Page 1

LITABA: LITABA:

Kabo ea mobu e lokela ho hlahlojoa A qalile hape Machache

U ka bapatsa khoebo kapa tšebetso ea hau sebakeng sena. Letsetsa 6200 5494 Imeile: adverts@mosotho.co.ls

Mosotho

Leqephe la 2 Leqephe la 3

Puo e 'ngoe, Koranta e 'ngoe, sechaba se seng.

Mantaha la 30 'Mesa, 2018

IMEILE: newstip@mosotho.co.ls

Mohala: 6242 1414

M5.00

BAQHOBI BA SOLA TEFISO . . . ‘Muso o re le ho leka, ba tla utloa ka letlalo

KABELO MASOABI TEYATEYANENG – Baqhobi ba ’maloa ba makoloi a baeti tikolohong e bochabela ho naha, ba sola tšisinyo ea ho nyolloa hoa litefiso tsa lipalangoang baeti ka M8.50 koafela.

Mokhatlo oa Maseru Region Taxi Operators (MRTO) o sisinya tefiso ena bakeng sa makoloi a hoebang libakeng tseo a sa tsamaeng ho feta lik’hilomethara tse leshome ho tloha khubung ea boemelo ba tsona. Phahamiso e tlohang ho M6.50 ho ea ho M15.00,

Large-Scale Full Colour printer of newspapers, newsletters and retail pamphlets, with FAST, QUALITY Service coupled with great value for money.

mokhatlo o re e lebelletsoe ho kena tšebetsong ho tloha ka la 1 Phuptjane. Maikutlo a moqhobi Monghali Refiloe Ntinya oa Ha Mokhothu, Teyateyaneng, ke hore tefiso e ncha e tla qetella e anela libaka tsa bona e be e nonya hampe khoebo ea

makoloi a bona hobane tikolohong ea bona ba qothisana lehlokoa le makoloi a maholo a atisang ho utsoa baeti ba bona ka molao ’me tšabo ke hore baeti ba tla balehela ho ao ha ba utloa boima. “Bonyane e ka nyolloa ka M1.00 feela. E tla ’ne e etse phaello,” ke Ntinya eo.

TEL: 266-2232 5494

www.firstprintit.biz sales@firstprintit.biz

PRINTING FOR:

Newspapers Supermarkets Wholesalers

Hardware Stores Furniture Shops Grocery Retailers

Car Dealers School’s Newsletters Real Estate Agencies NGO’s & Corporate Newsletters

M6 Mochochisi e Moholo o hata butle

Leqephe la 4

Basotho ba jetha molata

Leqephe la 6

incl VAT

Athe ka lehlakoreng le leng Monghali Sekonyela Kotsane oa Ha Nyenye, Maputsoe o re ha e le mona mafura a makoloi a nyoloha hangata le tefiso ea lekhetho ka mekhahlelo ea eona e nonyetsa bahoebi ba makoloi, molato ha o’a lokeloa ho jaroa ke sechaba. “Ha litefiso li phahama ka sekhahla se sekaalo ke moo re tlo hloka baeti ka bongata hobane batho ba likojoana li mahetleng ba tla qobelleha ho tsoha esale ka matjeke ba lebe mesebetsing ka maoto le ho khutla. Sena se sentse se etsahala ka batho ba bang ba sebetsang lifemeng ba sa fihleleng ho palama khoeli kaofela ka litjeo tse renang ha joale,” o’a hlalosa. O re bona e le baqhobi le beng ba makoloi ba tla felloa ke mosebetsi ka bongata ebang ’muso le mekhatlo ea makoloi ba sa sekaseke taba ena ka tsela e ‘ngoe e molemong oa bohle. Mofumahali ’Maserame Kotja oa Ha Ben ea sebetsang lebenkeleng le leng Hlotse, o lumellane le moqhobi oa tekesi ea e palamang hore tefiso e ncha e ke ke ea atleha ho bona letsatsi tikolohong eo hobane le ena e teng batho ba e lefa ka lesisitheho. “Ka bochabela ka mona o bolella moqhobi hore o tla mo lefa bokae eseng eena a o joetse, M5 ke lenyane,” a rialo. Li tsoela pele leqepheng la 2


Mosotho Litaba

Mantaha la 30 'Mesa, 2018

2

Kabo ea mobu e lokela ho hlahlojoa LERATO BUTHELEZI MASERU- Letona la Puso ea Libaka le Borena, Monghali Habofanoe Lehana, o re libaka tsa kabo ea mobu li lokela ho hlahlojoa bocha kaha ho bonahala ho ena le batho ba iphileng mobu ka thoko ho molao. Tsena Lehana o ne a li bua phuthehong ea Baphatlalatsi ba Litaba moo a supileng hore o kopile Lekhotla le tsamaisang teropo ea Maseru hore ho qaloe beke ea ‘Masepala moo ho tlang ho hlahlojoa kabo ea mobu ka har’a metse le phano ea litša tsa khoebo

tseo ho bonahalang Basotho ba bangata ba ipehile teng ho sa lateloa melao le melaoana ea naha ea Lesotho. “MCC e tla haola le metse le metsana ea teropo a Maseru ‘me e tla boela hape ho tlosa bohle bao eleng baipehi libakeng tse joalo,”a rialo Lehana. Mosebetsi ona o ile oa qala Ha Thetsane moo ho ileng hoa fumaneha hore hona le batho ba lulang pela tsela ba bang ba bona ba itulella feela, ‘me taba ena ea bona e sitisa hore hobe le lintlafatso tse ka etsoang litseleng tse joalo, ‘me ho iloe hoa tlosoa

lipalo e le ho lemosa batho bao hore ha ba ea lokela ho ba moo. “Esale ke kena ka hare ho ofisi ena ke ithutile hore hona le melao e neng e ntse e sa lateloe haholo ena ea kabo ea mobu, batho ba tlang ho fumanoa ba ntse ba rekisa mobu ka thoko ho molao ba tla nkeloa likhato tsa molao. Ke boela ke ipiletsa ho Basotho hore ba boloke bohloeki ka linako tsohle ka hare ho teropo le metseng moo ba phelang hona teng,”o boletse Lehana. Ha a lahlela molangoana oa hae Mongoli e Moholo oa Teropo ea Maseru, Mofumahali

Baqhobi ba sola tefiso Li tsoa leqepheng la 1 P h a l a e a M RT O M o n g h a l i Lebohang Moea o hlalosa phahamiso ea tefiso e ipapisitse le litjeo tsa ho lokisa makoloi a bona le ho phahama hoa sekhahla sa mafura, lekhetho le tse ling, e le tsona tse susumetsang phethoho eo e ba batlang e kene tšebetsong. ‘Muso oa Lesotho ka Makala a amehang o qheletse matjoing

seoa-holimo seo sa mekhatlo ea makoloi a baeti, le hoja bona ba ile ba supa ha ofisi ea Komishinara e boletse esa tlo imamella litaba tseo tsa bona. Lekala la Mesebetsi ea Sechaba le Lipalangoang phatlalatsong ea lona le supile ha nyollo e joaloa e se molaong ‘me ho tla nkoa likhato tsa molao tse matla ebang beng ba makoloi b aka inkela molao matsohong,

‘me la supa hore sechaba se seke sa ipherekanya ka liphatlalatso tseo tsa mekhatlo. Phatlalatso ea Lekala e supile ha ho ntse ho etsoa boithuto bo tebileng ka kopo eo ea bahoebi le hore Boto ea makoloi a baeti ke hona e tla etsa qeto ea moshoelella litabeng tsena. Lilengoaneng tsa ho feta ‘muso o ne o etse qeto ea ho reka libese tse ileng tsa tumisoa ka

‘Mantai Phaile, o itse beke ea Masepala e hloailoe ka lebaka la hore bahlanka ba hlahlobe hore kabo ea mobu e ntse e tsamaea joang haholo kaha hona joale ho’a bonahala hore batho ba bangata ba se ba ikabela mobu ka thoko ho molao. “Re tlo boela re hlahloba bohloeki ka hare ho teropo hobane ho bonahala batho ba bangata ba ntšetsa metsi hohle. Basotho ba lokela hore ba amohele tšebetso ena ba seke ba utloa eka hona le moo a sekisetsoang,” a rialo Phaila. Mosotho puisanong le monna

oa Mosotho ea sebelisang tsela hoseng le mantsiboea Monghali Seleke Nalane, o ile a supa hore o bona Letona le se le qhometse hole ha le lokela hore ebe o shebane le hore na setša sena se Maseru, Borokhoaneng, se secha sa mabenkele, na se abetsoe lengolo leo ka toka. A re eena ele e mong oa bakhethi ba naha ena ha a khotsofalla mabenkele ao kaha a sitisa phallo ea sephethe-phethe kaha likoloi tse isang thepa moo li koala tsela, hoo motho ea kulang a ka fihlang sepetlele bophelo bo felile ka lebaka la tšitiso eo e moo.

hore ke ‘likamela’, e le hona ho arabela litaba tse kang tsena. Naha ea Lesotho ke ea tse ling tse fokolang moo ‘muso o sa kenang ka kotloloho tsamaisong ea baeti ele khoebo e siiloeng matsohong a beng ba eona ka bo-mong. Ho ea ka nyollo e behiloeng ke bo-rakhoebo ho bolela hore motho ka mong a eang mosebetsing o tla hloka bonyane M30.00 ka letsatsi e leng hore ka khoeli litefello tsa makoloi li tla fihlella ho M750.00, ho mosebetsi, e leng chelete eo boholo ba basebetsi ba boletseng

ha ba keke ba e khona ho hang, ba re ba ka mpa ba otloa ke liphoka le marole ho ea mesebetsing ea bona ka ho fapana. “Ha ba re nahanele, ba ichebile bo bona feela, ke ka hoo ba tsebang le ho ipapisa le maparamente ka hore a ekelelitsoe meputso, empa e le rona ba palamang, e seng maparamente ao a bona,” e mong oa Basotho ba khathatsehileng o ile a li beha joalo. Ba bang bona ba supile ha ‘muso o tla lokela ho tlola matjato ho loanela sechaba, ba re e seng joalo naha ena e tla senyeha.


Mosotho 3 Litaba

Manataha la 30 'Mesa, 2018

A qalile hape Machache LERATO BUTHELEZI MASERU - Kereke ea Chache eo litaba tsa eona li ileng tsa bonahala li le thata haholo ngoahola, ho bonahala monongoaha li se li qalile hape, kaha Rev Maieane Khaketla a ile a fumana lengolo le mobehellang ka thoko ho Boruti. Ho eaka Khaketla o hlalositse hore o ile a fuoa lengolo leo a neng a behelloa ka thoko ho mosebetsi, ho thoe o buile litaba tse sa hlokahaleng leqepheng la hae la marang rang a facebook,’me ka ho etsa joalo o tlotse melao le melaoana ea tsamaiso ea kereke. “ Ha r ’a l i t a b a t s e o ke l i qosetsoang ke hore ke itse Bishop Mallane Taaso le Archbishop Thabo Makgoba ba itokolle mosebetsing kaha joale o ba hlotse,” a rialo Khaketla. A re le hona joale ha a soabele hore a cho joalo, o ntse a pheta hore ba itokolle kaha ba bonahala ba sitoa ho rarolla liqabang tse teng ka hare ho kereke ea bona. Khaketla a re nakong eo a ho fuoa lengolo leo, o ile a le lahlela ka fesetere empa hamorao o ile a khutla a le lata, e le hona ho haha bopaki. “Litaba tsena tsa liqabang tsa rona le Bishop Taaso li bile tsa theheloa komishini eo ka eona re

Bishop Mallane Taaso ileng ra teka hore na har’a litaba tse ling re lla ka eng. E kholo ka ho fetisisa re lla ka hore ho hlahlojoe libuka tsa kereke hantle, ho tlohelloe hore ebe hona le bokhothokhotho ba chelete bo kenang libukaneng tsa kereke ebe neng neng ho bonahala ho ena le motho ea bo ntšang, ntle le moo baruti ba lefuoe khoeli le khoeli ba seke ba beheloa sekepele sa hore na ba lokela ho etsa bokae ka khoeli har’a tse ling,” a rialo Khaketla. A re litaba tsa bona li ile tsa tsamaea hantle haholo tseo tsa lipuisano ba ba ba tšoarelana, empa o makala ha ba se ba utloa hore hona le ‘moka oa bophatlatsi o neng o tšoeroe ke ba khemang

Rev Maieane Khaketla le Mobishopo, ‘me hang ha ba utloa litaba tseo ba ile ba tsebisa Archbishop Makgoba hore joale ho bonahala motho eane a se a tsoile litaba tse ileng tsa buuoa tlaase, tsa hore ba lokisetse litaba ka tlung ba tlohelle bophatlalatsi.

“Ho fihlela hona joale lengolo leo la rona ha le eso arabeloe. Ho fihlela hona joale ‘na le baruti ba bang re ntse re sa lefueo meputso ea rona ea khoeli le khoeli, ntle le moo re bile ra fuoa mangolo a neng a re isa libakeng tse hole tseo, ho

tsebahalang hantle hore ha li na etsa chelete bakeng sa moputso oa khoeli le khoeli. Baruti bana ke Revs Palo Mphethi, Samuel Monyamane, Maseru Mongalo, Sello Moshoeshoe le Molemo Baartjies.

ESTATE NOTICE

ESTATE LATE MATHATO THERESIA MPITI E F01/2018 Notice is hereby given in terms of section 34(1)of the administration of Estates Proclamation no.19 of 1935 calling upon all heirs ,legatees, and creditors of the deceased to attend before the Master of the high Court at the office of the Masters of the High Court, District Administrator ‘s office building, along Mafoso Road Mohale’s Hoek on Thursday the 16rd May 2018,at 10:30 a.m for purpose of:

DATED AT MOHALE’HOEK THIS 18TH OF APRIL 2018. MASTER OF THE HIGH COURT OFFICE D.A’S OFFICE BUILDING MASOFO ROAD P.O BOX 1 MOHALE’S HOEK 800

Proposing some persons/s to be appointed by the Masters of the High Court as executor dative.

M.KOTELO(MS) ASSISTANT MASTER OF THE HIGH COURT.


Mosotho Litaba

Mantaha la 30 'Mesa, 2018

4

Maratha a Lilepe Ka Lerato Buthelezi

Ngoanana oa Matelile o bolokiloe MAFETENG - Ngoanana ea lilemo li 17, ea neng a etsa foromo ea pele sekolong a St. Thomas, Matelile, o bolokiloe ka Moqebelo. Ngoanana enoa o ile a nyamela nakong eo a neng a romiloe ke batsoali, ke moo a ileng a teana le banna ba ileng ba mobeta ha ba qeta ba mobolaea ba ea akhela setopo sa hae ka nokeng ba se kentse ka mokotleng. Ho fihlela hona joale babelaelloa ba ntse ba le litlamong ha ba ntse ba emetse nyeoe.

DCEO e emetse Metsing MASERU - Setsi sa Toantšo ea Bobolu le Bomenemene se malala a laotsoe hore neng kapa neng ha Mongali Mothejoa Metsing a ka fumaneha, a tlo araba litaba tsa hae. DCEO esale e ntse e batla ho kopana le eena empa a sa fumanehe kaha a ile botšabeling naheng ea Afrika Boroa, moo a reng o ne a pholosa bophelo ba hae kaha ane utloetse hore hona le batho ba batlang ho mofenetha ‘me a bona ho le molemo hore a balehe.

IEC e fuoe matla MASERU - Mofumahali ‘Mamatlere Matete o hlalositse hore Komisi e Ikemetseng ea Likhetho e filoe matla a molao oa motheho oa naha ho tsamaisa liketho ka har’a naha ho kenyeletsa le tsa Puso ea Libaka. A re har’a mesebetsi e meng ke tšeho ea Mabatooa ao e filoeng matla a ho seha a 80 naha ka bophara.

Red Cross ha e’a salla morao tlhatlhobong ea mofetše MASERU - Mokhatlo oa Sefapano Sefubelu ose o hlahlobile batho baka bang 4008 mefuta e meraro ea mofetše e le hona ho nka karolo e toma haholo litabeng tsa ho anetsa thuto malebana le kholumolumo ena e bonahalang e haketse e batla ho metsa sechaba sa Basotho e sa se qenehele. Morero ona o qalile ka 2016 ‘me o lebelletsoe ho fihla pheletsong ka selemo sa 2019.

Mochochisi e Moholo o hata butle NAPO LEKHOOANA MASERU – Mochochisi e Moholo (DPP) Hlalefang Motinyane, o hlalosoa ke ’muelli oa ’melaelloa oa polao ea eo e neng e le Molaoli oa Sesole sa Lesotho, Lt. Gen Khoantle Motšomotšo, a hata butle nyeoeng ena, ka Labone. Akhente Kabelo Letuka, e le ’muelli oa Pitso Ramoepana, eo e leng ’melaelloa polaong ea mofu Motšomotšo, o hlalositse ka Lekhotleng la ’Maseterata Maseru hore Mochochisi e Moholo o bonahala a hulanya maoto ho sebetsa hore nyeoe e khahlanong le moqosuoa e tsoele pele, e tsebe ho

fihla pheletsong. Lebaka le suptjoang ke ’muelli kapel’a ’Maseterata ’Mamorejele Qoo, ke hore Mochochisi e Moholo h’a so fane ka taelo ea hore na ke neng nyeoe ena e tla hlahella Lekhotleng le Phahameng. O re e se ek’a ba makhetlo a fetang bohlano ba ntse ba etla lekhotleng hose tsoelo-pele ea letho, ea hore na nyeoe e tla fetela Lekhotleng le Phahameng neng e tsebe ho seka-sekoa. ’Muelli o hlalositse eena le moqosuoa ba se ba lahlehetsoe ke mamello ka hoo, le tšekisetso eo ba e etsetsoang. O re lebaka ke hore ke ho tloha ka Loetse 2017 ho ntse ho

Machaena a fafatsoa ka likulo KABELO MASOABI MAPUTSOE – E bile mphete ke o fete, batho ba phasaphasa ho sireletsa maphelo a bona, ha lithunya li khabola har’a toropo e a Maputsoe thapameng e a Labohlano. Ke nakong eo bo-rasethunya ba likebekoa, b’a sa tsejoang, ba neng ba hlasela le ho thunya bahoebi ba machaena ba ba ba timetsa molebeli oa bona. Ba boneng tsahalo ena e bomalimabe, ba hlalosa ha ntle le tebello, ho khabotse lithunya li

supisitsoe koloing ea machaena a neng a palamisitse molebeli oa Mosotho kamorao. Ke moo molebeli a ileng a arabela ka ho hula sa hae sethunya a leka ho phoka litsotsi tseo empa kulo ea mo shapa likhopong a ba a oa. “Machaena a ile a atleha ho tsoa ka koloing eo a khola phalo ha bak’hothotsi ba ile ba bula koloi eo ba hapa mokotla oo ke belaelang o ne o tšetse chelete,” ho hlalosa Monghali Khoete Lekoa ea itšebetsang e le moitšokoli. E mong molebeli oa khoebo e haufi le sebaka sa ketshalo,

buuoa ntho e tšoanang hore ho tla etsoa lipatlisiso. Moqosuoa o boetse o fuoe taelo ea ho hlaha hona ha ’maseterata hape ka la 3 ’Mesa. Pejana, pallong e a qoso khahlanong le moqosuoa, e ile ea supa ha moqosuoa ka la 5 Loetse 2017, meahong ea Sesole sa Lesotho e Ha Ratjomose Maseru a ile a etsa tlolo ea molao ea ho thunya le ho bolaea Motsomotso. Qoso e hlalosa moqosuoa ka sethunya a ile a nesetsa Motsomotso sefako sa likulo ’meleng kaofela a ba a timela. Moqosuoa a boela a tobona le qoso e ’ngoe ea moo a belaelloang

ka polao ea monna oa Mosotho Thabo Selemo eo a belaelloang a ile a ’molaela Tšenola, Motse-Mocha, Maseru. Moqosuoa enoa oa St. Monicas Leribe o hlalosoa ka la 25 Phato 2007, a ile thunya a ba a bolaea Thabo Selemo. Qoso ea tsoela pele hore hona letsatsing leo moqosuoa o ile a ba a ntša mofu Thabo Selemo likotsi tseo li ileng tsa lebisa ho bakeng lefu la hae. Lekhotla la bontša le emetse qeto ea Lekhotla le Phahameng mabapi le ho kopa ho lokoalloa ka beile hoa moqosuoa, kaha ebile lipatlisiso li tl’abe li ntse li tsoela pele.

Monghali Tšoeu Tente, o bontša ha litlhaselo tsa mofuta oo tsa khaoletsi li atetse bahoebi ba Maputsoe, haholo ba melata. A re tlhaselo ea Labohlano ho bonahala e ile ea raloa ka nako hoa saloa mohlala oa machaena ao ho tloha khoebong ea bona e motseng oa Kholokoe, o thokoana le toropo. “Tumelo ea ka ke hore litsotsi li tsebile hore machaena ao a tsamaea ka chelete ha a koala lebenkele le hore koloi ea bona e tla tšoareha mokolokong oa sephethephethe se kenang le ho tsoa ka Maputsoe ha e le thapama. U ne o ka hauhela batho ha ba chobela ka mek’huk’hung ba baleha bohale ba ferenekulo,”

a rialo. Phala ea sepolesa Inspector Mpiti Mopeli o bolelletse Mosotho ka Moqebelo hore o tla lelekisa ho utloa hore na ha ho babelaeloa ba seng ba qhaulitsoe ke mapolesa a Maputsoe. Leha ho le joalo, bokhosheli bona ha bo ea makatsa hakaalo sechaba sa tikoloho ena kaha e le lelomolo. Lilemong tse peli tse fetileng ho ne ho hlaseloe likhoebo ka tatellano, ka letsatsi le le leng ho tloha Hlotse, Maputsoe ho ea kena Peka moo mapolesa a neng a atlehe ho thiba masholu ao teng kamor’a ho shebisana melomo ea lithunya le bona ho ba ho timela a mang a masholu.


Workplace&Careers

2Manataha la 30 'Mesa, 2018

Mosotho Workplace Litaba&

PUBLIC EYE APRIL 27, 2018 5

4

More than just asepage . . . Sealemoea sa Quthing

organisation. A good quality product is not enough to drive market success. virtual world can be said to have KHAUHELO MAJARA It can therefore be argued (Mind Liberation Psychology Consultancy) various advantages such as that much effort is needed in serving as a convenient hub for engaging customers on social Did you know a third of all digital communication at close to no MOQOLTSI OA RONA media platforms as a means of users follow brands on various costs. sechaba ka sechaba. Lesotho ba re ho khethoa hoa maintaining the psychological social media platforms? However,Ba-MISA others may reason Sea-le-moea sechaba sa Quthing Quthing har’a libaka e ne ehlile e le ka sepheo bond to retain them. This is a sa marketing strategy a (Quthing the transition has taken away As mentioned, organisational Community Radio Station - QCR) se boetse le morero oa ho matlafatsa bochaba le lipuo significant number of companies the face-to-face interaction AMAZINGINDIVIDUALS WORKING FOR POSITIVE PEOPLE ATculture AIDS HEALTHCARE FOUNDATION! is to an organisation what have tapped The tlas’a recent se kentse kopo into. ea ho hasa leqhubu le seterekeng seo kaha between the customer and ba thenka e le ba bang ba personality is to an individual. and rapidlialemoea shift from traditional abeloang tse nyeyane ke Lekhotla lichaba tseiskaessential bang tlokotsing ea koenyoa organisation, which in Appearance is everything! Does the idea of doing something that really makes a POSITIONS BASED IN MAPUTSOE SDA methods of marketing tolikopo the tsepromoting loyalty. la Khaso (LCA), kamor’a hore joalo kebrand lichaba tse ling eaba meetlo ea bona le diff erence in people’s lives while being wellcompensated Studies suggest emotions are one physical interaction li behelloe ka thoko, ka bosoele ke ‘musoThe o lipuo lia timela. intrigue you? Are you looking for an organisation that 1. Medical (1) in which the human ofOffi thecerways between the two allows for the fetileng. QCR e tla akaretse leqhubu le tlang ho encourages growth and success from each and every one Education and of retain. Medicine brainExperience: prioritisesBachelor what to customer to associate certain tse 50 ka khaso Mokhatlo oa MISA-Lesotho o boletse ha fihlella lik’hilomethareng of its employees? & Surgery; MUSTImages have a certifi cate in Clinical HIV that incite emotions characteristics Management; a Masters of Medicine (Internal Medicine, kopo-bocha e behiloe lekhotleng la khaso ebile e with hokellathe tsebrand. ling tsa libaka tse oelang that customers can easily relate to Shared values like love and If so, Aids healthcare Foundation is the place for or Paediatrics) is an advantage; a valid Lesotho medical/ ka Labobeli le fetang, ‘me oa hlalosa hore tlas’a setereke sa Mohale’s Hoek. are more likely to make the5 brand education are what have been dental and pharmacy council licence; at least years’ you! sealemoea sona se malala-a-laotsoe hosaid qala to foster “Re aelelitsoe hore re ka boela ra qala psychological Founded in 1987, AIDS Healthcare Foundations is the experience inmemorable. an HIV/AIDS and TB clinic. mosebetsi kamor’a hore liteko tsa khaso seealemoea se seng eand le ho akaratsa setereke This again goes back to largest specialised provider of HIV/AIDS medical care bondli between the customer the example(1) previously cited phetheloe ka Tšitoe ngoahola. kaofela, sona se tle se be teropong ea Mphaki in the World. Our mission is to provide cutting edge 2. Pharmacy Technician the organisation. withExperience: CompanyBachelor X’s cover page. medicine and advocacy regardless of ability to pay. Education and of Pharmacy; QCR e tla tsejoa ka lepetjo la lipuo tse e lethen ho fihlella tsa ka loting tse kang So, how does a libaka company Through our healthcare centres, pharmacies, health plan, or Diploma inRepetition Pharmacy; at is least 2 years’ experience in another factor that tharo tse sebelisoang seterekeng seo sa a bond bo-Maqokho Qhoalinyane, tseo ha joale foster with its le customers research and other activities, AHF provides access to the an HIV/AIDS and TB clinic familiar striking with ARVs and anti-TB makes a brand (although virtually?re tla sitoa ho li fihlella,” Annah Shale eo e Quthing, e leng Sephuthi, Sethepu ekasitana largest HIV treatments for all who need them. medicines; a valid Lesotho medical/dental anditpharmacy when done excessively may be Studies organisational le Sesotho ka lepetjo la: 1. Pheshakwe Qhilli, lengargue molula-setulo oa komiti ea nakoana ea council licence. detrimental). culture is key to ensuring brand 2. Emoshiya kwe seaka, le 3. Mose ho Seaka, sealemoea o ile a li beha joalo. AHFS core values are to be: Frequent posts on Company loyalty. • Patient- cantered Request detailed job description by email from; e tla phatlalatsa ka lipuo tse ‘ne tse seng li MISA Lesotho e re liealemoea tse ling X’s Facebook page allows for the It is tse known as the hore socialle tsona CEO and founder Colin Shaw Value Employees globalhr.lesotho@aidshealth.org boletsoe, ho kenyelletsa le ea senyesemane. lebelletsoeng li tla kenaof Beyond• Philosophy customer to associate the brand and psychological aspects of an • Respect for diversity Quthing ke se seng tsa litereke tse tšebetsong, lehoja li sa salletse moroa ka consistent communication. CEO and founder of Beyond of brand • Nimble APPLICATIONwith INSTRUCTIONS organisation like customs, beliefs increases the chances ikhethileng ka lipuo, mekhoa le meetlo, litokisetso, tsa Semonkong seterekeng thenaddressed speaks totothe what’s rightPhilosophy, Colin Shaw argues ApplicationsThis letters thedetriment Country loyalty. However, if• Fight the forsame andho attitudes thatkedetermine latela hore ehlile e kenelletse haholohow le ba it sa Maseru le sa Mokhotlong. E boletse hore the lack of responses to inboxes Program Manager, AHF Maseru Lesotho with businesses are obsessed with the company takes weeks to respond works. Let’s take the ON BALE PRICES ONLYBoroa, provinseng STILL INTERESTED? Please continue! Curriculum Vitae (C.V) should be submitted by can have to the brand as well. boaihisane ka ho la Afrika tebello ke hore e tl’are mariha a e’a mafelong physical aspects of the customer to inboxes, it may lose loyal simple example of Company X’s AHF started in Lesotho in 2013 whereby it e-mail only and Although send to: there are many ea Eastern Cape. thepa eaon hothe basis customers that operating the experience. Facebooktsohle page. tse be li phethetsoe kaha manages a specialised HIV/AIDS and TB spend clinics in Maseru They little globalhr.lesotho@aidshealth.org time other things to consider when company is uncaring. QCR ke seng tsa lialemoea tse tharo tseo hasa ladies le tse ling tsona the li ne li se li finyelletse. The two sharing and Leribe districts and plans to expand its program creating a psychological bond understanding the emotional In other words, organisational company’s beverage on the cover MISA – Lesotho e ileng ea li qala ka lithuso E se e le bonyane liaelemoea tse tharo tse coverage. Hence AHF Lesotho country program seeks Closing date: 11 May, 2018 by 4:30 pm. with a customer online, it is safe scope of the experience of which culture is to an organisation, more photo the drink ho tsoa ho ba-Open Society Initiative in could seng lisuggest ntse li sebetsa tsa litereke esale ‘muso to hire energetic, dynamic, young people to fill the If you do not hear from us within a month from the to say there is line, moreconsider to a social studies have revealed customer or less what personality is to an fosters friendship. For followers following positions based in Maseru Katlehong clinic, application submission dead your Southern Africa (OSISA), tlas’a lenane la o bula maqhubu a khaso tse nyenyane. st media platform page than meets satisfaction is driven mostly by individual as it speaks to specific who value friendship, a shared June 2018; commencing 01 application unsuccessful. morero oa ho ntlafatsa mokhoa oa sechaba Tsona ke tsa Mafeteng, Botha-Bothe le the actual interaction with the the eye! interest is established which characteristics that define it. hore se fumane litaba e le ho tiisa puso ea Thaba-Tseka.

etsa kopo ea khaso hape

JOBS AT AHF LESOTHO

Vacancy: Deposita Technician G4S Cash Solutions (Lesotho), a leading global integrated cash and secure solutions company have a vacancy for a Deposita Technician.

VACANCY AN For the anticipated USAID-funded project

Vacancy: Mechanic

G4S Cash Solutions (Lesotho), a leading global integrated cash and secure solutions company have a vacancy for a Mechanic. In Lesotho, Pact collaborates with the government, civil society organizations and other key stakeholders to turn back the tide of HIV/AIDS and help those infected wit

At the heart of Pact is the promise of a better tomorrow. A nonprofit international development organization founded in 1971, Pact works on the ground in nearly 40 range of expertise in areas including public health, capacity development, governance and civil society, natural resource management, poverty, monitoring and evalua

prevent new HIV infections and reduce vulnerability among orphans and vulnerable children (OVC), adolescent girls and young women (AGYW) in Berea, Leribe, Mafe

The purpose of the position is to provide Technical Support to all G4S Customers who utilizes the Deposita Machines. The successful incumbent must have a proven track record in different types of technology and will also be expected to be results driven and to live the values of the organisation.

To accomplish Lesothoisis to recruiting for the following positions. These contingent upon award. The purposethisoftask, thePact position provide Mechanical Support topositions all G4SareCash Vehicles. The successful incumbent must have a proven track record in different types and calibre of vehicles and will also be expected to be results driven and to TILTLEof the organisation. JOB SUMMARY livePOSITION the values

Key Performance Areas 1. Installations of Deposita Devices 2. Provide Training to New Users of the Deposita Device 3. Attend Technical Faults to the devices 4. Maintenance and Support of the Deposita Devices 5. Monitor Performance of the Devices and taking corrective action

Party ensure the project meets stated goals and reporting requirements. The COP will take a leadership role in coordination among USAID and k Key Performance Areas stakeholders and other implementing partners 1. Repairs to G4S vehicles 2. Fittings of minor mechanical parts 3. Ensuring that all minor Mechanical faults on vehicles are fixed Deputy Chief of to Chief of Party (COP), the Deputy Chief of Party will be responsible for working with the COP, as well as the technical and 4.2.Ensure that periodicReporting maintenance is carried out Party operational teams to lead the daily implementation of the project. S/he will support the project team to meet the project’s technical 5. Attend to mechanical faults on G4S Vehicles objectives, manage project staff and financial resources and liaise with project stakeholders and partners.

Key Attributes and Competencies Formal Education: • COSC Certificate • Relevant diploma in Electronics • Knowledge of ATM Technology will be an added advantage • At least 3 years’ experience in Electronic Security Services Management position • Computer Literate • Valid Drivers’ License (Code 8) • At least 3 years’ Driving experience

Key Attributes and Competencies Formal Education: The Technical Director will provide technical leadership to ensure high-quality, evidence-based project strategy and service delivery relate 3. OVC/AGYW • COSC Certificate Technical Director to OVC and AGYW/DREAMS programming. The Technical Director will be held accountable for any/all sub-grantees’ (as applicable) techni throughout the life of project, including the realization of technical project deliverables, as well key project implementation • Relevant diploma inperformance Motor Mechanics strategies • At least 3 years’ experience in Motor Mechanics position • 4.Computer Literate The M&E Director will be responsible for designing and implementing systems to ensure appropriate tracking and assessment of all proje M&E • Valid Drivers’ License (CodeS/he C1will & Higher) Director activities. have primary responsibility of reporting on project outputs and outcomes and for ensuring quality of interventions. H will responsible for all data submissions in accordance with PEPFAR and USAID requirements. S/he will provide technical guidance and su • At least 3 years Driving experience to any consortium members or sub-grantees (as applicable) in establishing and implementing their monitoring and evaluation systems f

1. Chief of

the project.

Competencies:

Knowledge

• In depth knowledge of

the relevant Finance Legislation • Security Legislation • Labour Code of Lesotho

Skills

• Communication

(written and verbal)

• MS Office

Attributes

• Driving change • Attention to detail • Delivering objectives • Delivering strategy • Collaboration and cooperation

Terms and Conditions Remuneration and benefits will be commensurate with the seniority of the role and in compliance with company remuneration policy and practice. Applications may be made via Curriculum Vitae submitted to HR Manager at e-mail winnie.adoro@ls.g4s.com or Hand Delivered to HR Office at G4S Lesotho, 397 Hilton Road, Maseru. Applications close on 4th May 2018. NB: Only short listed candidates will be contacted.

The COP will be responsible for the overall management and operations of the project. She/he will supervise project implementation and

Competencies: Knowledge Skills Attributes 5. Finance and The Finance and Administration Director will be responsible for the overall financial management of the project. S/he will oversee the effe • Administrative In depth knowledge of the relevant • Communication • mechanisms Driving change and appropriate use of financial resources of the project, and develop effective to monitor the expenditures. S/he will ensure Director implementation of administrative, financial, and human resource policies in line with USG regulations Transport Legislation (written and verbal) • Attention to detail • Security Legislation • MS Office • Delivering objectives Full information on the jobs above can be found on: htpps://www.pactworld.org/country/lesotho/procurement • Labour Code of Lesotho • Delivering strategy Local Candidates encouraged to apply Pact is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices• onCollaboration the basis of race, color, sex, national origin, pol andreligion, cooperation factors.

Applications Terms and Conditions All applications must be accompanied by a comprehensive Curriculum Vitae certified Educational Certificates and names of three (3) professional referees to: Remuneration and benefits will be commensurate with the seniority of the role and in compliance with company The Human Resources Office remuneration policy and practice. Pact Lesotho MGC Office Park, Level 4 Corner Mpilo Boulevard and Pope John Paul II Road Applications may be made via Curriculum Vitae submitted to HR Manager at e-mail winnie.adoro@ls.g4s.com or Hand Maseru Delivered to HR Officeofatapplications G4S Lesotho, 3972018 Hilton Road, Maseru. Applications close on 4th May 2018. The closing date for receipt is 30th June,

NB: Only short listed candidates will be contacted.


Mosotho Khoebo Litaba

Mantaha la 30 'Mesa, 2018

6

'Malikeletso Na ho tena borikhoe ke sebe Molekane oaka o hana ha ke tena marikhoe o re ha a batle mosali ebe sale ke itlentse ka marikhoe. Kene ke sena bothata ba taba eo ea hae empa moo ke sebetsang ke sebetsa le banna kannete ke utloa a ntšiteloa haholo, empa o ka bona hore ke sono nakong ea linako tsaka o tla fumana ke sulafaletsoe hoo ke seng ke entse le hore banna bao ke sebetsang le bona ba tsebe linako tsaka hoba hangata ke lula ke ba botsa hore na ha kena liphoso. Se nkutloisang bohloko ke hore eena motho oa hae o tena marikhoe, ‘na o nkentse kokonyana hore ke seke ka bonoa empa eena a ntse a bona banana ba itlentseng ka oona. Ke utloa a lubehile kelello hoo ke seng ke sa thabele ho phela le eena. E ‘ngoe hape e ntenang ke hore ha a batle ha hona le batho bao ke ba tloaelang empa eena a lula a le sieo ka tlung a ile metsoalleng ea hae, ho fihla moo ke khathetseng. G. Molefe Maseru Karabo

Ena ea borikhoe ha se hona moo taba e leng teng, bothata ba hao ke hore nyatsi eona e tena marikhoe, mona ho lokela hore hobe le phapano pakeng tsa hao le nyatsi. Hoba eena ke ea patoang. Empa seo o lokelang ho se tseba ke hore basali ba bangata ha ba tene marikhoe ka mabaka a fapaneng. Ikamohele molemong oa lelapa la hao. Ea hore o ea metsoalleng ea hae ha hona mohla re tla tšoana le banna ba ratang metsamao ea bosiu le metsoalle. Shebana le lelapa la hao.

Kena le letsoalo Ke mosali ea hlaliloeng a ena le bana a babeli, tseleng ke kopane le motho enoa ea nthatang ea nang le ngoana a le mong eo le eena a tsoileng lenyalong la hae. Motho oaka o batla ho ‘nyalella le bana baka kaha a re ha a sa khona ho lula a le mong. Eena kannete ke monna oa seberekane joaloka nna. Empa ha ke nahana hore na lenyalo le ile la ntšotla joang ke utloa ke eba le letsoalo la ho iphumana ke itlama hape, ebe nka etsa joang hobane ke utloa hore ke nyamele feela ke tlohe moo ke neng ke lula ere ha a tla a fumane ke le sieo? L. Moliko Mohale’s Hoek Karabo

Bothata bo boholo ba hao ke ho bona eka batho ba ea tšoana hona le banna ba tsebang ho hlokomela malapa a bona, bao e reng ha ba nahana ka lelapa ebe ntho e ‘ngoe le e ‘ngoe e’a ema. Hase hobane o sa fumana lehlohonolo ho la pele, ebe le mona ho tla tšoana. Bothata ke bo feng ba hore ha o sa khotsofala o tsamaee joalokala pele?

Ha re’a tsoala lihlabelo . . . ho lla basali ba reng bana ba bolaoa ke banna KABELO MASOABI LERIBE – Basali ba reng ba tšoaroa thipa ka bohaleng ho thibela lipolao tsa bana, ba re banna ba iphethotse lira le ho fetola bana lihlabelo. Sena se latela hore haufinyane litho tsa mafapha a tšireletso, haholo e le basali ba mautloela, mapolesa le ba-lichankana ba kene mohoantong oa ho bontša nyatso khahlanong le liketsahalo tsena. Ho ea ka ea buileng bakeng sa b o i ko p a nyo b a m a f ap h a ao, Mofumahali Kholu Mahao, mokoloko o tlohileng lelibohong Maputsoe o leba Hlotse ofising ea motsamaisi oa setereke sa Leribe, o ne o bontša sechaba hore le bona e le litho tse sebetsanang le litlolo tsa molao, ba tšoenyehile ke ho se ee moriting hoa botlokotsebe, haholo bo sehloho ba lipolao tsa bana tse etsoang ke banna. “Bo-ntate ba tsebe hore bana ke ba rona ha ba e-na le bothata ka rona ba se ee ho bana bao re ba jarileng likhoeli tse robong kaofela.

Basotho ba jetha molata NAPO LEKHOOANA. MASERU – Monna oa molata ea nang le khoebo ea lijo moahong oa poso Maseru o sulafalelitsoe letsatsi hampe-mpe ke banna ba babeli ba Basotho ka ho mo bolaisa liopa-pina motšeareng oa Moqebelo o fetileng. Le hoja Mosotho e fihlile sebakeng seo ntoa ha e ea pheletsong, empa tlhaloso e fanoeng ke baetsi ba ketso le mohlanka oa tšireletso moo,

Mohoanto oa sepolesa le sesole sa Lesotho pejana Ha ho mosali ea ka selakhang ngoana molala,” a rialo. Pelaelo ea bona ke hore ho rekisetsanoa litho tsa ’mele ea bana ’me ba kopa le batho ba Foreisetata ho thusa ho tlaleha beng ba liketso tsena hobane likarolo tsa ’mele li nyamella moo ho sa tsejoeng. “Re re motsamaisi oa setereke joalokaha e le eena mong’a setereke se aparetsoeng haholo ke leru la lipolao tsa bana, re shebisaneng hore ’moho re ka thusanang joang le sechaba ho fetola boemo bona pale ea maobane. Re re ho lekane bana ba na le tokelo ea ho phela,”

a rialo. A tsoela pele a bontša ha taba ena e se e fetohile kobo anela kaha e se e le mafu a sehloho a hlahileng ka nako e atamelaneng ka har’a setereke sena. A re bothata bo boholo ba ho fumana babolai joalokaha ba e-s’o tsejoe le ho tšoaroa liketsahalong tse ngata, ke hobane batho ba tšaba ho fana menyenyetsi. A eletsa batsoali ka hore ba se thole ha ba e-na le pelaelo hobane hosane ho tla fenethoa ngoana oa e mong kapa oa eena motsoali ea shoeleng ka taba. H a r ’a b a n a b a s e n g b a

fenethiloe ho akha ba babeli ba sekolo sa mathomo ba ileng ba khaoloa lihlooho Maputsoe, oa Butha-Buthe ea neng a bolaoe ka ho sakhoa molala a tsoa sekolong le oa Peka ea ileng a fumanoa a retliloe le oa Hlotse ea lilemo li robeli eo pelaelo e leng hore o bolauoe ke ntata’e e leng eena feela ea seng a qhaulitsoe ke mapolesa. Motsamaisi oa Setereke sa Leribe Monghali Moseme Makhele, h’a tseba ho fa Mosotho maikutlo a hae kaha a hlalositse ka ho seba mohaleng hore o ka har’a phupu. Ho tloha moo h’a ka hlola a fumaneha.

ke ea hore molata ke eena a khotholitseng linotši tsa semana ’me tsa mo ubella. Monna eo oa molata leha a hanne ho ba puisanong le koranta ena, empa nakong eo o ne a le moputsoa le marama a le mengoapo a bontša hantle hore o sa tsoa e nyanya tsoku. Tlhaloso ka Motsamai Mphello, e le e mong oa banna ba babeli ba otlileng monna eo oa khoebo ea lijo, ke hore eena Mphello o kene ka ntlong eo ea khoebo a batla litapole (Li-chips). Mphello o re, “Ke botsitse hantle ha ke kena ka k’hefing ka mono hore na litapole tseo hase tsa maobane, hobane ke ne ke se ntse ke hlokomela hore ekare ke tsa khale ebile lia bata ha ke li sheba. Rakhoebo o ile a hana a re

ke tsa hoseng ka re a ntšelle.” O re ha rakhoebo a qeta ho tšela litapole tseo, o ile a li tšoara a utloa hore lia bata ebile li thata joalokaha a l’a hla li belaella. O re hang o ile a kopa ho khutlisetsoa chelete ea hae kaha a se a sa nke litapole. Mphello o re monna eo o ile a nka chelete a ’metsa ka eona ka bohale a re “hela oena u se ke ’ne oa tla mona ha u sena chelete”. O re ke moo khalefo ea hae e ileng ea qala teng, ba nto rohakisana le monna oa mohoebi. O re monna eo o ile a mo bitsolla ka tlhapa e kholohali, Mphello o re eena ke ha ’metsa ka botlolo ea seno-mapholi eo a neng a e nkile. O re botlolo eo e ile ea otla rakhoebo ea fetela sehatsetsing kamorao ea se otla.

“Joale taba eo ea halefisa moeka, a tla ho ’na a nlloantša. Ka ’montša hore mona ke Lesotho,” ho rialo Mphello. Ea ileng a jella phate ho thusa Mphello eleng Hlalele, o re o thuselitse Mphello joalo ebile a sa mo tsebe. O re, “Ke ne ke makatsoa ke hore na hobaneng monna enoa oa molata a se a e-n’a le sebete se sekana-kana sa hore a rohakane hakana, a bile a otla Mosotho oa heso Lesotho mona.” Monna oa tšireletso sebakeng seo Motlohi Teba o re tsena tsohle tse hlalositsoeng ke tse etsahetseng. O re eena seo a ileng a se etsa ke ho kena lipakeng hore ntoa e fele lehoja banna bao ba Basotho ba batlile ba mo hapella ka lipaputla.

Monna oa Ethopia o’a qhautsoa . . . a leka ho qhekella bahlanka ba tsa lehae LERATO BUTHELEZI MASERU - Monna oa naha ea Ethopia a lilemo li 27, ea lulang Afrika Boroa, Admasu Adese le mosali oa Mosotho ea lilemo li 24, Libuseng Sechele, ba ile ba hlaha ka pel’a Lekhotla la ‘Maseterata Botha Bothe ka pelaello ea ho batla ho qhekella lefapha la litokomane tsa boitsebiso. Ho utloahala bobeli bona bo ile ba etsa likopo tsena ka la 17 ‘Mesa ba bile ba ena le bopaki ba

lengolo la Morena oa Ha Letsula Thebe Qoqolosing le la MosueoHlooho oa sekolo sa mathomo sa Boribeng. Bahlanka ba bile ba tseba hore mangolo ao ka bobeli ba a fumane ka thoko ho molao. Ntle le moo nakong eo ho seng ho tlalehetsoe Sepolesa litaba tsena, se ile sa fumana hore ‘melaelloa o ena le lengolo la botšabeli ba lipolotiki la naha ea Afrika Boroa. Ho ea ka lengolo leo monna enoa oa Ethopia a neng a le etselitsoe ke morena le

ne le supa ha e le mora oa ‘M’e oa Libuseng, empa ha lipatlisiso li ntse li tsoelapele li ile tsa supa hore Libuseng ona le likamano tsa lerato le monna enoa, ebile ba lula ‘moho naheng ea Afrika Boroa. Tadese leha e le mona ane a hlalosoa e le monna oa Mosotho o ne a sa tsebe Sesotho leha nyenyane, se makatsang ke hore lengolo le neng le tsoa Boribeng lona lene le mohlalosa ha a kile a kena sekolo sa mathomo moo ka selemo sa 1991. Bobeli bona bo emetse nyeeo ba ntse ba le ka

saka leholo. Ho sale joalo molisana ea lilemo li 19 o ile a hlaha kapel’a Lekhotla la ‘Maseterata Qacha’s Nek a qosoa ka pelaello ea ho hlekefetsa ngoanana ea lilemo li 13 ka motabo. Ho utloahala ‘melaelloa enoa a ne a hlekefetsa phofu hangata ho fihlela a eba ‘meleng. Ngoanana o ile a hlokomeloa hore ke moimane ke ausi oa hae, ‘me ngaka le eona e ile ea netefatsa litaba tsena. Ho utloahala ha ‘melaelloa ane a ntse a alosa liphoofolo tsa habo ngoanana, eka o ne a mohohonela mantsiboea hangata.


Lipapali

Manataha la 30 'Mesa, 2018

Mosotho

Manataha la 30 'Mesa, 2018

IMEILE: newstip@mosotho.co.ls

Bantu e halala Lioli

NAPO LEKHOOANA Sehlopha sa Bantu, e leng bo-mpoli ba liki papaling ea bolo ea maoto, se ile sa halala sa Lioli ka ntlha tse ‘ne ho le ‘ngoe papaling e bapalletsoeng Setsoto ka Sontaha. Bantu e hlile ea hlaba ntlha li sa tloha metsotsong e meraro papali e qalile, ka leeto la Moloisane Ramasimong, eaba ho tloha moo li thakhohile ke metoba kamor’a metoba bas a fe Lioli sa ho hema.

Papali e ile khefutsong Bantu e se e lahletse tse tharo ka letloheng ka Litšepe Marabe le Hlompho Kalake, ‘me sehlopha sa Bantu se ne se bonahala se ikemiselitse ho iketsetsa borata letsatsing leo la maobane. Ha lihlopha li khutla khefutsong e ile e aka Lioli etla phahamisa papali ea eona, kamor’a hore Thabiso Mohapi a hlabele tse nala ntlha, empa ea aha joalo serobe Phiri ese e jele. Ramasimong o boetse a kokotela sepekere sa ho qetela papali ese e ea

mathuleng ‘me seo ea eba hlabetsane phieong ea Lioli e ntseng e lelekisa Bantu bompoling ba liki. Mokoetlisi oa Lioli, Morena Ramoreboli o ile a nyamela sa motoho oa ngoana “malehloa kamor’a papali nakong eo baqolotsi ba litaba ba lekang ho motšolohela. Empa haele James Madidilane oa Bantu, hlathe e ne e lelekisa tsebe. O itse bashanyana ba ile ba nka litaelo ka nepo ke ka hon aba khonneng ho paqamisa Lioli. A re o

ile a bona ho k aba tsoela molemo ha b aka hl aba nka papali ka sekhahla li sa tloha ‘me seo se ba tsoalletse namane e tona. Lipapali lipakeng tsa Bantu le Lioli morao tjena eba tse matla tseo babohi ba bolo bas a omeng mathe ka tsona. Ke haufinyana tjena Lioli e ileng ea etsa boipelaetso ka Bantu ‘me barati ba Bantu ba boletse ha phafa ena e le boiphetetso bo tlanfg ho ruta Lioli le bang motloang oa pula.

Puo ka letona la kholiso ea likhoebo tse nyenyane, likoporasi le limmaraka Mohlomphehi Chalane Phori mabapi le lebota/leqephe la bohata la facebook le entsoeng ka lebitso la hae esita le lekala leo a le etelletseng pele. Ke lumelisa sechaba sohle sa basotho le babohi ea television ea lesotho. Lebitso la ka ke chalane cletus Phori ‘me ke letona la kholiso ea likhoebo tse nyane, likoporasi le li mmaraka la ‘muso oa lesotho.Ke hlaha kajeno ho tsebisa le ho hlokomelisa basotho bohle hore ho na le leqephe la bohata la marang-rang a facebook le ntseng le potoloha ‘me le ngotsoeng ka

Mosotho 7 Litaba

mabitso a ka esita le lekala la heso. Leqephe lena le thetsa basotho ka hore lekala la heso le ntse le fana ka lithuso tse itseng, ‘me le tsoela pele ho qhekanyetsa basotho ka hore ba lokela ho lefa hore ba fumants’oe lithuso tsa lekala.Ke hlokomelisa ka thata hore litaba seo ha se nnete, le leqephe leo ke la bohata le entsoeng ka morero o mobe ho silafatsa lebitso

laka, lebitso la lekala la heso esita e lebitso la mmuso ka kakaretso. Basotho ba tsebisoa hore litaba tsa lekala esita le tsa mmuso li sebetsoa ka mecha e etlolohileng, e nang le ponaletso, e bileng e phatlallelitsoeng sechaba ka kotloloho, ‘me ha hona tsebeletso tseo basotho ba lokelang ho lifella ka marang-rang a facebook. Le eletsoa ke hona basotho ba

heso ho ela hloko maqephe a kang ana, ebile e le tlhokomeliso hore ketso ena ke tlolo ea molao. Bakeng sa litlhakisetso tsohle mabapi le bosebeletsi ba lekala, basotho ba na le bolokolohi ba ho ikisa li ofising tsohle tsa lekala ka hare ho naha kapa ba letsetsa ho 28007777 Kapa 28007777, Khotso Pula Nala

Sekoele Basotho NAPO LEKHOOANA MASERU – Monna oa Mosotho, Ntate-moholo Mathibeli Lekuba (90), o tsetselela ho khutlisoa hoa lipapali tsa Sesotho ke Basotho, kaha boholo ba tsona li bapaloa ho be ho ena le makaba a amang maphelo a batho ka kotloloho. Puisanong ea hae le Mosotho, monna-moholo Lekuba o hlalosa sena e le ho hopotsa moloko o mocha litaba kaha ese qalo a tsetselela le ho fana ka thuto ho Basotho ka bohlokoa ba lipapali tsa bona. O hlalositse hore lipapali tsa Sesotho, hase lipapali feela tse neng li bapaloa ho qhoba nako. O re boholo ba tsona li ne li bapaloa ho latela hore na se hlokahalang bophelong ba batho ka nako eo ke eng. Lekuba o re li ngata lipapali tse neng li bapaloa ke Basotho. A re tse ling tsa lipapali tseo, ka chebahalo ea mahlo, e ne e ka li bapaloa hore feela li natefisetse ba li bapalang le ba li buhileng, empa sepheo e le se matla. “Haho joalo feela. Se teng ke hore lipapali tsa Sesotho tse ling tsa tsona li ne li bapaloa ho nesa pula, ho koetlisa ’mele ea batho, ho ithuta bophelo e le ho bopa banna le basali ba kamoso, ho khalema le tse ling tse ngata tseo nkekeng ka qeta ho li lokolisa,” Lekuba o rialo. Har’a lipapali tseo Lekuba a ileng a li qolla, a bile a li hlalosa ke seqatha-majoana, lesokoana, litšomo le lilotho tsa Basotho ekasitana le selia-lia. O re papali ea lesokoana e neng e bapaloa ke baroetsana le ea seqatha-majoana e neng e bapaloa ke bashanyana ke lipapali tse neng li bapaloa ho nesa pula. O re ke lipapali tse neng li le monate haholo, tseo ebileng li neng li natefela batho haholo. “Fela lipapali tsena li ne li na le sepheo ka morao sa hore re neloe ke pula. Re ne re tseba hore bananyana ha ba ne ba ka matha lesokoana moo, leha ho ne ho ka thoe komello e teng, pula e ne e tla re tšolohela kamorao ho moo,” ke Lekuba eo. O re haele litšomo tsona morero hangata li ne li etsoa ho aha batho ba phethahetseng bakeng sa bokamoso ba bona. A re litšomo hangata li ne li sebelisoa ho kenya letsoalo baneng ba khalengoa ka tsona. A etsa mohlala ka tšomo ea moshanyana ea neng a e’a ha malom’ae a nkile tsoekere hoa thoe a seke a e ja, eaba o’a e ja a ba le ngoana. “Hoo e ne e le papali e monate, eo empa e ne e tlisa khalemo e matla ngoaneng. Tsona li ne li bile li chokhisa kelello joaloka lilotho li ne li etsa kelello ea ngoana oa Mosotho e sebetse e khone ho nahana,” ho rialo Lekuba. O re sena ke boipiletso ho Basotho hore leha ba se ba khahluoe hakaalo ke lipapali tsa matsoa-ntle, empa ba bapale le tsa bona kaha li na le molemo o tiileng.


Boithabiso

Mosotho Litaba

8

Mantaha la 30 'Mesa, 2018

Mosotho

Mantaha la 30 'Mesa, 2018

Ke monyaka oa mariha ka Moqebelo

KUBUNG GUEST HOUSE AROUND NALELI CENTRE

Security cameras installed around the place

KABELO MASOABI MAPUTSOE – Ho tla cha khong ho sale molora ha libini tsa bacha le batsoaki ba ’mino ba nkhisetsana mahafi moketjaneng oa boithabiso ka Moqebelo oo re o lebileng. O bitsitsoe Winter Music Explosion ke ba o hlophisitseng ba Mokhatlo oa libini oa Korotlane o kenyeletsang Keptain Dash ea ileng a tuma ka pina e reng ‘Ke hloka mosali sekhametsi’, ea tla ba teng ka seqo holong ea Ha ’Mathata e ncha, e haufi le Sekolo se Phahameng sa Eagles moo lintho li il’ong ho etsahala teng. Ho tla ba teng hape Dj Darlin – K (Thabang Rantalane) oa ’Mathata Youth Entertainment eo setumo sa hae se holang ka potlako mabaleng a ho tsoaka-tsoaka ’mino ka boqhetseke.

Ba tla lebelloa ho tsokotsa letšoele ke libini le batsoaki bo Chere Sputswe, Mthethi, Tebby, Tyzon, Boss Lady, Dj Tomyterry, Dj Hlokza, Shots le ba bang ba bangata. Rantalane o boela a supa ha ho hlophisoa hoa meketjana khafetsa e le ho hlokisa bacha monyetla oa ho kena botlokotsebeng. Ho ba fa monyetla oa ho elelloa litalenta tsa bona e le hore ba tsepamise maikutlo ho li holiseng le ho iphelisa ka tsona kamoso. Haufinyane hona sebakeng sena ba ile ba tšoara moketjana oa ho temuka hoa baroetsana tlholisanong ea bommabotle. “Re sa le likojoanana li mahetleng ’me re sa qekisa le ho qela ho bahoebi hore ba re tšehetse mererong ea rona kaofela. Hanyane ha re ntse re e’a pele re tla fihla moo tabatabelo ea rona e leng hona teng,” ho teka Rantalane.

Papali ea kalaneng e hloka ho matlafatsoa Lingoli le libapali tsa papali ea kalaneng li boletse ha ho tlamehoa ho tsosoa molota papali ena ekasitana le ho hohela bacha hore ba e amohela ba be ba e rate. Tsena li hlahelletse moketjaneng oa tšoantšiso ea ‘Foolish Pride’ eo ho eona seqapi, sepapali, sengoli le motsamaisi Gonzales Scout a batalatsang bophelo ba boikutlo bo se nang motheo, boo a reng ke sebopeho seo Basotho ba leng sona. “Ba rata hore ba ikhantša ba lapa,” ke eena eo, a botsa hore na ebe seo se bolelang hoo motho a tlang ho hana le feela h’a thusoa ka tse eang ka maleng a hae. “Ho ho holo ke ho rata ho etsisana motho a sa battle ho inahanela. Ha e mong a kena khoebong ea liqhome ke huu! Kaofela. Ke mocha-o-chele ka mona, litolobonya, ha ho e aka batlang ho etsa ho fapaneng,” Scout o bolela joalo molaetseng oa hae. Scout, ‘moho le ba bang liqhoku papaling ena ea kalaneng ba supile ha

b aka rata hore Labohlano le leng le le leng ho be le papali e tlang ho bapaloa sethaleng sa UNESCO Lesotho, moo e kileng ea eba British Council mehleng ea khajana. Lingoli, liqapi le libapali tse bo-Henry Ramaphike ba sebetsa ‘moho le bacha ba nang le thahasello lipapaling tsena ba itlamme ho bona hore tlhahiso ea litšoantšiso tsa khale le tse ncha li tla bapatsoa hore li hlahella ho bacha ba naha ena, le hore ba nang le talenta, ba tle ba holisoe hore ba fihlella boemo ba machaba. Ba boetse ba supa hore papali ea kalaneng e kile ea eba eat se ling tse kholo ka hare ho naha lilemong tsa ho feta hoo liholo li neng li tlala tsoete, empa kajeno thahasello e bonahala e thefulehile haholo. Ba re ke feela ha bohle ba ka sebetsa ‘moho hore toro ena ea ho tsosa moea e tle e fihlelloe.

Rooms per night range from M350.00 to M550.00

Conference Hall

from M650.00

TEL: 6793 3221 / 5322 9429 E-MAIL: kubungguesthouse@gmail.com WEBSITE: www.kubungguesthouse.co.ls

Mosotho  
Mosotho  
Advertisement