Page 1

2009

Aleksandra Czerniawska Anna Lasota Pracownia Rysunku prof. Włodzimierza Szymańskiego Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Historia Galerii Ericsson Galeria Sztuki Współczesnej w siedzibie firmy Ericsson Sp. z o.o. działa pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

listopad 2008

Wystawa Cztery Pory Roku to rezultat półrocznego stypendium Aleksandry Czerniawskiej i Anny Lasoty. Stypendystki Galerii Ericsson, studentki warszawskiego Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych, w swych pracach prezentują przenikanie się natury i technologii.

listopad 2007

Konwergencja – pokłosie stypendium ufundowanego przez Galerię Ericsson dla studentek ASP – Ani Panek i Agaty Dobrowolskiej. Konwergencja – łączenie różnych spojrzeń na otoczenie i technikę.

sierpień 2006

Wystawa zdjęć dokumentujących Warszawę od 1900 do 1947 roku. Unikalne fotografie zostały odnalezione przez firmę Ericsson dzięki poszukiwaniom archiwów związanych ze 100-leciem obecności firmy w Polsce.

kwiecień 2006

Młody Plakat to wystawa współczesnych twórców plakatu związanych z ASP w Warszawie. Swe prace wystawili: Piotr Garlicki, Małgorzata Gurowska, Ryszard Kajzer, Marcin Władyka. Zaprezentowane zostały plakaty, które zyskały uznanie na konkursach oraz takie, które towarzyszyły głośnym imprezom kulturalnym w kraju. Wystawa w Galerii Ericsson towarzyszyła 20 Międzynarodowemu Biennale Plakatu w Warszawie.

Fot. Paweł Grześ

Aleksandra Czerniawska

październik 2005

Ukończyłam Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Malarstwo

dzięki czemu są wykorzystywane do rozwiązywania problemów techniki

studiowałam w pracowni profesora Leona Tarasewicza a rysunek u pro-

i projektowania.

fesora Włodzimierza Szymańskiego i profesora Mirosława Duchowskie-

Na potrzeby kalendarza stworzyłam serię obrazów cechujących się sy-

go (sztuka w przestrzeni publicznej). Studiuję również Psychologię na

metrycznością lub regularnością, przy wykorzystaniu motywów zaczerp-

Uniwersytecie Warszawskim.

niętych z natury i technologii. Chciałam w ten sposób podkreślić analogie między tymi dwoma światami oraz zwrócić uwagę na uniwersalny

Prace wykonane do kalendarza firmy Ericsson 2008 są zbudowane wo-

charakter pewnych zasad budowy różnych struktur.

kół zjawiska symetrii i regularności. Symetria i regularność występują często w naturze. Są to kategorie łączone z klasycznie rozumianym pojęciem piękna. Jednocześnie posiadają pewne właściwości praktyczne,

Jedenasty wernisaż zakończył konkurs fotograficzny Ericsson – Komunikacja – Warszawa zorganizowany przez firmę Ericsson dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Swe instalacje zaprezentowało ośmioro studentów ASP: Anna Betlej, Wojciech Chełchowski, Marek Dakowski, Aleksandra Machowiak, Anna Marciniak, Daniel Mizieliński, Wawrzyniec Skoczylas oraz Jaśmina Wójcik. Tłem konkursu były obchody 100-lecia obecności firmy Ericsson w Polsce.

lipiec 2005

Malarstwo, rysunek, tkanina grafika w pracach siedmiu studentek ASP. Autorkami prac były: Aleksandra Czerniawska, Katarzyna Dudek, Róża Litwa, Anna Nalewczyńska, Urszula Pągowska, Katarzyna Ślubowska - Rodzik, oraz Iwona Zawadzka.

październik 2004

Na wystawie Matryca przedstawiono prace wykładowców, dyplomantów oraz studentów Wydziału Grafiki ASP. Matryca jest narzędziem między pomysłem autora i ostatecznym osiągnięciem jego intencji w postaci gotowej grafiki. Ekspozycja wystawiana w Galerii odnosiła się także do obecnych przewartościowań w sztuce. Swoje grafiki prezentowali: Grzegorz Drozd, Wiktor Jędrzejec, Daniel Mizieliński, Marek Oleksicki, Jacek Ostaszewski, Agnieszka Soczewka, Włodzimierz Szymański oraz Andrzej Węcławski.

styczeń 2004

Na wystawie Przemiany obok prac Mariana Nowińskiego (min. “Kanon don Kichotéa” i “Oczekiwanie”) zaprezentowano instalacje przestrzenne Włodzimierza Szymańskiego, specjalnie przygotowaną dla Galerii Ericsson instalację Fabryka Mebli - Jana Mioduszewskiego oraz Sztukę Statystyczną Wiesława Łuczaja, o której sam autor mówi, że “przedstawia, ale nie jest sztuką przedstawiającą”. Wystawione zostały również wyróżnione prace sióstr Agaty i Doroty Borowej.

kwiecień 2003

Wystawa Zapisy Wyobraźni obejmowała bardzo prywatne zwierzenia artystów ze swoich przemyśleń i fascynacji, których nie ogranicza skala, materiał i tematyka. Zaprezentowano malarstwo, ceramikę i tkaninę. Wystawiono prace: Joanny Bylickiej, Marii Kiesner, Barbary Łuczkowiak, Włodzimierza Szymańskiego i Anny Wojnarowskiej.

czerwiec 2002

Galeria Ericsson gościła wystawę zatytułowaną Znak Natury. We wstępie do katalogu kurator Galerii napisał „Czas obecny to tysiące komunikatów” – zaprezentowali je w swoich pracach: Stanisław Baj, Agnieszka Kieliszczyn, Janusz Knorowski, Diana Marszałek, Jarosław Modzelewski, Krzysztof Olszewski, Karol Radziszewski, Włodzimierz Szymański i Piotr Zaraś. 6. Rzeźba i grafika

czerwiec 2001

Anna Lasota Jestem studentką czwartego roku Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-

relacjach. Natura i technologia od dawna idą w parze. Od momentu, gdy

wie. Malarstwo studiuję u Profesora Jarosława Modzelewskiego, rysu-

człowiek w pewnym sensie okiełznał naturę, nie minęło tak wiele czasu,

nek Profesora Włodzimierza Szymańskiego. Jako specjalizację wybrałam

gdy to człowiekiem zawładnęła technologia. Zderzenie dwóch wydawa-

pracownię Sztuki w przestrzeni publicznej prowadzoną przez Profesora

łoby się odległych płaszczyzn prowadzić może do różnych sytuacji, cza-

Mirosława Duchowskiego.

sem nawet zabawnych.

Z reguły moje działania polegają na pewnych zestawieniach. Porównuję ze sobą różne sytuacje doszukując się analogii występujących w owych

Oblicza, Wybory, Osobowości to wystawa pomyślana jako cykl ilustrujący obszary powstawania sztuki w warszawskiej ASP i próba pokazania wielości zdarzeń i postaw artystycznych twórców. Obrazom studentów towarzyszyły formy przestrzenne – Szklanościany Włodzimierza Szymańskiego i Głowy Bartłomieja Głodunia. Ponadto swe prace zaprezentowali: Sebastian Kloc, Agnieszka Krzysiak, Magdalena Pogorzelska, i Iwona Wojewoda.

grudzień 2000

Wystawa zatytułowana Mistrz i uczeń prezentowała prace profesorów ASP i ich studentów. Podczas wystawy sztuka i technologia spotkały się w rzeczywistości. Aukcja jednego z obrazów została przeprowadzona za pomocą technologii UMTS. W wystawie swe prace wystawili: Marcin Hugo-Bader, Rafał Kochański, Artur Krajewski, Błażej Ostoja-Lniski, Łukasz Rudnicki, Jakub Salwin, Ryszard Sekuła, Adam Styka, Włodzimierz Szymański, Krzysztof Wachowiak, Ewa Walawska, Władysław Winiecki.

czerwiec 2000

Wystawa Cztery Pory roku jest finałem stypendium ufundowanego studentkom Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Laureatki: Panie Anna Lasota i Aleksandra Czerniawska zaproponowały przekaz w obszarze projektów artystycznych rozpiętych pomiędzy sztuką a technologią hi-tech. Świadomość zachodzących zmian w zestawieniu ze świadomością ekologiczną w sztuce ujawnia nam szereg nowych projektów i złożoność wyborów dokonywanych przez artystki. Narzędzia warsztatowe wybrane przez laureatki obrazują, w jaki sposób artysta może wykorzystać nowoczesne technologie na potrzeby artystycznego wyrażania swych koncepcji. Jednocześnie prace stypendystek pokazują w dobitny sposób wzajemne przeplatanie się sztuki i natury. Artystki pokazują analogie i przeciwieństwa w różny sposób, dlatego ich prace wskazują na inne aspekty zależności natury i sztuki, pozostawiając jednocześnie szerokie pole interpretacji widzom Włodzimierz Szymański

Galeria Ericsson zaprezentowała wystawę Grafika warsztatowa studentów ASP: Katarzyny Bakun, Radosława Jana Balcerzaka, Małgorzaty Gurowskiej, Barbary Król i Marty Krzywickiej. Prace cieszyły się wielkim zainteresowaniem, a większość z nich zostało zakupionych przez klientów firmy i jej pracowników.

marzec 2000

Pejzaże i ćwiczenia to efekt doskonalenia warsztatu artystycznego studentów Wydziału Malarstwa ASP. Swe prace wystawiali: Edyta Dierż, Agnieszka Kieliszczyn, Kinga Olszewska, Grażyna Ostrowska, Renata E. Prymek oraz Karol Radziszewski.

grudzień 1999

Inauguracja Galerii Ericsson. Czwórka dyplomantów 1999 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Monika Michalczewska, Katarzyna Listwon, Katarzyna Barczewska i Błażej Ostoja-Lniski, została zaproszona do przedstawienia swoich prac na ramach kalendarza roku 2000 dla firmy Ericsson. Prace tych absolwentów zawisły na ścianach foyer biura firmy Ericsson przy ul. Kasprzaka inaugurując tym samym istnienie firmowej galerii oraz współpracę firmy z Akademią Sztuk Pięknych.

Galeria Ericsson znajduje się w Alejach Jerozolimskich 92 w Warszawie. Czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00, w weekendy na życzenie.


Aleksandra Czerniawska

styczeń 2009 1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

2 9 16 23 30 6

środa

1 8 15 22 29 5

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

grudzień 2008

luty

3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8

5 12 19 26 2 9

6 13 20 27 3 10

7 14 21 28 4 11

26 2 9 16 23 2

27 3 10 17 24 3

28 4 11 18 25 4

29 5 12 19 26 5

30 6 13 20 27 6

31 7 14 21 28 7

1 8 15 22 1 8


Aleksandra Czerniawska

luty 2009 6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

29 5 12 19 26 2

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

styczeń

marzec

30 6 13 20 27 3

31 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8

23 2 9 16 23 30

24 3 10 17 24 31

25 4 11 18 25 1

26 5 12 19 26 2

27 6 13 20 27 3

28 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5


Aleksandra Czerniawska

marzec 2009 10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

26 2 9 16 23 2

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

luty

kwiecień

27 3 10 17 24 3

28 4 11 18 25 4

29 5 12 19 26 5

30 6 13 20 27 6

31 7 14 21 28 7

1 8 15 22 1 8

30 6 13 20 27 4

31 7 14 21 28 5

1 8 15 22 29 6

2 9 16 23 30 7

3 10 17 24 1 8

4 11 18 25 2 9

5 12 19 26 3 10


anna lasota

kwiecień 2009

15

16

17

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

23 2 9 16 23 30

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

marzec

maj

24 3 10 17 24 31

25 4 11 18 25 1

26 5 12 19 26 2

27 6 13 20 27 3

28 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

27 4 11 18 25 1

28 5 12 19 26 2

29 6 13 20 27 3

30 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7


Aleksandra Czerniawska

maj 2009

19

20

21

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

31 7 14 21 28 5

czwartek

30 6 13 20 27 4

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

kwiecień

czerwiec

1 8 15 22 29 6

2 9 16 23 30 7

3 10 17 24 1 8

4 11 18 25 2 9

5 12 19 26 3 10

1 8 15 22 29 6

2 9 16 23 30 7

3 10 17 24 1 8

4 11 18 25 2 9

5 12 19 26 3 10

6 13 20 27 4 11

7 14 21 28 5 12


anna lasota

czerwiec 2009 23

24

25

26

27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

27 4 11 18 25 1

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

maj

lipiec

28 5 12 19 26 2

29 6 13 20 27 3

30 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

29 6 13 20 27 3

30 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8

5 12 19 26 2 9


Aleksandra Czerniawska

lipiec 2009

28

29

30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

2 9 16 23 30 7

wtorek

1 8 15 22 29 6

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

czerwiec

sierpień

3 10 17 24 1 8

4 11 18 25 2 9

5 12 19 26 3 10

6 13 20 27 4 11

7 14 21 28 5 12

27 3 10 17 24 31

28 4 11 18 25 1

29 5 12 19 26 2

30 6 13 20 27 3

31 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6


anna lasota

sierpień 2009 32

33

34

35

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

29 6 13 20 27 3

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

lipiec

wrzesień

30 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8

5 12 19 26 2 9

31 7 14 21 28 5

1 8 15 22 29 6

2 9 16 23 30 7

3 10 17 24 1 8

4 11 18 25 2 9

5 12 19 26 3 10

6 13 20 27 4 11


Aleksandra Czerniawska

wrzesień 2009

37

38

39

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

27 3 10 17 24 31

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

sierpień

październik

28 4 11 18 25 1

29 5 12 19 26 2

30 6 13 20 27 3

31 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

28 5 12 19 26 2

29 6 13 20 27 3

30 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8


anna lasota

październik 2009 41

42

43

44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

1 8 15 22 29 6

środa

31 7 14 21 28 5

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

wrzesień

listopad

2 9 16 23 30 7

3 10 17 24 1 8

4 11 18 25 2 9

5 12 19 26 3 10

6 13 20 27 4 11

26 2 9 16 23 30

27 3 10 17 24 1

28 4 11 18 25 2

29 5 12 19 26 3

30 6 13 20 27 4

31 7 14 21 28 5

1 8 15 22 29 6


anna lasota

listopad 2009 45

46

47

48

49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

29 6 13 20 27 3

sobota

28 5 12 19 26 2

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

październik

grudzień

30 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8

30 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8

5 12 19 26 2 9

6 13 20 27 3 10


Aleksandra Czerniawska

grudzień 2009

50

51

52

53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

27 3 10 17 24 1

poniedziałek

26 2 9 16 23 30

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

poniedziałek

niedziela

sobota

piątek

czwartek

środa

wtorek

listopad

styczeń 2010

28 4 11 18 25 2

29 5 12 19 26 3

30 6 13 20 27 4

31 7 14 21 28 5

1 8 15 22 29 6

28 4 11 18 25 1

29 5 12 19 26 2

30 6 13 20 27 3

31 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

27 listopada 2008 r. - Wystawa "Cztery Pory Roku"  

Stypendystki Galerii Ericsson, studentki warszawskiego Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych, prezentowały przenikanie się natury i tec...