__MAIN_TEXT__

Page 1

Handy & cap Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s.

Foto: Petr Klapper Poradna

Z pohledu zaměstnavatele

Zaměstnávat lidi se ZP se vyplatí

Aktuality

Mise splněna - trendy, které inspirují

Zaměstnal jsem člověka po CMP

příběh klienta

Jóga mi vrátila chuť k životu


Aktuality Společenská odpovědnost a udržitelné podnikání zajímá i ERGO Aktiv

Praha měla tu čest hostit mezinárodní akci Globální summit 4. května 2016. Summit šíří povědomí o společenské odpovědnosti a o United Nations Global Compact, největší světové byznys iniciativě udržitelného podnikání pod OSN. Jsme moc rádi, že i ERGO Aktiv měl možnost se této významné akce účastnit a doufáme, že dokážeme trochu světové inspirace přenést i do naší malé organizace.

2|

“Firmy, státní sektor i veřejnost mají stále nízké povědomí o společenské odpovědnosti a o způsobech, jakými mohou pozitivně ovlivnit svět kolem sebe. Cílem Summitu je toto změnit.”1 1 (www.globalcompact.cz)

Díky firmě FITHAM v KLUBu více šlapeme!

V KLUB Aktivu se objevila bílá štíhlá kráska se jménem TIRO 50. Část členů kruhového tréninku v sestavě tří statných mužů krásku složili společně a všichni mohou šlapat zas o něco víc! Firma FITHAM byla tak vstřícná, že nám rotoped poskytla s  50% slevou. Děkujeme! Firmě i klubovým!

Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s.


aktuality | názor odborníka | příběh klienta poradna | z pohledu zaměstnavatele

Konference pracovní rehabilitace

Aby se naše služby stále zlepšovaly, pravidelně vyrážíme za vzděláním. Neutekla nám ani konference s názvem “Pracovní rehabilitace v praxi”, která proběhla ve čtvrtek 7. 4. 2016 v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev v Praze. Konference byla velmi zajímavá, včetně závěrečné diskuze, neboť se zde setkali zástupci neziskových organizací a sociálních služeb poskytujících pracovní rehabilitaci, zástupci zaměstnavatelů, odborů, metodici z Generálního ředitelství ÚP či lékaři a terapeuti z ergodiagnostických pracovišť.

Exkurze ve firmách

S našimi klienty jsme vyrazili do firem jako Česká spořitelna, Vodafone, Rossmann a MSD s  cílem získat více kontaktů na zaměstnavatele a pracovních nabídek pro klienty ERGO Aktiv. Prohlédli jsme si luxusní interiéry a poslechli si přednášky o historii firem. Firma Rossmann klienty seznámila s možností práce v chráněné dílně a Česká spořitelna představila své programy pro lidi se znevýhodněním – program pro rozvoj a pracovní stáž. Těšíme se na další spolupráci a hlavně více nabídek!

10. vydání, 23. května 2016

|3


Aktuality Polívkování, Running Expo, Street Food Festival a Pražská štafeta Během března a dubna jsme měli s Polívkovou smrští napilno. Chopili jsme se kouřících hrnců a vzali je na Polívkování na Smíchovské náplavce. Zaběhli jsme si na pražský půlmaraton Running Expo. Další zastávkou a velmi zajímavou akcí byl Street Food Festival na naší staré známé Smíchovské náplavce. I když počasí moc nepřálo, nálada na stánku byla úžasná, a to hlavně díky našim klientům Gábině a Jirkovi. 4|

Poslední dubnovou akcí, byla novinka v kalendáři RunCzechu, Pražská štafeta ve Stromovce. S prodejem polévek nám přišli pomáhat fotbalisté prvoligové Bohemky a šlo jim to více než dobře :-).

Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s.


aktuality | názor odborníka | příběh klienta poradna | z pohledu zaměstnavatele

|5

Celá tato sportovní akce byla zakončena neobyčejně příjemným kulturním zážitkem, živým koncertem skupiny The Tap Tap, který jsme si moc užili. Nyní připravujeme říjnovou smršť, na kterou skládáme hvězdný tým. Také usilujeme o místo na hudebních festivalech, abychom oslovili širší skupinu lidí. Chcete se zapojit? Oceníme pomoc s  prodejem a organizací. Pokud máte restauraci, hotel nebo příhodný kontakt, budeme vděčni za polévku na stánek. Děkujeme za Polívkování NH Hotelu Praha, za Running Expo restauraci Řízkárna, velké díky restauraci Mlýnec a Secret of raw. Na Štafetě nás podpořila restaurace UMAMI a Home Kitchen. Díky!

10. vydání, 23. května 2016


Aktuality Mise splněna - trendy, které inspirují Na summit, který se letos v Praze zaměřil na burcování byznysu, aby se zapojil do plnění cílů udržitelného rozvoje, jsem šel s jasným sobeckým cílem. Chtěl jsem se osobně setkat se zástupci velkých korporací a burcovat je, aby nám pomohli plnit cíle ERGO Aktivu. Tedy vracet převážně mladé lidi se získaným poškozením mozku do práce a aktivního života. A tak jak to v životě bývá, jsem odcházel bez „byznys“ partnerů, ale zato s nadějí, že to nejdůležitější nejsou silní partneři a peníze, ale vnitřní síla a motivace. A pomohla mi k tomu jediná prezentace, možná spíš osobní příběh. Skutečný příběh paní Tererai Trent. 6|

Tererai se narodila a vyrůstala na venkově v Zimbabwe. V prostředí, které jasně vymezilo její budoucnost a společenskou roli – roli holky

Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s.

Foto: Petr Klapper


aktuality | názor odborníka | příběh klienta poradna | z pohledu zaměstnavatele

později ženy, která měla spoustu povinností jako manželka a velmi mladá matka. Rozhodně mohla zapomenout na to, že by mohla chodit do školy a studovat. Přesto měla mladá Tererai jasno, měla cíl, tedy spíš sen. Nejdřív se chtěla naučit číst a potom vystudovat univerzitu v zahraničí. V její kultuře šlo o opravdový sci-fi sen. Její okolí a matka jí ale přesto podporovali. Matka jí dokonce poradila, ať své sny napíše na papír a zakope do země. Vlastně spíš do země zasadí a představuje si, jak rostou a sílí. Ať jim svou představou dává sílu a pečuje o ně jako o živou rostlinu. Zní to jako pohádka, ale z malé zimbabwské dívky s velkým a nesplnitelným snem se stala Dr. Trent s americkým doktorátem, která pomáhá zlepšovat podmínky doma v Africe. A poučení z této pohádky, která je realitou? Nebojte se svých snů a pečujte o ně. Zasaďte je. Zalévejte a hnojte je. A hlavně se jich nebojte. V ERGO Aktivu pracujeme s cíli našich klientů každodenně. Snažíme se, aby byly cíle SMART tedy hlavně dosažitelné a realistické a používáme k  tomu spousty terapeutických a jiných zaručeně „evidence based“ nástrojů. Velkých cílů se někdy podvědomě bojíme. Možná ale, že když naše cíle a sny prostě pohádkově zasadíme do země a budeme je každý den svým úsilím zalévat, tak budeme moci tak jako Tererai zvolat „TINOGONA“, tedy „Je to DOSAŽITELNÉ“! Po summitu nevím, jak moc to byznys společnosti myslí s udržitelným podnikáním vážně, ale jsem moc rád, že jsem příběh Tererai mohl slyšet osobně. A co víc, že jsem mohl Tererai osobně stisknout ruku a poděkovat jí za inspiraci. Za inspiraci jak dosahovat cílů našich klientů, ale hlavně cílů našich. Foto: Petr Klapper

10. vydání, 23. května 2016

|7


názor odborníka Plánování zaměřené na člověka “Plánování zaměřené na člověka je cestou, při níž se ptáme, jak se člověk může v normálním životě projevovat jako dobrý přítel a přínosný občan.” (John O´Brien v rozhovoru pro Quip v r. 2008).

8|

V minulém čísle jsme se v aktualitách zmínili, že od počátku letošního roku v ERGO Aktivu využíváme nový systém eQUIP, jenž slouží nejen pro zákonnou evidenci poskytnuté podpory našim klientům, ale rovněž k zaznamenávání individuálních cílů a plánů našich klientů a jejich plnění. Nyní se Vám celý systém a důvod, proč jsme si ho zvolili, pokusíme trochu přiblížit. Již od samého počátku ERGO Aktivu bylo naším velkým cílem vytvářet společně s našimi klienty individuální plány a cíle pro jejich co nejúspěšnější návrat do běžného života, který by se nejvíce přiblížil tomu, jak byli zvyklí žít před mrtvicí?. Vždy jsme se zajímali, jaké zdroje náš klient má, jaké jsou jeho dovednosti, jeho přání, touhy. Pořád jsme vymýšleli, jak individuální cíle stanovovat a jak je pomáhat klientům naplňovat. Před dvěma lety jsme prošli prvním školení “Person centred planning”, kde jsme se prvně dozvěděli, že ani tolik individuálně neplánujeme, ale více se blížíme při vytváření cílů našich klientů k principům plánování zaměřeného na člověka. Nedalo nám to spát a chtěli jsme se v oblasti “PCP” vzdělávat dále - až se nám to letos podařilo! V lednu a březnu tým našich terapeutů prošel školením “Plánování zaměřené na člověka” pod vedením lektorek z organizace Quip. A proč právě lektorky z Quipu? Organizace Quip se dlouhodobě zabývá tímto konceptem po stránce praktické (během přímé práce s klienty) a teoretické, kdy sledují nejnovější trendy v zahraničí.

Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s.


aktuality | názor odborníka | příběh klienta poradna | z pohledu zaměstnavatele

A co plánování zaměřené na člověka vlastně je? Koncept plánování zaměřené na člověka byl vyvinut zhruba před dvaceti lety, jako soubor nových přístupů v práci s lidmi se zdravotním postižením. Postupem času se plánování zaměřené na člověka stalo oficiálním vládním přístupem k individuálnímu plánování služeb pro osoby se zdravotním postižením jak v USA, tak ve Velké Británii. Plánování zaměřené na člověka představuje systematickou cestu pro vytvoření plánu vedoucího ke splnění cílů, přání a potřeb klienta. Jedná se o soubor principů, jejichž uplatnění v sociální práci může přinést vhodná řešení složitých životních situací klienta. Klíčovými principy je hledání silných stránek, nadání a dovedností člověka, posilování hlasu klienta služby a jeho blízkých, mapování jeho historie, hodnocení současnosti a vymezení potřebných změn do budoucna. Koncept plánování zaměřeného na člověka se vyznačuje tím, že nepracuje s diagnózou klienta.

|9

V celém cyklu plánování zaměřeného na člověka je středobodem klient služby. Setkání při plánování zaměřeného na člověka, dle Mileny Johnové z Quipu, vyžaduje, aby se jich účastnil klient, pro kterého je plán připravován, dále spojenec-důvěrník, klíčový pracovník klienta, koordinátor plánování, zapisovatel, moderátor a lidé blízcí klientovi (např. rodina, kamarádi, kolegové z práce apod.), popř. další odborníci. Cyklus plánování se skládá z mapování, plánování podpory, realizace plánu a měření výsledků. Celý cyklus je zaměřený na klienta a nese se ve velmi přátelském a pozitivním duchu.

Zdroje

http://www.kvalitavpraxi.cz/dokumenty/planovani-zamerene-na-cloveka/

V příštím čísle se můžete těšit na http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1089 pokračování článku, kde vám plánování http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1130 zaměřené na člověka přiblížíme na http://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/005/000634.pdf?seek=1212066102 příběhu jednoho z našich klientů. 10. vydání, 23. května 2016


příběh klienta Jóga mi vrátila chuť k životu Zorka nastoupila v ERGO Aktivu na tréninkové pracovní místo Asistent terapeuta. Protože měla dlouholetou zkušenost s jógou, dohodli jsme se, že bude vést lekce jógy v denním stacionáři. Nakonec pracovní asistent zůstal téměř bez práce, protože Zorka si poradila se vším sama a ERGO Aktivu hodně pomáhala. Byla více součástí týmu (klientů i terapeutů) než klientkou. 10 |

Jak jsem se k ní dostala? Zachránila mi život. Práce s dechem, tělesná cvičení a zaměřování pozornosti dovnitř do těla. Mám roztroušenou sklerózu již někdy od roku 1977, což bude příští rok čtyřicet let. V roce 1987 jsem dostala těžkou ataku, při které jsem ochrnula na celou pravou polovinu těla – tzv. pravostranná hemiplegie. Dostala jsem léčbu té doby, tj. velké dávky kortikoidů a i cytostatik. To vedlo po sedmiměsíčním pobytu v nemocnici, k celkovému vyčerpání organismu a těžké cukrovce. Bylo mi sděleno, že jsem dostala všechny léky, které existují a že už se nedá víc nic dělat a léčba byla víceméně vysazena. Zhroutil se mi svět. Nemohla jsem se hýbat a měla jsem těžkou depresi – vlivem situace i léků. Téměř jsem zemřela, dva dny jsem byla vědomím už napůl pryč.

o józe a tam jsem si přečetla, že pokud je nemoc tzv. nevyléčitelná, znamená to pouze, že jí neumějí vyléčit lékaři. Ale pokud existuje na světě jeden jediný člověk, u kterého došlo ke spontánní remisi, organismus je schopen se vyléčit. Ale musíme to udělat každý sám, nemůžeme to přenechat nikomu jinému, aby to udělal za nás. Lidský organismus má velkou schopnost regenerace, jen je třeba mu pomoci. Čím? Zaměřením pozornosti na svůj cíl, dech, tělo, pocity, ale s kvalitou jógy, tj. s klidem, utišenou myslí odevzdáním a vírou. V nemocnici mě psycholožka naučila autogenní trénink, což je technika uvolnění vycházející z jógy Začala jsem ho denně hodinu cvičit už v nemocnici. Propustili mě ve stavu, kdy jsem ušla pár kroků na záchod, a jinak celý den napůl ležela v křesle, protože jsem ani pořádně neunesla hlavu. V celé pravé straně křeče a bolesti plus další problémy roztroušené sklerózy. S očima, sfinktery atp. Zpočátku jsem měla šílené panické strachy a úzkosti a dostala jsem antidepresiva.

Co si pamatuji z té doby, je sen při kterém jsem se dusila, strach. Beznaděj. Někdo mi do nemocnice přinesl knihu Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s.


aktuality | názor odborníka | příběh klienta poradna | z pohledu zaměstnavatele

Ale cvičila jsem „autogenní trénink“ a časem i tělesná jógová cvičení. Odevzdání u mě spočívalo v tom, že jsem si řekla, no tak holt umřu a žila jsem ze dne na den od hodiny k hodině. Ze cvičení jsem měla od počátku euforické zážitky a uvolnění. A můj stav se pomalinku zlepšoval. Každý den jsem ušla o pár kroků víc, počítala jsem si je. Nebyl to lineární vzestup, jelo to nahoru a dolu a pořád jede, ale po třech letech jsem zase začala sama jezdit MHD, byla jsem schopná si dojít sama na rehabilitaci, či jet na rekondici se sdružením ROSKA. Ale pořád jsem hodinu denně cvičila fyzicky a odpoledne si dělala autogenní trénink. Časem mi vysadili antidepresiva a i všechny léky a něco přes dvacet let žádné léky neberu. Tím pádem nemám osteoporózu, cukrovku a další nemoci, které jdou na vrub vedlejších účinků léků. Nikoho k tomu nenavádím, já jsem to mohla udělat proto, že jsem v té době měla k dispozici jiné způsoby, jak ovlivňovat svoji nemoc, o kterých jsem pozitivně věděla, že fungují.

Cvičení, zaměřování pozornosti na to, co se děje v těle; na jednotlivé svaly, na bolest, pocity myšlenky. Je to dlouholetý lopotný proces, ale v dobách nejhorších, protože život přináší neustálé výzvy, se mám čeho držet. Oporu mám v sobě uvnitř. Ano, taky často propadám malověrnosti a třesou se mi kolena a je mi zle, ale vždycky se vrátím ke svým cvičením, dýchání, pozornosti a krizi překonám. Když se mi to stalo, bylo mi 35 let. Dnes je mi 64. Říkali mi, že už se nikdy nic nenaučím, prorokovali, že se mi zhroutí páteř. Naučila jsem se řídit auto, které mám upravené na svoje postižení a už patnáct let řídím. Absolvovala jsem pětiletý psychologický výcvik se zdravými. Na jógu jezdím už dvacet let se skupinou zdravých a nyní už cvičitelů. Postarám se o byt, chatu, psa, starala jsem se dlouho o svoji devadesátiletou maminku, jsem vdaná, vařím, peru, uklízím. Chodíme s kamarádkami na balet, do divadla, do kin a na koncerty. Můj život je život po životě, ale je to život. Nevisím nikomu na krku a nečekám, co pro mě kdo udělá.

10. vydání, 23. května 2016

| 11


poradna

Zaměstnávat lidi se ZP se vyplatí

Pokud jste osobou invalidní nebo zdravotně znevýhodněnou, přečtěte si, jakou máte cenu pro svého budoucího zaměstnavatele. Modelová situace:

„Jsem v invalidním důchodu, hledám práci a chtěl bych vědět, jaké výhody zaměstnavateli přinesu, když mě zaměstná.“

12 |

Ačkoliv to tak mnohdy nevypadá, zaměstnavatelé mají mnoho povinností ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením/znevýhodněním (OZP/OZZ). Zaměstnavatelé jsou povinni přizpůsobovat pracovní místa a pracovní podmínky, vyhrazovat pracovní místa pro OZP/OZZ, spolupracovat při zajišťování pracovní rehabilitace pro OZP/OZZ, při zajišťování evidence zaměstnávaných OZP/OZZ a evidence pracovních míst pro OZP/OZZ a v  neposlední řadě má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat OZP/OZZ. Pokud tak nečiní, musí tuto povinnost splnit jinak (odebírat výrobky a služby od firem zaměstnávajících více než 50 % OZP/OZZ, nebo odvádět povinné částky do státního rozpočtu). Tyto tři způsoby plnění lze navzájem kombinovat.

Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s.


aktuality | názor odborníka | příběh klienta poradna | z pohledu zaměstnavatele

V případě, že Vás zaměstnavatel zaměstná, může čerpat řadu finančních výhod, které si stručně představíme:

Sleva na dani z příjmu – jedná se o 18.000 Kč až 60.000 Kč (dle závažnosti postižení). Příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP/OZZ na chráněných pracovních místech – jedná se o 5.000 Kč až 8.800 Kč (dle závažnosti postižení), příspěvek slouží k úhradě až 75 % mzdových nákladů pro OZP/OZZ. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa – je určen na nákup nezbytného vybavení, k úpravě prostor apod. Může činit osminásobek až dvanáctinásobek průměrné mzdy (dle závažnosti postižení). Zřizuje-li zaměstnavatel 10 a více chráněných pracovních míst, pak se jedná o desetinásobek až čtrnáctinásobek průměrné mzdy. Částečná úhrada provozních nákladů – roční výše může představovat až 48.000 Kč. Ostatní příspěvky – příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa (úhrada mzdových nákladů až do výše 15.000 Kč měsíčně), finanční podpora pro přípravu lidí se zdravotním postižením k práci (úhrada nákladů s ní spojených). Každý zaměstnanec se zdravotním postižením tak může zaměstnavateli ušetřit až cca 284.000 Kč. Zaměstnávání OZP/OZZ je proto pro zaměstnavatele nejvýhodnějším způsobem plnění povinnosti zaměstnávat OZP/OZZ. Nejen, že ušetří slušné peníze, navíc také získá často kvalitní a věrné zaměstnance, obohacení pracovního kolektivu a prestiž společensky odpovědné firmy. Užitečné kontakty

Zdroje

Poradna ERGO Aktiv, o.p.s.

1. Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Praktický průvodce „Jak zaměstnávat OZP“. http://www.nfozp.cz/chci-pomoci/zamestnavani-ozp/ prakticky-pruvodce-jak-zamestnavat-ozp/

tel.: 774 939 169, 222 712 534 e-mail: poradna@ergoaktiv.cz web: www.ergoaktiv.cz

Nadační fond osob se zdravotním postižením ČR tel.: 775 466 234 e-mail: dotazy@nfozp.cz web: http://www.nfozp.cz/

2. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Novela zákona o zaměstnanosti. http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedynrzp-cr/1485-informace-c-6-2016-novela-zakona-ozamestnanosti.html

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR tel.: 266 753 421 e-mail: nrzpcr@nrzp.cz web: http://www.nrzp.cz/

10. vydání, 23. května 2016

| 13


z pohledu zaměstnavat Zaměstnal jsem člověka po CMP Díky vstřícnosti vedení Karlínské obchodní akademie a VOŠE se nám podařilo najít práci pro jednoho z klientů ERGO Aktivu. Nemalou míru úspěchu celé věci přidala odvaha našeho klienta. Zajímalo by vás, jaké je zaměstnat člověka po cévní mozkové příhodě z druhé strany? Pak čtěte dál rozhovor s panem ředitelem Mgr. Petrem Žákem, jaké bylo zaměstnat našeho klienta na pozici recepčního.

Proč jste se rozhodl zaměstnat člověka po CMP?

14 |

Jak už to v životě bývá, často rozhoduje souhra náhod. O osudy lidí po CMP jsem se začal více zajímat, když ke mně poprvé doputovaly zprávy o gurmánské benefici, která vrací chuť k životu - polívkové smršti. V průběhu této kampaně jsem viděl v televizi několik vstupů a zajímavých rozhovorů, ve kterých se mimo jiné mluvilo i o zaměstnávání lidí po CMP. Akci jsem několikrát navštívil a zapůsobila na mě velmi příjemná atmosféra a originalita této veřejné sbírky. Myslím si, že obdržená Cena Fóra dárců v r. 2015 je oprávněná. Uplynulo pár měsíců a nám se ve škole uvolnila pozice na recepci. Vzpomněl jsem si na televizní vystoupení člověka, který prodělal CMP, ve kterém vyprávěl o svém návratu do pracovního procesu, a napadlo mě oslovit ERGO Aktiv, zda by nám nedoporučil někoho ze svých klientů, který by u nás na recepci mohl pracovat. A ono to vyšlo.

Co vám to přineslo?

Osobně radost z možnosti nabídnout někomu pomocnou ruku. Sám jsem v dětství a mládí bojoval s těžkou choro-

bou, která mě v mnohém omezovala, a moc dobře znám ten stísněný pocit, kdy se člověk trápí, že nemůže dělat spoustu věcí, které by chtěl a že je svým okolím občas vnímán jako zátěž a méněcenný člověk. Měl jsem velké štěstí, že jsem se nakonec vyléčil bez vážnějších následků, i když určitá omezení mám dodnes. Možná i díky těmto zkušenostem dnes fandím lidem, kteří i přes nepřízeň osudu svůj boj nevzdají a snaží se v rámci svých možností znova zapojit do aktivního života. No a profesně jsem vyřešil obsazení volného místa, takže jsem vlastně zabil dvě mouchy jednou ranou.

Připravoval jste ostatní na to, že Jan Ctibor je po cévní mozkové příhodě?

Před nástupem jsme se s panem Ctiborem domluvili, že ostatní zaměstnance seznámím s tím, jakým způsobem jsem vybíral nového zaměstnance na uvolněné místo, a také je upozorním na to, čím si prošel, aby zbytečně nedocházelo k nějakým nedorozuměním. Zároveň jsem učitele požádal, aby v podobném smyslu informovali taky naše žáky. Myslím, že vše proběhlo hladce a bez problémů.

Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s.


tele

aktuality | názor odborníka | příběh klienta poradna | z pohledu zaměstnavatele

Jsou nějaké ohlasy od žáků či zaměstnanců?

Žádné ohlasy ze strany žáků jsme zatím nezaznamenali. S panem Ctiborem jsme domluveni, že až si u nás více zvykne, uspořádáme s žáky besedu o životě člověka před proděláním cévní mozkové příhody a po něm. Pro naše žáky může být z výchovného hlediska takové setkání velmi přínosné. Ze strany kolegů ke mně doputovaly zatím jen pozitivní ohlasy.

Je zaměstnávání člověka po CMP v něčem jiné? Bylo nutné pra-

coviště přizpůsobit speciálním potřebám zaměstnance?

Ve smyslu přístupu k zaměstnanci a našich požadavků na něj žádné výraznější odlišnosti nevidím. Ani pracoviště jsme nijak upravovat nemuseli.

Šel byste do toho znovu?

Určitě ano, protože pan Ctibor na své pozici svou práci dělá zodpovědně a dobře. Naše recepce funguje tak, jak má, a na našeho nového recepčního se mohu spolehnout, a to je pro mě jako pro zaměstnavatele nejdůležitější. | 15

10. vydání, 23. května 2016


16 |

Květnový výlet na Vyšehrad

Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s.


POMÁHAJÍ NÁM HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

PODPOŘILI NÁS

| 17

SPOLUPRACUJEME


!1 5

10. vydání, 23. května 2016


Zpravodaj centra moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s. 10. vydání, 23. května 2016

Profile for ERGO Aktiv

Handy & Cap - newsletter 10. vydání  

Každé dva měsíce pro Vás připravujeme newsletter, kde se dočtete, co je nového v ERGO Aktivu, o našich projektech, klientech, aj. Dozvíte se...

Handy & Cap - newsletter 10. vydání  

Každé dva měsíce pro Vás připravujeme newsletter, kde se dočtete, co je nového v ERGO Aktivu, o našich projektech, klientech, aj. Dozvíte se...

Profile for ergoaktiv
Advertisement