Page 1

Projecte de boscos

Eric Fortes i MarĂ­n

1

04/01/13

EFM


Objectius   

2

Analitzar les relacions internes del bosc Confirmar la teoria de Flintxent Treure’n conclusions en 1 any

04/01/13

EFM


Descripció 

3

En aquest projecte buscarem aprofundir en un bosc mediterrani i analitzar-ne les transferències d’energia i matèria Caldrà extreure’n unes conclusions senzilles i útils per als estudis següents

04/01/13

EFM


Tecnología 

Tecnologia –

Estàndards –

La metodologia està avalada per l’IBMG

Programari –

4

S’han utilitzat mètodes respectuosos amb el medi

S’ha buscat la utilització de programari lliure

04/01/13

EFM


Equip i recursos 

Tots els recursos són gironins: – – – – –

5

Estudiants de la UdG Equipament fabricat a Cassà Programari creat per l’Institut POJ Validació dels resultats als laboratoris de la UdG Finançament per part de la Caixa de Girona

04/01/13

EFM


Procediments  

6

Captura i catalogació d’espècies Estudi detallat de l’anatomia i el comportament

04/01/13

EFM


Calendari 

Fases: Adquisició recursos

Gen

7

Feb

Mar

Recull de dades

Abr

Mai

Anàlisi i conclusions

Jun

04/01/13

Jul

Ago

Set

Presentació Oct

Nov

Des

EFM


Estat actual 

S’han realitzat – – –

8

L’adquisició dels recursos El recull de les dades al medi L’anàlisi i les conclusions

A partir d’ara es faran les presentacions corresponents a diverses institucions internacionals 04/01/13

EFM


Documents i estructura     

9

Introducció als boscos catalans Recull i processament de les dades Classificació de les espècies Anàlisi final Conclusions

04/01/13

EFM

Els boscos mediterranis  

Els boscos