Page 1

netvĂŚrk med mening nr. 2 - maj 2012

vi vil gerne have dit input til vores avis. scan koden med din mobil og skriv dine kommentarer til os eller send dem pĂĽ redaktion@ erhvervsforum.biz

viden &

innovation,

vĂŚkst


02

netværk roskilde

- VI HJÆLPER MED AT SPARKE DIN VIRKSOMHED I GANG... Er du selvstændigt erhvervsdrivende og har du brug for sparring i din virksomhed? RIR Revision støtter op om iværksætteri og det lokale erhvervsliv. I samarbejde med Dansk Iværksætter Forening byder vi velkommen til virksomheder, som har brug for sparring og netværk.

Kom med i et unikt erhvervsnetværk, hvor du har optimale muligheder for at netværke både lokalt og landsdækkende. Fællesnævneren for deltagerne i netværket er, at alle driver en virksomhed. Vi deler erfaringer, succeshistorier, udfordringer og læring. Her er plads til det hele – både de store armbevægelser, de vilde drømme og de internationale planer. Her kan du finde de gode råd, de rette kontakter og den hjælp og sparring der skal til, for at føre drømmen ud i livet. Der deltager altid en partner fra RIR Revision, således at du kan få svar på eventuelle spørgsmål omkring vores fag og virksomhed.

Du er altid velkommen til at kontakte RIR Revision på tlf. 46 36 60 00, hvis du ønsker hjælp og sparring i forbindelse med opstart af virksomhed.

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 www.rir.dk

Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International


netværk roskilde

03

udkants roskilde! Til tider kunne jeg godt ønske mig at vores selvforståelse i Roskilde var ydmyg, og at vi i højere grad så os selv som et område med et kæmpe udviklingspotentiale. Det der kendetegner diverse succesrige ”udkanter” i Danmark er, at de af nød har redefineret deres eksistensgrundlag, synliggjort deres fremtidige styrker og fokuseret på at gøre disse endnu stærkere. Det kræver at der tænkes stort og anderledes, at man tillader sig at sætte ord på sine drømme og vigtigst af alt, at man laver en plan for hvordan man realisere dem.

studerende. Nej – det har ikke været nogen nem start, men vi er godt på vej til at have sporet os ind på hinanden. Én ting er sikkert, de studerendes interesse for og vilje til at arbejde sammen med virksomhederne er enorm. Mit opråb til alle jer

virksomheder er ganske klart – tænk stort, tænk anderledes og brug de kompetencer vi har stående på vores dørtrin, og lad os give hinanden håndslag på at vi vil være dygtigere, klogere og mere innovative end alle de andre.

Jens müller, formand for bestyrelsen i erhvervsforUm roskilde

Det er det farvand vi fremover skal navigere i – vores tusindårige historie, vores købstadsstatus og geografiske nærhed til København, er bare ikke nok længere (det har det ikke været i mange år). Hvis ikke vi også selv agerer ”udkant”, med al den dynamik den proces måtte medfører, hægter vi os selv af hovedfeltet. Jeg kunne godt tænke mig at vi indgyder os selv en dygtig portion pionerånd og vilje til forandring, stiller os op i pedalerne og køre udbruddet ind. I erhvervsFORUM Roskilde er vi klar og det er vores klare fornemmelse, at viljen også er til stede i det kommunale Roskilde. vi vil være klogere end andre!! I seneste nummer af denne avis, talte vi om sparring, og det mod der skal til at bede om hjælp og invitere eksterne rådgivere indenfor i vores virksomhed. Denne sparring skal gerne have fokus på forretningsudvikling, nyskabelse – innovation. I erhvervsFORUM Roskilde arbejder vores innovationsgruppe netop på at facilitere denne proces for vores medlemmer, ja for alle virksomheder der vil forandring. Vores samarbejde med Roskilde Universitet har resulteret i en række projektforløb, til gavn og inspiration for både virksomheder og

GRØNAGERS ER GOD FOR GODE IDÉER, LAYOUT OG TRYK I HØJ KVALITET

NYHED . NYHED . NYHED . NYHED VI PRINTER OGSÅ STORPRINT, SOM BANNERE, PLAKATER OG ROLL-UPs DET ER DET VI GØR FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED

Langebjergvænget 14 | 4000 Roskilde | Tlf. 46 75 64 64 | repro@ggp.dk | www.ggp.dk


04

netværk roskilde

Kursen er rigtig

Spar Nords erhvervschef blev glad for rapport fra RUC-studerende - Da vi fik de to studerendes store opgaver, kunne vi se, at den linje, banken havde lagt, svarer til de behov, som små og mellemstore virksomheder i Roskilde har i forholdet til deres pengeinstitut. - Det var vi selvfølgelig meget vigtigt med sådan en bekræftelse, siger erhvervschefen hos Spar Nord i Roskildeområdet Søren Wennerwald, der har samarbejdet med to RUC-studerende.

- Samarbejdet startede, da erhvervsForum Roskilde havde taget initiativ til en kontaktdag mellem lokale virksomheder og RUC. - Vi deltog, fordi banken på den måde kunne få udarbejdet en præcis analyse af behovene hos Roskilde-virksomhederne, mens de studerende samtidig kunne lave noget, der også kan bruges i praksis, så det ikke kun bliver ren teori.

Udførte undersøgelse

De to RUC-studerende gennemførte dels en mere generel undersøgelse af erhvervslivet i Roskilde-området. Dvs. virksomhedstyper, størrelser og brancher. - Det gav os et godt generelt overblik, forklarer Søren Wennerwald. - Dels gennemførte de samtidig en interview-undersøgelse at virksomhedernes forventninger til deres pengeinstitut her i området. Det er jo meget nyttigt for os at vide mere om. Undervejs mødtes Wennerwald flere gange med de to studerende for at diskutere, hvordan deres undersøgelser og rapport udviklede sig. Wennerwald fortsætter samarbejdet med RUC. Nu skal han fortælle noget af de udenlandske studerende på det lokale universitet om, hvordan det fungerer med kreditvurderingen i Roskilde-området efter finanskrisen.

Søren Wennerwald og Spar Nord fik i opgaverne fra de to RUC-studerende bekræftet, at deres prioriteringer og linje overfor lokale virksomheder svarer til forventninger og behov hos disse kunder.

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer: Kom videre med it Vi tilbyder en række kurser til dig, som kan det grundlæggende inden for tekstbehandling og regneark. Du vil gerne lære at anvende de avancerede funktioner. Funktionerne kan bl.a. være med til at spare tid og besvær i hverdagen. Tjek på tal og regnskab Kurser til allround medarbejderen i alt lige fra likviditetsstyring til lønsedler. Kræver ikke forhåndskendskab til regnskab.

Annette Gottlieb fra Comwell Roskilde, mener det er en god idé at samarbejde med vidensinstitutionerne.  (Foto: Erling J.)

Bliv en god leder Har du lederambitioner? Ønsker du at blive en bedre leder? Eller skal du bare have et brush-up? Så er Den grundlæggende lederuddannelse et godt tilbud til dig. Bliv en bedre sælger God kundeservice og øget salg kommer ikke af sig selv. Det kræver professionelle og kompetente medarbejdere. Nu har du muligheden for at blive endnu bedre til at sælge varen.

Tilmeld dig på tlf. 8852 3200 – se alle kurser på www.rhs.dk

Hoteldirektør Annette Gottlieb:

Godt med samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne. På hotel Comwell i Himmelev har hoteldirektør Annette Gottlieb en positiv indstilling til et samarbejde mellem hendes virksomhed og de lokale uddannelsesinstitutioner. - Vi har haft et samarbejde med RUC for et stykke tid siden, hvor et par studerende kiggede på, hvordan vi kunne markedsfører os, siger hun. - Vi kom i kontakt med de studerende, da erhvervsFORUM Roskilde afholdte matchmaking på universitetet. - Her henvendte et par studerende sig til os, og det gik i gang med projektet. - Der blev der set på vores virksomhed med nye øjne, men rent konkret fik vi ikke så meget ud af det, da mange af forslagene var kendt stof for os. - Men det er godt, at der bliver lavet den slags initiativer, så der bliver skabt en forbindelse mellem universitetet og erhvervslivet. Det er med til at udvikle begge parter, siger hoteldirektøren.


netværk roskilde

HOL D MØDE I DA N M A R K S SMUK K E STE MØDELOK A LE

GU L DA L DE R S A L E N PÅ PR I N DSE N Guldaldersalen er Hotel Prindsens stolthed og er uden sammenligning en af Danmarks smukkeste og mest historiske sale. Siden in dvielsen i 1880 har Salen været ramme om næsten alle store begivenheder for Roskildes borgerne. I dag fremstår salen som et lysende eksempel på tidens arkitektur. Ikke mange sale i Danmark kan danne en så smuk og festlig ramme om et møde.

DAGMØDER MED FROKOST OG KAFFE PAUSER FRA KR. 595,- PR. PERSON BESTIL PÅ TELEFON 46 30 91 00

LIS SØRENSEN I GULDA LDERSA LEN 26. OKTOBER 2012 KL. 18 3 retters Menu med Vine & Intimkoncert

DKK 895,ALGADE 13 DK-4000 ROSKILDE RECEPTION 46 30 91 00 RESTAURANT 46 30 93 00 info@prindsen.dk / www.prindsen.dk LAT: N 55o38”29.22” LONG: E 12o 4”58.32”

PR I N DSE N I ROSK I L DE

P r i v i l e g e r e t G æ s t g i v e r g a a r d s i d e n 16 9 5

KONFERENCE MØDE & HOTEL FACILITETERNE ER HORESTA KLASSIFICERET MED

05


06

netværk roskilde

Har din virksomhed forretningshemmeligheder? ErhvervsFORUM Roskilde sætter fokus på de virksomheders mulighed for sparring og vidensdeling med eksempelvis de lokale uddannelsesinstitutioner. Et samarbejde, der kan etableres ved en uformel sparring, men også via en reel ansættelse af eks. en studerende i et studenterjob. Er du leder af en virksomhed, der har beskyttelsesværdige rettigheder eller forretningshemmeligheder, som den studerende skal have adgang til - eksempelvis fordi den studerende netop skal ansættes med henblik på at bistå virksomheden ved en videreudvikling af virksomhedens produkt - bør du gøre dig nogle overvejelser om muligheden for at beskytte virksomhedens eventuelle forretningshemmeligheder og produkt. Her vil det ofte kunne være relevant at anmode den studerende om at underskrive en såkaldt ”fortrolighedserklæring”.

Ved udarbejdelsen af en fortrolighedserklæring er der for så vidt aftalefrihed og en erklæring kan således udfærdiges på mange måder. Med et scan af den QR-kode du finder i tilknytning til denne artikel, kan du se et eksempel på en fortrolighedsaftale. Brug den som inspiration, idet en fortrolighedserklæring bør tilpasses den konkrete situation. I nævnte eksempel er der aftalt en bod, der skal betales til virksomheden i det tilfælde den studerende måtte misligholde de aftalte forpligtelser. Dette bør tilskynde den studerende til ikke at misbruge virksomhedens forretningshemmeligheder. Bodens størrelse kan variere og bør afhænge af værdien af de beskyttelsesværdige rettigheder. En sådan erklæring skal naturligvis balanceres således, at også den studerende – om ønskeligt – kan anvende resultaterne i sin forskning eller uddannelse. Fortrolighedsaftaler anvendes i øvrigt i mange andre situationer, hvor tredjemand skal have adgang til en virksomheds hemmeligheder. Dette kan f.eks. være i forbindelse med køb og salg af virksomhed. På ”dinrådgiver.dk” vil jeg foreslå at du gennemfører en test, der giver dig et yderligere indblik i, hvordan din advokat kan medvirke til at skabe mere værdi for netop din virksomhed.

Af advokat Rune Tarnø, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen email: rut@tvc.dk

Scan koden og læs et eksempel på en fortrolighedserklæring

Hold dit næste møde eller konference på Comwell Roskilde Comwell Roskilde Roskilde er leverandør Indkøbs Comwell harudvalgt pladsen til det helepå- Statens lige fra møder til Aftaler firmafester

Firmafest All inclusive

695,-

Kr. pr. pers.

VI LEVER AF AT INVESTERE I DINE GODE IDEER Er du forsker med ambition om at starte egen virksomhed? Eller er du iværksætter med en videnstung forretningsidé? Så kan CAT være det innovationsmiljø, der med rådgivning og kapital hjælper dig med at gøre idé til virksomhed. Siden 1998 har CAT etableret ca. 100 selskaber og har formidlet investeringer i vores porteføljevirksomheder for mere end 800 mio. kr. En betydelig del af dette beløb kommer fra vores aktivitet som et af Danmarks seks innovationsmiljøer. Vores investment managers besidder unikke kompetencer inden for bl.a. IKT, life science, cleantech og oplevelsesteknologi.

Comwell Roskilde tilbyder nu 159 værelser og endnu flere konferencefaciliteter

Comwell Roskilde er smukt beliggende ved Roskilde Fjord med udsigt ud over fjorden. Gastronomien er i højsæde og hotellets køkkenchef har i 2010 vundet verdensmesterskabet for konferencekokke i Chicago. Læs Statens Indkøbs Comwell Roskilde på3131 Ring mere og få om et godt tilbud på dit Aftale næstepå arrangement. Tlf. 4632

comwellroskilde.dk/statens Comwell Roskilde

Vestre Kirkevej 12, Himmelev . 4000 Roskilde . Tel. 4632 3131

Besøg os på www.catscience.dk eller i Universitetsparken 7, 4000 Roskilde, tlf.: 46 74 02 00. Du er også velkommen til at kontakte administrationschef Villy Vibholt på telefon 46 74 02 42 eller på vivi@catscience.dk


netværk roskilde

Vækst skabes i fælleskab Viden og innovation er altafgørende parametre for flere og flere virksomheder, hvis de skal overleve i den tiltagende globale konkurrence. I Roskilde Kommune har vi et stærkt fokus på, hvordan viden og erhverv spiller sammen for at generere vækst i kommunen. Og som borgmester i Roskilde Kommune er det vigtigt for mig, at lokalsamfundet får mest muligt ud af de stærke vidensinstitutioner vi har – og som vi heldigvis har mange af. Roskilde huser forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som repræsenterer alle udannelsesniveauer og retninger, lige fra folkeskole til ph.D. Mange af disse institutioner – bl.a. Risø DTU og Roskilde Universitet – har de senere år intensiveret samarbejdet med private virksomheder og dermed skabt grobund for udviklingen af nye produkter og nye services. Det gode samspil mellem viden og erhverv skaber vi også ved at skabe inspirerende rammer for lokalsamfundet, fx med byudvikling som på Musicon, hvor der er fokus på at bringe forskellige aktører sammen. Musicon er både et konkret sted og en måde at fremme det møde mellem forskelligheder, der giver innovation. Fordi vi kan inspi-rere hinanden og fordi det giver mest liv i lokalsamfundet og muligheder for den enkelte, arbejder Roskilde Kommune også for at skabe gode rammer for produktionserhverv fx gennem udlæg af nye erhvervsarealer. Nye veje til vækst opstår netop der, hvor viden bringes sammen med praksis. Derfor er det også vigtigt for mig at have en tæt dialog med erhvervslivet i kommunen. Det kan være ved den årlige nytårskur og erhvervsdag, eller via det erhvervspanel, jeg har samlet til at give mig gode råd og sparring om, hvordan vi sammen kan sikre vækst i Roskilde Kommune. Udgangspunktet for mig er, at de gode ideer opstår og realiseres i fællesskaber, hvor vi spiller hinanden gode.

Af Joy morgensen borgmester i roskilde kommune

T Y N E T SIDS S I R A P A FR SØ

KJOLE - KORA

KJOLE

1.49

9,00

D SO

RKJO MME

LE 89

9,00

Kom tættere på en bank, der forstår erhvervslivet Spar Nord Rosk

ilde, Københav

nsvej 65 i Rosk

ilde.

Baggrunden for vores samarbejde er ganske ligetil. Nemlig at du skal have succes, for at vi kan få det. ald ennerw Søren W kundechef, s Erhverv rd Roskilde Spar No 46 34 05 07 : Telefon arnord.dk p sww@s

Spar Nord Roskilde Københavnsvej 65 Telefon 46 35 51 00

tættere på

STÅR DIN VIRKSOMHED OVER FOR NYE UDFORDRINGER? Taber din virksomhed penge på dårlige betalere? Var dit årsresultat ikke som forventet? Står du over for et generationsskifte i de kommende år?

L: 1.199,00

joler Alle k indelige d alm fås i e standar k s dan ør relser st

ADVODANs team i erhvervs- og selskabsret har mange års erfaring med at rådgive om den jura, der kan hjælpe din virksomhed videre. Kontakt os og hør, hvordan vi blandt andet kan hjælpe med dit generationsskifte eller din kreditpolitik.

Advokat Sven Johansen

la Porte

Rouge R Ro ouge ouge

WWW.LAPORTEROUGE.DK · VED RØDE PORT · ALGADE 67 · 4000 ROSKILDE · T: 32 95 77 77

07

Advokat Klaus Graversen

Advokat Thorbjørn Thomsen

Advokat Poul Westergaard

Advokat Maiken Ø. Breum

ADVODAN Roskilde Algade 43 4000 Roskilde Telefon 46 35 15 15 roskilde@advodan.dk www.advodan.dk


08

netvĂŚrk roskilde

Roskilde som madkulturens højborg Af carsten sivertsen, pr konsortiet

Døren stür vidt üben, og perspektiverne i et lokalt samspil er mange for Judith Kyst, direktør for Madkulturen i Roskilde. Siden de begejstrede dage i efterüret 2010, hvor det stod klart, at Mad-X – siden omdøbt til Madkulturen – kom til Roskilde, har den kulinariske højborg stüet pü gloende pÌle. Stribevis af initiativer er taget, og selv om Judith Kyst understreger, at Madkulturen er et nationalt anliggende, sü er hun samtidig sÌrdeles üben for nye typer af samspil – fx at tage en dialog med erhvervsFORUM Roskilde. Madkulturen er sat i verden for at give danskerne bedre mad. I centrets egen formulering er Madkulturen et übent, uafhÌngigt og nationalt initiativ, hvor alle er inviteret. - Og derfor vil vi ogsü gerne snakke mere med erhvervsFORUM Roskilde, siger Judith Kyst. NetvÌrket For Jens Mßller, formand for erhvervsFORUM Roskilde, er udmeldingen sÌrdeles positiv:

- Det er en helt central opgave for os at stille vores store netvÌrk til rüdighed og samtidig finde fem til, hvordan vores medlemmer kan have udbytte af, at Roskilde rummer et sü spÌndende kraftcenter som Madkulturen. Et center, der i den grad er viet til innovation. StÌrke bünd Mens der kan findes eksempler pü landsdÌkkende institutioner, der ikke har bundfÌldet sig sÌrligt i lokalomrüdet, sü har Madkulturen brugt sin første tid pü bl.a. at knytte bünd til kommunen, Roskilde Dyrskue og Roskilde Festival. Dertil kommer den naturlige kobling til Slagteriskolen. Roskildepølsen Pü ürets dyrskue vil projektet handle om at relancere en af de danske nationalretter, pølsen. I samarbejde med Danske Slagtermestre, Steff Houlberg og dyrskuet har Madkulturen udviklet nye pølsevarianter og retter, som løfter den kulinariske kvalitet og giver nye smags-

oplevelser. Der vil desuden blive küret en sÌrlig Roskildepølse, som alle de besøgende kan købe fra Dyrskuets salgssteder. Pü festivalen Pü festivalen für unge musikelskere mulighed for at skifte deres medbragte mad ud med en kulinarisk madoplevelse.: - Vi skal ikke bare vÌre bod nummer 53 med sandwich-salg pü plakaten, sü derfor slür vi dørene op for et ’foodjam’, hvor de unge mennesker i et folkekøkken kan lave et velsmagende, prisbilligt og engagerende mültid, tilberedt fra bunden af lokale rüvarer. De für lÌrt noget om basale køkkenfÌrdigheder og rüvarekendskab og bliver samtidig mÌtte pü en mere sund müde, end de ellers ville have vÌret, siger Judith Kyst. Jens Mßller ser frem til den fortsatte fÌrd for Madkulturen – og ikke mindst i et samspil med erhvervsFORUM Roskilde: - Vi ser det som en opgave for en südan institution at vÌre med til at skabe udvikling i

Vi sikrer dig en god service, og det tør vi godt skilte med!

Print i store formater og pĂĽ mange materialer

eksisterende virksomheder, ikke kun i fødevarevirksomheder, men f.eks. ogsü for kommunikationsfirmaer, oversÌttelsesfirmaer, reklamebureauer, webfirmaer og konsulenter inden for sociale medier. Helt konkret kan et südant samarbejde have som mül at skabe mere opmÌrksomhed om dansk mad i udlandet.

fakta - Døren til en tÌttere dialog stür vidt üben, siger Judith Kyst, direktør for Madkulturen. For Jens Mßller er invitationen en oplagt lejlighed til at afklare, hvordan et stort og aktivt lokalt erhvervsliv kan bidrage til, og drage fordel af, at have et madkulturelt innovationscenter i Roskilde: danbolig SalgsPlan danbolig SalgsPlan - Det er en af vores kerneopgaver at synliggøre og aktivere de kompetencer, vores medlemmer rüder over, siger han.

ViVi giver digdig det, dudu savner giver det, savner allermest som boligsĂŚlger: allermest som boligsĂŚlger: Overblik Overblik danbolig SalgsPlan danbolig

Roskilde Forsyning

Autoreklame Facadeskilte

Vi giver dig det, du s allermest som boligs Overblik Vi giver dig det, du savner med lige nu? Kort sagt: Rigtig mange boligsÌ allermest som overblik. danbolig Det vil vi gerne lave om pü, og derfo RingRing pü tlf. hvordan SalgsPlan pü 46 tlf.32 4679 321379og 13hør, og hør, hvordan danbolig SalgsPlan nu danbolig SalgsPlan. Den sørger nemlig fo boligsÌlger: kankan givegive dig et overblik overover dit boligsalg. digbedre et bedre overblik dit boligsalg. følge med i processen, trin for trin, fra s Overblik

Salgsforløbet er svÌrt at gennemskue. Hvad skalskal ske ske Salgsforløbet er svÌrt at gennemskue. Hvad SalgsPlan hvornür? Og hvad er det i virkeligheden, mÌgleren er hvornür? Og hvad er det i virkeligheden, mÌglereni gang er i gang medmed lige lige nu?nu? KortKort sagt: Rigtig mange boligsÌlgere savner et et sagt: Rigtig mange boligsÌlgere savner overblik. Det Det vil vivilgerne lavelave om om pü, og introducerer vi vi overblik. vi gerne pü,derfor og derfor introducerer nu danbolig SalgsPlan. Den sørger nemlig for, at du altid kan Salgsforløbet er svÌrt at gennemskue. H nu danbolig SalgsPlan. Den sørger nemlig for, at du altid kan følge med i processen, trin for trin, fra start til slut. hvornür? Og hvad er det i virkeligheden, mÌ følge med i processen, trin for trin, fra start til slut.

SCAN KODEN OG SE MERE OM DANBOLIG SALGSPLAN

Byggepladsskilte

S leverer vand, fjernvarme og sørger for at UHQVH RJ DÀHGH VSLOGHYDQG IRU HQ VWRU GHO DI 5RVNLOGH .RPPXQHV ERUJHUH 9L YHGOLJHKROGHU UHQRYHUHU RJ UHSDUHUHU OHGQLQJHU LQGHQIRU YDQGIMHUQYDUPHRJVSLOGHYDQG6HPHUHSnZZZURVNLOGHIRUV\QLQJGN

Bannere

Ring pü tlf. 46 32 7 9 13 og hør, hvordan dan kan give dig et bedre overblik over dit

Banner roll-up WĂŚbersvej 22 Tlf. 46363818

• •

4000 Roskilde www.kaldalskilte.dk

ROSKILDE FORSYNING A/S ¡ Betonvej 12 ¡ 4000 Roskilde tlf. 46 34 78 00 ¡ forsyning@rosforsyning.dk

danbolig Roskilde Bredgade danbolig Roskilde Bredgade

Bredgade 34, 4000 Roskilde Bredgade 34, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 79 13 ¡ roskilde-bredgade@danbolig.dk ¡ www.danbolig.dk Tlf. 46 32 79 13 ¡ roskilde-bredgade@danbolig.dk ¡ www.danbolig.dk


netværk roskilde

BACKSTAGE Velkommen til Backstage 2012 Inspiration for dig, der arbejder med oplevelsesøkonomi og kultur events Backstage og Roskilde Festival 2012 præsenterer en række innovative og inspirerende workshops for dig som aktør i oplevelsesøkonomien. Ledende internationale eksperter giver dig den seneste viden og masser af praktiske værktøjer. Du får kreative impulser og ny inspiration, og bliver del af et voksende netværk af professionelle aktører. Alle arrangementer afvikles i forbindelse med årets Roskilde Festival.

Backstage 2012 temaer og workshops: Backstage Technology How do new technologies give strength to events? • Trash Your Cash Lørdag 7. juli Pris 2350,- inkl. endagsbillet til Roskilde Festival • Intelligent Lighting Onsdag 4. juli Pris 1350,- på pladsen før det hele går løs • Quality Live Sound Torsdag 5. juli Pris 2350,- inkl. endagsbillet til Roskilde Festival Backstage Sustainable How do we think sustainability into events and culinary experiences? • Sustainability • M’organic Trends • Stop Wasting Food

Tirsdag 3. juli Pris 1350,- på pladsen før det hele går løs Lørdag 7. juli Pris 2350,- inkl. endagsbillet til Roskilde Festival Fredag 6. juli Pris 2350,- inkl. endagsbillet til Roskilde Festival

Backstage Music How do we involve our audience? • Co-creation • Backstage Rising

Torsdag 5. juli Pris 2350,- inkl. endagsbillet til Roskilde Festival Onsdag 4. juli Pris 1350,- på pladsen før det hele går løs

Backstage Dream City How do we engage 90,000 unique co-creators in open innovation? • Play & Participate • Innovation

Tirsdag 3. juli Pris 1350,- på pladsen før det hele går løs Torsdag 5. juli Pris 2350,- inkl. endagsbillet til Roskilde Festival

Backstage Temporary How do we create temporary architecture, design and cityfied art? • Temporary design • Cityfied Art

Torsdag 5. juli Pris 2350,- inkl. endagsbillet til Roskilde Festival Torsdag 5. juli Pris 2350,- inkl. endagsbillet til Roskilde Festival

Du kan blandt andet møde: Charlie Todd, ”Improve Everywhere”/ Anders Mølgaard Pedersen, Nationalbanken/ André Soares, Boom Festival, Portugal/ Esben Danielsen, Roskilde Festival/ David Birch, Consult Hyperion, UK/ Carsten Borg, Oticon/ Szép Fruzsina, Sziget Festival, Ungarn/ Allan Ruberg, Light ÅF Hansen & Henneberg/ Carsten Beck, Instituttet for Fremtidsforsking/ Rasmus W. Tscherning, Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi/ Thor Martin Jensen, WiMP/ Birgitte Escherich, Kostkompagniet/ Paul Michael Petersen, DTU Photonics/ Mette Feifer, Dansk Erhverv. Backstage og Roskilde Festival Roskilde Festival står bag Backstage. Med udgangspunkt i vores viden og erfaringer som arrangør af Nordens største musik- og kulturfestival igennem mere end 40 år, ønsker vi at give dig den seneste viden, de nyeste trends og masser af kreativ inspiration.

Køb din billet allerede i dag på www.back-stage.dk og find os på LinkedIn og Facebook.

09


10

netværk roskilde

Medarbejdere skaber innovation Det betaler sig at inddrage medarbejderne i udviklingen af nye services, produkter og (sam)arbejdsprocesser. Medarbejderdreven innovation fører til bedre resultater på bundlinjen – det er medarbejderne, der ved hvor løsningen er og hvordan det ”virker” i hverdagen. Erfaringerne fra et kursusforløb, som Roskilde Handelsskole har afholdt, viser at medarbejderdreven innovation starter ved at opbygge og træne et ”innovativt mindset” hos medarbejdere. Kurset har haft ”spørgsmålet og nysgerrigheden” og det ”at undre sig” over egen og andres praksis som omdrejningspunkt. Spørgsmålet og nysgerrigheden er den naturlige måde at opnå viden og erkendelse på og gennem kommunikationen få øje på og udvikle de ”uopdagede” ønsker, services og produkter. Et kursus kan sammensættes og afholdes, så det passer ind i din virksomhed. Kontakt Bent Holtzmann, (8852 3241) eller Annie Wallach, 8852 3318 fra Roskilde Handelsskole for at høre mere.

Mere synlig i roskilde og omegn? - Få et større netværk! 450 virksomheder er medlem af erhvervsFORUM Roskilde. Vi er områdets største erhvervsnetværk! Vi skaber rammerne for networking, inspiration og viden til dig og din virksomhed. Vi arbejder desuden for at sikre erhvervslivet de bedste udviklingsforhold. Læs mere på www.erhvervsforum.biz – her kan du også melde dig ind i foreningen…

Tør du blive udfordret? På erhvervsFORUM Roskildes debatmøde i april fortalte Maria Bosse, hvorfor man som virksomhed bør have sig nogle gode sparringspartnere. Udvikling og vækst var centrale nøgleord i den sammenhæng. Hun så gerne sparringspartnerne formaliseret i en professionel bestyrelse, men udtalte også at studerende kunne være en gave i forhold til sparring. De siger nemlig tingene ligeud. De har ingen ”aktier” i din virksomhed. Med deres teoretiske indgangsvinkel og nyeste viden indenfor deres fag kan de derfor udfordre dig. Men tør du blive udfordret? Innovationsgruppen under erhvervsFORUM Roskilde arbejder i øjeblikket på at orientere dig og de andre medlemmer af erhvervsFORUM Roskilde om de spændende muligheder der er for din virksomhed ved at samarbejde med studerende. Det er dig der bestemmer projektet. Du har måske overvejet at få lavet en kundetilfredshedsanalyse, en ny hjemmeside, en CSR-profil eller noget helt fjerde. Drop overvejelserne! Hvis du vil, så kan du få nogle flittige studerende til at løse opgaven for dig – det er ganske gratis! Første halvår i erhvervsFORUM Roskilde er ved at være ovre. Vi har haft tre meget velbesøgte debatmøder. Udover Stine Bosse, har Mads ”Blærerøv” Christensen gæstet Roskilde og fortalt om Personlig Branding. Thomas Eisenhardt fra Åben Dans fortalte, hvordan kulturlivet kan lære af erhvervslivet – og omvendt. Vi har desuden været på virksomhedsbesøg hos RIAS, Otto Suenson Vin og Roskilde Brandvæsen. Nogle spændende besøg, hvor der også blev tid til at networke – naturligvis! Der er også blevet byttet mange visitkort på de mere end 10 deciderede netværksmøder vi har afholdt. Tre af møderne har været suppleret med temaer om nye

ledelsesformer, sparring og personlig udvikling. Tak til værterne og alle jer som har været med til at skabe nogle givtige møder. Efter sommerferien vil vi invitere dig til en InnovationCamp. Her kan du få lejlighed til at møde studerende og andre virksomhedsledere til en seance, hvor du kan teste nogle af dine gode idéer af overfor dem. Du kan også se frem til

endnu flere netværksmøder, hvor du kan lære nogle af de næsten 450 andre medlemmer i foreningen. Glæd dig også til efterårets debatmøder, hvor du får lejlighed til at få inspiration til udvikling af din virksomhed... Hold øje med din indbakke. Nye udfordringer er på vej - til dig (hvis du tør)…

Her ses Johnny Schäfer med Mads Christensen, som har været oplægsholder på et af debatmøderne i første halvår.

privat • erhverv • bolig privat • erhverv • bolig

Jørgen V. Lindélius

Jørgen V.Niels Lindélius Krüger Krüger MikaelNiels Erntoft Krüger Thomas Fogt Mikael Erntoft Krüger Lill Heidebo Thomas Fogt Marianne Wittenkamp

Lill Heidebo

Marianne Wittenkamp

Allehelgensgade 19 4000 Roskilde

Allehelgensgade 19 4000 Roskilde

tlf. 46 36 22 44 fax 46 36 22 28 tlf. 46 36 22 44 www.advo-roar.dk

fax

46 36 22 28

www.advo-roar.dk


netvĂŚrk roskilde

11

marie bosse:

frygtløse ivÌrksÌttere - De sjÌllandske ivÌrksÌttere er sü optaget af deres idÊ, at de ikke tager sig meget af finansielle hindringer. - Til gengÌld kan de vinde meget ved at fü professionel hjÌlp med ledelsen af deres virksomhed. Südan lyder nogle af de vigtigste konklusioner, som Maria Bosse Conradsen, er nüet frem til i sit phd-studie om kvaliteten i ledelsen af mindre, nye virksomheder i regionen. Marie Bosse er datter af den kendte forsikringsdirektør Stine, der nu er bestyrelsesformand for Det Kgl. Teater. Hun er kandidat i sociologi og virksomhedsledelse fra RUC, men er nu i gang med sin afhandling om kvalitet i ledelsen af mindre nystartede virksomheder.

Hun optrüdte for nylig for første gang sammen med sin berømte mor med et indlÌg for 200 lokale erhvervsfolk, der var samlet pü RUC til generalforsamling hos erhvervsForum Roskilde.

samarbeJde med cat

Hendes phd-studie gennemføres i et samarbejde mellem RUC og det nÌrliggende CAT, der er en blanding af innovationsmiljø, forskerpark og ventureselskab. CAT har siden slutningen af 90’erne investeret mere end 725 Mio. som risikovillig kapital hos mere end 90 selskaber pü SjÌlland og i Hovedstadsomrüdet. Marie Bosse trÌkker nu pü den videt og netvÌrket, som CAT’s folk har forbindelse til:

- De har en enorm erfaring og kan hjÌlpe mig med ud i marken. Jeg forventer, at jeg i løbet af studiet kan nü at komme tÌt pü mellem 10 og 20 virksomheder, büde hvad angür ledelses- og bestyrelsesarbejde. Kim Ove Olsen, adm. direktør i CAT, har ogsü forventninger til de resultater, som projektet kan vise. Det skulle gerne give en viden, som ogsü kan hjÌlpe andre nystartede virksomheder.

Marie Bosse forsker i hvordan bedre ledelse kan fĂĽ nystartede virksomheder til at overleve bedre.

Human Proces NLP

NLP uddannelser, kurser, terapi & coaching

Ă˜nsker du at opleve dit fulde potentiale, pĂĽ en effektiv, let og sjov mĂĽde og blive bedre til kommunikation. Vi arbejder med afklaring og personlig mĂĽlsĂŚtning, for at frisĂŚtte alle dine resourcer.

SundTrivsel Universitetsparken 7 4000 Roskilde T 46 74 02 79 www.sundtrivsel.dk

Ring for yderligere oplysninger eller kom ind og fĂĽ dig en snak Hans Polonius - Allehelgensgade 13, st. tv. - Roskilde e-mail: nlp@polonius.dk - tlf. 20 15 07 77 - www.polonius.dk

reklamefoto

MONA NĂ˜RAGER INDRETNINGSARKITEKT mDD F I R B L A D V E J D K

.

4 0 0 0

+45 46 36 62 54

M:

Gør virksomheden til en god historie!

+45 20 15 95 90

Succeshistorier • Webtekster • Pressemeddelelser Skrivecoaching • IvÌrksÌttersparring

post@monanorager.dk www. monanorager.dk

INDRETNING

.

BYGGERI

Strøm, Styring og

it

www.rtS.dk

x

-tager hĂĽnd om dit regnskab

RegnskabsSupporten Marianne Poulsen

Visitkortannoncemp@regnskabssupporten.dk Nancy:Layout 1

www.regnskabssupporten.dk 05/03/12 Telefon 40 2916:42 13 15

In English OversĂŚttelse (dansk  engelsk) korrekturlĂŚsning & sproglig revision T: 2871 2643

www.inenglish.dk

Fotograf Morten Bak Soltoftevej 2 4040 Jyllinge tlf. 51 90 89 02 email: mb@mortenbak.dk web: www.mortenbak.dk

www.storyfinder.dk | +45 20 28 84 01 | gm@storyfinder.dk

Produktion og udvikling tmidler tranSPor e r d n a g Bil fly o dyr Planter og natur ĂŚg anl Bygge og medieProduktion amu eux htx

Nancy Aaen

fotograf

1

T :

.

Morten Bak Egede

mortenbak.dk

R O S K I L D E

DESIGN

Bente NĂŚsted Cand.Scient San. Partner M 25 60 12 12 bn@sundtrivsel.dk

Hos JKS har vi mere end 15 ürs erfaring i at skabe det helt rigtige match mellem medarbejder og virksomhed - uanset om der er tale om et midlertidigt vikariat eller en fastansÌttelse. Vi er et oplagt valg for dig, hvis du ønsker en stÌrk og fleksibel bemandingsløsning.

Gitte Kristensen Afdelingsleder

JKS a/s • Roskilde • Tlf. 46 310 750 • jks.dk

UDDANNELSE & KURSER Ring og hør nÌrmere pü

70 22 29 79

Familie, par & individuelterapi Supervision t$PBDIJOH

t

Marianne Larsen

Side 1 "MMFIFMHFOTHBEF t 4000 Roskilde t NM!SFøFYDPOTVMUEL t XXXSFøFYDPOTVMUEL

bloom

Effektiv og professionel rekruttering og rĂĽdgivning www.bloom.dk - 7020 1230 -kompetente medarbejdere til kloge virksomheder

Alle hverdage kl. 9 til 16

BlĂĽgĂĽrdsstrĂŚde 7, 4000 Roskilde

Har De dĂĽrlige betalere blandt Deres kunder? - sĂĽ tilbyder vi en anderledes og risikofri inkasso

HH Kreditservice

STATSAUTORISERET INKASSOVIRKSOMHED Jernbanegade 23 B, 1. Postboks 618 / 4000 Roskilde Tlf. 4630 5068 / E-mail: hh@kreditservice.dk www.hhkreditservice.dk


12

netværk roskilde

Sug viden ud af universiteterne Af Carsten Sivertsen, PR Konsortiet

Erhvervsmanden og samfundsdebattøren Asger Aamund efterlyser endnu tættere kontakt mellem universiteterne og erhvervslivet. Selv om han ser klare tegn til, at gamle skel brydes ned, er der stadig lang vej at gå. - Jeg ved, at ErhvervsFORUM Roskilde bl.a. har et samarbejde med RUC, og selv om Roskilde Universitet ikke ligefrem har ry for at være erhvervsvenligt, så er alliancen vigtig. Parterne har brug for hinanden. - En model kunne være de såkaldte Technology Transfer Offices, som de amerikanske universiteter har. Disse TTO’s er så at sige den stikkontakt, der skaber forbindelsen mellem erhvervsliv og forskere. Det er her, kontaktpunktet ligger mellem grundforskningen og det udviklingsarbejde, som finder sted ude i virksomhederne. Ringvragene Asger Aamund understreger, at universiteterne skal afsætte professionelle folk til indsatsen: - Det nytter ikke, at det er gamle ringvrag, der får lov at bruge deres sidste år på universitetet til at have forbindelsen med erhvervslivet. Universiteterne skal sætte deres mest professionelle folk til at varetage samarbejdet, og de skal se koblingen til erhvervslivet som en aktivitet, der også kan giver royalties til universiteterne. Forpligtelsen til et frugtbart samarbejde går begge veje. - Men jeg er bestemt optimistisk, og heldigvis ser vi flere og flere unge forskere, som arbejder med grundforskning og er klar til at indgå i projektforskning i samspil med erhvervslivet. Det er vejen frem. Er innovation for alle? Hvilke muligheder ser du for, at en virksomhed med fem-seks medarbejdere i Roskilde kan innovere? Er innovation ikke alene en sag for biotek-virksomheder som Novo eller for eksempel din egen Bavarian Nordic?

- For det første skal virksomheden gøre sig klart, om der er et reelt behov for innovation. Amerikanerne siger: ’if it aint broken, don’t fix it’. - Men når det er sagt, så handler det om at skabe konkurrenceevne. Det er dét, Roskildes erhvervsliv har brug for. I Danmark kan vi ikke konkurrere på prisen, men må præstere så meget kvalitet, at kunderne er villige til at betale en merpris. Pumperne fra Grundfos er et godt eksempel på det. De er dyrere, men de er også bedre. - Hvis du for eksempel tager et reklamebureau i Roskilde, så skal det være i stand til at levere en vare, andre ikke vil kunne levere. Det er svært, men det er muligt. Hvorfor ikke lave en identitetsanalyse af den virksomhed, som man gerne vil arbejde for? Hvorfor ikke lade en kreds af mennesker fortælle, hvad de mener om en konkret virksomhed og dens produkter og derefter præsentere analysen kvit og frit for den pågældende virksomhed? - Det vil være et glimrende anledning for reklamebureauet til at få foden i døren hos den potentielle kunde. Undgå kollapsen Asger Aamund opfordrer virksomheder, der vil overleve, til at ’tænke i mennesker’: - Hvis jeg skal snakke innovation i relation til små og mellemstore virksomheder, så kan det også handle om at være nytænkende i forhold til ledelse og organisation. En lang række virksomheder er meget personligt orienteret. Du vælger sjældent at handle i et stort advokatfirma, fordi du synes om navnet eller størrelsen. Nej, du vælger det, fordi du ved, at en bestemt advokat har de kvalifikationer, du har brug for. - Det betyder samtidig, at der ligger en helt særlig forpligtelse til, at virksomhedens leder er dygtig til at lede gennem andre mennesker, så virksomheden ikke kollapser, fordi stifteren med den stærke personlige profil går på pension. Her ligger der en vældig udfordring for dansk erhvervsliv. - Husk, at moderne ledelse er menneskeledelse. Sørg for, at medarbejderne har succes, så får din virksomhed det også. Det er vejen til vækst.

Curriculum Vitae • Direktør for A.J. Aamund A/S •F  ormand for bestyrelsen for Bavarian Nordic A/S •A  .J. Aamund A/S - Eneaktionær og direktør, 1992 •D  anoChemo A/S - Hovedaktionær og bestyrelsesformand, 1988-1992 •D  en danske Ferrosan-Gruppe Administrerende direktør 1981-1988 • Koncerndirektør 1980-1981 •R  ockwool International A/S - Koncerndirektør, 1977-1980 • Goriværk A/S - Direktør, 1974-1977 • Hong Kong - Eksportstipendiat, 1970-1974 • Türk Tuborg, Vicedirektør, 1967-1970 • Tuborg International


netværk roskilde

Vi har noget at flytte med! Hurtigt og præcist, til den aftalte tid og ikke mindst pris - vores motto gennem 40 år! Vi er et familieforetagende på Himmelev Bygade, som gennem 40 år har specialiseret sig i Firmakørsel/flytning, Køle- & Frysetransport samt Lagerhotel Vi leverer altid direkte samme dag - ingen omlæsninger/ overnatninger af godset. Firmakørsel: Vores miljøvenlige biler er med lukket thermokasse m/lift. Vi kan transportere store emner, da vores kasser kan åbne hele siden. Vi kan transportere farligt gods og har ADR-bevis. Vi leverer længere end til fortovskanten og kan hjælpe med opbæring/opsætning mv.

Ekspresskørsel: Omgående transport af gods overalt. Køle & Frost transporter: Vi har særlige kompetancer, når det gælder temparaturfølsomt gods eller skrøbelige varer, som kræver ekstra opmærksomhed og hensyn. Her er altid fokus på hygiejne og rette temperaturforhold. Vi er registreret i Næringsbasen og har en “Super Elite” Smiley fra levnedsmiddelstyrelsen. Lagerhotel: Vi tilbyder mange forskellige former for opbevaring på vores opvarmede lagerhotel. F.eks. møbelopbevaring i flyttecontainere i 6 eller 10 m3. Godsopbevaring på paller. Lager for salgskonsulenter, forhandlere mv. Vi kan endvidere forestå plukning af varer mv. Der er mulighed for selv at indlevere sit gods til opbevaring eller vi kan tilbyde at stå for transporten både ind og ud af lageret. Der forefindes truck på stedet til at

-og mangler du opbevaringsplads, så prøv vores lagerhotel

modtage/læsse gods. Lageret er overvåget af tyverialarm og video-overvågning! Flytteforretning: Roskilde Budcenter klarer flytninger for både privat og for virksomheder, herunder også interne kontorflytninger. Vores flytebiler er i forskel-

lig størrelse afhængig af opgaven. Vi kan naturligvis også stå for nedpakning af indbo efter ønske. I forbindelse med flytningen stilles der gratis flyttekasser til rådighed. Roskilde Budcenter leverer forsikret transport og sætter en ære i at udføre et godt stykke arbejde.

NYHE

vi har u D forretni dviddet n en 3-axl gen med et trækk er, der kør Scandin er i avien.

På gensyn hos Roskilde Budcenter A/S

ROSKILDE BUDCENTER A/S Himmelev Bygade 80 · DK-4000 Roskilde · Tlf: 46 75 51 85 · www.roskildebudcenter.dk

13


14

netværk roskilde

Praktikant fik startet ugebrev

Peter Høgsbro fra Testlab-System har gode erfaringer med at tage en studerende fra handelsskolen i praktik.

Tekstlab-System fandt også hollandsk forhandler takket være studerende fra Handelsskolen - Vi har fået startet et ugebrev, der rundsendes til kunder og andre interesserede, takket være en studerende fra Roskilde Handelsskole. Peter Høgsbro, der er medejer af Roskilde-firmaet TestlabSystem A/S, var meget glad for at have Mikkel Christian Nielsen i praktik gennem tre måneder. Virksomheden, der har seks ansatte, ligger på Metalvej i Roskilde. Den sælger ergonomiske produkter til kontorer og bidrager samtidig med rådgivning om arbejdsstillinger, ’muse’arbejde og lignende.

Samarbejdet startede, da Peter Høgsbro, som er firmaets salgsdirektør, tog til Matchmaking med erhvervsFORUM Roskilde på Erhvervsakademiet Sjælland, der hører under handelsskolen. - Jeg har selv været ’skuemester’, så derfor er det naturligt for mig, at vores virksomhede også skal hjælpe med at uddannede de unge mennesker, forklarer han. Hollandsk forhandler - Jeg tog Mikkel, der læser markedsføringsøkonomi, fordi vores kemi passede sammen. Vi forstod simpelthen hinanden. - I løbet af kort tid havde han fået etableret vores ugebrev, der nu rundsendes elektronisk til vore kunder og andre interesserede. Det havde vi længe ønsket, og det fortsætter nu, også efter Mikkels praktik er forbi. - Samtidig var vi lidt interesseret i det hollandske marked. Her fandt han frem til, at de er lige så langt fremme som os. Men det førte til, at vi nu har en forhandler, som sælger vores produkter dernede, fortæller en tilfreds Peter Høgsbro.

Praktikantens erfaring:

Virkeligheden overtår teorien - Virkeligheden overgår jo teorien. Når man kommer ud i en virksomhed, finder man ud af, at det kan være lidt mere kompliceret eller indviklet, end lærebøgerne fortæller. - Men det var en rigtig god oplevelse at være de tre måneder hos Testlab, fortæller

den 24-årige Mikkel Christian Nielsen. Han er nu ved at færdiggøre sin hovedopgave og bliver til sommer færdig som markedsførings-økonom fra Erhvervsaakademi Sjælland, der hører under Roskilde Handelsskole. Han kommer fra Holbæk-kanten, men

valgte at læse i Roskilde, fordi det var det nærmeste sted, han kunne få den uddannelse, han ønskede. - Jeg havde en spændende tid i virksomheden, fordi man lærer på en helt anden måde, når man samtidig skal afprøve, om de virker i praksis, forklarer han.

ruc’ere udvikler larsens gårdbutik Jørgen Skou Larsen ejer den gamle bondegård og virksomheden bondegaard.dk.. Når man kører forbi landejendommen, der ligger ved Gundsømagle sø, kan man ofte se storke gå sammen med Hereford-køerne, som hører til hovedproduktionen på gården. De tunge køer gnaver græsset kort og skræmmer med deres tunge skridt padderne, så de er lette at fange for de voksne storke. Bonden producerer kød, som han sælger i sin gårdbutik. I det daglige har han en stor udfordring. Der er nemlig et vigtigt led, som mangler i produktionen. Det er det led, der er mellem, at dyret er slagtet til det ligger forarbejdet i gårdbutikken. - Jeg mangler dygtige håndværkere i nærheden, der kan skære kødet på den rigtige måde, siger Jørgen Skou Larsen. I stedet er han nødt til at transportere dele af kødet rundt på hele Sjælland, hvor håndværkerne er, for at få det forarbejdet til gourmet-bøffer og pølser. Det er et af de problemer, han har prøvet på at få løst ved hjælp af et par unge studerende fra RUC, der har lavet opgave om projektet. Vild med unges ideer Jørgen Skou Larsen arbejder ofte

sammen med unge studerende, som han giver konkrete opgaver, hvis løsninger han selv bruger i sit landbrug: - De stiller nogle gode spørgsmål til mig, ser på tingene på andre måder og kommer med nye ideer, som jeg kan bruge. Han synes, det er en ren win win situation, hvor begge parter udvikler sig. Uheld med kædesav gav blod på tanden Det var egentlig et uheld med en kædesav, der fik gårdejeren til at tænke på de studerende. - For to år siden kom jeg til at save mig i benet med en kædesav. Det betød, at gårdejeren måtte holde sig i ro i en periode. Derfor meldte han sig ind i erhvervsFORUM Roskildes innovations-gruppe. Her har man blandt andet fokus på, hvordan man bedre får udnyttet den viden, der er i Roskilde, fordi byen er hovedsæde for mange studerende. I de to år, der er gået, har han selv udnyttet muligheden for at få mere viden og udvikling ind på sin arbejdsplads. Tit bygger RUC’ernes projekter på tidligere projekter, så opgaverne hele tiden bliver udviklet.


15 PARUP’S ART FORCE

netværk roskilde

Jeg startede meget enkelt. Og så er der jo ingen grund til at gøre det mere indviklet.

Da jeg startede som anlægsgartner, var det med

har andet at bruge din tid på - så giv os et ring.

en spade, en trillebør og et ønske om at lave et

Så kommer vi forbi og kigger på det.

ordentligt stykke arbejde til glæde for mine kunder.

Vi lytter til jeres ønsker og drømme, og vi kommer

Og uanset at vi nu er en stor virksomhed med

også gerne med gode råd, vejledning og alternative

topmoderne udstyr og værktøjer og 45 kvalifice-

ideer.

rede medarbejdere, så handler det i bund og grund

Fast pris og aftalt tid.

stadig om at gøre et godt stykke arbejde. Til den aftalte tid og til den aftalte pris.

Bagefter giver vi et fast tilbud på, hvad det

Det er nu, der skal knokles i haven.

Og ikke mindst – hvornår vi er færdige.

kommer til at koste og hvornår vi kan lave det.

Lige nu er det højsæson for ændringer i haven.

Og det overholder vi!

Trætte græsplæner skal omlægges. Træer og buske

Vi lever af at være anlægsgartnere, men vi lever

skal beskæres. Nogle skal måske endda fældes for

for at give vores kunder grønne oplevelser

at give plads og lys. Noget andet vil have godt

– til tiden og til den aftalte pris.

af at blive flyttet.

Sådan var det dengang, jeg startede med en

Det kan også være, at du går med endnu større

spade og en trillebør. Og sådan er det i dag.

drømme om at lave hele haven om og skabe

Færdig bum!

markante, grønne oplevelser.

Nogle mennesker elsker at gå og rode i haven.

Med venlig hilsen

Men hvis det ikke lige er dig – eller du måske

Thomas Gottlieb

Grønne oplevelser – til tiden og til fast pris Tlf.: 4641 4442 Annonce spade Liebhaveren.indd 1

e-mail: mail@gartnergottlieb.dk

www.gartnergottlieb.dk

Stålager 1

4050 Skibby 24/08/11 13.31


16

netværk roskilde

vi tager ansvar for uddannelserne nUnc tager lærlinge og deltager i ledelsen på roskildes erhvervsskoler - Vi har et socialt ansvar for at være med til at uddanne de unge mennesker. Vores samfund kan ikke klare sig uden et godt fagligt niveau i uddannelserne, så de næste generationer kommer i arbejde. Ellers går det bare som i Sydeuropa, hvor halvdelen af de unge ikke har noget at lave. Sådan forklarer fabriksdirektør Torben Risgaard Strand den overordnede grund til, at virksomheden Nunc er involveret på flere måder og niveauer, når det gælder om at uddanne unge faglærte eller i videregående uddannelse. Fabrikken ved Kamstrup er med 425 ansatte en af de største private virksomheder i Roskilde. Den fremstiller forbrugsartikler til laboratorier, ikke mindst til hospitalerne. Grundlæggeren var apoteker Helmuth Iversen fra det gamle Domapotek, men i dag indgår fabrikken i Thermo-Fischer-gruppen. - Vi samarbejder med flere af de lokale institutioner, forklarer Torben Strand. - Således er vi repræsenteret i bestyrelsen for Tekniske Skole, hvor vi også har en med i Uddannelsesudvalget. På Roskilde Handelsskole er vi også med de to samme steder.

for internationale konferencer om uddannelser for unge. respekt for håndværket Den første foregik endda på virksomheden i Kamstrup i februar og handlede om ’Vejen fra skole til arbejde’. - Baggrunden er, at det går bedst i Nordeuropa, og ikke mindst Tyskland, hvor man holder en standard for erhvervsuddannelserne og i det hele taget har respekt for håndværket. - Derimod er arbejdsløsheden langt højere i Sydeuropa, England og USA hvor uddannelserne er mere abstrakte, og man ikke bruger kombinationen af teori og praktik, forklarer Nunc-direktøren. Nunc har også tilknyttet nyuddannede ingeniører og andre med højere uddannelse, som her får praktiske erfaringer og dermed mere anvendelige kvalifikationer.

lærlinge - Vores engagement gælder også i praksis, idet vi tager lærlinge indenfor forskellige områder, forklarer Torben Strand. Nunc har laboranter, men især værktøjsmagere og plastmagere, som betjener de forme, hvori plastartiklerne støbes. To gange, mens Danmark har haft formandskabet i EU, har NUNC været med til at sørge

Direktør Torben Strand fra Nunc: - Vi har et socialt ansvar for at være med til at give de unge en uddannelse, hvis vi ikke skal ende med al for høj ungdomsarbejdsløshed i Danmark.

På sjælland gror det Stærke kræfter er i gang med et storstilet fødevareprojekt, Grønne regionale madoplevelser (GRO), der skal kunne skabe vækst, innovation og forretningsudvikling. Det er blandt andet kræfter indenfor Roskilde Festival, turisme og forskning. Projektet GRO har som mål at skabe vækst

i Region Sjælland gennem innovation og uddannelse inden for mad og måltider. En af mændene bag er Kurt Pedersen fra Videncenter for fødevarer og Sundhed. Han forklarer, at regionen har en masse knapper, man kan skrue på for at skabe vækst, og det er det, man er i gang med. GRO samler kort sagt

regionens tråde og lader det hele rulle. GRO har blandt andet været rundt til 15 storkøkkener i regionen og spurgt efter, hvad de har behov for. Nu er GRO ved at udvikle et koncept til dem. Man vil også høre, hvad gårdbutikkerne i regionen har brug for, for at hjælpe disse i

gang med en udvikling. Blandt andet vil man lave en app for turister, som skal vise dem en smuk vej, hvor de kan opleve en masse. Blandt andet gårdbutikkerne. Hvis man har ideer til GRO, kan man kontakte Kurt Pedersen på 41 72 10 54. Man kan se mere på www.regionalemadoplevelser.

hvorfor gro • Du får et stort regionalt netværk af andre fødevareproducenter, og tværfaglighed med virksomheder der indirekte arbejder med fødevarer som f.eks. oplevelses- og turismeaktører. Du vil også lære videninstitutionerne i Region Sjælland at kende, og vil igennem projektet kunne trække på deres faglighed. Fremadrettet vil den tætte tilknytning til vidensinstitutioner, kunne gøre en forskel for din virksomheds løbende udvikling • GRO sikrer en kompetenceudvikling af dine medarbejdere • Der er mulighed for at få prøvet måltidsløsninger til mange af i praksis på større madfestivaler og events • Der skal udvikles apps med kulinariske ruter. Din virksomhed kunne være et af stoppene • Der arrangeres pressegourmetture. Er din virksomhed også et besøg værd?

• Du kan konvertere dine varer/services/ydelser om til højværdiprodukter, fordi de bliver mere unikke. Det kan du, fordi det giver kunden en god oplevelse, opleves anderledes end andre lignende produkter, eller fordi der er blevet skabt en god storytelling omkring dit produkt • Forskellige forløb i projektet guider jeres virksomhed til at arbejde innovativt og have større succes med jeres innovative processer. Undervejs kan I deltage i målrettede workshops indenfor f.eks. innovationsmetoder, forbrugeradfærd, branding af regionale fødevarer, idegenerering og kreative processer i praksis, gastronomisk oplevelsesturisme og design og iscenesættelse af måltidsopgaver • Der er ikke kun fokus på produkt og måltidsorienteret innovation men i lige så høj grad nye måder at indkøbe på, emballere, håndtere, opbevare, opvarme/nedkøle og præsentere produkterne

hvem er med

• RUC • Østdansk • Grønt Center • Roskilde Festival • Videnscenter for fødevarer og sundhed (UCR) Se mere på www.regionalemadoplevelser:dk


netværk roskilde

17

Nyt lys på ledelsesformen Studerende fra RUC hjalp Advodan Roskilde med at søsætte en ny ledelsesform Da Advodan Roskilde var med til Erhvervsforum Roskildes møde i begyndelsen af året blev virksomheden præsenteret for muligheden for et samarbejde med studerende fra RUC. Det førte til at to grupper studerende fik et samarbejde i gang med Advodan. - Det var noget vi havde glæde af siger Maiken Ø. Breum fra Advodan. Hun er advokat om

partner i virksomheden. - Specielt den ene af de to grupper fik indflydelse på, hvordan vi indrettede vores ledelsesstruktur. - De to studerende fandt vores styrker og svagheder, og selv om det ikke er sjovt at få udpeget svaghederne, så var det noget vi kunne bruge i arbejdet med at ændre strukturen. - Der blev lavet interviews med medarbejderne og ledelsen og en workshop.

- På den måde fik hele personalegruppen set på hvad vi laver og vi fik drøftet vores rutiner, så det samarbejde har vi virkelige haft glæde af, siger Maiken Ø. Breum. - De to studerende i gruppen havde da også glæde af projektet, for de fik gode karakterer for det, og de har fået noget konkret erfaring fra erhvervslivet. To projekter Ud over projektet med ledelsesstrukturen havde Advodan også et samarbejde med en anden gruppe om markedsføring.

- Det projekt har vi ikke haft samme glæde af, siger Maiken Ø. Breum. - Men det kan til dels skyldes at vi havde travlt med vores ændring i ledelsesstrukturen. - De unge mennesker havde også en anden tilgang til, hvordan vi skulle komme i kontakt med fremtidige kunder, end vi lige er gearet til. Generelt har Maiken Ø. Breum været tilfreds med udbyttet af samarbejdet med RUC. - Det kunne vi godt finde på igen, hvis vi har en konkret opgave. Det kunne for eksempel være, hvis vi skal lave en personalehåndbog. Så vil vi nok projektansætte nogle RUC’er til det.

TREKRONER REVISION A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER

Universitetsparken 2 4000 Roskilde

Advokat Maiken Ø. Breum fra Advodan i Roskilde har gode erfaringer med samarbejdet med RUC-studerende. (Foto: Per Rudkjøbing)

Tlf. 46 36 11 99 info@trekronerrevision.dk www.trekronerrevision.dk

Tommy V. Christiansen Advokater - din virksomheds lokale sparringspartner Professionel juridisk rådgivning inden for alle felter Tommy V. Christiansen Advokater dækker alle juridiske spidskompetencer og udvælger altid nøje den eller de af vores juridiske specialister, der bedst kan tackle lige netop den udfordring, du og din virksomhed står overfor. Det sikrer jer kompetent rådgivning på et højt fagligt niveau. Som en af de 10 største advokatfirmaer i Danmark med 150 medarbejdere og kontorer

i både Roskilde, København, Århus, Kolding og Vejle kan vi samtidig både tilbyde vores kunder et landsdækkende netværk og en stærk lokal forankring.

Få en fast, personlig rådgiver Som klient hos os får du altid en fast, personlig rådgiver, som vi nøje udvælger og matcher til lige netop dine udfordringer. Hvis en sag involverer flere fagområder og flere juridiske specialister, er det din

personlige rådgiver, der er tovholder, og som du altid kan kontakte for drøftelser og opdateringer. Det sikrer dig og din virksomhed professionelle juridiske løsninger og et solidt overblik.

Kom og mød os til en uforpligtende kop kaffe På vores kontor i Roskilde vil vi meget gerne møde nye, lokale virksomheder. Du er derfor

meget velkommen til at kontakte os og fortælle om lige netop din virksomheds behov for juridisk sparring. Kontakt advokat Anders Rynkebjerg på anr@tvc.dk, mobil 27 21 04 50 Rune Tarnø på rut@tvc.dk, mobil 23 45 53 97 eller Tue Askeland på tas@tvc.dk, mobil 41 65 30 01.

Læse mere om os på www.tvc.dk

Vores advokater i Roskilde:

Rune Tarnø

Anders Rynkebjerg

Tue Askeland

Bertil Jacobi

Direkte: 8734 7571 E-mail: rut@tvc.dk

Direkte: 8734 7570 E-mail:anr@tvc.dk

Direkte: 8734 7579 E-mail: tas@tvc.dk

Direkte: 8734 7590 E-mail: bja@tvc.dk

Ann-Sofie Kold Christensen Direkte: 8734 7591 E-mail: asc@tvc.dk

Henrik Ehlers

Rasmus Nilsson

Lotte Lundin

Direkte: 8734 7574 E-mail: heh@tvc.dk

Direkte: 8734 7578 E-mail: rni@tvc.dk

Direkte: 8734 7575 E-mail: llu@tvc.dk

WWW.TVC.DK ROSKILDE KØBENHAVN AARHUS KOLDING VEJLE TLF: +45 70 11 08 00, MAIL: TVC@TVC.DK, WWW.TVC.DK

Morten Meizner Rasmussen Direkte: 8734 7572 E-mail: mmr@tvc.dk

Susan Fürst Direkte: 8734 7573 E-mail: suf@tvc.dk


18

netværk roskilde

Vand får orbicon til at vokse Ansætter folk trods krisetider

Store regnskyl er dårligt for folk med kældre, men har medført vækst hos det rådgivende ingeniør firma Orbicon. For når de er i stand til at ansætte folk, mens andre virksomheder skærer fra, er der en helt håndgribelig grund. Det forklarer afdelingschef Lars Kaalund. De seneste års store skybud har fået hele samfundet til at interessere sig for at udvikle metoder så de store regnskyl bedre kan håndteres. Nu skal kommunerne så lave konkrete planer for vandhåndteringen, og det er her Orbicon kommer ind i billedet. - Vi har været i gang med håndteringen regnvand i fem år. Vi har blandt andet set på, hvordan lande som Tyskland, Holland og USA gør. Det vurderede vi, at der også ville blive brug for i Danmark, og så lærte vi af deres erfaring, siger Lars Kaalund. Kontakt i virksomheden Men selvom det går godt for virksomheden, er de stadig interesserede i at lære nye ting og optimere. Derfor arbejder de ofte sammen med studerende. -Vi har været inviteret ud på RUC og har haft flere projekter i gang med studerende. Det forklarer Lars Kaalund, som fortæller om et konkret projekt, hvor en speciale studerende, var med til at se på, hvordan vidensdelingen foregik i firmaet. fakta Orbicon så allerede for fem år siden på, hvordan man kunne lave klimahåndtering, når der kom store regnskyl, som man for eksempel så det sommeren 2011. Nu hvor kommunerne er begyndt at lave konkrete handlingsplaner for at håndtere vandproblemer, har Orbicon fået noget at lave.

Til projektet blev både ledelse og medarbejdere interviewet. - Det fungerer godt, når man får koblet noget ny teori på vores arbejde. Det er tydeligt at se, at strømmen er stærk i vand-virksomheden. Fem medarbejdere er der blevet ansat indenfor et halvt år. Kommunerne, har nu fået et grundlag at arbejde ud fra, og derfor er der nok at lave for Orbicon. - Sådan et regnskyl, som fik kældrene til at svømme over i København sidste år, har fået det til at gå op for mange, hvor vigtigt det er at tænke på klimatilpasning.

Afdelingschef Lars Kaalund fortæller, at der er ansat fem nye medarbejdere det sidste halve år. (Foto: Orbicon)

LUK DIN HJEMMESIDE – før kunden ser den Eller lad os hjælpe dig med at bygge og vedligeholde en ny! Se mere på www.prk.as eller kontakt: Carsten Sivertsen cs@prk.as 4020 8910

Bodil Gantzel bg@prk.as 2752 4540

Ulrik Larsen ul@prk.as 2346 7299

Mr. netværk fylder rundt

Af Jens müller, formand for erhvervsforum roskilde Sekretariatschef i erhvervsFORUM Roskilde fylder 40 år og det lader vi jo ikke bare sådan passere!. I en årrække var Johnny vores forenings formand, indtil han i 2009 overtog hvervet som sekretariatschef. Siden 2009 er både vores aktivitetsniveau og medlemstal steget drastisk, en udvikling vi især kan takke Johnny for. Den iver, iderigdom og sans for forretningsmæssige tilgang til foreningsdrift, som Johnny er eksponent for, vil også fremover være krumtappen for vores fortsatte udvikling i foreningen. Iværksætteri og forretningsudvikling er jo noget Johnny har beskæftiget sig med i mange år. Siden 1996 har han været selvstændig i Internetservice A/S (webdesign, hosting mv.)

og siden 2001 også sideløbende ejet og drevet kontorhotellet BusinessHouse i Jernbanegade. Andre virksomheder og foreninger har også igennem årene haft glæde af Johnnys engagement igennem diverse bestyrelsesarbejde – blandt andet er i dag Johnny næstformand i Virksomhedsnetværk Roskilde. Fra hele bestyrelsen i erhvervsFORUM Roskilde lyder der hermed et stort tillykke – vi glæder os til fortsat at udvikle foreningen sammen med dig. Fødselsdagen markeres d. 1. juni med et arrangement i BusinessHouse – mere herom på www.internetservice.dk.


netværk roskilde

HER FÅR VI ny viden netværk er vigtigst for medlemmerne i erhvervsforum Når medlemmerne i erhvervsForum Roskilde skal have ny viden, enten det er fagligt eller personligt, trækker de først og fremmest på deres netværk.

Svaret gik igen hos de deltagere, som blev spurgt til en enquete, ved et morgenmøde hos Spar Nord på Københavnsvej.

Erik Buchwald er direktør i First Consulting: - Gennem netværket får man både faglig og menneskelig udvikling. Tidligere har jeg også samarbejdet med Handelshøjskolen i København om et udviklingsprojekt, hvor vi hjalp de studerende med at finde gode erhvervsrelaterede emner, når de skulle lave speciale. Det var rigtigt interessant.

19

Nina Fjelstrup driver en virksomhed, der arbejder med coaching og personlig udvikling: - Jeg har en Supervisinggruppe, hvor vi kan sparre, udveksle erfaringer og ikke mindst give hinanden gode råd om forskellige tilfælde og situationer. Men man indsamler jo viden og interessante iagttagelser overalt. Derfor kommer jeg også her i erhvervsForum Roskilde for at lære mere.

Tove Bruun Mortensen er grafisk designer og arbejder i et lille firma sammen med to andre selvstændige: - Jeg henter inspiration og viden både i kunsten og i hverdagen. Man bliver jo aldrig færdig, men skal altid lære, så længe man lever. Benny Lundgaard er en af partnerne i BB3, der med en bred kreds af erfarne folk, hjælper personligt ejede virksomheder med at få en professionel bestyrelse: - Jeg får først og fremmest min viden fra netværket og det professionelle samarbejde med andre aktører, bl.a. revisorer og advokater. Så har jeg også god forbindelse til forskellige iværksætter og væksthuse. F.eks. CAT, der ligger her ved RUC og udretter et stort arbejde.

Vind en iPad 3 på et minut

hannehus erhverv Købermægler - privat eller erhverv Erhvervsudlejning Professionel rådgivning Skødeskrivning - for sælger eller køber

- din tryghed og garanti for en sikker handel Scan QR-koden og se hvor nemt du deltager i konkurrencen!

www.erhvervsforum.biz

Hanne Westergaard - ansvarsforsikret og medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE)

hannehus erhverv Københavnsvej 69 - 4000 Roskilde Tlf. 26 45 68 74 - hanne@hannehus.dk www.hannehus.dk

Udgiver: Roskilde Mediecenter K/S i samarbejde med erhvervsFORUM Roskilde Redaktion: Torben Kristensen ansv., Jens Müller og Johnny Schäffer · Annoncesalg og grafisk produktion: R.A. Reklame Tryk: Provinstrykkeriet Vordingborg · Oplag: 6.400 · Distribution: omdeles med Post Danmark til samtlige virksomheder. butikker og kontorer. Avisen kan ikke påtage sig ansvaret for manuskripter og materiale, der uopfordret indleveres. Alt stof, der indleveres til avisen, motages under den forudsætning, at avisen har ophavsret til stoffet, medmindre andet er aftalt. Avisen påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af avisens tekst og billeder er ikke tilladt.

Brian Clemmensen er chef hos Pava i Roskilde: - Den rent tekniske viden om rustbeskyttelse og vores produkter får jeg jo gennem vores kæde. Tidligere var jeg gennem 16 år leder af en skrotvirksomhed, men nu får jeg meget ud af at komme her i en sparringsgruppe og lære noget af andre erhvervsfolk. Ny viden kan jo godt være helt praktisk og nede på jorden.

.com

Professionelt bestyrelsesarbejde Bestyrelses- og direktionsrådgivning Public Affairs Public Relations Konferencer Foredrag


20

netværk roskilde

Er din hjEmmEsidE også hElt sort ?

Scan koden eller klik ind på heltsort.dk – så kan du komme videre!

Netværk med mening - maj 2012  
Netværk med mening - maj 2012  

Fokus på innovation, viden & vækst

Advertisement