Alternativer til tvang- Ressurshefte

Page 1

Nasjonalt senter for erfarings­kompetanse innen psykisk helse

Alternativer til tvang I

Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte erfarings­kompetanse.no 2014:2

1 Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum