Page 1

Polski rynek teleinformatyczny z perspektywy konsumenta Consumer Lab POLSKA 2009


Metodologia ›

Metoda ilościowa – ankieta wśród konsumentów ƒ ƒ

– –

1500 respondentów › 50% ankiet bezpośrednich, 50% ankiet internetowych Badana próba: › Próba reprezentatywna dla kraju › Wiek od 15 do 69 lat › Badanie zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich Prace w terenie: › Synovate Analiza zebranego materiału: › Ericsson Consumer Lab

Próba reprezentatywna dla ok. 28 mln Polaków – –

© Ericsson Sp. z o.o. 2009

Reprezentatywność 100% mieszkańców Polski w wieku od 15 do 69 lat Łączną liczbę mieszkańców kraju szacuje się na 38,5 mln (źródło: CIA world fact book)

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


Laboratoria Ericsson Consumer Lab na całym świecie

Obszar kompetencji › › › ›

Analiza i segmentacja rynku Badania produktów Wskazywanie trendów i możliwości biznesowych Warsztaty poświęcone pogłębianiu wiedzy o konsumentach

Rozbudowany program globalny › › ›

Ponad 35 tys. ankiet w 2009 r. Badania ilościowe i jakościowe Coroczne badania w 11 krajach na kontynentach

© Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

4

Polska 2009

2009-09-14


85% wynosi stopień penetracji telefonów komórkowych w Polsce 2009 2006 97

100 90

83

80

87

86

91

95

100 99

97

100

90 91

85

74

70

72

62

60

54

50 40 30

23

20

%

10

az em R

D

Tr ad yc j

on al iśc

i om at M or iło zy śn ic D y zia m od ła cz ny e ch ga dż Ek et sp ów er ym en ta to rz Pr y of es jo na Ty liś po ci w a Pr m ło ze dz bo ie jo ż wa m ło dz ie ż

0

Zakres: pełna próba

„Czy posiadasz telefon komórkowy do swojej dyspozycji?”

Źródło: badania Consumer Lab przeprowadzone w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


Najbardziej poszukiwaną usługą w telefonie komórkowym jest nawigacja GPS

50

40

dwie najwyższe odpowiedzi (skala 1-7)

30

30

26

10

26

22

19

18

18

17

17

15

Pobieranie muzyki

30

Dostęp dop komunikatorów np. Gadu-Gadu

35

Poczta elektroniczna

20

Dostęp do portali społecznościowych

%

Muzyka odtwarzana w trakcie nawiązywania połączenia Przeglądanie Internetu za pomocą telefonu komórkowego

Mikropłatności

Bankowość mobilna

Bilety przez telefon komórkowy

Bieżąca dostępność

Automatyczna usługa kopii zapasowej telefonu komórkowego

Usługi nawigacji (np. GPS)

0

„Które z wymienionych usług chciał(a)by Pan(i) mieć w telefonie komórkowym przy założeniu, że można z nich korzystać bez żadnych przeszkód natury technicznej?” Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Polska 2009

2009-09-14


17% Polaków wysyła tygodniowo MMS Wolno wzrasta użycie telefonów komórkowych w serwisach multimedialnych

2006 2009

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

S

%

uc h

M M

wy aw

ko

ef o. ..

w

17

sł st aw

M P3

Ze

an w bu do

m oś do wi a O dt

wa r

za cz

ie ra wd za n Sp

y

gł os ci

er y m ka cja nk Fu

w

ow

te w

oś do m W ia

te l

yc h/ ..

.

ie

SM ci

gł os ow y oz m R

le fo n

S

ow e

9

Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


7 SMS-ów dziennie odbierają i wysyłają Polacy Około 2500 wiadomości rocznie w przeliczeniu na jednego użytkownika!

Czytam, lecz nie odpow iadam

15

Odpow iadam na w iadomość w ysłając SMS i dzw oniąc do nadaw cy

7

8

22

Oddzw aniam do nadaw cy

7

7

Odopow iadam za pomocą now ej w iadomości SMS

54

0

2006

20

30

40

2009

„Proszę orientacyjnie określić liczbę wiadomości SMS wysyłanych/otrzymywanych każdego dnia.”

„Proszę określić w ujęciu średnim, jakie czynności wykonuje Pan(i) w przypadku każdych 10 odebranych wiadomości SMS.”

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

10

Ericsson ConsumerLab

Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Polska 2009

2009-09-14

50

60


26 minut dziennie rozmawiają użytkownicy telefonów komórkowych w Polsce Rozmowy służbowe Rozmowy prywatne

26 minut

30 25 20 15

15 minut

14 minut

4

10 5

9

16 minut

6

9

8

7

Telefon stacjonarny 2006 r.

Telefon stacjonarny 2009 r.

17 11

0

Telefon komórkowy 2006 r.

Telefon komórkowy 2009 r.

Średnia odnotowana liczba minut przeznaczanych łącznie na połączenia przychodzące i wychodzące każdego dnia

Zakres: wszyscy użytkownicy telefonii komórkowej / najważniejsi użytkownicy telefonii komórkowej

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


17 minut dziennie dzwonią Polacy w celach prywatnych M = telefon komórkowy F = telefon stacjonarny

Rozmowy służbowe Rozmowy prywatne

60 50

18

40

20

15

14

30

26 9

10 17

14 20 27

9

13

32

26 18

13

38 26

25

30

30 21 19

7

13 16

12 8 12

23 14

17

31

25 17

15

28

31 22

7

Po l Po ska ls M ka F

C ał C yś ał w y ia św t M ia W tF lk W . Br l k yt .B .M ry t. F N ie m N c ie y m M cy F W ło W ch ło y M ch y Sz F w Sz e c we ja M cja F C hi C ny hi M ny F Ja po Ja n po ia ni M a Br F az Br yl i az a M yl ia R F os R ja os 08 ja M H 08 is H zpa F is n zp ia an 0 ia 8 M 08 F

0

17

15

16 9

21

20

12

Średnia dzienna długość połączeń w minutach

Zakres: wszyscy użytkownicy telefonii komórkowej / główni użytkownicy telefonów komórkowych

Źródło: badanie ConsumerLab Global Infocom 2009/2008, Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


83% Polaków płaci samodzielnie za rachunki telefoniczne Sam płacę swoje rachunki

100 90 80 51

57

70 60

88

88

93

50

80

90

92

83

Rodzina/przyjaciele płacą WSZYSTKIE moje rachunki Koszty są podzielone między członków rodziny/przyjaciół Mój pracodawca pokrywa CZĘŚĆ moich kosztów Mój pracodawca pokrywa WSZYSTKIE moje koszty

40 30

39 38

20

42

az em

dz i m ło

%

M iło

śn

Pr ze

bo j

ow

a

R

ż m ło ow a Ty p

4 1 2

0

dz ie

ci al iś jo n

pe ry m en Ek s

h yc od n

Pr of es

ta to rz y

ła cz e

10

5 0

icy

m

9

3 0 2

1 2

zia

om at or zy D

ci na liś yc jo Tr ad

4 1 2

1 1

11

5

5

32 et ów

2 0 2

0

6

23

ga dż

8

D

10

„Które ze stwierdzeń najlepiej ilustruje, kto płaci za Twoje rachunki telefoniczne?”

Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


57 PLN miesięcznie deklarują Polacy jako wydatki na telefon komórkowy

66 64 62 60 58

65

56

59 57

54 52 Telefon stacjonarny

Internet

Telefon komórkow y

Deklarowane miesięczne wydatki na telefon stacjonarny i komórkowy oraz na Internet (w PLN)

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


58% Polaków posiada telefony stacjonarne w domach

Średnia światowa 2009 2009 2006

100 90 80 70 60 50 40 30

65

58

65

20 10

%

0 Telefon stacjonarny

„Który z tych produktów jest dostępny w Twoim gospodarstwie domowym?” Zakres: pełna próba Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2006/2009r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


56% wynosi penetracja dostępu do szerokopasmowego Internetu w polskich rodzinach Średnia światowa 2009 Polska 2009 Polska 2006 100 90 80 70 60 50 40 30 20

56

50

38

10

%

0 Szerokopasmowe łącze internetowe

„Który z tych produktów jest dostępny w Twoim gospodarstwie domowym?” Zakres: pełna próba

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


83% Polaków płaci samodzielnie za rachunki telefoniczne 8 22

M i ło śn ic y Pr m E ze k T od sp bo yp ny Tr Pr er ow jo ad ch w o y a f m D a es yc ga D e o m m zi jo jo nt m dż ło R ł a na o n a a dz ła az dz et al t t o o liś c iś ie ó em r ie r z z z w ci ci ż e y y ż

88

2311

93

6 4 21

88 92

3221

90

5 32 42 9 5

80

10

39

51

11 4 21

83 0%

20%

40%

Rodzina/przyjaciele płacą WSZYSTKIE moje rachunki Koszty są podzielone między członków rodziny/przyjaciół Mój pracodaw ca pokryw a WSZYSTKIE moje koszty Mój pracodaw ca pokryw a CZĘŚĆ moich kosztów

5

38

57

Sam płacę sw oje rachunki

60%

80%

100%

„Które ze stwierdzeń najlepiej ilustruje, kto płaci za Twoje rachunki telefoniczne?”

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Polska 2009

2009-09-14


45% mieszkańców wsi korzysta z Internetu 90 80 70 60 50

56

40 30

52

+

70 61

55 45

20 10 4

0 Broadband

Dial Up

Duże miasto powyżej 200,000 mieszkańców

Miasto - 51- Małe miasto - 5200,000 50,000 mieszkańców mieszkańców

Wieś

%

„Proszę powiedzieć, czy poszczególne produkty są dostępne w gospodarstwie domowym czy nie: połączenie internetowe?” Źródło: Global Infocom study 2009/2008 & badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

Zakres: pełna próba 2009-09-14


41% Internautów w PolSce korzysta z elektronicznych usług bankowych przynajmniej raz w tygodniu 2006 2009

62 41

38

el ek t ro ni cz na

28

%

po cz ta

ba nk ow

e

e

on l in e

14

cj e

Tr an sa k

w In te rn et u

sp oł ec zn oś ci ow

ce la ch

w

41

Pr z

eg lą da

ni e

Po rta le

sł uż ...

... ce la ch

na

26

a

41

Sł uż bo w

54

29

ac ji Ko rz

ys ta ni e

ia do m oś ci / w do

os tę p

66

b. ..

48

in fo rm

ys zu ki w w z

ys ta ni e Ko rz D

76

ar ek

59

ko m un ik at or a

77

66

z

86

po cz ta

so bi st a O

Pr z

eg lą da

ni e

In te rn et u

w

ce la ch

pr yw

...

75

el ek tro ni cz na

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Zakres: użytkownicy Internetu w Polsce

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


27% gospodarstw domowych posiada laptopy

% gospodarstw domowych, w którch znajduje się: Szybkie lub szerokopasmowe łącze internetowe Komputer stacjonarny Komputer przenośny / laptop / notebook Dostęp telefoniczny do Internetu Telewizja Telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny Przenośny odtwarzacz MP3

Średnia światowa

50 54 36 8 93 44 46

Polska Wlk. Bryt. 09 09

52 61 27 7 97 29 43

69 67 53 9 96 63 64

Niemcy 09

Włochy 09

61 60 39 12 93 39 47

52 55 41 11 96 50 53

Szwecja Chiny 09 09

91 78 70 6 95 55 71

55 61 14 4 90 50 47

Japonia Brazyli Czechy 09 a 09 08

92 66 60 8 87 56 51

27 40 5 7 98 23 28

34 50 21 14 95 17 33

= Wartość w istotny sposób wyższa = Wartość w istotny sposób niższa

„Proszę wskazać, które z wymienionych produktów znajdują się w Pana/Pani gospodarstwie domowym?” Zakres: pełna próba

Źródło: badanie ConsumerLab Global Infocom 2009/2008, krajowe badania prowadzone w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Ericsson ConsumerLab

Polska 2009

2009-09-14


Consumer Lab Polska 2009  

Badania odbyły się w okresie marzec - maj 2009 roku. Przeprowadzono 1500 wywiadów, które objęły osoby między 15-69 rokiem życia. Źródłem dan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you