Page 1

FLYGTNINGE MED TRAUMER:

NYE VEJE KONFERENCE


Invitation til konference På konferencen ”Nye veje” gør en række eksperter og fagpersoner status over den nyeste tværfaglige behandling af flygtninge med traumer. Sammen vil de udpege nye veje gennem et landskab, der indtil for nylig var sparsomt udforsket. Kom og hør, hvorfor: • PTSD og traumer hos flygtninge ofte symptombehandles •

PTSD-ramte med vidt forskellige behandlingsbehov skæres over én kam

Vi bør blive bedre til at samarbejde på tværs af institutioner om den psykosociale udfordring, flygtninge med traumer repræsenterer

Sundhedsstyrelsen har påvist, at cirka 30% af alle flygtninge i Danmark lider af svær eller kompleks PTSD. De har overlevet krig, flugt, tortur og forfølgelse, men står tilbage med voldsomme traumer. Deres liv præges af angst og isolation, og

Efter deltagelse i ”Nye veje” vil du tage hjem med friske, konkrete ideer til arbej­ det med PTSD-ramte flygtninge baseret på den nyeste, evidensbaserede viden.

Sted Hotel Vejlefjord Sanatorievej 26 7140 Stouby

Konferencen afholdes i anledning af Center for Traume- og Torturoverleveres 10 års jubilæum.

Pris Kr. 750,- inklusiv forplejning.

Målgruppe Konferencen henvender sig til psykologer, psykiatere, praktiserende læger, socialrådgivere, fysioterapeuter, sygeplejersker, konsulenter, beslutningstagere, faglige organisationer med flere. Tid 1. september 2011 klokken 9:00 – 16:00.

de har svært ved at indgå i menneskelige relationer og fastholde deres plads på arbejdsmarkedet. Gruppen har historisk set udgjort en svær udfordring både for psykiatrien og det

Tilmelding Tilmeldingsskema findes på www.cett.dk. Fristen er den 15. august 2011, hvorefter tilmeldingen er bindende. Workshop vælges på skemaet. Kontakt Konferenceansvarlig: Uddannelseskonsulent Ulla Hartvig, tlf. 76 42 03 35 eller ulla.hartvig@psyk.regionsyddanmark.dk

almene system. Jagten på en kur mod kompleks PTSD har vist sig vanskelig, og i kommunalt regi genererer familier præget af traumer sociale problemer, hvis konsekvenser rækker langt ud over deres egne dørtrin.


Program 9.0 0 - 9. 30

Morgenmad

9. 30 - 9.45

Åbning af konferencen Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark

9.45-10.45

Hvad virker? Psykodynamisk behandling af komplekse traumatiske lidelser Psykiater og dr. phil. Sverre Varvin fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Norge

11.00-12.00

Mentalisering: Fra teori til behandlingspraksis Veje til selvregulering Cand.psych. Jens Hardy Sørensen, forsknings- og udviklingsleder, CETT

12.00-12.45

Frokost

13.45-14.15

Kaffe og kage

12.45-13.00

Koncert Simona Abdallah, percussionist

14.15-14.45

13.00-13.45

Workshops: Bedre samarbejde mellem regioner og kommuner Vælg A, B, C eller D

Hvordan måler man psykosociale ressourcer? Evidensbaseret udredning og visitation Cand.psych. Jens Hardy Sørensen og cand.psych. Beatriz Ponce de Leon, CETT

14.45-15.30

Sammen er de stærke Evidensbaseret gruppebehandling af patienter med kompleks PTSD Cand.psych. Hanne Hauberg Koch og cand.psych. aut. Lotte Joyce Bitsch, CETT

15.30-16.00

De sidste ord Centerchef Marianne Lauritzen (CETT) i dialog med tidligere amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen

A

Sundhedssystemets nomader Flygtninge med traumer mellem somatik og psykiatri Professor og overlæge Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitets­hospital

B

PTSD i familien Kommunal rehablitering i et helhedsperspektiv Daglig leder Niels Ravn, Verdande, Haderslev Kommune

C

Fra patient til borger Muligheder og faldgruber i overgangen fra region til kommune Centerchef Marianne Lauritzen, CETT og leder af Sundhedscenter Vollsmose Ane Møller Bering, Odense Kommune

D

Sådan samler vi trådene Nye samarbejder mellem udgående team (CETT) og praktiserende læger Fysioterapeut Lone G. Hvilsom, tolk Aqila Waziri, CETT samt praktiserende læge Else Skou, Kolding


Kære læser Om arrangørerne Den 5. september 2011 er det ti år siden, Center for Traume- og Torturoverlevere blev indviet i regi af Vejle Amt. Indvielsen skete med deltagelse af honoratiores fra hele amtet og daværende prinsesse Alexandra. Banegårdspladsen var afspærret, pressen sværmede som fluer om et stykke sukker, og Dannebrog vajede på begge sider i Kirkegade såvel som i Havnegade. Jo, det var en festlig og mindeværdig dag dengang for ti år siden. Men hvorfor nu så stort postyr? Det var dog bare endnu en lille institution i Vejle Amt, kunne man sige. Men åbningen af CETT var resultatet af flere års afdæk­ ning, analyse og politisk drøftelse. Og når Vejle Amt ønskede at slå dørene op med pomp og pragt, tror jeg, det var for at vise, at man virkelig ville det her. Det var et enigt amtsråd, der besluttede at åbne CETT. Derimod var der til det allersidste spænding om, hvor centeret skulle ligge. Der var flere byer, der gerne så centeret ligge i deres område. Som bekendt blev det i Vejle, og her blev vi taget godt imod. Når jeg nu ser tilbage på de ti år, der er gået, synes jeg, at Vejle Amts beslutning var både modig og visionær. CETT skulle ud over behandling også varetage uddannelses- og udviklingsopgaver, ligesom forskning og metodeudvikling fra starten

var kerneopgaver for os. Den bærende tanke var, at så meget behandling og aktivitet som muligt skulle ske i såkaldt almindelige systemer, altså i kommunen, hos egen læge, i skolen etc. CETTs opgave skulle derfor være at agere kvalificeret og specialiseret partner. I 2007 overgik CETT til Region Syddanmark og blev organisatorisk flyttet fra somatik til psykiatri. Vi har udviklet et konstruktivt samarbejde med psykiatri­ ledelsen, som til fulde fortsætter den ambitiøse linje, der fra begyndelsen har været CETTs kendemærke. Det er vores mission at udvikle, systematisere og konsolidere den faglige indsats over for borgere med PTSD og kompleks PTSD – især flygtninge og indvandrere og deres efterkommere, men også krigsveteraner. Jeg er stolt af at kunne sige, at vi har gjort betydelige faglige landvindinger i de ti år, der er gået. Og jeg kan love, at CETT også de kommende år vil arbejde målrettet på at sikre patienter med PTSD og kompleks PTSD den bedst mulige relevante behandling. Meget gerne i fælles fodslag med vores nære samarbejdspartnere. Med venlig hilsen

Centerchef Marianne Lauritzen

Kontakt CETT CETT Banegårdspladsen 1, 1. 7100 Vejle Tlf. 7642 0310 www.cett.dk

Nye veje  

Om CETTs jubilæumskonference "Flygtninge og traumer: Nye veje"