Page 1

Erfgoedcel k.ERF ondersteunt jouw erfgoedproject!

Balen – Dessel – Geel – Laakdal – Meerhout – Mol - Retie


1. Inleiding Sinds 1 mei 2011 heeft de erfgoedcel k.ERF een subsidiereglement voor erfgoedprojecten.

Verenigingen, scholen en gemeentelijke diensten kunnen via dit reglement financiële steun krijgen om aan de slag te gaan met het eigen erfgoed of het erfgoed uit de k.ERF regio (= Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie). In deze brochure vind je meer informatie over de erfgoedcel, cultureel erfgoed en de projectsubsidie.

Lees deze brochure aandachtig! Zo heb je meer kans dat je project wordt goedgekeurd.

Desselse Meisjes en hun erfgoed (bron: Heemkring ‘De Griffioen’ – Dessel)

1 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Inhoudsopgave INLEIDING ............................................................................................................................................... 1 INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................... 2 1. WAT IS DE ERFGOEDCEL K.ERF?............................................................................................................ 3 2. WAAR VIND JE DE ERFGOEDCEL K.ERF? ................................................................................................ 4 3. SUBSIDIES VOOR ERFGOEDPROJECTEN................................................................................................. 5 3.1. WIE KAN SUBSIDIES AANVRAGEN? WIE NIET? ......................................................................................................................6 3.2. WAT IS EEN CULTUREEL ERFGOEDPROJECT? EN WAT NIET? .....................................................................................................8 3.3. WAT IS ERFGOED ‘EIGEN AAN HET K.ERF GEBIED’?..............................................................................................................11 3.4. WAT WORDT ER BEDOELD MET ‘DOELSTELLINGEN VAN K.ERF’?.............................................................................................12 3.5. EEN PROJECT HEEFT EEN DUIDELIJK BEGIN EN EINDE .............................................................................................................13 3.6. HET PROJECT HEEFT NIET TOT DOEL WINST TE MAKEN...........................................................................................................13 3.7. HET PROJECT MOET HAALBAAR ZIJN ..................................................................................................................................14 3.8. TOON JE PROJECT .........................................................................................................................................................15 3.9. HET PROJECT VOLDOET AAN MINSTENS ÉÉN VAN DE KWALITATIEVE CRITERIA .............................................................................16

4. POSITIEVE CRITERIA............................................................................................................................17 4.1. DE AANVRAGER = ORGANISATIE DIE MET VRIJWILLIGERS WERKT .............................................................................................17 4.2. JE MAAKT GEBRUIK VAN DUURZAME EN KWALITATIEF VERANTWOORDE METHODIEKEN ...............................................................17 4.3. JOUW PROJECT OVERSTIJGT HET LOKALE ............................................................................................................................18 4.4. HET EINDRESULTAAT VAN HET PROJECT HEEFT EEN BLIJVENDE WAARDE OF RESULTAAT................................................................18 4.5. HET PROJECT IS VERNIEUWEND ........................................................................................................................................19 4.6. HET PROJECT GETUIGT VAN EEN INTEGRALE BENADERING VAN ERFGOED ..................................................................................19 4.7. HET PROJECT KENT EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK ................................................................................................................19 4.8. HET PROJECT PROBEERT EEN ‘ANDERE’ DOELGROEP TE BEREIKEN ............................................................................................20

5. HOE DIEN JE EEN AANVRAAG IN? ........................................................................................................21 6. HOEVEEL KUN JE MAXIMUM AANVRAGEN? ........................................................................................22 9. HOE WORDT JE AANVRAAG BEOORDEELD? .........................................................................................23

2 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


1. Wat is de erfgoedcel k.ERF? 7 gemeenten werken samen

Taken van de erfgoedcel

k.ERF staat voor ‘Kempisch erfgoed’. Als erfgoedcel houdt k.ERF zich bezig met cultureel erfgoed.

De belangrijkste taken van k.ERF zijn ervoor zorgen dat het Kempisch cultureel erfgoed goed bewaard blijft en dat veel mensen het leren kennen.

k.ERF werd in 2010 door zeven gemeenten opgericht: Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie. Het is dus een organisatie die steunt op een intergemeentelijke samenwerking. Ook elders in Vlaanderen vind je erfgoedcellen.

Hiervoor organiseert k.ERF vormingen, erfgoedevenementen en -projecten. De erfgoedcoördinatoren beantwoorden ook vragen i.v.m. erfgoed.

De erfgoedcel k.ERF wordt bemand door twee erfgoedcoördinatoren. Je vindt hen in de Gasthuisschuur in Geel.

k.ERF krijgt deze opdracht onmogelijk alleen klaar. Daarom werken erfgoedcellen veel samen met lokale erfgoedorganisaties en andere verenigingen. Denk aan heemkringen, musea, archieven, maar dus ook jeugdbewegingen, scholen, fanfares, enz. Een erfgoedcel is dus een netwerkbouwer. Kortom, k.ERF is er voor het cultureel erfgoed én voor mensen die met erfgoed begaan zijn.

CULTUREEL ERFGOED!? Erfgoed is letterlijk 'datgene wat we van de vorige generaties hebben geërfd en waarvoor we nu zorg dragen'. Ook vandaag maken we erfgoed aan voor de volgende generaties. Er zijn drie types erfgoed… Soorten erfgoed 1. Onroerend erfgoed = tastbaar maar niet verplaatsbaar Het kapelletje langs de weg, de molen in het veld, de bunker naast het kanaal, de oude pastorie, het karakteristieke industriegebouw, het Kempisch heidegebied,…

2. Roerend erfgoed = tastbaar en verplaatsbaar De foto’s van je voorouders, de kapmantel van grootmoeder, de boeken in het archief, de munten in het museum, de vlag van de harmonie,...

3. Immaterieel erfgoed = minder tastbaar, vooral aanwezig in de hoofden van de mensen De recepten van de vroegere buurvrouw, de volksliedjes van de oude meester, het dialect van grootvader, de jaarlijkse meiboomplanting, de ambacht van het klompenmaken,…

Onroerend erfgoed is GEEN cultureel erfgoed. De twee andere types wel. k.ERF houdt zich uitsluitend met cultureel erfgoed (= roerend en immaterieel) bezig.

3 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


2. Waar vind je de erfgoedcel k.ERF? CONTACTGEGEVENS Medewerkers Janna Lefevere en Nelle De Beuckeleer

Bezoek onze website www.erfgoedcelkerf.be

Adres Gasthuisschuur Erfgoedcel k.ERF Gasthuisstraat 5 2440 Geel Mail info@erfgoedcelkerf.be Telefoon 014/566 689

4 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


3. Subsidies voor erfgoedprojecten Ga aan de slag met cultureel erfgoed k.ERF moedigt verenigingen en instellingen aan om rond cultureel erfgoed te werken. Een manier om iets met het erfgoed van je vereniging of van de streek te doen, is een erfgoedproject. K.ERF geeft subsidies aan erfgoedprojecten. Hiervoor dien je een dossier in. Dit dossier is gemakkelijk op te maken. Je doet het via een standaard aanvraagformulier.

Waar vind je dit formulier?

Vul het formulier GOED in

Maak een goede begroting

Download het op de website van k.ERF, klik op ‘ondersteuning’. www.erfgoedcelkerf.be of Contacteer de k.ERF medewerkers die het formulier doormailen. info@erfgoedcelkerf.be 014/566 689

Beantwoord de vragen in het aanvraagformulier gedetailleerd.

Op het aanvraagformulier vul je in welke kosten je denkt te maken en welke inkomsten je verwacht.

Geef een grondige beschrijving van je project.

Kosten + inkomsten = je begroting

Hoe meer info, hoe beter! Probeer dit vooraf goed in te schatten!

Voorwaarden en criteria Je erfgoedproject moet voldoen aan enkele voorwaarden. Daarnaast staan er in het reglement ook criteria die een positieve beoordeling in de hand werken. De voorwaarden en criteria worden in deze brochure uitgebreid toegelicht. Een subsidieaanvraag kan enkel goedgekeurd worden als aan ALLE voorwaarden voldaan wordt. Het is het Bestuur van de erfgoedcel k.ERF dat beslist of je dossier wordt goedgekeurd. Zij beslissen ook over het toegekende subsidiebedrag.

TIP: Lees het subsidiereglement goed door!

5 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


3.1. Wie kan subsidies aanvragen? Wie niet? WEL

Reglement Artikel 1.1 tot en met 1.3

NIET

• Verenigingen uit de 7 k.ERF gemeenten • Onderwijsinstellingen gelegen in het k.ERF gebied • Gemeenten en openbare besturen

Voorbeelden Heemkringen, Fanfares en harmonieën, Jeugdbewegingen, Carnavalsgroepen, Duivenbonden, Voetbalclubs, Buurtwerkingen, Kerkfabrieken, Kunstverenigingen Gidsenkringen, Dienst toerisme, Jeugddienst, Gemeentebestuur, enz.

• Organisaties, scholen en gemeenten die buiten het k.ERF gebied vallen • Individuele personen • Organisaties die een commercieel karakter hebben

Voorbeeld Gerard heeft een buurtwinkel. Van zijn nonkel heeft hij een veel oude filmpjes geërfd die in het dorp werden opgenomen. Het is een schat aan beeldmateriaal. Gerard merkt dat er veel interesse is in dit beeldmateriaal. Hij zou de oude filmbanden willen digitaliseren, op dvd laten branden en in zijn winkel verkopen. Hij is ervan overtuigd dat die filmpjes veel kunnen opbrengen. Als hij dan ook nog eens een subsidie kan opstrijken voor de digitalisering, is alles wat hij verkoopt pure winst. Een winkel heeft een commercieel karakter en kan dus geen aanvraag indienen. K.ERF subsidieert geen projecten waarvan winst maken het doel is.

Voorbeeld Jos verzamelt al jaren alles over de zandontginning in de streek. Hij vergaarde gedurende jaren foto’s, naslagwerken, postkaarten, werktuigen, enz. Nu had Jos graag zijn materiaal tentoongesteld. Jos is geen lid van een vereniging. Hij is op zoek naar geld om zijn tentoonstellingsproject te financieren. Als individuele persoon kan Jos geen subsidieaanvraag indienen. Oplossing Jos gaat een samenwerking met de heemkring en eventuele andere partners aan.

6 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Dimpnadagen – Stad Geel In 2010 kreeg het stadsbestuur van Geel een subsidie voor het project ‘Dimpnadagen’, een groot massaspektakel. Het project bracht het Geelse erfgoed (de legende van Sint Dimpna en de Geelse gezinsverpleging) tot leven tijdens toneelopvoeringen en de traditionele Dimpna ommegang.

Kanon van Dessel - Samenwerking troef! Op 10 juli 2011 kwam Retie een belofte van meer dan 125 jaar oud na aan de buurgemeente Dessel: een kanon dat in 1886 sneuvelde, vervangen door een nieuw exemplaar. De plechtige overdracht werd voorafgegaan door een historische stoet die van Retie naar Dessel trok. Voor het project ‘kanon van Dessel’ dienden de Heemkring van Dessel, de heemkring van Retie en de VVV’s van beide gemeenten samen een aanvraag in die werd goedgekeurd.

7 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Reglement Artikel 2.1

3.2. Wat is een cultureel erfgoedproject? En wat niet? We maken in Vlaanderen een onderscheid tussen reglement geldt enkel voor cultureel erfgoed.

cultureel erfgoed en onroerend erfgoed. Dit

WEL

NIET

Projecten met betrekking tot roerend en immaterieel erfgoed.

Projecten met betrekking tot onroerend erfgoed.

Zie pag. 4 voor definities en voorbeelden van de verschillende types erfgoed.

Onroerend erfgoed = landschappen, monumenten en gebouwen.

Voorbeeld Het archief van je vereniging opsnorren, ordenen, inventariseren en centraal bewaren.

Voorbeeld Een tentoonstelling over de Kempische klederdracht door de eeuwen heen.

Voorbeeld De restauratie van een molen.

Voorbeeld Een heemkring wil een online inventaris van de kapellen uit de streek maken. Onroerend erfgoed inventariseren is geen opdracht van k.ERF en kan dus niet worden gesubsidieerd.

Voorbeeld Een onderzoek en boek over de stoeten uit de regio.

Voorbeeld Een website ontwikkelen over de dialecten uit de regio.

Voorbeeld Interviews afnemen om oude recepten te ontdekken en er een kookboek met streekgerechten van te maken.

Voorbeeld In plaats van enkel drie koningen te zingen ontwikkelt een zangkoor enkele oude prentkaarten met foto’s van drie koningenzangers van vroeger op. Op de achterkant staat meer info over de traditie en een recept voor kruidige chocomelk zoals men die vroeger dronk.

8 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Nog enkele goede voorbeelden Voorbeeld 1 – Scouts duiken in hun archief Scoutsgroep Sint Jan viert volgend jaar hun 60-jarig bestaan. Ze willen een boek schrijven vol foto’s, verhalen en geschiedenisfeiten. Hiervoor gaan ze het lokale scoutsarchief verzamelen en op orde steken (dat zit immers bij verschillende oud-leiders). Het fotoarchief wordt gedigitaliseerd en enkele leiders gaan interviews afnemen van leden en oud-leden. Grootste kosten zijn de aankoop van archiefdozen en de ontwikkeling van het boek. archief en foto’s = roerend erfgoed verhalen van leden en oud-leden = immaterieel erfgoed

KSA op kamp 1952 (bron: erfgoedbank Mol)

Voorbeeld 2 – Een wijkkermis uit de jaren stillekes Buurtcomité ‘de Zandstampers’ organiseren activiteiten voor mensen uit de buurt en omstreken. Met de jaarlijkse wijkkermis hebben ze een kraampje waar ze bier en pannenkoeken verkopen. Volgend jaar bestaat de wijkkermis 100 jaar. Daarom willen de Zandstampers het over een andere boeg gooien. Ze plannen een project waarbij ze in de eerste plaats nagaan hoe de kermis er 100 jaar geleden aan toe ging. Tijdens de kermis zelf plaatsen ze een oude spiegeltent met daarin foto’s en verhalen van vroeger. De foto’s en getuigenissen worden achteraf aan het gemeentearchief in bewaring gegeven. Er vindt ook een oude dansnamiddag met volksmuziek en –dans plaats.

Spiegeltent tijdens Balen Jaarmarkt (bron: Erfgoed Balen)

9 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Is het nu roerend, immaterieel of onroerend erfgoed? De grens tussen de verschillende types erfgoed is niet altijd scherp. Een kapel is onroerend erfgoed, maar de jaarlijkse bedevaart is een traditie dus immaterieel erfgoed. Een oude schuur is onroerend erfgoed, maar de landbouwwerktuigen in de schuur zijn roerend erfgoed.

Soms is het dus een kwestie van de juiste focus te leggen. Hier vind je enkele voorbeelden die zich in een grijze zone bevinden. Door een juiste klemtoon worden ze toch erkend als cultureel erfgoedproject.

Voorbeeld 1 – De Sint Jozefsschool In 1963 brandde de Sint Jozefsschool af. Er werd een nieuw gebouw geplaatst. De archiefdienst wil samen met de school een project opzetten over het schoolleven van toen. Het oude schoolgebouw moet hierbij zeker in de kijker worden gezet. Maar de focus zal niet uitsluitend op dit gebouw liggen. Er zullen oude foto’s (roerend erfgoed) verzameld worden. De leerlingen gaan ook mensen van vroeger interviewen over het schoolgebouw en –leven van toen. Deze verhalen zijn immaterieel erfgoed.

Voorbeeld 2 – De molen en ambacht van molenaar De vrienden van de Molen willen hun eeuwenoude molen nog eens onder de aandacht brengen. Bij k.ERF kunnen ze geen subsidies aanvragen als ze enkel het verhaal van het molengebouw vertellen. Dat is immers onroerend erfgoed. De ambacht van molenaar daarentegen is immaterieel erfgoed. Een project dat de aandacht op deze eeuwenoude, in de Kempen beoefende ambacht legt, kan wel.

Prinskensmolen Meerhout

Meerhoutse molenaar die zijn ambacht beoefent

10 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Reglement Artikel 2.2

3.3. Wat is erfgoed ‘eigen aan het k.ERF gebied’? k.ERF verleent enkel subsidies aan projecten die het lokale of regionale erfgoed aanpakken. Dat wil zeggen erfgoed uit de zeven k.ERF gemeenten of erfgoed typisch voor de Kempen. Zet in je aanvraag dus goed in de verf waarom dit een k.ERF project is.

NIET

WEL • Projecten met betrekking tot erfgoed uit Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol of Retie. • Projecten met betrekking tot de Kempen.

Voorbeeld Een vereniging wil iets doen rond volksdansen en nodigt daarom een volksdansgroep uit om hen dansen te leren. ‘Volksdansen’ is iets dat in vele regio’s gebeurt en gebeurde. Het zegt niets over het lokale danserfgoed.

• Projecten met een onderwerp dat duidelijk een andere streek aanbelangt. • Projecten die te algemeen zijn.

Voorbeeld In kaart brengen van de volkssport ganzenrijden, een traditie die in Vlaanderen vooral in de polderdorpen wordt beoefend. In de k.ERF regio bestond de traditie niet.

Als de vereniging in kaart brengt welke dansen lokaal een rol speelden, bij welke gelegenheid die werden gedanst, enz… heeft het wel betrekking tot de k.ERF regio.

Voorbeeld Een vereniging wil via een fotoboek de geschiedenis van een kermisfamilie vertellen die in Lommel woont. Lommel valt niet binnen de k.ERF regio.

11 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Reglement Artikel 2.3 en artikel 2.4

3.4. Wat wordt er bedoeld met ‘doelstellingen van k.ERF’? De Vlaamse Overheid subsidieert de erfgoedcel k.ERF en doet dit op basis van het beleidsplan dat de erfgoedcel iedere 6 jaar indient. In het beleidsplan staan de doelstellingen die k.ERF wil bereiken op die zes jaar tijd. Moet je als aanvrager dus het beleidsplan lezen? Dat mag, je kunt het via onze website downloaden, maar voor het gemak sommen we hier de basisprincipes even op. Check of jouw project voldoet aan één of meerdere van onderstaande doelstellingen:

Erfgoed verzamelen

Onderzoek doen naar erfgoed

Registratie en digitalisering

Het aankopen van erfgoed telt NIET

Behoud en beheer van erfgoed Restaureren van erfgoed geldt NIET

Publiekswerking Erfgoed bekend maken bij een breed publiek, op maat van je doelgroep(en)

Voorbeeld Aankoop van postkaarten over de streek om je collectie vervolledigen.

Voorbeeld Restauratie van de oude vlag van je vereniging. Subsidies geeft k.ERF niet, maar ze willen wel mee op zoek gaan naar oplossingen.

De heemkring van Dessel tijdens de optocht van het ‘Kanon van Dessel’

12 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Reglement Artikel 2.5

3.5. Een project heeft een duidelijk begin en einde k.ERF geeft geen subsidies voor de werking van een vereniging of voor lopende zaken. Je moet aantonen wanneer je project begint en wanneer het wordt afgerond. De meeste projecten duren enkele maanden (voorbereiding, uitwerking, publieksmoment). Mag een project langer dan een jaar lopen? Ja, maar dan moet je na een jaar een tussentijds verslag indienen waarin je verklaart wat je al bereikt hebt en de verdere planning. Cinema Retro - Meerhout In 2010 ontvingen de gemeente Meerhout en de heemkundige kring Meerhouts Patrimonium een subsidie voor het project ‘Cinema Retro’. Een collectie 8mm filmpjes over Meerhout werden gedigitaliseerd en op dvd gezet. Het project had een duidelijk begin en einde en verliep in verschillende stappen: 1. Het materiaal verzamelen 2. Het materiaal omzetten 3. De gedigitaliseerde filmpjes op dvd overzetten en er een begeleidende brochure bij schrijven. 4. Voorstelling van de filmpjes + verkoop van de filmpjes/dvd. Er werden zowel open voorstellingen als voorstellingen voor een bepaald publiek georganiseerd.

3.6. Het project heeft niet tot doel winst te maken

Reglement Artikel 2.6

k.ERF subsidieert geen projecten waar een vereniging winst mee maakt. Het erfgoed moet beter worden van je project, niet de portemonnee van je organisatie.

13 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Reglement Artikel 2.7

3.7. Het project moet haalbaar zijn Alvorens je het aanvraagformulier begint in te vullen, moet je goed nagaan of het project wel haalbaar is. Stel jezelf onderstaande vragen: • Welke doelen wil je bereiken? • Hoeveel tijd denk je daarvoor nodig te hebben? • Heb je voldoende medewerkers om die doelen te bereiken? • Is de locatie waar je de resultaten van je project wil tonen wel beschikbaar? • Is de locatie ook geschikt? • Kan jouw organisatie het project logistiek aan? • Is het project financieel haalbaar?

TIP Vraag vooraf offertes aan om een beter beeld te hebben van de kosten.

TIP Schrijf geen project zonder het eerst af te toetsen bij je medewerkers en/of de locatie die je voor ogen hebt.

TIP Neem contact op met verenigingen die ooit al eens een soortgelijk project als dat van jou organiseerden. Vraag hen hoeveel het project gekost heeft en hoe zij het hebben aangepakt. Weet je niet wie je waar kunt vinden? Vraag dan aan de erfgoedcel om je in contact te brengen met interessante verenigingen of instellingen.

14 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


3.8. Toon je project

Reglement Artikel 2.8

Het is belangrijk dat mensen het erfgoed uit onze streek leren kennen. Daarom verwachten we dat aan je project een publieksmoment gekoppeld wordt. Mensen moeten je project kunnen zien of beleven. Wie weet inspireer jij hen wel om zelf rond cultureel erfgoed te gaan werken.

Enkele tips •

Voer promotie voor je project: via affiches, websites, nieuwsbrieven, gemeentelijke communicatiekanalen, door een persbericht te versturen. De erfgoedcel helpt je hierbij! Geef foto’s en teksten aan hen door en zij spreken hun contacten aan.

Breng de pers op de hoogte van je project. Dit doe je door een persbericht te sturen. Of de pers jouw bericht oppikt is afhankelijk van verschillende factoren, maar het is zeker het proberen waard.

Organiseer een openingsreceptie, een toonmoment, een workshoppendag waarin je thema’s uit het project al doende voorstelt, een erfgoedcafé met voorstelling, …

Denk na hoe je verschillende doelgroepen kunt bereiken (scholen, jongeren, verenigingen,…). Bijvoorbeeld door speciale programma’s aan te bieden op maat van een specifieke doelgroep.

Voorbeeld – k.ERF vertelt volksverhalen In 2010 lieten de zeven k.ERF gemeenten een nieuw volksverhaal groeien: het verhaal van zwarte Pier. Lokale vertellers en schrijvers luisterden naar elkaars vertelling en gaven er elk een eigen draai aan. Hoe werden deze verhalen aan het publiek bekend gemaakt? 1. In iedere gemeente vond een vertelmoment plaats. 2. De zeven verhalen werden in een brochure gebundeld, geïllustreerd met foto’s van plaatsen en mensen waarnaar de verhalen verwijzen. 3. De Molse filmclub filmde de verschillende vertelmomenten. De k.ERF gemeenten toonden deze film tijdens Erfgoeddag 2010. Je kunt de dvd’s nog steeds bekijken door ze op te vragen bij k.ERF of de gemeenten.

15 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Reglement Artikel 2.9

3.9. Het project voldoet aan minstens één van de kwalitatieve criteria In het reglement staat een lijst met criteria die een positieve beoordeling in de hand werken. Je moet aan minstens één van die criteria voldoen. Beter is als je meerdere positieve criteria in je project verwerkt.

TIP Overloop de lijst criteria. Voldoet jouw project aan één of meer criteria? Vermeld die dan zeker op je aanvraagformulier.

De Hanekap in Eindhout, een uitgestorven traditie (bron: www.eindhout.net). In Olmen bestaat de traditie nog wel. Het is een onderdeel van de jaarlijkse Carnavalsviering. Ook erfgoed projecten rond tradities komen in aanmerking voor de projectsubsidie.

16 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


Reglement Artikel 3.1. tot en met 3.8

4. Positieve criteria Je moet aan minstens één van de onderstaande criteria voldoen. De criteria zijn voor de rest niet verplicht om je project goed te laten keuren, maar het helpt zeker als ze in je project aanwezig zijn. Benadruk ze dus in je projectaanvraag.

4.1. De aanvrager = organisatie die met vrijwilligers werkt Veel organisaties steunen op een vrijwilligerswerking. Bijvoorbeeld: Heemkringen, jeugdbewegingen, muziekverenigingen,…

4.2. Je maakt gebruik van duurzame en kwalitatief verantwoorde methodieken Zorg ervoor dat er van je werk zo veel mogelijk bewaard blijft. Enkele voorbeelden:

Voorbeeld Je vermeldt in publicaties de bronnen (geraadpleegde literatuur, beschrijving van het gebruikte fotomateriaal).

Voorbeeld

Voorbeeld

Voor een publicatie of tentoonstelling verzamel je foto’s die je achteraf moet teruggeven. Je maakt een digitale kopie van die foto’s en vraagt aan de eigenaars of je ze in bewaring mag geven aan het archief of de heemkring. Je legt deze overeenkomst vast in een contract (de meeste heemkringen en archiefinstellingen kunnen je met dit contract helpen. Indien niet, schiet de erfgoedcel ter hulp).

Je zorgt ervoor dat waardevolle erfgoedstukken op een veilige manier worden vervoerd en tentoongesteld.

Voorbeeld Als je interviews afneemt, houd je de geluidsbanden bij of je geeft ze in bewaring bij een archiefinstelling, je schrijft de interviews ook uit.

17 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


4.3. Jouw project overstijgt het lokale Dit kun je doen door samen te werken met verenigingen uit een andere gemeente, door het onderwerp breder open te trekken of door een voorbeeldproject te ontwikkelen. Voorbeelden

Voorbeeld

Voorbeeld

In een grensgemeente plannen ze een project rond ‘de draad’ die tijdens WOII Nederland van België scheidde. Om een zo volledig mogelijk verhaal te vertellen, gaat de werkgroep van de Belgische gemeente een samenwerking aan met de Nederlandse buren.

De duivenbond van een dorp wordt 150 jaar. Om dit te vieren, plannen ze een tentoonstelling. Die tentoonstelling vertelt niet enkel het lokale verhaal van de duivenbond, maar het verhaal van de duivensport in de Kempen. Het lokale verhaal wordt ingebed in een groter geheel.

Voorbeeld De heemkring van een gemeente gaat een samenwerking aan met enkele seniorenverenigingen om hun fotoarchief aan te vullen en te digitaliseren. Dit project blijkt een groot succes dat zeker ook in andere gemeenten toepasbaar is.

Constateurs, klokken gebruikt in de duivensport, te bezichtigen in het klokkenmuseum te Geel

4.4. Het eindresultaat van het project heeft een blijvende waarde of resultaat Voorbeelden: publicatie, brochure, infofolder, inventaris, catalogus, website, geluids- en beeldopnames

18 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


4.5. Het project is vernieuwend Wat ‘vernieuwend’ is, wordt per project bekeken. Als het archief van jouw vereniging door de jaren heen versplinterd is geraakt, dan is het opnieuw samenstellen en centraal bewaren van dat archief een vernieuwend project. Voor een heemkring die met archieven bezig is, is dit geen vernieuwend initiatief.

4.6. Het project getuigt van een integrale benadering van erfgoed Dit wil zeggen dat in het project meerdere aspecten van de erfgoedzorg zijn verwerkt. • Verzamelen • Behoud en beheer • Registratie (bijvoorbeeld een inventaris) • Onderzoek • Publiekswerking

4.7. Het project kent een geïntegreerde aanpak ‘Geïntegreerd’ wil zeggen ‘samenwerken met verenigingen uit andere domeinen’ (onroerend erfgoed, toerisme, welzijn, kunsten, jeugd,…). Een samenwerking tussen de heemkring en de lokale jeugdbeweging is een goed voorbeeld. Of tussen de toeristische dienst en de bejaardentehuizen uit de streek.

Tussen de Mensen - Geel Van 2007 tot en met 2010 liep in Geel een mondelinge geschiedenis project: ‘Tussen de Mensen. Aan de hand van interviews verzamelden vrijwilligers verhalen over de Geelse gezinsverpleging. De resultaten werden getoond in een tentoonstelling en neergepend in een boek. Haan ‘Tussen de Mensen’ werkten verschillende partners mee: het Geels Geschiedkundige Genootschap, de psychiatrische instelling van Geel( OPZ), enkele Geelse scholen, het Stadsarchief en het Gasthuismuseum. Scholen (jeugd), het OPZ (welzijn), het museum en archief (cultuur) werkten samen = geïntegreerde aanpak.

19 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


4.8. Het project probeert een ‘andere’ doelgroep te bereiken Je geeft aan dat je inspanningen levert om niet het vertrouwde publiek te bereiken, maar ook andere doelgroepen.

Voorbeeld Een gemeente plant een tentoonstelling rond ‘heiligen in de Kempen’. Niet meteen een onderwerp waar je de jeugd mee bereikt. In samenwerking met de heemkundige kring en de jeugddienst wordt een er een spannend en mysterieus stadsspel ontwikkeld. Dit spel kunnen jeugdbewegingen gratis ontlenen bij de jeugddienst.

Kaakbeen van de Heilige Odrada van Balen. Het relikwie wordt bewaard in de kerk van Balen. Odrada van Balen is net als de Sint Dimpna een typisch Kempense heilige. De twee dames hebben heel wat met elkaar gemeen en hun levensverhaal vol kommer, kwel en wonderen leest als een sprookje…

20 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


5. Hoe dien je een aanvraag in? Stap 1 – Download het aanvraagformulier of vraag het aan. Enkel via het aanvraagformulier voor erfgoedprojecten kun je een subsidie aanvragen. Vul het aanvraagformulier volledig en uitgebreid in. Je kunt dit formulier op volgende manier verkrijgen: • •

Via www.erfgoedcelkerf.be klik op ‘ondersteuning’ Door te mailen naar info@erfgoedcelkerf.be

Stap 2 – Vul het formulier in Doe dit uitgebreid en volledig. Als je foto’s of andere informatie hebt, dan mag je die zeker als bijlage indienen. Vergeet ook niet om een goede inschatting te maken van de kosten en in komsten (= inkomgeld, opbrengsten verkoop, andere subsidies, sponsoring). Het financiële luik is even belangrijk als het inhoudelijke luik van het aanvraagdossier. Je kunt het aanvraagformulier per mail of per post indienen.

Stap 3 – Vraag feedback van de erfgoedmedewerkers Voor je het formulier ‘officieel’ indient, kunt je het eerst laten nalezen door de medewerkers van de erfgoedcel. Zij geven tips en kijken of je project haalbaar is.

Stap 4 – Dien je formulier tijdig in!! Je aanvraagformulier moet drie maanden voor aanvang van het project de erfgoedcel bereiken. Dien je het aanvraagformulier later in, dan kom je niet in aanmerking voor de subsidie.

21 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


6. Hoeveel kun je maximum aanvragen? Een vereniging kan maximaal 2.500

EUR per project en per jaar aanvragen.

Kun je meerdere projecten per jaar indienen? Ja! Een vereniging kan meer dan één projectaanvraag indienen. Een vereniging kan wel niet meer dan 2.500 EUR subsidies krijgen via dit reglement. Als je voor project 1 een subsidie van 1.500 EUR krijgt, dan zul je voor project 2 zeker niet meer dan 1.000 EUR krijgen. Hoe gebeurt de verdeling van subsidiegeld als er meerdere aanvragers zijn? Als je een aanvraag indient met meerdere verenigingen dan wordt het bedrag verdeeld over de verschillende aanvragers. Stel dat je met 4 verenigingen een subsidiebedrag van 1.000 EUR krijgt, dan kan iedere vereniging dat jaar nog voor 2.250 EUR subsidies aanvragen. We hebben met andere woorden het subsidiebedrag door 4 gedeeld, in dit geval 250 EUR, en dat bedrag per vereniging van de 2.500 EUR afgetrokken. Indien er meerdere aanvragers zijn, verkiest de erfgoedcel wel om het bedrag op één rekening over te maken. Mocht dit om bepaalde redenen toch moeilijk zijn, dan valt een andere regeling te bespreken.

7. Mag ik nog ergens anders subsidies aanvragen? Ja, dat mag. Je mag de subsidies die je via k.ERF verwerft, cumuleren met andere subsidies. Als je dus via de gemeente of provincie subsidies krijgt, dan kan dit ook nog via k.ERF. LET WEL: je moet die andere subsidies wel vermelden bij je inkomsten.

8. Welke kosten worden niet gesubsidieerd? Sommige kosten komen niet in aanmerking voor subsidies. Je mag die in je begroting vermelden, maar ze worden niet meegenomen in de beoordeling. 1. Kosten verbonden aan catering 2. Kosten voor geschenken 3. Kosten die via andere kanalen worden gesubsidieerd (bijvoorbeeld sponsoring) 4. Kosten gemaakt voor het aankopen van erfgoed (k.ERF geeft enkel subsidies voor erfgoedzorg dat binnen hun beleid past, zie pagina 13) 5. Kosten gemaakt voor de restauratie van erfgoed (k.ERF geeft enkel subsidies voor erfgoedzorg dat binnen hun beleid past, zie pagina 13)

22 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


9. Hoe wordt je aanvraag beoordeeld? De Raad van Bestuur van k.ERF oordeelt of je dossier voldoet aan de voorwaarden en bepaalt ook het toegekende subsidiebedrag. Alle zeven k.ERF gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Bestuur van k.ERF. Waar houdt het bestuur rekening mee? •

Eerst en vooral wordt gekeken of je aanvraag aan ALLE voorwaarden voldoet. Indien één voorwaarde niet in orde is, wordt je dossier niet verder behandeld.

Voldoet je project ook aan enkele positieve criteria? Zeer goed! Die worden immers bekeken bij de beoordeling.

Het subsidiebedrag wordt bepaald door de inhoud van je project en op basis van de kosten die je denkt te maken. Ook de beschikbare subsidiepot van k.ERF speelt hierin een rol. Ga er niet van uit dat je het bedrag dat je vraagt ook gaat krijgen.

10. Hoe wordt de subsidie uitbetaald? Op het aanvraagformulier vul je het rekeningnummer van je organisatie in. LET OP! k.ERF maakt geen bedragen over op rekeningen van particulieren.

twee keer betaald: De eerste schijf van 75% van het toegekende subsidiebedrag wordt uitbetaald bij toekenning van de subsidie en ten vroegste Het toegekende bedrag wordt in

3 maanden voor aanvang van het project. De tweede schijf van 25% wordt uitbetaald na afloop van het project en nadat ten laatste 4 maanden na afloop van het project volgende zaken aan de erfgoedcel k.ERF werden bezorgd: •

Een eindverslag (inhoudelijk en financieel verslag met bewijsstukken)

Twee exemplaren van de mogelijke eindproducten van het project (bijvoorbeeld een publicatie, een catalogus, een inventaris, een uitnodiging van een evenement,…)

23 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


11. Moet je iets in ruil voor de subsidie doen? Ja! k.ERF vraagt dat je in ruil voor het toegekende subsidiebedrag het k.ERF logo en het logo van de Vlaamse Overheid in alle gedrukte en digitale communicatie zet (brochures, affiches, website,…). Je vindt deze logo’s op onze website, www.erfgoedcelkerf.be bij (financiële) ondersteuning. k.ERF helpt jou graag bij de communicatie van je project. Zo hebben we een nieuwsbrief en een agenda op onze website. We verspreiden het nieuws ook naar onze perscontacten. Bezorg daarom teksten en fotomateriaal aan de erfgoedcel via info@erfgoedcelkerf.be.

Het k.ERF logo mag in kleur, grijswaarde of zwart gebruikt worden

Succes! 24 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF


25 Infobrochure bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten | Erfgoedcel k.ERF

Infobrochure erfgoedprojecten  

Toelichting met voorbeelden bij het subsidiereglement voor erfgoedprojecten.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you