Page 1

Pf

Lb

Uv

Rg

- vi skaber vækst...

Erhvervsråd Lolland-Falster Lolland-Falsters største erhvervsnetværk

erhvervsråd L O L L A N D - FA L S T E R

Nv

Mp

Fb


Erhvervsrådets fokusområder Erhvervsråd Lolland-Falster har skærpet sin profil. I en løbende udviklingsproces trimmer vi organisationen, så vi til stadighed kan leve op til medlemmernes og vores samarbejdspartneres forventninger i en tid med store udfordringer, men også med nye, hidtil usete muligheder for vores landsdel. Ikke mindst den faste forbindelse over Femern Bælt stiller Erhvervsråd Lolland-Falster overfor nye opgaver, og set i det lys finder vi det vigtigt, både for organisationen selv, men også i forhold til vore medlemmer og omverdenen, klart at definere vores faste fokusområder, som er:

I dette specialmagasin beskriver og uddyber vi fokusområderne, og vi bringer eksempler på vores arbejde og vores service indenfor de enkelte områder. Det sker i form af cases hentet direkte fra Erhvervsrådets dagligdag. Vi håber med dette magasin at give et klart billede af Erhvervsråd Lolland-Falsters arbejde. Vi er konstant i bevægelse mod nye mål, og vi er altid åbne overfor inspiration til nye opgaver til gavn for vores landsdel og virksomheder. Også af den grund er du altid velkommen til at henvende dig til Erhvervsråd Lolland-Falster.

Erhverv Lolland-Falster Udgives af:

• Profilering • Lobbyisme • Udvikling • Rådgivning • Netværk • Medlemspleje

Med venlig hilsen

Design/produktion: Celcius360º

Herudover har vi særlig fokus på: • Femern Bælt

2 | 2009

Erhvervsråd Lolland-Falster Råhavegård Maribovej 9 4960 Holeby Telefon 7022 8901 www.erhverv-lolland-falster.dk info@erhverv-lolland-falster.dk Ansvarshavende: Tina Charlotte Koeffoed Redaktion: Finn Sørensen

Indhold: Pf

Profilering

side 4

Lb

Lobbyisme

side 6

Uv

Udvikling

side 8

Rg

Rådgivning

side 10

Nv

Netværk

side 12

Mp

Medlemspleje

side 14

Fb

Femern Bælt

side 16

Kontakt info

side 18

Marie Louise Friderichsen Formand

Tina Charlotte Koeffoed Direktør

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER | 3


PROFILERING Flemming Werner Jensen

Svend Erik Hovmand

”ERHVERV LOLLAND-FALSTER” De positive historier

SAX-TRANS Solid markedsføring

FEMERN BÆLT REGION Nyt vækstområde

Risikoen for at drukne i nutidens rivende informationsstrøm er stor. Derfor har Erhvervsråd LollandFalster søsat sin egen ”redningsflåde” - magasinet ”Erhverv Lolland-Falster” - et forum for fastholdelse af de gode historier om landsdelen og vores erhvervsliv. Magasinet udsendes fire gange årligt til Erhvervsrådets medlemmer, til medlemmerne af Folketinget, landsdækkende medier, nationale investorer og potentielle nye virksomheder, indkøbere, rådgivere og planlæggere m.v. Magasinet udsendes i en trykt udgave, men kan bl.a. også ses og læses på Erhvervsrådets hjemmeside.

Vognmandsfirmaet Sax-Trans i Sakskøbing er én af de lokale virksomheder, der har været skildret som case-historie i magasinet ”Erhverv Lolland-Falster”. Under overskriften ”Fornuftigt købmandskab har skabt landsdelens største vognmandsforretning” blev direktør Flemming Werner Jensen i magasinet interview’et om virksom­ hedens vækststrategi.

Beslutningen om en fast forbindelse over Femern Bælt indleder en ny epoke i Nordeuropas historie med udsigt til markant vækst, mener formanden for den dansk-tyske Femern Bælt Komité, tidligere minister Svend Erik Hovmand.

du er med til at sætte Lolland-Falster og din virksomhed på landkortet

Pf Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster er du med til: • at øge kendskabet til Lolland-Falster og din virksomhed gennem presseomtale af de gode historier i landsdækkende aviser, fag - og tidsskrifter, kvartalsmagasinet ”Erhverv Lolland-Falster” samt andre relevante medier • at synliggøre og profilere områdets fyrtårne og potentialer • at tiltrække nye virksomheder, investeringer og kapital til vores landsdel

KONSTANT FOKUS PÅ KOMMUNIKATIONEN Kommunikation er en væsentlig del af Erhvervsråd Lolland-Falsters arbejde. Vi har konstant fokus på at skabe selvbevidsthed og lokal stolthed, men vi arbejder også ud over vore egne grænser for at få fortalt omverdenen om en landsdel, hvor der sker en masse positivt, og hvor vi har gang i en ny, spændende udvikling. Den kommende faste forbindelse over Femern Bælt vil øge såvel den inden- som udenlandske interesse for Lolland-Falster. Projektet bliver en kærkommen anledning til at skærpe landsdelens profil som et vækst­

område, ikke alene i byggeperioden, men også i tiden efter, når LollandFalster bliver centrum i en grøn vækstregion mellem København/Malmø og Hamborg. Lokalisering og bosætning Erhvervs­rådet vil i takt med den stigende fokus på Lolland-Falster skærpe sin kommunikationsprofil gennem en række nye tiltag. Dermed bygges videre på den intensive markedsføring af landsdelen, som Erhvervsrådet de senere år har brugt flere ressourcer på.

Det gælder ikke kun relationer til de landsdækkende medier, men også eksempelvis Erhvervsrådets eget kvartalsmagasin ”Erhverv Lolland og Falster” samt en række andre aktiviteter. Det overordnede mål er at styrke Lolland-Falsters image som vækst­ område og øge tiltrækningen af investorer, af virksomheder og af tilflyttere og synliggøre vores lokale erhvervsliv.

”Vi ønsker med magasinet at tegne en profil af Lolland-Falster som attrak­tivt vækstområde, hvor alle de positive vinkler af udviklingen i landsdelen kommer frem. Gennem case-stories er magasinet med til at forbedre og fastholde landsdelens image som et sted, hvor der er kvalitet i at bo og arbejde og et område, der på alle måder er værd at investere og drive virksomhed i”.

”Artiklen i magasinet har været med til at styrke virksomhedens profil. Jeg fik nogle ekstra eksemplarer og har flittigt delt dem ud flere steder rundt i landet, hvor jeg har været på besøg, bl.a. hos kunder og i erhvervsorganisationer. Magasinet er blevet godt modtaget alle steder, hos nogle med overrasket respons: Nå, laver I også sådan noget på Lolland-Falster. Jeg oplever magasinet som et glimrende aktiv i markedsføringen af Lolland-Falster”. Direktør Flemming Werner Jensen, Sax-Trans.

”Den faste forbindelse bliver grund­ laget for en erhvervsmæssig, økonomisk og kulturel udvikling af betydelig omfang. Anlæggelsen af den faste forbindelse vil i sig selv medføre investeringer i størrelsesordenen 4 milliarder danske kroner om året i 10 år. Hertil skal lægges investeringer, som både offentlige og private virksomheder vil foretage i Femern Bælt regionen som følge af de nye mulig­heder, der opstår med den faste forbindelse. Allerede nu kan vi konstatere, at der fra erhvervslivets side er betydelig interesse for at placere sig langs den nye forbindelse på aksen mellem København/Malmø og Hamburg, hvor Lolland-Falster bliver centrum.” Svend Erik Hovmand, formand for Femern Belt Development.

Direktør Tina Charlotte Koeffoed, Erhvervsråd Lolland-Falster.

4 | 2009

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER | 5


LOBBYISME du er med til at gøre en forskel for dig selv og vores landsdel

Marie Louise Friderichsen

Lennart Damsbo-Andersen

Hans Ole Sørensen

MÆRKESAGER Kamp for værdier og udvikling

KAFFEKLUB Tværpolitik med indflydelse

TALERØR Lytter til erhvervsrådet

Erhvervsråd Lolland-Falster sætter gerne alle kræfter ind på at kæmpe for en sag, når landsdelens værdier er i fare, eller der skal lægges vægt bag for at fremme en sag til gavn for udviklingen på Lolland-Falster. Erhvervsrådet kan gøre det alene, men ofte sker det i samarbejde med andre lokale kræfter, eksempelvis kommunerne, politikere og erhvervsfolk. Eksempler: Kampen for at bevare en række værdifulde uddannelser i landsdelen, og indsatsen for at få en lægehelikopter stationeret på Lolland-Falster.

Erhvervsråd Lolland-Falster var blandt initiativtagerne til ”kaffeklubben” - mødestedet for lokale folketingsmedlemmer og andre politikere med interesse for Lolland-Falster, Erhvervsrådet og kommuner. ”Kaffeklubben” og Erhvervsrådet mødes nu fast for at tale om sager af fælles interesse.

”Jeg betragter Erhvervsråd LollandFalster som en vigtig del af lands­ delens samlede erhvervsliv. Det er mit klare indtryk, at de virksomheder, der er medlemmer af Erhvervsrådet i meget vid udstrækning benytter sig af de kontakter og den viden, Erhvervsrådet har, og at Erhvervsrådet på sin side gør alt for at servicere erhvervslivet. Jeg ser også Erhvervsrådet som en vigtig medspiller for kommunens erhvervsafdeling og ved, at der er en løbende dialog mellem dem, så der trækkes på samme hammel. Erhvervsrådet er et centralt talerør for de virksomheder, der er tilknyttet, og som politiker lytter man til Erhvervsrådet. Erhvervsrådet spiller også en aktiv rolle i landspolitisk sammenhæng, eksempelvis i forbindelse med lovforslag, der kan få betydning for det lokale erhvervsliv”.

Lb Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster er du med til: • at støtte op om lokale mærkesager • at præge erhvervspolitikken lokalt, regionalt og i forhold til Christiansborg • at sikre lobbyarbejde mellem lokale, regionale, nationale og internationale interessenter og investorer

ERHVERVSRÅDET ER MED HVOR DET SKER Erhvervsråd Lolland-Falster er klar til at blande sig - og til at kæmpe, hvis det vel at mærke er til gavn for landsdelen. Vi har kontakterne. Lokalt, nationalt og internationalt. Derfor bliver vi ofte orienteret og taget med på råd, inden tingene sker. Og derfor er vi altid godt orienteret og kan reagere, når der er brug for det. Vi har kontakterne til det politiske liv, i erhvervsorganisationer og i virksomheder. Derfor kan vi også trykke på de rigtige knapper, hvis det viser sig nødvendigt for at få en sag igennem eller få sat skub i en

udvikling. Vi kan samle de rette folk ved det besluttende bord. Vi kan lede den initiativrige entreprenør og igangsætter hen til de nødvendige investorer. Vi arbejder konfidentielt, så længe det er påkrævet, men vi er også klar til at gå offentligt ud, når det er nødvendigt for at få sat skub i en udvikling. Eller når der skal skabes en opinion for at undgå lokale forringelser eller for at fremme en given udvikling. Erhvervslivets talerør Erhvervsrådet har i kraft af sit tætte samarbejde med og kontakt til

kommunerne lokalt, til folketingsmedlemmer og EU-politikere mulighed for at øve indflydelse på fremtidig lovgivning og på rammebetingelser for erhvervslivet. Vi kanaliserer de ønsker, behov og idéer, vore lokale virksomheder har i en aktiv dagligdag videre til de personer og de fora, hvor fremtidens erhvervspolitik formes. Erhvervsrådet er erhvervslivets talerør lokalt, nationalt og internationalt.

”Vi vægter meget højt at være aktive omkring lokale mærkesager. Vi kan selv tage initiativer, vi kan være en del af en kampagne og vi kan også optræde i rollen som katalysator, når ”hele landsdelen” skal samles omkring en sag af betydning. Vi kan som talerør for erhvervslivet lægge vægt bag, og vi har mulighed for i kraft af et betydeligt netværk at øve indflydelse de rette steder for at fremme udviklingen på Lolland-Falster”.

”Jeg mener, dette arbejde har stor betydning, og at vi har fået skabt et forum, der har positiv indvirkning på udviklingen i landsdelen. Vi kan gensidigt orientere hinanden om sager af fælles interesse. Som politikere kan vi pege på forhold, der kan få betydning for virksomhederne og for kommunerne. Omvendt kan erhvervsfolk og de lokale politikere, der er med i Erhvervsrådet, pege på sager eller forhold, som vi kan bringe videre til vore grupper eller til ministre og på den måde være med til at forme lov­givning eller direkte påvirke udviklingen i en konkret sag”. Folketingsmedlem Lennart DamsboAndersen, Socialdemokraterne

Hans Ole Sørensen, formand for Erhvervs - og Kulturudvalget, Lolland Kommune

Marie Louise Friderichsen, formand for Erhvervsråd Lolland-Falster

6 | 2009

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER | 7


UDVIKLING du er med til at skabe vækst og udvikling på Lolland-Falster og i din virksomhed

Peter Olsen

Iben Aagaard Laquian

Uv Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster er du med til: • at sikre, at Lolland-Falster og vores lokale virksomheder får størst mulig udbytte af Femern Bælt forbindelsen før, under og efter byggeriet • at tiltrække nye virksomheder, investeringer og kapital til vores landsdel • at igangsætte, synliggøre, og realisere større kommunale og virksomhedsrettede udviklingsprojekter

UDVIKLING GENNEM MÅLRETTET INDSATS At skabe fortsat udvikling og øget vækst på Lolland-Falster er ét af Erhvervsrådets hovedmål. Vi arbejder på mange fronter for at nå dette mål. Mange faktorer skal være til stede og indsatsen målrettes for at opnå succes. Erhvervsrådet indtager på mange måder en koordinerende rolle i dette arbejde, der ikke mindst har fokus på at tiltrække investeringer til LollandFalster i form af virksomhedsetableringer, tilflytning af virksomheder samt vækst og udvikling i bestående virksomheder og medvirken til at fremme udviklingsprojekter indenfor eksempelvis turisme, transport og logistik.

En sådan vækst vil ofte kræve kapital, myndighedsgodkendelser, fremskaffelse af kvalificeret arbejdskraft og andre nødvendige betingelser for et succesfuldt forløb. Erhvervsrådet kan placere sig i centrum af en sådan koordineret proces og skabe det rette samspil mellem erhvervsliv, private og offentlige investorer og offentlige myndigheder. Femern skaber muligheder Ikke mindst den kommende faste forbindelse over Femern Bælt øger mulighederne for vækst på Lolland-Falster.

Såvel eksisterende virksomheder som virksomheder, der etablerer sig i tilknytning til det gigantiske byggeri, vil opleve Erhvervsråd Lolland-Falster som deres praktiske indgang til projektet. Erhvervsrådet vil vejlede virksomhederne om konkrete mulig­ heder og betingelser og fremstå som erhvervslivets direkte vej til Femern Bælt-projektet. Erhvervsråd Lolland-Falster arbejder - sammen med en række samarbejdspartnerne, såvel offentlige som private - målrettet på at skabe øget udvikling på Lolland-Falster.

UDRYKNINGSTEAM Specialhold står klar

COPENHAGEN CAPACITY Et tæt samarbejde

CARGO SYD / SAFEPARK Inspirator og katalysator

Foruden stabil og loyal arbejdskraft og konkurrencedygtige driftsomkostninger tilbyder Lolland-Falster en smidig og hurtig etableringsproces for virksom­ heder, der ønsker at flytte til området. ”Udrykningsteamet” er et veletableret samarbejde mellem Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, jobcentrene, Erhvervsråd Lolland-Falster og private rådgivere, der sikrer den enkelte virksomhed præcis den information og rådgivning, der er brug for i det aktu­elle tilfælde. Udrykningsteamet sammensættes efter de ønsker og behov, den pågældende virksomhed har, og teamet sikrer hurtig tilvejebringelse af de informationer, virksomheden skal bruge i etableringsprocessen. Det drejer sig typisk om de rigtige erhvervsarealer, planforhold, arbejdskraft indenfor bestemte områder og lignende.

Erhvervsråd Lolland-Falster samarbejder med investeringsfremmeorganisationen Copenhagen Capacity, der arbejder med tiltrækning og rådgivning om placering af virksomheder.

Erhvervsråd Lolland-Falster har medvirket i arbejdet med at konceptudvikle safepark - et sikkert område for lastvognschauffører og deres materiel - og har været med til at skabe grundlaget for Nordeuropas første af slagsen, placeret ved trafikcenteret Cargo Syd i Nørre Alslev.

”Formålet med hele indsatsen er at tiltrække erhverv, kapital og arbejdspladser til Lolland-Falster. Det er uden tvivl en af vores landsdels stærke sider, at virksomheder oplever et imødekommende og fleksibelt system, der gør etableringen let og problemfri.”

”Vi har et meget tæt samarbejde med Erhvervsråd Lolland-Falster. Sammen kan vi opstille et program og klæde virksomheder rigtig på til at træffe beslutning om deres rette placering i forbindelse med etablering af en afdeling eller hele organisationen. Det er vigtigt i den slags situationer at skabe det rette grundlag for en beslutning. At give virksomhederne præcise informationer og svar på de spørgsmål, der er afgørende for valg af placering. Erhvervsrådet har den viden og de kontakter, der er nødvendige for at skabe det rette grundlag, herunder kontakten til de lokale kommuner, som har afgørende betydning, når en virksomhed skal placere sig”. Business Development Manager Iben Aagaard Laquian, Copenhagen Capacity

”Erhvervsrådet har udført et stort, inspirerende og vedholdende arbejde med at definere en safepark, bearbejde problematikkerne omkring en sådan, og holde sammen på den gruppe af repræsentanter fra fagforening, brancheorganisation, politi og forsikringsselskaber, som de seneste år har arbejdet med sagen, og som nu har fremstillet en manual, der sætter standarderne for en safepark. Erhvervsrådet har i denne proces virket som inspirator og katalysator for det arbejde, der har resulteret i etableringen af Nordeuropas første Safepark.” Direktør Preben Emborg, Cargo Syd.

Erhvervskonsulent Peter Olsen, Lolland Kommune.

8 | 2009

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER | 9


Rådgivning vi hjælper dig med at se nye muligheder for din virksomhed

Abelone Glahn

Palle Themsen

MIKROVIRKSOMHEDER Forståelse i Erhvervsrådet

EARLY WARNING Gratis krisehjælp i tide

PRIMALUX Fandt investorerne

Erhvervsråd Lolland-Falster gør en særlig indsats for iværksættere, både i forbindelse med etablering, drift og udvikling af nye virksomheder, og gør eksempelvis en indsats for at byde mikrovirksomheder velkommen til landsdelen, og medvirke til at synliggøre dem, bl.a. i forhold til landsdelens større virksomheder.

Erhvervsråd Lolland-Falster tilbyder Early Warning - en gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til virksomheder, hvor indtjeningen svigter.

Primalux A/S, Toreby er en af landets førende indenfor lavenergi ovenlys. Virksomheden leverer energi- og miljøvenlig ovenlys færdigsamlet fra fabrikken i Toreby, og vinduerne kan skræddersyes efter kundens behov.

Rg Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster har du mulighed for: • at få kvalificeret rådgivning og vejledning i forbindelse med din virksomheds etablering, drift og udvikling, uanset om du er iværksætter, lokal erhvervsdrivende eller ny virksomhed i vores område • at få relevant rådgivning og information om din virksomheds muligheder i forhold til Femern Bælt projektet • at blive henvist til lokale rådgivere og samarbejdspartnere

FRA FØDSEL TIL GENERATIONSSKIFTE Erhvervsråd Lolland-Falster er din virksomheds trofaste partner ”livet igennem” - fra de første spæde tanker opstår, ideen udvikles, forretningsplanen udarbejdes, det økonomiske grundlaget cementeres og virksomhedens etableres. Vi er der også senere i livet, når virksomheden skal udvikles og nye idéer og produkter afprøves eller hvis der pludselig opstår problemer i virksomheden. Eksempelvis omkring den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Erhvervsrådet er indgangen til din virksomheds muligheder i det gigantiske byggeri.

10 | 2009

Vi rådgiver, når en eksisterende virksomhed vil etablere sig på Lolland-Falster. Vi er også med den dag, en ny generation skal tage over eller virksomheden måske sælges. Erfaring og netværk Præcis som den enkelte virksomhed sjældent selv råder over alle de kompetencer omkring produktudvikling, salg, markedsføring, finansiering eller andre fokusområder, så gør Erhvervsråd Lolland-Falster heller ikke. Men vi har erfaringer med at analysere en opgave, og vi råder over netværket, der gør det muligt at finde

frem til netop der, hvor kompetencerne er - på Lolland-Falster, i Region Sjælland - nationalt eller internationalt. Vi er partner med Væksthus Sjælland, vi samarbejder med revisorer, advokater og banker, med offentlige myndigheder, vi er tæt på private og institutionelle investorer, vi har gode politiske og administrative kontakter, lokalt og regionalt, i Folketinget og i EU. Vi ved, hvor de mennesker og de kompetencer findes, som din virksomhed har brug for i en given situation. Kort sagt: Vi er din aktive partner, når det drejer sig om din virksomheds trivsel og udvikling.

”Erhvervsrådet har altid haft en stjerneklar forståelse for hvor stor værdi, der ligger i mikrovirksom­ hederne og har altid bakket op om værdien i de små virksomheders tilførsel af kompetencer til større virksomheder, når de hyres ind som midlertidige vidensmedarbejdere. Det var en forståelse, man kunne ønske sig var til stede også andre steder”. Abelone Glahn, Mikronet

”Oplever du, at din virksomhed kommer i en krise eller er på vej ud i vanskeligheder, så er der hjælp at hente. Det gælder om at tage advarslerne alvorligt og gøre noget i tide. Vi hjælper dig med at skabe overblik over situationen, kortlægge, hvad du kan gøre her og nu, samt lægge en handlingsplan for det videre forløb. Virksomheden kan henvende sig til os, selvom der ikke er objektive økonomiske krisetegn. Det er nok, at du mener virksomheden har, eller er på vej ud i vanskeligheder, og at du har viljen til at få virksomheden på ret køl igen.” Erhvervs- og udviklingskonsulent Palle Themsen, Erhvervsråd LollandFalster

”Vi har brugt mange penge, tid og kræfter på at udvikle vore produkter, og da vi var klar til at producere og afsætte dem, skulle vi ud at finde investorer. Det er i forvejen svært at finde investorer, og når vi så samtidig ønskede investorer med den rette baggrund i energi og miljø, og også ønskede deres medvirken til at udvikle vores virksomhed, blev det ikke lettere. Med Erhvervsråd Lolland-Falster som rådgiver fandt vi frem til to relevante og kompetente personer, som i dag er medinvestorer, og som har set ideen i vore lavenergiprodukter og er med til at sparke dem ud over rampen”. Direktør Kurt Nielsen, Primalux

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER | 11


NETVÆRK bliv en del af LOLLAND-FALSTERS STØRSTE ERHVERVSNETVÆRK

Søren Ekelund

Tina Charlotte Koeffoed

ELBILEN AFUTURE Kontakt til investorer

ARRANGEMENTER / Netværk Viden og netværk

TITAN LASTVOGNE Sparringspartner

AFUTURE EV Pro1 er en ny klasse af danskproducerede elbiler med samme design, komfort og kvalitet som de kendte bilmærker. Afuture EV ApS, der producerer bilen fra virksomheden i Sakskøbing, har i etableringsprocessen brugt Erhvervsråd Lolland-Falster som sparringspartner.

Erhvervsråd Lolland-Falster har en omfangsrig aktivitetskalender for medlemmerne, omfattende gå-hjemmøder, kurser, konferencer m.v., der bl.a. har til formål at give inspiration til deltagerne i kraft af højaktuelle erhvervsemner, som direkte kan bruges i den daglige ledelse .

Titan Lastvogne A/S, der er autoriseret forhandler af VOLVO lastvogne og ligeledes har service på lastvogne, skulle i 2008 finde en ny placering for sin afdeling i Nykøbing Falster. Virksomheden så sig om efter en mere central placering i forhold til et ændret trafikmønster. Flere alternative muligheder var inde i billedet, bl.a. på Sydsjælland. Men Titan Lastvogne A/S endte med en beslutning om at forblive på Falster og fandt sin fremtidige placering i transportcenteret Cargo Syd i Nørre Alslev.

Nv Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster har du mulighed for: • at synliggøre dig selv og din virksomhed overfor nye potentielle kunder og samarbejdspartnere • at møde andre spændende virksomheder og deltage i faglige og brancherelaterede netværk • at få hjælp til at åbne døre, du ikke selv kan åbne, eller måske ikke engang selv kender

ADGANG TIL FLERE BETYDENDE NETVÆRK Netværk er af afgørende betydning, hvad enten det drejer sig om at skaffe ny viden, finde nye markeder, nye kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, kapital eller andet, der er essentielt for virksomhedens trivsel og vækst. Derfor lægger Erhvervsråd LollandFalster stor vægt på opbygning af netværk på flere niveauer og på flere fronter. Medlemsnetværk Erhvervsrådet gennemfører løbende kurser og aktiviteter, der har til formål at give medlemmerne opdateret information og viden, og som vi også ser som værdifulde tiltag, når det drejer sig om at bringe medlemsvirksomhederne sammen og give dem

12 | 2009

mulighed for at lære hinanden at kende som mulige sparringspartnere, kunder og/eller samarbejdspartnere. Disse arrangementer betragter Erhvervsrådet som meget afgørende for netværksdannelsen lokalt. Synliggørelse er et nøgleord, og Erhvervsrådet bidrager også til at øge kendskabsgraden for områdets virksomheder ved udsendelsen af B2B-kataloget BUSINESSLINK, hvor landsdelens virksomheder har mulighed for at synliggøre deres ydelser, produkter og kompetencer. Eksternt netværk Erhvervsråd Lolland-Falster fungerer også som medlemmernes adgang til en række betydende netværk. Erhvervsrådet har mange års

erfaring i opbygning af netværk på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. Vi kan derfor hjælpe virksomheder på vej, når de har brug for rådgivning og sparring, hvad enten det drejer sig om kapitalfremskaffelse, kontakt til folk med specifik know how og specialkompetencer, når det gælder om at finde den korteste vej i myndighedsbehandlingen eller i forbindelse med andre væsentlige forhold. Erhvervsrådet arbejder løbende med at sætte de rette mennesker sammen, når en proces skal tilføres vitaminer for at nå godt og hurtigt i mål, og vi fungerer ofte som koordinator og katalysator i udviklingsprocesser.

”Erhvervsrådet har med succes engageret sig i vores projekt på flere områder. De har bl.a. skabt kontakt til investorer, som så er gået ind i projektet, og de har også introduceret os til mulighederne for fondslån. Derudover har de anvist nye indtjeningsmuligheder for vores virksomhed. Vi har også fået god sparring omkring mulige kundegrupper, og på dette område har det ikke mindst været af værdi i forhold til nærområdet.” Direktør Søren Ekelund, Afuture EV ApS.

”Vores program rummer LollandFalsters største udvalg af erhvervsarrangementer, der spænder fra værdibaseret ledelse, coaching, bestyrelsens opgaver- og ansvar, innovation og globalisering til oplevelsesøkonomi, branding og virksomhedsbesøg samt ikke mindst direkte møde med nogle af landets hotteste erhvervspersonligheder. Vores møder er også landsdelens største erhvervsnetværk, et hyggeligt og uformelt forum, hvor vi som arrangør gør alt for at skabe de bedste rammer for networking blandt vore medlemmer. Denne opgave er meget central i Erhvervsrådets arbejde, for vi anser netværk for at være en af de væsentligste forudsætninger for udvikling og vækst.”

”I denne proces havde vi Erhvervsråd Lolland-Falster som sparringspartner. Erhvervsrådet skabte også de nødvendige kontakter til de offentlige myndigheder. Vi gik oprindelig efter en placering ud til motorvejen. Det var ikke muligt, men vi fandt den på daværende tidspunkt optimale løsning med vores placering i Cargo Syd”. Administrerende direktør Jens Juel Jeppesen, Titan Lastvogne A/S.

Direktør Tina Charlotte Koeffoed, Erhvervsråd Lolland-Falster.

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER | 13


MEDLEMSPLEJE vi er kun til for dig og din virksomhed

Tina Charlotte Koeffoed

Leif Bergmann

HOTLINESERVICE Vi er kun et opkald væk

MBA Uddannelse af ledere

KOMMUNIKATION Nye tiltag på vej

Erhvervsråd Lolland-Falster er et serviceorgan for sine medlemsvirksomheder med sparring og rådgivning som centrale fokusområder.

Erhvervsråd Lolland-Falster vil medvirke til at udvikle lokale virksomhedsledere i kraft af et projekt, der etablerer en international MBAuddannelse i landsdelen samt tilbud om Global Executive kurser. I samarbejde med Fonden Femern Belt Development arbejder Erhvervsrådet for placering af en afdeling af Henley Business School på LollandFalster.

Effektiv kommunikation er en væsentlig del af Erhvervsråd LollandFalsters arbejde. Erhvervsrådet arbejder konstant med at udvikle sin kommunikationsstrategi og sine tilbud til medlemmerne. En væsentlig platform i Erhvervsrådets kommunikationsflow er hjemmesiden www.erhverv-lolland-falster.dk, der løbende opdateres med basis­ information og nyheder samt en række praktiske værktøjer, virksom­ hederne har brug for i deres hverdag. Til hjemmesiden er knyttet et elek­tronisk nyhedsbrev, som er Erhvervsrådets direkte informationslinje til medlemmerne og bindeled til hjemmesiden.

Mp Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster har du mulighed for: • at kontakte vores konsulenter, hver gang du har brug for individuel og uvildig rådgivning og sparring i forhold til din virksomhed • at deltage i spændende foredrag, virksomhedsbesøg, kurser, seminarer, konferencer og netværk med fokus på faglig og personlig udvikling • at modtage relevant information via vores nyhedsbreve, hjemmeside, kvartalsmagasin m.m.

EN BRED VIFTE AF MEDLEMSTILBUD Erhvervsråd Lolland-Falster har en betydelig del af landsdelens virksomheder som medlemmer, og medlemspleje er en væsentlig del af Erhvervsrådets arbejde. Tilbuddene omfatter en bred vifte af muligheder fra individuel rådgivning for den enkelte virksomhed til arrangementer, hvor alle kan deltage. Hjælp til løsninger Sparring og individuel rådgivning tilbydes af Erhvervsrådets konsulenter, eksempelvis i tilfælde, hvor virksomheden står overfor opgaver,

14 | 2009

som den ikke umiddelbart selv kan løse. Erhvervsrådet guider medlemmerne den rigtige vej frem mod en løsning. I kraft af en bred viden om mulighederne lokalt, nationalt og internationalt kombineret med et omfattende og tæt netværk, vil Erhvervsrådet være i stand til at bistå virksomheden i stort set enhver tænkelig situation. Arrangementer og information Erhvervsrådet er året igennem arrangør af en række arrangementer, alene eller i samarbejde med andre

aktører. Vi byder på virksomheds­ besøg, kurser, seminarer, konferencer og studierejser med stort fagligt og socialt udbytte. Med et medlemskab af Erhvervsrådet følger også adgang til uvurderlig information. Via nyhedsbreve, Erhvervsrådets hjemmeside og i kraft af kvartalsmagasinet ”Erhverv Lolland og Falster” holdes medlemmerne løbende ajour om såvel lokale som nationale og internationale begivenheder og udviklinger af betydning for erhvervslivet.

”Vi har i princippet som organisation faste kontortider, men i praksis vil vi gerne hjælpe døgnet rundt. Vi ved, at ikke alt kan klares indenfor normal arbejdstid. Når det pludselig brænder på, kan virksomheden stå i en situation, der kræver hurtig indgriben, og det vil vi gerne matche. Derfor er vi også indstillet på at yde service udenfor normal arbejdstid. Vi vil stå på hænder for at hjælpe vores medlemsvirksomheder, så derfor siger vi, at vi aldrig er længere væk end et telefonopkald. Vi agter at leve op til vores målsætning om i alle situationer, at være erhvervslivets serviceorgan, hvor man mener at kunne gøre brug af os”. Direktør Tina Charlotte Koeffoed, Erhvervsråd Lolland-Falster.

”Projektet omkring den faste forbindelse over Femern Bælt giver LollandFalster en unik mulighed for at skabe en klynge af højt specialiseret viden, som kan være med til at udvikle hele regionen. Men det kræver dygtige ledere, der har de rette kompetencer i værktøjskassen og evner at omsætte de nye muligheder.” Direktør Leif Bergmann, Henley Business School.

”Vi vil til stadighed forny og forbedre kommunikationen, og vi har en række tiltag i støbeskeen”. Marie Louise Friderichsen, formand for Erhvervsråd Lolland-Falster

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER | 15


FEMERN BÆLT Stig Rømer Winther

Mogens Hansen

BUSINESSLINK 2010 Erhvervskatalog

FEMERN BELT DEVELOPMENT Tæt samarbejde

FEMERN A/S En vigtig forbindelse

Et nyt initiativ fra Erhvervsrådet er Businesslink - et katalog over virksomheder på Lolland-Falster og en oversigt over deres kompetencer, produkter og ydelser. Businesslink skal blandt andet synliggøre landsdelens virksomheder i forhold til det kommende store bygge­projekt Femern Bælt-forbindelsen. Formålet er, at sikre, at så mange lokale virksomheder som muligt får del i de mangesidede opgaver og aktiviteter.

Erhvervsrådet har et tæt samarbejde med Fonden Femern Belt Development (FFBD)- udviklingsselskabet, der har som mål at få optimalt udbytte af den kommende Femern Bælt-forbindelse til gavn for hele Region Sjælland. FFDB beskæftiger sig ikke med selve byggeriet, men med alle de afledte effekter af den faste forbindelse med fokus på job og uddannelse, image, turisme og bosætning, erhvervsudvikling, infrastruktur og grænseoverskridende samarbejde.

Erhvervsråd Lolland-Falster arbejder tæt sammen med Femern A/S, datterselskab af Sund & Bælt A/S, der har til opgave at forestå det forberedende arbejde med at etablere den faste forbindelse.

vi er din virksomheds lokale indgang til femern bælt projektet

Fb Som medlem af Erhvervsråd Lolland-Falster har du en unik mulighed for: • at synliggøre din virksomhed overfor de rigtige beslutningstagere • at få kvalificeret rådgivning og sparring om din virksomheds muligheder i forhold til Femern Bælt byggeriet • at deltage i informationsmøder, seminarer, konferencer og netværk med fokus på projektet • at modtage vigtig information bl.a. via vores nyhedsbreve, hjemmeside og kvartalsmagasin

ERHVERVSRÅDET HAR FORBINDELSEN TIL FEMERN Det er Erhvervsråd Lolland-Falsters mål at sikre, at vores lokale virksomheder får størst mulig udbytte af Femern Bælt forbindelsen før, under og efter byggeriet. Den kommende faste forbindelse over Femern Bælt bliver ikke alene ét af de største byggeprojekter i Europa. Det rummer også den største chance for Lolland-Falster nogensinde. Byggeriet vil åbne en bred palet af muligheder både før, under byggeriet og når den faste forbindelse - bro eller tunnel - står færdig, og Erhvervsråd Lolland-Falster er virk­somhedernes indgang til projektet. Men det bliver også en betydelig udfordring for landsdelen at sikre, at så mange lokale virksomheder som muligt bliver en del af det store byggeprojekt, og derefter at sikre det størst mulige udbytte af, at LollandFalster bliver centrum på en ny

16 | 2009

dynamisk vækstakse fra København/ Malmø til Hamborg. Det kræver samarbejde. På mange områder og flere niveauer. Og dertil har Erhvervsrådet de rigtige forbindelser. Tætte samarbejder Vi samarbejder tæt med de centrale aktører omkring Femern Bæltprojektet. Vi har nære forbindelser til Femern A/S, der er et datterselskab af Sund & Bælt A/S, og som har til opgave at forestå det forberedende arbejde med at etablere den faste forbindelse. Erhvervsrådet har også tætte relationer til udviklingsselskabet

Fonden Femern Belt Development, der dyrker de udviklingsperspektiver, den faste forbindelse over Femern Bælt åbenbarer, ikke kun på Lolland-Falster, men i hele den kommende dynamiske Femern Bælt region. På den lange bane er vi i tæt kontakt med politiske myndigheder, med organisationer, investorer og udviklere, der på mange fronter arbejder for at skabe udvikling og vækst på Lolland-Falster, og som også har blikket rettet mod en fremtid, hvor ibrugtagningen af den faste forbindelse over Femern Bælt vil placere landsdelen centralt i fremtidens Europa.

Derudover har erhvervskataloget også som formål at: • at introducere nye virksomheder til landsdelens erhvervsliv • skabe øget samhandel mellem landsdelens eksisterende virksomheder • skabe større overblik for projekt­ ledere, indkøbere m.v. ”Vi finder det vigtigt, at Erhvervsrådet går ind for at sikre lokale virksomheder den bedst mulige position”. Marie Louise Friderichsen, formand for Erhvervsråd Lolland-Falster

”Vi har et meget tæt samarbejde med Erhvervsråd Lolland-Falster, som sammen med de øvrige Erhvervsråd i regionen er vores direkte kontakt til det lokale erhvervsliv. Vi kan sammen igangsætte initiativer, der bliver til gavn for udviklingen af regionen, og jeg lægger meget stor vægt på betydningen af den daglige tætte kontakt, så vi løbende via Erhvervsrådene kan sende de signaler, der bl.a. er nødvendige for at erhvervslivet kan agere proaktivt i forhold til Femern Bælt-projektet”. Direktør Stig Rømer Winther, Fonden Femern Belt Development

”Vi har en meget tæt, løbende dialog med Erhvervsråd Lolland-Falster i et samarbejde, hvor vi matcher hinanden perfekt, og som har givet os en meget værdifuld kontakt til det lokale erhvervs­liv og til handelsstandsforeningerne. Vi udveksler løbende idéer og viden til gavn for udviklingen generelt, og vi samarbejder omkring netværksgrupper med relationer til den kommende Femern Bælt-forbindelse. Femern A/S holder løbende Erhvervsrådet opdateret på, hvad vi laver, hvor langt vi er i processen og om hvilke muligheder, der byder sig. Denne viden formidlere Erhvervsrådet videre til erhvervslivet, og med deres kendskab til virksomhederne kan vi målrette informationen meget præcist og hurtigt finde løsninger på konkrete opgaver. Vi har også et meget tæt samarbejde omkring virksomheder, der ønsker at etablere sig på Lolland-Falster”. Area Manager Mogens Hansen, Femern A/S

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER | 17


Kontakt info

Erhvervsråd Lolland-Falster Råhavegård Maribovej 9 4960 Holeby Telefon 7022 8901 www.erhverv-lolland-falster.dk info@erhverv-lolland-falster.dk

Læs mere på www.erhverv-lolland-falster.dk

18 | 2009

ERHVERVSRÅD LOLLAND-FALSTER | 19


Pf

Lb

Uv

Rg

- vi skaber vækst...

Profilering Lobbyisme Udvikling Rådgivning Netværk Medlemspleje

Nv

Mp

Fb

Erhvervsraadets fokusomraader  

Erhvervsråd Lolland Falster beskriver i praktiske detaljer og med eksempler de syv fokusområder, som erhvervsrådet koncentrerer sig om.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you