Page 1

10 gode grunde til at placere

din virksomhed i Skagen

Der er mange gode grunde til, at Skagen Havn har fået status af både Danmarks største fiskerihavn og Nordeuropas største center for pelagisk fisk. Her får du 10 af dem.

1.

Optimal beliggenhed Skagen Havn ligger på toppen af Danmark med en optimal placering i forhold til fiskepladserne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Travlheden ses tydeligt med omkring 1000 anløb af fiskefartøjer om året. I 2012 var der 6.190 landinger - i alt 198.000 tons til en værdi af 760 millioner kroner.

2.

Gode transport- og adgangsforhold Fiskeindustrien i Skagen har de optimale transport- og logistikforhold, der sikrer en hurtig og professionel håndtering fra fisken bliver landet på havnen i den moderne fisketerminal til destinationen et sted i Europa. Du finder logistik- og shippingvirksomheder, som kan håndtere og transportere fisken efter alle gældende regler. Optimale trafikforhold til lands, til vands og i luften sikrer, at du nemt kan komme til og fra Skagen.

3.

Toldfordele Ved at placere din virksomhed i et EU-land, sparer du på told og har let adgang til hele Europa. Toldsatserne varierer i forhold til fiskeart og bearbejdningsgrad.

4.

Stort marked for fiskeaffald I det nordlige Jylland er der et stort aftag af fiskeskær til mink- og svineindustrien. Der er derfor gode muligheder for at tjene på dit fiskeaffald. Virksomheden FF Skagen A/S producerer fiskemel- og fiskeolie til opdrættere og producenter verden over.

Læs mere på næste side


5.

Moderne og fremtidssikret havn På Skagen Havn finder du alle de faciliteter, som en moderne fiskefabrik har brug for. Her er en stærk maritim klynge og en stærk fiskeklynge, som sikrer dig alle de services og samarbejdspartnere, du kan have behov for. Havnen er midt i en omfattende havneudvidelse, der sikrer større vanddybde, bredere indsejling og 450 meter længere kaj, så havnen møder fremtidens krav. Udvidelsen understøtter Skagen Havns strategi om at bevare og styrke havnens position som Danmarks største fiskerihavn. Der er i øjeblikket 75.000 kvm ledige erhvervsarealer på havnen.

6.

Moderne fisketerminal og auktionshus Med indvielsen af Skagen Fisketerminal i 2008 har Skagen Havn fået et topmoderne center til modtagelse, sortering og salg af konsumfisk og skaldyr. Fisketerminalen byder på optimale landingsfaciliteter, hvor konsumfisk losses, behandles, sælges og sendes videre ud til køberne i en ubrudt kølekæde. Fisketerminalen har bl.a. følgende funktioner: Separat opbevaringsrum til vaskede fiskekasser, auktion og samlecentral under et tag, topmoderne køleanlæg samt en række kølesluser til lastbiler.

7.

Stort maritimt servicenetværk Serviceteam Skagen Havn er et lokalt netværk med flere end 40 lokale virksomheder, der tilbyder komplet maritim service døgnet rundt alle årets dage. Kompetencerne spænder vidt inden for maritim service, reparation og fiskeri. Det sikrer dig den bedste løsning uanset behov. Hos Karstensens Skibsværft A/S er de specialister i nybygning og reparation af moderne fiskefartøjer. Læs mere om netværket på www.serviceteamskagenhavn.dk

8.

Stor know how og erfaring Skagen Havn har været en travl fiskerihavn i mere end 100 år, og her er lange og stolte traditioner omkring erhvervet. Det betyder, at der er en stor know how og erfaring blandt virksomheder, ledere og medarbejdere i området. Du kan her finde de rette medarbejdere og de rette kandidater til at lede din virksomhed.

9.

Grænsekontrolpunkt Skagen Havn er EU-godkendt som grænsekontrolpunkt for import af frossen fisk og skaldyr samt fiskeolie fra 3. lande. Sammen med FF Skagen A/S er havnen opført som inspektionspunkt for fiskeolie fra 3. lande og lagerfaciliteter til opbevaring og kontrol af sådanne produkter. Fryselagre til laster af fisk og skaldyr er etableret i tilknytning til grænsekontrollen ved Claus Sørensen A/S.

10.

Et godt sted at bo og leve Skagen er en hyggelig købstad længst mod nord i Danmark med cirka 8000 indbyggere. Byen med flest solskinstimer i Danmark og et helt fantastisk lys. Den smukke natur og unikke stemning betyder, at Skagen er den næstmest besøgte attraktion i Danmark efter København med cirka 2 millioner gæster året. Men Skagen er ikke blot interessant om sommeren, men hele året rundt, og har mange gode faciliteter, skoler og et stærkt lokalsamfund.

10 gode grunde low 1  

http://www.erhvervshusnord.dk/fileadmin/Filliste/Erhvervsservice_filer/10_gode_grunde_Low_1_.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you