Issuu on Google+

Terminología anatómica

Profesor: José Domingo García


CRANEAL DORSAL CAUDAL

VENTRAL


CRANEAL DORSAL

CAUDAL

PROXIMAL C R A N E A L

DORSAL

C A U D A L

PALMAR

DISTAL

VENTRAL

D O R S A L

P L A N T A R


DO

AL S R

CRANEAL

ROSTRAL VENTRAL

DORSAL

CAUDAL

PROXIMAL C R A N E A L

DORSAL

C A U D A L

PALMAR

DISTAL

VENTRAL

D O R S A L

P L A N T A R


PLANO TRANSVERSAL LATERAL MEDIAL

DO

AL S R

CRANEAL

ROSTRAL VENTRAL

DORSAL CAUDAL

PROXIMAL C R A N E A L

DORSAL

C A U D A L

PALMAR

DISTAL

VENTRAL

D O R S A L

P L A N T A R


OSTEOLOGÍA


COLUMNA VERTEBRAL Región cervical Región torácica Región lumbar Región sacra Región coccígea


ARTROLOGÍAAnatomia