Page 1

Model technologiczny sieci regionalnej a utrzymanie i zarządzanie

Jarosław Morawski Dyrektor Sprzedaży Sektor Publiczny i Przedsiębiorstw


Podstawowe pytania › Jaki model technologiczny? – Usługi klasy operatorskiej (optyczne kanały klienckie, Ethernet, IP, itp.) – Dostęp stacjonarny i mobilny (LTE)

› Jakie będą koszty utrzymania sieci regionalnej (OPEX)? › Operator infrastruktury – czy obsługa sieci będzie opłacalna? › Czy operatorzy usług będą zainteresowani ofertą?

Erisson 2009

VI Forum Usług Szerokopasmowych

2009-11-26


Szerokopasmowa sieć regionalna siecią klasy operatorskiej Mobile Broadband

Usługi

Mobile TV

IPTV

Multimedia Communication

Communication enablers

Sieć

Multi Access Edge Fixed access

Mobile access

Transport network

Użytkownicy

Szerokopasmowa sieć regionalna to nie tylko internet! Erisson 2009

VI Forum Usług Szerokopasmowych

2009-11-26


Model technologiczny

› Cisco: – 42 MUSD, 22 MUSD, 13,5 MUSD

› Alcatel-Lucent: – 8,6 MUSD

› Ericsson: – 13 MEUR (wersja IP), – 10 MEUR (maksymalna skalowalność) – 5 MEUR (minimalny CAPEX),

› *Na podstawie studium wykonalności dla MSS

Erisson 2009

VI Forum Usług Szerokopasmowych

2009-11-26


Rola i wyzwania operatora infrastruktury

Kadra i kompetencje

Bezpieczeństwo i Jakość

Operator

Zredukowany OPEX

Erisson 2009

VI Forum Usług Szerokopasmowych

Skuteczna obsługa

Nowe usługi

Optymalna wydajność

2009-11-26


Managed services model Zarządzania i Utrzymania sieci

Migracja technologii

Presja finansowa

”Agent zmiany”

Kompetencje

Nastawienie na klienta

Niższe koszty utrzymania Erisson 2009

VI Forum Usług Szerokopasmowych

2009-11-26


Optymalny model sieci regionalnej › Regionalna sieć szerokopasmowa klasy operatorskiej › Optymalny CAPEX, minimalny OPEX › Model utrzymania i zarządzania w opraciu o scentralizaowaną usługę Managed Services › Usługi szerokopasmowego dostępu dla społeczeństwa ale sieć dla operatorów Erisson 2009

VI Forum Usług Szerokopasmowych

2009-11-26


Ericsson Truck Roadshow 2009 Zapraszam

Erisson 2009

VI Forum Usług Szerokopasmowych

2009-11-26


Ericsson - Model technologiczny sieci regionalnej  

Ericsson - Model technologiczny sieci regionalnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you