je dat als deelnemer concreet in acties kan omzetten. We maken hiervoor gebruik van een Padlet online collaboratieprikbord.

Hoe kunnen we de leerpunten uit de keynote van Theo Compernolle of Frédéric Laloux in de praktijk brengen? Een van beide brainstormvragen vormen de rode draad: ‘Hoe kunnen we in onze school de breinen van onze directies, leerkrachten en leerlingen beter benutten?’ of ‘Welke initiatieven kunnen directie, leerkrachten en studenten ontwikkelen om onze school zelfsturend maken?’. Beide thema’s zijn ook voor het organisaties buiten het onderwijs zeer actueel en kunnen ook daarop worden toegepast. Tijdens de brainstorm gaan we in eerste instantie zoveel mogelijk ideeën bedenken ten aanzien van de gekozen brainstormvraag. Daarna kiezen we per team één van de bedachte ideeën en diepen deze verder uit. Tot slot gaan we onze ideeën in één minuut aan elkaar presenteren. Je neemt bijgevolg een pak creatieve ideeën mee naar huis …

Dirk De Boe heeft zijn eigen bedrijf Creashock en leert organisaties en hun mensen om creatief te denken.

Lesley Arens is moderator van deze sessie en is een van de stichtende leden van het Edushock Leerfestival. Zij is directeur van het VOV lerend netwerk en haar ambitie is zoveel mogelijk mensen en organisaties enthousiasmeren om een leven lang te leren en zich te blijven ontwikkelen.


Workshocks: 19.45 u. – 20.45 u. Wat neem je mee van het Leerfestival?

ws3) Creatieve doe-sessie met Koen Joly (KEIK) : Mensen in beweging Als je gelooft in scholen waar creativiteit en innovatie wonderen kunnen verrichten, ben je met deze workshock aan het juiste adres. Samen zoeken we met behulp van de positieve voorbeelden en verhalen van deze namiddag naar nieuwe creatieve invalhoeken. Samen creëren we een open sfeer die uitdaagt om te dromen. Dromen worden tastbaar en concreet gemaakt en vertaald naar de dagdagelijkse praktijk. Jij verlaat deze workshop met een persoonlijke, concrete actie die het verschil gaat maken in jouw school. Je maakt tijdens deze workshock ook een talisman die je hierbij zal ondersteunen. Koen Joly is pedagoog en oprichter van KEIK - Mensen in beweging. Tijdens zijn werk rond de thema’s visieontwikkeling, strategisch beleid, talent- en competentieontwikkeling, betrokkenheid, goesting etc. legt hij de focus steeds op de betrokkenheid en kracht van mensen. Mensen noemen hem inspirerend, uitdagend, beslagen en coachend.

NOTITIES


NOTITIES


NOTITIES


NOTITIES


Lokalen met een 1 voor zijn op het eerste verdiep


Vzw Onderwijzigersnetwerk dankt jou voor je aanwezigheid en KBS voor de steun.

Ontwerp programmaboekje: Erik Devlies

Profile for Erik Devlies

Programmaboekje (versie 18/2)  

Up-to-date versie van het programma van het Edushock Leerfestival, Antwerpen, 24/2. Deze publicatie krijgt regelmatig een update.

Programmaboekje (versie 18/2)  

Up-to-date versie van het programma van het Edushock Leerfestival, Antwerpen, 24/2. Deze publicatie krijgt regelmatig een update.

Advertisement