Page 1

skagen havn

den perfekte fiskerihavn Skagen Havn blev grundlagt i 1907 og er i dag Danmarks største fiskerihavn. En travl og dynamisk havn, hvor der dagligt landes, håndteres og handles store mængder fisk. Havnen er en dedikeret erhvervshavn, som gør alt for at sikre havnens virksomheder og brugere de mest optimale faciliteter.

Danmarks største fiskerihavn og pelagisk center Skagen er uden tvivl den havn i Danmark og Norden, hvor der landes den største mængde pelagiske fisk. Store mængder konsumfisk tilføres også havnen af både danske og udenlandske fartøjer fra bl.a. Norge, Sverige, Irland, Skotland, Island, Færøerne, Grønland og Polen. Landinger og eksport omfatter stort set alle typer af fisk og skaldyr fanget i de kølige nordlige farvande og forarbejdet hos Skagens dygtige og dynamiske virksomheder.

Læs mere på næste side

Skagens fiskeri i tal (2012) 6.190 landinger (24 % af hele fiskeriet i Danmark) 198.000 tons blev ilandbragt Landingsværdi på 760 mio. kr. Svenske fartøjer ilandbragte fisk til en værdi af 162 mio. kr. Norske fartøjer ilandbragte fisk til en værdi af 125 mio. kr.


Faciliteter for Skagen Havn Skagen Havn er midtvejs i et omfattende havneudvidelsesprojekt, og alene siden 2005 har havnen gjort mange tiltag for at styrke havnens faciliteter til gavn for alle aktører på og omkring havnen.

Havnen råder over 5,5 kilometer kaj Kajer med 5-9 meters vanddybde 646.000 kvm. landareal 370.000 kvm. vandareal 20 meter bred ro/ro rampe Syv havnebassiner med en dybde på mellem 5 – 9 meter Grænsekontrol Fisketerminal og auktion Trawltræk areal på 4000 kvm. Tørdok på 135 x 25 x 8 meter Jernbanespor til havnens område samt vaskeplads til lastbiler Skagen Havn har i øjeblikket 75.000 ledige kvm. erhvervsarealer!

SKAGEN HAVN UDVIDER I perioden 2012-2015 planlægges en udvidelse af indsejlingen fra 80 til 175 meter, en uddybning af vanddybden fra 9 til 11 meter, nyt havnebassin, 450 meter ny kaj og 1,5 kilometer nye ydermoler. Udvidelsen vil betyde, at Skagen Havn vil kunne modtage flere og større fartøjer herunder større fiskefartøjer, olietankere og krydstogtskibe. For mere info se: www.skagenhavn.dk

Skagen havn low  

http://d68416.ih55.idefahost.dk/fileadmin/Filliste/Erhvervsservice_filer/Skagen_Havn_Low.pdf

Advertisement