Page 1

Tilmelding Det er gratis at deltage i fyraftensmøderne, da møderne finansieres af Den Europæiske Socialfond. Tilmelding skal ske senest 4 hverdage før deltagelse i det ønskede arrangement til: Bente Christensen Det Danske Seafood Center Øroddevej 80 7900 Nykøbing Mors bente@ddsc.dk Telefon: 9759 1177 eller 5137 0643 Ved tilmelding beder vi dig oplyse os navn på deltagere, firmanavn, telefon samt hvor, du/I ønsker at deltage

Samarbejde Arrangementet afholdes i samarbejde med

og medfinansieres af

Invitation til fyraftensmøde om MSC- certificering i fiskeindustrien


Invitation

Tid og sted

Det er os en glæde at kunne indbyde til fyraftensarrangement 6 steder i Danmark om Marine Stewardship Counsil (MSC) og om, hvilke krav der stilles til de virksomheder, som ønsker at sælge MSC-certificerede fiskeprodukter.

26. marts 2008

Frederikshavn, Erhvervsrådet. Kattegat Silo, Mødelokale 1, Silovej 8, 9900 Frederikshavn

MSC er en non profit organisation som beskæftiger sig med bæredygtigt fiskeri, men også de virksomheder som håndterer eller forarbejder fisken skal være certificeret efter MSC standarden, for at må bruge deres logo og navn og sikre, at MSC kæden ikke bliver brudt.

27. marts 2008

Hanstholm, Sømandshjemmet, Kaj Lindbergs Gade 71, 7730 Hanstholm

2. april 2008

Lyngby, DTU Aqua. DTU bygning 221, mødelokale 237 på 2. sal. Søltofts Plads, 2800 Lyngby. OBS. Dette møde starter kl. 14.30 med en orientering om SeafoodCircle.

3. april 2008

Odense, Odense Produktionshøjskole. Sanderumvej 117, 5250 Odense SV

16. april 2008

Holstebro, VIFU, Nupark 51, 7500 Holstebro.

17. april 2008

Esbjerg, Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg

MSC startede op i 1997, og har i de sidste par år oplevet en eksplosionsagtig vækst i antallet af fiskerier og forarbejdningsvirksomheder som har ønsket at bliver certificeret efter MSC standarden. Der er en stadig større fokus fra de store supermarkedskæder på bæredygtighed og dermed vil det også kunne mærkes for de virksomheder, som skal levere til dem eller bare til deres underleverandører. I Det Danske Seafood Center har vi også oplevet, at mange fiskevirksomheder efterspørger mere viden om, hvordan man tager de første skridt mod en certificering. Målet med arrangementerne er at give en praksisnær orientering om og introduktion til MSC. Vi har allieret os med én af de bedste danske specialister på området, nemlig Michael Larsen fra Bureau Veritas Certification. Michael Larsen har mange års erfaring fra fiskeindustrien og mere vigtigt, med certificering af fiskeindustrien og kender derfor meget til denne branches specielle råvaresituation. Michael har gennemført MSC certificeringer i danske og udenlandske fiskevirksomheder og vil også fortælle kort om de andre typer af certificeringer, som er interessante for de danske fiskevirksomheder.

Program 15.00 Velkomst v/Det Danske Seafood Center 15.15 Hvad er MSC-certificering, hvem står bag organisationen, hvem og hvad er omfattet? 15.45 Supermarkedernes og andre kunders krav i dag og i morgen? 16.00 Kort pause

FAKTABOX

Det Danske Seafood Center er en erhvervsdrivende fond, hvis formål det er at skabe øget indtjening til den danske fiskeindustri og akvakulturerhvervet. Dette gøres ved et stærkt fokus på fremtidig råvareforsyning, produktudvikling, assistance til import og eksport fra lande uden for EU, ved assistance til produktion i lande uden for EU samt assistance til projektansøgninger og projektbeskrivelser i forbindelse med finansiering. Bureau Veritias Certification (tidl. BVQI) er Danmarks største certificeringsvirksomhed og gennemfører årligt mere end 5.000 virksomhedsbesøg. Virksomheden er en del af Bureau Veritas, som har 150 ansatte i Danmark og 31000 i 140 lande. Inden for fødevarebranchen har vi udstedt langt de fleste af de certifikater, som hænger i de danske fødevarevirksomheder. I fiskeindustrien arbejder vi med certificering inden for fødevaresikkerhed, miljø, arbejdsmiljø, IFS, BRC og selvfølgelig MSC. Bureau Veritas udbyder også hygiejnekurser med VEU-godtgørelse på dansk, polsk, tysk og andre sprog.

16.10 Hvordan kommer vi i gang? Hvor bureaukratisk er det her? Hvor meget papir skal vi lave? 16.40 Spørgsmål og diskussion. Vi forventer at være færdige kl. ca. 17.00

Vi håber, at rigtig mange af fiskeindustriens folk kan afse tid til at deltage i mødet.

Invitation til msc seminar  

http://www.erhvervshusnord.dk/fileadmin/billeder/Invitation_til_MSC-seminar.pdf

Advertisement