Page 1

Erfgoeddag 2016 thema Rituelen

INFO-PERKAMENT I Het huwelijk van Balderik en Adela door Mensurabilis en Borrequito

BALDERIK

Adela


Feit of fabel?

t

oen ze in 996 huwde met Balderik was Adela al te oud om nog kinderen te krijgen. Ze had wel al vijf kinderen uit een eerste huwelijk. Het huwelijk diende dus niet om voor nakomelingen/erfgenamen te zorgen. Vermoedelijk wilden Adela en Balderik door hun huwelijk (en dus het samengaan van hun gebieden) hun macht te vergroten. Wij stellen Balderik voor als iemand die ambitieus is – vandaar ook zijn huwelijk met Adela – maar op zich geen slechte man. Zijn probleem is dat hij serieus onder de sloef van Adela ligt. Straf historisch detail: ooit was hij leenman van de zus van Adela en in haar opdracht heeft hij Adela’s burcht platgebrand! En nu trouwt hij met haar! Of hoe de zaken kunnen keren! Misschien luistert hij daarom zo braafjes naar wat zijn vrouw zegt. Hij heeft nog iets goed te maken…

Weetjes De Middeleeuwen (± 500 tot ± 1500 na Christus)

Op 1000 jaar tijd verandert er veel. Besef dus goed dat heel wat zaken die wij als typisch voor dé Middeleeuwen beschouwen, eigenlijk vaak maar in een deel van die lange periode zo waren.

De kerk van Bierbeek

Wist je dat onze kerk middeleeuws is? Ze is meer dan 800 jaar oud! En voordien heeft er zelfs nog een ander, onbekend gebouw gestaan! Wie meer wil weten over dit mooie gebouw kan op het Beursplein het boek ‘De SintHilariuskerk van Bierbeek’ (1990) kopen.

De heren van Bierbeek

De heren van Bierbeek worden voor het eerst vermeld in de late elfde eeuw. De eerste heer van Bierbeek die we kennen is Hendrik I van Bierbeek, die in 1096 als getuige optrad voor gravin Ida van Boulogne, de moeder van… Godfried van Bouillon! De heren van Bierbeek waren heel belangrijke leden van de Brabantse adel in de 12e eeuw. Verschillende leden van de familie werden abt of abdis van belangrijke abdijen zoals die van Nijvel, Hemiksem of Vorst. Het bekendst is natuurlijk de zaligverklaarde Walter van Bierbeek, die deelnam aan de Derde Kruistocht (met de Engelse koning Richard Leeuwenhart) en later als monnik intrad in het klooster van Himmerod bij Trier. Naar het einde van de dertiende eeuw toe waren de heren van Bierbeek minder belangrijk. Hun gebied was verdeeld geraakt onder een groot aantal nakomelingen. Eén van de laatste gekende afstammelingen van de heren van Bierbeek is Hendrik V, die meevocht in de slag bij Woeringen (1288) en hier vandaag rondloopt. Door dat hun familiearchief niet bewaard is gebleven, weten we helaas maar heel weinig over de heren van Bierbeek. In het Waals-Brabantse Bierbais staat nog een donjon van de heren van Bierbeek (privébezit). Er wordt getwijfeld of ze ooit in Bierbeek gewoond hebben, omdat er 500m verder, tussen de Ruisbroekstraat en de E40, resten van het Hof van Lathem, een middeleeuwse herenboerderij zijn teruggevonden. De heren van Lathem zouden verwant geweest zijn aan die van Bierbeek. Bronnen VAN ERMEN E., De heren van Bierbeek in: Twaalf parochies in de kijker; 125 jaar dekenaat Bierbeek, 1998, p. 111-138. DE CLERCK M., Bierbeek, 30 cm dieper: archeologische inventaris van 15 jaar opgravingen in Bierbeek, Bierbeek: gemeentebestuur, 1987.


Asiel in de kerk

Wist je dat je in de Middeleeuwen asielrecht had in heilige plaatsen zoals kerken, kloosters, kerkhoven, maar ook scholen en ziekenhuizen? Als je daar je toevlucht zocht, mocht men je niet arresteren! Soms werd het asielrecht niet nageleefd en ging men toch de kerk in om de misdadigers te arresteren of wachtte men tot ze van honger of dorst wel naar buiten moesten komen.

Wapens in de kerk

Wist je dat ridders niet ten allen tijde gewapend mochten rondlopen? Dat hing af van de streek, de periode, je sociale positie en de omstandigheden. In steden was wapendracht vaak verboden. Een mes of dolk mocht meestal wel. Aan de stadspoort hing men dan een voorbeelddolk, om aan te geven welke maat van dolk toegelaten was. Als er opstand dreigde, werd wapendracht soms verboden. Aangezien Adela niet zo geliefd was, leek het ons logisch wapens tijdens haar huwelijksviering te verbieden. Zo brachten we jullie ook niet in de verleiding. Trouwens, wapens dragen in de kerk mocht dan misschien wel, maar er geweld gebruiken, zou heiligschennis geweest zijn!

Stoelen in de kerk

Wist je dat er in de Middeleeuwen enkel stoelen of banken stonden voor de belangrijkste mensen? De rest van het volk stond gewoon recht … zoals jullie!

Huwelijk in de Middeleeuwen

Eigenlijk werd het huwelijk in de Middeleeuwen buiten voltrokken, aan de poort van de kerk. Met het gezicht naar de kerk stonden mannen inderdaad rechts en vrouwen links. De reden: de vrouw was door God gemaakt uit een rib uit de linkerzijde van Adam. De bruid staat nu ook nog altijd aan de linkerkant en dat is maar één van de vele gebruiken bij een huwelijk die sinds de Middeleeuwen zo gebleven zijn. Na de ceremonie ging men de kerk binnen voor de huwelijksmis. Er was trouwens maar één trouwring, die door de man aan de vrouw gegeven werd. Scheiden kon slechts in zéér uitzonderlijke gevallen. Hoe hoger op de sociale ladder, hoe jonger men trouwde, zeker als vrouw.

Colofon verhaal en dialogen: Stef Demaerschalck muziek: Mensurabilis • uitvoering: Mensurabilis en Borrequito samenstelling: Bart Vandenbempt • revisie: Tinne Cockx en Werner Wouters lay-out: Goele Van Weyenbergh www.mensurabilis.be en www.borrequito.be

Erfgoed 20160404 infoperkament i web  
Erfgoed 20160404 infoperkament i web  
Advertisement