Page 1

THE PLAN PRODUCT GIDS 2010/2011


INHOUD.


1. ONZE MISSIE 2. UW OMSTANDIGHEDEN 3. UW EERSTE STAP 4. UW EIGEN WEG 5. UW SHORT CUT 6. UW KENNIS PROGRAMMA 7. UW VAARDIGHEIDSPROGRAMMA 8. VAN VAARDIGHEID TOT MEESTER 9. BEGELEIDING 10. ONDERSTEUNING 11. PROGRAMMA’S 12. CONTACT


MENSEN GEVEN ALTIJD HUN OMSTANDIGHEDEN DE SCHULD VOOR WIE ZE ZIJN. IK GELOOF NIET IN OMSTANDIGHEDEN. DE MENSEN DIE VOORUITGANG BOEKEN OP DEZE WERELD ZIJN DE MENSEN DIE OPSTAAN EN ZOEKEN NAAR OMSTANDIGHEDEN DIE ZE WILLEN EN ALS ZE DIE NIET KUNNEN VINDEN, MAKEN ZE ZE ZELF. GEORGE BERNARD SHAW


Eric Bartels is auteur van ‘THE PLAN - Het Meesterschap Principe’ en CEO van The Plan Worldwide.


WIJ HEBBEN HET GEDRAG BESTUDEERD EN GECODEERD VAN UNIEK SUCCESVOLLE MENSEN EN ORGANISATIES. EN VERVOLGENS PROGRAMMA’S ONTWIKKELD WAARMEE U TOT DATZELFDE GEDRAG KUNT KOMEN. DAT IS UNIEK. WIJ BESPAREN U EN UW ONDERNEMING MINIMAAL 10 JAAR OP UW WEG NAAR WARE UITMUNTENDHEID EN UNIEK ZINGEVEND SUCCES. ERIC BARTELS


1. ONZE MISSIE.


The Plan Worldwide heeft het gedrag gecodeerd van een unieke groep mensen en organisaties die op een verbluffende wijze succesvol zijn. Ze doen het structureel beter dan anderen op hun gebied, doen dat ook nog eens met veel minder inspanning, zijn rijker, gelukkiger en altijd volledig in balans. De organisaties halen meer omzet uit minder producten en doen dat met minder medewerkers die ook nog eens veel meer voldoening uit hun werk halen. Dergelijke mensen en organisaties hebben een heilig gevoel voor missie, worden gedreven door het echt willen helpen van de wereld. Hebben geen belemmerende overtuigingen meer, denken echt wat ze willen denken en zijn fysiek volledig in balans. Ze zijn meesters over hun missie, hun overtuigingen, hun denken en hun lichaam. respectoevelijk fysieke structuur. Ze zijn in staat iedere gewenste stemming op te roepen in iedere gegeven situatie waardoor hun gedrag altijd optimaal constructief is. Ze zijn niet zo geboren, ze zijn zo geworden. En uit ons onderzoek blijkt dat iedereen zo kan worden. Het is onze missie om u daarbij te helpen.


2. UW OMSTANDIGHEDEN.


Uit ons onderzoek blijkt dat mensen en organisaties de staat van meesterschap bereiken door de stappen hiernaast weergegeven in de scheppingspiraal geoptimaliseerd te doorlopen. Angst is het grootste obstakel tussen u en meesterschap. Mensen en organisaties die meesterschap bereiken, breken vaker door hun angsten heen. Daardoor doen ze meer dan anderen. Doordat ze meer doen ervaren ze meer. Deze ervaringen zetten ze vaker om in weten. Weten wordt vaker omgezet in nieuwe inzichten. Uit inzichten worden meer nieuwe strategieĂŤn ontwikkeld. Vervolgens worden nieuwe vaardigheden ontwikkeld om de nieuwe strategieĂŤn uit te kunnen voeren waardoor de betreffende persoon of organisatie transformeert naar nieuw gedrag.

STAAT Y

GEDRAG TRANSFORMEREN BEKWAMEN VORMEN INZIEN WETEN ERVAREN

STAAT X


3. UW EERSTE STAP.


Iedereen die dit leest is in potentie een meester. Waarom? Omdat u al een eerste stap gezet heeft in het veranderen van uw omstandigheden. U neemt geen genoegen met uw huidige bestaan. Of u nu mens of organisatie bent. Sommigen zullen u een streber noemen. Of u proberen wijs te maken dat accepteren van je omstandigheden heel wijs is. Dat grote spirituele en filosofische meesters dat hebben gepredikt. Maar dat is onzin. Alle grote spirituele en filosofische meesters hebben juist als boodschap dat u wakker moet worden. Dat u geen genoegen moet nemen met aangeleerde beperkingen. Dat u deze beperkingen moet afwerpen en werkelijk volledig mens moet worden. Het simpele feit dat u dit leest betekent dat u ergens diep van binnen weet dat u niet het leven leidt dat u zou kunnen leiden. Dat u niet de hoofdrol speelt in uw eigen leven. Dat u uw plan nog niet hebt gevonden. U kunt blijven zitten waar u zit, zoals de meesten van ons doen. Want het onbekende boezemt ons angst in. Maar u bent bezig die angst te overwinnen. Simpelweg door deze brochure te lezen. U bent op weg naar nieuw gedrag. Dat is de weg van de meester. Dat is de weg van uniek succes. Van minder inspanning en meer rendement. Van echte voldoening.


4. UW EIGEN WEG.


Uitgaande van de scheppingspiraal bieden wij u een weg naar volledig meesterschap. U hoeft die weg niet te volgen, noch alle stappen te doorlopen. Dat is aan u en uw eigen omstandigheden. Onze weg heeft het gecodeerde gedrag van uniek succesvolle mensen en organisaties als basis, zoals vastgelegd in het boek ‘The Plan - Het Meesterschap Principe’ van onze oprichter Eric Bartels. Vervolgens hebben wij een praktisch programma ontwikkeld om tot dat gedrag te komen. Daarbij maken we gebruik van bestaande en bewezen technieken als NLP, meditatie. visualisatie, positieve psychologie, archetype psychologie, systemisch werk, Qigong en een keur aan andere hulpmiddelen. De kracht van onze propositie is niet zozeer de technieken die wij toepassen. Dat doen anderen ook. De kracht is dat wij het beoogde gedrag hebben onderzocht en gecodeerd om vervolgens een programma te ontwikkelen om tot dat succes gedrag te komen. Wij weten dus welke weg voor u als persoon of als onderneming nodig is om uniek succesvol te zijn en we bieden vervolgens een programma aan om dat gedrag te bereiken en uw eigen missie te leven. Het is die combinatie, die symbiose tussen beoogd gedrag en de weg daar te komen, die uniek is.


5. UW SHORT CUT.


Mensen en organisaties die op verbluffende wijze succesvol zijn, hebben de scheppingspiraal optimaal doorlopen. Daardoor hebben ze optimaal gedrag ontwikkeld. Ze hebben een helig gevoel voor missie die is geworteld in een diep verlangen de mensheid te dienen, ze hebben geen belemmerende maar juist ondersteunende overtuigingen, ze beheersen de geest en kunnen dus denken wat ze willen denken en dat alles is geworteld in een gezonde fysieke structuur. Wilt u als mens of organisatie hetzelfde bereiken, Dan zou u dezelfde scheppingspiraal moeten doorlopen. Dat duurt minstens 10 jaar. Wij bieden u een veel snelllerer weg naar ware uitmuntendheid en uniek succes. Wij hebben het gedrag voor u onderzocht en gecodeerd en uitgekiende programma’s ontwikkeld om tot dat gedrag te komen. Zo bieden wij u een short cut naar de top van de scheppingspiraal. Wij onderscheiden bij onze programma’s twee verschillende niveau’s; het kennis-niveau en het vaardighedenniveau. Op het kennis-niveau leert u de 60 principes van uniek succesvol gedrag kennen. U leert de theorie achter het gedrag. De verschillende psychologische en filosofische niveaus. Op het vaardigheden-niveau leert u zelf tot het beoogde gedrag te komen. U gaat het internaliseren en het u helemaal eigen maken.


6. UW KENNIS.


Het Kennis-niveau richt zich op het overdragen van kennis over het gedrag van uniek succesvolle meesters. Eerste onderdeel van dit programma is een 2 uur durende inspiratiesessie: ‘De weg van de Meester: Leef je missie en dien de wereld™’. In vogelvlucht nemen wij u mee door de wereld van uniek succesvolle mensen en organisaties. De volgende stap is u concreet te leren hoe meesters en meester-organisaties zich gedragen. Het ‘Hoe Richard Branson en andere meesters succesvol zijn™’ trainingsprogramma bestaat uit 8 dagen en is gebasseerd op het boek ‘The Plan - Het Meesterschap Principe’ van Eric Bartels en neemt u mee op een reis naar 2500 jaar uniek, zingevend succes. Na dit programma kent u het gedrag van uniek succesvolle mensen als Branson, Jobs, Einstein en Edison en de principes achter dit gedrag, de filosofische onderbouwing en de reden waarom het zo succesvol is. In ‘Hoe Apple en andere meester-organisaties succesvol zijn™’ leert u het gedrag van unieke organisaties kennen. Ook dit programma bestaat uit 8 dagen en is gebasseerd op het boek ‘The Plan - Het Meesterschap Principe’. U krijgt inzicht in de wijze waarop uniek succesvolle ondernemingen als Apple, Google, Walt Disney en Harley Davidson denken, werken en succesvol zijn.


7. UW VAARDIGHEDEN.


Het vaardigheidsprogramma richt zich op het eigen maken van het gedrag van uniek succesvolle mensen en organisaties. U gaat concreet werken aan het internaliseren van het gedrag van succesmeesters. Ons onderzoek laat zien dat de meeste mensen zijn gaan geloven in hun eigen onmacht om succes, voldoening en geluk te bereiken. Dat gebeurt heel subtiel en vooral onbewust. Het saboteert ons het leven te leiden dat we zouden kunnen leiden. Het leven dat bij onze talenten hoort en dat ons voldaan en gelukkig maakt. En dat is voor organisaties net zo. Het eerste vaardigheidsprogramma richt zich dan ook op bewust wording van deze onbewuste processen en het activeren van het geloof in onze ware vermogens: ‘Ontketen je verborgen vermogens™’. Het programma bestaat uit twee delen van 1 en 3 dagen. Bent u zich bewust geworden van uw interne drijfveren dan kunt u de volgende stape nemen en echt meester worden over missie, brein, geest en lichaam. Het is het meesterschapsprogramma dat bestaat uit drie onderdelen: ‘Overwin je overtuigingen™’, ‘Denk wat je wilt™’ en ‘Leef je missie™’. Het laatste programma is er voor individuen en organisaties. U kunt de drie onderdelen per stuk afnemen of als totaalpakket. Uiteraard is de prijs voor het totaalpakket gunstiger voor uw portemonee.


8. VAN VAARDIGHEID TOT MEESTERSCHAP.


Het meesterschapsprogramma ‘Overwin je overtuigingen™’ richt zich op het herkennen en onderzoeken van belemmerende overtuigingen en het vervangen van deze overtuigingen door overtuigingen die de eigen bestaansmissie ondersteunen. U leert ook uw onderbewustzijn te doorgronden en optimaal in te zetten voor de door uw gewenste resultaten. ‘Denk wat je wilt™’ richt zich op uw denkprocessen. In tegenstelling tot wat wij denken zijn wij maar heel beperkt baas over ons eigen denken. Wij denken niet, denken denkt ons. Probeer maar eens vijf minuten stil te zitten en uw denken helemaal uit te zetten. Lukt niet. Denken denkt ons. Meesters zijn heer en meester over Hun denken en denken wat ze willen. In dit programma leert u hetzelfde te doen. ‘Leef je missie™’ richt zich op het vinden en activeren van uw plan, uw blueprint, uw levensmissie. Zowel voor individuen als voor organisaties. Daarbij wordt sterk gebruik gemaakt van archetypische psychologie en recent Amerikaans onderzoek van de universiteit van Zuid naar het verband tussen uniek succes en archetypen. We hebben een programma voor mensen en voor organisaties. Om tot optimaal resultaat te komen adviseren wij eerst ‘Overwin je overtuigingen™’ te doen, dan ‘Denk wat je wilt™’ en vervolgens ‘Leef je missie™’.


9. BEGELEIDING.


Onze verschillende programma’s helpen u het gedrag van succes-meesters kennen en internaliseren. Maar als u er vervolgens niets mee doet, blijft uw werkelijkheid hetzelfde. Daarom kunnen we u begeleiden bij het toepassen van het nieuwe gedrag. Zowel individueel als organisatorisch. Wij kennen drie typen begeleiding; Advies, coaching en management. Onze adviseurs adviseren u hoe u het hoogste rendement kunt halen uit uw nieuwe vaardigheden. Nadat u uw programma’s heeft gevolgd weet u precies wat uw missie is en zijn alle mentale voorwaarden geschapen die missie te realiseren. Maar als u bijvoorbeeld een organisatie bent, heeft u een bestaande organsiatie die niet of niet volledig is afgestemd op de nieuwe missie. Onze adviseurs kunnen u adviseren hoe u de organisatie kunt afstemmen op de nieuwe missie of hoe u uw leven kunt inrichten rond uw missie. Onze coaches adviseren niet alleen maar coachen u ook daadwerkelijk richting uw missie. Ze helpen u de organisatie daadwerkerlijk te veranderen. Onze managers gaan nog een stap verder. Het zijn project managers die in opdracht de praktische uitwerking binnen de onderneming, onder verkregen verantwoordelijkheid, helpen realiseren.


10. ONDERSTEUNING.


Wij willen u een volledig pakket aan producten en diensten aanbieden die u helpen uw missie als mens en organisatie optimaal te leven. Met succes, geld, geluk, voldoening en balans tot gevolg. Daarom bieden wij, naast trainingen, workshops en begeleiding, ook diverse content producten aan. Samen met de grootste Nederlandse uitgeverij A.W. Bruna geven wij boeken uit. Twee boeken zijn reeds verkrijgbaar; ‘MENS - Het Geheim van het zIjn’ en ‘The Plan - Het Meesterschap Principe’ van The Plan oprichter Eric Bartels. We zullen ook boeken van andere schrijvers gaan uitgeven. Wij streven ernaar de boeken in het Engels, Duits en Nederlands op de markt te brengen. Naast boeken komen er ook DVD’s. De eerste DVD zal zijn ‘Unleash your hidden powers™’ (Engelstalig). Het is een interactieve DVD gebasseerd op het optreden van Eric Bartels op 23 April 2010 in Amersfoort. De DVD is voorzien van opdrachten en ander lesmateriaal. Andere DVD’s zullen volgen. Zowel de DVD’s als de boeken zijn via onze website te bestellen. In de loop van 2011 zal webcontent volgen zoals online psychologische tests, dagelijkse adviezen, webinars en andere vormen van interessante online content.


11. PROGRAMMA’S.


Kennis Programma’s De weg van de meester: leef je missie & dien de wereld™ Een 2 uur durende presentatie die u kennis laat maken met het gedrag van uniek succesvolle mensen en organisaties. Het is gebasseerd op de bestseller ‘THE PLAN - Het Meesterschap Principe’ van The Plan oprichter Eric Bartels.

HOE richard branson EN ANDERE MEESTERS SUCCESVOL ZIJN™ In dit programma leert u het gedrag van uniek succesvolle mensen als Steve Jobs. Dit trainingsprogramma bestaat uit 8 dagen en is gebaseerd op het boek ‘THE PLAN - het meesterschap principe’ van Eric Bartels. Het neemt u mee op een reis naar 2500 jaar uniek succes. Na dit programma kent u het gedrag van uniek succesvolle mensen als Steve Jobs, de principes achter dit gedrag, de filosofische en psychologische onderbouwing en de reden waarom het zo succesvol is.

HOE APPLE EN ANDERE MEESTER-ORGANISATIES SUCCESVOL ZIJN™

In dit programma leert u het gedrag van uniek succesvolle organisaties als Apple. Dit trainingsprogramma bestaat uit 8 dagen en is gebaseerd op het boek ‘THE PLAN - het meesterschap principe’ van Eric Bartels. Het neemt u mee op een reis naar 2500 jaar uniek succes. Na dit programma kent u het gedrag van uniek succesvolle organisaties als Apple, de principes achter dit gedrag, de filosofische en psychologische onderbouwing en de reden waarom het zo succesvol is.


Prijs per persoon

Prijs per groep

(in. /ex. btw)

(in. /ex. btw)

2 uur

€ 97,/ € 82,-

€ 5.772,/ € 4.850,-

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

DUUR

VRIJE / GESLOTEN INSCHRIJVING

VRIJE INSCHRIJVING AGENDA 2010.

VRIJE INSCHRIJVING AGENDA 2011.

nee / ja

nvt

nvt

ja / ja

2010 is volgeboekt.

6 & 7 januari + 24 & 25 februari + 24 & 25 maart + 28 & 29 april .

2010 is volgeboekt.

4 & 5 januari + 22 & 23 februari + 22 & 23 maart + 26 & 27 april .

ja / ja


VAARDIGHEIDSProgramma’s

4

5

6

ONTKETEN JE VERBORGEN VERMOGENS™ Ons onderzoek toont aan dat de meeste westerlingen zijn gaan geloven in Hun eigen onmacht. Dat gebeurt heel subtiel en vooral onbewust. Het saboteert succes en geluk. Dit vaardigheidsprogramma richt zich Dan ook op bewustwording van deze onbewuste processen en het activeren van het geloof in onze ware vermogens. Het is een multimediaal totaal-theater met dansers, muziek, lichtshow en een echte food ‘n drink experience. Technieken: o.a. nlp, positieve psychologie, archetype psychologie, meditatie, visualisatie.

OVERWIN je OVERTUIGINGEN™ Dit meesterschap programma bouwt voort op ‘ontketen je verborgen vermogens™’ en richt zich volledig op het herkennen en onderzoeken van belemmerende overtuigingen en het vervangen van deze overtuigingen door overtuigingen die de bestaansmissie ondersteunen. u leert ook uw onderbewustzijn te doorgronden en optimaal in te zetten voor de door u gewenste resultaten. Het is een interactief programma met individuele- en groeps oefeningen; veel praktijk. Technieken: o.a. nlp, systemisch werk, meditatie, visualisatie.

DENK WAT JE WILT™

Dit meesterschap programma richt zich op uw denkprocessen. In tegenstelling tot wat wij denken zijn wij maar heel beperkt baas over ons eigen denken. Wij denken niet, denken denkt ons. Probeer maar eens 5 minuten stil te zitten en uw denken helemaal uit te zetten. Lukt niet. Denken denkt ons. Meesters zijn heer en meester over hun denken en denken wat ze willen. In dit programma leert u hetzelfde te doen. Het is een praktisch programma met veel oefeningen waarbij balans tussen lichaam en geest essentieel is en u leert de geest optimaal te richten. Technieken: o.a. meditatie, visualisatie, technieken uit de Japanse en Chinese martial arts.


soort

duur

VRIJE / GESLOTEN INSCHRIJVING opmerkingen

Prijs per persoon

Prijs per groep

(in. /ex. btw)

(in. /ex. btw)

€ 58.905,/ € 49.500,-

ja / ja

€ 118.405,/ € 99.500,-

ja / ja

kort & krachtig

1 dag

€ 495,/ € 416,-

diep & omvattend

3 dagen

€ 995,/ €836,-

practitioner

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

ja / ja

master

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

ja / ja

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

ja / ja

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

ja / ja

practitioner

master

Bij een groepshow voor organisaties kijken we zowel naar individuele als organisatie processen. Het 1 dag programma is geen voorwaarde voor het 3 daagse programma.

Bij groepstrainingen voor organisaties kijken we zowel naar individuele overtuigingen als naar overtuigingen over de organisatie. Het practitioner progr. is randvoorwaarde voor het volgen van het master programma.

Het practitioner progr. is randvoorwaarde voor het volgen van het master programma.

VRIJE INSCHRIJVING VRIJE INSCHRIJVING AGENDA 2010. AGENDA 2011. 2010 is volgeboekt.

25 januari

2010 is volgeboekt.

26, 27 & 28 januari

2010 is volgeboekt.

2 - 9 juli

2010 is volgeboekt.

10 - 17 juli

2010 is volgeboekt.

30 juli 6 augustus

2010 is volgeboekt.

7 augustus 14 augustus


VAARDIGHEIDSProgramma’s LEEF JE MISSIE™ voor individuen

7

a

Dit meesterschap programma richt zich op het vinden en activeren van uw plan, uw blueprint, uw levensmissie als individu. Eerst leert u uzelf beter kennen aan de hand van een aantal uitgekiende tests en oefeningen. Wat is uw karakter? Wat drijft u tot nog toe? Vervolgens onderzoekt u waarom u werkelijk hier bent. Wat zijn uw talenten? Waarvan raakt u gepassioneerd? Wat maakt u gelukkig? En uiteindelijk ontwikkelt u een plan voor uw leven. Daarbij wordt sterk gebruik gemaakt van archetypische psychologie en recent Amerikaans onderzoek van de universiteit van Zuid Californië naar het verband tussen uniek succes en archetypen. Technieken: o.a. archetype psychologie, positieve psychologie, Jungiaanse persoonlijkheidstype psychologie, NLP, Spiral Dynamics psychologie, meditatie, visualisatie.

LEEF JE MISSIE™ voor organisaties

7

b

Dit meesterschap programma richt zich op het vinden en activeren van uw plan, de blueprint van uw organsiatie. Daarbij wordt sterk gebruik gemaakt van archetypische psychologie en recent Amerikaans onderzoek van de universiteit van Zuid Californië naar het verband tussen uniek succes en archetypen. Dit programma richt zich concreet op de vraag: “Wat zijn we voor wie?” ofwel: “Als we morgen ophouden te bestaan wie mist ons dan het meeste en vooral waarom?”. Een vraag die zo eenvoudig lijkt maar die de meeste organisaties niet adequaat weten te beantwoorden. Het is de vraag naar uw bestaansrecht, of u nu bedrijf, overheid, vereniging of instituut bent. Alleen organisaties die weten waarom ze bestaan, weten wat hun betekenis voor de wereld is en daar ook gepassioneerd invulling aan geven, zullen uniek succesvol zijn. Technieken: o.a. archetype psychologie, positieve psychologie, Jungiaanse persoonlijkheidstype psychologie, NLP, Spiral Dynamics psychologie, meditatie, visualisatie.

Als de programma’s Overwin je overtuigingen™ (5), Denk wat je wilt™, (6), Leef je missie™’ (7) in één keer worden afgenomen, wordt op het totaal bedrag een korting gegeven van 15%. Bij ontvangst van de betaling binnen 72 uur na inschrijving ontvangt u een kroting van 15%.


Prijs per persoon

Prijs per groep

(in. /ex. btw)

(in. /ex. btw)

VRIJE / GESLOTEN INSCHRIJVING

VRIJE INSCHRIJVING AGENDA 2010.

VRIJE INSCHRIJVING AGENDA 2011.

soort

duur

practitioner

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

ja / ja

2010 is volgeboekt.

20-27 augustus

master

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

ja / ja

2010 is volgeboekt.

28 - 4 september

Van DNA naar archetype

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

nee / ja

nvt

nvt

Van archetype naar betekenis

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

nee / ja

nvt

nvt

8 dagen

€ 2.595,/ € 2.181,-

€ 194.862,/ € 163.750,-

nee / ja

nvt

nvt

Van betekenis naar actualisatie

Wij onderscheiden bij onze programma’s vrije inschrijving en gesloten inschrijving. Een vrije inschrijving vindt plaats op een door ons vastgestelde datum en iedereen kan zich daarvoor inschrijven. Een gesloten inschrijving is een inschrijving als groep op een nader overeen te komen tijdstip op een van onze vaste locaties. De kosten zijn ‘all inclusive’. Alleen een rechtspersoon kan een dergelijke inschrijving doen. Een gesloten inschrijving kan per persoon in rekening worden gebracht. De minimale afname is 50 personen. Daarnaast is het mogelijk een zogenaamde groep-boeking te doen voor een vast bedrag zoals in deze prijslijst weergegeven. Het maximale aantal deelnemers is dan 200. Indoen de groep groter dan 200 personen is, wordt het aantal personen boven de 200 per persoon in rekening gebracht. De dagen bij gelsoten inschrijvingen kunnen in overleg vrij worden ingedeeld per dag. Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die zijn op te vragen bij onze onderneming.


12. CONTACT.


THE PLAN Worldwide B.V. Wijkerweg 31 3947NH Langbroek NL t. +31 30 800 78 50 info@theplanworldwide.com www.theplanworldwide.com


BELIEVE YOU CAN CHANGE THE WORLD AND YOU WILL

The Plan Product Gids 2010/2011  

Life is very simple. Business is very simple. It's only people who make it complicated. Life is bringing to live what is already there. Your...