Page 1

Programmaboekje opleidingen

Iedereen kan goed leren schilderen!


Inhoud 1. . ............................. Voorwoord 2. . ......................... Jaaropleiding

1e jaar + verkorte opleiding

3. . ......................... Jaaropleiding

2e jaar

4. . ......................... Jaaropleiding

3e jaar

5. . ....................... Weekopleiding

1e jaar + verkorte opleiding

6. . ....................... Weekopleiding

2e jaar

7. . ....................... Weekopleiding

3e jaar

8. . ......................... Dagopleiding

1e jaar + verkorte opleiding

9. . ......................... Dagopleiding

2e jaar

10. . ........................ Dagopleiding

3e jaar

11. . ......................... Specialisatie

landschap schilderen + vervolg opleiding

12. . ......................... Specialisatie

portret en model + vervolg opleiding

13. . ......................... Specialisatie

stilleven + vervolg opleiding

14. . ......................... Specialisatie

dieren en natuur + vervolg opleiding

15. . ................................ Tekenen

1e jaar + vervolg opleiding

16. . ... Kennismakingsworkshops 17. . ................... Portretacademie 18. . .......................... Masterclass 19. . ................. Schildervakanties 20.................................. Excursie 21........ Demonstraties & lezingen


Voorwoord Het programma van de academie is het laatste jaar met diverse lesprogramma’s en componenten uitgebreid. De driejarige opleiding is er op gericht essentiële technieken te leren en kennis te maken met hoofdthema’s zodat u zich verder kunt bekwamen. Daarnaast kunt u nu diverse specialisaties of een tekenopleiding volgen. Voor nieuwe cursisten is het goed te weten wat de mogelijkheden zijn, wat de opleiding precies inhoudt en hoe zich op termijn verder kunnen ontwikkelen. In dit boekje wordt belicht op welke manieren de driejarige opleiding te volgen is. Het geeft voor zowel bestaande als nieuwe cursisten inzicht in de opleidingsmogelijkheden om een afgewogen keuze kunnen maken.Tevens biedt de academie de mogelijkheid om het eerste jaar op drie verschillende manieren volgen.; a. Jaaropleiding; wekelijks 2,5 uur in totaal 30 weken (zie jaaropleidingen) b. Weekopleiding; één week aaneengesloten en drie terugkomdagen (zie weekopleiding) c. Dagopleiding; eens in de maand één hele dag gedurende acht maanden (zie dagopleiding) Bij veel cursisten die de driejarige opleiding hebben afgerond is er de behoefte zich te specialiseren in een bepaalde richting van de schilderkunst. U kunt ook de tekenopleiding volgen. In de specialisaties portret en model, dieren en planten, stilleven, 17e eeuwse technieken en landschap schilderen wordt diep op deze materie ingegaan. De masterclass is voornamelijk voor cursisten die na de drie jarige opleiding, al dan niet na een specialisatie, wekelijks, eens per twee weken of eens per maand, onder begeleiding van een docent in een groep willen schilderen of tekenen. Namens docenten en medewerkers wens ik iedereen een aangenaam en leerzame periode.

Tomas Nagy Directeur

1


2

Jaaropleiding 1e Jaar Fijnschilderen is de rode draad in het programma van de driejarige opleiding realistisch schilderen. Het eerste jaar van de opleiding is voornamelijk gericht op het aanleren van fijnschilder technieken. In dit lesjaar komen alle relevante basistechnieken aan bod. De lessen worden klassikaal gegeven en elke cursist is bezig met het zelfde onderwerp. In de onderwerpen zijn de technieken zo verwerkt dat u ze stapsgewijs doorloopt ĂŠn een schilderij maakt. In het didactische gedeelte legt de docent de technieken uit en doet ze voor. Het lesprogramma wordt, waar nodig, ondersteund door DVD beelden. Bij de opleiding hoort een uitgebreid lesboek met beschrijvingen en illustraties, dit vormt een naslagwerk ter ondersteuning wanneer u thuis aan het werk wilt. De onderwerpen zijn: stillevens, dieren, fruit en natuur. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de penseelvoeringen waarmee u verschillende effecten verkrijgt; de uithaaltechniek, het schiften, tamponneren en verdassen. Er wordt geschilderd op krijtpaneel zodat het fijnschilderen in uiterste precisie tot haar recht kan komen. Naast het aanleren van schildervaardigheden worden een aantal theoretische onderwerpen behandeld zoals materiaal kennis en kleurenleer. Eveneens Kleuren mengen,

withogingen, glaceren en stofuitdrukking. Bij dit jaar hoort een demonstratie landschap schilderen door ĂŠĂŠn van onze docenten. Na afronding kan men besluiten door te gaan naar het tweede lesjaar. 1e Lesjaar in verkorte vorm De eerste helft van het eerste lesjaar kunt u in ook in verkorte vorm volgen. De verkorte opleiding behandelt alle relevante onderwerpen en sluit aan op de tweede helft van het eerste jaar indien u, na de verkorte opleiding, alsnog besluit de hele opleiding van het eerste jaar af te ronden.

Start De instroom is in maart en september. Duur een lesjaar duurt 30 lessen van 2.5 uur per week, op verschillende dagen en op diverse dagdelen. Lesgeld e 882,= bij betaling ineens minus 3% betalingskorting of in 10 termijnen van e 88,20 middels automatische incasso. Verkorte opleiding: e 441,= ineens minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 5 termijnen e 88,20 middels automatische incasso. Certificaat Het eerste jaar wordt afgesloten met een deelcertificaat.


Jaaropleiding

3

2e Jaar Het tweede jaar van de opleiding realistisch schilderen is een verdieping van het eerste jaar. Waar in het eerste jaar naar foto’s wordt geschilderd schildert u nu onderwerpen door het opstellen van eigen composities. De onderwerpen zijn groter van formaat, de composities complexer. Het accent ligt dit jaar vooral op methodes en het weergeven van diverse stofuitdrukkingen zoals hout, textiel, metaal en glas. Daarnaast komen tonatie, perspectief, compositieleer en kleuren mengen ruimschoots aan bod. Met behulp van de vele rekwisieten van de academie leert u stillevencomposities samen te stellen, belichten en gebruik te maken van de black box. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, er worden, als voorbeeld, hedendaagse realisten en werken van oude meesters uit de 17e eeuw gebruikt. Het optisch mengen door glaceertechnieken, trompe l’oeil en clair-obscur schilderen zijn onderdelen van het programma in dit jaar. DVD instructies en Power Point presentaties van een aantal theoretische onderwerpen maken deel uit van het programma. Het losbladig lesboek, verstrekt in het eerste jaar, wordt met de onderwerpen van dit jaar uitgebreid.

Bij dit tweede jaar hoort een demonstratie portret schilderen naar levend model en een boeiende lezing over compositieleer door docenten van de academie. Deze lezing en demonstratie zijn facultatief en op een zaterdag, er zijn voor cursisten geen kosten aan verbonden. Het jaar wordt afgesloten met een eindopdracht. Na afronding kunt u besluiten door te gaan naar het derde lesjaar.

Start De instroom is in maart en september. Duur een lesjaar duurt 30 lessen van 2.5 uur per week, op verschillende dagen en op diverse dagdelen. Lesgeld e 882,= bij betaling ineens minus 3% betalingskorting of in 10 termijnen van e 88,20 middels automatische incasso. Certificaat Het eerste jaar wordt afgesloten met een deelcertificaat.


4

Jaaropleiding 3e Jaar Het derde jaar van de driejarige opleiding is een thema jaar. Daar u in de twee voorafgaande jaren veel technieken en methodes heeft geleerd is dit jaar er op gericht kennis te maken met diverse disciplines binnen de schilderkunst en de daarbij behorende technieken. Zo krijgt u het inzicht om keuzes te kunnen maken en u verder te ontwikkelen. In het thema de vier elementen; water, vuur, lucht en aarde geeft u hier aan vorm door middel van diverse landschappen en zeegezichten. Hierna volgen een aantal anatomielessen als aanloop naar het portret- en model schilderen. Uiteindelijk schildert u naar levend model. U maakt kennis met miniatuur schilderen met ei tempera en het zelf maken van tempera verf. Ter afsluiting van het jaar worden enige vernis technieken behandeld en het zelf vervaardigen van diverse soorten medium en glacis. Het losbladig lesboek wordt uitgebreid met beschrijvingen van de in dit jaar behandelde thema’s. Na afronding ontvangt u een eindcertificaat. U kunt zich hierna specialiseren in stillevens, landschappen, dieren en planten of portretten. Of onder begeleiding schilderen in de masterclass. (Zie bij specialisaties.)

Start De instroom is in maart en september. Duur een lesjaar duurt 30 lessen van 2.5 uur per week, op verschillende dagen en op diverse dagdelen. Lesgeld e 882,= bij betaling ineens minus 3% betalingskorting of in 10 termijnen van e 88,20 middels automatische incasso. Certificaat Het eerste jaar wordt afgesloten met een eindcertificaat.


Weekopleiding

5

1e Jaar in één week + drie terugkomdagen De weekopleiding is in het leven geroepen voor mensen die niet uit de regio Deventer komen. U volgt gedurende één volle week en drie terugkomdagen van 9.30 - 16.30 uur les in plaats van 2,5 uur per week zoals in de jaaropleiding. De lesstof is geheel hetzelfde als in de jaaropleiding. Tussen de aaneengesloten week en de eerste twee terugkomdagen is circa een maand ingeruimd om thuis met de opdrachten aan de slag te kunnen. Weer een maand later volgt de derde terugkomdag met afronding. In het didactische deel van het lesprogramma legt de docent de technieken uit en doet ze voor. Het lesprogramma wordt waar nodig ondersteund met DVD beelden. Bij de opleiding behoort een uitgebreid losbladig lesboek met beschrijvingen en illustraties, dit vormt een naslagwerk en dient ter ondersteuning wanneeru thuis aan het werk wilt. Verder kunt u gebruikmaken van online begeleiding. De onderwerpen zijn: stillevens, dieren, fruit en natuur. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan penseelvoering, uithaaltechnieken, schiften, tamponneren en verdassen. Kleuren mengen, withogingen, glaceren en stofuitdrukking zijn eveneens technieken die aan bod komen. Naast het aanleren van schildervaardigheden worden theoretische onderwerpen behandeld

zoals materiaal kennis en kleurenleer. Bij het eerste lesjaar hoort een demonstratie landschap schilderen. Het eerste jaar wordt afgesloten met een deelcertificaat. Na afronding kunt u zich opgeven voor de vervolgopleiding 2e jaars weekopleiding. Verkorte weekopleiding De eerste helft van deze weekopleiding kunt u ook in een verkorte versie volgen, De verkorte opleiding behandelt een aantal relevante onderwerpen en sluit op de tweede helft van de weekopleiding aan. Mocht u er voor kiezen om de hele opleiding van het eerste jaar af te ronden. De verkorte opleiding bestaat uit drie aangesloten dagen en één terugkomdag. Start: De weekopleidingen zijn in maart, april, juni, juli, augustus en september. Weekopleiding: Eén week en drie terugkomdagen. Verkorte week opleiding Drie aaneengesloten dagen en één terugkomdag. Lesgeld e 985,= (incl.lunch) minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 98,50 middels automatische incasso. Verkorte opleiding: e 441,= minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 5 termijnen e 88,20 middels automatische incasso. Arrangement: Indien u wenst is een arrangement met overnachting mogelijk.


6

Weekopleiding 2e Jaar in één drie dagen + vijf terugkomdagen Evenals het eerste jaar is deze opleiding realistisch fijn schilderen voor mensen die niet uit de omgeving van Deventer komen. Gezien de omvang van de werken en de droogtijden zijn de acht dagen als volgt verdeeld. Drie dagen aaneengesloten, daarna tweemaal twee terugkomdagen aaneengesloten er ter afronding een laatste terugkomdag. De interval is steeds drie weken. De lestijden zijn van 9.30 - 16.30 uur. De lesstof is geheel het zelfde als in de jaaropleiding. Waar in het eerste jaar naar foto’s wordt geschilderd, schildert u nu onderwerpen door het opstellen van eigen composities. De onderwerpen zijn groter van formaat en de composities complexer. Het accent ligt nu bij opzet methodes en het weergeven van diverse stofuitdrukkingen zoals hout, textiel, metaal en glas. Ook tonatie, perspectief, compositieleer en kleuren mengen komen ruimschoots aan bod. Met behulp van de vele rekwisieten van de academie leert u stilleven composities samenstellen, belichten en gebruik te maken van een black box. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend. Er worden, als voorbeeld, werken van een aantal hedendaagse realisten en werken

van meesters uit de 17e eeuw gebruikt. Het optisch mengen door glaceertechnieken, trompe l’oeil en clair-obscur schilderen zijn een onderdeel van dit jaar. Het losbladig lesboek dat in het eerste jaar is verstrekt, wordt uitgebreid met de lesonderwerpen van dit jaar. Facultatief bij dit tweede cursusdeel zijn een demonstratie portretschilderen naar levend model en een lezing over compositieleer, gegeven door docenten van de academie. Beide zijn op een zaterdag, er zijn voor cursisten geen kosten aan verbonden. Dit gedeelte van de opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht en een deelcertificaat. Na afronding kunt u besluiten door te gaan naar het derde deel van de opleiding.

Start: De weekopleidingen zijn in maart, april, juni, juli, augustus en september. Weekopleiding: Drie dagen + 2 + 2 + 1 terugkomdag. Lesgeld e 985,= (incl.lunch) minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 98,50 middels automatische incasso. Arrangement: Indien u wenst is een arrangement met overnachting mogelijk.


Weekopleiding

7

3e Jaar in één drie dagen + vijf terugkomdagen De derde jaars weekopleiding wijkt, wat tijden betreft, iets af van de eerste en het tweede jaar. Gezien de omvang van de werken en daarbij horende droogtijden, zijn de acht dagen als volgt ingedeeld: eerste gedeelte drie aaneengesloten dagen, twee keer twee en een keer één terugkomdag. Met een interval van circa drie weken. De lestijden zijn van 9.30 - 16.30 uur. Het derde jaar van de driejarige opleiding is een thema jaar. Daar u in de twee voorafgaande jaren veel technieken en methodes heeft geleerd is dit jaar er op gericht kennis te maken met diverse disciplines binnen de schilderkunst en de daarbij behorende technieken. Zo krijgt u het inzicht om keuzes te kunnen maken en u verder te ontwikkelen. In het thema de vier elementen; water, vuur, lucht en aarde geeft u hier aan vorm door middel van diverse landschappen en zeegezichten. Hierna volgen een aantal anatomielessen als aanloop naar het portret- en model schilderen. Uiteindelijk schildert u naar levend model.

U maakt kennis met miniatuur schilderen met ei tempera en het zelf maken van tempera verf. Ter afsluiting van het jaar worden enige vernis technieken behandeld en het zelf vervaardigen van diverse soorten medium en glacis. Het losbladig lesboek wordt uitgebreid met beschrijvingen van de in dit jaar behandelde thema’s. Na afronding ontvangt u een eindcertificaat.

Start: De weekopleidingen zijn in maart, april, juni, juli, augustus en september. Lesgeld e 985,= (incl.lunch) minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 98,50 middels automatische incasso. Arrangement: Indien u wenst is een arrangement met overnachting mogelijk.


8

Dagopleiding 1e Jaars - 8 maanden 1 dag in de maand De dagopleiding is, evenals de weekopleidingen, in het leven geroepen voor mensen die verder weg wonen. Er zijn mensen die niet in de gelegenheid zijn een volle week les te nemen, voor deze mensen is de dagopleiding een uitkomst. U ontvangt gedurende acht maanden les op de 3e vrijdag van de maand. De lessen zijn van 9.30 tot 16.30 uur. In het didactische gedeelte van de les legt de docent de technieken uit en doet ze voor. Daarnaast wordt het lesprogramma waar nodig ondersteund met DVD beelden. De lesstof is gelijk aan de jaar- en weekopleiding. Bij de opleiding hoort een uitgebreid lesboek met beschrijvingen en illustraties, dit vormt een naslagwerk en dient ter ondersteuning wanneer u thuis aan het werk wilt. Verder kunt u gebruikmaken van online begeleiding. De onderwerpen in het eerste jaar zijn stillevens, dieren, fruit en natuur. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan penseelvoeringen waarmee u verschillende effecten kunt verkrijgen; de uithaaltechniek, het schiften, tamponneren en verdassen. Kleuren mengen, withogingen, glaceren en stofuitdrukking zijn eveneens technieken die aan bod komen. Naast het aanleren van schildervaardigheden worden een aantal theoretische onderwerpen behandeld zoals

materiaalkennis, kleurenleer, gulden snede en perspectief. Bij het eerste lesjaar hoort een demo-workshop landschap schilderen. Het eerste jaar wordt afgesloten met een deelcertificaat. Na afronding kunt u besluiten u op te geven voor de vervolgopleiding. Verkorte dagopleiding De eerste helft van het eerste jaar kunt u ook in een verkorte versie volgen. De verkorte opleiding behandelt een aantal relevante onderwerpen en sluit aan op het tweede deel van het eerste jaar indien u na de verkorte opleiding besluit de hele opleiding van het eerste jaar af te ronden. De verkorte opleiding bestaat uit vier vrijdagen.

Start De dagopleidingen starten in maart, september en oktober. Gedurende 8 maanden op vrijdag van 9.30 tot 16.30 incl. lunch. Verkorte week opleiding Gedurende 4 maanden op de derde vrijdag van de maand van 9.30 tot 16.30 incl. lunch. Lesgeld e 985,= (incl.lunch) minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 98,50 middels automatische incasso. Verkorte opleiding: e 441,= ineens minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 5 termijnen e 88,20 middels automatische incasso.


Dagopleiding

9

2e Jaars - 8 maanden 1 dag in de maand Deze dagopleiding is het vervolg op de 1e jaars dagopleiding. U ontvangt gedurende acht maanden les op de 3e vrijdag van de maand. De lessen zijn van 9.30 tot 16.30 uur. De lesstof is exact hetzelfde als in de jaaren weekopleidingen. De onderwerpen zijn groter van formaat, de composities complexer. Het accent ligt voornamelijk op de opzet methodes en het weergeven van stofuitdrukkingen zoals hout, textiel, metaal en glas. Ook tonatie, perspectief, compositieleer en kleuren mengen komen ruimschoots aan bod. Met behulp van de vele rekwisieten van de academie leert u stilleven composities samenstellen, belichten en gebruik maken van de black box.

Facultatief bij dit tweede cursusdeel zijn een demonstratie portretschilderen naar levend model en een boeiende lezing over compositieleer, gegeven door docenten van de academie. Beide zijn op een zaterdag, er zijn voor cursisten geen kosten aan verbonden. Dit gedeelte van de opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht en een deelcertificaat. Na afronding kunt u besluiten door te gaan naar het derde deel van de opleiding.

De onderwerpen zijn uiteenlopend. Er worden als voorbeeld werken gebruikt van een aantal hedendaagse realisten en oude meesters uit de 17e eeuw. Het optisch mengen door glaceertechnieken, trompe l’oeil ~ en clair-obscur schilderen zijn onderdelen van het programma. Het losbladig lesboek, dat in het eerste gedeelte van de opleiding is verstrekt, wordt uitgebreid met alle lesonderwerpen van dit jaar.

Start De dagopleidingen starten in maart, september en oktober. Gedurende 8 maanden op vrijdag van 9.30 tot 16.30 incl. lunch. Lesgeld e 985,= (incl.lunch) ineens minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 98,50 middels automatische incasso.


10

Dagopleiding 3e Jaar - 8 maanden 1 dag in de maand Deze dagopleiding is het vervolg op de 2e jaars dagopleiding. Men ontvangt gedurende acht maanden les op de 3e vrijdag van de maand. De lessen zijn van 9.30 tot 16.30 uur. Het derde jaar is een thema jaar. Daar u in de twee voorafgaande jaren veel technieken en methodes heeft geleerd is dit jaar er op gericht dat de cursist kennis maakt met diverse disciplines binnen de schilderkunst en de daarbij behorende technieken. Zo krijgt men het inzicht om keuzes te kunnen maken en zich verder te ontwikkelen. In het thema de vier elementen; water, vuur, lucht en aarde geeft u hier aan vorm door middel van diverse landschappen en zeegezichten. Hierna volgen een aantal anatomielessen als aanloop naar het portret- en model schilderen. Uiteindelijk schildert u naar levend model.

U maakt kennis met miniatuur schilderen met ei tempera en het zelf maken van tempera verf. Ter afsluiting van het jaar worden enige vernis technieken behandeld en het zelf vervaardigen van diverse soorten medium en glacis. Het losbladig lesboek wordt uitgebreid met beschrijvingen van de in dit jaar behandelde thema’s. Na afronding ontvangt u een eindcertificaat. Zie ook bij specialisaties.

Start De dagopleidingen starten in maart, september en oktober. Gedurende 8 maanden op vrijdag van 9.30 tot 16.30 incl. lunch. Lesgeld e 985,= (incl.lunch) ineens minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 98,50 middels automatische incasso.


Specialisatie

11

Specialisatie landschap schilderen In de specialisatie landschap schilderen wordt diep ingegaan op vele facetten die u als landschapsschilder tegenkomt of in ieder geval moet begrijpen en beheersen. Belangrijke onderdelen zijn het kaderen, perspectief, de compositie van het lijnenspel, vlakverdelingen en het bepalen van het zwaartepunt. Dit heeft alles te maken met het aanleren van een andere manier van kijken, het signaleren en uitbannen van aannames. Natuurlijk leert u ook hier diverse penseelvoeringen voor een realistische weergave van het landschap. Verder maakt u kennis met het kleurpalet dat kenmerkend is voor landschapsschilders. Een ander aspect is het bepalen welke elementen u weglaat of toevoegt in het belang van een evenwichtig schilderij. In de meeste gevallen schildert u van een eigen foto. Ook het schilderen op locatie in de vrije natuur is in het programma opgenomen. In deze specialisatie worden technieken van diverse oude meesters geanalyseerd en behandeld. Er wordt geoefend met het twee- en driekleurenpalet en impressionistische technieken. De specialisatie landschap geeft u veel klassieke en moderne middelen om landschappen met zeggingskracht te schilderen.

Vervolgopleiding landschap Deze vervolgopleiding landschapschilderen is een leerjaar waarin we diep ingaan op specifieke onderdelen. Naast een goede uitvoering van het landschap wordt veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van uw persoonlijke stijl. Start Instroom in september. Duur een lesjaar duurt 30 lessen van 2.5 uur per week, op verschillende dagen en op diverse dagdelen. Lesgeld e 790,= ineens minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 79,00 middels automatische incasso. Het lesgeld voor de vervolgopleiding is lager dan het eerste specialisatiejaar namelijk e 680,-- minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 68,--middels automatische incasso.


12

Specialisatie Specialisatie dieren en natuur schilderen In de specialisatie dieren en natuur gaat u in op de vele facetten bij het schilderen van dieren en natuur. Allereerst maakt u schetsen van de vormen van planten en de anatomie en houdingen van verschillende dieren. Vervolgens verdiept u zich in de verscheidenheid van textuurweergave van diverse soorten vacht en veren. Het schilderen van dieren in hun natuurlijke omgeving is een onderdeel waarbij veel aandacht is voor compositie, diepte, kleur en perspectief. De onderwerpen die aan bod komen zijn huisdieren, boerderijdieren, roofdieren, vogels, reptielen en insecten. Planten en bomen vragen om een andere benadering wat betreft textuur en kleurgebruik. U maakt kennis met nieuwe technieken en het penseelgebruik dat specifiek van belang is bij dieren en planten.

Tijdens de opleiding wordt een bezoek gebracht aan een dierentuin, waar u voorstudies voor schilderijen schetst. In het tweede gedeelte van de opleiding kiest u zelf uw onderwerpen. Na het volgen van de specialisatie dieren en natuur heeft u veel vaardigheden geleerd en ervaring opgedaan om op kundige wijze dieren, bloemen en bomen te schilderen. Vervolgopleiding landschap In de vervolgopleiding wordt specifiek ingegaan op verschillende onderwerpen; dieren, planten, bomen en bloemen. Het maken van meer complexe werken zal in dit vervolgjaar een onderdeel zijn.

Start Instroom in september. Duur een lesjaar duurt 30 lessen van 2.5 uur per week, op verschillende dagen en op diverse dagdelen. Lesgeld e 790,-- minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 79,-- middels automatische incasso. Het lesgeld voor de vervolgopleiding is lager dan het eerste portretjaar namelijk e 680,-- minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 68,--middels automatische incasso.


Specialisatie

13

Specialisatie portret & model schilderen Na de driejarige opleiding heeft u een gedegen ondergrond om de portret- en model richting in te slaan. In deze specialisatie wordt stap voor stap het portret- en model schilderen behandeld. Deze discipline in de schilderkunst vraagt, gezien de complexiteit, een nauwgezette aanpak. De eerste lessen zijn gewijd aan anatomiestudies waarbij u tekent met diverse materialen. Na deze tekensessies gaat u over op het grisaille schilderen van gipsmodellen. Uiteindelijk schildert u naar levend model.

schilderen hoort een boekje met uitgebreide informatie, te gebruiken als naslagwerk. Vervolgopleiding portret en model In deze vervolgopleiding gaan we diep in op de materie. Door het vele oefenen ontwikkelt u meer uitdrukkingsvaardigheid. Naast een goede gelijkenis wordt aandacht geschonken aan de hele compositie. En u wordt gestimuleerd om een eigen ‘handschrift’ te ontwikkelen.

U kunt op verschillende wijze een portret ‘en act’ schilderen, door gevarieerde penseelvoeringen kunt u het karakter van het model verzachten of versterken. Deze verschillende technieken krijgen ruimschoots aandacht.

Start Instroom in september.

Een gelijkend portret met de juiste uitdrukking vraagt veel studie en ervaring, de basis hier voor wordt in deze specialisatie gelegd.

Lesgeld e 790,-- minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 79,-- middels automatische incasso.

In de tweede helft wordt overgestapt naar het schilderen van naakt naar levend model. De lessen worden gegeven door ervaren portrettisten. Na deze klassieke aanpak kunt u een gelijkend portret en het menselijk lichaam in verschillende poses schilderen. Bij de specialisatie portret- en model

Duur een lesjaar duurt 30 lessen van 2.5 uur per week, op verschillende dagen en op diverse dagdelen.

Het lesgeld voor de vervolgopleiding is lager dan het eerste portretjaar namelijk e 680,-- minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 68,--middels automatische incasso. Modelkosten Het lesgeld is exclusief modelkosten, deze variëren afhankelijk van het aantal deelnemers van e 3,-- tot e 5,-- per sessie.


14

Specialisatie Specialisatie stilleven schilderen In de specialisatie stilleven schilderen wordt ingegaan op de uitvoering van de diverse methodes uit het tweede en derde opleidingsjaar. Belangrijke onderdelen zijn 17e eeuwse schildertechnieken, het optisch kleur mengen, een compositie opzetten en uitlichten naast het veelvuldig toepassen van contrast, van toonwaarden, vormen en kleuren. U leert welke elementen u weglaat, toevoegt en waarom.

De specialisatie stilleven geeft u veel middelen om op kundige wijze stillevens met zeggingskracht op te zetten en het de ontwikkeling van een persoonlijke stijl. Vervolgopleiding stilleven De vervolgopleiding stilleven is een leerjaar van veel oefenen en het vervaardigen van meer complexe schilderstukken.

Eén stilleven ‘alla prima’ is onderdeel van de opleiding. In de meeste gevallen schildert u naar een eigen compositie. U leert kijken naar de mogelijkheden om het stilleven sterker in beeld te brengen door weglatingen, toevoegingen, contrast verhogingen of verlagingen. U leert diverse penseelvoeringen om zo een krachtig werkend stilleven als het ware onder uw handen ‘te laten ontstaan’. Er wordt gekeken naar oude meesters en hun specifieke aanpak. Textuur schilderen blijft een belangrijk onderdeel in deze specialisatie.

Start Instroom in september. Duur een lesjaar duurt 30 lessen van 2.5 uur per week, op verschillende dagen en op diverse dagdelen. Lesgeld e 790,-- minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 79,-- middels automatische incasso. Het lesgeld voor de vervolgopleiding is lager dan het eerste specialisatie namelijk e 680,-- minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 68,--middels automatische incasso.


Tekenen

15

Tekenen opleiding Tekenen is misschien de eerste vorm van vastgelegde communicatie maar na eeuwen nog actueel. Het blijft boeien om door lijnen op een twee dimensionaal vlak iets driedimensionaal neer te zetten. Iedereen kan leren tekenen. Door goed waar te nemen, construeren en meten leert u dingen natuurgetrouw weer te geven. De klassikale tekenopleiding, beginnend met goed arceren en basisvormen tekenen, leert u uiteindelijk complexe tekeningen te vervaardigen. Compositie, perspectief, stofuitdrukkingen, licht/schaduw en toonwaarden zijn de onderwerpen die steeds naar voren komen. De thema’s zijn stillevens, bloemen, bomen, gebouwen, landschappen, dieren, handen en portretten, envoudig beginnend met een oplopende moeilijkheidsgraad. U maakt kennis met verschillende materialen zoals houtskool, grafiet, contÊ, stift en pentekenen met Oost Indische inkt. Van elk lesonderdeel ontvangt u een beschrijving zodat u ook thuis kunt oefenen.

Vervolgopleiding tekenen In deze opleiding wordt specifiek ingegaan op diverse technieken en het maken van complexe composities. Portret- en modeltekenen vormen een belangrijk deel van deze opleiding.

Start: De lessen worden gegeven op verschillende dagen en dagdelen. Instroom in september. Een cursusjaar duurt 30 weken, de lessen 2,5 uur. Lesgeld: e 790,-- minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 79,-- middels automatische incasso. Het lesgeld voor de vervolgopleiding is lager dan het eerste tekenjaar namelijk e 680,-- minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 10 termijnen van e 68,--middels automatische incasso. Modelkosten: Het lesgeld is exclusief modelkosten, deze variĂŤren afhankelijk van het aantal deelnemers van e 3,-- tot e 5,-- per sessie.


16

Kennismakingsworkshop Workshop kennismaken met fijnschilderen Een keuze maken kan lastig zijn als je niet weet wat de opleiding realistisch fijnschilderen inhoudt. ’Is deze opleiding wel iets voor mij?’, ‘kan ik dit wel?’ en ook praktische vragen kunnen een keuze in de weg staan. De kennismakingsworkshops van de Academie voor Realistische Schilderkunst, die gratis meerdere keren per jaar worden aangeboden, zijn bedoeld om in de praktijk kennis te maken met realistisch fijnschilderen en u te informeren over de opleiding. U schildert onder onze begeleiding, daarnaast vertellen wij uitgebreid over de technieken die wij onderwijzen en de onderwerpen waarin wij deze technieken vervolgens toepassen. Zo kunt u door een stilleven te schilderen en de informatie die u krijgt een helder beeld vormen van onze meerjarige opleiding. In onze lesruimten zijn diverse werken (af en in ontwikkeling) van onze cursisten te zien. U kunt zelf zien hoe het aanleren van de klassieke olieverftechnieken al snel leidt tot verbluffende resultaten. En in drie uur maakt u een fraai stilleven dat u mee naar huis kunt nemen.

Kosten: U hoeft geen materiaal mee te nemen. Alles wat u nodig heeft, is aanwezig. Naast e 10,- voor materialen zijn aan deze workshop geen kosten verbonden. Lunchpakket zelf meenemen. Koffie en thee zijn gratis. Wanneer: De twaalf kennismakingsworkshops zijn in februari, mei, juni, augustus en september, telkens op vrijdag en zaterdag. Tijd: Start 9.30 uur tot ca. 13.00 uur.


Portretacademie

17

Acht daagse Portretopleiding De portretacademie bestaat uit een achtdaagse opleiding waarbij het portretschilderen, één van de moeilijkste maar ook boeiendste disciplines, uitvoerig wordt behandeld. Het eerste gedeelte van de cursus is een aaneengesloten week van maandag tot en met vrijdag van 9.30 – 16.30 uur. Daarnaast zijn er drie terugkomdagen met thuis opdrachten. Het programma omvat twee dagen anatomie van het menselijk hoofd waarbij getekend wordt met potlood, houtskool en conté. De derde dag maakt u grisaille schilderijen van gipsmodellen. De vierde en vijfde dag schildert u naar levend model. De eerste terugkomdagen zijn twee dagen waarbij de thuisopdracht wordt besproken. Dit zijn tekeningen en kleine schilderijen van de ‘onderdelen’ van het menselijk hoofd zoals ogen, mond, neus en oren. Tijdens deze twee dagen wordt weer van levend model geschilderd waarbij de nadruk wordt gelegd op uitdrukking, gelaatstrekken en karakter van het model. De laatste thuisopdracht is een zelfportret, op de laatste terugkomdag wordt dit besproken. Deze achtdaagse cursus is bedoeld voor beginners en gevorderden. Het is een pre als u tenminste het eerste jaar van de opleiding realistisch fijnschil-

deren heeft gevolgd aangezien in dat jaar veel basistechnieken worden behandeld die bij het portretschilderen goed van pas komen. De lessen worden gegeven door ervaren portretschilders. Na deze klassikale opleiding heeft U een goede basis en bent u in staat een gelijkend portret te schilderen. Bij de opleiding hoort een boekje met uitgebreide informatie zodat u thuis een handleiding heeft. Na afronding ontvangt u een certificaat.

Start De portretacademie weken zijn in maart, april, juni, juli, augustus ( summer school) en in oktober. Lesgeld Het lesgeld voor deze opleiding bedraagt e 1.185,minus 3% betalingskorting bij betaling ineens of in 5 termijnen van e 237,00 middels automatische incasso. Inclusief de dagelijkse lunches en het model. Arrangement mogelijk Indien men wenst is een arrangement met overnachting mogelijk.


18

Masterclass Persoonlijke ontwikkeling met eigen werk De masterclass is voor mensen die de driejarige opleiding hebben afgerond en daarna met regelmaat onder begeleiding van een docent willen blijven schilderen. In de masterclass werkt iedereen aan zijn of haar eigen schilderij, er is geen vastomlijnd programma. Wel zijn altijd één of twee docenten aanwezig om de cursist met raad en daad bij te staan. De werken in de masterclass lopen qua thema, stijl en formaat zeer uiteen. Hier kan iemand met een losse toets een zeegezicht van groot formaat op doek schilderen terwijl een ander zich verdiept in een miniatuurschilderij van een paar vierkante centimeter met ei tempera op paneel.

U bent vrij om te schilderen met olieverf, acryl of tempera. De masterclass is niet aan een bepaalde periode gebonden, u kunt zo lang als u wilt schilderen in de masterclass. De instapmomenten zijn in maart en september.

Start De instroom is in maart en september. Duur De lesdag voor de masterclass is op donderdag de gehele dag van 9.30- 16.00 uur en de donderdagavond van 19.00- 21.30 uur. En één zaterdag in de maand van 9.30 – 13.30 uur. Men kan zo vaak en zo lang als men wil komen schilderen; per week of eens per 14 dagen of zelfs eens per maand. Knipkaart Voor deze trouwe Art Partout leden is een extra gunstig tarief van kracht. Er wordt gewerkt met een knipkaart: een vast basisbedrag van e 250,= per jaar en e 5,= per aanwezig uur.


Schildervakantie

19

14 Daagse rondreis Hongarije en Transylvanië Sinds 2003 organiseert Art Partout, Academie voor Realistische Schilderkunst in de zomermaanden schildervakanties naar Hongarije. Dit jaar wordt een rondreis langs de mooiste locaties in Hongarije en Transsylvanie in Roemenië. Tijdens deze rondreis wordt op de fraaiste locaties in de vrije, vaak ongerepte natuur of pittoreske dorpjes geschilderd. De groep bestaat uit maximaal 12 personen, er zijn steeds twee vakkundige docenten aanwezig voor een optimale begeleiding. Alle schildersattributen worden door de academie verstrekt, zodat u, naast uw persoonlijke bagage, niets hoeft mee te nemen. Dit 14-daagse arrangement is geschikt voor beginnende en gevorderden en is inclusief volpension en vliegticket. In Hongarije wordt u per busje van en naar het vliegveld vervoerd. Naast het schilderen staan diverse culturele uitstapjes op het programma zoals een tweedaags bezoek aan Boedapest met vele bezienswaardigheden.

Start Juni-juli Duur 14 Dagen Locatie Diverse locaties in Hongarije en Transsylvanië. Kosten De kosten voor deze compleet verzorgde reis zijn e 1650,= . Incl. reis, vol pension, transfer, schilderlessen en materialen (excl. panelen)


20

Excursie

Elk jaar wordt op een zaterdag in mei een excursie georganiseerd door de academie naar een bekende, interessante expositie of een museum. De keuze valt vaak op solo exposities van gerenommeerde realisten c.q. fijnschilders. U kunt door het kijken naar werken van professionals veel inspiratie, kennis en ideeĂŤn opdoen. In de meeste gevallen zijn de kunstenaars in kwestie bereid te vertellen over hun werkwijze en techniek. U vertrekt in een touringcar ( max. 50 personen) om 08.00 uur en rond 18.00 uur bent u weer in Deventer. Meestal doen we twee exposities aan. Tussen de middag is er een lunch, bij aankomst een kopje koffie of thee. Het arrangement is inclusief entreegelden, lunch en vervoerskosten.

Kosten: Afhankelijk van de aantal deelnemers en afstand zijn de kosten rond e 50,-- p.p.


Demonstraties en lezingen

De academie verzorgt elk jaar demonstraties landschap schilderen voor eerste jaars- en een demonstratie portret schilderen voor tweede jaars cursisten. Tijdens deze drie uur durende demonstratie laat een docent bij landschappen zien hoe u in een schilderij perspectief met klassieke technieken een functie geeft en hoe u kleur in de onderschildering toepast. Bij de portretdemonstratie ziet u hoe de eerste aanzet van het gelaat vorm krijgt en en hoe een portret langzaam, door de juiste verhoudingen en kleuren, gestalte krijgt. U mag tijdens de demonstratie foto’s maken.

21

Naast de demonstraties worden lezingen gegeven door één van onze docenten. Voor tweede jaars cursisten een interessante lezing compositieleer. De theorie wordt door middel van voorbeelden inzichtelijk gemaakt. Voor derde jaars cursisten is er een demonstratie verf maken verzorgd door Piet Kempenaar van Verfmolen ‘De Kat’ van de Zaanse Schans. Dit zijn facultatieve activiteiten waaraan voor cursisten geen kosten verbonden zijn.


Ons Art Partout team

V.l.n.r.; Tomas Nagy (directeur/docent), Tair Zairov (kunstschilder/specialist portret/model), Marjan Smit (docent), Annie v.d. Maten (docent), Gertiene Post (docent), Gerard Huis in’’t Veld (ateliermeester), Casper Verborg (kunstschilder/ specialist portret/model), Alice v.d. Werfhorst (docent) Rene Joosten (docent), Eric Prinsze (bedrijfsleider/docent), Gert Koetsier (docent), Hans Jansen (administrateur).

Leslocatie: Van Hetenstraat 57 7415 TT Deventer Correspondentieadres: Postbus 696 7400 AR Deventer

Telefoon: 0573-45 90 85 b.g.g.: 06-53265028 e-mail : info@fijnschilderen.nl website: www.fijnschilderen.nl K.v.K. nr. 54000548 Bank. NL45RABO 0377762253

Tijdens de reguliere schoolvakanties is de academie gesloten, met uitzondering van de summerschool. Gemiste lessen kunnen in overleg, op een ander tijdstip, ingehaald worden. Indien u twee opleidingen tegelijk volgt (bijv. 1e Jaar en Tekenen of Specialisatie en Masterclass...) geldt een korting van 30% op de tweede opleiding c.q. masterclass (bij de masterclass op het basisbedrag). Zie ook onze algemene voorwaarden. De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

www.fijnschilderen.nl

Opleidingenboekje2014  

Een boekje met de opleidings mogelijkheden van Art Partout de Academie voor Realistisch Schilderen en Tekenen.

Advertisement