Page 1

Głos

Nowy

wydanie wieczorne

15 wrzesnia 1945 nr 1 (385), cena: 15 gr

新 声 音

Tekstów niezamówionych nie zwraca się. “Nowy Głos” Redakcja ul. N. Czernichowskiego 123/4-5 0-023 Jaxa

Prenumeratę zamawiać można pod adresem redakcji z dopiskiem “PRENUMERATA“ koszt: 100 JZł/rok

Król w Polsce Wizytę króla w  Polsce, która z  powodu niedyspozycji władcy była już dwukrotnie przekładana, zakłóciła kolejna niedyspozycja naszego władcy. Jego Wysokość planowo wyleciał z Lotniska Jaxa i z dziesięciominutowym opóźnieniem wylądował w  Wilnie, gdzie podczas dwudniowej wizyty zwiedzał barokowe i  renesansowe zabytki miasta. Kienesa karaimska wywarła na mnie ogromne wrażenie estetyczne. Z  kolei przebywanie w  tak cudownym zabytku jak Kościół św. Kazimierza sprawia, iż czuję nad sobą opiekę boską, gdyż to mojemu patronowi poświęcona jest ta wspaniała budowla, powiedział król zapytany przez jednego z dziennikarzy. Jednocześnie nasz władca wygłosił na Uniwersytecie Wileńskim wykład pod tytułem „Między Młotem a  Smokiem” opisujący sytuację polityczną Wielkiego Królestwa Jaxa i  jego sąsiadów. Na wykład przybyli profesorowie, studenci oraz władze Wilna. Później odbyła się uroczysta kolacja oraz niewielki bankiet. Król swoją elokwencją podbił serca nie tylko

wileńskich studentów, ale też wileńskich dam. Z miłą chęcią przeprowadzę się na Daleki Wschód jeśli będę mieć takiego władcę, powiedziała jedna z  uczestniczek bankietu. Jego Wysokość pojawił się również na obradach rady miasta, gdzie dyskutowano nad projektem stworzenia programu partnerskiego między miastem Jaxa a  Wilnem. Pomysł spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. W  piątek król wyjechał do miejscowości Mosty, skąd pochodziła jedna z  praprababek króla. Wizyta ta była w  całości sentymentalną podróżą ku korzeniom naszego rodu królewskiego. Król odwiedził nie tylko cmentarz, gdzie pochowano jego przodków, ale spotkał się również ze swoją daleką rodziną żyjącą w  Mostach. Otrzymał także zaproszenie na ślub jednej z  krewniaczek, które przyjął ze łzami wzruszenia w oczach. Z tego też powodu planowana na niedzielę wizyta w  Białymstoku została odwołana. Król wedle plotek podarował młodej parze dożywotnie wizy Królestwa Jaxa. Nieszczęśliwie jednak

po uroczystościach królewska niedyspozycja okazała się tak dokuczliwa, iż odwołano zaplanowane na poniedziałek spotkanie z nowo wybranym premierem Polski Stanisławem Mikołajczykykiem oraz prezydentem Władysławem Raczkiewiczem. Wywołało to ogromne oburzenie władz polskich. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, powiedział jedne z  posłów na sejm. To zniewaga dla Polski, wypowiedział się na łamach „Dziennika” jeden z  senatorów, gdzie czytamy również iż niedopuszczalne zachowanie Króla Czernichowskiego wpłynie negatywnie na kontakty między oboma państwami.

Kancelaria prezydencka milczy jednak w tej sprawie, wyrażając wyłącznie swoje zaniepokojenie brakiem informacji o  miejscu pobytu króla. Wraz z  królem zaginęła też jego przyboczna straż. Jak uspokaja rzecznik królewski Król jest bezpieczny i  wkrótce wróci do pełnienia swoich obowiązków. Przypominamy, iż nie jest to pierwszy przypadek zaginięcia naszego władcy, ostatnio takie wydarzenia miały miejsce podczas wizyty na Łotwie tego lata, gdy król zaginął na całe pięć dni, w  do tej pory niewytłumaczonych okolicznościach. Z  niecierpliwością wyczekujemy powrotu władcy. Bingbing Zamoyska

Przygotowania do wizyty Przygotowania do wizyty przedstawiciela Cesarstwa Chińskiego trwają w najlepsze. Przypomnijmy, że pan Zhou Zhi odwiedzi nasz kraj by wziąć udział w  uroczystych obchodach rocznicy założenia państwa. Obchody zapowiadają się hucznie, jednak 296 rocznica nie wydaje się powodem na tyle istotnym by stanowić jedyny cel wizyty cesarskiego ministra spraw zagranicznych. Odkąd trzy miesiące temu kancelaria cesarska w  Pekinie ogłosiła, iż pan Zhou Zhi odwiedzi Królestwo Jaxa nie cichną spekulacje na temat prawdziwego celu wizyty. Najprawdopodobniejsze wydają się negocjacje w  sprawie ceł nakładanych na spławiane Amurem towary, dziennikarzom Nowego Głosu nie udało się jednak dotrzeć do konkretnych kwot o  jakich może być mowa. Oczywiste wydaje się, że Pekin chce wywalczyć dla siebie korzystniejsze wa-

runki, co chce dać w zamian możemy tylko spekulować. W  chwili obecnej jedynym argumentem jaki mógłby podnieść Pekin wydaje się otwarcie Chińskiego rynku farmaceutycznego, być może utworzenie Strefy Współopodatkowanej o której wspomina się od dawna w kuluarach, nikt jednak nie ma odwagi podnieść sprawy na spotkaniu na międzynarodowym poziomie. Nieznależnie od prawdziwych powodów wizyty pana Zhou Zhi, te oficjalne również są istotne. Właśnie ze względu na obecność chińskiej delegacji postanowiono dołączyć do uroczystości program artystyczny o temacye historycznej, mający przybliżyć Chińczykom początki dziejów naszego państwa. W  tym sensie tegoroczne święto będzie przypominało to sprzed roku, mówi pani Krystyna Lubomirska, przedstawicielka organizatorów. Proszę jednak cierpliwie czekać na ogłoszenie oficjalnego pro-

gramu, jestem pewna, że Państwa niejednym zaskoczymy. Harmonogram obchodów nie jest oczywiście jedynym, co zaprząta głowy urzędników. W hotelu Lambert trwają intensywne prace remontowe, chociaż, jak mówi pan Fryderyk Zajcewicz wciąż nie wiadomo, czy pan Zhou Zhi postanowi nocować w  apartamencie Sarmackim, czy może tradycyjnym Chińskim. Dobrze, że nie przyjeżdza nikt z  ZSRR - dodaje pan Zajcewicz. - Obawiam się, że w całym Królestwie nie mamy odpowiednio niskiego standardu jak na radzieckie wymagania. Humory dopisują, nawet wśród wolontariuszy, którzy intensywnie poprawiają swoją znajomość chińskiego, gdyż najprawdopodobniej z panem Zhou Zhi przybędzie liczna delegacja. Złośliwi mówią nawet o  licznych szpiegach, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dementuje te pogłoski. Bezpieczeństwo podczas wizy-

ty tak ważnego gościa jest sprawą priorytetową, powiedział Nowemu Głosowi hrabia Krasiński, dowódca Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chciaż zadanie będzie wymagało od naszych żołnierzy i policjanów wielkich umiejętnosci, wiem, że oni takie zdolności posiadają. Pod tym względem uroczystości a  także sama wizyta będą zabezpieczone perfekcyjnie. Na pytanie o ewentualne działania Fantoma hrabia Krasiński odmówił komentarza. Jak do tej pory ten na poły bandyta na poły ludowy bohater nie dokonywał żadnych zamachów o charakterze politycznym, wszyscy wiemy jednak doskonale, że tego typu jednostki są nieprzewidywalne. W  sprawie ochrony uroczystości siły królewskie będą ściśle współpracowały z Cesarskimi, zapowiada jednak hrabia Krasiński, co może zugerować wzmożoną czujność. Honorata Xiu

Fantom znów uderzył! Tym razem ofiarą bezdusznego (ale jak głoszą potki, niezwykle przystojnego) bandyty padł pociąg pocztowy z Jaxy do Pekinu, kurs z 9:50. Nikomu z  obsługi i  pasażerów nic się nie stało, porwane zostały jednak wszystkie worki z  korespondencją oraz uszkodzono lokomotywę. Kancelaria Królewska nie wydała jeszcze żadnego oświadczenia w  tej sprawie, ale z  wiarygodnych źródeł redakcja Nowego Głosu dowiedziała się, że ofiarą paść mogła korespondencja dyplomatyczna. KP Kolejna fala uchodźców Mimo starań strony radzieckiej przez granicę wciąż przedostają się kolejni uchodźcy z  Kraju Rad. W  ostatnim tygodniu do obozu w Kościuszkach przybyło kolejnych kilkuset zbiegłych z  kołchozów chłopów. Podobno ukrywają się wśród nich również więźniowie polityczni, którzy uciekli z  łagrów. Sytuacja bytowa w  Obozie pogarsza się, ku oczywistemu niezadowoleniu rezydentów. Sytuacja jest napięta, ale wszystko znajduje się pod kontrolą, uspokaja pan mjr. Skupecki, z-ca Komendanta Obozu. KP Mostu nie będzie? Mieszkańcy Grodziska Dolnego są oburzeni i  zapowiadają protesty w  związku z  ogłoszoną wczoraj decyzją władz Miasta Jaxa o przesunięciu budowy nowego mostu na Amurze. Miał on połączyć Grodzisko Górne i  Grodzisko Dolne i  pięciokrotnie skrócić dojazd mieszkańców Ustrzyk Dolnych do Zachodniego Miasta. Obecna droga omija wyspę, na której znajdują się Ustrzyki Górne i  prowadzi wzdłuż Amuru aż do Mostu Wyzwolenia, gdzie łączy się z  drogą X202, która prowadzi do Zachodniego Miasta przez tereny fabryczne. Oświadczenie wydane przez Urząd Miasta mówi o  braku odpowiedniego projektu mostu, który współgrałby naturalnym pięknem terenu oraz odpowiadał specyfikacji przetargowej. WJ Rzeka Przypływów Płynie na Wschód. Taki tytuł nosi najnowsza Chińska produkcja, w  której nasza rodaczka chińskiego pochodzenia, Shu Xiuwen, zagra jedną z  głównych ról. Producentem filmu jest firma Kunlun z Shanghaju. Obraz reżyserowany jest przez dwóch utalentowanych chińskich reżyserów Cai Chusheng i  Zheng Junli. W  raz z  naszą gwiazdą w  filmie zagra chiński aktor Tao Jin. Premiera zapowiedziana jest na połowę 1947 roku. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych doniesień z planu filmowego. GP

Glos nr 1  
Advertisement