Page 1

Temadag

Interkulturel intelligens Et uddannelsestilbud fra CETT, Psykiatrien i Region Syddanmark

Center for Traume- og Torturoverlevere

Kolding, juni 2012


Temadag om Interkulturel intelligens

Kultur er ikke noget, vi har, men noget, vi skaber i relationen med andre mennesker. Vi kommunikerer mere og mere på tværs af kulturer og sprog i vores dagligdag. Blandt andet fordi flygtninge og indvandrere i flere generationer er blevet en del af det danske samfund og dermed en del af vores liv både på arbejdet og i fritiden. God kommunikation i et multietnisk samfund kræver interkulturel intelligens. Det forudsætter indfølingsevne, engagement, kulturforståelse og evnen til at kommunikere i interkulturelle sammenhænge. Vi bliver nødt til at forholde os bevidst til de måder, vi er sammen på, og det er netop meningen med temadagen. Som deltager lærer du at undgå almindelige misforståelser i mødet med andre kulturer og får redskaber til at forstå dig selv og andre i kulturmødet. Konflikthåndtering er også en del af temadagen. Hvordan reagerer vi, når vi står i en konfliktsituation? Og hvordan kan vi lære at tale og handle mere tydeligt og på den måde undgå optrappe konflikten?

Målgruppe for temadagen Personer, som møder mennesker med en anden kulturel baggrund enten i forbindelse med deres arbejde, dagligdag eller fritidsaktiviteter. Det kan f.eks. være: kommunalt ansatte, medarbejdere i social- og sundhedssektoren, lærere og pædagoger, læger, politifolk, fængselsbetjente, folk ansat i boligforeninger, andre foreninger, frivillige, private virksomheder.

Temadagens indhold • Kommunikation - verbal og nonverbal (mimik, gestikulation, tonefald, påklædning, lugtstimuli, osv.) • Kulturforståelse med fokus på selvforståelse og forforståelse, herunder kulturmøde, identitet og integritet • Interkulturelt engagement (under- og overinvolvering) • Relation og position (autoritetsproblematik)


• Konfliktstyring med fokus på muligheder frem for begrænsninger, herunder: at møde konflikter, at miste kontakter og at få dem genskabt igen. Temadagen er en kombination af undervisning, rollespil, øvelser, casearbejde og sparring.

Pris 850 kr. per deltager - inklusive forplejning og materialer

Tilmelding Via mail eller på www.cett.dk senest torsdag den 31. maj 2012 Tilmelding er bindende

Kontakt Tidspunkt Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00-12.00

Sted Praksisenheden i Kolding Kokholm 3 B 6000 Kolding

Azra Hasanbegovic på tlf.: 7642 0334 eller Azra.Hasanbegovic@ psyk.regionsyddanmark.dk Der er også mulighed for at købe temadage efter dit behov. Ring til Azra Hasanbegovic for mere information herom.

Underviser Azra Hasanbegovic, Uddannelseskonsulent på CETT

Underviser Azra Hasanbegovic, uddannelskonsulent på CETT, Vejle


Center for Traume- og Torturoverlevere arbejder med at afhjælpe følgerne af krigs-, tortur- og flugt- traumer hos flygtninge og indvandrere. Det gør vi gennem centrets tre kerneydelser: multidisciplinær behandling, faglig metodeudvikling samt uddannelse og information. CETT er et tilbud i Psykiatrien i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk

ID: 22599

Interkulturel intelligens  

Interkulturel intelligens

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you