Page 1

Referat ErhvervsNetværk 9220s Generalforsamling D. 29. marts 2012, kl. 16.15 - 19.00, NOVI - Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst

1:

Valg af dirigent Oluf Hjortlund.

2:

Formandens beretning Formandens beretning er at finde på hjemmesiden.

3:

Præsentation af nye medlemmer NV9220 har fået knap 50 medlemsvirksomheder indenfor det første år og arbejder ihærdigt på at nå målet på 60 virksomheder. Blandt nye medlemsvirksomheder er Optikas, NOVI og RevalideringsCenter Aalborg. Der blev sendt en opfordring ud til de tilstedeværende medlemmer om at sprede ordet, så flere virksomehder kan blive medlem.

4:

Orientering fra hver fokusgruppe Energi & Miljø: Der er i samarbejde med AAU-masterstuderende lavet en indledende undersøgelse af, om der findes lignende netværk, erfa-grupper, konkrete samarbejder osv., der fokuserer på miljø og energi, som man kunne lære noget af. Der er planlagt fokusgruppemøde d. 12/4-2012 på I/S RenoNord, inkl. frokost og rundvisning. Læs mere om arrangementet på hjemmesiden. Uddannelse og rekruttering: Fokusgruppen har holdt 4 møder og har 12 medlemmer, som primært består af uddannelsesinstitutioner. Der efterlyses virksomheder, som kan være med i fokusgruppen. I samarbejde med AAU, skal der laves en spørgeskemaundersøgelse blandt områdets virksomheder for at undersøge deres ønsker for kommende arbejdskraft. Næste møde 19/42012 – se hjemmesiden for info. Infrastruktur: Fokusgruppen har haft håndgribelige praktiske problemer at arbejde med, såsom etablering af cykel-gangsti fra den ene ende af Tranholmvej og ud til havneområdet. Ansøgning til den statslige cykelstipulje er afsendt i marts 2012. Der har været positiv tilbagemelding og der forventes etablering af cykelsti i 2015. De 2 primære fokusområder i fremtiden er infrastrukturen ifm. sygehusbyggeriet og en indsats omkring ensartet skiltning for virksomheder i området. Letbaneudviklingen bliver også fulgt nøje. Udvikling af det østlige Aalborg: Fokusgruppen har været en del af samarbejdet omkring Fremtidens Forstæder – City in Between og har været med til at præge projektet, så der også blev fokuseret på erhvervslivet.


Fællesindkøb: Der har været afholdt et gå-hjem-møde, som dog ikke har været fulgt yderligere op med indsatser. Der opfordres til at melde sig ind i fokusgruppen og give input til mulighederne omkring fællesindkøb. Branding: Gruppen er nystartet og har holdt 2 møder for at finde ud af hvad der skal fokuseres på. Der opfordres til at deltage i gruppen. Samarbejde med AAU: Der er lavet samarbejdsaftale med Aalborg Universitet, der skal styrke vidensarbejdet mellem AAU og erhvervslivet. Regionsvaskeriet har undersøgt mulighederne for et LEAN-projekt i samarbejde med AAU-studerende. Aalborg Havn har indgået samarbejde med AAU i form af PhD., studenterprojekter og Postdoc. Begge har gode erfaringer med at få hjælp til at se ting med andre øjne og opfordrer andre medlemsvirksomehder til at gøre det samme. 5:

Planlagte aktiviteter/arrangementer i kommende år Eventgruppen: Fokusgruppen vil gerne skabe faglige og personlige netværksaktiviteter for foreningens medlemmer gennem virksomhedsbesøg, sociale aktiviteter og oplysningsarrangementer og har planlagt følgende aktiviteter for resten af året: Netværksevent 23/5-2012: for medlemmer og kommende medlemmer. Dagens indlægsholdere vil være Abelone Glahn og Martin Erichsen. August: Besøg i det nye Sundhedshus i 9220. Oktober: Besøg hos Fragtmandscentralen. November: Juleafslutning med input om samarbejdet med bl.a. AAU. Læs mere om arrangementerne på hjemmesiden. Udover de kommende arrangementer har der har virksomhedsbesøg hos Siemens Wind Power i januar måned.

også

været

6:

Regnskabets fremlæggelse og godkendelse Regnskab og bestyrelsens beretning er godkendt. Årsrapport findes på hjemmesiden.

7:

Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag

8:

Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslag vedtaget.

9:

Valg Thomas Schlenzig, Siemens Wind Power forlader bestyrelse. Bjarne Jørgensen opstillede og blev valgt. Jens Peder Bjerg, Danske Fragtmænd. Blev genvalgt. Mette Schmidt, Aalborg Havn. Blev genvalgt. Suppleant Tommy Madsen, Max Weishaupt blev genvalgt.

10:

Eventuelt Mellervangsskolen tilbyder, at elever fra skolen kan arbejde med problemstillinger hos områdets virksomheder. Formålet er at lære eleverne,


hvad undervisningen kan bruges til i ’det virkelige liv’. Medlemsvirksomheder opfordres til at deltage i samarbejde med skolen.

Indlæg af Vibeke L. Stoutrup (VLS), Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling:

9220 er et vigtigt erhvervsområde i Aalborg Kommunes vækstakse – bare i 9220 er der investinger for 17 mia. kr! Det er derfor et vigtigt arbejde, som NV9220 udfylder og Erhvervsafdelingen støtter fuldt op omkring netværkets arbejde. Erhvervsafdelingen er en del af Borgmesterforvaltningen og dens kerneområder er iværksætterrådgivning og virksomhedsservice. Ca. 400 iværksættere rådgives om året og ud af de ca. 18.000 CVR-registrerede virksomheder i kommunen, får omkring 800 virksomheder om året besøg af Erhvervsafdelingens konsulenter. Det er primært indenfor industri, produktion, service, innovation o.l. Men alle virksomheder er til enhver tid velkommen til at kontakte Erhvervsafdelingen herunder også Væksthus Nordjylland og Norddanmarks EU-kontor for iværksætterrådgivning og diverse sparring samt input omkring programmer eks.: Globaliseringens-programmet, som yder finansiel støtte, hvis virksomheder ønsker at udvikle sig på internationale markeder. Traditionelt har Aalborg Kommune været et område, der bliver hårdt ramt af kriser, men i denne omgang har området generelt klaret sig godt gennem krisen. Arbejdsløshedstallene for januar 2012 kunne således fortælle, at 6,3 % af indbyggerne var ramt af arbejdsløshed og sammenlignet med landsgennemsnittet på 6,0 %, så er det faktisk ikke så skidt. Det kan skyldes, at Aalborg Kommune er præget af en meget fleksibel erhvervsstruktur, som breder sig over industri, handel, bygge-anlæg, IT, energi og sundhed. Desuden er der mange små manøvredygtige virksomheder, som har forstået at dreje sig udenom kriseskærene.

På vegne af ErhvervsNetværk 9220 Formand Morten Christensen

Profile for ErhvervsNetværk

Referat generalforsamling 2012  

Referat generalforsamling 2012  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded