Page 1


WELKOM Het Edushock leerfestival wordt georganiseerd door het lerend netwerk van onderwijzigers. Een onderwijziger is iemand die het onderwijs van onder uit positief en creatief wil wijzigen. Dat kunnen zijn: een leerkracht, een directielid, een leerling, student of cursist, ouders, maar evenzeer mensen uit het bedrijfsleven. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Edushock hebben een aantal onderwijzigers in Vlaanderen elkaar gevonden en zich verenigd in een lerend netwerk. Onze missie: Samen willen we onderwijs van binnenuit veranderen om mensen te laten schitteren. We willen deze missie delen met 250 mensen uit het onderwijsveld op ons Edushock leerfestival.

Deel je ervaringen op

Photo credit: Science adventure center


> Welkom: 14u30 > Edushock pitch, Kennisnet, My Machine: 14u35 > Keynote Luk Dewulf: 14u50

> Workshocks sessie 1: 15u30 tot 16u15 > Soep en drinks: 16u15 tot 16u45 > Workshocks sessie 2: 16u45 tot 17u30 > Workshocks sessie 3: 17u45 tot 18u30

> Walk-Out, dinner en networking: 18u30 - 19u30 > Edushockers over het leerfestival: 19u30 - 20u > Co-creatiesessies: 20u - 21u > Drinks en netwerking: 21u - 22u

TIMING


PLATTEGROND LICHTHUIS


Workshocks en ticketShop: Gedurende de hele namiddag zijn er 25 workshocks gepland in diverse lokalen, naast de inspirerende verhalen in de Black Box. De plaatsen voor deze workshocks zijn echter beperkt en afgestemd op de inhoud en methodiek. Om je te verzekeren van een plaatsje in een workshock dien je een ticket te halen aan de “Workshock TicketSHOP”. We hanteren het principe “op=op” en “first come first served”. Alle workshocks hebben een specifiek volgnummer dat vermeld staat op het toegangsticket. Snuister dus rustig rond in het programmaboekje, maak je keuze en stel je namiddag samen. De WorkShock TicketSHOP zal geopend zijn vanaf 13u15 tot 14u30, 15u20 tot 15u30 en van 16u15 tot 16u45. Voor de co-creatiesessie kan u tickets afhalen vanaf 18u30 (tot 19u30).

W1.1 Ik kies voor mijn talent - Peter Beschuyt & Luk Dewulf In deze workshock gaan we aan de slag met de 'ik kies voor mijn talent' junior toolbox. In deze toolbox vind je een boekje, tientallen werkvormen en 40 talenten zoals de 'foutenspeurneus', de 'buikdenker', de 'zinzoeker', de 'ontrafelaar', de 'kennisspons‘. We brengen tijdens deze workshop je talent in kaart en gaan op zoek naar hefboomvaardigheden waardoor je nog meer uit je talent kan halen. De talenten gelden zowel voor volwassenen als voor jongeren. De junior toolbox is gemaakt voor kinderen tussen 10 en 16 jaar. Daarnaast is er ook nog een toolbox voor volwassenen met dezelfde talenten maar dan met andere werkvormen. W1.2 Phototonics Explorer – Amrita Prasad In deze workshock krijg je een introductie tot de Photonics Explorer kit. Deze prachtige kit is ontwikkeld om leerlingen actief en geëngageerd te laten kennismaken met de fascinerende wereld van licht en optica. De kit bevat proeven en didactisch materiaal dat kant-en-klaar in het curriculum kan gebruikt worden. Tijdens de workshock krijgen leerkrachten de kans om met de Photonics Explorer Kit te werken èn er een te winnen. De didactische aanpak is gebaseerd op begeleid waarderend onderzoek. Doelgroep: leerkrachten wetenschappen secundair onderwijs


W1.3 Creativiteit - Pieter Demeyer (politicoloog) – Lieven Desomviele (drama- en ergotherapeut), Artevelde Hogeschool We vertrekken vanuit de vraag: "Hoe kan je binnen jouw hogeronderwijsinstelling een forum creëren om ideeën van studenten ten volle tot bloei te laten komen?" We streven ernaar om deze vraag 30 minuten te herformuleren en om ten minste 100 ideeën te kunnen genereren dmv. ACCIO. Met de oprichting van de kenniskring ACCIO wil de hogeschool creativiteit, innovatie en ondernemerschap zaaien en stimuleren in de hele hogeschool of anders gezegd: het ‘denk, doe, word - virus’ loslaten.

W1.4 Webexperts basisschool Boomgaard Hasselt maken grootouders wegwijs in digitale wereld

In de basisschool Boomgaard in Hasselt, vinden ze het belangrijk dat kinderen elkaar ondersteunen en helpen, samen op zoek gaan naar de oplossingen voor problemen. Dat doen ze onder andere door de leerlingen de kans te geven om aan medeleerlingen, ouders en grootouders te laten zien wat ze kunnen door tutor te zijn van anderen. Concreet werken ze dit uit aan de hand van projecten, zoals het project webexperts, waarbij leerlingen hun grootouders wegwijs maken in de digitale wereld, maar bijvoorbeeld ook door de beroependag, waarbij leerlingen een dag meedraaien in een werkveld naar keuze.

W1.5 Finding Lemo: peilen naar leercompetenties en motivatie De Lemo-testen bevragen cruciale leervaardigheden en kenmerken die belangrijk zijn om goede studieresultaten te behalen. Het invullen van de testen gebeurt online en neemt hooguit 20 min. in beslag. Deelnemers aan de bevraging krijgen onmiddellijk een feedbackrapport In deze workshop krijgt u een demo, hoort u twee praktijkgetuigenissen van 2 scholen die met de Lemo-test binnen hun organisatie aan de slag zijn gegaan, en reiken we u aanvullend materiaal. De Lemo-testen werden ontwikkeld door Plantijn Hogeschool en EduBROn (Universiteit Antwerpen), binnen het project GoLeWe.”


W1.6 Talentgericht leiderschap – Ronny Vanderspikken In deze workshock ontdekken de deelnemers dat elke leider (leerkracht in de klas, directeur in de school, kind in het eigen leren, …) een waaier van zeer diverse taken heeft: vaak passend, bij eigen passie en talent maar vaak ook niet… en dat wanneer je deze klas-, school-, scholengemeenschaptaken durft te matchen met talent, dat dit leidt tot een andere schoolorganisatie, een gedurfd personeelsbeleid, met veel meer mogelijkheden, out of the box, ….ook in onderwijs! Ronny Vanderspikken is deeltijds algemeen directeur van de KT-scholengroep en deeltijds pedagogisch directeur van enkele kindercampussen. W1.7 DAVINCI decoded – Bernard Lernout Vijfhonderd jaar geleden was Leonardo da Vinci het genie van de Renaissance: een briljante synthese van wetenschap en kunst. Was hij een unieke uitzondering, of was hij werkelijk een ‘uomo universale’? Op zoek naar het antwoord op die vraag ontdekken we dat Leonardo een autodidact was: een model voor de ontwikkeling van de talenten die bij ieder mens aangeboren zijn. Bewijs daarvan is ieder spontaan lerend kind: ieder kind heeft de 7 talenten die bij Leonardo’s leven en werk te vinden zijn. “Da Vinci Decoded” laat deze talenten zien en spoort aan om ze opnieuw aan te wakkeren: bij jezelf en bij de mensen waarmee je leeft en werkt. Mind Mapping is de expressie van deze 7 talenten op papier, pc of tablet. W1.8 Overhoop door talent – Herman Van Esbroeck, Lector en consultant KHLim Wat doen we met de impuls die nu in onze cultuur binnenkomt via jongeren en die over zelfontwikkeling gaat? Moeten we anders leren kijken naar hun talenten en hun ontwikkelingsweg en naar onze relatie met hen? Een school waar het personeel kiest voor de kracht van vertrouwen, kiest voor talent van jongeren en leraren. In deze workshock willen we getuigen over wat het betekent als we hiervoor kiezen. Via een model in 7 stappen situeren we dit proces in onszelf, in groepen en in organisaties. We zullen vooral de nadruk leggen op het anders leren kijken naar onszelf.


In de Black Box komen drie mensen vertellen over leeftijddoorbrekend onderwijs. Deze gesprekken worden in goede banen geleid door co-auteur van Edushock, Pieter Sprangers 1) Lars Acou - Gepersonaliseerd leren voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in basisonderwijs Edushock breekt een lans voor gepersonaliseerd leren. Meester Lars gaat samen met zijn leerlingen voor een fantastische leerervaring. Hij geeft vorm aan ondermeer gepersonaliseerd leren voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe activeert hij z’n leerlingen? Hoe geeft hij lagereschoolkinderen feedback via een elektronisch platform? Hoe ontwikkelt hij complexere competenties zoals teamwerk, structureren, design en storytelling? Hoe faciliteert de lagere afdeling van het Heilig-Graf, binnen een breder zorgbeleid, gepersonaliseerd leren via zowel opwaartse als neerwaartse zorg? Meester Lars is onderwijzer, zorgleerkracht en ICT-klusjesman in de basisschool Apostoliekenstraat van het Heilig-Graf in Turnhout. 2) Maaike Eggermont, oprichtster en leerkracht Sudbury school Gent Sudbury onderwijs is democratisch en zelfsturend onderwijs voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De nadruk ligt op persoonlijke interesses en talenten en op verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en de omgeving. De studenten bepalen er zelf hun koers en hebben inspraak in alle aspecten van het schoolbeleid. 3) De Kleurenvlinders – Krinkelrups Zwijndrecht In de krinkelrups te Zwijndrecht , werken ze sinds september 2012, met 60 kleuters en 4 leerkrachten in een grote gezamenlijke ruimte, volgens het talentenarchipel van Cego. Deze ruimte is ingedeeld volgens de verschillende talenteneilanden. Ze willen kinderen sterk maken in hun talent en kijken vanuit een positieve bril naar de kleuters. Eerder ‘wat kan ik goed ?’ dan ‘wat lukt me nog niet ?’ Kleuters kiezen het thema waar rond gewerkt wordt en geven het invulling. Op het einde van het belangstellingscentrum kunnen kleuters aangeven waar ze knap in zijn.

BLACK BOX


Notities ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………

Lichthuis ‘Markt’ - doorlopend: Edushock fellows: Bram Bruggeman - Katrien de Schrijver - Vanessa Janssens Bram Bruggeman geeft les in de lerarenopleiding in het Perspectief PCVO te Gent en werd dit jaar door zijn collega’s uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Katrien De Schrijver geeft les Engels en Duits in het secundair onderwijs te Gijzegem. Vanessa Janssens was leerkracht in het basisonderwijs in Henri D’Haese maar studeert nu verder voor haar master. De Edushock Fellows nemen het engagement op om met leerkrachten in de klas te werken aan enkele innoverende succesmomenten. Door samen nieuwe werkvormen en media toe te passen creëren de fellows een veilige leeromgeving die voor lesgevers een noodzakelijke randvoorwaarde is om te innoveren.

MyMachine:

Kinderen uit het basisonderwijs bedenken een idee, een 'machine'. Het ontwerp wordt dan verder uitgewerkt door hogeschoolstudenten om tenslotte te worden gerealiseerd door leerlingen uit het technisch onderwijs. Gedurende het ganse traject kunnen kinderen en studenten beroep doen op de expertise en ondersteuning van diverse bedrijven en organisaties om zo de knapste (of mafste) machines te realiseren. Kom dus ook jouw onderwijsdroommachine ontwikkelen!!


W2.1 Mobile School is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Ze ontwikkelen mobiele schoolkarretjes en verzorgen de opleiding van plaatselijke straathoekwerkers. Momenteel rijden er 33 mobiele schooltjes in 20 landen, verspreid over vier continenten. Alle materialen en spelen zijn gericht op het versterken van eigenwaarde en identiteit, het ontdekken van talenten en het empowered worden. Op die manier bouwt Mobile Schools op de stoep aan geloof in eigen kunnen en motivatie, noodzakelijk voor verdere groeiprocessen. Tijdens deze workshock vertellen we het inspirerende verhaal van Mobile School/Streetwize. We delen getuigenissen van straatkinderen die ons inspireerden om crisis in opportuniteiten om te buigen, om creatief en wendbaar te zijn om die opportuniteiten te benutten. Daarna gaan we dieper in op het mechanisme van 'ontleren' dat achter dit alles zit. Het opnieuw uitvinden van jezelf als mensen en als organisatie. Een gegarandeerde boost om creatief te gaan denken! W2.2 Digitaal portfolio voor de basisschool - Vanessa Janssens Het digitaal portfolio is een leerplatform met digitale instructiefilmpjes, spelletjes, fotomateriaal en digitale boekjes. Via deze filmpjes grijpen kinderen terug naar de instructie van welbepaalde leerinhouden. Daarnaast zit in dit leerplatform ook een module die toont wat een kind kan en bereikt heeft op school en in zijn vrije tijd. Alles wat het kan en kent, leuk of niet leuk vindt, interesse voor heeft, zowel binnen als buiten de schoolmuren kan hierin verzameld worden. Het bevordert de zelfredzaamheid en het reflectievermogen. Het kind wordt zich bewust van zijn of haar talenten. De leerkracht en de ouders krijgen op hun beurt een breder beeld van het kind. W2.3 Flipped classroom - Werner Huysmans Binnen de flipped classroom methodiek verplaatst een deel van de instructie naar andere momenten dan de zuivere contactmomenten, vaak via video. Zo kan de beperkte contacttijd efficiĂŤnter gebruikt worden ifv differentiatie of persoonlijke coaching. Daarnaast wordt ook de student meer gemotiveerd om zelfstandig met de leerstof aan de slag te gaan. Tijdens de sessie van Werner Huysmans, medewerker Elearning aan Karel de Grote-Hogeschool, krijg je inzichten in hoe je op een eenvoudige manier video kan gebruiken en produceren om je lessen efficiĂŤnt te organiseren


W2.4 Webtools in taalonderwijs – Erik Devlies Kwaliteit komt bovendrijven, dat geldt ook voor webtools die in de klas of door leerkrachten kunnen gehanteerd worden. Maar dan nog is niet alles even haalbaar. In deze workshock verneem je meer over haalbare en gratis tools die op een of andere manier het leerproces kunnen bevorderen. Sommige worden in detail besproken zodat je al een duidelijk beeld krijgt op de educatieve meerwaarde ervan. Een selectie van een 30-tal andere wordt kort aangehaald, zodat deelnemers voor zichzelf kunnen bepalen wat voor hun lespraktijk/school interessant kan zijn. Erik Devlies is leraar Frans, OLV-college in Assebroek, Brugge (@devlies)

W2.5 Talent coaching in de bedrijfswereld – André Swannet Bouwen op sterktes vertrekt vanuit een positieve benadering. Het is de bedoeling om samen met collega’s nieuwsgierig op zoek te gaan naar elkaars sterke punten. Door het herkennen en erkennen hiervan ontstaat er een unieke groepsdynamiek die versneld een beweging veroorzaakt. De uiteindelijke som van persoonlijke doorbraken rond talenten draagt de cultuurverandering in zich.. In deze workshock kan je als leerkracht of directie leren van talentcoaching in een bedrijfscontext.

W2.6 Sociale media als brug naar externe partners - Heidi Wulff Externe sprekers bieden vaak een meerwaarde aan ons onderwijs: professionals die dagelijks die jobs doen waar wij onze leerlingen voor opleiden, mensen die een expertise hebben bijvoorbeeld in drugpreventie, mediawijsheid, sollicitatietraining,... Ook voor stageplaatsen richten we onze blik op de wereld. Vroeger lukte het ook om die mensen te bereiken, maar ondertussen zijn er echter efficiëntere manieren om net die persoon te strikken die een optimale added value kan bieden aan je leerlingen. Sociale media als Twitter of LinkedIn zijn dé perfecte toolset én mindset om een stimulerend en inspirerend professioneel netwerk op te bouwen. (@heidiwulff)


W2.7 Het kan wel! Onderwijs anders ingericht - Maaike Eggermont, oprichtster van Sudbury School Gent Deze workshock is niet in een vakje te plaatsen. Enkele kernwoorden die zeker aan bod komen: inspraak - verantwoordelijkheid - respect motivatie - diploma - ondernemingszin - leergierigheid - differentiatie vertrouwen - communicatieve vaardigheden - vraaggestuurd leren democratie . Maaike Eggermont neemt je mee in een verhaal van ‘leren zonder dwang’.

W2.8 Van Locomotiv naar Automotiv naar Perpetuum Mobile Veronique Leuntjes – Griet Mathieu Les geven, jongeren begeleiden… is zeer verrijkend en boeiend. Jongeren de kracht en de kans geven zichzelf te leren kennen en zelfstandig te worden. Bestaat er als leerKRACHT een mooiere uitdaging? Deze uitdaging kan enkel waargemaakt worden als je de leerlingen weet te motiveren. Als MOETEN verandert in WILLEN… dan ontstaat er iets magisch – het perpetuum mobile. Het eeuwigdurend proces van zelfvervolmaking. Maar hoe motiveer je als leerKRACHT leerlingen/studenten? Dit is de meest cruciale vraag die elke leerkracht zich zou MOETEN stellen.. In deze workshop zullen we MOTIVATIE onder de loep te nemen. We zijn geen magiërs maar door onze jarenlange ervaring met jongeren kunnen we je wel een aantal kernwoorden meegeven “Betrokkenheid, present, flow, authenticiteit, luisteren…”. Wil je meer weten over deze magische woorden, kom en luister …

BLACK BOX:studenten & ondernemen Klaas Remmen, onderwijziger uit Edushock De mensen die het boek Edushock ondertussen gelezen hebben, weten dat het gaat over 20 fictieve tweets uit de toekomst waar rond de auteurs de noodzakelijke onderwijsvernieuwing toelichten met daarbij het verhaal van leerkracht An en student Ben. Toegevoegd kan je ook het verhaal van onderwijziger Klaas meemaken. Hoe hij, vaak buiten de school om, zijn passie gevonden heeft . Klaas komt vertellen hoe hij zijn eigen leerproces in de hand heeft genomen


Het verhaal van een ondernemende studente en assistente Jolien Coenraets (G-flux / UGent) Je begint niet pas met ondernemerschap als je afgestudeerd bent. Het is typisch iets dat al jaren in je bloed zit maar de juiste voedingsbodem moet krijgen om te kunnen kiemen en groeien. Het is belangrijk dat deze voedingsbodem al aanwezig is in het onderwijs omdat je daar ondernemende studenten al de juiste vaardigheden kan meegeven die ze later zullen nodig hebben. Ikzelf was zo een ondernemende student die in het middelbaar meedeed aan de minionderneming en dan uiteindelijk tijdens mijn hogere studies mijn eigen bedrijf G-flux startte. Ondertussen werk ik als assistent bij UGent en probeer ik vanuit die invalshoek jongeren die juiste voedingsbodem aan te reiken. -> Benieuwd hoe ik ondernemerschap probeer te stimuleren en waar ik mijn voedingsbodem zocht en vond? Ik vertel je er graag meer over! De derde student was nog niet gekend voor de druk van dit boekje.

Notities ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………


Notities ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………


W3.1 Ik kies voor mijn talent - junior toolbox In deze workshock gaan we aan de slag met de 'ik kies voor mijn talent' junior toolbox. In deze toolbox vind je een boekje, tientallen werkvormen en 40 talenten zoals de 'foutenspeurneus', de 'buikdenker', de 'zinzoeker', de 'ontrafelaar', de 'kennisspons' We brengen tijdens deze workshop je talent in kaart en gaan op zoek naar hefboomvaardigheden waardoor je nog meer uit je talent kan halen. De talenten gelden zowel voor volwassenen als voor jongeren. De junior toolbox is gemaakt voor kinderen tussen 10 en 16 jaar. Daarnaast is er ook nog een toolbox voor volwassenen met dezelfde talenten maar dan met andere werkvormen. W3.2 KIK-OV-koffer en Go4talent, inspiratiegids voor talent gezien in de klas – Valentin Moesen en Luc Vandenhoeck Meer dan ooit is de aandacht voor talent een thema. Onze samenleving hecht veel belang aan geluk en welbevinden, en je talent beleven is daarin een belangrijke randvoorwaarde. Er is de arbeidsmarkt die steeds meer zoekt naar medewerkers die hun talenten kennen en willen ontwikkelen. De traditionele rol van onderwijs verandert daardoor ook mee. Het is zoeken naar hoe onderwijs met die tendensen kan meebewegen… Go4talent staat midden in die stroom van vernieuwing. De KIK-OV koffer wil leraren en scholieren van de tweede graad secundair onderwijs informeren over kunststoffen in al hun aspecten. Er werd ook een heus recyclagespel uitgewerkt. W3.3 Mijn dag in Mijn School: innovatieve basisschool met passie voor talent… - Ingrid Geerkens, Glenda Vanderhenst, Joaquim Lagae Mijn School is een nieuwe, innovatieve basisschool, Ze zijn gestart vanuit een krachtige, gedragen visie over onderwijs nu en in de toekomst. Een breed lerend netwerk van betrokken medewerkers, inclusief ouders, vormt de levende basis. Deze school kiest voor doorgedreven ervaringsgericht werken vanuit welbevinden en betrokkenheid. Een flexibele, leeftijddoorbrekende groepering stimuleert samenwerken en zelfwerkzaamheid. Talenten van klein en groot worden gezien, gewaardeerd en ingezet. De diversiteit tussen de leerkrachten wordt positief aangewend: hun sterke punten vormen samen een krachtige combinatie bij het teamteachen.


W3.4 Hoekenwerk bij jeugdliteratuur – Els Demil Wat is hoekenwerk ? Presentatie van hoekenwerk i.s.m. jeugdauteur Piet De Loof. De deelnemers zullen leren dat hoekenwerk een heel bruikbare didactische werkvorm is voor het secundair onderwijs! W3.5 Twin – Arne Frans - Middenschool Kindsheid Jesu, Hasselt Het TWIN project is een nieuw verkennend project in de eerste graad. In deze school laten ze leerlingen proeven van interessegebieden als voorbereiding van de oriëntering en de studiekeuze naar het eerste leerjaar van de tweede graad. Ze merkten de laatste jaren een hiaat in de opties van de eerste graad. Daarom maakten ze een cluster van de vakken technologie en wetenschappen en verdeelden deze leerstof in verschillende thema's (vb. de zon) die dan zowel wetenschappelijk ('Hoe komt het dat mijn huid bruiner wordt door de zon?') als technologisch ('Hoe werken zonnepanelen?') benaderd werden. Op deze manier creëerden ze een nieuw keuzegedeelte voor de eerste graad. In deze workshop vertelt Arne Frans iets meer over de inhoud van dit keuzegedeelte en licht hij toe hoe de school tot deze vernieuwing gekomen is. W3.6 Bel-leef toekomstig onderwijs: opleidingskundig ontwerp www.bel-leef.nl ‘To create an educational environment in which people discover, gain trust and find confidence in their own talents. An environment in which they can be creative and challenge themselves to get the most out of it.’ (M. van Belle, ‘07)

De afgelopen jaren hebben we een flexibel onderwijsconcept vorm gegeven binnen een van de instellingen van het middelbare beroepsonderwijs, waarbij doorlopende in- en uitstroom van studenten mogelijk is en waarbij studenten hun eigen leerroute mogen uitstippelen. We gebruiken een moderne virtuele omgeving die voorziet in de behoeften van de student en docent. We lichten de methodiek Didac toe, met oa. de stappen in curriculumbouw in combinatie met moderne technologieën, zoals weblectures. Managers en beleidsmedewerkers dagen we uit hun huidige en toekomstige onderwijsbarometer op te stellen.


W3.7 De beste app is de leraar, (g)één op één, (g)een tablet in mijn klas - Joeri De Blauwe en Peter Van den Broeck, directeur en ICTcoördinator-leerkracht Joeri en Peter van het Sint-Jozefinstituut Hamme brengen hun visie op tablets in onderwijs. “Neen, wij zijn geen ipad-school. Toch investeerde onze school de voorbije twee jaar fors in ipads op school. Waarom? Investeren in ICT-middelen doe je vanuit een schoolvisie. Hoe heeft STJ Hamme dat aangepakt?” Je krijgt een overzicht van een concreet actieplan van een school. Visie, concrete uitwerking, weg naar de toekomst. Voor verdere info kun je het artikel op de site van KLASSE lezen. W3.8 Duurzaam en creatief ICT gebruik bij afstandsleren - Bram Bruggeman, ICT-coach PCVO Het Perspectief Gent Edushock: “Continu leren met behulp van technologie in plaats van ‘in hokjes leren tijdens de lesuren." Veel universiteiten, hogescholen of centra voor volwassenenonderwijs richten afstandsleren in. Niet altijd evident voor een leraar … Ondertussen evolueren zowel ICT hulpmiddelen als de elektronische leeromgevingen steeds verder. Belangrijk dus om te vertrekken van een ontwerp afstandsleren op basis van doelen en context doelgroep, in plaats van te snel naar de ICT technische kant te kijken. De wisselwerking tussen online en face-to-face onderwijs kan de sterktes van beide manieren van onderwijzen combineren. In deze presentatie wordt een concept afstandsleren besproken op basis van blogs, GoogleDrive, GooglePlus en Twitter, uitgaande van competenties ICT en mediawijsheid.

Heb je ingeschreven voor zowel het namiddag als avondprogramma? Je kan op basis van de kleurcode op je naamsticker een dinertasje afhalen aan de catering. Wil je na het middagprogramma echter nog even napraten, ervaringen uitwisselen en netwerken? Geen probleem, een fris drankje of een tasje warm vocht maken het gesprek aangenaam. We vervolgen het avondprogramma vanaf 19u30 in de Blackbox. Voor de deelnemers van het middagprogramma rijdt de pendelbus tussen de Philipssite en het station van Turnhout tussen 18u30 en 19u30.


In de Black Box komen drie directeurs vertellen over ‘hun lichthuis van educatie’. Onder leiding van Pieter Sprangers Ton van Rijn – basisschool Wittering in Rosmalen Wittering is een eigentijdse basisschool in Rosmalen; ze vinden dat het kind centraal moet staan en niet de leerstof. We leren hoe zij ‘een lichthuis van educatie’ invullen. Kinderen zijn niet maakbaar, wel ontwikkelbaar. Dat betekent, dat het tempo van de ontwikkeling niet wordt bepaald door de keurig in leerjaren ingedeelde methodes, maar dat het kind bepaalt hoe hoog het tempo ligt. Tom Cox - De brede school ADHD, NLD, hoogbegaafdheid, verschillende leerstijlen, leerachterstand, leervoorsprong, Nederlands als tweede taal, ex-OKAN-leerlingen, verschillende achtergronden, ASS, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie … Nooit eerder is de diversiteit zo groot en benoemd geweest in onze scholen en klassen. Hoe ga je hiermee om als leraar wanneer je een programma wil doorlopen in een groep die zo heterogeen is? Hoe kan diversiteit net als meerwaarde in het lesgebeuren kan ingezet worden? Tom Cox is directeur van een brede middenschool Kindsheid Jesu, Hasselt, die er expliciet voor kiest de leerlingen heterogeen in te delen. Hij legt in deze sessie uit hoe je als leraar kan inspelen op de individuele en vaak erg verschillende leernoden van de leerlingen. Dirk Broos - Hoger onderwijs zuurstof geven om een lichthuis te bouwen en te organiseren Ondanks de meer dan 10000 studenten, meer dan 100 studietrajecten en 13 campussen staat Karel de Grote-Hogeschool op een keerpunt in zijn bestaan. We willen KdG met een nieuwe organisatiestructuur ombouwen tot een lichthuis voor leren, waar de opleiding in plaats van de organisatie centraal staat, waar (innovatieve) ideeën kansen krijgen, maar bovenal waar studenten kunnen bouwen aan hun weg naar morgen. Dirk Broos, Algemeen Directeur van KdG-Hogeschool, licht toe hoe hij samen met het directieteam tracht docenten en studenten extra zuurstof te geven om zich te ontwikkelen.

BLACK BOX


Ict in het onderwijs: waar kan Kennisnet helpen? Ict is vervlochten in alle aspecten van de samenleving. Ook in het onderwijs is ict een vanzelfsprekendheid. Het is niet meer de vraag 贸f ict wordt ingezet, maar op welke manier. Hierbij is een integrale benadering essentieel. Van het onderwijs wordt namelijk gevraagd om en een hogere kwaliteit te realiseren, vanuit een organisatie die doelmatig met middelen omgaat en op een manier die transparant en afrekenbaar is.

De kracht van ict Stichting Kennisnet, het expertisecentrum voor onderwijs & ict, volgt deze ontwikkeling en positioneert zich binnen deze drie domeinen als ict-partner. Kennisnet faciliteert 谩lle instellingen in Nederland in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij het maximaal benutten van de kracht van ict. Dit doen wij vanuit drie rollen.


Expertise, voorzieningen en innovatie Kennisnet maakt inzichtelijk wat de kenmerken zijn van succesvolle ict-toepassingen en zorgt ervoor dat het onderwijs bekend raakt met deze kennis, ervaringen en goede voorbeelden. Daarnaast realiseren en beheren we de landelijke ict-infrastructuur die instellingen keuzevrijheid geeft en marktpartijen in positie brengt eigen dienstverlening te realiseren. Tenslotte bieden we inspiratie en een blik naar de toekomst. Dit doen we door nieuwe (technologische) ontwikkelingen op de voet te volgen en samen met het onderwijs experimenten uit te voeren. Het delen van ervaringen staat ook hierbij centraal. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl of op de blog innovatie.kennisnet.nl voor al onze innovatie-activiteiten. Twitter: @Kennisnet en @KN_Innovatie Download de gratis app over innovatie: kennisnet.nl/app

Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs.


Notities ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………


AVONDSESSIES 20u – 21u A1 Creashock creativiteitsboost - Dirk de Boe Creativiteit is een onmisbare vaardigheid die zeer belangrijk is voor m’ij en economie én voor het onderwijs. We hebben een heuse creativiteitsshock nodig om onze welvaart en ons geluk te vrijwaren de toekomst. We kunnen allemaal individueel creatiever leren denken maar ook kunnen we samen co-creatie versnellen. Wil je leren hoe je creatiever kan gaan denken? Hoe je meer ideeën kan genereren maar ook hoe je deze ideeën kunt implementeren en zorgen voor een innovatiecultuur in je school? Kom dan zeker naar deze interactieve sessie waarbij je niet alleen uit je comfortzone gehaald wordt, maar ook diverse mooie verhalen en concrete tips aangereikt krijgt... A2 Gejongleerd is oud gedaan - Bernard Lernout Jongleren is fascinerend om naar te kijken, maar des te meer wanneer je het zelf probeert. De basisstappen (jongleren met 3 balletjes) kunnen geleerd worden in 5 eenvoudige stappen. Tijdens deze actieve sessie leer je deze basisstappen. Leren jongleren vormt een leuke metafoor voor ieder leerproces: je leert in kleine stappen, je leert al doende, je leert volhouden en vooral: je leert uit je fouten. A3 Twitter als persoonlijk leernetwerk. Open en verbonden professionaliseren - Bram Bruggeman, leraar Het Perspectief Gent Edushock: “In een razendsnel veranderende wereld heb je voordeel als je snel leert. Een van de mogelijkheden is om van zoveel mogelijk mensen te leren.” & “Iedereen is leraar van elkaar.” Sociale netwerken, en Twitter in het bijzonder, spelen vandaag een belangrijke rol bij het vinden en onderhouden van contacten. Je kan heel wat bijleren door een persoonlijk leernetwerk uit te bouwen. Elkaar helpen en delen van nuttige informatie zorgt voor een ‘online’ creatieve wisselwerking tussen mensen. “It really is about the people behind the tools and not about the tool itself” Alec Couros Wil je meer weten over Twitter als persoonlijk leernetwerk? En … We gaan aan de slag om samen een Storify twitterverslag te maken van de #elf12 experience. ‘Discover the voices worth sharing’


AVONDSESSIES 20u – 21u A4 Bianca Blom - Creatie en co-creatie in het onderwijs! Wie van binnenuit koers vaart neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen geluk en dat van anderen. Met elkaar verbinding maken en nieuw of ander onderwijs creëren. Daar gaat deze workshock over. We gaan werken vanuit de kracht van verbinding en we laten de magie stromen. Alles is al aanwezig om onze wensen te verwezenlijken. We hebben elkaar nodig om zelf en onze wensen te laten groeien. Bianca Blom is auteur van het boek ‘Hoe leef ik mijn wens?’. Een doeboek voor pubers waar ze leren om van hun wensen werkelijkheid te maken. Een vrij, creatie(f) en wonderlijk proces.

A5 Vanessa Janssens en Katrien De Schrijver - Co-creatie van de ideale leeromgeving “Droom je eigen school” Er is de laatste tijd heel wat te doen rond onderwijsvernieuwing. Maar wat betekent dit voor jou persoonlijk? Hoe wil jij dat de school van morgen eruit ziet? Welke rol spelen de leerlingen, leerkrachten, directies en ouders? Samen gaan we creatief aan de slag om onze eigen droomschool te ontwerpen. Wij zorgen voor het materiaal, jij brengt jouw creatieve ideeën en architectonische, pedagogische, inhoudelijke, … wensen mee. A6 Vlaamse Scholierenkoepel vzw - Sst, de leerkracht leert Zijn je leerlingen publiek of partner in de klas? Mogen zij enkel luisteren of ook mee-doen aan en mee-denken over het leerproces? De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) vroeg aan de leerlingen zelf wat ze willen. Opvallende conclusie: 'Wij willen tips kunnen geven aan onze leerkrachten zodat de lessen nog beter worden.' Als antwoord op die vraag ontwikkelde VSK een map met 25 methodes voor leerkrachten die feedback wensen op hun lesgeven. In deze workshop maak je kort kennis met de map, waarna we praktisch aan de slag gaan met enkele van de methodieken. Na een uur neem je zo heel wat nieuwe ideeën mee die meteen toepasbaar zijn in je klas. Reeds 250 leerkrachten van heel wat verschillende scholen lieten zich inspireren door de map. Ben jij de volgende die de stap zet naar meer participatie in de klas?


Hallo onderwijziger, Want zo mogen we je misschien toch wel noemen … Vandaag krijg je heel wat leerpunten en tips mee vanop het festival. Ook in de goodiebag zit flink wat informatie. Wat ga jij vanaf morgen nu anders doen? Ga je zelf verder aan de slag met een aantal van de ideeën die je zijn bijgebleven? Bespreek je morgen wat je hebt meegemaakt met je collega’s, studenten of directie? Schrijf je een blog of geef je op de sociale media goed van katoen over dit #elf12 initiatief? Ken jij iemand in je werkomgeving die ook wel gebaat zou zijn bij een volgend leerfestival? Word je graag op de hoogte gehouden van de activiteiten van het lerend netwerk van onderwijzigers? Wil je zelf ook meer doen en mee vorm geven aan deze onderwijsvernieuwing? Steek je zelf graag de handen uit de mouwen en sluit je aan bij het kernteam? Stuur graag je reactie naar dirk.deboe@skynet.be Hij bespreekt het dan verder en komt er zo snel mogelijk op terug. Vertel het graag voort! Het lerend netwerk van onderwijzigers

LEREND NETWERK


COLOFON Edushock Leerfestival is een organisatie van: Edushock Auteurs: Dirk De Boe, Bernard Lernout & Pieter Sprangers Edushock Lerend Netwerk: Lesley Arens, Bram Bruggeman, Dirk De Boe, Dominique De Geest, Katrien De Schrijver, Erik Devlies, Tom Fleerackers, Vanessa Janssens, Bernard Lernout, Griet Mathieu, Pieter Sprangers, Reinhilde Van den Abeele, Georges Vanoirbeek Algemene Coördinatie – Dirk De Boe Programma Coördinatie – Bram Bruggeman Communicatie, sponsoring & grafiek – Erik Devlies Ontwerp flyer & cover – Kristof Boeckx (Smartschool) Eventcoördinatie – Tom Fleerackers Edushock Wordpress blog – Lesley Arens Eventteam – Nora Weytjens, Maarten Goossens, Aster Ketels, Louise Verhasselt, Philip Vos Drukwerken – VCP Graphics, Brugge Techniek – Syrinx bvba – www.syrinx.be Edushock leerfestival werd ondersteund door Open Manufactoring Campus (Philips) Turnhout : Ann Diels, Paul Peeters & Martine Van Opstal “Het leren van Morgen vandaag al?” werd gefilmd en gemonteerd door Koen Dewitte, @Phovid. Leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege uit Assebroek, Brugge.

De Edushock auteurs en het Edushock Lerend Netwerk danken uitdrukkelijk iedereen die deze dag mee heeft mogelijk gemaakt. Verantwoordelijke organisatie: CREASHOCK, Gentse steenweg 133, 9620 Zottegem


Notities ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………


Notities ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………


Programma Edushock Leerfestival  
Programma Edushock Leerfestival  

Het volledige programma en alle info over het Edushock Leerfestival, 5dec. in Turnhout.

Advertisement