__MAIN_TEXT__

Page 1

HANDY & CAP ZPRAVODAJ CENTRA MODERNÍ REHABILITACE ERGO AKTIV, O.P.S.

LEDEN 2017

NÁZOR ODBORNÍKA Využití kinesiotejpingu u osob po CMP

PORADNA Invalidní důchod a zaměstnaní, jde to dohromady?

AKTUALITY Přijďte trénovat k nám do bezpečného prostředí

PŘÍBĚH KLIENTA Přestaňte žít pouze prací


Vanoční setkání v ERGO Aktiv

2


MILÍ ČTENÁŘI, svátky pohody, klidu a míru jsou už za námi a my doufáme, že jste je mohli prožít právě v té pohodě, klidu a míru se svými nejbližšími. Přišel nový rok a s ním se řada z nás rozhodla letos už opravdu splnit všechna svá předsevzetí. Stále platným a průběžně i naplňovaným předsevzetím ERGO Aktivu je pomáhat Vám stále lépe v překonání Vašich těžkostí. Uvědomujeme si, že pro Vás to není nic jednoduchého a nabízíme Vám proto možnost využítí denního stacionáře nebo tréninkových pracovních míst, kam v současné době opět přijímáme klienty. Pro ty odvážnější z Vás máme nabídku prověření sil a hlavně vytrvalosti v pražských bězích RunCzech, do nichž se ERGO Aktiv pravidelně zapojuje. Běh ovšem není pro každého, možná máte raději pomalejší a meditativnější využití svého času, pak neváhejte a přijďte do Klubu Aktiv zkusit Jógu s vývojovou kineziologií nebo třeba seminář Tvůrčího psaní. Asi vás překvapí, že i taková jednoduchost jako elastické bavlněné pásky Vám mohou pomoci s řešením Vašich fyzických potíží. Je to skutečně tak, tyto pásky se používají v moderní metodě zvané kinesiotejping. Žádná páska už však bohužel nepomůže s řešením potíží s invalidním důchodem. Od toho tady ovšem máme Poradnu, díky níž se můžete dozvědět, zda existuje možnost skloubení invalidního důchodu se zaměstnáním. Důležité poselství Vám ve svém Příběhu klienta přináší také Iva, která vzkazuje, že nemá smysl se v životě stresovat a žít jen svou prací. My svou prací přeci jen trochu žijeme, protože víme, že Vám to pomáhá. Do nového roku Vám proto přejeme, abyste byli šťastní, věřili ve zlepšení svého zdraví, měli spokojené vztahy a získali dostatek peněz pro uspokojení svých potřeb, plánů a tužeb. Těšíme se, že Vás potkáme u nás v ERGO Aktivu nebo třeba na Andělu u polívky.

3


PF 2017

Ať je pro Vás rok 2017 tím pravým časem k vyplutí.

aktuality

PF 2017 Spokojený život bez stresu Vám přeje ERGO Aktiv.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V ERGO AKTIVU Znáte ten pocit, když se sejdete po delší době s  dobrými kamarády u dobrého jídla a pití? Ty dlouhé konverzace na nejrůznější témata z  aktuálního dění ve společnosti, vzpomínání na společné zážitky, prohlížení fotografií ze společně zažitých chvil… Přesně v tomto duchu se neslo vánoční setkání v ERGO Aktivu, které proběhlo ve středu 21. 12. 2016. Vánočního setkání se účastnili terapeuti našeho centra, klienti bývalí i současní a členové KLUBu Aktiv. Navštívila nás členka naší správní rady 4

Kateřina Čihařová z organizace ILA, s.r.o., Alena Herbenová ze 3. LF UK a FNKV nebo zástupkyně Asociace společenské odpovědnosti. Součástí setkání byla vernisáž obrazů člena KLUBu Aktiv pana Martina Šimečka. S  přípravou setkání nám pomohli členové KLUBu Aktiv, za což jim velmi děkujeme!

PŘÍJEM KLIENTŮ DO DENNÍHO STACIONÁŘE A NA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA Ačkoliv Prahu zasáhla pravá zima s mrazy a hromadou sněhu, rehabilitační programy ERGO Aktivu běží v  plném proudu.


Chtěli byste opět zvládat bez obtíží a bez strachu chůzi ve sněhu? Chtěli byste se vrátit zpět do zaměstnání, ale rádi byste v chráněném prostředí? Máte ve svém okolí, či ve vlastní péči nebo na svém oddělení, či službě klienty, pro které by mohly být naše služby vhodné? V tom případě, pokud Vás naše

PORTFOLIA P3 Děkujeme Správě majetkového portfolia Praha 3 za velmi štědrý dar ve výši 190 000 Kč, který věnovali na rehabilitaci osob po získaném poškození mozku v  našem centru. Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v roce 2017!

služby zaujaly, budeme rádi, když informaci předáte těm, kterým by mohla zvýšit kvalitu jejich života. Pomáháme zajistit včasnou návaznost a koordinaci péče a tím i úspěch celého rehabilitačního procesu.

5

Aktuality

si své dovednosti vyzkoušeli nejprve

DAR OD SPRÁVY MAJETKOVÉHO


NOVÉ TVÁŘE TÝMU ERGO AKTIV Od ledna budeme bohatší o pár nových kolegů. Moc se těšíme, co ERGO Aktivu a hlavně našim klientům přinesou a věříme, že díky nim budeme zase o trochu bohatší. V roce 2017 u nás

mít odpoledne na starosti vedení KLUBu Aktiv a dopoledne bude pomáhat našim terapeutkám v denním stacionáři. Regina se specializuje na využití dramatických technik

budete moci potkat tyto nové tváře:

pro rozvoj komunikace

VESNA

Mnoho let působila

Tréninková pracovní místa (vesna. petrzilkova@ergoaktiv.cz) Vesna se před mateřskou dovolenou věnovala PR činnosti pro velké firmy. Po mateřské dovolené se však rozhodla změnit směr a pustit se do přímé práce v sociálních službách. Těšíme se, že Vesna aktuality

energická a nadšená podpora týmu, bude

poskytne klientům na tréninkových pracovních místech jednak podporu, kterou potřebují, ale zároveň i seznámení, přípravu a nároky otevřeného trhu práce a velkých firem, které dobře zná z vlastní zkušenosti.

a sociálních dovedností. v

organizacích

pracujících s lidmi se smyslovým postižením.

ELIŠKA Ergoterapeutka pro denní stacionář a tréninková pracovní místa (eliska. cmiralova@ergoaktiv.cz) Eliška v ERGO Aktivu vypomáhala již v době svých studií a my od počátku věděli, že je pro ERGO Aktiv tím pravým člověkem. Profesionální, usměvavá a vstřícná ergoterapeutka bude posilou terapeutického týmu denního stacionáře a bude mít na starosti zajištění ergoterapie pro klienty na tréninkových pracovních místech.

REGINA KLUB Aktiv + denní stacionář (regina. brokova@ergoaktiv.cz) Regina, naše nová neskutečně

6


ERGO AKTIV SI NADĚLIL VÁNOČNÍ DÁREK ERGO Aktiv si o Vánocích nadělil dárek – a to jak pro klienty, tak pro terapeuty. V rámci zdokonalování a zpříjemňování prostorů, v nichž ERGO Aktiv sídlí, byly v prvním lednovém týdnu instalovány nové pracovní stoly a police, které prostor více sjednotí a zútulní. S jejich instalací nám pomohli i naši klienti – Michal, Filip a Patrik, za což jim velmi děkujeme.

I v roce 2017 se ERGO Aktiv zapojí do

dubnov ý Sportisimo ½ Maraton

největších pražských běhů RunCzech.

a květnový Volkswagen Maraton přes

Chcete udělat něco pro sebe, objevit

naši organizaci. Podrobnosti jak na to, se

a třeba i posunout své hranice a zároveň

dozvíte na našich stránkách a to konkrétně

pomoci někomu jinému? V tom případě

zde.

můžete zakoupit startovní čísla na

7

Aktuality

RUNCZECH A ERGO AKTIV V ROCE 2017


VYUŽITÍ KINESIOTEJPINGU U OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Autorka: Mgr. Pavla Sýkorová - čerpáno z Workshopu využití kinesiotejpingu u osob po CMP vedeného Janou Rybářovou

Kinesiotejping je rehabilitační

trhu velké množství firem, které kinesiotejpy

terapeutická metoda, v yužívaná

vyrábí. Jak tedy vybrat správný tejp? Důležité

u akutních i chronických poruch

je si kinesiotejp vyzkoušet, tzn. vyzkoušet si

pohybového aparátu. Jejím cílem je

nejdříve jeho elasticitu – vlákna by neměla

pomoci tělu využít jeho přirozené

zůstávat po napnutí protažená a měla by se

schopnosti

uzdravení,

navrátit do původní délky – pozor na staré

poskytnutím podpory a stability svalům

kinesiotejpy! Dobré elastické vlastnosti jsou

a kloubům. Aplikací kinesiotejpu

totiž zásadní pro funkce, které má kinesiotejp

dochází k ovlivnění měkkých tkání,

plnit.

sebe

oslovení velkého množství receptorů

názor odborníka

somatosensorického

Zejména u pacientů po cévní mozkové

systému

příhodě, je velmi důležité vyzkoušet

a ovlivnění funkce lymfatického

jednoduchou aplikací kinesiotejpu, zda se

systému.

neobjeví u pacienta výrazná vegetativní

DRUHY TEJPŮ A PROČ JE DŮLEŽITÉ VYBRAT TEN SPRÁVNÝ Kinesiotejp je elastická bavlněná páska, která je podélně protažitelná a obsahuje tepelně citlivé lepidlo. Vyrábí se v různých barvách, barva však na vlastnosti daného kinesiotejpu nemá vliv. V současné době je na

Centrace ramenního kloubu a stabilizace lopatky

8

reakce nebo zda se neobjeví zvýšení spasticity. Každý pacient je jedinečný a může proto reagovat individuálně. Volme tedy zpočátku jednoduché aplikace (netejpovat na několika místech najednou, nevolit aplikace výrazně korekční atd.).

ZÁKLADNÍ PRINCIPY KINESIOTEJPINGU

Tejp využivaný u subluxovaného ramenního kloubu


Velkým přínosem kinesiotejpu pro práci

Kinesiotejping snižuje bolest,

s pacienty po CMP je centrace a stabilizace

otoky a svalové napětí.

kloubů, kterou lze následně velmi dobře

Aplikací kinesiotejpu dochází k oddálení kůže a svalů, tedy vrstev, mezi nimiž se při stlačení hromadí metabolity vzniklé při zátěži. Snižujeme tak bolest a otoky a v neposlední řadě svalové napětí. Dochází také k odstranění tlaku na receptory bolesti dané oblasti. Na kinesiotejp také reagují kožní receptory a centrální nervový systém. Více informací naleznete zde.

ZÁKLADNÍ TECHNIKY APLIKACE Základní techniky aplikace kinesiotejpu mechanická korektivní (pomáhá udržet polohu svalů, fascií nebo kloubů), korektivní technika „space“ (vytváří větší prostor nad místem zánětu, bolesti nebo otoku), ligamentová technika (ovlivnění ligament a šlach) a speciální technika lymfatická (pro

kloubů dochází ke změně aferentace a tím často i k ovlivnění spasticity a následně často i k ovlivnění celkové postury, stability a pohybových stereotypů. Před každou aplikací kinesiotejpu je však nutné provést důkladné vyšetření a kinesiotejp aplikovat až podle zjištěných poznatků. Je nutné, aby terapeut věděl přesně na jaké svalstvo a s jakým terapeutickým záměrem kinesiotejp použít.

KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ U PACIENTŮ PO CMP

názor odborníka

jsou: fasciální korektivní (pro uvolnění fascie),

využít pro další terapeutickou práci. Centrací

• Horní končetina - syndrom bolestivého ramene, subluxace / luxace, stabilizace ramenního pletence, ovlivnění spasticity, stimulace aktivního pohybu • Dolní končetina – pánev, lock knee • Trup – bránice, derotační tejp, Lp a Si

odstranění otoku či hematomu při městnání lymfy).

ÚČINKY KINESIOTEJPINGU Kinesiotejpingem dochází ke zmírnění bolesti, ovlivnění měkkých tkání – svalů (uvolnění přetíženého svalstva, aktivace

Stabilizace přechodu Th-L

Tejp zabraňující locked knee

a podpora funkce oslabených svalů), fascií, kloubního pouzdra, vazů a šlach, dále ke zlepšení propriocepce, obnově svalové koordinace, snížení otoku a zlepšení krevního oběhu.

Stimulace extenzorů prstů

9


PŘÍBĚH KLIENTA

Příběh klienta | názor odborníka

DĚLÁ MI RADOST UŽ JEN TO, ŽE SE RÁNO PROBUDÍM Krásná, příjemná, usměvavá

jsem si, že se asi bude měnit počasí nebo

a hlavně plná odhodlání. Ve 29 letech

to nejspíš bude začínající migréna…

prodělala cévní mozkovou příhodu.

Když jsem vracela psa svému bývalému

Přečtěte si rozhovor s klientkou Ivou,

příteli 4. 9. 2014 v 17 hodin, začala mě

která dříve působila v ERGO Aktivu

strašně bolet hlava na jednom místě nad

na tréninkovém pracovním místě

levým uchem. Takovou bolest jsem ještě

a nyní pracuje se sociální pracovnicí na

nezažila – byla jiná, než co jsem kdy

hledání zaměstnání. Iva je neuvěřitelně

poznala. Najednou jsem sama sebe slyšela,

energický člověk, který i přes těžkosti,

že odpovídám blbosti a neuměla jsem říct,

které ho potkaly, pomáhá ostatním

co jsem chtěla. Nenacházela jsem vhodná

i ERGO Aktivu. Chodí s námi do

slova. Rozhodla jsem se jet domů a vyspat

firem a vypráví lidem o svém zážitku

se z toho. Už cestou k autu jsem se motala

i důležitosti prevence stresu.

a špatně jsem viděla.

Můžete popsat, co se Vám přihodilo?

Naštěstí jsem zvládla dojet domů bez

Jednoho dne jsem zrovna měla v hotelu,

nehody, vzala si prášky a šla si lehnout.

kde jsem pracovala jako recepční, volno

Probudila mě telefonem máma a prý

a tak jsem den strávila se svým psem.

jsem mluvila z cesty. Jelikož jsem v té

Celý den mě pobolívala hlava, ale myslela

době bydlela s přítelem u mého bráchy,

10


máma je informovala, aby na mě dohlédli,

Následné dny pro mě byly jako zlý sen…

až přijdou z práce.

A kolik Vám bylo let?

Když přišli domů, bylo mi stále zle

Tehdy mi bylo 29.

a prý jsem říkala blbosti. Neuměla jsem už

Co následovalo poté?

přečíst ani sms. Ta písmenka mi nedávala

Strašné zjištění, že neumím základní

smysl.

věci

pojmenovat.

Neumím

číst.

Máma zavolala na pohotovost a ptala se,

Nepamatovala jsem si, ani, co která slova

co máme dělat. Na doporučení mě brácha

znamenají… Neviděla jsem doprava

a přítel odvezli do nemocnice Motol (cca

(zjistilo se že je to částečný výpadek

v 21 hod).

zorného pole). Po dvou dnech jsem zjistila

Tam už si to moc nepamatuji, vím jen, že jsem nedokázala lékařce nic popsat. Lékařka mě nechala v prázdné

že mám částečně vyholenou hlavu – pro mě s dlouhými vlasy docela šok... Po několika dnech přišla deprese a neustálé nucení k tomu abych

a dost ji nezajímalo co

znovu začala trénovat

se děje. Prý si myslela,

mozek, stabilitu, mluvení,

že jsem zfetovaná nebo

čtení, soustředění…

že mám migrénu. Po

„Nepamatovala jsem

nějaké době mi sestřička

si, ani, co která slova

odebrala krev a přišel

znamenají.“

Jak se liší Váš život nyní a před příhodou? Určitě proběhla změna

jiný doktor. Někdy po

práce – už nezvládám

půlnoci mě odvezli na CT.

s t re s ov á

To zjistilo krvácení do

neumím tolik cizích

mozku. Lékaři mě nechali

jazyků jako dřív, zvládnu

p ro s t ře d í ,

převést sanitkou do Ústřední vojenské

pracovat pouze několik hodin denně,

nemocnice (ÚVN, bylo cca 2:30 ráno).

velice často nejsem schopná ani vstát,

V paměti mám, že sestra nutně potřebovala

protože tělo je unavené.

prohledat moji peněženku, abych znovu zaplatila poplatek 90 korun. Vtipné :)

Díky pooperační epilepsii jsem nějakou dobu nemohla řídit. Teď už mi řidičský

V ÚVN jsem podstoupila ještě v noci

průzkaz vrátili, ale moc často nejezdím.

operaci a další operace prý proběhla

Trochu se bojím a hlavně mi dost často

odpoledne. Moc si toho nepamatuji. Vím

není natolik dobře, abych se řídit odvážila.

jen to, že mě operovali, že to moc bolelo

Obrovskou změnou pro mě bylo i to,

a že jsem to neuměla říct. Prý si toto mohu

že jsem najednou téměř neviděla přátele,

pamatovat z doby, kdy při operacích lékaři

se kterými jsem se dříve stýkala. Dlouho

zkoušejí, jak co funguje :)

mě to trápilo, ale postupem času si o to víc 11

Příběh klienta

místnosti cca 3 hodiny


na tom podobně jako já. Dělá mi radost pomoci seznámit okolí s tím, že se nemusí

„Dělá mi radost pomoci seznámit okolí s tím, že se nemusí tolik stresovat a žít pouze prací.“

tolik stresovat a žít pouze prací. Dělá mi radost, že mám kolem sebe moji úžasnou rodinu. Dělá mi radost, že jsem poznala nové skvělé lidi. Jaké jsou nyní Vaše plány do budoucna? Být zdravá, najít si práci co mě bude

vážím pravých přátel a hlavně si strašně

bavit a naplňovat, obklopovat se lidmi

moc vážím mé rodiny a mého přítele. Oni

které miluji a kteří mi za to stojí.

byli ti, kteří mě donutili to nevzdat, i když to se mnou opravdu neměli lehké. S čím se nyní potýkáte? Asi s hledáním stálé práce na částečný úvazek a s tím, že hodně lidí neví co Příběh klienta

očekávat od lidí po cévní mozkové příhodě. A co Vám naopak dělá radost? Dělá mi radost už jen to, že se ráno probudím. :) Dělá mi radost pomoc při polívkové smršti. Dělá mi radost, když mohu jakkoliv pomoci lidem, kteří jsou

12

Člověk si tak nějak začne vážit života a neřeší prkotiny… :)


SOUBĚH POBÍRÁNÍ INVALIDNÍHO DŮCHODU A ZAMĚSTNÁNÍ Modelová situace: Před čtyřmi lety jsem prodělal cévní mozkovou příhodu. Nyní pobírám ID ve 2. stupni, mám hrazené zdravotní pojištění? Chci se znovu vrátit do práce, mohu vůbec pracovat a pobírat ID? Kde mohu získat bližší informace? Moji blízcí mě všude nemohou doprovázet, jak mohu situaci řešit, abych na nich nebyl tak závislý?

1. Pokud osoba pobírá invalidní důchod

důchodů jsou tedy ve svých možnostech

ve II. stupni, státem je hrazeno zdravotní

výkonu zaměstnání omezováni jen

pojištění. V případě, že nevznikl nárok na

svým nepříznivým zdravotním stavem“,

výplatu, jedinec si musí hradit zdravotní

Ředitel odboru pojištění MPSV Ing. Tomáš

pojištění z vlastních prostředků. Invalidita

Machanec, MBA. 3. Pro bližší informace ohledně

činnost, doba pobírání invalidního

možností pracovního uplatnění se můžete

důchodu se tedy nezapočítává do doby

obrátit na organizace poskytující sociální,

pojištění pro starobní důchod. Jedinec

či pracovní poradenství, dále na Úřad

se může zaregistrovat na Úřadu práce,

práce a pracovní agentury.

Oddělení zprostředkování zaměstnání

4. Doprovody a domácí péči Vám mohou

a doba evidence se započítává jako

zajistit asistenční a pečovatelské služby.

náhradní doba důchodového pojištění

Úhrada za služby je zpravidla hrazena

v zákonem stanoveném rozsahu.

z Příspěvku na péči, o který je možné

2. „Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by

požádat na Úřadu práce dle místa trvalého bydliště, Oddělení dávek pro OZP.

omezovalo výdělkové možnosti poživatele invalidního důchodu bez ohledu na stupeň invalidity. Poživatelé těchto Užitečné kontakty 1) Česká správa sociálního zabezpečení tel.: 257 062 860, 840 406 040 web: http://www.cssz.cz 2) Úřad práce České republiky Infolinka: 844 844 803 web: https://portal.mpsv.cz/ 13

poradna

II. stupně předpokládá výdělečnou


NOVINKY Z KLUBU VÝVOJOVÁ KINEZIOLOGIE V JÓZE Každý čtvrtek od 14:30 do 15:30 se můžete zúčastnit cvičení jógy. Kurz vede bývalá klientka z tréninkového pracovního místa paní Zorka

Novinky z klubu

Vodrážková. V průběhu prosince již kurz dvakrát proběhl a vzhledem k zájmu se stane pravidelnou aktivitou v KLUBu Aktiv. Paní Zorka do cvičení jógy aplikuje poznatky z vývojové kineziologie. Kineziologie studuje pohyb a svaly s cílem udržet a podpořit harmonický

ásány (pozice) cvičí jednotlivé motorické vývojové vzory (pasení koníčků - kobra). Na kurzu je zaměřována pozornost na tělo, na svaly a jejich zapojení a probíhající změny. Dítě tímto procesem prochází spontánně, v mozku se mu při tom vytvářejí nová nervová spojení.

zdravotní stav. Vý vojová kineziologie pracuje s motorickými vývojovými vzory dítěte. Ve spojení s jógou se pak jako jógové

Vzhledem k povaze semináře nejsou z hlediska účasti žádné zdravotní limity. Máme ještě volná místa a s radostí přivítáme každého nového člena.

PRAVIDELNÝ SEMINÁŘ TVŮRČÍHO PSANÍ Členové v KLUBu Aktiv tráví čtvrteční odpoledne dvakrát do měsíce na semináři Tvůrčího psaní, kde nechají volně plynout svou fantazii a sepisují povídky. Pojďte se do jedné z nich ponořit.

CHTĚLA BYCH BÝT VELKÝM, BÍLÝM, MĚLKÝM TALÍŘEM Autorka: Romana Dvořáková Jelikož jídlo považuji za něco tak zásadního v našem životě, být talířem mi přijde dosti odvážné, neskromné a zároveň ohromně zavazující. Ano, chtěla bych být velkým, bílým, mělkým talířem. Oddaně čekajícím na svého majitele/svou majitelku (příště pro jednoduchost nazývané M.M.M., což znamená: moji milí majitelé), nedočkavostí celý rozechvělý, napjatě poslouchajíc až 14

uslyším otočení klíče v zámku, pak těžké vzdychnutí pověšeného kabátu, odhození bot, vklouznutí do domácích trepek a rychlé kroky do koupelny. Potom nastane dlouhé ticho. Nakonec se však přeci jen dočkám. Do malé, útulné kuchyňky vchází ve slušivém domácím oblečku a s důkladně vydrhnutýma rukama M.M.M. Nejprve bere z police pánev a malý rendlík, ze zásuvky velkou vidličku na maso, obracečku a měchačku. A já si celý radostný pomyslím: „Za chvíli přijdu na řadu“. Už je to tady. M.M.M. mou maličkost,


velký, bílý, mělký talíř, bere do obou rukou a opatrně pokládá na kuchyňskou linku. Za malou chviličku už to nastane. M.M.M. z pánve na mne přenese pořádně velký, středně propečený hovězí steak, z rendlíku ho přelije smetanovo-sýrovou omáčkou s nakládaným zeleným pepřem, pár steakových hranolků dělaných na sucho v troubě a velkým kopcem na másle restované zeleniny a vše to úhledně naservíruje. M.M.M. totiž jídlo lahodící oku i chuťovým buňkám nade vše miluje. Odnese si mne velký, bílý, mělký talíř,

s krásně prezentovaným pokrmem do vedlejšího pokoje. V nádherné symbióze spolu strávíme značnou část večera. Někdy si M.M.M přivede spolustolovníky a já si s ním i s dalšími velkými bílými, mělkými kamarády užiji pěkně bujarý večer. Se svým údělem, být velkým, bílým, mělkým talířem, jsem nad míru spokojena. Kdybych přeci jen byla nucena měnit, chtěla bych se stát M.M.M.

poradna

15


POLÍVKOVÁ SMRŠŤ POLÍVKOVÁ SMRŠŤ V ROCE 2016 Výtěžek za rok 2016 byl 250 000 Kč –

bramborovo-pórkovou a tomatovou polévku z restaurace Prague Marriott hotel. Prodalo se 50 porcí polévek.

snědlo se 5 600 porcí polévky, to je asi 2 500 litru. Za rok 2016 pomohla Polívková smršť 15 lidem navštěvovat intenzivní rehabilitaci v  centru ERGO Aktiv a věnovala na to 160 000 Kč. Doufáme, že i v  roce 2017 bude Polívková smršť, i díky Vám všem, kteří

Projekt Polívková smršť

si polévku kupujete, minimálně stejně úspěšná jako v loňském roce. Děkujeme všem partnerům, kuchařům

V prosinci si pro změnu zaměstnanci České televize pochutnali na boršči ze Zátiší Catering Group. Prodalo se přes 40 porcí polévky.

a dobrovolníkům, kteří se v loňském roce do Smršti zapojili za jejich nezištnou pomoc. Bez Vás bychom to nezvládli.

Skvělá gulášová polévka z Orea Hotel Voronez provoněla 29. 11. 2016 IV. ročník konference Společenské odpovědnosti v Brně kterou si jako součást cateringu konference objednal Krajský úřad Jihomoravského kraje. Potvrdilo se, že společenská odpovědnost může mít jakoukoliv podobu, třeba polévky. Výtěžek z této akce byl 5 000 Kč.

ANI V POSLEDNÍCH DVOU ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH ROKU 2016 POLÍVKOVÁ SMRŠŤ NECHYBĚLA V 

listopadu

Polívková smršť 16

n a s e r v í rov a l a v České televizi

Polívková smršť, gurmánský zážitek, který vrací chuť k životu. Registrovaná veřejná sbírka, jejíž výtěžek putuje


k mladým lidem se získaným poškozením

budeme servírovat polévky od Marka

mozku, kteří se vrací do života v centru

Fichtnera z Restaurant Augustine,

ERGO Aktiv. www.polivkovasmrst.cz

Martina Císaře ze Sezio restaurant,

VELKÁ ÚNOROVÁ POLÍVKOVÁ SMRŠŤ 2017 – STAVTE SE ZA NÁMI NA ANDĚLU! Již skoro tradičně pro Vás připravujeme zimní velkou Polívkovou smršť na Andělu.

Romana Pauluse z Radisson Blu Alcron a Jana Wiesnera z  Marriott hotel. A to ještě není zdaleka vše. Čekají nás zkrátka samí skvělí šéfkuchaři a nezapomenutelné pochoutky. Navíc s cílem pomoci dobré věci. Těšíme se na Vás!

Od 20. do 24. února naleznete opět stánek Polívkové smršti na pěší zóně před vstupem do metra Anděl. Přijměte pozvání na některou ze skvělých polévek. Již nyní víme, že Projekt Polívková smršť

Těšíme se na Vás v Praze na Andělu!

17


POMÁHAJÍ NÁM HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

Poradna

PODPOŘILI NÁS

SPOLUPRACUJEME


18

!1 5

Profile for ERGO Aktiv

Handy & Cap - newsletter 14. vydání  

Každé dva měsíce pro Vás připravujeme newsletter, kde se dočtete, co je nového v ERGO Aktivu, o našich projektech, klientech, aj. Dozvíte se...

Handy & Cap - newsletter 14. vydání  

Každé dva měsíce pro Vás připravujeme newsletter, kde se dočtete, co je nového v ERGO Aktivu, o našich projektech, klientech, aj. Dozvíte se...

Profile for ergoaktiv
Advertisement