__MAIN_TEXT__

Page 1

HANDY & CAP ZPRAVODAJ CENTRA MODERNÍ REHABILITACE ERGO AKTIV, O.P.S.

Poradna - Jak na zaměstnavatele, co neplatí KLUB Aktiv Exotické země na plátně

Kemp Pražačka aktualita z grillu

Názor odborníka Plánování zaměřené na člověka část II., pan David


Nemáte náhodou chuť dát si trochu netradiční páteční oběd? Pokud ano, stavte se za námi! Jako každý první pátek v měsíci můžete ERGO Aktiv navštívit a poobědvat s námi. Těšíme se na Vás!


MILÍ ČTENÁŘI, Mnoho z nás se vrátilo z dovolených s provětranou hlavou a bankovními účty, aby se přivítalo s bohatšími kolegy, kterým se od klientů nechtělo. Díky logistické organizaci po celé léto zůstával v naší rehabilitaci dostatek aktivních terapeutů, což přispělo ke vzniku celé řádky dobrých projektů. Velkou novinkou je používání nové rehabilitační pomůcky WalkAid, která, jak doufáme, umožní klientům dojít si k nezávislosti krok za krokem. V Příběhu klienta se můžete dočíst o Pavlině nekonečné snaze to nevzdat a jejím pracovním úspěchu v AV Institutu. Poradna vám pomůže užitečnými radami v palčivé situaci, kdy vám zaměstnavatel nechce vyplatit mzdu. Komu letní cestování nestačilo, může se podívat do Aktiv KLUBu, kde se bude dvakrát do měsíce pravidelně cestovat do exotických zemí na plátně promítačky. Zatím se členové podívali do Argentiny a Chile.

Ve čtvrtek 25.8. jsme se vydali do Culture Camp Zizkov Prague - Official.


4


Náš klubový člen Honza Lapáček

Oheň již hoří a dohořel. Někdo mastil

procestoval kus „nového světa“, jel

karty, ostatní hráli petanque, dávali

se přesvědčit po několika stoletích

si duely v ping-pongu a házeli po sobě

námořnických objevů sám, zda Jižní

frisbee. Vedení mezitím opékalo maso.

Amerika opravdu existuje a přeci jenom

I takhle může vypadat loučení. V krásném

nejde o prodlouženou Indii. Podíval

srpnovém počasí ve čtvrtek 25.8. jsme

se do Argentiny a Chile, kde se naučil upéct

strávili celý den v kempu Pražačka

místní specialitu empanadas, která jak

na Žižkově. Akce se vydařila a všichni

později zjistíte, hrála u promítání zásadní

jsme si ji parádně užili. Chtěli bychom také

roli. Honza se s námi podělil o zážitky

poděkovat Culture Camp Zizkov Prague -

a fotografie, navíc aby zapojil všechny

Official za poskytnutí prostor.

naše smysly, přinesl tuhle voňavou exotickou dobrotu. Promítání se konalo Honza Lupáček na cestách

LOUČENÍ S KLIENTY NA GRILLU

v prostorách KLUBu Aktiv (Olšanská 7, Praha 3, 5. patro) v úterý 6. 9. od 14:00 hodin. Těšte se, budou další!

Aktuality

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ V KLUBU AKTIV


ŠAFRÁN DĚTEM DĚKUJE KOLÁČEM Spolupráce

kterému jsme měli možnost dostát díky

organizacemi je důležitá a my jsme

klientce Hance. Hanka je z Čerčan a ráda

důkazem,

v ýborně.

by tam dojížděla sama vlakem za svými

Za nabídnutí prostoru pro uskladnění

rodiči. Terapeuti i s klienty denního

pracovních pomůcek naší spřátelené

stacionáře vyrazili 14. 7. s ní, aby si

organizace ŠAFRÁN dětem, jsme

cestování natrénovala. Klienti cvičili

od nich dostali sladkou odměnu. Pomáhat

chůzi v terénu, nástup a výstup z vlaku

naplňuje, nejen břicha. Děkujeme i my!

a ochutnávali koláče od Hančiny maminky.

f ung uje

WALKAIDE, NEZÁVISLOST KROK ZA KROKEM Impuls k lepší chůzi se k nám do ERGO Aktivu dostal ve středu 10.8. prostřednictvím školení o rehabilitační pomůcce aktuality

To je jedno z hesel ERGO Aktivu,

neziskov ý mi

že

mezi

VRACÍME DO ŽIVOTA

Wa l k Ai d e .

Možnost

si neurostimulátor vyzkoušet mají klienti každý všední den na 1,5h po dobu dvou měsíců. Jsme plni očekávání a těšíme se, jak moc se klienti zlepší a budou poté parádně chodit i bez této pomůcky.

6

Její rodiče nám připravili krásné posezení s kávičkou na jejich upravené zahrádce. Velmi děkujeme společnosti Úklidovka.eu za vyčištění našich koberců zdarma.


POZVÁNKA NA TRADIČNÍ PÁTEČNÍ OBĚD Přijďte ochutnat domácí polévku s čerstvým pečivem do rehabilitačního centra ERGO Aktiv. Oběd se bude konat dne 7. 10. 2016 od 12:00 do 13:00 hodin na adrese Poliklinika Olšanská, 5. patro, Olšanská 2666/7, Praha 3 Zaměstnanci ERGO Aktivu Vás rádi provedou naším rehabilitačním centrem a vše představí.

Pokud máte v plánu přijít na oběd, budeme rádi, když nám to dáte dopředu vědět na e-mail info@ergoaktiv.cz nebo na tel. číslo 732 542 529.


názor odborníka

SNAHA TO NEVZDAT Pavla nastoupila do společnosti

narazit koleno. I toto je jeden z následků

AV Institut v listopadu 2015 na pozici

prodělané CMP, který mě bude provázet

Personální asistent. V týmu je velmi

až do konce života, neboť úplně nedržím

oblíbená a za jeden z jejích velkých

rovnováhu. A první moje myšlenka

úspěchů považujeme, že se o svém

byla, tudy určitě cesta nepovede, to je zlé

hendikepu (nejenom) mezi týmem

znamení. Společnost jsem neznala, určitě

naučila otevřeně mluvit.

dopadnu jako u mnoha jiných výběrových

Jde den za dnem a za ním důvod

řízení, které jsem absolvovala – děkujeme,

k úsměvu – funguji! Co víc bych si mohla

ale dali jsme přednost jinému uchazeči,

přát, teď už i pracuji. Což mi i po téměř

který lépe vyhovoval našim požadavkům.

více než půlroční době, přijde stále jako

Jednoho letního odpoledne se mi

neuvěřitelné. Vzpomínám na první

udělalo v práci špatně a diagnóza zněla

setkání se společností AV Institut, které

„prasklé cévní aneurysma“. První rok

bylo velmi úsměvné a snad i neuvěřitelné.

a půl byl velmi náročný. Prodělaná CMP

Po odchodu ze schůzky s náborovými

si vybírala svou daň. Vzpomínky i paměť

pracovnicemi Renatou a Klárou, které na

byly pryč, měla jsem ale velké štěstí,

mne byly velmi příjemné, se mi podařilo

neboť zůstalo pár okamžiků, které jsem

spadnout ze schodů a dost ošklivě si

si postupně vybavovala, ale jinak jsem

10


žila a prožívala vše téměř od začátku.

zvládla. Aby vše nebylo takto jednoduché,

Činnosti, které se pro většinu lidí zdají

otěhotněla jsem, takže u státnic jsem měla

jako standardní, normální či běžné, byly

s sebou kočárek s ročním synem. Skutečně

pro mě téměř jako noční můra.

těžké období začalo až po skončení

Těsně před CMP jsem složila přijímací z ko u šk y

na

ČZU

a na podzim jsem začala studovat. S výpadky

„Předtím jsem je neznala, což je škoda, protože mezitím uplynulo pár docela náročných let“.

paměti byl velký boj, dodnes si pamatuji, jak jsem nekonečně

mateřské. V této době se mi tzv. zavřel svět, neboť jsem začala až

ny ní

zjišťovat,

co všechno moje tělo nezvládne ve snaze

zapojit se do pracovního poměru. Pak nastalo dlouhé hledání a na jeho

a nevěděla, co je tam napsáno. Zdánlivě

konci zasvítila hvězdička. Hvězdička

jasný text jsem nebyla schopna pochopit.

v podobě mého současného zaměstnavatele

Asi mi ta nekonečná snaha to nevzdat,

AV Institut. Ráda bych touto cestou chtěla

zajistila paradoxně to, že dnes prostě

poděkovat za nekonečnou trpělivost mě

funguji. Nakonec jsem tříleté studium

naučit znovu vše, co je k práci zapotřebí.

JAK NA ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ VÁM NEVYPLÁCÍ MZDU. MODELOVÁ SITUACE: „Zaměstnavatel mi již druhý měsíc

která odpovídá délce výpovědní doby.

nevyplatil mzdu, stále jen slibuje, ale

Pokud uplyne 15 dní po období splatnosti

peníze nikde. Jak mohu v tomto případě

a zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu,

postupovat?“

můžete podat okamžitou výpověď

V tomto případě máte několik možností:

dle § 56 zákoníku práce. Musíte tak učinit

Vyzvat zaměstnavatele písemně

písemně, a to nejpozději do 1 roku ode dne,

k úhradě dlužné částky. Na začátku je dobré zaslat zaměstnavateli dopis do

kdy tento důvod vznikl. Po d a t

podnět

ke

k o n t rol e

vlastních rukou s dodejkou a požadovat

inspektorátu práce, který provádí

úhradu dlužné částky do určitého data.

kontrolu dodržování pracovněprávních

Okamžitě zrušit pracovní poměr

předpisů. V tomto případě se obraťte

a požadovat náhradu mzdy ve

na inspektorát v místě výkonu vaší práce

výši průměrného výdělku za dobu,

s tím, že zaměstnavatel porušuje své 11

Příběh klienta

dlouho koukala na jednu stránku skript


poradna

povinnosti. Inspektorát je povinen váš

insolvenčního řízení. Insolvenční návrh

podnět prošetřit a uložit zaměstnavateli

je zveřejněn na úřední desce úřadu

povinnost k nápravě, popř. uložit

práce. Požádat o uhrazení dlužných

pokutu. Adresy příslušných pracovišť

mzdových nároků můžete do 5 měsíců

jsou k dispozici na http://www.suip.cz/.

a 15 dnů od zveřejnění insolvenčního

K podnětu je vhodné přidat kopie

návrhu na úřední desce ÚP. Pokud to

dokumentů týkajících se pracovního

nestihnete, můžete své mzdové nároky

poměru (např. pracovní smlouva,

uplatnit u insolvenčního správce. Bližší

mzdový výměr, potvrzení o zaměstnání

informace, jak postupovat při uplatnění

a další související doklady). Nutno

služných mzdových nároků, lze získat na

podotknout, že inspektorát práce nebude

kterémkoliv úřadu práce.

řešit váš konkrétní případ (bude řešit to,

Pokud potřebujete pomoci s tím, jak

že zaměstnavatel neplní své povinnosti).

v této situaci postupovat, můžete se obrátit

Svého nároku na mzdu se můžete domoci

např. na občanskou poradnu v místě

soudní cestou.

vašeho bydliště, kontakty na občanské

Podat žalobu k soudu. V tomto případě

poradny jsou k dispozici na http://www.

je nutno sepsat žalobu, která musí vedle

obcanskeporadny.cz/index.php?Itemid=8.

obecných náležitostí obsahovat důvod žaloby, vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána včas, označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby prokázána, jakož i to, čeho se domáháte (dle § 232 zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád). Obrátit se na úřad práce a požádat o uspokojení mzdov ých nároků. Tento krok zvolte v případě, že je na zaměstnavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení či vyhlášeno moratorium před zahájením Zdroje: - Státní úřad inspekce práce, Informační materiál: „Zaměstnavatel neplatil zaměstnanci mzdu“, dostupné z: http://www.suip. cz/_files/suip-7735db281e4333d78966e6795a460b66/zamestnavatel_nevyplatil_mzdu_ii.pdf - Bezplatnapravniporadna.cz, Vymahani dluhu (plat, mzda), dostupne z: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/onlinezdarma/pracovni-pravo/platy-mzdy-odstupne/20846-vymahani-dluhu-plat-mzda-od-zamestnavatele-postup-navodinformace-zaloba-k-soudu.html Další užitečné kontakty - Úřad práce – Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele web: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava

12


POLÍVKOVÁ SMRŠŤ – DOBROVOLNICTVÍ, FOODPARADE A ČESKÁ TELEVIZE Foodparade je skvělá gurmánská

psala Martině Chlopkové, která sobotu

akce v prostorách Trojského zámku,

na Foodparade organizovala, byla jsem

které se Polívková smršť účastnila

zvědavá, jak si vedli dobrovolníci, co nás

o víkendu 3.9.2016 – 4.9.2016.

druhý den vystřídali. Měla jsem radost,

VÍKENDOVÉ MENU

že hned odepsala, byla moc milá. Ráda

Sobota: Šumavská bramboračka

bych s ERGO Aktivem i nadále zůstala

s králičími knedlíčky z  Pivnice

v kontaktu.

Hlávkův dvůr

Odkud jste?

Neděle: Krém z červeného zelí se

Z Velkého Poříčí. Dcera bydlí v Praze,

zakysanou smetanou a estragonem z Bistro Francin.

je učitelka. To jste za námi jela z velké dálky! O to víc si ceníme vaší dobrovolné pomoci.

čistý výtěžek z akce Kč 10 600,-

Jak jste se vlastně o Polívkové smršti a její účasti na Foodparade dozvěděla? Už jednou jsem dobrovolně na stánku v Polívkové smršti pomáhala. Před rokem na Pankráci na farmářských trzích, zrovna byl státní svátek a tolik lidí nepřišlo. My s  dcerou chtěly zažít opravdovou

A co nám řekla Ludmila Bucharová, která byla se svou dcerou Veronikou

polívkovou smršť, což se nám letos na Foodparade podařilo.

v sobotu na stánku Foodparade jako

Proč jste se rozhodla zapojit?

dobrovolnice?

Na farmářské trhy jsem šla v rámci

Jaký z vašeho dobrovolnického zapojení máte pocit?

dobrovolnických dnů přes mou bývalou práci v ČSOB, každý rok jsem někde

Dopadlo to nad očekávání dobře, byly

pomáhala. Teď už jsem rok v důchodu

jsme unavené z celodenního prodávání,

a ERGO Aktiv jsem si dohledala přes

ale odcházely jsme s více než dobrým

internet. Mám ráda pocit, že jsem platná.

pocitem. Polévka byla fantastická a lidi

A my moc děkujeme Vám, byly jste

se vyloženě ke stánku sbíhali. Hřálo nás

opravdu skvělé a těšíme se na další

u srdce, že jsme prodali polévku

spolupráci.

do poslední kapky. Ještě druhý den jsem

13

Projekt Polívková smršť

Bilance: 300ks prodaných polévek a


Projekt Polívková smršť

Dobrovolnice na Polévkové smršti

POLÍVKOVÁ SMRŠŤ V ČESKÉ TELEVIZI PRAVIDELNĚ KAŽDÝ MĚSÍC V  červenci, 13.7.2016 naservírovala Polívková smršť zaměstnancům ČT skvělou studenou gazpacho polévku z restaurace  Casa De Carli, prodalo se

Prodalo se celkem 99 polévek a čistý výtěžek z akce byl 5 000,- Kč. Zeptali jsme se za Vás šéf kuchaře

celkem 80ks a čistý výtěžek z akce byl 4 400,- Kč.

Marka Fichtnera na dvě otázky: Co pro Vás znamená, když se řekne polévka? Polévka je pro mě důležitý pokrm. Baví mě je připravovat a vymýšlet různé nové V srpnu, 10.8.2016 jsme servírovali polévky z 

restaurace Augustine

Restaurant and Bar. Obě polévky od šéfkuchaře Marka Fichtnera, vydatná Minestrone a krémová mrkvová se zázvorem a pomerančem, se vyprodaly. 14

prezentace. Proč jste se rozhodl pro Polívkovou smršť uvařit zrovna tuto polévku? Minestrone je moje velmi oblíbená a karotková se zázvorem se perfektně hodila k danému ročnímu období.


A Jiřího Čermáka, Marketing and Public Relations Managera, jsme se zeptali, co spolupráce s Polívkovou smrští přinesla Restauraci Augustine: Do projektu jsme se zapojili, protože jsme chtěli podpořit dobrou věc. ERGO Aktiv je skupina lidí, kteří skutečně pomáhají. A to se nám líbí.

Polívková smršť, gurmánský zážitek, který vrací chuť k životu. Registrovaná veřejná sbírka, jejíž výtěžek putuje k mladým lidem se získaným poškozením mozku, kteří se vrací do života v centru ERGO Aktiv. www.polivkovasmrst.cz

Projekt Polívková smršť

Marek Fichtner, člen poroty Masterchef

15


POBĚŽTE PROTI MRTVICI

„Tento rok poběžím ½ maraton pod hlavičkou ERGO Aktivu. Pomohli mně a nyní zase já chci pomoci těm, kteří ERGO Aktiv potřebují nyní. Mladých lidí, které postihne mrtvice a ze dne na den jim změní život, stále přibývá. Pojďte do toho se mnou.“ Říká Jirka bývalý klient ERGO Aktivu. Na stránkách darujme.cz vznikla výzva s názvem BĚŽÍM PROTI MRTVICI. Prostřednictvím této výzvy Jirka vybírá peníze na 14 dní rehabilitace pro klienta v centru ERGO Aktiv. Chcete také přispět? Podívejte se zde jak na to! Poběžte také! Můžete si přes naši organizaci nakoupit startovní číslo a tím zároveň přispět.

Hledáme odvážlivce, kteří se rozhodli překonat sami sebe a zjistit své možnosti a zároveň chtějí pomáhat. Jsi vášnivý běžec? Nebo začátečník, který se rozhodl překonat své hranice a zjistit, že na to má? Nebo prostě jen nadšenec? Rozhodl jsi se registrovat do některého ze závodu RunCzech? V tom případě hledáme právě tebe. Staň se běžcem pro dobrou věc, běž pro ERGO Aktiv a podpoř tím lidi po mozkových příhodách a úrazech hlavy, na jejichž rehabilitaci bude výtěžek věnován.

16


PLÁNOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ČLOVĚKA, ČÁST II. V jednom z  předešlých čísel našeho newsletteru jsme si v  rubrice „Názor o d b o r n í k a“

p ře d s t avi l i

metodu

využívanou hojně v sociálních službách ve Velké Británii a Spojených státech – „plánování zaměřené na člověka“. Prozradili jsme Vám, že tuto metodu používáme i v našem centru při stanovení individuálních cílů našich klientů V  tomto čísle bychom Vám rádi celý proces „plánování“ přiblížili a prozradili, jak „zaměřeně plánujeme“ v ERGO Aktivu s použitím konkrétního případu.

názor odborníka

Proces plánování zaměřené na člověka v ERGO Aktivu a jeho jednotlivé fáze V momentě, kdy do našeho intenzivního

setkání účastní klíčový pracovník klienta, který zároveň má funkci zapisovatele, a koordinátor aktivit, který celý proces plánování moderuje.

rehabilitačního programu nastoupí

Celé setkání, jež trvá cca dvě hodiny,

nový klient, klíčový pracovník domluví

se nese v přátelském duchu. Setkání má

s klientem termín, kdy proběhne společné

celkem pět fází. Rodina, popř. terapeuti,

setkání, ze kterého vzejdou jeho cíle, na

pouze doplňují informace ze svého

kterých pak terapeuti průběžně celé tři

pohledu a dávají klientovi informace

měsíce pracují.

o tom, jak jeho situaci vnímá okolí. Hlavní

Toto setkání probíhá zpravidla do 14 dnů od klientova nástupu do programu.

a poslední slovo v celém procesu má klient, jemuž je setkání věnováno.

Jak jsme již v minulém čísle uvedli,

Pojďme si všechny fáze nyní přiblížit

středobodem celého procesu plánování

na konkrétním příkladě jednoho z našich

je klient. Klient má možnost, aby si na

klientů – pana Davida. Pan David si na

celé setkání pozval někoho, kdo mu je

setkání pozval svou rodinu – manželku

blízký, koho má rád, komu věří. Ve většině

a dceru. Po představení účelu schůzky

případů se setkání účastní proto i rodinní

a vzájemném seznámení všech účastníků

příslušníci klienta. Stalo se nám však,

setkání se dostáváme k první fázi.

že si klient nikoho nepozval a na setkání by sám. Z naší strany se pak 17


názor odborníka

V první fázi se mají zmapovat silné stránky klienta. Jedná se o zdroje, ze kterých může v terapii čerpat. Nejprve klient uvádí, co je na něm skvělé, následně pak ostatní účastníci setkání. Nemusí se jednat o „velké věci“, ale třeba i o drobnosti, jako např. to, že klient rád uvaří manželce kávu. Pan David uvedl jako svou největší přednost houževnatost, pracovitost a spolehlivost. Ve druhé fázi se klient zaměřuje na konkrétní záležitosti, které jsou pro něj v životě důležité a chtěl by je v životě mít. Rodina a terapeuti, již se setkání účastní, pak uvádějí důležité věci pro klienta ze svého pohledu. Ovšem mohou uvést pouze 18

ty


věci, jež se týkají zdraví, bezpečí a sociálního vnímání pro klienta, jemuž je setkání určeno. Pro pana Davida bylo mimořádně významné, aby mohl trávit čas s vnoučaty, aby zvládl jíst příborem, a aby mohl vykonávat činnosti běžného života pravou rukou. Ve třetí fázi nejprve klient podrobněji rozebírá jednotlivé aktivity, které určil v předchozí fázi a pohlíží na to, co

názor odborníka

konkrétně funguje a co ne („děje se/neděje se“). Následně pak svůj názor opět řekne rodina, popř. terapeuti. Ve čtvrté fázi celého procesu se pak pracuje pouze s tím, co klient označil jako „neděje se/nefunguje“. Jednotlivé aktivity klient seřadí podle míry důležitosti – viz obrázek. Pro hodnocení důležitosti využíváme stupnici, která vychází z Kanadského modelu COPM. Poslední fáze má pak za úkol samotné stanovení individuálních cílů pro celý intenzivní rehabilitační program, jejž klient u nás bude absolvovat. Z  jednotlivých aktivit, které klient během setkání určí jako „neděje se/ nefunguje“a zároveň jsou pro klienta

důležité, vybere klient zhruba tři až pět aktivit, na kterých bude chtít v rámci programu pracovat. Z těchto aktivit jsou stanoveny cíle a s pomocí terapeutů se vytvoří plán a kroky, které povedou ke splnění jednotlivých cílů. Aktivity jsou zároveň klientem subjektivně ohodnoceny stejně jako v COPM – klient každou aktivitu zhodnotí, jak ji aktuálně zvládne provést (výkon) a jak je s výkonem spokojený. V 

polovině

tříměsíčního

rehabilitačního programu provede klíčový pracovník společně s klientem reevaluaci jeho individuálních cílů stanovených na počátku. Zhodnotí také

19


průběžné cíle a jednotlivé kroky k cílům.

Prvních šest týdnů programu klient

Na konci tříměsíčního programu probíhá

trénoval vhodné držení těla, stabilitu,

pak závěrečná reevaluace, kde klient

rovnoměrné zatěžování dolní končetiny,

znovu hodnotí stanovené cíle jako splněné

správný stereotyp chůze, pohyb v terénu.

či nesplněné. Klient rovněž subjektivně

Další čtyři týdny byly terapie soustředěné

znovu ohodnotí aktivity podle modelu

na paretickou horní končetinu (metoda

COPM (výkon, spokojenost) jako na

CIMT), kdy byly zařazeny cílené činnosti

počátku.

vykonávané paretickou horní končetinou

A jak to bylo s panem Davidem a jeho individuálními cíli? Z  Davidových tří nejdůležitějších aktivit, na kterých chtěl nejvíce pracovat,

a repetetivní pohyby. Poslední dva týdny byly věnované přenesení získaných dovedností do nácviku konkrétních aktivit. U pana Davida byl celý proces velmi

do autosedačky, pověsím bundu na věšák

úspěšný – jednak se povedly stanovit

pravou rukou, jím příborem a vlezu do

přesné, měřitelné a dosažitelné cíle.

vany bez pomůcek.

Hlavní zásluhu na úspěchu celé terapie

Na základě cílů byl stanoven individuální plán terapií pro tři měsíce rehabilitačního programu v ERGO Aktivu. Hlavní metodou, která byla u klienta aplikována, byla terapie CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT THERAPY (CIMT), kdy byl omezen pohyb zdravé horní končetiny a klient musel využívat na většinu aktivit paretickou končetinu.

20

měl však klient sám, jelikož byl velmi motivovaný, cílevědomý a pracovitý.

aktiv klub

vzešly tyto cíle – posadím a zapnu vnuka


aktiv klub

Angličtinu vede lektorka Gábina

ROZMANITÁ ODPOLEDNE V KLUBU AKTIV Po prázdninách nabízí KLUBU Aktiv

Podzim vybízí k výletům, v  Praze

pestrý program. Každé pondělí a středu

je mnoho kouzelných míst, kde se dá

od 14:15 do 15:15 hod. se společně cvičí

příjemně strávit dopoledne. Členové

na kruhovém tréninku. Ve čtvrtek se

v srpnu navštívili Průhonický park

vyráží do terénu fotografovat krásy okolí,

a hned se domluvili na návštěvě Zoologické

22. 9. 2016 navštívíme Toulcův dvůr, sraz

zahrady, kam vyrazí ve čtvrtek 15. 9.

na ve vestibulu metra Opatov ve 14:30 hod.

2016 v 9:00 hod, sraz na zastávce Nádraží

Pro zájemce o výuku jazyků probíhají

Holešovice.

ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. lekce

Nahlédli jsme i do cizích krajů,

anglického jazyka, zatím pro pokročilé

2x do měsíce promítáme v KLUBu Aktiv

1x za 14 dní, ale v případě zájmu se otevře

fotografie z cest. Podívali jsme se do

i

začátečníky.

Argentiny a Chile, ochutnali tamější

A v pozdějším odpoledni od 16:00 do 18:00

tradiční pokrm Empanadas a těšíme se na

hod. se uskuteční setkávání literárních

fotografie s komentářem z Kyrgyzstánu.

kurz

pro

věčné

tvůrců na oblíbeném semináři Tvůrčí psaní.

21


POMÁHAJÍ NÁM HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

Poradna

PODPOŘILI NÁS

SPOLUPRACUJEME


22

!1 5

Profile for ERGO Aktiv

Handy & Cap - newsletter 12. vydání  

Každé dva měsíce pro Vás připravujeme newsletter, kde se dočtete, co je nového v ERGO Aktivu, o našich projektech, klientech, aj. Dozvíte se...

Handy & Cap - newsletter 12. vydání  

Každé dva měsíce pro Vás připravujeme newsletter, kde se dočtete, co je nového v ERGO Aktivu, o našich projektech, klientech, aj. Dozvíte se...

Profile for ergoaktiv
Advertisement