Page 1

Portfolio

Erika Bergstrรถm 1989 02 01 erikacbergstrom@gmail.com Utlandagatan 6D, 412 61 Gรถteborg 0737 304003


Parkgatans lekplats, Sollebrunn 2017 Tillgänglighetsanpassad stadsdelslekplats. - Framtagande av gestaltningsförslag och planteringsplaner - Projektledare

Brunnsparken, Alingsås Pågående Upprustning av en befintlig park i syfte att öka värdet för besökare och för den biologiska mångfalden. Anläggning av äng, en ny parkväg och en brygga vid vattnet. - Projektledare för genomförandet


Picknickyta och utsiktsplats, Alingsås Pågående Upprustning av picknickyta och utsiktsplats vid Barnens lantgård i Nolhaga park. Principritning för staket

- Gestaltning - Projektering - Projektledare

Överliggare i trä

T-stång alt. VKR profil

Gunnebostängsel alt. X-TEND wire-nät


Entrétorg Nolhaga park, Alingsås Pågående En ny torgyta ska anläggas framför Nollhaga sporthall och entrén till stadens mest populära park. En välkomnande plats där besökare kan samlas och hämta information inför sitt besök. - Framtagande av gestaltningsförslag och principritningar - Projektledare

Entrétorg Nolhaga park

Typritning, busshållplats

Asos cykeltak

Murtopp, kalkstenshäll Bultad mot murkant Kantstöd i granit

Betongplattor Parkväg, stenmjöl

Mur


Bristanalys: Områdeslekplatser

229

390

370 Andel barn i åldern: 262

15-18

70

10-14

97 94

n för Lekplatspla mmun o k Alingsås

0-4 Total 5-9

187 Utflyktslekplats Stadsdelslekplats Områdeslekplats

87 271

ärdsplan ring och Åtg Policy, Invente x-xx nden 201x-x Tekniska näm Antagen av

26

258

Barriärer

Bristområde

0

0,5

1

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016

0

0,5

1

1,5

2 [km]

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016

0

0,5

1

1,5

2 [km]

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016

1:20 000

1:20 000

1:20 000

Lekplatsplan för Alingsås kommun 2016 Bristanalyser för kommunens kommande lekplatsplan.

Skyltning vid de kommunala lekplatserna 2017 0

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016

- Analyser i Geosecma

0,5

1

1,5

2 [km]

1:20 000

0

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016

0,5

0 Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016

1

0,5

1,5

1:20 000 1

2 [km]

1,5

2 [km]

Syltning som ger besökare information om lekplatsernas adress, trivselregler samt kontaktuppgifter till kommunen och räddningstjänsten. 1:20 000

- Grafiskformgining av information 0

0,5

1

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016

1:20 000

1,5

2 [km]

1,5

2 [km]

Portfolio  

Arbete inom kommunal förvaltning 2016-2018

Portfolio  

Arbete inom kommunal förvaltning 2016-2018

Advertisement